únor - bøezen - duben
nabídka
číslo
Dílenský jeøáb
na motory
29
nabídka
číslo
30
Slévaèko - odsávaèka
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
6 293
nabídka
číslo
31
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
5 034
J0001
Objednací èíslo: 0XPTPJ0001
5 772
Jednoduché, ale efektivní zaøízení
pro mìøení geometrie kol;
rozsah úchytù 12 - 22”
nabídka
číslo
32
29 653
33
Cena bez DPH:
23 722
53 900
Zouvaèka pneumatik
nabídka
číslo
únor - bøezen - duben
35 600
34
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
29 200
57 900
Automatická s 2D zadáním údajù;
ALU funkce; prùmìr ráfku 10 - 30“;
šíøka 1,5 - 10“
nabídka
číslo
36
Cena bez DPH:
Vyvažovaèka pneumatik s automatickým
zadáváním rozmìrù kol;
prùmìr ráfku 10 - 30“;
30 ; šíøka 1,5 - 10“
10
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
27 920
Objednací èíslo: EVERTCB956B
CB956B
53 900
Pístový kompresor s objemem zásobníku
150l; tlak 10bar; výkon motoru 2,2kW;
výkon 400l/min
nabídka
číslo
17 033
38
39
Cena bez DPH:
45 499
nabídka
číslo
Cena bez DPH:
dle typu
Objednací èíslo: WabcoWürth
Wü th
Na vše:
20%
Spojením SilverDAT II a unikátního programu k objednávání náhradních dílů IC_CALCULATOR získáte komplexní
softwarové řešení pro Váš servis.
nabídka
číslo
1
Regloskop s laserovým
R
zamìøovaèem
nabídka
číslo
2
Gola
Go
G
ola
a sada TOPTUL 1/4”, 1/2”
80ks náøadí
AKČNÍ SLEVA 20%
40
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
36 399
13 721
Komfortní, rychlá a bezpeèná diagnostika dále vylepšena z hlediska výkonu,
komfortu a manipulace, zvláštì pro oblast
techniky vozidel s komplexní
p
elektronikou.
nabídka
číslo
3
Cena bez DPH:
53 430
10 977
Vozík TOPTUL s náøadím
nabídka
číslo
4
Cena bez DPH:
24 295
Cena bez DPH:
19 436
Objednací èíslo: GCAJ0012
0012
www.vybaveniservisu.cz
Cena bez DPH:
2 368
Gola sada TOPTUL velká
130ks náøadí
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
45 416
V rámci akce platí AKČNÍ CENY. Procentuální vyjádření je přibližné. Ceny jsou v Kč bez DPH.
Změna cen vyhrazena. Obrázky jsou ilustrativní. Více informací u Vašeho obchodního zástupce.
2 960
7 zásuvek; 227ks náøadí
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0 684 400 540
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: GCAI8002
002
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0XPT5415
415
KTS 540 diagnostika (bez ESI)
AKČNÍ SLEVA
Maloobchodní cena
Cena roční licence 33 000 Kč
®
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: PLHSV10546
V10546
Rychlá, efektivní a spolehlivá diagnostika
pro užitkové vozy vhodná pro malou dílnu,
velký autoservis i mobilní
obilní asistenèní služby
ZDARMA!
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
13 626
Diagnostika Wabco-Würth
W.EASY Complete
Pùlroèní licence
 Rychlý výběr vozidla prostřednictvím zadání celého čísla VIN nebo s použitím
vyhledávacího stromu typů, modelů a provedení.
 Informace od výrobců jako základ pro kalkulaci nákladů na opravu, průběžné
zobrazování čísla náhradních dílů, jejich ceny a souvisejících pracovních časů.
 Vyznačení všech poškozených částí v detailní grafice typového sešitu vozidla se
provádí na obrazovce prostým kliknutím na konkrétní poškozený díl příp. část vozidla.
 Zobrazení optimálního postupu pro opravu poškození velkého rozsahu.
 Přesná kalkulace nákladů na opravu díky integrované logice oprav se
zohledněním jakýchkoliv spojených prací, což vylučuje zápočet duplicitních
pracovních pozic.
 Automatická výměna dat mezi modulem kalkulace oprav a systémem oceňování
a správy ojetých vozidel.
 Nastavení provozních podnikových údajů, jako jsou např. hodinové sazby, slevy
nebo přirážky k cenám náhradních dílů atd.
 Integrace elektronického zpracování dat, komunikace se znalci a pojišťovnami za
pomoci platformy DAT-Net.
 Jednoduché rozšíření systému prostřednictvím DAT-MultiTel v závislosti na
operačním systému.
 Kalkulace oprav vozidel či odhad nákladů na opravu je hotova za několik okamžiků.
Zaøízení pro diagnostiku ve spojení s
vaším PC / notebookem
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: EVERT400/150
400/150
nabídka
číslo
43 120
Diagnostika DELPHI
+ roèní licence
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: EVERTCB968B
CB968B
Kompresor EVERT
Maloobchodní cena
46 320
Vyvažovaèka pneumatik
s mìøením kola
AKČNÍ SLEVA 20%
34 900
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: EVERT885IT+PL338
885IT PL338
8
Vyvažovaèka pneumatik
Maloobchodní cena
Pøednosti kalkulace nákladù na opravu vozidel SilverDAT®II v kostce:
Automatická s dofukem v èelistech a pomocným ramenem; vhodná pro nízkoprofilové pneu;
rozmìr ráfkù: 12-23 (vnitøní), 10-20 (vnìjší)
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: EVERT885IT
885IT
37
43 120
Zouvaèka pneumatik s ramenem
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
nabídka
číslo
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: EVERT6253E
6253E
Maloobchodní cena
35
SilverDAT®II je software pro přesnou kalkulaci nákladů na opravu
vozidla dle výrobcem stanovených normohodin. V databázi, která
je neustále aktualizovaná, se nachází údaje o opravách a údržbě
pro více než 1 570 typů osobních, lehkých užitkových, nákladních
vozidel a motocyklů.
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Automatická s dofukem v èelistech;
rozmìr ráfkù: 12-23 (vnitøní), 10-20 (vnìjší)
nabídka
číslo
Půlroční
Půl
č í lilicence kkalkulačního
lk l č íh programu SilverDAT®II
nebo g
garážové vybavení
dle vašeho výběru za
y
speciální akční cenu.
Elektro-hydraulický; nosnost 3,2T
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: EVERTWA
WA
nabídka
číslo
ZÍSKEJTE TO S INTER CARS
Dvousloupový zvedák
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
4 618
A0009
Objednací èíslo: 0XPTJA0009
Geometrie EVERT
Maloobchodní cena
Velká jarní akce II
Objem 90l
Nosnost 500kg; skládací; funkce
rychlozdvihu bez zátìže
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
3 227
Objednací èíslo: GCAI130B
30B
www.intercars.cz
Cena bez DPH:
2 582
nabídka
číslo
5
Tester akumulátorù s tiskem
Slouží k testování nabití baterie, její úèinnosti
a hodn
hodnoty napìtí. Je vybavený tiskárnou. Toto zaøízení
je univerzální
un
tester pro ovìøení stavu baterie, stejnì
tak i správné funkce alternátoru a startéru.
nabídka
číslo
Držák pøevodovek
6
Nosnost 300kg;
funkce rychlozdvihu bez zátìže
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
6 151
nabídka
číslo
7
Cena bez DPH:
4 921
5 063
nabídka
číslo
8
4 637
nabídka
číslo
9
Cena bez DPH:
7 500
nabídka
číslo
10
únor - bøezen - duben
nabídka
číslo
11
Cena bez DPH:
1 204
5 187
2 736
nabídka
číslo
nabídka
číslo
20
12
Pøístroj na výmìnu
brzdové kapaliny
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
5 016
nabídka
číslo
21
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
4 013
2 205
nabídka
číslo
22
Cena bez DPH:
2 189
3 890
Ozón-Maker MM
23
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
3 112
Objednací èíslo: SEA VS4840
S4840
nabídka
číslo
7 097
AKČNÍ SLEVA 20%
Proplachovací sada pro plnièky
VALEO - velká sada
Cena bez DPH:
6 814
Cena bez DPH:
5 451
Objednací èíslo: 0XAT4067
067
4 177
nabídka
číslo
24
Sada pro testování AC
systému a kompresoru
nabídka
číslo
Sada klíèù na
brzdové trubky
13
AKČNÍ SLEVA 20%
nabídka
číslo
14
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
3 342
25 318
Sada pro monžáž /
demontáž ložisek nábojù
nabídka
číslo
Cena bez DPH:
20 254
2 357
nabídka
číslo
26
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
1 920
1 536
Objednací èíslo: SEA VS0343
S0343
nabídka
číslo
15
Cena bez DPH:
4 065
Stahovák pružin SCAN GRIP
dvì velikosti patek,
Max. tlak 2 250kg
nabídka
číslo
16
Cena bez DPH:
7 314
Objednací èíslo: SG11.0001
001
Cena bez DPH:
5 851
Cena bez DPH:
3 252
7 390
Sada pro montáž / demontáž
silentblokù ramen VW
nabídka
číslo
27
1 971
Elektronické zaøízení pro zjišťování
netìsnosti AC systému
Cena bez DPH:
1 577
V rámci akce platí AKČNÍ CENY. Procentuální vyjádření je přibližné. Ceny jsou v Kč bez DPH.
Změna cen vyhrazena. Obrázky jsou ilustrativní. Více informací u Vašeho obchodního zástupce.
nabídka
číslo
28
7 622
Cena bez DPH:
6 098
Objednací èíslo: 007950013850
0013850
www.vybaveniservisu.cz
3 028
Sada na proplachování
AC systému
Zaøízení urèené pro manuální
proplach okruhu klimatizace
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: SEA VSE4781
SE4781
3 785
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 007950013840
0013840
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
5 912
Detekce úniku už od 3gr/rok; délka
sondy 43cm; integrovaná UV lampa
Maloobchodní cena
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0XAT3027
027
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0XAT4084
084
Elektronické zaøízení pro zjišťování
netìsnosti AC systému
AKČNÍ SLEVA 20%
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
1 886
Detekce úniku už od 3gr/rok
délka sondy 43cm
VW / Audi, Seat, Ford, BMW,
pr. 60mm - 85mm.
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0XAT3030-01
030 01
Hydraulický lis na svorky
AC vedení - HYDRA CRIMP
25
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: VAL699955
9955
Objednací èíslo: 807551
5 678
Pro chladivo R134a
délka hadic 1 550mm
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 430104018045
4018045
Nabíjeèka s podporou startu, 12/24 V/45A s
pomocným startem max. 300A, vhodná pro
akumulátory 20-700Ah
Maloobchodní cena
1 764
Zaøízení vytváøí pomocí ionizace vzduchu ozon
O3, který odstraòuje všechny druhy neèistot,
které se nahromadí v kabinì vozu. Odstraòuje
nahromadìnou vlhkost z kobereèkù a výparníkù
klimatizací. Taktéž odstraòuje
raòuje nepøijemný zápach.
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: SEA VS0202
S0202
S
Sada pro aretaci rozvodù
1.2, 1.4,1.9, 2.0 TDI PD
Cena bez DPH:
Nabíjeèka baterií s funkcí
LEADER 400 START
4 150
Objednací èíslo: SEA TC900
C900
Objednací èíslo: 0XPTPH0020
H0020
Objednací èíslo: GAAI1101
101
Sada pro montáž / demontáž
SAC spojek
1 098
Cena bez DPH:
zdvih 144 - 309mm
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0XPTPM0001
M0001
Cena bez DPH:
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
3 312
Objednací èíslo: 007950024750
0024750
www.intercars.cz
Cena bez DPH:
2 650
únor - bøezen - duben
1 505
19
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Nastavitelný moment 40-210Nm
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
Objem 20l
Cena bez DPH:
Pneumatický, mìchový
zvedák 2,2t
6 000
Momentový klíè s výmìnnou
hlavou a nástavci
Nastavitelné podpìry, nosnost 500kg
Maloobchodní cena
nabídka
číslo
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: DYNAMIC520
MIC520
Hrazda pro zavìšení
motoru
1 373
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
3 710
Objednací èíslo: 0XPTPH0009
H0009
Cena bez DPH:
èasovaè nabíjení 0-60 min.
podpora pøi startu 400A
Cena bez DPH:
Tlakové dìlo
18
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Objednací èíslo: 0XAT1428A
428A
AKČNÍ SLEVA 20%
Cena bez DPH:
nabídka
číslo
Sada obsahuje 24 adaptérù
4 050
Startovací vozík s
nabíjeèkou 12/24V
Nosnost 3,5T
Maloobchodní cena
17
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 0XPTPK0001
K0001
Pojízdný dílenský zvedák
Sada pro testování
vstøikovaèù Common Rail
AKČNÍ SLEVA 20%
Maloobchodní cena
Cena bez DPH:
Objednací èíslo: 007950006900
0006900
nabídka
číslo
Download

Velká jarní akce II