1/31
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Rozsah akreditácie
Názov akreditovaného subjektu:
EL spol. s r.o.,
Stredisko laboratórnych prác
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Položka
Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie
1.
1.1
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsahy prvkov:
Obsah Ag
Obsah Al
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
AAS-ETA
AES-ICP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Obsah As
AAS-HG
AAS-F
Obsah Au
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah B
AES-ICP
Obsah Ba
AES-ICP
Obsah Be
AES-ICP
Obsah Bi
AAS-HG
Obsah Ca
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cd
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Co
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Cr
AAS-ETA
AES-ICP
Označenie
Ostatné
špecifikácie
IP 1.1a
(JMAKO č.170,A,S,T)
IP 1.1b
(JMAKO č.180, A,V,V1,V3)
IP 1.2a
(JMAKO č.170, A,B,S,T)
IP 1.2b
(JMAKO č.180, A,B,V,V1,V3)
IP 1.3a
(JMAKO č.170,
STN EN 13346, B,S,H,CO)
N/I
IP 1.4a
(A,S,T)
IP 1.4b
(A,V,V1,V3)
IP 1.5b
(JMAKO č.180, B,V,V1,V3)
IP 1.6b
(JMAKO č.180, B,V,V1,V3)
IP 1.7b
(JMAKO č.180, B,V,V1,V3)
IP 1.8a
(H,S)
IP 1.9a
(JMAKO č. 240,
STN 75 7927, A,S)
IP 1.9b
(JMAKO č.180
A,V,V1,V3)
IP 1.10a
(JMAKO č.170,
STN EN ISO 5961
STN EN 13346,
A,S,CO)
IP 1.10b
(JMAKO č.180,
A;V,V1,V3)
IP 1.13a
(JMAKOč.170, 240;
STN 75 7935,A,S,CO)
IP 1.13b
(JMAKO č.180,A, V,V1,V3)
N/I
IP 1.14a
(JMAKO č.170, 220;
STN EN 1233;
STN EN 13346,
A,B,T,CO)
IP 1.14b
(JMAKO MP č.180;
A,B,V,V1,V3)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
2/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.1
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah Cs
AAS-F
Obsah Cu
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Fe
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Obsah Ga
AES-ICP
Obsah Ge
AES-ICP
Obsah Hf
AES-ICP
Obsah In
AES-ICP
Obsah Hg
AAS-AMA
Obsah K
AAS-F
AES-ICP
Obsah Mg
AAS-F
AES-ICP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Obsah Li
AES-ICP
Obsah Mn
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Mo
AES-ICP
Obsah Na
AAS-F
AES-ICP
1.1
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Obsah Nb
AES-ICP
Obsah Ni
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Označenie
Ostatné
špecifikácie
IP 1.16a
(A,B,S)
IP 1.17a
(JMAKO č.170; 240,
STN 75 7932; STN EN 13346,
A,B,S)
IP 1.17b
(JMAKO č.180,
A,B,V,V1,V3)
N/I
IP 1.18a
(JMAKO č.170, 240, 270;
A,B,S)
IP 1.18b
(JMAKO č.180 A,B,V,V1,V3)
IP 1.19b
( B,V,V1,V3)
IP 1.20b
(B,DM,V,V1,V3)
IP 1.21b
(B,Y,V,V1,V3)
IP 1.23b
(A,B,V,V1,V3)
IP 1.22a
(JMAKO č.250;
STN EN 13346,CO,X)
IP 1.24a
(STN 75 7925, A,B,S)
IP 1.24b
(JMAKO č.180, A ,V,V1,V3)
IP 1.26a
(JMAKO č. 240;
STN 75 7928; A,B,S)
IP 1.26b
(JMAKO č.180,A,B,V,V1,V3)
IP 1.25
(JMAKO č.180,A,B,V,V1,V3)
IP 1.27a
(JMAKO č.170, A,B,S)
IP 1.27b
(JMAKO č.180,A,B,V,V1,V3)
IP 1.28b
(JMAKO č.180,A,B,V,V1,V3)
IP 1.29a
(STN 75 7926, A,B,S)
IP 1.29b
(JMAKO č.180, A,B,V,V1,V3)
IP 1.21b
(Y,V,V1,V3)
IP 1.30a
(JMAKO č. 170,180, 240;
STN EN 13346 A,B,S,CO)
IP 1.30b
(JMAKO č.180, A,B,V,V1,V3)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
Obsah P
AES-ICP
IP 1.31b
(JMAKO č.180, A,V,V1,V3;
STN EN 13346)
N/I
Obsah Pb
AAS-F
AAS-ETA
IP 1.32a
(JMAKO č. 170, 240,
STN EN 13346,
A,B,S,CO)
N/I
AES-ICP
IP 1.32b
(JMAKO č.180,A,B,V,V1,V3)
3/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.1
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah Pd
AAS
N/I
IP 1.21b
(Y,B,V,V1,V3)
IP 1.39b
(JMAKO č.180 ; A, V,V1,V3,
IP 1.40a
(JMAKO č. 170, B,H,S)
IP 1.40b
(JMAKO č.180; B,V,V1,V3)
IP 1.37b
(JMAKO č.180; B,V,V1,V3)
IP 1.21b
(Y,V,V1,V3)
IP 1.41a
(S,H)
IP 1.21b
(Y,V,V1,V3)
IP 1.42b
(JMAKO č.30; B, V,V1,V3)
IP 1.43a
(JMAKO č. 170; A,B, MA,T)
IP 1.43b
(JMAKO č.180; A; V,V1,V3)
IP 1.44b
(A, OS,V,V1,V3)
IP 1.45b
(JMAKO č.180; B, V,V1,V3)
IP 1.48b
(B,V,V1,V3)
IP 1.49a
(JMAKO č. 170, 240;
STN EN 13346; A,S)
IP 1.49b
(JMAKO č. 180; V,V1,V3)
N/I
AES-ICP
IP 1.21b
(Y,V,V1,V3)
N/I
AES-ICP
IP 1.21b
IP 1.11b
(Y,V,V1,V3)
AAS-ETA
AES-ICP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Obsah Rb
AAS-F
Obsah Rh
AES-ICP
Obsah S
AES-ICP
Obsah Sb
AAS-HG
AAS-F
AAS-HG
AAS-F
Obsah Se
Obsah Sc
AES-ICP
Obsah Si
AES-ICP
Obsah Sn
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Sr
AES-ICP
Obsah Ta
AES-ICP
Obsah Te
AAS-HG
Obsah Th
AES-ICP
Obsah Ti
AES-ICP
Obsah Tl
AAS-ETA
AES-ICP
1.1
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Obsah U
AES-ICP
Obsah V
AES-ICP
Obsah W
AES-ICP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Kozmetické výrobky a PBP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické látky
Odpady, kaly
Výluhy tuhých materiálov
Obsah Zn
AAS-F
AES-ICP
Obsah Zr
Obsah prvkov vzácnych
zemín:
Ce, La, Y ,
Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Lu, Nd,
Pr, Sm, Tb, Tm,Yb
Ostatné
špecifikácie
IP 1.33a
(S,T)
IP 1.33b
(HIL, V,V1,V3)
IP 1.33a
(S,T)
IP 1.33b
(HIL,V,V1,V3)
IP 1.34a
(A,B,S)
IP 1.33b
(HIL,V,V1,V3)
IP 1.35b
(JMAKO č.360
A,B, C, V,V1,V3)
IP 1.36a
(JMAKO č.170,B,S,H)
IP 1.38a
(JMAKO č.170, B,S,H;
STN EN 13346)
AES-ICP
Obsah Pt
Označenie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
4/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.2
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsahy prvkov:
Obsah Ag
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Al
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah As
AAS-HG
Obsah B
AES-ICP
Obsah Ba
AES-ICP
Obsah Be
AES-ICP
Obsah Bi
AAS-HG
Obsah Ca
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cd
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
1.2
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
Obsah Co
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cr
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Cu
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Fe
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Hg
AAS-AMA
Obsah K
AAS-F
Označenie
IP 1.1a
(STN 75 7486,
STN EN ISO 15586)
IP 1.1b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.2a
(STN EN ISO 15586,
STN EN ISO 12020)
IP 1.2b
(STN EN ISO 11885 )
IP 1.3a
(STN EN ISO 11969)
IP 1.5b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.6b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.7b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.8a
( H,S )
IP 1.9a
(STN EN ISO 7980)
IP 1.9b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.10a
(STN EN ISO 5961,
STN ISO 8288,
STN EN ISO 15586)
IP 1.10b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.13a
(STN ISO 8288, STN EN ISO
15586)
IP 1.13b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.14a
STN EN 1233,
STN EN ISO 15586)
IP 1.14b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.17a
(STN ISO 8288)
IP 1.17b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.18a
(STN EN ISO 15586)
IP 1.18b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.22a
(X)
IP 1.24a
(STN ISO 9964-2,3)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
AES-ICP
IP 1.24b
(STN EN ISO 11885)
Obsah Li
AES-ICP
IP 1.25b
(STN EN ISO 11885)
N/I
Obsah Mg
AAS-F
IP 1.26a
(STN EN ISO 7980)
IP 1.26b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.27a
(STN EN ISO 15586)
IP 1.27b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.28 b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.29a
(STN ISO 9964-1,3)
N/I
AES-ICP
Obsah Mn
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Mo
AES-ICP
Obsah Na
AAS-F
N/I
N/I
N/I
5/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah Ni
Princíp/
Druh/
Typ
AES-ICP
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
1.2
Obsah P
AES-ICP
Obsah Pb
AAS-F
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah S
AES-ICP
Obsah Sb
AAS-HG
Obsah Sr
AES-ICP
Obsah Se
AAS-HG
Obsah Si
AES-ICP
Obsah Sn
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Te
AAS-HG
Obsah Ti
AES-ICP
Obsah Tl
AES-ICP
AAS-ETA
Obsah V
AES-ICP
Obsah Zn
AAS-F
AES-ICP
1.3
Požívatiny
(potraviny,pochutiny, nápoje)
Krmivá, biologické materiály
Materiály a predmety určené na styk
s potravinami
Obsah prvkov vzácnych
zemín a niektorých kovov:
Ce, Hf, Nb, La, Ta, Th, Sc, Y,
Zr
Pt, Pd
Dy, Er, Eu, Gd, Ho, Lu, Nd,
Pr, Sm, Tb, Tm, Yb
Ge
In
W
U
Obsahy prvkov:
Obsah Al
IP 1.29b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.30a
STN EN ISO 15586,
STN EN ISO 8288 )
IP 1.30b
(STN EN ISO 11885)
Ostatné
špecifikácie
N/I
IP 1.31b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.32a
(STN ISO 8288;
STN EN ISO 15586)
IP 1.32b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.35b
(STN EN ISO 11885)
N/I
IP 1.36a
(D,H,S )
IP 1.37b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.38a
(STN ISO 9965)
IP 1.39 b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.40a
(H,S)
IP 1.40b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.41a
(H,S)
IP 1.42b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.43b
(STN EN ISO 11885)
IP 1.43a
STN EN ISO 15586
IP 1.45
(STN EN ISO 11885)
IP 1.49a
(STN 83 0520-46,
STN ISO 8288,
STN EN ISO 15586)
IP 1.49b
(STN EN ISO 11885)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
AES-ICP
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah As
Označenie
AAS-HG
IP 1.21b
IP 1.33b
IP 1.11b
IP 1.20b
IP 1.23b
IP 1.48b
IP 1.44b
(Y,V,V1,V3)
IP 1.2a
(UMCH –CH1.5; VLM2,T)
IP 1.2b
(UMCH –CH1.5;
VLM2,V,V1,V3)
IP 1.3a
(STN EN 14332,
STN 56 0070, VLM2,U,H)
N/I
N/I
6/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.3
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Požívatiny
(potraviny,pochutiny, nápoje)
Krmivá, biologické materiály
Materiály a predmety určené na styk
s potravinami
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah Ca
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cd
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Co
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cr
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Cu
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah Fe
AAS-F
AES-ICP
Obsah Hg
AAS-AMA
Obsah K
AAS
AES-ICP
Obsah Mg
AAS-F
AES-ICP
Obsah Mn
AAS-F
AES-ICP
Obsah Mo
AES-ICP
Obsah Na
AAS-F
AES-ICP
Označenie
IP 1.9a
(UMCH-CH1.6
STN EN ISO 6869
VLM2,R)
IP 1.9b
(STN EN 15510,
VLM2,R,V,V1,V3 )
IP 1.10a
(STN 56 0076; STN EN 112124; STN 56 0065 ; S,T;
UMCH-CH1.4,1.5,1.6; STN EN
ISO 15774)
IP 1.10b
(STN EN 15510, V,V1,V3)
IP 1.13a
(STN 56 0065, VLM2; T)
IP 1.13b
(STN EN 15510, V,V1,V3)
IP 1.14a
(UMCH-CH1.5,
STN 56 0065, VLM2,T)
IP 1.14b
(STN 56 0065, V,V1,V3)
IP 1.17a
(STN EN ISO 8294;STN EN
ISO 6869;STN 56 0076; STN
56 0065 UMCH-CH1.5,1.6; R)
IP 1.17b
(STN EN 15510, V,V1,V3;R)
IP 1.18a
(STN EN ISO 8294, STN 56
0065; STN EN ISO 6869;
UMCH-CH1.6; VLM2,R)
IP1.18b
(STN 56 0065;
STN EN 15510,
R,V,V1,V3)
IP 1.22a
(UMCH-CH1.7;X)
IP 1.24a
(STN 56 0065,
STN EN ISO 6869 VLM2,R)
IP 1.24b
(STN 56 0065
STN EN 15510,
V,V1,V3,R)
IP 1.26a
(UMCH-CH1.6; STN 56 0065;
STN EN ISO 6869; VLM2,R)
IP 1.26b
(STN EN 15510, STN 56 0065,
V,V1,V3,R,)
IP 1.27a
(UMCH-CH1.5,1.6,
STN 56 0065
STN EN ISO 6869,R)
IP 1.27b
(STN EN 15510,
STN 56 0065,
V,V1,V3,R)
IP 1.28b
(STN EN 15510,
STN 56 0065, V,V1,V3,R)
IP 1.29a
(STN 56 0065;R,)
IP 1.29b
(STN EN 15510, STN 56 0065,
V,V1,V3,R)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
7/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.3
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Požívatiny
(potraviny,pochutiny, nápoje)
Krmivá, biologické materiály
Materiály a predmety určené na styk
s potravinami
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah Ni
Princíp/
Druh/
Typ
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah P
AES-ICP
Obsah Pb
AAS-ETA
AAS-F
AES-ICP
Obsah S
AES-ICP
Obsah Sb
AAS-HG
Obsah Se
AAS-HG
Obsah Sn
AAS-ETA
AES-ICP
Obsah Ti
AES-ICP
Obsah Zn
AAS-F
AES-ICP
1.4
Hnojivá, pôdne pomocné látky
a pestovateľské substráty
Obsah As
AAS-HG
Obsah B
AES-ICP
Obsah Ca
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cd
AAS-F
AES-ICP
Obsah Co
AAS-F
AES-ICP
Obsah Cr
AES-ICP
AAS-ETA
Obsah Cu
AAS-F
AES-ICP
Obsah Fe
AAS-F
AES-ICP
Označenie
IP 1.30a
(STN EN ISO 8294
STN 56 0065
UMCH-CH1.1,1.5,1.6)
IP 1.30b
(STN EN 15510,
STN 56 0065, V,V1,V3,R)
IP 1.31b
(STN EN 15510,
STN 56 0065, R, V,V1,V3)
IP 1.32a
(STN EN ISO 11212-3
STN 56 0076
STN EN ISO 12193
STN 56 0065
UMCH-CH1.5)
IP 1.32b
(STN EN 15510,
STN 56 0065, V,V1,V3,R)
IP 1.35b
(STN 56 0065, V,V1,V3,R)
IP 1.36a
(VLM2,H)
IP 1.38a
(VLM2,H)
IP 1.40a
(H,S)
IP 1.40b
(STN 56 0065;V,V1,V3)
IP 1.42b
(V,V1,V3)
IP 1.49a
(STN EN ISO 6869,
STN 56 0076
UMCH-CH1.6, R)
IP 1.49b
(STN EN 15510,
STN 56 0065, V,V1,V3,R)
STN 65 4860
STN 46 5735, H,S
(IP 1.3a)
IP 1.5b
(NK(ES)2; V,V1,V3)
STN 72 1227
(IP 1.9a)
IP 1.9b
(STN 72 1227,V,V1,V3)
STN 65 4860; STN 46 5735
(IP 1.10a)
IP 1.10b
(STN 65 4860;STN 46
5735,V,V1,V3)
NK(ES)2
(IP 1.13a)
IP 1.13b
(NK(ES)2, V,V1,V3)
IP 1.14b
(STN 46 5735, V,V1,V3)
IP 1.14a
(T)
NK(ES)2, STN 46 5735
(IP 1.17a)
IP 1.17b
(NK(ES)2,STN 46
5735,V,V1,V3)
NK(ES)2
(IP 1.18a)
IP 1.18b
(NK(ES)2,V,V1,V3)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
8/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.4
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Hnojivá, pôdne pomocné látky
a pestovateľské substráty
Zavedená metóda
Obsah Hg
Princíp/
Druh/
Typ
AAS-AMA
Obsah K
AAS-F
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
AES-ICP
Obsah Mg
AAS-F
AES-ICP
Obsah Mn
AAS-F
AES-ICP
Obsah Mo
AES-ICP
Obsah Ni
AAS-F
Obsah Ni
AES-ICP
Obsah P
AES-ICP
Obsah Pb
AAS-F
AES-ICP
Obsah Se
AAS-HG
Obsah Zn
AAS-HG
AES-ICP
2.
Hračky
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vodné výluhy
Odpady
Kozmetické výrobky
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vodné výluhy
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
5.
6.
7.
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly+ Kozmet.výr. a PBP
Obsah prvkov:
Ba, Cr, Pb
As, Sb, Se
Cd, Cr, Pb
Hg
Obsah prvkov:
Obsah Cr6+
AES-ICP
AAS-HG
AAS-ETA
AAS-AMA
Spektrofotometria
Obsah Fe2+
Ostatné
špecifikácie
IP 1.22a
(STN 65 4860
STN 46 5735; X)
IP 1.24a
(STN 65 4816, S)
IP 1.24b
(STN 65 4816,V,V1,V3)
IP 1.26a
(STN 72 1227, S)
IP 1.26b
(STN 72 1227,V,V1,V3)
IP 1.27a
(NK(ES)2, S)
IP 1.27b
(NK(ES)2,V,V1,V3)
IP 1.28b
(NK(ES)2,STN 46 5735
V,V1,V3)
STN 46 5735, S
(IP 1.30a)
IP 1.30b
(STN 46 5735;V,V1,V3)
IP 1.31b
(NK(ES)2,V,V1,V3)
IP 1.32a
(STN 46 5735, S)
IP 1.32b
(STN 46 5735, V,V1,V3)
IP 1.38a
(S,H)
IP 1.49a
(STN 46 5735, NK(ES)2, S)
IP 1.49b
(STN 46 5735, NK(ES)2,
V,V1,V3)
STN EN 71-3
N/I
IP 1.14c
(STN EN ISO 18412
STN ISO 11083
JMAKO č.220)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
Bezpečnosť
hračiek
STN ISO 6332
(IP 1.18d)
Neobsadené
Obsah P, PO43-
Obsah prvkov:
Obsah Ca
Obsah Cu
Obsah Fe
Obsah Mg
Obsah S
Označenie
STN EN ISO 6878
JMAKO č.350
(IP 1.31c)
Odmerná analýza
Gravimetria
Obsah Si
pH
Potenciometria
Obsah fluoridov
Potenciometria
N/I
IP 1.9c
IP 1.17c
IP 1.18c
IP 1.26c
IP 1.35c
(A,B, JMAKO č.370)
P 1.39c (A)
IP 2.11
(STN 65 0313, STN EN 12176
JMAKO č.040)
IP 2.16
(A, JMAKO č.300)
N/I
N/I
N/I
9/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
8.
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Kozmetické výrobky a PBP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Strata žíhaním
Princíp/
Druh/
Typ
Gravimetria
Označenie
Ostatné
špecifikácie
IP 3.5
(STN 72 0103
STN EN 12879
STN EN 15169
STN EN 459-2, A
JMAKO č.400)
IP 4.1
(TNI ISO/TR 11046
JMAKO č.100
STN 75 7952)
JMAKO č. 080
(IP 4.3)
IP 4.4
(JMAKO č.310, 320)
N/I
Plynová chromatografia
GC/FID
IP 4.17
(TNI ISO/TR 11046 )
N/I
Obsah chloridov
Odmerná analýza
N/I
Obsah vody, sušina
Gravimetria
16.1
Obsah celkového N
Odmerná analýza
16.2
Obsah foriem N :
NH3, NH4 +
Odmerná analýza
IP 5.3
(A, JMAKO č.295)
IP 5.7
(A,
STN EN 14346
STN EN 12880
JMAKO č.395
STN 68 1101)
STN 46 5735,
STN ISO 11261
STN EN 13342
(IP 5.9d)
JMAKO č. 28,
STN ISO 7150
(IP 5.9d)
STN ISO 5664
(IP 5.9d)
JMAKO č. 340,
STN EN 26777
(IP 5.9d)
JMAKO MP č. 330,
STN ISO 7890-3
(IP 5.9d)
JMAKO č. 275
(IP 5.9d)
IP 7.29
(STN EN ISO 6579)
Počet baktérií Escherichia coli Kultivačná
MMF
IP 7.42
(STN ISO 16649
TNI CEN/TR 15214-1)
N/I
Granulometrické zloženie
Gravimetria
N/I
Prítomnosť háďatka
zemiakového a rakovinovca
zemiakového
Celkový počet
mikroorganizmov
Mikroskopická
IP 3.6
(STN 01 5030)
NV
(IP 3.8)
IP 7.1
(STN ISO 4833)
N/I
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály)
Odpady a kaly
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Kozmetické výrobky a PBP
Obsah NEL
UV a IČ spektrometria
Gravimetria
Obsah fenolov,fenolový index
Spektrofotometria
Obsah kyanidov
Spektrofotometria
Neobsadené
Uhľovodíkový index
Spektrofotometria
16.3
-
NO2
Spektrofotometria
16.4
-
NO3
Spektrofotometria
16.5
-
N -org.
Odmerná analýza
17.
18.
19.
20.
21.
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Kozmetické výrobky a PBP
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály)
Pôdy
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Prítomnosť baktérií rodu
Salmonella
Kultivačná
MPK kultivovaných pri 30
C
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
10/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
22.
23.
24.
Objekt skúšky
Počet baktérií Staphylococus
aureus
Počet enterokokov (fekálnych
streptokokov)
Počet kvasiniek a plesní
Odpady, kaly
Počet mezofilných
anaeróbných
sporulujúcich
mikroorganizmov
Elektrolytická vodivosť
25.
26.
Zavedená metóda
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy, geologické
materiály, obaly)
Priemyselné výrobky, chemické
látky
Odpady a kaly
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Princíp/
Druh/
Typ
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
Konduktometria
27.
Obsah celkových,
rozpustených a
nerozpustených látok
Gravimetria
28.
Obsah aniónaktívnych
tenzidov
Obsah tuhých látok
Spektrofotometria
Obsah tuku, olejových
lipofilných
látok,zmydeľniteľných tukov
a olejov
Obsah popola
Gravimetria
Obsah SO4
Gravimetria
Oxidovateľnosť CHSKMn
Odmerná analýza
34.
Oxidovateľnosť CHSKCr
Spektrofotometria
35.1
Obsah sulfanu a sulfidov
Spektrofotometria
29.
30.
31.
32.
33.
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vodné výluhy
Gravimetria
Gravimetria
Odmerná analýza
35.2
36.
pH
Potenciometria
37.
Elektrolytická vodivosť
Konduktometria
38.
Obsah celkových,
rozpustených a
nerozpustených látok
Gravimetria
Obsah NO2-, NO3, F, SO42
Izotachoforéza ITP
Stanovenie F
Potenciometria
Obsah tenzidov ( povrchovo
aktívnych látok)
Spektrofotometria
Obsah
TC/TOC/NPOC/DOC/TIC
NDIR
39.1
39.2
40.
41.
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
Označenie
Ostatné
špecifikácie
IP 7.3
(STN EN ISO 6888-1,2)
IP 7.4
(STN 56 0100, čl. 80)
IP 7.6
(STN ISO 21527-1,2)
IP 7.7
(STN 56 0100, čl.89)
N/I
JMAKO č.050
STN EN 27888
(IP 2.12)
JMAKO č.405
STN EN 12880
STN EN 15216
(IP 2.13)
JMAKO č.140
(IP 2.18)
STN 65 6219
(IP 3.1)
IP 5.5
(STN 83 0540)
N/I
JMAKO č.400
STN 83 0550-3
(IP 5.31)
IP 1.35 c
STN ISO 9280
(JMAKO č.360, 370; C)
STN EN ISO 8467
JMAKO č. 20 a 95
(IP 2.3)
C
STN ISO 15705
JMAKO č.20
(IP 2.4)
IP 2.5
(JMAKO č. 386; C)
STN 75 7483
JMAKO č. 386; C
(IP 2.5)
STN ISO 10523
JMAKO č. 040
(IP 2.11)
STN EN 27888
JMAKO č. 050
(IP 2.12)
STN EN 872
STN 75 7373
JMAKO č. 405
(IP 2.13)
STN 75 7430
(IP 2.16a)
N/I
IP 2.16
(JMAKO č.300)
IP 2.18
(STN EN 903
JMAKO č. 20, C)
STN EN 1484
(IP 2.31)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
11/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
42.
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vodné výluhy
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah NEL
Princíp/
Druh/
Typ
UV a IČ spektrometria
Gravimetria
43.
Obsah fenolov, fenolový index Spektrofotometria
44.
Obsah kyanidov
Spektrofotometria
45.
Obsah extrahovateľných
organických halogenidov
(EOX)
Obsah prchavých
organických
halogenidov (POX)
Obsah chloridov
Spektrofotometria
46.
47.
Obsah N-celkového a foriem
N:
- NH4+
48.1
Spektrofotometria
Odmerná analýza
Spektrofotometria
48.2
- NO2
Spektrofotometria
48.3
- NO3
Spektrofotometria
48.4
- Obsah N-celkového TNb
Chemiluminescenčná
Počet koliformných baktérií,
termotolerantných
koliformných baktérií a
prezumptívnej Escherichia
coli
Počet baktérií Staphylococus
aureus
Kultivačná
MMF
MPK
49.
50.
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
Prítomnosť baktérií čeľade
Enterobacteriaceae
s neselektívnym množením
Počet baktérií čeľade
Enterobacteriaceae
Počet Pseudomonas
aeruginosa
51.1
51.2
52.
53.
54.
55.
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Prítomnosť baktérií rodu
Salmonella a ostatné črevné
patogénne baktérie
Obsah rozpusteného kyslíka a
nasýtenie kyslíkom
Biochemická spotreba BSK5
Označenie
IP 4.1
(STN 83 0520-27
STN 83 0530-36
STN 83 0540-4
JMAKO č.100)
IP 4.3
(STN ISO 6439
JMAKO č.080, 020)
STN ISO 6703-1,2
JMAKO č.310, 320
(IP 4.4)
IP 4.5
(STN 75 7530
JMAKO č.130)
IP 4.6
(JMAKO č.120
STN 75 7530 )
STN ISO 9297
JMAKO č.295; C
(IP 5.3)
IP 5.9b
(STN ISO 7150-1, C,
STN ISO 5664,
JMAKO č.280)
STN EN 26777
JMAKO č.340
(IP 5.9b)
V2
(IP 5.9b)
P 5.9a
(STN EN 12260)
STN EN ISO 9308-1,2
STN 75 7840
(IP 7.2b, IP 7.2c )
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
Kultivačná
MMF
MPK
Kultivačná
IP 7.3a
(STN EN ISO 6888-1,2)
N/I
IP 7.26
(STN ISO 8523)
N/I
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MMF
MPK
Kultivačná
IP 7.26
(STN ISO 21528-2)
STN EN ISO 16266
(IP 7.27a)
STN ISO 6340
(IP 7.29a)
N/I
Odmerná analýza
STN EN 25813
(IP 2.1)
STN EN 1899 -1,2
(IP 2.2)
STN EN ISO 9963-1,2
STN 75 7374
STN 75 7372
(IP 2.8)
STN 75 7360
(IP 2.15)
IP 2.20
N/I
Odmerná analýza
56.
Acidita a alkalita, obsah CO2
agresívneho a iných foriem
CO2
Odmerná analýza
57.
Absorbancia
Spektrofotometria
58.
Obsah bromidov
Spektrofotometria
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
12/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
59.1
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vodné výluhy
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, odpadové a osobitné, dojčenské)
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Farba
Zákal
Označenie
IP 2.24
(STN EN ISO 7887
C
Ostatné
špecifikácie
N/I
Zmyslové hodnotenie
IP 2.24
(STN EN 1622, C)
Obsah jódu
Spektrofotometria
N/I
Obsah ozónu
Spektrofotometria
62.1
Obsah bromičnanov a
chloritanov
62.2
Obsah chloritanov
Izotachoforéza – kapilárna
zónová elektroforéza
ITP-CZE
Spektrofotometria
63.
Obsah chlórdioxidu
Obsah chlóru
Spektrofotometria
64.
Obsah humínových látok
Spektrofotometria
Uhľovodíkový index
Plynová chromatografia
GC/FID
IP 2.25
(D)
IP 2.27
(Ozon Test. Aplikačný list fy
MERCK podľa DIN 38408 G3)
IP 2.28
(Aplikačný list č.24 fy VILLA
LABECO Sp.N.Ves)
P 2.28a
(Zborník Hydrochémia 2004)
IP 2.29
IP 5.3
(ClO2Test.Aplikačný list fy
Merck podľa DIN 38408G)
STN 75 7567
(IP 4.2)
IP 4.17
(STN EN ISO 9377-2)
Stanovenie celkových tukov a
olejov
Obsah močoviny
Gravimetria
N/I
68.
Terénne skúšky:
68.1
- pH
Fyzikálne a fyzikálnochemické metódy:
- potenciometria
IP 5.5
(STN 75 7566)
IP 5.15
(E)
IP 6.2
68.2
- teplota
- meranie teplomerom
68.3
- elektrolytická vodivosť
- konduktometria
68.4
68.5
68.6
- obsah kyslíka
- obsah voľného chlóru
- oxidačno-redukčný potenciál
(ORP)
- stanovenie CO2 Haertlovým
prístrojom
Počet črevných enterokokov
(fekálnych streptokokov)
- potenciometria
- spektrofotometria
- potenciometria
59.2
59.3
60.
61.
65.
66.
67.
Vody (pitné, pramenité, minerálne,
liečivé, dojčenské)
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
Vodné výluhy
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, dojčenské)
68.7
Vody minerálne
69.
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne,voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Vodné výluhy
70.
71.
72.
Vody pitné, voda na kúpanie, teplá
úžitková voda
Stery z povrchov predmetov a plôch
Zápach
Princíp/
Druh/
Typ
Spektrofotometria
Chuť
Počet spór anaeróbov
redukujúcich siričitany
(klostrídií)
Počet kultivovateľných
mikroorganizmov
Dôkaz a stanovenie počtu
baktérií rodu Legionella
Spektrofotometria
- volumetrická
Kultivačná
MMF
MPK
Kultivačná
MMF
Kultivačná
Kultivačná
(kvalitatívna skúška)
MPK (kvantitatívna
skúška)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
IP 6.2.1 (F, STN ISO 10523)
IP 6.2.2 (N, STN ISO 10523)
IP 6.2.3
(STN 75 7375)
IP 6.2.2
(N, STN EN 27888)
IP 6.2.2 (N)
IP 6.2.1 (F)
IP 6.2.2 (N)
IP 6.2.4
(GEOL)
STN ISO 7899-2
(IP 7.4a)
N/I
STN EN 26461-2
(P 7.8)
N/I
IP 7.32
(STN EN ISO 6222)
STN ISO 11731
STN EN ISO 11731-2
(IP 7.47)
N/I
N/I
N/I
13/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
73.
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Vody (pitné, minerálne, liečivé,
pramenité, dojčenské)
74.
Vody (pitné, podzemné, minerálne)
75.
Voda na kúpanie - bazény
Voda na kúpanie - bazény
Stery z povrchov predmetov a plôch
76.
77.
78.
79.1
79.2
80.1
Voda na kúpanie - bazény
Závlahová voda
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje),
Krmivá, biologické materiály
Materiály a predmety určené na styk
s potravinami,
Kozmetické výrobky a PBP
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Požívatiny (potraviny, pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Požívatiny (potraviny, pochutiny)
80.2
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Abiosestón
Princíp/
Druh/
Typ
Mikroskopická
STN 75 7711
STN 75 7711/Z1
(IP 17.2 )
Kultivačná
Mikroskopická
IP 17.3
(Príloha č. 22/78 k AHEM)
Sedimentačná
Mikroskopická
Potenciometria
IP 17.4
(VMZ)
IP 2.11
(STN EN 1132
STN 57 0166
VLM3, VLM1, R
STN 68 1520 )
N/I
Obsah fluoridov
Obsah jodidov
Obsah jodidov
a jodičnanov
Potenciometria
Spektrofotometria
Odmerná analýza
IP 2.16
IP 2.25
R
(IP 2.25)
N/I
N/I
Počet zlomkov
Gravimetria
N/I
Počet očiek
Senzorika
STN 56 0115
(IP 3.6)
STN 56 0512
(IP 3.6)
STN 58 0100
STN 58 0101
(IP 3.6)
STN 56 0210
(IP 4.4)
IP 4.4
Nečistoty
Gravimetria
81.1
Požívatiny (potraviny,pochutiny)
Obsah kyanidov
Odmerná analýza
Obsah ferokyanidov
(kyanoželeznatanov)
Spektrofotometria
83.
84.
85.
86.
87.1
Neobsadené
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah B12-kyanocobalamínu
Krmivá
–
Neobsadené
Neobsadené
Neobsadené
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah chloridov
Krmivá
Biologické materiály
Požívatiny
N/I
Zdroje vody
určenej na
ľudskú spotrebu,
počas jej úpravy,
v upravenej
vode a vode
určenej na
ľudskú spotrebu,
v minerálnych
a balených
vodách
Mikroskopická
Požívatiny (potraviny)
82.1
82.2
STN 75 7712
STN 75 7712/Z1
(IP 17.1 )
Ostatné
špecifikácie
Biosestón:
-železité a mangánové
baktérie
-bezfarebné bičíkovce
-živé organizmy (okrem
bezfarebných bičíkovcov)
-mŕtve organizmy
-vláknité baktérie (okrem
železitých a mangánových
baktérií)
- mikromycéty
- producenty, konzumenty
Prítomnosť améb
kultivovateľných pri 36 °C a
44°C
Prítomnosť vajíčok črevných
helmintov
pH
80.3
81.2
Označenie
Obsah tuku
ELISA
–
Odmerná analýza
Butyrometria
N/I
N/I
N/I
N/I
IP 4.14a
N/I
(Ridascreen FAST Vitamín B12
--
IP 5.3
(STN 57 0167
STN 57 0107-12
STN ISO 1841-1
STN 57 0185
STN 57 0108-12
STN 58 0170-7
STN 57 0530; W;R)
STN 57 0530
(IP 5.5)
N/I
N/I
–
14/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Zavedená metóda
Predmet/
Vlastnosť / Parameter/
Matrica/
Ukazovateľ/ Analyt
Prostredie
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah tuku
Krmivá
Biologické materiály
Princíp/
Druh/
Typ
Gravimetria
88.1
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Vlhkosť
Krmivá
Biologické materiály
Materiály a predmety určené na styk s
potravinami
Gravimetria
88.2
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Sušina
Krmivá
88.3
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Celkový extrakt, extrakt
88.4
Požívatiny (potraviny,pochutiny)
Biologické materiály
Obsah vody
88.5
Požívatiny (potraviny,pochutiny)
Biologické materiály
Odparok
87.2
Strata sušením
88.6
88.7
Gravimetria
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Refraktometrická sušina
(rozpustná sušina)
Refraktometria
88.8
Obsah vody
88.9
Obsah vody
Destilačná
88.10
Obsah vody
Karl-Fischer titrácia
89.1
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah dusikatých látok
Obsah bielkovín
Krmivá
Biologické materiály
Obsah celkového dusíka
89.2
89.3
Krmivá
Kozmetické výrobky
Obsah amoniaku
Odmerná analýza
Označenie
IP 5.5
(STN 57 0168
STN 57 0105-4
STN EN ISO 3947
STN 57 0185-9
STN 57 0530
STN EN ISO 2450
STN 57 0106-4
STN EN ISO 3727-1
STN EN ISO 1211
STN EN ISO 7208
STN EN ISO 1735
STN EN ISO 1736
STN EN ISO 1737
STN EN ISO 17189
STN EN ISO 8381
STN EN ISO 1854; R)
IP 5.7
(STN 56 0512-7
STN EN ISO 662
STN 58 0113-11
STN ISO 7513;VLM3, W,
M,R)
IP 5.7
(STN EN 12145
STN 57 0530
STN 58 0170-4
STN 57 0106-3
STN 57 0104-3
STN ISO 759
VLM3, W, M, R)
STN 56 0216-9
STN 56 0210
STN 56 0186-6
(IP 5.7)
IP 5.7
(STN 57 0154
STN ISO 1442
STN 57 0135
STN EN ISO 3727-1,2
STN 57 0105-3
STN 57 0146
STN 57 0185
STN 56 0146
UMCH)
STN 66 0805
(IP 5.7)
IP 5.7
(STN ISO 1573)
STN EN 12143
STN 56 0240-3
(IP 5.7)
STN 57 0190
(IP 5.7)
STN ISO 939
(IP 5.7)
IP 9.0.1
(STN ISO 760
STN EN ISO 8534
STN EN ISO 538)
IP 5.9
(STN 56 0512
STNSTN 57 0105-5
STN 57 0153
STN 56 0186-12
STN 57 0185, VLM3
IP 5.9
(STN EN 12135
STN EN ISO 3188
STN 57 0530, VLM3)
R, STN 68 1610
(IP 5.9)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
15/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
Spektrofotometria
90.3
Predmet/
Vlastnosť / Parameter/
Matrica/
Ukazovateľ/ Analyt
Prostredie
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah dusitanov a dusičnanov
Krmivá
Kozmetické výrobky
Požívatiny (potraviny,pochutiny)
Obsah sacharidov:
Krmivá
 škrob
 cukry
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje)  celkové cukry po
Krmivá
invertovaní
 redukujúce cukry
sacharóza
 laktóza
90.4
Požívatiny (potraviny,pochutiny)
90.5
90.6
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje)  cukry
Refraktometria
90.7
91.
Neobsadené
Požívatiny (potraviny,pochutiny)
Krmivá
Číslo kyslosti tuku,
voľné mastné kyseliny
Odmerná analýza
92.
Potraviny
Tepelné ošetrenie potravín
Kvalitatívna skúška
93.
Požívatiny
Krmivá
Obsah močoviny
Spektrofotometria
89.4
90.
90.1
90.2
94.
Neobsadené
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah vlákniny:
potravinová vláknina
95.2
Krmivá
96.1
96.2
Neobsadené
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Obsah provitamínov:
beta karotén
Krmivá
Obsah organických kyselín:
- kyselina mliečna
- kyselina mravčia
- kyselina propiónová
- kyselina maslová
- kyselina valerová
- kyselina citrónová
Obsah titrovateľných kyselín
Požívatiny
(potraviny,pochutiny,nápoje)
97.1
97.2
Odmerná analýza
Gravimetria po
enzymatickom rozklade
Gravimetria
Spektrofotometria
Izotachoforéza
Odmerná analýza
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Titračná kyslosť
Obsah celkových kyselín
97.5
97.6
Polarimetria
Obsah prchavých kyselín
97.3
97.4
- vláknina
- acidodetergentná vláknina
- neutrálne detergentná
vláknina
- acidodetergentný lignín
Krmivá
Kyslosť vodného výluhu KVV
Ostatné
špecifikácie
IP 5.9
(STN 57 0158, VLM3,
STN P 68 1613)
N/I
 škrob
95.1
Označenie
Odmerná analýza
IP 5.10
(STN EN ISO 10520, R)
IP 5.10
(R,STN 56 0146
M,VLM3)
STN 57 0530,R
(IP5.10)
STN 57 0157
STN 57 0185
(IP 5.10)
STN 56 0210
(IP 5.10 )
STN 58 0100
STN 58 0101
STN 57 0185
STN EN ISO 660
VLM3, R
(IP 5.13)
IP 5.14
(VLM3)
IP 5.15
(VLM3)
R
(IP 5.15)
Total dietary fibre assay kit
MEGAZYME,
STN 56 0031
(IP 5.21)
R
(IP 5.21)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
Krmivá
N/I
N/I
IP 5.24a
(VLM3,M,W)
IP 5.28
(ATEST1, R)
N/I
STN 66 0805
STN 56 0512-9
STN 58 0170-6
(IP 5.28)
STN 56 0216-5
(IP 5.28)
STN EN 12147
STN 56 0240-5
STN 57 0105-8
STN 57 0530
STN ISO 1338-2
(IP 5.28)
STN 56 0210-6
STN 56 0246-13
STN 56 0216-6
UMCH, VLM3
(IP 5.28)
R
(IP 5.28)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
16/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
98.1
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Biologické materiály
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah popola
98.2
Obsah síranového popola
98.3
Obsah minerálnych prímesí
(piesku)
Princíp/
Druh/
Typ
Gravimetria
99.1
Požívatiny
Obsah CO2
Konduktometrická titrácia
99.2
Krmivá
Obsah CaCO3
Manometricky
100.
Požívatiny
Obsah chinínu
Spektrofotometria
101.
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Peroxidové číslo
Odmerná analýza
Obsah etanolu
Gravimetria
Obsah alkoholu (etanol)
Odmerná analýza
Obsah biogénnych amínov:
- histamín
- kadaverín
- spermidín
- spermín
- putrescín
Obsah gluténu
Obsah β- glukánu
Spektrofotometria
Obsah prírodných farbiacich
látok
Spektrofotometria
Obsah esterov
Odmerná analýza
102. Neobsadené
103.1 Poživatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Kozmetické výrobky
103.2 Krmivá
103.3 Neobsadené
104. Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Biologické materiály
105.1 Požívatiny
105.2 (potraviny,pochutiny, nápoje, výživové
doplnky)
106.
107.
108.
109.
110.
Neobsadené
Neobsadené
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
112.
Neobsadené
Obsah SO2
IP 5.31
(STN 57 0530
STN 56 0512-8
STN 58 0101
STN 56 0160-6
STN ISO 7514
STN 56 0146-6
STN 56 0240-9
STN ISO 1576
R,M,W,VLM3)
IP 5.31
(STN EN ISO 5809)
IP 5.31
(STN 56 0246-12
M, W)
M
(IP 5.32)
R
(IP 5.32)
IP 5.35
(M,W)
STN 58 0100
STN 58 0101
VLM3, R
(IP 5.36)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
STN 66 0805
STN 56 0210, O, M,W
(IP 5.41)
R
(IP 5.41)
N/I
Ionexová kvapalinová
chromatografia UV-VIS
IP 5.46
(UMCH-CH9.1)
N/I
ELISA test
IP 5.50
(Ridascreen Fast Gliaddin)
IP 5.51
(Set Megazyne)
IP 5.52
(ISO 7541 )
N/I
STN ISO 1388-9
STN 56 0210-7
STN 56 0210-7/1
(IP 5.59)
O
(IP 5.59)
STN 56 0216-7, -7/1
STN EN 1988-1,M
(IP 5.64)
N/I
Spektrofotometria
111.
Označenie
Odmerná analýza
N/I
17/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
113.
Objekt skúšky
Predmet/
Vlastnosť / Parameter/
Matrica/
Ukazovateľ/ Analyt
Prostredie
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Celkový počet
mikroorganizmov
Krmivá
Biologické materiály
Kozmetické výrobky a PBP
114.
Počet koliformných baktérií
115.
Počet baktérií Staphylococus
aureus
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Počet enterokokov ( fekálnych
streptokokov)
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Počet kvasiniek a plesní
Krmivá
Biologické materiály
Počet mezofilných
Kozmetické výrobky a PBP
anaérobných sporulujúcich
mikroorganizmov
Počet Clostridium perfringens
Požívatiny (potraviny,pochutiny,nápoje) Počet baktérií Bacillus cereus
Krmivá
Biologické materiály
Listeria monocytogenes dôkaz a stanovenie počtu
Zavedená metóda
Princíp/
Druh/
Typ
MPK kultivovaných pri
30 C
MPK kultivovaných pri
21 C
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
MPK kultivovaných pri 25
C
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
Kultivačná
MPK
Kultivačná
Kvalitatívna skúška
Kvantitatívna skúška
Kultivačná
Kvalitatívna skúška
122.
Reziduá antibiotík a látok
inhibujúcich rast
123.
Prítomnosť stafylokokových
enterotoxínov
Kvalitatívna skúška
Dôkaz a stanovenie počtov
baktérií čeľade
Enterobacteriaceae
Počet a prítomnosť
Pseudomonas aeruginosa
Prítomnosť baktérií rodu
Salmonella
Prítomnosť Trichinella sp.
v mäse
Prítomnosť vajíčok črevných
helmintov
Počet beta glukuronidáza
pozitívnych E. coli
Kultivačná
Rozmnožovacia
MPK
Kultivačná
MPK
Kultivačná
Rozmnožovacia
Kvalitatívna skúška
Počet slizotvorných baktérií
rodu Leuconostoc
Počet baktérií rodu
Lactobacillus
Prítomnosť baktérií
Kultivačná
MP
MMF
124.
125.
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Biologické materiály
Kozmetické výrobky a PBP
126.
127.
128.
Svalovina zvierat
Biologické materiály
Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Biologické materiály
Kozmetické výrobky a PBP
130.1 Požívatiny (potraviny,pochutiny,
nápoje)
130.2 Krmivá
Biologické materiály
131.1 Požívatiny (potraviny, pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne, voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Stery z povrchov predmetov a plôch
129.
Prítomnosť Escherichia coli
Prítomnosť Staphylococcus
aureus
Prítomnosť Streptococcus
agalactiae
Prítomnosť Escherichia coli,
Streptococcus agalactiae
a Staphylococcus aureus
Flotačná
Kultivačná
MPK
PCR
(priamo zo vzoriek,
gélová elektroforéza)
Označenie
UMM-M1 – STN ISO 4833
UMM-M2-STN 56 0084
STN 57 0529
(IP 7.1)
STN ISO 4832
STN 57 0529
(IP 7.2a)
UMM-M13,14 -STN EN ISO
6888-1,2
(IP 7.3)
STN 56 0100,čl.80
(IP 7.4)
STN ISO 21527-1,2
(P 7.6)
STN 56 0100, čl.89, 90
(IP 7.7)
STN EN ISO 7937
(IP 7.9)
STN EN ISO 7932
(IP 7.16)
STN EN ISO 11290-1,2
STN ISO 10560)
(IP 7.17)
IP 7.21
(UMLD - CH12.17 - 12.18.12.19
IP 7.25
(UMLD – M 50 TECRA
moduly)
STN ISO 8523
ISO 21528-2
(IP 7.26)
STN 56 0100, čl.83
(IP 7.27)
STN EN ISO 6579
(IP 7.29)
IP 7.35
(UMLD R-12.)
IP7.37
(VLM5)
STN ISO 16649-2
(IP 7.42)
UMM-M20 - STN 56 0095
(IP 7.43)
UMM-M19 -STN 56 0094
(IP 7.43a)
IP 15.1
(Goda)
IP 15.1a
(Goda)
IP 15.1b
(Goda)
IP 15.1c
(Goda)
IP 15.1d
(Goda)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
Skúška sa
nevykonáva
v kozmetických
výrobkoch a
PBP
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
18/31
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Položka
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
131.2 Požívatiny (potraviny, pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne, voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Stery z povrchov predmetov a plôch
131.3 Požívatiny (potraviny, pochutiny,
nápoje)
Krmivá
Vody (pitné, podzemné, povrchové,
pramenité, minerálne, voda na kúpanie,
liečivé, závlahové, priemyselné,
odpadové a osobitné, destilované,
dojčenské)
Stery z povrchov predmetov a plôch
132.
Hnojivá, pôdne pomocné látky
a pestovateľské substráty
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Prítomnosť G-negatívnych
baktérií
Princíp/
Druh/
Typ
PCR
(rozmnožovacia metóda,
gélová elektroforéza,
metóda end-point)
Prítomnosť baktérií rodu
Salmonella
Prítomnosť G-pozitívnych
baktérií
PCR
(rozmnožovacia metóda,
gélová elektroforéza,
metóda end-point)
Prítomnosť Listeria
monocytogenes
pH
Potenciometria
133.
Elektrolytická vodivosť
Konduktometria
134.
Gravimetria
135.
Obsah nerozložiteľných
prímesí
Granulometrické zloženie
136.
Obsah močoviny a biuretu
Spektrofotometria
137.1
Vlhkosť, sušina
Gravimetria
137.2
Spáliteľné látky
138.1
Obsah N-celkového
Spektrofotometria
Odmerná analýza
138.2 Hnojivá, pôdne pomocné látky
a pestovateľské substráty
Obsahy foriem N:
- N-NH4
- N-NO3
- N-NO2
- N-NH2
Odmerná analýza
139.
Prítomnosť baktérií rodu
Salmonella
Kvalitatívna skúška
Rozmnožovacia
140.
Počet baktéerií Escherichia
coli
Ekotoxicita odpadov
Kvantitatívna skúška
MMF
Biologická
138.3
141.1 Odpady
Vodné výluhy odpadov
Akútna toxicita na rybách
Akútna toxicita na
perloočkách
Inhibícia rastu zelenej riasy
Inhibícia rastu koreňa vyššej
kultúrnej rastliny
Gravimetria
Spektrofotometria
Označenie
IP 15.2
(STN EN ISO 22174,
STN EN ISO 22118,
STN EN ISO 22119)
IP 15.2a
(STN EN ISO 6579,
STN EN ISO 22174,
STN EN ISO 22118,
STN EN ISO 22119)
IP 15.3
(STN EN ISO 22174,
STN EN ISO 22118,
STN EN ISO 22119)
IP 15.3a
(STN EN ISO 11290-1,
STN EN ISO 22174,
STN EN ISO 22118,
STN EN ISO 22119)
STN 46 5735
STN 65 0313
NK(ES) 2
(IP 2.11)
STN EN 13038
(IP 2.12)
STN 46 5735
(IP 2.13)
STN 65 4823
STN 72 1227
STN 65 4908
(IP 3.6)
STN EN 15479
(IP 5.15)
STN 72 1227,STN 46 5735,
STN 46 5730
(IP 5.7)
STN 46 5735; STN 46 5730
(IP 5.7)
STN EN 15478
STN 46 5735
STN 65 4836
(IP 5.9d)
STN 65 4833
STN 65 4835
NK(ES) 2
(IP 5.9d)
STN 65 4834
(IP 5.9d)
STN EN ISO 6579
TNI CEN/TR 15215-3
(IP 7.29)
TNI CEN/TR 15214-1
(IP 7.42)
IP 8.1
(STN 83 8303, STN EN 14735)
IP 8.1 a
(STN 83 8303, G)
IP 8.1 b
(STN 83 8303, G)
IP 8.1 c
(STN 83 8303, G)
IP 8.1 d
(STN 83 8303, G)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
Skúšanie
nebezpečných
vlastností
odpadov
19/31
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Položka
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
141.2 Odpadové vody
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Ekotoxicita odpadových vôd
Princíp/
Druh/
Typ
Biologická
Inhibícia rastu sladkovodných
rias s jednobunkovými
zelenými riasami
141.3 Látky rozpustné vo vode; povrchové,
podzemné a odpadové vody
141.4 Chemické látky
142.
.
143.
144.
Farmaceutické suroviny, liečivá
a pomocné látky,
farmaceutické výrobky - lieky, obaly
a materiály na výrobu obalov pre
farmaceutické výrobky
Farmaceutické suroviny, liečivá
a pomocné látky,
farmaceutické výrobky - lieky, obaly
a materiály na výrobu obalov pre
farmaceutické výrobky
Ekotoxicita látok
rozpustných vo vode,
ekotoxicita povrchových,
podzemných a odpadových
vôd
Akútna letálna toxicita na
sladkovodných rybách
Inhibícia pohyblivosti
Daphnia magna. Akútna
toxicita
Inhibícia rastu sladkovodných
rias s jednobunkovými
zelenými riasami
Inhibícia rastu koreňa vyššej
kultúrnej rastliny
Ekotoxicita chemických
látok
Akútna toxicita na rybách
Test akútnej imobilizácie
dafnií (Daphnia sp.)
Test inhibície rastu rias
Inhibícia rastu koreňa vyššej
kultúrnej rastliny
Fyzikálne a fyzikálnochemické skúšky:
IČ spektrum
pH
elektrolytická vodivosť
strata sušením
odparok v extraktoch
teplota varu, topenia,
skvapnutia, stuhnutia
viskozita
index lomu
hustota
osmolalita
čírosť a stupeň opalescencie
kvapalín
stupeň zafarbenia kvapalín
Skúšky totožnosti
Totožnosť iónov a skupín
Limitné skúšky pre
anorganické a organické
nečistoty
Biologická
Označenie
Ostatné
špecifikácie
IP 8.2
(STN EN ISO 7346-1;
STN EN ISO 6341;
STN EN ISO 8692;
STN 83 8303)
N/I
Skúšanie
odpadových vôd
na organizmoch
troch trofických
úrovní.
IP 8..2 c
N/I
(STN EN ISO 8692)
Rýchla
skríningova
skúška inhibície
rastu rias
s odpadovou
vodou.
IP 8.3
N/I
(STN EN ISO 7346-1; STN EN Skúšanie látok
ISO 6341; STN EN ISO 8692;
rozpustných vo
STN 83 8303)
vode, skúšanie
povrchových,
podzemných
IP 8.3 a
a odpadových
(STN EN ISO 7346-1)
vôd.
IP 8.3 b
(STN EN ISO 6341)
IP 8.3 c
(STN EN ISO 8692)
Biologická
Fyzikálne a fyzikálnochemické metódy
IČ spektrometria
Potenciometria
Konduktometria
Gravimetria
Gravimetria
Fyzikálne meranie
IP 8.1 d
(STN 83 8303)
IP 8.4
(NK(ES), metóda C.1; C.2;
C.3;
STN 83 8303)
NK(ES), metóda C.1
NK(ES), metóda C.2
NK(ES), metóda C.3
IP 8.1 d
(STN 83 8303)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0)
N/I
Skúšanie
chemických
látok za účelom
registrácie,
hodnotenia,
autorizácie
a obmedzovania
chemických
látok.
N/I
Fyzikálne meranie
Refraktometria
Gravimetria
Fyzikálne meranie
Vizuálna skúška
Vizuálna skúška
Fyzikálna a fyzikálnochemická
Farebné a zrážacie reakcie
Fyzikálna a fyzikálnochemická
Vizuálna skúška
AAS-ETA,AAS-F,AESICP
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0)
N/I
N/I
20/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Predmet/
Matrica/
Prostredie
145.1 Farmaceutické suroviny, liečivá
a pomocné látky,
farmaceutické výrobky - lieky, obaly
a materiály na výrobu obalov pre
farmaceutické výrobky
145.2
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Obsah zložiek:
Konvenčné čísla:
- číslo kyslosti
- esterové číslo
- hydroxylové číslo
- jódové číslo
- peroxidové číslo
- číslo zmydelnenia
Obsah látok a zložiek:
Obsah aflatoxínov B1, B2,
G1, G2
Obsah ochratoxínu A
Obsah vitamínov rozpustných
v tuku (A, E, D3)
Obsah pesticídov:
-organochlórované
-organofosforové
-dusíkaté (triazíny)
-pyretroidy
-vybrané pesticídy
Obsah mastných kyselín
Obsah terpénov
Princíp/
Druh/
Typ
Fyzikálna a fyzikálnochemická
Odmerná analýza
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0)
HPLC/FD
HPLC/FD
HPLC/DAD, UV-VIS
IP 5.45-2a
IP 5.45-5a
IP 5.24
GC/FID
GC/FID, GC/MS
IP 5.47
IP 4.24
GC/FID
IP 5.40, IP 5.41a, IP 5.53,
IP 5.54
(SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov)
HPLC-FD,DAD,UVVIS,RI,
GCECD,MS,FID,TSD,TLC,
AAS-ETA, AAS-F
AES-ICP, UV-VIS,
odmerná analýza
(IP 9.0)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
Kultivačná
146.2
Bakteriálne endotoxíny
Imunometóda (LAL test)
147.
Stanovenie biologickej
účinnosti:
Účinnosť antibiotík
Farmakognostické skúšky:
Obsah 1,8-cineolu v siliciach a
iné
Farmaceutickotechnologické skúšky:
-rozpad tabliet a kapsúl
-disolúcia
148.
149.
-rovnorodosť jednodávkových
liekov a iné
150.1 Vody pre farmaceutické účely (Aqua
Chemická čistota:
purificata, Aqua ad iniectabile, čistená
voda na riedenie dialyzačných
- vodivosť
roztokov)
-limitné skúšky pre
anorganické a organické
nečistoty
-zvyšok po odparení
150.2 Vody pre farmaceutické účely (Aqua
Mikrobiologická čistota
purificata, Aqua ad inectabile, čistená
voda na riedenie dialyzačných
roztokov)
151. Sterilizačné zariadenia
Účinnosť sterilizačného
procesu
(sterilizátory, autoklávy)
N/I
IP 4.10
Biologické skúšky:
Mikrobiologická čistota,
sterilita
146.1
Ostatné
špecifikácie
GC/ECD, GC/MS
GC/TSD, GC/MS
GC/TSD, GC/MS
GC/ECD
GC/ECD
Obsah prchavých zložiek
(metanol, etanol, aldehydy,
etylacetát, vyššie alkoholy)
Iné obsahy látok a zložiek
Označenie
Kultivačná
GC-FID
Fyzikálne meranie
Koncová detekcia:UVVIS
HPLC-UV-VIS, DAD
Gravimetria, HPLC-UVVIS,
fyzikálne a fyzikálnochemické
Fyzikálne a fyzikálnochemické
Konduktometria
Vizuálna skúška
AAS-ETA
AES-ICP
Gravimetria
Kultivačná
Metóda bioindikátorov
Kultivačná
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 7.30, IP 7.30a, IP 7.31a, IP
7,31b, IP 7.31c)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0.5)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 7.34)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0)
SL, PhEur, národné liekopisy,
skúšobné predpisy výrobcov
(IP 9.0)
N/I
SL, PhEur,
EDTNA/ERCA Guidelines
(IP 9.0, IP 10.1)
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
SL, PhEur,
EDTNA/ERCA Guidelines
(IP 7.31, IP 7.31d)
Príloha č.11/1979 k AHEM
(IP 12.1, IP 12.2)
N/I
21/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Zavedená metóda
152.
Predmet/
Matrica/
Prostredie
Predmety, látky, sterilný materiál
Sterilita
Princíp/
Druh/
Typ
Kultivačná
153.
Stery z povrchu predmetov a plôch
Prítomnosť mikroorganizmov
Kultivačná
Počet mikroorganizmov
Kultivačná
Účinnosť dezinfekčného
prostriedku
Počet mikroorganizmov
v ovzduší
Obsah
adsorbovateľných
organicky viazaných
halogénov (AOX)
Obsah
adsorbovateľných
organicky viazaných
halogénov (AOX)
Obsah
extrahovateľných
organicky viazaných
halogénov (EOX)
Obsah
extrahovateľných
organicky viazaných
halogénov (EOX)
Kultivačná
154.
Dezinfekčné prostriedky
155.
Ovzdušie
156.
Vody podzemné, odpadové a osobitné,
závlahové
Vodné výluhy
157.
Tuhé materiály (pôdy, zeminy,
sedimenty, horniny)
Odpady, kaly
Priemyselné výrobky
Vody podzemné, odpadové a osobitné,
závlahové
Vodné výluhy
158.
159.
Tuhé materiály (pôdy, zeminy,
sedimenty, horniny)
Odpady, kaly
Priemyselné výrobky
Vlastnosť / Parameter/
Ukazovateľ/ Analyt
Kultivačná
Elektrochémia
(coulometria)
Označenie
Príloha č.7/1992 k AHEM
(IP 12.6)
STN 56 0100, čl.95
(IP 12.7)
STN 56 0100,čl.145
(IP 12.7,12.8)
Príloha č.7/1992 k AHEM
(IP 12.4)
STN 56 0100, čl.150
(IP 12.5)
IP-4.18
(STN EN ISO 9562)
Ostatné
špecifikácie
N/I
N/I
N/I
N/I
ECH_07A
IP-4.18
(US EPA 9076)
ECH_07B
IP-4.5a
ECH_08
IP-4.5a
(DIN 38414-S17)
ECH_09
Pracovníci spôsobilí vyjadrovať názory a interpretácie:
Meno a priezvisko, tituly
Kamil Šimo, Ing.
Silvia Fabianová, Ing.
Daniela Dzurillová, Ing.
Mária Gavláková, Ing.
Juraj Hanuščin, Ing.
Mária Holevová, MVDr.
Eva Tóthová, RNDr.
Dagmar Popreňáková. Ing.
Katarína Ľachová, RNDr.
Spôsobilosť vyjadrovať názory a interpretácie - položka v špecifikácii činnosti č.
Položky 1– 155
Položky 1– 155
Položky 77 – 81, 86 – 93, 95 – 101, 103, 105 – 107, 110, 111
Položky 9, 12,13,42,45,46, 65, 82.2, 104, 142-150
Položky 1-8, 10, 11, 14-16,19,20, 26- 31, 132-138
Položky 17, 18, 21-25, 49-53, 69-72, 113-130, 139, 140, 146.1, 147, 150-155
Položky 73-76, 131, 141
Položky 32 – 41, 43-44, 47-48, 54-64, 66 - 68
Položky 32 – 41, 43-44, 47-48, 54-64, 66 - 68
Zavedená metóda - Označenie:
A
AHEM
AOAC OMA
ATEST1
B
C
ČL 2002
CO
D
DM
E
ECH_07A
ECH_07B
ECH_08
ECH_09
EPA
F
G
GEOL
Goda
H
HIL
J
JCH
D.Weis a kol.: Metódy chemickej analýzy nerastných surovín,ÚÚG Praha 1983
Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, Institut hygieny a epidemiologie,Praha
AOAC Official Methods of Analysis, 2007
Šimo, K.: Možnosti využitia izotachoforézy v lab. veterinárnej diagnostike. Atestačná práca. Brno 1985
Doležal, Povondra, Šulcek: Rozklady základných anorganických surovín, SNTL Praha 1966
M.Horáková,P.Lischke,A.Grunwald: Chemické a fyzikálne metódy analýzy vôd, Praha 1986
Český lékopis 2002 (ČL 2002). 1. – 5. díl. Grada Publishing, a. s. Praha 2002
Výkon štátného zdravotného dozoru pre kozmetické výrobky - odborné usmernenie HH SR č. 1086/04/HŽPP-Ko. Podľa odporúčaní
EK a COLIPA.
M.Kobrová a kol..Metody chemické analýzy podzem.vod, ÚÚG Praha 1983
Dragomirecký a kol.: Príručka anorganickej kolorimetrickej analýzy, SNTL Praha 1964
Bio-LACHEMA-Test. Močovina 450. LACHEMA Diagnostica
SOP: Stanovení obsahu adsorbovatelných organohalogenových sloučenin (AOX) microcoulometricky - voda, výluhy
SOP: Stanovení obsahu adsorbovatelných organohalogenových sloučenin (AOX) microcoulometricky – pevné matrice
SOP: Voda,vody zvláštní, výluhy – Stanovení obsahu hexany extrahovatelných organohalogenových sloučenin (EOX)
SOP: Stanovení obsahu extrahovatelných organohalogenových sloučenin (EOX) a TX microcoulometricky – pevné matrice
U.S. Environmental Protection Agency Methods
Návod na použitie Fotometra Cl, pH Vario, fy Chromservis, Bratislava
J.Máchová a kol. : Ekotoxikologické hodnocení výluhů tuhých průmyslových odpadů. Vodňany 1994
Geologický slovník. Hydrogeológia. Ed.: V. Hanzel. Vydavateľstvo D.Štúra, Bratislava, 1998
Godány A., Vidová B (2010). Metodika pre rýchlu detekciu Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus a Escherichia coli
v prostredí a mliečnych výrobkoch. Metodický materiál poskytnutý Ústavom molekulárnej biológie SAV Bratislava.
Operačný manuál pre hydridový generátor VGA-76, VARIAN, č.85 10057700,Mulgrave 1989
Hillebrand a kol. Vybrané metódy anorganickej analýzy.SNTL, Praha, 1958
Mikrobiologické vyšetrovanie pôdy, tekutých a tuhých odpadových materiálov. Acta hygienica, 1990
J.Chromatography, 8 July 1988, 445 (1)
22/31
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
JMAKO
K
L
M
MA
N
NK(ES)1
NK(ES)2
NV
O
OS
P
Q
R
S
T
U
UMM
UMCH
UMR
V
V1
V2
V3
VLM1
VLM2
VLM3
VLM4
VLM5
VMZ
X
Y
W
Z
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.1/2002 z 12.2.2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy
analytickej kontroly odpadov
Macrae R.: HPLC in food analysis
Veterinárne laboratórne vyšetrovacie metodiky, Praha 1975
J.Davidek a kol.:Laboratórní příručka analýzy potravin, Praha 1981
Mackových a kol.: Zborník prednášok. Rozklady v analytickej chémii, Košice 1997
Príručka k prístroju – WTW Multiline P4
Nariadenie komisie (ES) č. 440/2008, Príloha, časť C
Nariadenie komisie (ES) č. 2003/2003 z 13.10.2003 o hnojivách
Nariadenie vlády SR č. 67/2004 Z.z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového
Nariadenie komisie (ES) č.625/2003 z 2.apríla 2003
Olof Samuelson: Meniče iónov v analytickej chémii, SNTL, Praha 1966
Výnos MP SR a MZ SR č.1799/2003 z 9.6.2003 v znení neskorších predpisov
J.Homolka: Klinické biochemické vyšetrovacie metódy. AVICENUM Praha1979
Výnos MP SR č.1497/4/1997-100 v znení neskorších predpisov (Výnos MP SR č.2136/2004-100)
Vestník MP SR z 28.4.2010, ročník XLII, čiastka 8
Varian – Analytical methods , FAAS, č.85-100 009-00;Mulgrave 1989
Varian – Analytical methods , GTA, č.85-100 447-00; Mulgrave1982
Pavelka J. a kol.: Využití v AAS v potravinářské a zemědělské praxi. Praha 1990
Úradné metódy laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – časť Mikrobiológia, Vestník MP SR, 13.11.2003
Úradné metódy laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – časť Chémia, Vestník MP SR, 9.1.2004
Úradné metódy laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – časť Rôzne, Vestník MP SR, 9.1.2004
Varian – Operačný manuál. LIBERTY 100/200 ICP-AES Spektrometer, č.85-100 939-00,1991
Varian –LIBERTY 100/200 ICP-OES spectrometers – Analytical Methods, č.85-100938-00, 1991
Varian UV – 59. June 1993, UV Instrument at work.
Varian – Operačný manuál VISTA AX ICP-AES Spektrometer, 1998
Veterinárne laboratórne metodiky. Klinické laboratórne metódy. ŠVS SR ,Bratislava 1990
Veterinárne laboratórne metodiky – Stanovenie cudzorodých látok. ŠVS SR, Bratislava 1990
Veterinárne laboratórne metodiky. Chémia potravín. Všeobecná časť. VIII.a, ŠVS SR Bratislava 1990
Veterinárne laboratórne metodiky. Chémia potravín. Špeciálna časť. ŠVS SR Bratislava 1990
Veterinárne laboratórne metodiky.Parazitológia. ŠVS SR Bratislava 1989
Vyhláška MZ SR 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na
kúpaliská
ALTEC – Návod na obsluhu AMA 254. Praha, 1995
Odborný posudok vypracovaný Prof.Ing. E.Plškom, DrSc.,Bratislava 1994
A.Príbela: Analýza potravín, Bratislava 1987
Výnos MP SR a MZ SR z 28.10.2002 č.2744-100, príl. č.4 k 3.hlave 3.časti PK
23/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
2. Rozsah akreditácie laboratória uskutočňujúceho odber vzoriek
1.1
Metóda
Objekt
Predmet
Vody pitné
Vlastnosť
Výkon skúšok
uvedených vo fixnom
rozsahu akreditáciepoložky:
1.2, 3, 32 – 76, 141,
150
Miesto odberu
Prírodné prostredie
(vývery)
Druh/Princíp
- bodový odber
- STN EN ISO 5667-1
- STN EN ISO 5667-3
- STN ISO 5667-5
- STN EN ISO 19458
- NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu
- NV SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie NV SR č.
354/2006 Z. z.
Technické prostredie
(úpravňa vody,
distribučná sieť)
Výkon skúšok
uvedených vo
flexibilnom rozsahu
akreditácie – položky:
1–2
Vody podzemné
Prírodné prostredie
(vývery)
Technické prostredie
(prieskumné a čerpacie
vrty)
Vody povrchové
1.2
1.3
Vody odpadové
a osobitné vody
Voda na
kúpanie
-bodový odber,
-čerpacia skúška podľa
požiadavky 24 hod
Prírodné prostredie
(toky, prírodné nádrže)
Technické prostredie
(priehrady,
monitorovacie
zariadenia)
-bodový odber
-združený odber
-časovo
a proporcionálne
zlievaný odber
Výuste odpadových
vôd, akumulačné
nádrže
-bodový odber
-združený odber
-časovo
a proporcionálne
zlievaný odber
-bodový odber
Balneologické a
rekreačné zariadenia
(zdroje, bazény, vane,
kúpaliská)
1.4
1.5
1.6
Vody balené
pitné,
minerálne,
liečivé
Aqua purificata
Výkon skúšok
Vody dialyzačné uvedených vo fixnom
a riediace
rozsahu akreditáciepoložky:
1.2, 3, 32 – 76, 141,
150
(IP 6.1.1)
- STN EN ISO 5667-1
- STN EN ISO 5667-3
- STN ISO 5667-11
- STN ISO 5667-14
- STN EN ISO 19458
- Vyhláška MZ SR č.636/2004 Z.z.
o požiadavkách na kvalitu surovej
vody a na sledovanie kvality vody vo
verejných vodovodech
(IP 6.1.1)
- STN EN ISO 5667-1
- STN EN ISO 5667-3
- STN ISO 5667-4
- STN ISO 5667-6
- STN ISO 5667-8
- STN EN ISO 19458
(IP 6.1.1)
- STN ISO 5667-10
- STN EN ISO 19458
(IP 6.1.4)
- Vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z.z. o
podrobnostiach o požiadavkách na
kvalitu vody kúpalísk, vody na
kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská
- Nariadenie vlády č .87/2008 Z.z. o
požiadavkách na prírodné kúpaliská
- STN EN ISO 19458
1.1.1
Výroba balených
pitných, minerálnych
a liečivých vôd
(zdroje, akumulačné
zariadenia, balené
výrobky)
Lekárne (príprava
Aqua purificata)
Hemodialyzačné
strediská
Označenie
-bodový odber
(IP 6.1.3)
IP 6.1.2
1.1.2
-bodový odber
- Metodický pokyn ŠÚKL č.106/2009
(IP 6.1.5)
EDTNA/ERCA Guidelines
Metodický pokyn ŠÚKL č.106/2009
-bodový odber
1.1.3
(IP 6.1.6)
Ostatné
špecifikácie
24/31
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Položka
2.
Vlastnosť
Predmet
Odpady,
kaly
Výkon skúšok
uvedených vo fixnom
rozsahu akreditáciepoložky:
1.1, 3 - 31, 141
Výkon skúšok
uvedených vo
flexibilnom rozsahu
akreditácie – položky:
1–2
3
Metóda
Objekt
Pôdy,
geologické
materiály
Výkon skúšok
uvedených vo fixnom
rozsahu akreditácie položky: 1.1, 4 - 25
Miesto odberu
Druh/Princíp
- Skládky odpadov
-bodový odber
- Čističky odpadových -zmiešaná vzorka
vôd
- Zariadenia na
zneškodňovanie
odpadov
- Kontaminované
-bodový odber
prírodné prostredie
-profily-združené vzorky
- Kontaminované
priemyselné a
poľnohospodárske
prostredie
- Horninové prostredie -bodový odber
- Poľnohodpodárske
-odber združených
pôdy
vzoriek
- Lesné pôdy
- Sedimenty
Výkon skúšok
uvedených vo
flexibilnom rozsahu
akreditácie – položky:
1–2
4
5
6
Označenie
- Výnos MŽP SR č.1/2002, JMAKO
č.10
- STN EN ISO 5667-13
- STN ISO 5667-15
- STN EN 14899
(IP 6.1.7)
- STN ISO 5667-12
- STN ISO 5667-15
- Smernica MŽP SR č.5/1999-3
- Smernica MŽP SR č.1/1999-3.2
- Smernica MŽP SR č 4/1999-3
(IP 6.1.8)
Hnojivá
Výkon skúšok
uvedených vo fixnom
rozsahu akreditácie položky: 1.4,132 – 140
-Vagóny, autá – volne
ložené hnojivá
-Medziskládky
-Balené hnojivá a
suroviny
-Kompostárne
-
-
-
-bodový odber
-odber združených
vzoriek
-
- Vyhláška MP SR č.577/2005 Z.z.
- STN 46 5735-4
- Metodický pokyn č. 1/2006, ÚKSÚP
Bratislava
- STN EN 1482
(IP 6.1.9)
-
Použité skratky:
AAS-F
AAS-HG
AAS-ETA
AAS-AMA
AES - ICP
EDTNA/ERCA
ELISA
GC
ECD
MS
TSD
FID
HPLC
FD
DAD
ITP-CZE
KTJ/PM
LAL
MPN
MMF
MPK
NDIR
N/I
PBP
PCR
TC/TOC/NPOC/DOC/TIC
TLC
UV-VIS
ZF
atómová absorpčná spektrometria s atomizáciou v plameni
atómová absorpčná spektrometria s hydridovou generáciou
atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou
atómová absorpčná spektrometria –analyzátor ortuti AMA 254
atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association
enzymoimunoanalytická metóda
plynová chromatografia
detektor elektrónového záchytu
hmotnostný detektor
termoionizačný selektívny detektor
plameňovoionizačný detektor
vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
fluorescenčný detektor
detektor diódového poľa
izotachoforéza - kapilárna zónová elektroforéza
kolónie tvoriace jednotky / Petriho misku
lyzát z amébocytov kraba Limulus polyphemus
metóda najpravdepodobnejšieho počtu
metóda membránovej filtrácie
metóda počítania kolónií
non-dispersive infrared absorption - method
názory a interpretácie
predmety bežného používania
polymerázová reťazová reakcia
nedisperzná infračervená absorpčná metóda
tenkovrstvová chromatografia
spektrometria v UV a VIS oblasti
formazínová jednotka zákalu
Ostatné
špecifikácie
25/31
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Názov akreditovaného subjektu:
EL spol. s r.o.,
Stredisko laboratórnych prác
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Laboratórium s flexibilným rozsahom akreditácie.
Položka
Flexibilný rozsah akreditácie je zverejnený na adrese:
www.elsro.sk/Osvedcenia/Zoznam_akreditovanych_cinnosti_FR.pdf
1.
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály,
obaly)
Priemyselné výrobky,
chemické látky
Vody
Odpady, kaly
Požívatiny
1.1
1.2
Vody
Požívatiny
1.4
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály)
Odpady
Vody a vodné výluhy
Požívatiny
Kozmetické výrobky
a predmety bežného
používania
1.5
Požívatiny
Krmivá
Biologické materiály
1.3
Požívatiny
1.6
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Organické látky a rezíduá organických
látok:
Obsahy polycyklických aromatických
uhľovodíkov (PAU):
 naftalén
 acenaftylén
 acenaftén
 fluorén
 fenantrén
 antracén
 fluorantén
 pyrén
 benzo(a)antracén
 chryzén
 benzo(b)fluorantén
 benzo(k)fluorantén
 dibenzo(a,h)antracén
 benzo(g,h,i)perylén
 indeno(1,2,3-c,d)pyrén
 benzo(a)pyrén
Obsah ftalátov:
 dibutylester kyseliny ftalovej
 dietylhexylester kyseliny ftalovej
Obsah benztiazolu
Obsah prídavných látok:
 kyselina benzoová (1)
 kyselina sorbová (2)
 sacharín
 acesulfám K
 aspartám
 kofeín
Obsah rezíduí antibiotík a liečiv:
 sulfonamidy (suma aj jednotlivo),
 tetracyklíny
 penicilín G
 chloramfenikol
Obsah flavonoidov:
 hesperidín
Zavedená metóda
Princíp /
Druh / Typ
Vysokoúčinná
kvapalinová
chromatografia HPLC
HPLC/ FD
HPLC/ DAD
HPLC/UV-VIS
(GC/ MS-konfirmácia)
HPLC/ FD
HPLC/ DAD
HPLC/UV-VIS
(GC/ MS-konfirmácia)
HPLC/ DAD
Označenie
IP 4.7
(JMAKO č. 070
US EPA Method 3500, 3510,
3550,3600,3610, 3611, 3620,
3630, 8000, 8100
STN EN ISO 17993
STN 75 7554
HAJŠL)
IP 4.7a
(UMCH-CH3.1)
IP 4.15
(Aplikačný list fy Supelco
č.55 Macrae)
IP 4.35
(JCH, ACH)
Ostatné špecifikácie
M/V,N/I
Skúška na obsah
benzo(a)pyrénu sa
vykonáva len v
požívatinách
M/V, N/I
M/V, N/I
HPLC/ DAD
HPLC/UV-VIS
IP 4.11
(STN EN 12856
STN 56 0246
STN P 68 1611
Macrae; UMCH-CH11.1)
M/V, N/I
V kozmetických
výrobkoch a predmetoch
bežného používania sa
vykonáva len skúška
(1,2)
HPLC/ DAD
IP 4.23
(UMCH-CH 6.2; 6.3; 6.10;
6.12)
M/V,N/I
HPLC/ DAD
HPLC/UV-VIS
IP 4.33
(STN EN 12148, ÚKPTM )
M/V, N/I
26/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
1.7
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Požívatiny
Krmivá
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Obsah mykotoxínov:
 aflatoxín B1, B2, G1, G2
Zavedená metóda
Princíp /
Druh / Typ
Označenie
Vysokoúčinná
kvapalinová
chromatografia HPLC
HPLC/ FD
Ostatné špecifikácie
M/V, N/I
IP 5.45-2a
(UMCH-CH 8.3,8.4
STN EN 12955
STN EN 14123
Firemná literatúra fy
NEOGEN)
 aflatoxín M1
 fumonizín B1, B2
 ochratoxín A
 zearalenón
 patulín
 trichotecény T-2,HT-2
 deoxynivalenol
Požívatiny
Krmivá
Biologické materiály
1.8
Požívatiny
1.9
1.10
Požívatiny
HPLC/FD
IP 5.45-3a
(STN ISO 14501)
HPLC/ FD
IP 5.45-4a
(EN 14352
FUMONIPREP /TMP – 37)
HPLC/ FD
IP 5.45-5a
(UMCH-CH 8.1,8.2,
STN EN 14132
Firemná literatúra fy
NEOGEN)
Skúška sa vykonáva len
požívatinách
HPLC/ FD
IP 5.45-6a
(Firemná literatúra fy
NEOGEN /TMP – 33)
HPLC/ DAD
HPLC/UV-VIS
IP 5.45-7a
(EN 14177)
HPLC/ FD
HPLC/ DAD
HPLC/UV-VIS
IP 5.45-8a
(R-BIOFARM EASIEXTRACT
T-2, HT-2)
IP 5.45-9a
(Firemná literatúra fy
NEOGEN)
IP 4.14
(STN EN 14130
STN EN 14164; K)
Obsah vitamínov rozpustných vo vode:
 vitamín C
 vitamíny skupiny B:
 B1-thiamín
 B2-riboflavín
 B3-niacín,nikotínamid
 B5-kyselina pantoténová
 B6-pyridoxín
 B7-biotín
 B9-kyselina listová
 B12-kyanokobalamín
 inozitol
Obsah syntetických farbív:
 amarant - E 123
 azorubín - E 122
 Allura červená - E 129
 Brilantná modrá - E 133
 Brilantná čierna - E 151
 Chinolínová žltá - E 104
 Erytrozín - E 127
 Indigotín - E 132
 Košenila - E 120
 Žltá SY - E 110
 Red 2 G - E 128
 Ponceau 4R - E 124
 Tartrazín - E 102
 Patentná modrá - E 131
HPLC/DAD
HPLC/UV-VIS
HPLC/DAD
HPLC/UV-VIS
IP 4.16
(UMCH-CH10.1; K )
M/V,N/I
Obsah L-carnitínu
HPLC/DAD
HPLC/UV-VIS
IP 4.28
(JCH_1)
M/V,N/I
M/V,N/I
27/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Požívatiny
1.11
Požívatiny
Krmivá
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Obsah sacharidov:
 fruktóza - maltóza
 glukóza
 sacharóza
 laktóza
 sorbitol
 manitol
 maltitol
 sucralóza
Obsah vitamínov rozpustných v tuku:
vitamín A
Zavedená metóda
Princíp /
Druh / Typ
IP 5.10b
(STN EN 12630 )
M/V,N/I
HPLC/DAD
HPLC/UV-VIS
IP 5.24
(STN EN 12823-1
STN EN 14565 )
IP 5.24
(STN EN 12822
STN EN 6867)
IP 5.24
(STN EN 12821 )
IP 5.24
(ACTA_POL)
IP 5.24
(STN EN 12823-2)
IP 5.92
(STN EN 12857)
M/V,N/I
IP 5.20
( STN EN 12742
UMCH-CH12.14)
M/V,N/I
IP 4.8
(JMAKO č. 150;
US EPA Method 3600, 3620,
8000,8080
STN EN ISO 6468,
STN EN 12766-1,2 ;
STN EN 1528-1,2,3,4 ;
UMCH-CH4.2, 4.3)
M/V,N/I
vitamín D3,D2
Vitamín K1
Požívatiny
Obsah provitamínov:
beta karotén
Obsah cyklamátu Na
1.13
2.
2.1
HPLC/DAD
HPLC/UV-VIS
Požívatiny
Krmivá
Biologické materiály
Obsah aminokyselín:
 kyselina asparágová
 treonín
 serín
 kyselina glutámová
 prolín
 cystín
 glycín
 alanín
 valín
 metionín
 izoleucín
 leucín
 tyrozín
 fenylalanín
 histidín
 lyzín
 arginín
 hydroxyprolín (kolagén)
 taurín
 kyselina cysteová
 metioninsulfon
 tryptofán
Ionexová kvapalinová
chromatografia
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály,
obaly)
Priemyselné výrobky
Chemické látky
Vody a vodné výluhy
Odpady, kaly
Požívatiny
Krmivá
Biologické materiály
Materiály a predmety
určené na styk
s potravinami
Organické látky a rezíduá organických
látok:
Obsah polychlórovaných bifenylov
(PCB):
 Aroclory
Kongenéry PCB:
 PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118,
PCB 153, PCB 138, PCB 180
Plynová chromatografia
GC
GC/ ECD
GC/ MS
1.14
Ostatné špecifikácie
HPLC/RI
vitamín E
1.12
Označenie
M/V,N/I
28/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály)
Priemyselné výrobky
Chemické látky
Vody a vodné výluhy
Odpady, kaly
Požívatiny
Krmivá
Biologické materiály
Materiály a predmety
určené na styk
s potravinami
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Obsah pesticídov:
Organochlórované pesticídy:
 α, γ chlordan
 p,p,-DDD
 p,p,-DDE
 p,p,-DDT
 γ-HCH (Lindan),
 Dieldrin
 α-HCH
 β-HCH
 δ-HCH
 HCB
 Heptachlór
 Heptachlórepoxid
 Endosulfan I
 Endosulfan II
 Aldrin
 Endrin
 Endrin aldehyd
 Endosulfan sulfát
 Metoxychlór
 Endrin ketón
Zavedená metóda
Princíp /
Druh / Typ
Plynová chromatografia
GC
GC/ ECD
GC/ MS
Označenie
Ostatné špecifikácie
IP 4.10
(STN EN ISO 6468
STN 80 0054
STN 80 0055
STN ISO 10695
STN EN 1528-1,2,3,4
STN EN 12393-1,2,3
UMCH-CH 5.8,5.9, 5.12
JMAKO č.65
STN EN ISO 14181
STN EN ISO 14182
STN EN ISO 12918
US EPA Method 3500,3510,
3550, 3600, 3610, 3611, 3620,
3630, 3660; 8000,8080;
ACTA)
M/V,N/I
IP 4.10
(STN EN 15662)
M/V,N/I
2.2
Požívatiny,
krmivá,
biologické materiály
2.2.1
Organofosforové pesticídy:
 Azinphos – methyl
 Demeton (O+S)
 Diazinon
 Disulfoton
 Ethion
 Malathion
 Parathion – methyl
 Parathion – ethyl
GC/ MS
GC/ TSD
Dusíkaté pesticídy (triazíny):
 Ametryn
 Atraton
 Atrazine
 Prometon
 Prometryn
 Propazine
 Secbumeton
 Simazine
 Simetryn
 Terbuthylazine
 Terbutryn
GC/ MS
GC/ TSD
Organofosforové pesticídy:
Azinphtos – ethyl
Bromophos – ethyl
Carbophenothion
Dichlofenthion
Dichlorvos
Etrimfos
Fonofos
Fenchlorphos
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Chlorfenvinphos
Methacrifos
Methidathion
Pirimiphos – methyl
Pirimiphos – ethyl
Propetamphos
Sulfotep
Tetrachlorvinphos
GC/ MS
29/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Požívatiny,
krmivá,
biologické materiály
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Dusíkaté pesticídy (triazíny):
 Metrybuzine
Zavedená metóda
Princíp /
Druh / Typ
GC/ MS
Označenie
Ostatné špecifikácie
IP 4.10
(STN EN 15662)
M/V,N/I
Pyretroidy
 Cypermethrin
 Deltamethrin
 Fenpropathrin
 Fenvalerat
 Permethrin
 Resmethrin
2.2.1
Vybrané pesticídy
 Prosufocarb
 Fluroxypyr-methyl
 Quizalofop-p-methyl
2.3
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály)
Priemyselné výrobky
Chemické látky
Vody a vodné výluhy
Odpady, kaly
GC/ MS
Obsah polybrómovaných bifenylov
(PBB):
PBB-2, PBB-10, PBB-30, PBB-80, PBB103, PBB-169
Obsah polybromovaných difenyléterov
(PBDE): PBDE-1, 7, 28, 47, 99, 183, 203
IP 4.34
(STN EN 62321
EPA Method 1614
STN EN ISO 22032
Hydro 2008)
M/V,N/I
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály)
Priemyselné výrobky
Chemické látky
Vody a vodné výluhy
Odpady, kaly
Požívatiny
Krmivá (extrakčné
činidlá)
IP 4.9
(JMAKO č.160,
STN EN ISO 11890-2;
STN 75 7550,
STN EN ISO 15680,
STN EN ISO 10301
US EPA Method 5030, 8000,
8010,8015, 8020, 8021B;
PK1)
M/V,N/I
Vody
Požívatiny
GC/ FID
Obsah prchavých uhľovodíkov
a chlórovaných uhľovodíkov:
Benzén, brómbenzén, brómdichlórmetán,
bromoform,brómchlórmetán,brómmetán,
n-butylbenzén,sec-butylbenzén,
terc-butylbenzén,trans-1,2-dichlóretén,
dibrómchlórmetán,dichlórdifluórmetán,ci
s-1,2-dichlóretén,cis-1,3-dichlórpropén,
dibrómmetán,1,1-dichlóretén,
dichlórmetán, 1,2-dibrómmetán,
1,2-dibróm-3-chlórpropán,
1,3-dichlórbenzén,1,4-dichlórbenzén,
1,2-dichlórbenzén,1,2-dichlóretán,
1,3-dichlórpropán,1,1-dichlóretán,
1,2-dichlórpropán,2,2-dichlópropán,
1,1-dichlórpropén,
epichlórhydrín,etylbenzén,fluorbenzén,
hexachlórbutadién,chlórbenzén,chlóretán,
chlórmetán,chloroform,2-chlórtoluén,
4-chlórtoluén,1-chlór-2-brómpropán,
izopropylbenzén,pizopropyltoluén,naftalén,
n-propylbenzén,styrén,
1,1,2,2-tetrachlóretán,tetrachlóretén,
1,1,1,2-tetrachlóretán, tetrachlórmetán,
toluén,1,2,4-trichlórbenzén,
1,2,3-trichlórbenzén,1,1,1-trichlóretán,
1,1,2-trichlóretán,1,1,2-trichlóretén,
trichlórfluórmetán, 1,2,3-trichlórpropán,
1,3,5-trimetylbenzén,1,2,4trimetylbenzén,
m-xylén,o-xylén,p-xylén
vinylchlorid (chlóretén)
Obsah akrylamidu
GC/ ECD
GC/ MS
M/V,N/I
Tuhé materiály (pôdy,
geologické materiály,
sedimenty)
Vody
Obsah chlórfenolov:
- 2,4-dichlórfenol
- 2,4,6-trichlórfenol
- pentachlórfenol
IP 4.19
(EPA Met.8032A ; Hydro
2000;
GER)
IP 4.26
(STN EN 12673
TOLG )
2.4
2.5
2.6
GC/ ECD
GC/ MS
M/V,N/I
30/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
2.7
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Požívatiny
2.8
2.9
2.10
Poživatiny
Krmivá
Biologické materiály
Požívatiny
Krmivá
Kozmetické výrobky
Priemyselné výrobky
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Princíp /
Druh / Typ
Obsah terpénov:
 pulegón
 mentofurán
 mentol
 trans-anetol
 α, β tujón
Obsah sterolov:
 cholesterol
 rastlinné steroly
Plynová chromatografia
GC
GC/ FID
GC/ MS
IP 4.24
(SL-1, zv.II-1999)
M/V,N/I
GC/ FID
M/V,N/I
Obsah mastných kyselín - profil
mastných kyselín:
 kapronová
 kaprylová
 kaprinová
 laurová
 myristová
 palmitová
 palmitoolejová
 heptadekánová
 heptadecénová
 stearová
 olejová
 linolová
 α-linolenová (ω-3)
 arachová
 eikosénová
 behenová
 eruková
 dokosadienová
 lignocerová
 tetrakosénová (nervonová)
 arachidonová
 eikosapentaénová (ω-3)
 dokosahexaénová (ω-3)
 eikosatriénová (ω-3)
Obsah transmastných kyselín:
 trans-9 - olejová (elaidová)
 trans-9, trans-12 - linolová
 cis-9,trans-12 - linolová
 trans-9,cis-12 - linolová
 trans-9,trans-12,trans-15 - linolénová
 trans-9,trans-12,cis-15 - linolénová
 trans-9,cis-12,trans-15 - linolénová
 cis-9,trans-12,trans-15- linolénová
 cis-9,cis-12,trans-15- linolénová
 cis-9,trans-12,cis-15- linolénová
Obsah metanolu
GC/ FID
IP 4.25
(STN 46 1011-28
AOAC OMA, 1990;
STN EN ISO 12228)
IP 5.47
(STN EN ISO 5508
STN 46 1011-29
STN 56 0059)
M/V,N/I
Obsah etanolu
GC/FID
Obsah aldehydov a etylacetátu
GC/FID
Obsah vyšších alkoholov
GC/FID
IP 5.40
(PK2
SL-1, zv.I, met.2.9.11
SL-1, zv.III)
IP 5.41a
(SL-1, zv.I, met.2.9.11
ČL 2002, 5.diel)
IP 5.53
(PK2)
IP 5.54
(PK2)
-
-
GC/FID
2.11
2.12
Požívatiny
2.13
3
3.1
3.1
-
Ostatné špecifikácie
Označenie
-
M/V,N/I
M/V,N/I
M/V,N/I
M/V,N/I
-
31/31
Položka
Príloha k rozhodnutiu č. 585/2013/038/5 a k Osvedčeniu o akreditácii S-025 zo dňa 27.11.2013
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia
3.2
3.3
Objekt skúšky
Predmet /
Matrica /
Prostredie
Požívatiny
Oplachová voda
Mäso, mäsové
výrobky
Kŕmne zmesi
Zavedená metóda
Vlastnosť / Parameter /
Ukazovateľ / Analyt
Obsah alergénov:
 mliečne
 sójové
 obsah arašídov
 obsah lieskových orieškov
Prítomnosť hydinového mäsa
Princíp /
Druh / Typ
ELISA
Ostatné špecifikácie
Označenie
IP 5.48
(Firemná literatúra fy
NEOGEN)
M/V,N/I
FR-02/2010// 22.12.2010
FR-03/2010// 22.12.2010
IP 5.55
(Firemná literatúra BioKits)
M/V,N/I
Pracovníci spôsobilí vyjadrovať názory a interpretácie:
Spôsobilosť vyjadrovať názory a interpretácie - položka v špecifikácii činnosti č.
Meno a priezvisko, tituly
Kamil Šimo, Ing.
Silvia Fabianová, Ing.
Daniela Dzurillová, Ing.
Mária Gavláková, Ing.
Juraj Hanuščin, Ing.
Položky 1– 3
Položky 1– 3
Položky 1 – 3 pre Požívatiny, krmivá, biologické materiály, materiály a predmety určené na styk s potravinami
Položky 1 - 3
Položky 1 - 2 pre Tuhé materiály, chemické látky, odpady, kaly
Pracovníci spôsobilí modifikovať a validovať metódy počas platnosti osvedčenia o akreditácii:
Spôsobilosť modifikovať a validovať metódy - položka v špecifikácii činnosti č.
Meno a priezvisko, tituly
Kamil Šimo, Ing.
Mária Gavláková, Ing.
Anna Šuhajdová, Ing.
Silvia Strelová, Ing.
Katarína Gorbárová, Ing.
Položky 1 – 3
Položky 1 – 3
Položky 1 – 2
Položka 2
Položka 3
Zavedená metóda - Označenie:
ACH
ACTA
ACTA_POL
AOAC OMA
ČL 2002
US EPA
GER
HAJŠL
Hydro2008
Hydro2000
JMAKO
JCH
JCH_1
Macrae
PK1
PK2
SL
TOLG
UMCH
ÚKPTM
Analytica Chimica Acta 295 (1994), p. 297-305
Acta hygienica, epidemilogica et microbiologica. Príloha č. 19, 1981
Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research. Vol. 59 No 2, pp 93-97.2002 Determination of The Content of Vitamin K . Complex
Vitamin preparations by HPLC method.
AOAC Official Methods of Analysis, 2007
Český lékopis 2002 (ČL 2002). 1. – 5. díl. Grada Publishing, a. s. Praha 2002
U.S. Environmental Protection Agency Methods
Germuška, R., Vlčáková, M.(2005): Cudzorodé látky v požívatinách. Zborník referátových a posterových príspevkov, s.87.
Hajšlová, J.: Stanovení PAH´S v potravinách metodou HPLC
Pospíchalová, D., Očenášková, V.: Stanovenie PBDE v povrchových a odpadových vodách. Zborník prednášok Hydrochémia 2008,
s. 116
Tölgyessy, P.: Stanovenie akrylamidu vo vodách metódou GC-MS. Zborník prednášok Hydrochémia 2000, s. 144
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.1/2002 z 12.2.2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy
analytickej kontroly odpadov
Journal of Chromatography A 1058 (2004), p.81-88
J.Chromatography, 8 July 1988, 445 (1)
Macrae, R.: HPLC in food analysisi. New York, 1988
Potravinový kódex SR, II. časť, 5. hlava, 2003
Potravinový kódex SR, III.časť, 30. hlava, 2004
Slovenský liekopis, (SL-1). Vydanie prvé, Bratislava: Vydavateľstvo HERBA
Tölgyessy, P. a kol.: Stanovenie chlórfenolov v sedimentoch extrakciou rozpúšťadlom v ultrazvuku, 2008
Úradné metódy laboratórnej diagnostiky potravín a krmív – časť Chémia, Vestník MP SR, 9.1.2004
ÚKPTM, VŠCHT Praha: Identifikace falšování výrobků z ovoce a zeleniny, 2009.
Použité skratky:
HPLC
FD
DAD
GC
ECD
MS
TSD
FID
ELISA
N/I
M/V
vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
fluorescenčný detektor
detektor diódového poľa
plynová chromatografia
detektor elektrónového záchytu
hmotnostný detektor
termoionizačný selektívny detektor
plameňovoionizačný detektor
enzymoimunoanalytická metóda
názory a interpretácie
modifikácia a validácia
Download

Príloha č.2a k Príručke kvality