9. dubna 2014 v Brně a
10. dubna 2014 v Praze
věnovaný teoretickým základům,
praktickým aplikacím a způsobům
řešení možných problémů při
stanovení obsahu vody titrací podle
Karl Fischera.
činidla pro Karl-Fischerovy titrace
HYDRANAL®
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Adresy míst konání seminářů:
ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR
Veveří 97
602 00 Brno
Přihláška na seminář
Titul:...............................................................Jméno:............................................................................
http://www.iach.cz/uiach/
Příjmení:..................................................................................................................................................
ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha Břevnov
Instituce:..................................................................................................................................................
Přihlášku v elektronické formě najdete na:
Ulice:..........................................................................................................................................................
pod záložkou Konference a semináře
PSČ:..................................................................Město:............................................................................
Seminář je zdarma.
Telefon:.....................................................................................................................................................
http://www.imc.cas.cz/
www.sigma-aldrich.com/czech
Z organizačních důvodů potvrďte vaši účast do 4.4.2014.
Přihlášky na seminář odešlete prosím okamžitě.
Posílejte na e-mail: [email protected]
Kontakty v případě dotazů ohledně semináře:
Blanka Pohanková
telefon: 246 003 224
Dana Procházková
telefon: 606 723 864
©2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH and SUPELCO
are trademarks of Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. FLUKA is a trademark
of Sigma-Aldrich GmbH, registered in the US and other countries.
sh7297
2014
Oddělení:................................................................................................................................................
e-mail:.......................................................................................................................................................
Přihlašuji se na termín:
středa, 9. 4. 2014, Brno, UIACH AV ČR
čtvrtek, 10. 4. 2014, Praha, UMCH AV ČR
*
*
Vážení zákazníci,
zveme vás na náš tradiční seminář věnovaný
problematice Karl Fischerových titrací.
Původní metoda, publikovaná v roce 1935,
používala jedovatý pyridin.
Výzkum, který začal v roce 1979 Dr.
Eugen Scholz, vedl k nahrazení pyridinu
imidazolem a ke vzniku řady činidel pro Karl
Fischerovy titrace s názvem HYDRANAL®.
Vývoj řady HYDRANAL® stále pokračuje
a my bychom vás rádi informovali o
posledních novinkách a nejen o nich.
Přednášet bude paní Andrea Felgner, z
výzkumného oddělení Sigma-Aldrich, pan
Petr Majzlík, Metrohm Česká republika, s.r.o.
a pan Josef Šmahlík, Mettler-Toledo, s.r.o.
Přednášky budou věnovány jednak teorii,
vysvětlení chemismu reakce, a jednak
zaměřeny na přehled volumetrických
a coulometrických KF titrací, a s tím
souvisejícím přístrojovým vybavením z
nabídek firem Metrohm Česká republika,
s.r.o. a Mettler-Toledo, s.r.o.
Přednášky paní Andrey Felgner budou
simultánně překládány.
Program:
8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:15
Dana Procházková, Sigma-Aldrich
Zahájení semináře
9:15-10:15
Andrea Felgner , Sigma-Aldrich
Základní informace o KF titracích a jejich varianty,
pracovní postupy, historie a jednotlivé etapy výzkumu
činidel pro KF titrace, nová činidla
10:15-10:45 Petr Majzlík, Metrohm Česká republika
KF na profesionální úrovni
10:45-11:15 Přestávka s občerstvením
11:15-12:15
Andrea Felgner , Sigma-Aldrich
Řešení problémů v každodenní praxi
řada praktických rad, jak se vyhnout problémům
12:15-12:45 Josef Šmahlík, Mettler-Toledo
Good Titration Practice™ - správná titrační praxe a
titrátory Mettler Toledo.
Registrujte se online na www.sigma-aldrich.com/czech
pod záložkou Konference a semináře
Download

zde - Sigma