Letošní ročník doufáme uskutečnit s laskavou podporou těchto institucí:
od roku 1989
ve třídě Michaela Pospíšila
Valtice
přehrávka v zámecké kapli
XXIII. Mezinárodní
letní škola staré hudby
by
MLŠSH Valtice
Mezinárodní letní školu staré hudby pořádá
Společnost pro starou hudbu (ČR), o. s.
2. 7.–10. 7. 2011
Co je Mezinárodní letní škola staré hudby?
Nejrozsáhlejší interpretační kurs staré hudby se světovým renomé a nejdelší tradicí v ČR.
Kdy?
Seznam tříd a lektorů:
Sólový zpěv: Noemi Kiss
Jiří Kotouč
Irena Troupová
Gregoriánský chorál: Jiří Hodina
Od 2. do 10. července 2011
Kde?
Ve Valticích, v srdci Valticko - Lednického areálu, uprostřed vlídné krajiny plné kulturních památek, vinic a příležitostí k odpočinku.
Pro koho?
Pro studenty, pedagogy, profesionály i poučené amatéry, kteří se
zabývají starou hudbou, historickým tancem nebo divadelní praxí. Dětem jsou určeny třídy orchestrální hry a pohybové výchovy
a zpěvu.
Renesanční a barokní flétna: Nancy Hadden
Sólová zobcová flétna: Petr Zejfart
Ansámbly zobcových fléten: Marek Špelina
Barokní hoboj: Marek Niewiedzial
Barokní fagot: Juraj Korec
Viola da gamba: Michael Brüssing
Barokní housle: Elen Machová
Simon Standage
Barokní violoncello: Irmtraud Hubatschek
Cembalo: Helmut Franke
Varhany: Robert Hugo
Pedagogové?
Renomovaní odborníci v oboru poučené
interpretace z ČR i ze světa.
Renesanční loutna: Brian Wright
Barokní arciloutna, theorba: Miloslav Študent
Barokní trubka: Jaroslav Rouček
Vokální ansámbly a generálbas: Lukáš Vendl
Program?
Písně k vínu (smíšené ansámbly): Michael Pospíšil
• dopoledne práce ve
třídách
• odpoledne komorní
hra a sbory, společná taneční odpoledne, přednášky a semináře
• každý večer koncert na zámku,
v kostele nebo na jiném krásném místě
• po koncertech taneční večery v tělocvičně a/nebo dobré víno z místních
sklípků
Pořadatel?
Sbory: Helmut Franke
Robert Hugo
třída barokního herectví
Kontakty – přihláška – informace
Společnost pro starou
rou hudbu (ČR)
4, 11
Valdštejnská 14,
118 00 Praha 1
valtice.kursy@
y
[email protected]
www.early-music.cz
FIO Banka, a.s.
FI
a
pro platby
l b z České
Č k republ
rrepubliky
bliky
k (CZK
(CZK):
K):
K)
č.ú.: 2700109794
270010
001097794
94 / 2010
10
pro
o platby
l tb ze Slovenské
Sl
ké republiky
blik (EUR)
(EUR):
UR):
č 2600109797
1097 / 8330
č.ú.:
Barokní orchestr: Petr Zejfart
Historický tanec: František Dofek
vá
Kateřina Doležalová
Eva Kröschlová
Barokní herectví: Lorenzo Charoy
Dětský orchestr: Lubomír Novák
Pohybová výchova a zpěv Bohumíra Cveklová
(pro děti od 6 let): Eva Káčerková
Odpolední klub dětí
Společnost pro starou hudbu (ČR) založená roku
1982 s cílem podporovat studium a provozování hudby starších stylových období a doplňovat
vzdělávací programy českých hudebních učilišť.
Těšíme se na vás!!!
Umělecký ředitel: Marc Niubo
Podrobné osobní profily lektorů a náplň jednotlivých tříd
včetně podkladů na:
www.early-music.cz
třída historického tance
Download

MLŠSH Valtice