İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI :
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YURTDIŞI KONTENJAN) – 2. SINIF
Aday Sıra No
TC Kimlik No
Ad Soyad
AGNO
Aday Yerleştirme Puanı Aday Katsayı
Üniversite
Toplam Puan
Durum
1
32*********82
Hüseyin SARIBAŞ
3,64
295,03
1
Viyana Teknik Üniversitesi
7,5903
Kayıt Yaptırmadı
2
19*********58
İsmet Can YEL
2,5
248,912
0,5
The University of Texas at
Arlington
5,48912
Kayıt Yaptırdı
Aday No
Download

yurt dışı kontejanındanendüstri-mühendisliği-2.sınıf