Elektroměry I&C/MID
KOMUNIKACE
Landis+Gyr
CU-P30, P31, P32
TECHNICKÁ DATA
Modem GSM/GPRS
Provozní režimy
Provoz GSM
- standard
- schválení
Provoz GPRS
- standard
- GPRS, třída
GSM nebo GPRS
ETS 300 607-1/EN 301 419-1
GSM fáze 2/2+, R&TTE, GCF, CE
GSM 03.60, verze 7.8.0 (GPRS)
4 (doporučená), 10 (maximální)
Funkce
Funkce časového okna a nadřazeného času
Přeposílání výstražných zpráv SMS (pouze je-li
vestavěn v elektroměru)
Kontrola startu modemu a toku dat
Automatické nulování modemu
Monitoring komunikace
Design
Přehled typů
Typ
GSM/GPRS
Modem
CU-P30
•
CU-P31
•
CU-P32
•
RS232
RS485
CS+
Modul GSM/GPRS
typ
Siemens Cellular Engine MC39i
frekvenční pásma duplexní pásmo EGSM900 a
GSM1800, výstupní výkon
- 2 W/třída 4 při EGSM900
- 1 W/třída 1 při GSM1800
SIM karta
•
•
•
•
Podporované komunikační protokoly
- IEC 62056-21 a dlms
- TCP/IP
- IPT (podle DIN 43863)
Konstrukce
přímo v elektroměru (ZxD300/400xT nebo ZxQ)
v adaptéru CU CU-ADP1 (pro jiné měřiče)
Cz – CU-P30, P31, P32 – Technická data
vyměnitelná z vnějšku
Rozhraní CS
Je k dispozici pouze na typech CU-P31 a CU-P32
Sériové, obousměrné běžné rozhraní
Aktivní nebo pasivní
Standard
IEC 62056-21/DIN 66258
Maximální počet podřazených zařízení
4
Maximální přenosová rychlost
19 200 bps
Maximální délka linky
3m
Rozhraní RS232
Spotřeba energie
Maximální činná/zdánlivá energie
SIM 1.8/3 V
3,0 W/5,5 VA
Je k dispozici pouze na typu CU-P31
Asymetrické, sériové, asynchronní, obousměrné
rozhraní (3-žilový design)
Standard
EIA RS232-C/CCITT V.24
Maximální přenosová rychlost
57 600 bps
Maximální délka linky
15 m
© Landis+Gyr
1/2
Rozmístění svorek
Rozhraní RS485
Je k dispozici pouze na typu CU-P32
Asymetrické, sériové, asynchr., obousměrné rozhraní
(master nebo slave v závislosti na parametrizaci)
Standard
ISO-8482
Maximální počet slave
31
Maximální přenosová rychlost
57 600 bps
Max. délka linky
- do 250 m
při max. 57 600 bps, max. 31 slave
- do 550 m
při max. 38 400 bps, max. 31 slave
- do 1000 m
při max. 19 200 bps, max. 15 slave
+ –
RS232 (jen CU-P31)
RS485 (jen CU-P32)
anténní připojení
připojení CS (jen CU-P31 a
CU-P32)
externí zdroj napájení 5 V
Zobrazení
Displeje LED
TX, RX, CON
Počet základních stanic v dosahu a úroveň síly
v poli (pro provoz GSM a GPRS)
Připojení a tok dat
Rozhraní RS232 nebo RS485
Umístění pinů: RS232:
1 nepoužit
2 TxD
3 GND
4 nepoužit
5 RxD
Vlivy prostředí
Obecně
Výjimka: rozsah teplot
stejné jako pro zákl.měřič
–20 C až +55 C
Izolační intenzita
Izolační vzdálenost
4 kV při 50 Hz za 1 min
nejméně 6,3 mm
6
6 GND
1
Kryt
polykarbonát
Diagram zapojení
Příklad CU-P31
Váha a rozměry
Váha
cca 100 g
DC
65 / 103 / 38 mm
Připojení
GND
CS
VCC
Váha / Výška / Hloubka
+
-
DC
+
GSM/GPRS
Modem
10-pinový konektor na zad. části CU
23 24
Externí 5 V zdroj napájení (pouze u ZxD)
2-pinový konektor; doporučený v následujících
případech pro spolehlivý provoz modemu:
- měřič je připojen k méně než třem fázím
< 173 V
< 100 V
DC
Port MCX
< 390 N
GND
CS
Bezšroubé pružinové svorky
+
-
23 24
DC
+
GSM/GPRS
Modem
RS485
b a GND
6
5
Landis+Gyr s.r.o.
Plzeňská 5a
CZ – 150 00 Praha 5
Tel.: +420 251 119 511
www.landisgyr.cz
© Landis+Gyr
2/2
GND
TxD
3 2 1
Příklad CU-P32
VCC
- napájecí napětí fáze – fáze
- napájecí napětí fáze – neutrál
- měřič s pomocným napáj. zdrojem
RS232
RxD
6 5 4
Připojení k měřiči nebo adaptéru CU
Anténní připojení
Pevnost v trhu
5 UP (Data a)
6 nepoužit
Materiál
Izolační síla vůči měřiči
Rozhraní CS
Port RJ12
RS485:
1 GND
2 UP (Data a)
3 UN (Data b)
4 UN (Data b)
cz – CU-P30, P31, P32 – Technická data
4
3
2
1
Download

KOMUNIKACE CU-P30, P31, P32 TECHNICKÁ DATA