Základní škola Březolupy
ŠKOLÁK
Školní časopis
ZŠ Březolupy
19. prosince 2014
Mikulášská družina
Milé čtenářky a milí čtenáři,
do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese příjemné čtení
o naší škole. O téměř všech akcích Vás informovala paní ředitelka prostřednictvím školních
internetových stránek, a proto se vrátíme jen k těm nejdůležitějším akcím tohoto půl roku.
Nelze vyjmenovat všechny radostné a smutné okamžiky, které přinesla žákům doposud
škola. K radostným okamžikům žáků patřily bezesporu exkurze, návštěvy divadelních a filmových
představení, řada sportovních a naukových soutěží, besedy se zástupci Hasičského záchranného
sboru, kouzelnické představení Tomáše Šulaje, přednáška o historických monocyklech, preventivní
programy pořádané Centrem pro rodinu Uherský Brod, jarmark, tvořivé dílničky aj.
Rodiče žáků 9. ročníku navštívili zástupci středních škol, aby jim usnadnili výběr budoucí
školy, seznámili je se studiem na střední škole a přiblížili jim, co obnáší přijímací zkoušky.
Deváťáci se pilně připravují na přijímací zkoušky a nacvičují polonézu na ples rodičů.
Čas plyne jako voda, ani se tomu nechce věřit, za týden jsou tady Vánoce a s nimi konec
roku 2014. Jaký byl tento rok pro Vás? Pro někoho dozajista bohatý na šťastné události, pro jiné
jeden z těch nejhorších. Zanedlouho vstoupíme do roku 2015 a s ním nás čekají nové začátky.
Přejeme všem spokojené vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a mnoho šťastných dní.
V lednu nás čeká hodně opakování a zkoušení, proto věříme, že si přes Vánoce všichni
odpočinou a načerpají nové síly.
Žáci 8. třída
2
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Jízda zručnosti
Ve středu 17. září uspořádali žáci 9. ročníku s paní učitelkou Matulíkovou a panem školníkem
dopravní soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku. Byly 4 stanoviště, kde žáci plnili jednotlivé úkoly v jízdě
na kole. Měřil se jim čas a za splněnou jízdu bez chyby se přidělovaly body.
Jízda zručnosti
Hasík
Ve čtvrtek 2. října navštívili žáky 2. a 6. třídy zástupci Hasičského záchranného sboru. Žáci byli
informováni o tísňové lince 150, jakým způsobem přivolat pomoc při krizové situaci (požár,
dopravní nehoda aj.). Bylo jim vysvětleno, jak se zachovat při drobných nehodách, které mohou
nastat doma, ve škole, v přírodě (při popáleninách). Žáci velmi aktivně spolupracovali a sami
uváděli konkrétní případy, které se jim staly. Seznámili se také s přenosnými hasicími přístroji
a v jaké situaci je mohou použít.
Hasík
3
Drakiáda ve školní družině
V pondělí 13. října 2014 proběhla v naší školní družině Drakiáda. Akce začala v 13.00 hod.,
ale protože děti se už nemohly dočkat, byli jsme na hřišti o něco dříve. Počasí nám přálo, i když
zpočátku nefoukal moc vítr, děti byly z pouštění draků nadšené. Vítr se k nám zády ale neotočil
a asi v polovině akce nám ukázal svoji přívětivou tvář a naši draci se konečně mohli vznést co
nejblíže k oblakům a my vyhodnotit ty, kteří létali co nejvýše. Tři nejlepší dostali ceny v podobě
pexesa a omalovánek, ale nazbyt nepřišli ani ostatní. Všechny děti byly za účast odměněny
sladkostmi a všichni se už těšíme na další Drakiádu.
Drakiáda
Sběr papíru
V měsíci říjnu 2014 proběhl na naší škole sběr papíru.
Mezi jednotlivci byli nejlepší:
1. místo – Jakub Duda, 3. třída – (315 kg)
2. místo – Miroslav Ondroušek, 3. třída – (260 kg)
3. místo – Barbora Hájková, 2. třída – (205 kg)
4. – 5. místo – Lukáš Trucla, 1. třída, Lucie Zapletalová, 2. třída – (138 kg)
Mezi třídami:
1. místo – 1. třída - (967 kg)
2. místo – 3. třída - (797 kg)
3. místo – 2. třída - (534 kg)
4. místo – 4. třída - (141 kg)
5. místo – 7. třída - (81 kg)
6. místo – 8. třída - (80 kg)
7. místo – 5. třída - (76 kg)
8. místo – 9. třída - (38 kg)
9. místo – 6. třída - (9 kg)
Celkem nasbírala naše škola: 2723 kg papíru.
Všem žákům děkujeme. Nejlepší jednotlivci i třídy budou odměněni. Utržená částka bude použita
na nákup pomůcek pro žáky základní školy.
4
Rodilí mluvčí do škol
ZŠ Březolupy byla od listopadu 2014 zapojena do projektu Evropské unie „Rodilí mluvčí do škol –
zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol
do mezinárodních projektů“. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Tento projekt se týká žáků 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Jednou za čtrnáct dní přichází do hodiny
anglického jazyka rodilá mluvčí MARY, která vede celou hodinu v angličtině. Rodilá mluvčí je
asistentkou paní učitelky angličtiny, která je v hodině přítomna, ale do výuky zasahuje minimálně.
Hlavním cílem je dát dětem možnost komunikovat s někým, kdo nemluví jejich rodnou řečí, tudíž
bez možností „úniků“ do českého jazyka. Žáci se budou s rodilou mluvčí pravidelně setkávat
přibližně po dobu šesti měsíců.
Mary v 5. třídě
Chemie lásky
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili 4. listopadu přednášky Chemie lásky, která se konala ve velkém
sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. Na velkou show, která byla součástí bohatého programu
Týdne vědy a techniky, se přišlo podívat více než 800 žáků Zlínského kraje.
Chemie lásky byla přednáška, ve které se vědec a známý popularizátor vědy Dr. Michael
Londesborough, Ph.D. zabýval podstatou lásky. Uplatňoval svůj pohled chemika a vysvětloval,
proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí, jaké jsou chemické reakce a sloučeniny spojené
s našimi pocity zájmu o druhou osobu, chtíčem, láskou vášnivou nebo láskou rodičovskou.
Na pomoc si kromě vědy netradičně vzal i sonety (milostné básně) od Williama Shakespeara. Velmi
obratně je vkládal mezi jednotlivá témata v průběhu prezentace – o lásce, o chtíči, o touze.
Publikum se nenudilo, jelikož byl pan Londesborough vtipný a dokázal si své publikum získat.
Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
5
Výchovný koncert
V úterý 4. listopadu vyjeli žáci 5., 6., a 7. ročníku se svými třídními učitelkami na koncert kapely Fdur Jazzband do Kongresového centra Zlín. F-dur Jazzband je 13 členná formace špičkových
hudebníků ze Zlína, která působí na klubové a festivalové scéně od roku 1994. Kapela se předvedla
výjimečné vystoupení, především díky zpěvu vokalistů Zuzany Sapárové a Rolanda Hamaje.
Za jejich výkon je žáci odměnili potleskem ve stoje.
Kapela
Zlínský vorvaň
Ve středu 12. listopadu jsme vyrazili do sportovní haly Euronics ve Zlíně, abychom změřili své síly
v netradičních sportovních disciplínách v soutěži ,,Zlínský vorvaň“ s dalšími 23 školami nejen
Zlínského kraje, ale i slovenského města Púchov. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Naši školu
reprezentovalo družstvo ve složení: Jakub Duda, Tereza Hubáčková, Lukáš Řezník, Josef Mizera,
Lucie Kolková, Tomáš Masařík, Lucie Juráková. Kapitánem týmu byla Lucie Juráková. Podporou
našich žáků byla 8. třída, která usilovně fandila. Našim reprezentantům se dařilo, celkově skončili
na 8. místě. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Zlínský vorvaň
6
Zážitkové dny na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické
v Uherském Hradišti
V pondělí 1. prosince jsme využili pozvání a žáci 9. ročníku se vydali se na Střední školu
průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou v Uherském Hradišti, která každoročně pro deváťáky
připravuje Zážitkové dopoledne. Žáci se formou zajímavých aktivit, které vedou samotní studenti,
seznamují s náplní některých studijních oborů této školy.
Program byl tradičně velmi dobře připravený a žáci si odnesli spoustu nových informací. Věříme,
že někteří z našich žáků si tuto školu vyberou jako své další působiště.
Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 4. prosince obcházel naši školu Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů. Navštívil
všechny třídy. Odměňoval i trestal, tak jak si každý zasloužil. Čerti vypláceli zlobivé děti, které
musely slíbit, že se polepší během roku. Andělé rozdávali sladkosti hodným žákům. Každá třída si
připravila pro Mikuláše písničku, nebo zarecitovala básničku.
Mikulášská družina
Vánoční jarmark
Vánoční březolupský jarmark se konal v sobotu 6. prosince ve víceúčelové hale. Žáci si
pod vedením svých paní učitelek připravili vánoční vystoupení v duchu ,, pohádkových operetek“.
Pohádky má jistě každý rád, děti i dospělí, mladí i staří. Prostě je všichni milujeme víc, jak cokoli
jiného. A nejvíce o Vánocích. Ty bychom si bez pohádek nedovedli ani představit.
Po celý den probíhal prodej výrobků žáků základní školy, mateřské školy, Botíku a různých
prodejců. A bylo z čeho vybírat, neboť stoly jednotlivých tříd byly přeplněny všelijakým zbožím,
které si žáci vyrobili ve vyučování nebo sami doma s pomocí svých rodičů. Na jarmarku se rovněž
konal košt slivovice, výstava prací žáků a nechyběla tradiční zabijačka…
7
Jarmark 2014
Florbal
Na naší škole se hraje florbal. Po celý školní rok hrajeme školní ligu v Uherském Hradišti. Soutěž
se jmenuje ŽA-LI-FLO. Hraje se kategorie starší žáci (8. a 9. třída) a mladší žáci (6. a 7. třída).
Naši žáci se zúčastňují i mnoha dalších turnajů ve florbalu. Změřili síly s ostatními žáky škol
ve čtyřech turnajích. Postup do okresního kola byl na dosah. Postupovaly první dvě družstva. Naši
kluci zůstali těsně pod čarou. Snad příště.
V úterý 11. listopadu proběhl turnaj v Uherském Hradišti pro mladší žáky (6. - 7. ročník). Naši
školu prezentoval následující tým (Filip Grygar, Josef Mizera, Václav Procházka, Pavel Hubáček,
Kryštof Špiller, Robin Hromeček, Tomáš Masařík, Martin Žák a David Brázdil) pod vedením pana
učitele Masaříka. V tvrdé konkurenci škol z Uherskohradišťska obsadili hoši krásné 3. – 4. místo.
Ve středu 12. listopadu proběhl v Uherském Hradišti turnaj starších žáků (8. - 9. třída). Naši školu
prezentoval následující tým (Petr Gajdošík, Michal Pal'o, Jakub Ondrašík, David Grygar,
Jan Valenta, Vít Střítežský, Ondřej Vojtík, Radim Hubáček, Otto Bartoš a Matěj Slavík)
pod vedením pana školníka. Naši hoši obsadili 5. – 9. místo.
Ve čtvrtek 20. listopadu proběhl turnaj žáků 1. stupně (1. – 5. třída) v Uherském Brodě. Naši školu
prezentoval následující tým (Lukáš Žák, Jakub Duda, Daniel Mezírka, Tomáš Hoferek,
Lukáš Řezník, Daniel Novák a Miroslav Ondroušek) pod vedením pana učitele Masaříka. Naši hoši
obsadili 3. místo ve skupině A.
V úterý 9. prosince se konal Mikulášský turnaj v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentoval
následující tým (Vojtěch Bachan, Daniel Novák, Lukáš Žák, Miroslav Ondroušek, Jakub Duda,
Tomáš Hoferek, Daniel Mezírka a Martin Kročil). Kluci obsadili 8. místo.
Klukům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
Mikulášský turnaj 1. stupeň
8
1. stupeň - Uherský Brod
6. – 7. třída Uherské Hradiště
Coca-Cola - Cup
Je určen pro žáky a žačky druhého stupně základních škol a osmiletých gymnázií. Naši žáci
se zúčastnili turnaje 3. října v Babicích ve složení (Robin Hromeček, Tomáš Masařík, David
Brázdil, Přemysl Kadlčík, Michal Pal'o, Radim Hubáček, Vít Střítežský, Otto Bartoš, Ondřej Vojtík,
Petr Gajdošík, Vilém Kovář a Jiří Řezník).
Coca-Cola – Cup Babice
Olympiáda z dějepisu
V měsíci listopadu se konalo školní kolo olympiády z dějepisu 2014 / 2015. Olympiády se
zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postupují soutěžící, kteří dosáhli
nejméně 32 bodů z 60 možných:
1. místo - Martin Zábojník – 9. třída
2. místo - Zuzana Bilavčíková – 9. třída
3. místo - Štěpán Binar – 8. třída
4. místo - Adéla Juráková – 8. třída
5. místo - Vendula Geržová – 9. třída
6. místo - Štěpán Vyoral – 8. třída
7. místo - Kateřina Kolková – 8. třída
8. místo - Radim Hubáček – 9. třída
9. místo - Pavlína Sošková – 8. třída
Malá ukázka ze zadání olympiády:
9
Doplň pojmy označující „vybavení“ středověkého válečníka:
k _ _ í; m _ č; š _ _ t; h _ _ _ a.
Uveď jména českých králů, kteří zahynuli v bitvách charakterizovaných obrázky, a urči století
bitvy:
Bitva u: ____________________________
Jméno krále: ________________________
Století: _____________________________
Bitva u: _____________________________
Jméno krále: ________________________
Století: _____________________________
Doplň názvy husitských zbraní:
___________________________
_______________________
______________________
___________________
10
__________________
Řešení na straně 26
Z TVORBY ŽÁKŮ
Prázdniny 2014
V červenci tohoto roku jsme byli s rodiči na dovolené ve Španělsku. Bydleli jsme v hotelu
v malém městě Santa Swan. Chodili jsme k moři, na procházky a na místní trhy.
Na jeden den jsme si naplánovali výlet do Barcelony. Ráno jsme nastoupili do vlaku
a za hodinu jsme tam přijeli. Z nádraží jsme vyrazili na procházku po městě. Ten den bylo teplo
a slunečno. Město bylo plné turistů. Chtěli jsme vidět a navštívit co nejvíce historických památek,
ale byly moc daleko od sebe. Postupně jsme procházeli střed města a najednou se ozvaly výstřely.
Všichni na ulici se zastavovali a dívali se, co se děje. Přijížděla policejní auta a v jedné ulici už stáli
policisté v kuklách. Z ostatních ulic se ozývalo troubení aut. Lidé pomalu procházeli dále
a v dalších bočních ulicích bylo vidět dlouhé fronty taxíků. Řidiči stáli u svých aut, křičeli a házeli
dělobuchy. V novinách jsme si pak přečetli, že to byla stávka, kterých tady bývá hodně.
Dovolená se mi moc líbila a rád bych se tam ještě někdy vrátil.
Jan Valouch, 7. třída
O prázdninách jsem jela s mámou, tetou, dědou a jejich psem na dovolenou do kempu,
který je na Vysočině. Jmenuje se Sýkovec podle rybníku, který je jeho součástí.
Jeli jsme z Brna vlakem do Nového Města na Moravě a odtud pak autobusem do kempu.
Vybalili jsme si věci v maringotce, kde jsme byli ubytováni a šli se podívat do okolního lesa. Děda
řekl: ,,Půjdeme se podívat na místo, kam jsem jezdil s rodiči na dovolenou.“ Večer bylo hezky, a tak
jsme opékali špekáčky. Druhý den bylo škaredé počasí, a proto jsme hráli stolní hry, abychom se
zabavili. Máma zvolala: ,,Kdo vyhraje, dostane čokoládu.“ Vyhrála jsem já. Následující den se už
počasí zlepšilo, a tak jsme mohli si hrát hry venku i s pejskem. Byla jsem zklamaná, protože jsem se
nemohla koupat v rybníce, jelikož byla zima.
Poslední den našeho pobytu jsme se po snídani balili, uklidili trochu maringotku a vydali se
na zpáteční cestu do Brna. Jeli jsme autobusem a potom vlakem. Dovolená se mi líbila, i když
mohlo být lepší počasí.
Monika Křůmalová, 7. třída
Žáci 8. třída
11
Pro mě byl asi nejkrásnější zážitek to, že jsme se rozhodli jet někam na dovolenou. Nejdřív
mamka s taťkou zjišťovali, kdy jim to vyhovuje a kam pojedeme. Nakonec něco našli. Akorát byla
nevýhoda, že jsme chtěli malovat, ale i to se nakonec vyřešilo. Když jsme byli sbaleni
na dovolenou, tak se ještě museli vyklidit naše pokoje a ložnice, potom se teda vyjelo.
Cesta byla delší, ale nám to vůbec nevadilo. Jeli jsme na slepé rameno řeky Moravy, které se
jmenuje Bezedné. Když jsme dojeli, začalo vybalování a potom chystání se na ryby. Bydleli jsme
v maringotce. Bylo to tam nádherné, hned 2 metry od maringotky začínala voda, země byla
vysypaná oblázky i ve vodě byly. Okolo rostlo rákosí, takže tam bylo trochu soukromí.
Hned první den chytil taťka kapra a zrovna mírového, potom se i nám za ten necelý týden
podařilo něco chytit. Maminka odpočívala a četla si knížky. Když jsme chtěli oběd nebo večeři,
museli jsme si říct předem, protože to ohřívala na plynové bombičce, a tak to trvalo.
Největší sranda byla, když Mirečce něco zabralo, skoro se ta ryba nehýbala, a tak si myslela,
že je to cejn. Jak ho dotáhla ke břehu, zjistila, že je to kapr, když ho změřila, tak měřil
51 centimetrů. Aspoň jsme se zasmáli. Kapři tam byli nádherní, skoro všichni míroví a vypadali
jako ,,kopačáky“.
Během této dovolené jsme se také koupali a potápěli, já a Mirečka jsme byly ve vodě
od rána do večera.
Když jsme šli spát, tak maminka spala na jedné posteli a já se sestrou na druhé, taťka ležel
na zemi.
Celá dovolená se nám moc líbila, maminka si odpočinula, já, sestra a taťka jsme si
zarybařili. Všichni jsme byli spokojeni a doufám, že si to příští rok zopakujeme.
Jana Šimíková, 7. třída
Žáci 8. třída
Jako každý rok i letos jsem se na prázdniny moc těšil, i když mě žádná dovolená u moře
nečekala. Většinu dní jsem trávil se sestřenicí Míšou. Chodili jsme ven se psy, jezdili na kole, hráli
jsme na počítači a párkrát jsme se byli koupat.
Koncem prázdnin jsem jel s rodiči, bratrem, Míšou a tetou na třídenní výlet do Prahy.
Vlakem jsme dojeli po čtyřech hodinách na Hlavní nádraží v Praze, kde jsme si koupili jízdenky
na metro a jeli se ubytovat ke známým.
První den jsme si šli prohlédnout Hradčany. U vchodu stála hradní stráž v modrých
uniformách. Nahlédli jsme i do Chrámu sv. Víta. Potom jsme vyjeli lanovkou na Petřín. Zde byl
krásný rozhled na celou Prahu. Nejvíce jsme se pobavili v zrcadlovém bludišti. Z Petřína jsme šli
pěšky na Karlův most, prošli jsme Prašnou bránou. Na Staroměstském náměstí jsme viděli Orloj
a den jsme ukončili procházkou po Václavském náměstí.
12
Naši nám koupili zmrzlinu, a jak jsme tak pomalu kráčeli za rodiči, teta se otočila a řekla:
,,Kde je Michala?“ Rozhlédli jsme se a Míša nikde. Všude kolem nás procházely davy lidí.
,,Co teď?“ Byli jsme strašně vyděšeni. Museli jsme se rozdělit. Jak jsem tak šel s mamkou a otáčel
se na všechny strany, zahlédl jsem žluté tričko. Zakřičel jsem: ,,Míšo“. Byla to ona. Ještě dojídala
kornout a ani nepostřehla, že šla za cizí paní, kterou si spletla s tetou. Mobilem jsme odvolali
pátrání a byli jsme rádi, že se našla.
Druhý den jsme navštívili ZOO a lunapark. Třetí den jsme se „vyřádili“ v aquaparku.
Odpoledne jsme se s Prahou rozloučili a opět vlakem jeli domů.
V Praze se mi líbilo. Viděl jsem spoustu krásných míst a určitě by se našla spousta dalších
k vidění.
Tomáš Petrů, 7. třída
Žáci 8. třída
Každý rok jezdívám s rodinou do malebné přírody Jeseníků, kde si pronajímáme chatu
poblíž tajemného lesa. I letos jsem se na prázdninový pobyt velmi těšil, protože jsem očekával,
že tam zažiji skvělá dobrodružství. Poprvé s námi jel i můj bratranec Martin, se kterým rád trávím
své volné chvíle.
Byl krásný červencový den, který jsme strávili u rybníka a lenošili. S Martinem jsme se
rozhodli, že k večeru podnikneme strašidelnou cestu lesem. Napadlo nás, že se vydáme ke starému
mlýnu, který prý schovává mnoho tajemství. Dohodli jsme se, že každý půjdeme sám, před půlnocí
se setkáme u mlýna, a poté uvnitř přespíme, abychom si dokázali, že se něčeho takového nebojíme.
Velmi jsme se těšili na toto noční dobrodružství plné překvapení.
Po setmění jsme se vydali na cestu. Tma houstla, stromy se nám zdály jako strašidelné
postavy. Neustále jsme slyšeli nějaké prapodivné zvuky a šumění, které se v noci zdvojnásobovalo.
Ve tmě jsme špatně rozeznávali okolí a neustále jsme zakopávali o velké kmeny stromů a keříky
ostružin. Po delší době jsme se setkali na mýtině z mlýna a byli jsme rádi, že jsme zase pohromadě.
Vešli jsme dovnitř. Díky světlu, které měsíc vyzařoval, jsme viděli napůl zchátralé stavení.
Po náročné cestě jsme byli velmi unaveni. Zanedlouho jsme se uložili ke spánku a mysleli jsme, že
poklidně usneme a přečkáme strašidelnou noc v polorozpadlém mlýně. Zničehonic jsem uslyšel
podivné houkání, lekl jsem se, rychle se posadil a vykřikl: ,,Martine, vzbuď se, někdo nás straší!“
Podlaha praskala, staré okenice vrzaly a občas se samy otevíraly. Vyčerpáním jsme brzy usnuli.
Ráno nás probudilo sluníčko, jehož paprsky prosvítaly mezi škvírami starých trámů a desek
dřeva. Byli jsme rádi, že je zase krásný slunečný den a konec té strašidelné noci. Zabalili jsme si
věci a letmo jsme se rozloučili s místem, které nám přichystalo dobrodružnou noc.
Na chatě jsme si dokázali již beze strachu vysvětlit, co znamenaly zvuky, které jsme slyšeli.
Vrzání podlahy způsobilo staré ztrouchnivělé dřevo, otevírání okenic byl zase slabý větřík
a houkání na půdě mohl vydávat zatoulaný sýček. Na náš prázdninový zážitek budeme dlouho
vzpomínat.
Tomáš Masařík, 7. třída
13
Místo, kde žijeme - Březolupy
Březolupy vznikly kolem roku 1261. Žije zde asi 1670 obyvatel. Název Březolupy vznikl
podle toho, že se zde loupala břízová kůra. Leží v okrese Uherské hradiště a regionu Slovácko.
V okolí obce jsou pěkné lesy, louky, pole a rybník. Obcí protéká potok Březnice, který
pramení v obci se stejným názvem. Ve středu obce je socha Jana Nepomuckého a nedaleko od ní
socha T. G. Masaryka. V obci je Základní a Mateřská škola Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny
Marie s farou, obchody, zdravotní středisko, pošta a víceúčelová hala, kde se konají sportovní
a kulturní akce. Uprostřed obce je plochodrážní stadion, na kterém se několikrát ročně jedou závody
v ploché dráze a také se tu dvakrát ročně v květnu a září koná auto-moto-burza. U stadionu se
nachází autocamping Slovácko s motorestem Koliba. V srpnu je v obci pouť. Dlouholetou tradicí
obce jsou Slovácké hody s právem, které se konají v říjnu. V únoru se zde slaví ,,Fašank". Nově se
postavila dětská hřiště, jedno je u obchodu, druhé za školou, třetí za školkou. V obci je zámek
a kolem něj park. Na zámku je teď Obecní úřad Březolupy.
K obci náleží i několik pověsti: Čertova noha v březolupském zámku, Křenová hruška,
Dub ,,U Andělíčka“...
Monika Křůmalová, Tomáš Petrů, 7. třída
Březolupy
Naše obec je krásná vesnička,
o které vám poví tato básnička.
Vesničko, ty jsi stále stejná,
máš tytéž domky, tatáž hejna.
Je tu kostel i stará fara,
kde kytky kvetou z jara.
Na polích jsou sněhu kupy,
to jsou naše Březolupy.
Máme tu zahrady, nové domy,
v parku se tyčí velké stromy.
Škola, zámek, plochá dráha,
kde se burza vždy pořádá.
Na konci vesnice je krásný rybníček,
možná se tu zjevuje i vodníček.
Na polích se srnky pasou,
každoročně se zde konají hody s chasou.
Žáci 8. třída
škola
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čertova noha v březolupském zámku
Pověst vypráví o tom, že se na březolupském zámku čas od času objevovala na prvním
kamenném schodu černá stopa a vedle ní otisk dlaně s drápisky samotného ďábla, který zde strašil
zámecké pány. Podle pověsti na zámku žil zlý hrabě, který týral poddané a opovrhoval jimi.
Jednoho dne potkal chudého chlapce na svém pozemku, který tam sbíral jahody. Hrabě mu začal
nadávat, že mu šlape trávu a plaší zvěř. Poručil sloužícím, aby ho hodili do studny, která byla
14
hluboká ale bez vody, aby se nedostal ven. Když se to dozvěděla chlapcova matka, utíkala na zámek
prosit za syna. Bezcitný pán poručil hodit matku taky do studny. Než ji tam hodili, matka zlého
pána proklela, aby ho vzal čert. V tu chvíli se zámek zachvěl a na nádvoří se objevil samotný ďábel.
Chytil hraběte pod krkem a hodil ho do studny též. Od té doby zůstaly na zdi černé otisky dlaně
a ďáblovy stopy na schodku. Byly výstrahou pozdějším pánům na březolupském zámku, aby nebyli
krutí ke svým poddaným.
Monika Křůmalová, 7. třída
Březolupský zámek
Dub ,,U Andělíčka“
Dub ,,U Andělíčka“ stával při silnici z Březolup směrem na Šarovy na okraji lesa, zvaného
Boří. Podle pověsti se pod ním za bouřlivého počasí schoval před deštěm místní rolník s potahem.
Do dubu udeřil blesk a zabil sedláka i s koňmi. Na památku této tragické události dala jeho
manželka na dub pověsit obrázek ,,Anděla strážce“, převádějícího děti přes most. Od té doby se
několikrát stalo, že se sedlákům pod dubem převrátil naložený vůz. Pamětník Josef Fusek
z Podsedků vyprávěl: ,,Když jsem jezdil na statku s koňmi a vozil slámu ze stodoly na Lapači
do dvora v Březolupech, první fůra se mi pod tím obrázkem převrátila. Odpoledne jsem vezl druhou
fůru slámy. Jel jsem moc pomalu a dával pozor. Pod obrázkem jsem zůstal stát a díval se, jak se
fůra pomalu převrací na bok. Musel jsem ji znovu překládat. Sousedé se domnívali, že to byl výroční
den bleskem zabitého rolníka.“
V roce 1937 byl dub opět zasažen bleskem, který srazil dvě silné větve. Dne 30. října 1992
po třinácté hodině se dub za úplného bezvětří vyvrátil a spadl na silnici.
Poněvadž v okolí není vhodný strom na instalaci obrázku, končí tím viditelná památka
na jednu tragickou událost.
Štěpán Binar, 8. třída
Žáci 8. třída
15
Křenova hruška
Mezi obcemi Březolupy a Šarovy stával hrad. Ještě teď můžeme v lese najít jeho pozůstatky.
Na tom hradě sídlili krutí páni, kteří vykořisťovali poddané. Lidé byli velmi chudí a páni stále
bohatli. V tom lese se usídlili loupežníci, chudé lidi nepřepadávali, okrádali jenom bohaté. Jednou
loupežníci přepadli pánského kočího, který se vracel s kočárem na hrad. Jeden si oblékl jeho šaty
a další se schovali do kočáru. Potom se bez problému dostali až na hradní nádvoří, kde přemohli
hlídku. Vnikli do hradu. Zabili panstvo a vyloupili hrad. Peníze zakopali pod starým dubem
u studánky. Loupežníky postříleli vojáci a poklad dodnes nikdo nenašel.
Jan Valouch, 7. třída
Žáci 8. třída
Charakteristika oblíbeného literárního hrdiny
Doktor Kazisvět
Nedávno jsem četl knihu - Povídky malostranské od Jana Nerudy. Z povídek se mi nejvíce
líbily povídky Hastrman a Doktor Kazisvět. Kazisvět, to byla jenom doktorova přezdívka, on sám
se jmenoval Heribert.
Doktor Heribert byl poměrně mladý lékař. Žil sám na Malé Straně v domě po rodičích. Jeho
otec byl oblíbený malostranský lékař a on sám by měl převzít jeho pacienty, ale žádného
nemocného nevyléčil a také k nikomu nešel.
Postavy byl malé, velmi hubené, měl asi 150 cm. Tvář měl zarostlou světle hnědým vousem
a to bylo něco neslušného. Modré oči byly plné ostychu. Hlavu měl malou a ta mu zapadala
hluboko do límce jeho šedivého pláště. V létě nosil lehký šedý kostkovaný oblek.
Doktor Heribert se s nikým nestýkal, nikoho nepozdravil a pozdravem neděkoval. Když šel
po ulici, kličkoval mezi lidmi tak, aby nemusel nikoho potkat. Protože s nikým nemluvil, ztráceli
malostranští obyvatelé k němu důvěru a nikdo se k němu nechodil léčit, říkalo se mu Doktor
Kazisvět.
Zdálo se, že doktoru Heribertovi to vůbec nevadí. Po události, o které se mluvilo po celé
Praze, by chtěli malostranští opět získat Kazisvěta za svého lékaře, ale on je opět odmítal. Doktor
Heribert totiž oživil nebožtíka těsně před jeho pohřbením.
Postava doktora Kazisvěta mě zaujala protože, dokázal zabránit pochování člověka, dokonce
ho oživil, a přesto takový doktor odmítá léčit.
Jiří Řezník, 8. třída
16
Bilbo Pytlík
Vybrala jsem si hlavního hrdinu knihy Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky, kterou napsal
J. R. R. Tolkien. Bilbo Pytlík, tak se jmenuje hlavní hrdina, který se v průběhu knihy změnil v lepší
osobu, a to mě na něm zaujalo.
Bilbo je úplně stejný jako všichni hobiti v jeho kraji, malý a vcelku obtloustlý. Má krátké
kudrnaté vlasy, černé oči a velké uši, podobné netopýřím. Ústa má malá, ale když se zasměje,
objeví se široký úsměv se třpytivě bílými zuby. Bilbo má dost široký krk, který někdy nelze vidět.
Má úzká ramena a krátké ruce, na kterých se nachází velmi obratné malé hnědé prsty. Jeho hruď je
větší, ale to vůbec nevadí, protože obtloustlé bříško se k ní náramně hodí. Nohy má také krátké
a chlupaté.
Bilbo Pytlík je jako celá jeho rodina z rodu Pytlíků hodně líný. Ale díky své matce z Bralů,
zdědil i dobrodružnou povahu. Hobit je tedy velmi pohodlný, líný a dává znát, že má dost peněz.
Pobaví se rád se sousedy, ale jde-li kolem velký člověk, slušně ho od sebe vyhodí. V průběhu knihy
se však Bilbo změní. Ze starého Pytlíka se stává nový, jenž si poklábosí se všemi, bez rozdílu rasy.
Z chamtivce se stane rozdavač, z lenocha aktivní muž. Vždy své problémy řeší s důvtipem, ať jde
o vlky, obry, skřety nebo Gluma, jemuž ukradl prsten. Největší vychytralostí se dopustil v utkání
s drakem Šmakem. Díky kouzelnému prstenu a možná také štěstím, že drak nikdy žádného hobita
necítil.
Bilbo byl prostě štístkař. Na co sáhl, to se mu podařilo. Na konci knihy byl už úplně jiný než
na začátku a zjistil, že si nemůže být jistý zemí pod nohama ani nebem nad hlavou.
Adéla Juráková, 8. třída
Harry Potter
Harry Potter je hlavní postava z knihy od anglické spisovatelky J. K. Rowlingové, která se
díky této knize proslavila po celém světě. Spisovatelka napsala již několik dílů a v každém Harry
potvrzuje, že je obětavý, milý, přátelský a v každém díle něco velkého dokáže.
Harry je malý a hubený chlapec se zářivě zelenýma očima. Má černé vlasy a nosí kulaté
brýle. Na čele má jizvu připomínající blesk, která mu zůstala jako smutná památka po rodičích.
Po svých rodičích Harry zdědil kouzelnické schopnosti. Je zdvořilý a srdečný. Osvobodil
skřítka Dobbyho od zlých pánů a zajistil mu místo v Bradavické kuchyni. Dále je chytrý, bystrý,
skromný, často se podceňuje, někdy nedokáže přiznat svou chybu. Harry projevuje své city k jisté
dívce jménem Cho Changová. Abyste si nemysleli, že Harry má jenom dobré vlastnosti, tak vás
alespoň trochu vyvedu z omylu. Mezi nejhorší vlastnosti patří jeho neustálé porušování školního
řádu, chození pozdě do hodin a má odpor k učení. Za toto dostal už hodně trestů od učitelů. Nejvíce
se nesnáší s lektorem Snapem [Snejpem]. Takový je Harry Potter.
Štěpán Binar, 8. třída
Katniss Everdeen
Katniss vyrůstala od malička samostatně. Jako malá ztratila otce při výbuchu v dole a její
matka se z toho nikdy nevzpamatovala. Na Katniss tak zůstal chod domácnosti a její obživa.
Své city zaměřila na jedinou osobu – svou sestru Prim, o kterou se od malička starala.
Katniss je z chudého prostředí v 13. kraji, který je známý těžbou uhlí. Celý kraj má malý
příjem jídla, a tak musí lovit zvěř v lesích. Katniss se občas vydává do jiných krajů, i přes zákaz
Kapitálu.
17
Katniss je velmi tvrdohlavá, nikomu nedůvěřuje a city si nepřipouští. Má hodně výbušnou
povahu, ale je velmi inteligentní. Ničeho se nebojí, a když něco chce, tak si za tím jde až do konce.
Ráda pomáhá lidem, bohužel to nedává najevo.
Katniss Everdeen má tmavé vlasy a poměrně světlou pleť. Chodí chudě, ale upraveně
oblečená. Obvykle nenosí make-up, ale když se dostane do Hladových her, tak ji stylisti výrazně
namalují a oblečou, že je až k nepoznání.
Jejím největším zájmem je střelba lukem a to se jí taky hodně vyplatí. Když její sestru
vylosují do 74. Hladových her, tak se Katniss přihlásí místo ní. Do her vstupuje společně s Peetou
a dalšími lidmi z jiných krajů. Peeta jí během Hladových her vyzná lásku, ale Katniss ji jen
předstírá, aby zachránila sebe i Peetu.
Věra Husková, 8. třída
Jan Mydlář
Jan Mydlář žil v Rudolfínské době v roce 1572 - 1664. Vystudoval pražské Karlovo vysoké
učení a stal se magistrem medicíny. Nešťastnou shodou náhod se stal katovským holomkem
u tehdejšího chrudimského kata Záviše Matěhy a stal se člověkem bezcitným a opovrhovaným.
Jeho další cesta z chrudimské katovny vedla však přímo do katovny staroměstské, tedy do obydlí
nejvyššího popravčího Koruny české Václava Jaroše. Zde se co by katův pacholek učil všem
katovským dovednostem a mnohé z nich pak dále zdokonaloval už jako staroměstský kat. Sám byl
jako staroměstský kat i hlavním protagonistou staroměstských poprav 21. 6. 1621. Žil v době císaře
Rudolfa II.
Jan byl vysoký muž, svalnaté postavy. Vlasy měl hnědé, ostříhané na krátko, oříškové hnědé
oči a obličej zarostlý vousy. Oblékal se jako bohatý měšťan. Jelikož byl kat, tak většinou nosil
na hlavě kápi.
Mydlář byl velice bohatým a respektovaným mužem, jednal s úředníky, soudci a tajně se
stýkal s císařem Rudolfem II. a s mnohými šlechtici, kteří se bez kata neobešli.
Jan byl duší protestant, ctil Boha a věřil ve spravedlnost. Před každou popravou dlouho
rozmlouval s Bohem, aby i při svém krvavém řemesle zůstal vyrovnaným člověkem a našel
rozhřešení pro svoji duši. Skepticky sledoval loupení a zabíjení během třicetileté války. Smyslem
jeho života se stalo uchránit svou vnučku před opovržením, které přechází i na potomky katů.
Tohoto hrdinu jsem si vybrala, protože mě zaujal jeho životní příběh a popisuje tehdejší
dějiny z úplně jiného pohledu.
Kateřina Kolková, 8. třída
Čím bych chtěl/a být a proč?
Protože už chodím do osmé třídy, přemýšlím o tom, jaké bych si měl v budoucnu zvolit
povolání, na co bych se měl zaměřit, kterým směrem mám rozšiřovat své vědomosti.
Když jsem byl malý, chtěl jsem být policistou, protože měli zbraně a chytali zloděje.
Dokonce jsem si přál stát se prezidentem nebo vědcem. Všechny tyto sny už jsem dávno zapomněl.
Teď už přemýšlím jinak. Musím vzít v úvahu své studijní výsledky a taky to, na co stačím.
Mým snem je být počítačovým programátorem. Baví mě to, docela dobře jsem si vedl v hodinách
informatiky. Už se těším, že v deváté třídě bude opět tento předmět a já si rozšířím své vědomosti.
Uvědomuji si, že kromě informatiky, musím mít dobré známky z jiných předmětů, abych se vůbec
na studium dostal.
Tento obor jsem si vybral, protože mě programování baví. Často spolupracuji se svým
strýcem, který je v tomto oboru dobrý. Dokonce vyučuje informatiku na škole.
Jiří Řezník, 8. třída
18
Žáci 8. třída
Když se rozhodoval, čím by chtěl být, říkal jsem si: ,,Ještě že se mě to netýká.“ Rok utekl
jako voda a teď už se blíží čas, kdy i já budu řešit své povolání. Když pomáhám mamce v kuchyni,
říkám si, že by mě bavilo být kuchařem. Mám rád dobrá jídla, a leccos už umím připravit. Mamka
říká, že jsem na to šikovný. Na druhou stranu mě baví pracovat s taťkou v dílně. Láká mě spousta
elektrického nářadí, které se dnes při opravách používá.
Ještě mám nějaký čas na rozmyšlenou, ale nejspíš ze mě bude opravář.
Jakub Omelka, 8. třída
Můj životní sen je stát se architektem. Když jsem byl malý, neustále jsem sledoval, co taťka
rýsuje. Když jsem povyrostl, tak mně dovolil pracovat s programem v počítači a vytvářet si domy.
Moc mě to bavilo. I s legem stavím různé stavby, a proto se chci stát architektem.
Kryštof Špiller, 6. třída
V životě mám jenom jeden velký sen a ten je o tom, čím bych chtěla být. Mým snem je být
modelkou. O modeling se zajímám asi od dvanácti let, kdy jsem se začala zajímat o módní
návrháře, modelky a modelingové agentury. Vždy jsem se to bála někomu říct, že mě hned odsoudí
a řekne mi, že na to nemám. Důvod proč bych chtěla být modelkou, je ten, že se mi to hrozně líbí.
Ale o tom to není, prostě to v sobě cítím, že to chci. Představa, že se ráno probudím vedle
svého přítele a budu spěchat na modelingovou show nebo na focení je opravdu úžasná. Mým
největším vzorem v modelingu je asi Candice Swanepoel, kterou objevil modelingový agent
v patnácti letech a poslal ji do Evropy, kde dostávala jednu nabídku za druhou. Mým druhým
vzorem je Cara Develingne, která se proslavila svým hustým obočím a zná ji téměř celý svět. Tyhle
dvě modelky pracují pro „Victoria's secret show“, která je nejznámější modelingovou show
na světě.
Od hodně celebrit a lidí, co něco dokázali, jsem si naučila věřit ve své sny, a proto doufám,
že se mi tenhle sen o modelingu jednou splní.
Veronika Zlámalová, 8. třída
Chtěla bych být zubařkou, ortodontistou nebo něčím podobným se zuby. Chtěla bych tím být
ne jenom kvůli penězům, ale kvůli tomu úžasnému bílému plášti. Hlavně se mi na tom líbí, že mám
nějaký kontakt s lidmi. I když ,,hrabat“ se někomu v chrupu, není zrovna nejlepší způsob, jak se
s někým seznámit, ale i tak nikdy nebudu sama. Zubařinu nechce dělat spousta lidí kvůli tomu,
19
že by se někomu ,,rýpali“ v puse a je pravda, že na některé lidi se štítíte sáhnout i normálně, natož
tak ještě do pusy. Po mém dlouhém přemýšlení jsem zjistila, že by mně to asi nevadilo. Jediné co
mi na tom vadí, je to, že se mě budou bát děti. Co si budeme povídat, snad žádné dítě nemá rádo
návštěvu zubaře, ale od toho je tam to pohyblivé křeslo, z kterého jsem aspoň já byla hotová. Vždy
se mi to líbilo a strach byl pryč, tak mohu jenom doufat, že to bude platiti na další generaci dětí.
Jelikož je zubařů nedostatek, doufám, že to tak i zůstane. Tak si myslím, že nebudu mít
problém si najít práci. Ale člověk nikdy neví, co se může stát. Je i možné, že si to i rozmyslím,
ale to si myslím, že se nestane. I když to bude ještě dlouhá a složitá cesta, než se k mé vysněné
profesi dopracuji, tak se na ni těším.
Lucie Juráková, 8. třída
Vánoční tematika
Vánoce
Adventní věnce už se zdobí,
Santa Claus si chystá soby.
Vánoční svíčka hoří stále,
první, druhá, třetí a tak dále.
Štědrý večer už se chystá,
my věříme v pána Krista.
Dárky už se připravují,
z nebe nám na Vánoce mávají.
Zima
Z nebe padá sníh,
Rosťa jede na saních.
Jede z kopce dolů,
pak narazí do topolu!
Padá sníh, padá sníh,
Rosťa jede a bourá na saních.
Pavel Hubáček, 6. třída
Michaela Kovačíková, 6. třída
Mé nejhezčí Vánoce
Mé nejhezčí Vánoce začaly, když jsem se sestrou zjistila, že odpoledne půjdeme do krmelce
i se strýcem, který tam ponese seno. Obě jsme se moc těšily, ale nejdřív jsme musely mamince
pomoci s vánoční večeří. Jakmile bylo jídlo hotovo, začali jsme se vypravovat. Teta nás odvezla
do Bohuslavic u Zlína, od cesty jsme šli pěšky ke krmelci. Někdo přinesl pro zvířátka mrkve,
jablíčka a my jsme přinesli kaštany. Cestou domů nám všem pěkně vyhládlo, už jsme se těšili
na štědrovečerní večeři. Doma bylo pěkně teploučko, vánoční stromeček hezky voněl a maminka
dokončovala večeři. Po ní přišly na řadu dárky a pouštění lodiček. Každé Vánoce jsou u nás hezké,
ale tyto byly nejhezčí.
Jana Šimíková, 7. třída
Žáci 8. třída
20
Vánoční lov
V zasněžené krajině,
pod smrky a na planině,
na paroží sníh se snáší,
srnec najísti se snaží.
Vánoční čas
První vločky spadly na zem,
zvířata se střásla mrazem.
Tatínek šel řezat stromek,
Ježíšek si chystá zvonek.
Sníh na hřbet hnědý padá,
ocáskem srnka mává.
Kruté mrazy všechny zkouší,
rys a vlk číhají v houští.
Nyní nastal Štědrý den,
splní se mi velký sen?
Dostanu, co jsem si přála?
Před stromečkem jsem již stála.
Hop! A drápy ostré mihnou,
nejistě však svůj cíl minou.
Věrný pár pryč utíká,
tak peláší sněhem ti dva.
Dostala jsem kožíšek,
má barvu jak oříšek.
Budu chodit v kožíšku,
děkuji Ti Ježíšku!
Vlk a rys si musí radit,
nechtějí-li život ztratit,
jak potravu ulovit.
dokáží si ti dva poradit?
Viktorie Kalinová, 6. třída
Vánoce
Doma máme stromeček,
pod stromečkem dáreček,
na dárečku mašličku,
na stromečku hvězdičku.
Anna Vaculíková, 6. třída
Kateřina Popelková, 5. třída
Mé nejhezčí Vánoce
Konečně přišel ten vytoužený večer. Mamka prostřela stůl a taťka na něj nanosil všechny ty
vánoční dobroty, pak jsme slavnostně usedli a začali jíst. Já, Peťa a Ladík jsme si dali krabí tyčinky,
protože nám kapr nechutná. Když konečně všichni dojedli, mamka umyla nádobí a my nedočkavě
nahlíželi klíčovou dírkou, jestli už jsou pod stromečkem dárky. Pak jsme udělali vláček, zavřeli oči
a taťka otevřel dveře. Přišli jsme ke stromečku, kde byly dárky. Rozdali jsme si je, ale bráchové si
je rozbalili až u sebe v pokoji. Začala jsem rozbalovat dárky, ale nevšimla jsem si jednoho dárečku,
který byl schovaný až za stromečkem. Bylo to celkem velké a bylo to přikryté ručníkem. Oddělala
jsem ručník a nevěřila vlastním očím, byl to malý zakrslý králíček. Hned jsem ho šla ukázat
taťkovi, který seděl na pohovce. Dali jsme mu jméno Šimon. Šla jsem ho ukázat Ladikovi a Peťovi,
ale ty to moc nezajímalo.
Mamka si šla dát kávu a my jsme si s taťkou povídali. Spíš mě taťka strašil jeho historkami
o strašidlech. V osm hodin začínala naše oblíbená pohádka ,,Tři oříšky pro Popelku“. Já, taťka
a mamka jsme si sedli v obýváku a dívali se.
Vánoce 2010 byly ty nejlepší Vánoce, protože jsme byli naposledy všichni spolu. Žádné
Vánoce už nebudou takové.
Dominika Podlasová, 8. třída
21
VÁNOČNÍ KVÍZ
Kvíz nám připomene kouzlo Vánoc. Pokud ze tří možných odpovědí vyberete tu správnou
a písmeno, kterým je označena, si postupně zapíšete, dozvíte se, že nejkrásnější symbol Vánoc je...
Jak se označovala HVĚZDA, která zvěstovala narození Krista?
C
jitřní
V
betlémská
B
nejjasnější
TŘÍ KRÁLOVÉ nesli Ježíškovi dary do Betléma. Jeden byl Kašpar, druhý Melichar, a jak se
jmenoval ten třetí?
Z
Břetislav
R
Bartoloměj
Á
Baltazar
Který jehličnan není vhodný jako VÁNOČNÍ STROMĚČEK?
M
smrček
N
modřín
P
borovice
Jak se říkalo podlouhlému PEČIVU ze spletených pramínků?
T
bábovka
J
mazanec
O
vánočka
Jak pokračuje VÁNOČNÍ KOLEDA? Nesem vám...
Č
noviny
V
jablíčka
S
oříšky
K vánoční kuchyni patří tradičně smažený KAPR. S čím se podává?
U
vařený brambor
N
bramborový salát
I
bramborová kaše
Kolik týdnů trvá ADVENT?
Í
4
E
3
Y
2
Kolikátého ledna se slaví svátek TŘÍ KRÁLŮ?
F
5. ledna
S
6. ledna
V
8. ledna
22
JEŽÍŠ se narodil?
Z
na Štědrý večer
T
na Boží hod vánoční
P
na Štěpána
Jak jinak se ještě říká vánočnímu BETLÉMU?
R
jesličky
H
vánoční pohádka
E
zázračné zrození
O Štědrém večeru se podle starého zvyku hledají při rozkrojení HVĚZDIČKY PRO ŠTĚSTÍ.
B
v pomeranči
O
v jablku
N
v hrušce
Co znamenalo pro svobodnou dívku při HÁZENÍ STŘEVÍCEM za hlavu, když se obrátil špičkou
ke dveřím? Že se ….
S
vypraví do světa hledat štěstí
E
nikdy se nevdá
M
vdá se do roka
Kdo je autorem slavné VÁNOČNÍ MŠE?
Z
Leoš Janáček
E
Jakub Jan Ryba
K
Antonín Dvořák
Kdo nosí vánoční dárky v USA?
J
Děda Mráz
T
Ježíšek
K
Santa Claus
Řešení na straně 26
Žáci 8. třída
23
NĚCO PRO ZASMÁTÍ
Smějeme se o Vánocích:
Maminka napomíná Pepíčka:
,,Nesmíš tahat kočku za ocas!“
,,Já ji za něj držím, ona se tahá sama.“
Tatínek podává Pepíčkovi sýr
a Pepíček říká:
,,Ale tati, já nemám rád ementál!“
Tatínek se ho ptá: ,,A proč?“
,,Jsou v něm díry,“ odpoví Pepíček.
,,Tak sněz sýr a díry nech na talíři!“
Sedí veverka na stromě a louská
oříšky.
Rozkousne první - stříbrné šaty.
Rozkousne druhý - zlaté šaty.
Rozkousne třetí - diamantové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se
na větvičku a vzlyká: ,,Já snad kvůli
tý pohádce umřu hlady!“
,,Spíte při otevřeném okně, jak jsem
vám minule radil?“ ptá se lékař
v ordinaci.
,,Ano.“
,,A zmizel už ten kašel?“
,,Zatím ne, jen počítač a mobil!“
Po prvním startu v plně
automatizovaném letadle:
,,Dámy a pánové, toto je hlas vašeho
plně automatického pilota.
Podle provedených testů je chyba
absolutně vyloučená, chyba
vyloučená, chyba vyloučená...“
Dvě děti bobují. Maminka je nabádá:
,,Musíte se střídat, když máte jen
jedny boby.“ ,,Mami,“ povídá starší
z bratrů, ale to je přesně to, co děláme.
,,Já je mám na cestu dolů, on na cestu
nahoru.“
,,Pane vrchní, přineste mi guláš“
,,Jistě, ale máme jenom turecký.“
,,Proč zrovna turecký?“ host na to.
,,Protože ten pes se jmenoval Sultán!“
Víte, kdo měl v Čechách první
mobilní telefon?
Mach a Šebestová.
Ve škole vysvětluje paní učitelka
dětem, jaký je rozdíl mezi nehodou
a neštěstím.
Pepíček se přihlásí a řekne: ,,Když
ztratím žákovskou knížku, je to nehoda,
když ji najde tatínek, je to neštěstí.“
Ředitel blázince provádí kontrolu.
Prochází pokojem, a tu si najednou
všimne, že blázni visí na stropě.
,,Podzim,“ pronese, a blázni popadají
dolů.
Totéž se opakuje i v druhém pokoji.
Ve třetím ředitel se sebevědomým
úsměvem řekne: ,,Podzim“, ale nic se
nestane. Chvíli je trapné ticho, poté se
jeden blázen rozřehtá.
,,Ale pane řediteli, my jsme
jehličnatí…“
V mateřské školce: ,,Jak dělá pejsek,
Honzíku?“
,,Haf.“
,,Mařenko, jak dělá kočička?“
,,Mňau.“
,,Jiříčku, jak dělá žabička?“
,,Kvák.“
,,Tomáši, jak dělá myš?“
,,Klik, paní učitelko.“
24
Hádanky
1. Stojí, stojí strom,
na tom stromě dvanáct větví,
na každé větvi po čtyřech hnízdech,
v každém hnízdě po sedmi vajíčkách.
5. Tělo nemám, a přece mi srdce bije.
6. Má čtyři rohy, žádné nohy, očima to břinká.
7. Který pták má na konci abecedu?
2. Chodí v koruně, král není,
nosí ostruhy, rytíř není,
má šavli, husar není,
k ránu budívá, ponocný není.
8. Přišel k nám bílý kůň,
zalehl nám celý dvůr.
3. Čtyři nohy bez prstů, bez paty,
nechávají po sobě dvě stopy.
9. Přišel k nám host,
spravil nám most,
bez sekyry, bez dláta,
a je pevný dost.
4. Přišel k nám panáček,
měl červený fráček,
když jsme ho svlíkali,
nad ním jsme plakali.
Řešení na straně 26
Spojovačka pro nejmenší
25
Žáci 8. třída
ŠKOLÁK, školní časopis ZŠ Březolupy
Číslo 3., školní rok 2014 / 2015, vychází 19. prosince 2014
Na tomto vydání se podíleli: Žáci a učitelé ZŠ Březolupy
Řešení olympiády: kopí; meč; štít; helma; bitva u Kresčaku; Jan Lucemburský; 14. století; bitva
u Moháče; Ludvík Jagellonský; 16. století; houfnice; kropáč; sudlice (ušatá); cep; řemdih
Řešení kvízu: Vánoční stromek
Řešení hádanek: Rok, měsíce, týdny, dny; 2. Kohout; 3. Kola a koleje; 4. Cibule; 5. Zvon;
6. Chalupa a okna; 7. Vrabec; 8. Sníh; 9. Mráz;
26
Download

Zde - Základní škola Březolupy