Přínosy
Jacka Welche
pro vůdcovství
a řízení lidí
Andrea Komárková
Michala Raganová
Zuzana Krucká
2
Osnova prezentace
Leadership
Výběr
zaměstnanců
Hodnocení
zaměstnanců a pravidlo
70:20:10
Od
Jacka Welche k praxi
2.12.2011
3
2.12.2011
Jack Welch
*19.11.1935
Peabody(Masachusetts)
J. Welch o své matce:
„Byla to nejvlivnější žena
v mém životě. Jestliže mám
nějaký vůdcovský styl,
způsob, jak dostat z lidí to
nejlepší, pak za to vděčím jí.”
(J. Welch, Rovnou k věci, 2001)
4
Vůdcové neúnavně
zdokonalují svůj tým,
využívají každé
příležitosti k hodnocení.
Vůdcové získávají
důvěru otevřeností,
průhledností a
uznáním.
Vůdcové podňěcují
riskování a ponaučení z
příkladu.
Vůdcové zajišťují, aby
lidé nejen měli vizi, ale
také jí žili a dýchali.
LEADERSHIP
Vůdcové oslavují.
2.12.2011
Vůdcové se dostávají
každému pod kůži a
vyvolávají v něm
optimismus.
Vůdcové mají odvahu
používat nepopulární
opatření a intuici.
Vůdcové zkoumají a
pronikají do všeho se
zvědavostí provázenou
skepsí.
Zdroj: WELCH, J.: Cesta k vítězství
5
autenticita
schopnost
vidět za roh
oklopovat
se lepšími
lidmi
2.12.2011
pružnost
TOP
MNG
energy
poctivost
energize
edge
inteligence
execute
zralost
passion
4E+1P
PŘEDVÝBĚR
Zdroj: WELCH, J.: Cesta k vítězství
6
2.12.2011
Hodnocení pracovníků
Zdroj: WELCH J.: Rovnou k věci, vlastní úprava
7
2.12.2011
Diferenciace pracovníků
- křivka vitality
„Ve výrobě se snažíme zamezit různosti.
U lidí je různost naopak vším.“
(J. Welch, Rovnou k věci, 2001)
Zdroj: http://www.searchna.com/
8
2.12.2011
Od Jacka Welche k praxi…
Pečujte o zaměstnance,
kteří sdílejí hodnoty
společnosti!
Zapojte každého!
Odměňujte
zaměstnance za
sdílení znalostí!
Řídit méně znamená
řídit lépe!
Uvolněte energii
svých pracovníků!
Naslouchejte lidem,
kteří práci
vykonávají!
Vybudujte systémy,
které v lidech
vypěstují sebevědomí!
Používejte méně
omezení a udělujte
moc!
I zaměstnanci mají
dobré nápady!
9
2.12.2011
„Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné
ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete
nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči
o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete.“
Jack Welch
10
Děkujeme za
pozornost!
2.12.2011
11
2.12.2011
Zdroje
WELCH, J.: Cesta k vítězství. 1.vyd. Praha: PRAGMA, 2005.
ISBN 80-7205-213-6, 371 s.
WELCH, J., Byrne A. John. Jack, Rovnou k věci, Praha:
PRAGMA, 2001,. ISBN 80-7205-214-4
Lacina J., Jack Welch – manažerský inovátor a neústupný
lídr, článek, dostupný z
<http://www.euroekonom.cz/osobnosticlanky.php?type=jl-welch>, 17.12.2007, citováno 26.11.2011
SLATER, R.: 29 Leadership Secrets from Jack Welch. 2.
edition, McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-140937-8, 134 str.
http://www.searchna.com/
Download

1.JACK WELCH 1.12.