CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
ÚVODNÍ MANUÁL
Pracovní listy a šablony pro
METODICKÝ MANUÁL
VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědách
ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY
1.
DO ŠKOLNÍ DÍLNY
V DOPROVODU UČITELE.
VSTUPUJ
POUZE
2. PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SI ZKONTROLUJ
NÁŘADÍ A ZÁVADY OHLAS UČITELI.
3.
S NÁŘADÍM PRACUJ OPATRNĚ, ABY
NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ NEBO TVÉMU
ZRANĚNÍ.
4. ŠETŘI MATERIÁLEM, SE KTERÝM PRACUJEŠ.
5. S VRTAČKOU PRACUJ POUZE POD PŘÍMÝM
DOHLEDEM UČITELE.
6. POKUD PRACUJEŠ S LAKEM, LEPIDLEM NEBO
BARVOU, POUŽÍVEJ PRACOVNÍ OBLEČENÍ.
7. ROZPRACOVANÉ VÝROBKY OZNAČ SVÝM
JMÉNEM A ULOŽ JE NA URČENÉ MÍSTO.
8. I MALÉ PORANĚNÍ OHLAS UČITELI A NECH
SI JE OŠETŘIT.
9. PO SKONČENÍ PRÁCE UKLIĎ PRACOVNÍ
MÍSTO A NÁŘADÍ. PŘÍPADNÉ ZÁVADY
OHLAS UČITELI.
10. PO PRÁCI SI UMYJ RUCE.
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 1 – Měření v centimetrech (cm)
a = 8 cm
Příklad 1.
ZMĚŘ ÚSEČKY:
b = ______ cm
d = ______ cm
c = ______ cm
e = ______ cm
Příklad 2.
NARÝSUJ:
ÚSEČKU |AB| = 7 cm
ÚSEČKU |CD| = 8 cm
ÚSEČKU |MN| = 6 cm
Příklad 3.
NARÝSUJ ÚSEČKY DLOUHÉ 12 cm a 7 cm .
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 2 – Měření v milimetrech (mm)
VELIKOST ÚSEČKY
|OP| = 4cm 3mm
|OP| = 43 mm
Příklad 1.
ZMĚŘ ÚSEČKY:
|AB| = ______ cm _______ mm
= _______ mm
|CD| = _______ cm _______ mm
= ________ mm
|EF| = _____________________________
Příklad 2.
NARÝSUJ:
ÚSEČKU |AB| = 4 cm 5 mm
ÚSEČKU |CD| = 6 cm 4 mm
ÚSEČKU |MN| = 3 cm 7 mm
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 3 – Měření ve třídě
POMŮCKY:
Příklad 1. POMOCÍ VHODNÉHO MĚŘIDLA ZMĚŘ:
VÝŠKU
ŠÍŘKU
DÉLKU
DÉLKU LAVICE
ŠÍŘKU LAVICE
ŠÍŘKU OKNA
VÝŠKU SEDADLA ŽIDLE
ŠÍŘKU TŘÍDY
DÉLKU TŘÍDY
DÉLKU FIXY
Příklad 2. ODHADNI A PAK ZMĚŘ VÝŠKU A ŠÍŘKU DVEŘÍ.
ODHAD
VÝŠKA DVEŘÍ
ŠÍŘKA DVEŘÍ
SKUTEČNÝ ROZMĚR ROZDÍL HODNOT
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 4 – Zobrazení výrobku
ZOBRAZENÍ VÝROBKU
- OZNAČUJE JEHO TVAR (OBRYS)
- OZNAČUJE JEHO SKUTEČNÉ ROZMĚRY (mm)
KÓTA (ČÍSLO) - URČUJE SKUTEČNÝ ROZMĚR V mm
KÓTOVACÍ ČÁRA - POMOCNÉ ČÁRY ZAKONČENÉ ŠIPKAMI NEBO ŠIKMÝMI ČÁRKAMI
Příklad 1. ZMĚŘ OBDÉLNÍK A OKÓTUJ HO.
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 5 – Měření posuvným měřidlem
VNITŘNÍ ROZMĚR
HLOUBKA
Délka
VNĚJŠÍ ROZMĚR
PEVNÉ RAMENO - MĚŘÍ V mm
POSUVNÉ RAMENO - MĚŘÍ NA DESETINY mm
Průměr
Příklad 1. POMOCÍ POSUVNÉHO MĚŘIDLA ZMĚŘ DÉLKU :
OBRÁZEK
HŘEBÍK
VRUT (ZÁPUSTNÝ)
ŠROUB (ŠESTIHRANNÝ)
DÉLKA (mm)
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Příklad 2. POMOCÍ POSUVNÉHO MĚŘIDLA ZMĚŘ PRŮMĚR :
Délka
Průměr
OBRÁZEK
PRŮMĚR (mm)
HŘEBÍK
VRUT (ZÁPUSTNÝ)
ŠROUB (ŠESTIHRANNÝ)
Příklad 3. POMOCÍ POSUVNÉHO MĚŘIDLA ZMĚŘ HLOUBKU :
HLOUBKA (mm)
VYVRTANÝ OTVOR
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
OBRÁBĚNÍ A NÁSTROJE – úvodní text
ORÝSOVÁNÍ
- SLOUŽÍ K OZNAČENÍ A NAMĚŘENÍ ČAR A DĚR
POUŽÍVÁME:
TUŽKU
PLASTOVÉ PRAVÍTKO
TROJÚHELNÍK
SKLÁDACÍ METR
SVINOVACÍ METR
PŘÍLOŽNÝ ÚHELNÍK
POSUVNÉ MĚŘIDLO
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
ŘEZÁNÍ
- SLOUŽÍ K ODDĚLOVÁNÍ MATERIÁLU
PILKY
POUŽÍVÁME:
OCASKA
DĚROVKA
ČEPOVKA
RÁMOVÁ PILA
LUPÍNKOVÁ PILA
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
RAŠPLOVÁNÍ a PILOVÁNÍ
- SLOUŽÍ K UBÍRÁNÍ MATERIÁLU
POUŽÍVÁME:
RAŠPLI - MÁ HRUBÉ SEKY (HRUBÉ OPRACOVÁNÍ)
PILNÍK - MÁ JEMNÉ SEKY (JEMNÉ OPRACOVÁNÍ)
RŮZNÉ DRUHY PRŮŘEZŮ:
PLOCHÝ
ČTYŘHRANNÝ
TROJHRANNÝ
KULATÝ
PŮLKULATÝ
RŮZNÉ DRUHY SEKŮ:
JEDNODUCHÉ
KŘÍŽOVÉ
BROUŠENÍ
- SLOUŽÍ K JEMNÉMU OPRACOVÁNÍ
POUŽÍVÁME:
.
BRUSNÝ PAPÍR NEBO PLÁTNO
BROUŠENÍ O BRUSNÝ PAPÍR
BROUŠENÍ BRUSNÝM PAPÍREM
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
VRTÁNÍ
- SLOUŽÍ K VYTVÁŘENÍ DĚR
POUŽÍVÁME:
VRTAČKU
RUČNÍ - KOLOVRÁTEK
AKU (elektrickou)
VRTÁKY
DO DŘEVA
NEBOZEZ
DO ŽELEZA I DŘEVA
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
SPOJOVÁNÍ HŘEBÍKY
- SLOUŽÍ K NEROZEBÍRATELNÉMU SPOJENÍ
POUŽÍVÁME:
HŘEBÍKY
KLADIVO - K ZATLOUKÁNÍ HŘEBÍKŮ
KLEŠTĚ - K VYTAHOVÁNÍ HŘEBÍKŮ
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
SPOJOVÁNÍ VRUTY
- SLOUŽÍ K PEVNĚJŠÍMU A ROZEBÍRATELNÉMU
SPOJENÍ
POUŽÍVÁME:
VRUTY
ŠROUBOVÁK - K ZAŠROUBOVÁNÍ VRUTŮ
PLOCHÝ
KŘÍŽOVÝ
SPECIÁLNÍ DRUHY VRUTŮ
OBRTLÍK
HÁČEK
OČKO
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
SPOJOVÁNÍ ŠROUBY A MATICEMI
- SLOUŽÍ K ROZEBÍRATELNÉMU SPOJENÍ
POUŽÍVÁME:
ŠROUBY
MATICE
RŮZNÉ DRUHY HLAV ŠROUBŮ
šestihranná půlkulová
válcová
čočkovitá
KLÍČ - K MONTÁŽI ŠROUBŮ A MATIC
zápustná
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA
- CHRÁNÍ DŘEVO PŘED POŠKOZENÍM
- MĚNÍ JEHO BARVU
MOŘENÍ - MĚNÍ BARVU DŘEVA (MOŘIDLO)
- NESLOUŽÍ K OCHRANĚ DŘEVA
IMPREGNACE - OCHRANA DŘEVA PŘED VLHKEM
(OLEJ NEBO VOSK)
LAZUROVÁNÍ - OCHRANA A DOBARVENÍ DŘEVA (LAZURA)
LAKOVÁNÍ - OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ (LAK)
PŘED KAŽDOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU DŘEVA JE POTŘEBA
POVRCH DOBŘE OBROUSIT A OČISTIT OD PRACHU A PILIN !
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
NÁŘADÍ – úvodní text
Jako nářadí se souborně označují všechny nástroje, které se ovládají ručně, i když
mohou být poháněny elektricky (vrtačka, bruska, pila) nebo pneumaticky, stlačeným
vzduchem (sbíječka, vrtačka). Nejstaršími doloženými nástroji jsou výrobky z kostí a
kamene. Typickým příkladem takového nástroje je pěstní klín.
Za nářadí se považuje typ věcí, které jsou důležité pro zrod něčeho jiného, stojí
na začátku celého procesu spolu se stroji. Nástroje potom slouží pro opracovávání,
k finální úpravě a drobným zásahům.
SVĚRÁK
Svěrák je dílenský nástroj, sloužící k upevnění opracovávaného kusu. Je tvořen dvojicí
čelistí, z toho je jedna posuvná a jedna je pevná. Posun čelisti se provádí
stahováním šroubem, nejčastěji s lichoběžníkovým (trapézovým) závitem.
KLADIVO
Kladivo, kladívko, je mechanický ruční nástroj, Je používáno k vyklepávání či
rozklepávání, ale i pro dělení předmětů tj. pro jejich rozbíjení na více částí. Jedno
z nejběžnějších použití je zatloukání spojovacích součástek (hřeby, hřebíky, nýty, cvoky,
kramle).
Hlava kladiva
Kladivo se obvykle skládá z dřevěné rukojeti
(topůrka) a vlastní hlavy kladiva. Hlava bývá u
pracovních kladiv obvykle vyrobena z oceli nebo
železa (v minulosti se mohlo jednat i o kladivo
kamenné).
Topůrko
Příbuznými nástroji kladiva jsou palice a sekery.
SEKERA
Sekera je ruční pracovní nástroj, používaný především k opracovávání dřeva sekáním.
V minulosti byla používána též jako sečná zbraň. Sekera je jedním z nejstarších
lidských nástrojů. Skládá se z topůrka a hlavy sekery. Původní sekery byly v pravěku,
pravděpodobně bez topůrka – tzv. pěstní klín. Dnes ji používají tesaři, dřevorubci,
hasiči a řezníci.
DLÁTO
Dláto je nástroj sloužící k ručnímu opracování různých materiálů, jako je dřevo, kámen.
Existují i speciální dláta pro různé výtvarné činnosti, jako jsou dřevoryt, linoryt neboli
rydla. Dláto se skládá z ocelového profilu zakončeného ostřím a dřevěné nebo
plastové rukojeti. V dnešní době, kdy je dřevo zpracováváno především strojově, má
dláto již menší význam, avšak výtvarníci a tesaři by se bez něj neobešli.
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
PILA
Pila je nástroj nebo stroj k dělení (řezání)
materiálu ozubeným listem, kotoučem, pásem nebo
řetězem. Při řezání vzniká prořez, protože část
materiálu se promění v sypký odpad čili piliny.
Jako pila se označuje i celá dřevařská provozovna.
LUPÉNKOVÁ PILKA NA DŘEVO
Lupénková pilka je druh pily složený z pružného pevného
rámu ve tvaru "U" s rukojetí, opatřeného na obou koncích
dvěma upevňovacími mechanismy, kterými se do rámu uchycuje
pilový list. Lupénkovou pilkou lze řezat dřevo, plast, kov i další
materiály, pokud jejich tvrdost nepřesahuje tvrdost listu.
Lupénková pilka je základním nástrojem zlatníků, hodinářů a
příbuzných profesí, nachází uplatnění i v modelářství.
HOBLÍK
Hoblík je truhlářský nástroj, sloužící k zarovnávání a vyhlazování povrchu dřeva. Tato
činnost se nazývá hoblování. Klasický hoblík se obvykle skládá z dřevěného těla
ve tvaru hranolu, a do něj zapuštěného nože - břit. Klouzavým pohybem hoblíku
po povrchu dřeva odkrajuje nůž tenkou hoblinu. Na přední části větších hoblíků bývá
rukojeť pro snazší uchopení. Moderní ruční hoblíky jsou vyráběny z kovu.
PILNÍK
Pilník je nástroj k ubírání materiálu z povrchu. Skládá se z pevné části se zdrsněným
povrchem (tělo, sek) a rukojeti. Sek může být jednoduchý nebo zdvojený, podle jeho
hrubosti je dána schopnost pilníku ubírat materiál.
Tělo, sek
Pilníky se dělí podle materiálu, který mají obrušovat
(železo, dřevo, nehty), a podle průřezu (plochý,
kulatý, půlkulatý, čtvercový, trojúhelníkový).
Rukojeť
KLEŠTĚ
Kleště jsou nástroj k uchopování a stlačování předmětů,
založené na principu oboustranné páky. Příbuzným nástrojem
kleští jsou nůžky. Ručních kleští existuje řada specializovaných
druhů.
NŮŽKY
Nůžky jsou nástroj určený pro oddělování materiálů, jako je papír, látka, plastická
hmota, vlasy, nehty, kůže ale i plechy či maso. Rozdělování materiálu se děje střihem,
činnost se pak nazývá stříhání. Nůžky se skládají ze dvou čepelí, které k sobě těsně
přiléhají. Většinou bývají obě čepele hladké a rovné, ale mohou být i vroubkované.
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
KLÍČ
Klíč je specializovaný nástroj určený pro utahování či
povolování šroubů a matic. Klíče se dodávají v sadách
s normovanými velikostmi příslušnými k velikostem hlav
šroubů.
ŠROUBOVÁK
Šroubovák je nástroj určený k otáčení
(zašroubování a utahování, a případně povolování a
vyšroubování) šroubů a vrutů. Skládá se z rukojeti
a kovové tyče – čepele. Čepel tvoří dřík (délková
část) a břit. Tvarovaný konec čepele - břit - zapadá
do tvarované drážky, prohlubně nebo otvoru
v hlavě šroubu.
Dřík
Rukojeť
Břit
Čepel
VRTAČKA
Vrtačka je obráběcí stroj, určený k vrtání otvorů pomocí vrtáků. K získání otvorů
přesnějších rozměrů se používají výstružníky. Nejčastěji se do vrtačky upínají nástroje
pomocí sklíčidla. Původně byly vrtačky poháněny ručně, jednalo se o ruční nástroje.
Dnešní vrtačky jsou poháněny zpravidla elektromotory – zapojení do elektrické sítě
nebo akuvrtačka – na baterie.
Nejjednoduššími nástroji pro ruční vrtání otvorů jsou klasické nebozezy. Jinými nástroji
pro vrtání otvorů jsou také kolovrátky.
Kolovrátek (ruční vrtačka)
akuvrtačka
NEBOZEZ
Nebozez je ruční nástroj, dvouruční pravotočivý vrták do
dřeva pro otvory od průměru 10 mm. Nebozízek je malý,
jednoruční nebozez pro díry o průměru do 6 až 8 mm. Často
se používá jako navrtávák pro předvrtání otvorů pro vruty.
vrták
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
HŘEBÍK
Hřebík patří mezi spojovací materiál. Jedná se obvykle
o tvrdý (nejčastěji ocelový) předmět, opatřený
na jednom konci hrotem a na druhém konci plochým
rozšířením - hlavičkou. Slouží k rychlému
vzájemnému spojování dvou či více různých předmětů.
Délka
Průměr
VRUT
Vrut je spojovací součástka s vnějším závitem, určená k
vytváření spojů měkkých materiálů (dřevo, plast, sádrokarton).
Při montáži si vrut sám vyřezává závit v materiálu působením
tlaku a otáčení. Pevnost tohoto spoje je díky závitu
mnohonásobně větší, než spoje pomocí hřebíku. Časté je také
použití vrutu společně s hmoždinkou, které umožňuje připevňovat
věci k pevným nepružným materiálům, jako je cihelné zdivo nebo
beton.
Závit
Hlava
ŠROUB
Šroub je strojní součást, jehož hlavní částí je závit. Společně s maticí tvoří spojovací
prostředek v tzv. šroubovém spoji.
Závit
Matice
Šroub
Hlava
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 1 – PEXESO
Úkol: Dopiš správný název do prázdných kartiček. Rozstříhej a zahraj si s kamarády
pexeso.
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 2 – Přiřaď k popisu správný název
Úkol: - spoj název nářadí s jeho popisem a vybarvi rámečky stejnou barvou)
KLADIVO
Strojní součást, jehož hlavní částí je závit.
ŠROUB
Nástroj sloužící k ubírání materiálu z povrchu.
ŠROUBOVÁK
Nástroj k uchopování a stlačování předmětů.
PILNÍK
Nástroj sloužící k zatloukání spojovacích součástek
(např. hřebík)
DLÁTO
Nástroj určený k otáčení (povolování, utahování)
šroubů a vrutů.
PILA
Nástroj sloužící k opracovávání dřeva sekáním.
LUPÉNKOVÁ
PILKA
Nástroj sloužící k ručnímu opracování různých
materiálů.
KLEŠTĚ
Nástroj pro oddělování materiálů střihem.
SEKERA
Nástroj složený z pružného pevného rámu ve tvaru“U“
s rukojetí a s listem.
NŮŽKY
Nástroj sloužící k řezání materiálu ozubeným listem.
NEBOZEZ
Obráběcí nástroj určený k vrtání otvorů.
SVĚRÁK
Truhlářský nástroj sloužící k zarovnávání a vyhlazování
povrchu dřeva.
HOBLÍK
Ruční nástroj pro dělání otvorů do dřeva.
VRTAČKA
Nástroj určený pro utahování nebo povolování šroubů
či matic.
HŘEBÍK
Nástroj sloužící k upevnění opracovávaného kusu.
KLÍČ
Spojovací materiál.
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 3 – Přepiš názvy psacím písmem (mladší žáci)
Kladivo ...............................................................................................
Šroub .................................................................................................
Šroubovák ...........................................................................................
Pilník ..................................................................................................
Dláto ..................................................................................................
Pila .....................................................................................................
Lupénková pilka na dřevo .....................................................................
..........................................................................................................
Kleště .................................................................................................
Sekera ................................................................................................
Nůžky .................................................................................................
Nebozez ..............................................................................................
Svěrák ................................................................................................
Hoblík .................................................................................................
Vrtačka ...............................................................................................
Hřebík.................................................................................................
Klíč .....................................................................................................
CZ.1.07/1.1.16/02.0041
Technické školky – Podpora vzdělávání žáků ZŠ v technických a přírodních vědác
Pracovní list 4 – Namaluj nářadí, které máte a používáte doma
Domácí úkol
Download

Pracovní listy - Technické školky