ŽÁDANKA NA LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Číslo pojištěnce:
Datum odběru:
Kód pojišťovny:
Čas odběru:
Jméno a příjmení:
Diagnóza:
STATIM:
Pohlaví - muž:
Výsledky osobně:
žena:
Razítko a podpis lékaře (IČP):
Tel./Fax:
Druh primárního vzorku - krev:
moč:
Odběr provedl:
jiný:
Kontakt na pacienta:
Klinické informace o pacientovi:
www.zlinskelaboratore.cz
Mediekos: zelená linka: 800 400 482svozová služba:pondělí - pátek 630 – 1430 - 602 264 514
IMALAB: zelená linka: 800 110 210 svozová služba:pondělí - pátek 700 – 1600 - 602 747 925
Minerály
Enzymy
odběry: 645 - 1400
Na
Amyláza
Zlín, tř. T. Bati 3705 (budova polikliniky)
odběry: 630 - 1430
K
ALT
Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky)
odběry: 630 - 1100
Cl
AST
Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (Zdravotní středisko)
odběry: 630 - 1045
Ca
ALP
Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky)
odběry: 630 - 1400
Ca - ionizovaný
GGT
Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky)
odběry: 630 - 1430
Ca - korigované
LDH
Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky)
P
CK
Otrokovice, tř. T. Bati 1566 (Zdravotní středisko TOMA)
odběry: 630 - 1045
Mg
Lipáza
Otrokovice, Tř. Osvobození 1388 (budova polikliniky)
odběry: 645 - 1400
Fe
CHES
Napajedla, Sadová 1042 (Zdravotní středisko)
odběry: 645 - 1300
Luhačovice, Masarykova 315 (Zdravotní středisko)
odběry: 700 - 1200
Substráty
odběry: 630 - 1300, pá: 630 – 1230
Lipník nad Bečvou, Oseská 309 (budova Medcentrum)
Lipidy
odběry: 600 - 1400
Urea
Cholesterol
Hranice, Na Náspech 78 (Zdravotní středisko)
Kreatinin
HDL - cholesterol
Brumov-Bylnice, Družba 1189 (Zdravotní středisko)
Kyselina močová
LDL - cholesterol
Bilirubin celkový
Triacylglyceroly
Bilirubin přímý
Apo A-I
Doba sběru:
Chemicky + sediment
Apo B
Množství:
Chemicky
Diabetologie
Moč údaje
Thyroidální diagnostika
odběry: út 700 - 1030
Amyláza
Proteiny
Glukóza (kapilární)
odběry: 6 –1400, pá: 630 – 830
30
Moč nativní
Elfo lipoproteinů
Glukóza
Mediekos Labor: IF-96.AK (M.verze 01) | IMALAB: IMA-001 | MZ-BIOCHEM: MZ-002 | verze 12/2014
Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD)
Albumin
Celková bílkovina
Kreatinin
ACR poměr
Glukóza plazmatická
TSH
Albumin
Glukóza v moči
fT4
CRP
Glukóza
Aceton v moči
fT3
ASLO
Celková bílkovina
HbA1c
aTPO
RF
OGTT
aTg
IgG
Laktát
T4
IgA
Na
Insulin
T3
IgM
K
TRAK
C3
Cl
C4
P
C-peptid
Moč sbíraná
Prealbumin
Ca
8Osteokalcin
Krevní obraz
Transferin
Mg
CTx
KO + diff.
Elfo bílkovin
Urea
Osteáza (kostní ALP)
Retikulocyty
Elfo bílkovin v moči
Kreatinin
Imunofixace
Kyselina močová
Kostní metabolismus
25-OH vitamín D
P1NP
Kalcitonin
1
1PTHi
Kardiální markery
Troponin I
Troponin T
Hematologie
Koagulace
Celková bílkovina
Protrombinový test
APTT
Trombinový test
Fibrinogen
D - dimery
Krvácivost
Soubory pro rychlé zaznačení
Přijímací soubor (Na, K, Cl, glukóza, urea, kreatinin, bilirubin celkový, bilirubin přímý, ALT, GGT, ALP, AMS, cholesterol, albumin)
Metabolický soubor (Na, K, Cl, glukóza, urea, kreatinin, albumin)
Jaterní soubor (bilirubin celkový, bilirubin přímý, ALT, AST, GGT, ALP, celková bílkovina)
Lipidový soubor (glukóza, cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyceroly, kys. močová, výpočtové indexy)
3NT-pro BNP
Sedimentace
Srdeční soubor (glukóza, CK, LDH, AST)
Krevní skupina (AB0/Rh)
Kostní metabolismus (Ca, P, ALP, kreatinin, osteáza, osteokalcin, Ctx, PTHi, P1NP, 25-OH Vitamin D; moč - Ca, P, kreatinin)
1, 13
Homocystein
Tumorové markery
Alergologie
AFP
IgE celkové
CA 125
6ECP
CA 15-3
CA 19-9
16IgE specifické:
14,16
Test aktivace bazofilů:
CA 72-4
CEA
Stanovení autoprotilátek
Molekulárně biologické vyšetření (hematologie)
Prenatální diagnostika
CYFRA
ACLA
FV Leiden (FVL, R506Q)
PAPP-A
HE4
ACLA IgG
15Protrombin (FII, G20210A)
fß HCG
fß HCG
ACLA IgM
MTHFR (C677T)
HCG
Ferritin
a-ß2GP1
15MTHFR (A1298C)
AFP
7NSE
a-ZP
PSA
a-Sperm
fPSA
a-OV
15
15
UE3
Molekulárně biologické vyšetření
15HLA-B27
S-100
Thyreoglobulin
TPA
Obecná endokrinologie
15Cystická fibróza (CFTR) 35 mutací + Tn/TGn IVS8
Serologie - protilátky
Celiakální sprue (DQ2, DQ8)
HBsAg
15Lakt. intolerance (C/T-13910, G/A-22018)
Anti-HBc
15ApoE (E2, E3, E4)
Kyselina valproová
Anti-HCV
15ApoB100 (R3500Q)
Carbamazepin
Anti-HAV
5Aldosteron sérum
HAVAb IgG
FC - Imunofenotypizace lymfocytů
5Aldosteron moč
HAVAb IgM
10T (CD3, CD4, CD8)
17OH-progesteron
HIV
10B (CD19, CD20)
Delta - 4 androstendion
RPR
10NK (CD3, CD16, CD56)
DHEA-S
Syphilis
10T + B + NK (CD3, 4, 8, 19, 16, 45, 56)
Dihydrotestosteron
CMV IgG, IgM
10CD57+NK
Estradiol
EBV EBNA IgG, VCA IgG, IgM
GH
Helicobacter pylori IgA, IgG
LH
Toxoplasmóza IgG, IgM
10Paroxys. noční hemoglobinurie
FSH
Zoonózy (brucella, listerie, tularemie)
17Hereditární sférocytóza
IGF-1
Borrelia IgG, IgM
10,11
Kortizol sérum
Borrelia W. blot IgG, IgM - konfirmace
10,11
Kortizol moč
Gastromarkery (AIF, APCA, ATTG, ASCA, AAGA)
10,11
Progesteron
Kravské mléko IgA, IgM, IgG
10,11
Prolaktin
Yersinia enterocolitica
Akutní leukémie
2
FC - Hematoonkologická diagnostika
Screening klon. hematol. chorob
Lymfoproliferace
Myelodysplastický syndrom
Monoklonální gamapatie
10
Plasmatická reninová aktivita
9
Mediekos Labor: IF-96.AK (M.verze 01) | IMALAB: IMA-001 | MZ-BIOCHEM: MZ-002 | verze 12/2014
Renin
Antiepileptika
Centrální pracoviště Zlín (budova ČSAD)
Adresa: Tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín
Zelená linka: 800 400 482 • Telefon + fax: 577 007 321
Mobil: 724 338 997
Centrální pracoviště Zlín (Tomášov)
Adresa: U Lomu 638, 760 01 Zlín
Zelená linka: 800 110 210 • Telefon + fax: 577 001 637
Mobil: 602 792 428
Centrální pracoviště Uherský Brod
Adresa: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 635 150
Mobil: 725 988 448
Všechna uvedená laboratorní pracoviště ze skupiny
Zlínské laboratoře (M 8140, M 8147, M 8085) jsou
akreditovány ČIA o.p.s. dle normy ČSN EN ISO 15189.
Barevné rozlišení odběrového materiálu
Červená - s akcelerátorem hemokoagulace
Žlutá - bez aditiv
Vyšetření za přímou úhradu
Fialová - s EDTA
Ostatní
SHBG
AMH
FOB
Šedá - s NaF
Testosteron
12proPSA/phi
MOP
Světle modrá - s natrium citrátem 1:9
Volný testosteron
Screening drog v moči
Chlamydia Trachomatis - výtěr
Tmavě zelená - s heparinem
Enterobius Ventricularis (Roup mikroskopicky)
Černá - s natrium citrátem 1:4
12
12
1Folát
1Vitamin B12
HCG + ß
15
4ACTH
2
Průkaz gravidity
18
18
Poznámka:V případě vzorku transportovaného jako sérum, je primárním vzorkem krev.
Speciální odběr
Obecné informace
1. Transport v chladu (na ledové tříšti).
2. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8-9 hod ráno nebo jako denní pool.
3. Odběr lze provést i do zkumavky s akcelerátorem srážení, nebo s EDTA.
4. Odběr krve do vychlazené zkumavky s EDTA nikoliv s heparinem. V případě skleněných
zkumavek použít zkumavky potažené silikonem, jinak dochází k sorbci ACTH na sklo. Včasné
zajištění separace plasmy.
5. Odběr pokud možno po několikahodinovém klidu v poloze, ve které se realizuje odběr
(vleže, vsedě...).
6. Odběr se doporučuje do Vacutaineru SST II. Laboratoř v případě potřeby dodá odběrový materiál.
7. Je potřeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do 1hod od odběru.
8. Okamžitě centrifugovat a separovat. Stanovení provést do 4 hod nebo zamrazit. Vzorek by
měl být kvůli termické nestabilitě uchován v lednici do příjezdu svozové služby.
9. Odběry krve musí být prováděny do vychlazených zkumavek obsahujících Na 2EDTA (200 μl
na 10 ml krve). Transport v chladu (na ledové tříšti).
10. Nesražená krev nebo kostní dřeň v K2EDTA, skladovat při laboratorní teplotě, předat do
cytometrické laboratoře do 24 hod.
11. Výpotky, mozkomíšní mok, apod. odebírat do sterilních zkumavek, skladovat v chladu, dopravit do cytometrické laboratoře co nejdříve.
12. Stanovení je prováděno jen za přímou úhradu. AMH - 500 Kč; proPSA - 1600 Kč; Screening
drog v moči – 200 Kč.
13. Okamžitě centrifugovat a separovat, odběr lze provést i do zkumavky s EDTA.
14. Nesražená krev, odebraná do Li heparinu, zpracování v laboratoři průtokové cytometrie
musí být zajištěno v den odběru.
15. Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden s informovaným souhlasem pacienta. Souhlas je založen v lékařské dokumentaci pacienta.
16. Vypište konkrétní alergen, nebo použijte samostatnou žádanku.
17. Nesražená krev v K2EDTA, skladovat a transportovat v chladu, předat do cytometrické laboratoře do 24 hod.
18.Speciální odběrová zkumavka, poskytne na požádání laboratoř.
Download

18. Zlínské laboratoře - žádanka na laboratorní vyšetření