D o p r av n í k o v é v á l e č k y
p r o v e l k á z at í ž e n í
série 3950
Použití u
Popis výrobku
Výběr produktu
•
Zvlášť robustní, stabilní, pevně poháněné dopravníkové válečky
-- Navařená řetězová kola z oceli
Provedení hřídele - hřídel s vnitřním závitem
•
Kompatibilní s pevně poháněnými dopravníkovými válečky série 3600
-- Stejné rozměry řetězového kola
•
Velké množství variant pohonu
-- Pohon opásáním a tangenciální pohon pomocí válečkového řetězu
•
Snadný boční přísun dopravovaných materiálů
-- Zaoblené konce trubky
zákazníka
Použití
Vlastnosti
Příslušná
Nejrobustnější pevně poháněné dopravníkové
válečky pro těžká zatížení
•
Vnitropodniková poháněná doprava těžkých materiálů
•
Palety, ocelové přepravky atd.
•
Utěsněná precizní kuličková ložiska (6205 2RZ)
•
Řetězová kola z oceli, s přivařenou trubkou
•
Po svaření se pozinkuje
•
Platforma 1450
Trubka
Standardy
Kuličková
ložiska
Hřídel
Objednací číslo
Materiál
Ø mm
Přenos kroutícího
momentu
Pozinkovaná
ocel
80 x 3,0
Řetězové kolo z oceli 5/8″,
Z = 18
Řetězové kolo z oceli 5/8″,
Z = 15
2 řetězová kola z oceli
5/8″, Z = 18
2 řetězová kola z oceli
5/8″, Z = 15
Řetězové kolo z oceli 5/8″,
Z = 18
Řetězové kolo z oceli 5/8″,
Z = 15
2 řetězová kola z oceli
5/8″, Z = 18
2 řetězová kola z oceli
5/8″, Z = 15
89 x 3,0
platforma
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Max. dovolené zatížení
Max. dopravní rychlost
Teplotní rozsah
Materiály
Čela válečku
Hnací hlava
Těsnění
Kuličková ložiska
Dopravníkové
válečky
Pevný pohon
Série 3950
5000 N
0,5 m/s
0 až +40 °C
Polyamid
Ocel
Polyamid
Ocel 6205 2RZ
Ø 20 mm
(M12 x 20)
bez vodicího nákolku
Ø 20 mm
(M12 x 20)
s vodicím nákolkem
6205 2RZ
3.951.JJC.S9F
3.951.JJD.S9F
6205 2RZ
3.951.JJP.S9F
3.951.JJ1.S9F
6205 2RZ
3.951.JKC.S9E
3.951.JKD.S9E
6205 2RZ
3.951.JKW.S9E
3.951.JK1.S9E
6205 2RZ
3.952.JJE.S9F
3.952.JJF.S9F
6205 2RZ
3.952.JJY.S9F
3.952.JJ2.S9F
6205 2RZ
3.952.JKE.S9E
3.952.JKF.S9E
6205 2RZ
3.952.JKY.S9E
3.952.JK2.S9E
Navíc k našim standardům Vám na vyžádání nabízíme další volitelné díly (viz další dvojstránka).
Příklad objednacího čísla: 3.951.JJP.S9F - 464
Toto objednací číslo je pro dopravníkový váleček série 3950, pozinkovaná ocel, Ø trubky 80 mm, řetězové
Příklad
objednávky
kolo z oceli 5/8“, Z = 15, Ø hřídele 20 mm, hřídel s vnitřním závitem bez vodicího nákolku a referenční
délkou 464 mm. Referenční délku RL zjistíte z rozměrového výkresu: RL = EL - 36. Axiální vůle 0,5 mm je již
zohledněna. Jmenovitá světlá šířka Vašeho dopravníku činí 500 mm, to odpovídá také montážní délce EL, t. j.
Zatížení
Při kalkulaci dovoleného zatížení se uvažuje dynamické a plošné zatížení.
referenční délka činí: 500 - 36 = 464 mm.
Provedení hřídele - hřídel s vnitřním závitem
130
Ø trubky
mm
Přenos kroutícího momentu
80 x 3
89 x 3
1 & 2 řetězová kola z oceli
1 & 2 řetězová kola z oceli
Max. dovolené zatížení v N
u montážní délky v mm
Přehled dopravníkových válečků str. 116
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4740
5000
3600
5000
Dopravníkové válečky pro velká zatížení série 3560 str. 122
Specifikace materiálu od str. 168
Podporu při projektování naleznete v konstrukční části od str. 222.
131
D o p r av n í k o v é v á l e č k y
p r o v e l k á z at í ž e n í
série 3950
Rozměry
RL
EL
AGL
Nejrobustnější pevně poháněné dopravníkové
válečky pro těžká zatížení
Dopravníkové
válečky
Pevný pohon
Série 3950
Rozměry pro vodicí nákolek
Referenční délka/objednací délka
Montážní délka
Celková délka hřídele
4
Rozměry pro řetězové kolo z oceli 5/8“ bez vodicího nákolku
Ø roztečné
kružnice
ØA
Ø hlavové kružnice
Ø 150
18
18
1
8,9
31
0,5
RL
A min.
5
EL = AGL = RL + 36
Počet zubů
Ø hlavové kružnice
mm
Ø roztečné kružnice
mm
ØA
mm
15
18
83
98
76,36
91,42
60
70
Vzdálenost A vodicího nákolku
mm
Řetězové kolo
2 řetězová kola
Min. 54
Min. 80
Navíc k našim standardům Vám na vyžádání nabízíme tyto možnosti výběru:
•
26
Hnací hlava z holé oceli, s přivařenou ocelovou trubkou s následným pozinkováním
Ø roztečné
kružnice
ØA
Ø hlavové kružnice
S pohonem
Možnosti
Rozměry pro 2 řetězová kola z oceli 5/8“ bez vodicího nákolku
18
min. 30
0,5
8,9
0,5
57
RL
5
EL = AGL = RL + 62
132
Počet zubů
Ø hlavové kružnice
mm
Ø roztečné kružnice
mm
ØA
mm
15
18
83
98
76,36
91,42
60
70
Přehled dopravníkových válečků str. 116
Dopravníkové válečky pro velká zatížení série 3560 str. 122
Specifikace materiálu od str. 168
Podporu při projektování naleznete v konstrukční části od str. 222.
133
Download

Dopravníkové válečky pro velká Zatížení série 3950