Pevně. Spolehlivě. Srdcem.
Vítejte ve světě Holcim!
pro zdění a omítání
Děkujeme za zájem o naše produkty a dovolte nám krátce se představit. Jsme Holcim (Česko), člen mezinárodní
skupiny Holcim se sídlem ve švýcarském Curychu. Ve více než 70 zemích světa zaměstnáváme 80 000 lidí
s ročním obratem okolo 450 miliard korun. V České republice provozujeme vlastní cementárnu, pískovny
a síť betonáren s profesionálním zákaznickým servisem. I když těžíme z mezinárodních znalostí a zkušeností,
produkty, které od nás zakoupíte, jsou vyrobeny zde v Česku, z českých surovin, českýma rukama.
Při našem podnikání klademe mimořádný důraz na udržitelný rozvoj a sociální zodpovědnost.
Společnost Holcim je zařazena do Dow Jones Sustainability Index.
Provozovny Holcim
Lovosice
Dobřín
Vysočany
Cement / Hlavní sídlo společnosti
Lomy
Štěrkopískovny
Beton
Vrchlabí
Ml. Boleslav
Jaroměř
Mělník
Smiřice
Hradec Králové
Čeperka
Pardubice
Čáslav
Ústí n. Orlicí
Praha – Lipence
Prachovice
Benešov
Litomyšl
Prosetín
Havl. Brod
Ledeč n. Sázavou
Žďár n. Sázavou
Jihlava
Velké Meziříčí
Praha
Vaše stavebniny:
Štramberk
Brno
www.holcim.cz
Pokud hledáte profesionální řešení vhodné i pro
podlahové vytápění, navštivte produktové stránky
www.floorpact.com. Představíme vám novou generaci
cementových samonivelačních podlah Floorpact,
nástupce oblíbených anhydritů.
Prvotřídní
cementové pojivo!
Profimalt je univerzální hydraulické cementové pojivo pro zdění a omítání
Profimalt je ideální pro výrobu všech typů malt používaných ve vnitřním
i venkovním prostředí
Při práci s míchačkou si vždy nejdříve ověřte její objem,
abyste dokázali efektivně dávkovat jednotlivé složky.
Objem běžné malé míchačky se obvykle pohybuje kolem
125 až 140 litrů.
Tabulka
doporučeného
dávkování
Profimalt
písek
voda
Malta na zdění
25 kg
110 – 115 kg
16 – 18 litrů *
Malta na omítání
25 kg
125 – 130 kg
20 – 22 litrů *
* Písek běžně obsahuje 5 – 10 % vlhkosti,
což je třeba zohlednit při dávkování vody.
Dávka vody se také může lišit
dle požadované konzistence pro daný typ zdiva.
Profimalt svým komplexním složením nahrazuje cement, vápno a přísady
Profimalt vylučuje neefektivní dávkování surovin, šetří čas
a zjednodušuje manipulaci na staveništi
Všechny malty vyrobené z Profimaltu vytvářejí strukturu
provzdušněných omítek s dostatečnou propustností vodní
páry. To vše při dostatečně dlouhé době zpracovatelnosti.
Šetřete čas, peníze i životní prostředí
I když moderní stavební technologie přinášejí nové a nové postupy, vápenocementové malty si stále
udržují svou pevnou pozici mezi stavebními materiály. Tradiční postup přípravy kvalitní malty
vyžaduje zkušeného řemeslníka, přesto může být přesné nadávkování jednotlivých složek obtížné.
Profimalt velmi elegantně řeší tyto starosti. Jemně mletá směs kvalitního slínku, vápence a speciálních
přísad je namíchána tak, že k přípravě malty postačí přidat už pouze písek a vodu. Mimo pohodlné
přípravy a manipulace tak dosáhnete i významné finanční úspory, snížíte prašnost a odpady
a pomůžete i životnímu prostředí.
Malty z Profimaltu jsou vhodné pro zdění všech typů kusového staviva, jako jsou cihly, cihelné bloky,
pórobetonové i betonové tvárnice, přírodní kámen apod., stejně jako pro venkovní i vnitřní omítky
na všech typech staveb. Vyrobená malta se nanáší zpravidla ručně ve vrstvě od 10 do 25 mm.
Doporučujeme použití při venkovní teplotě nad 5°C.
Jak správně vyrobit malty a omítky na stavbě
Výroba staveništní malty s Profimaltem je jednoduchá, je však nutné dodržet správný poměr
dávkování výrobku Profimalt, písku a vody.
Pro výrobu malt a omítek používejte certifikované kamenivo. Kvalita použitého kameniva či písku
je důležitá a rozhodujícím způsobem ovlivňuje vlastnosti a trvanlivost vyrobené malty. Voda pro
výrobu malty musí být čistá, bez organických sloučenin. Pitná voda je použitelná bez omezení.
Do míchačky nejprve nalijte asi 60 – 70 % potřebného
množství vody a postupně nasypejte celou dávku
Profimaltu tak, aby se rovnoměrně rozmíchal.
Míchejte asi 1 minutu, čímž se postupně aktivují
všechny složky směsi. Poté postupně přidávejte písek
dle doporučení v tabulce a konzistenci upravte
potřebným množstvím vody.
na všeobecné použití
Pokud z jakéhokoliv důvodu plánujete výrobu betonu svépomocí,
vyžádejte si ve vašich stavebninách produktové materiály Variocem,
prvotřídního českého cementu pro všeobecné použití.
Doporučená doba míchání je asi 3 – 5 minut od okamžiku,
kdy byly do míchačky přidány všechny složky směsi.
Omítání
Zdivo by mělo být čisté, zbavené drobných mechanických nečistot, prachu a mastnoty. Otvory a praskliny by měly
být zatřené maltou. Starší zdivo zbavte na povrchu zvětralých a uvolněných kousků. Před každou aplikací omítky
si ověřte nasákavost zdiva a přilnavost malty. Zdivo s vyšší nasákavostí, jako je např. starší, suché a kompaktní
zdivo, doporučujeme prostříkat vodou. Příliš vlhké zdivo naopak nejprve vysušte. Při zhotovování vnitřních
jádrových omítek zabraňte průvanu v místnostech, při práci na vnějších omítkách je chraňte před silným deštěm
či prudkým sluncem.
Zdění
Konzistence malty musí vždy odpovídat typu a kvalitě kusového zdiva. Moderní a přesné zdicí prvky vyžadují
vyšší plasticitu malty, ale díky menší tloušťce zdicí spáry klesá její spotřeba. Starší materiály, zejména plné cihly,
vyžadují hutnější konzistenci na vyrovnání nepřesností. Zdicí malta je určena pro zdění, není možné pomocí
ní upravovat nedostatky v rovinnosti zdiva, neboť následně mohou vznikat ve zdivu trhliny.
Není písek jako písek!
Pokud chcete využít možností, které vám Profimalt nabízí, doporučujeme zajistit si také kvalitní písek. Pokud je
ve vaší blízkosti některá z našich pískoven, neváhejte. Rádi vám zajistíme dodávku certifikovaného písku nebo
štěrkopísku včetně dopravy. Jestliže plánujete pouze malé stavební práce, není nic jednoduššího než zastavit se
v naší pískovně s vlastním vozíkem nebo zvolit nové balení Big Bag: tedy textilní vaky,
dopravované na místo pomocí hydraulické manipulační techniky.
Beton vlastními silami?
Stavbu bez betonu budete hledat jen velmi obtížně. I když není složité při respektování
našich rad namíchat i na malé stavbě poměrně kvalitní beton, pro větší objemy nebo
náročnější nosné konstrukce vždy doporučujeme kontaktovat nejbližší ze sítě našich
betonáren, ve kterých vám odborný personál zkalkuluje dodání vhodného typu betonu
na vaši stavbu. Proces přípravy betonu z vlastních receptur je na všech našich betonárnách
plně automatizovaný a umožňuje připravit směs pro betonáž všech konstrukcí za téměř
jakéhokoliv počasí.
na extrapevný beton
Jak na podlahy, potěry a mazaniny?
Pro přípravu betonových podlah nebo potěrů doporučujeme
prostudovat produktové materiály cementu Extracem
pro extrapevný beton, který je pro tyto účely ideální.
Download

Produktový list