LŠSH VALTIC
MLŠSH
XXIV.
Mezinárodní letní
škola staré hudby
Valtice
7.-15. 7. 2012
třída renesanční a barokní loutny
Mezinárodní letní školu staré hudby pořádá
Společnost pro starou hudbu (ČR), o. s. ve spolupráci s Městem Valtice a Zámkem Valtice.
LŠSH
VALTICE
farní kostel
Letošní ročník doufáme uskutečnit s laskavou podporou těchto institucí:
zámek Valtice
Co je Mezinárodní letní škola staré hudby?
Největší otevřený interpretační kurs staré hudby v ČR, s nejdelší
tradicí a světovým renomé.
Kdy?
Od 7. do 15. července 2012
Kde?
Ve Valticích, v samém srdci Valticko – Lednického areálu, zapsaného v roce 1996 do seznamu Světového kulturního dědictví
UNESCO, uprostřed půvabné krajiny, která nabízí hojnost
kultirních památek a příležitostí k odpočinku, stejně jako úrodu
svých slavných vinic.
Pro koho?
Pro studenty, pedagogy, profesionály i poučené amatéry, kteří se
zaměřují na interpretaci staré hudby nebo na historický tanec.
Dětem od 6 let jsou určeny třídy orchestrální hry a pohybové výchovy a zpěvu.
Pedagogové?
Renomovaní odborníci v oboru poučené interpretace staré hudby
z celé Evropy.
Program?
• dopoledne práce ve třídách
• odpoledne komorní hra a sbory, společná taneční odpoledne,
přednášky a semináře (pro děti odpolední klub)
• každý večer koncert hostů nebo pedagogů na zámku, v kostele
nebo na jiném krásném místě
• po koncertech veselé taneční večery a/nebo dobré víno v místním sklípku.
Pořadatel?
Společnost pro starou hudbu (ČR) o.s. založená roku 1982 s cílem
podporovat studium a provozování hudby starších stylových období a doplňovat tak vzdělávací programy českých hudebních
učilišť.
V roce 2010 se SSH stala partnerem projektu Národní centrum
divadla a tance v rámci integrovaného operačního programu EU
„Vracíme památky do života“ (www.kultura-evropa.eu), který mimo jiné zahrnuje i rekonstrukci historického divadla na Zámku
Valtice.
Těšíme se na vás!!!
Seznam tříd a lektorů:
Sólový zpěv: Poppy Holden (GB)
Jiří Kotouč
Vladimír Richter
Hudba středověku: Marcin Bornus-Szczycinski (PL)
Žalmy – věčně vděčné hity
(vokálně-instrumentální ansámbly): Michael Pospíšil
Renesanční a barokní příčná flétna: Nancy Hadden (USA/GB)
Sólová zobcová flétna: Gábor Prehoffer (AT)
Ansámbly zobcových fléten: Marek Špelina
Barokní trubka a cink: Lászlo Borsódy (HU)
Barokní hoboj: Marcel Plavec (SK)
Viola da gamba: Michael Brüssing (AT)
Barokní housle: Daniel Deuter (DE)
Barokní violoncello: Irmtraud Hubatschek (AT)
Cembalo, basso continuo: Helmut Franke (DE)
Varhany: Robert Hugo
Loutna – kytara: Brian Wright (GB)
Miloslav Študent
Barokní harfa: Margret Köll (AT)
Vokální ansámbly a continuo: Lukáš Vendl
Barokní orchestr: Marek Štryncl
Vokální ansámbly a sbory: Helmut Franke
Marek Štryncl
Historický tanec: Dorothée Wortelboer (NL)
Kateřina Doležalová
František Dofek
Dětský orchestr: Lubomír Novák
Pohybová výchova dětí, Bohumíra Cveklová
zpěv a hry: Eva Káčerková
Odpolední klub dětí
Umělecký ředitel: Marc Niubo
Podrobné osobní profily lektorů
a náplň jednotlivých tříd včetně podkladů na:
www.early-music.cz
třída historického tance
kontakty – přihláška – informace
Společnost pro starou hudbu (ČR)
Valdštejnská 14, 11 00 Praha 1
[email protected]
www.early-music.cz
FIO Banka, a.s.
pro platby z České republiky (CZK):
č.ú.: 2700109794 / 2010
pro platby ze Slovenské republiky (EUR):
č.ú.: 2600109797 / 8330
z koncertu v zámecké konírně
Download

Valtice