Nastupovat:
měřič tepla ULTRAHEAT UH 50
vás dostane do budoucnosti
Zvolte si to nejlepší spojení
do budoucnosti: ULTRAHEAT UH 50
Měření tepla pomocí ultrazvukové technologie
je v systémech centralizovaného zásobování teplem
ale i v mnoha dalších oborech jedinečný způsob
měření. Výsledkem je nejvyšší přesnost, nulové
náklady na údržbu a stabilní parametry měření
po mnoho let.
K tomuto vývoji přispěla rozhodujícím způsobem
i společnost Landis+Gyr, která z ultrazvukové
technologie učinila trend pro měřiče tepla
a chladu. Abychom byli připraveni na budoucí
požadavky trhu, pokračovali jsme ve vývoji
stávající generace měřičů tepla a vyvinuli
jsme skvěle fungující kombinaci s ultrazvukovým
měřičem ULTRAHEAT® UH 50. Ten spojuje inovaci,
špičkovou technologii a spolehlivost.
Stručně řečeno: stane se vaším spolehlivým
spojením do budoucnosti.
Dostupný pro všechny aplikace
Měřič tepla ULTRAHEAT UH 50 je navržen
pro nejrůznější způsoby měření tepla:
splňuje všechny zvláštní požadavky
na dálkové vytápění, místní vytápění
i instalace v budovách a rodinných domcích.
Ať už pro samostatnou budovu, bytový dům
nebo zákazníka se zvláštním tarifem – rozměry
a rozsah použití přístroje ULTRAHEAT UH 50
jsou vždy vhodné. Modulárnost a flexibilita
individuálních softwarových nastavení
umožňují ideální přizpůsobení vašim
požadavkům a účelu použití.
Přístroj ULTRAHEAT UH 50 je dodáván jako
měřič tepla, měřič kondenzátu, kombinovaný
měřič chladu/tepla a ve verzi ULTRACOLD
pro chladicí zařízení.
Ať směřujete kamkoli:
ULTRAHEAT UH 50 vás tam dopraví
Přesná znalost potřeb trhu nyní i v budoucnu:
to je základní princip při vývoji našich výrobků.
V době deregulovaných, liberalizovaných a stále
globálnějších trhů ustavičně vzrůstá význam
průhlednosti nákladů. Přístrojem ULTRAHEAT UH 50
jsme vyvinuli měřič tepla, který minimalizuje
vaše počáteční i provozní náklady. A který přináší
optimalizaci a ochranu vašich investic.
[ Funkce a vlastnosti
Ë Přesný a robustní
Ë Paralelní komunikace, možnost dvou
komunikačních modulů najednou
Ë Jednoduché ovládání dvěma tlačítky
Ë Datalogger zvolených dat pro monitorování
Ë Podrobný provozní deník (Logbook)
Ë Nevyžaduje uklidňující úseky potrubí
Ë Celokovová měřicí trubice odolná
proti znečištění (DuraSurface)
Nízké počáteční i provozní náklady
Vaše provozní náklady budou minimální díky
použití komponentů odolných proti
opotřebení, automatické vlastní diagnostice
a detekci chyb i jednoduchému ovládání
počítadla. Jednoduchá a rychlá montáž
zajišťuje také nízké náklady na instalaci.
Malá tlaková ztráta snižuje náklady na čerpací
práci, a tím i spotřebu energie.
Zamezení ztrát způsobených nedoměřením
Použití ultrazvukové technologie zajišťuje
spolehlivé měření i velmi malých průtoků.
Protože přístroje měří zároveň stabilně a velmi
přesně, nedochází k nedoměřování energie.
Minimální investiční náklady a optimální
zúročení investic
Použití modulů plug-and-play (nevyžadujících
nastavení) jako komunikačního rozhraní,
flexibilita dvojice komunikačních modulů
v jednom měřiči a otevřenost pro komunikační
řešení ostatních výrobců přináší optimální
ochranu investic. K nízkým investičním
nákladům přispívá i pevná robustní konstrukce
založená na komponentech odolných proti
opotřebení. Nejsou vyžadovány žádné
uklidňující úseky potrubí. Výsledkem je úspora
místa a nákladů.
DuraSurface – přesnost měření
Díky použití DuraSurface zavádíme nové
standardy stability měření. Pro tento účel jsou
měřiče průtoku do qp 2,5 vybaveny speciálním
vnitřním povrchem. Technologie DuraSurface
zajišťuje odfiltrování interferujících odrazů
v měřicím kanálu již na začátku procesu.
Měřič je díky tomu odolnější proti usazování
nečistot. Tato do budoucna směřující inovace
zajišťuje přesnost měření a bezúdržbový
provoz na mnoho let dopředu.
Vnitřní profil DuraSurface
Potřebujete flexibilní připojení na sběr dat?
ULTRAHEAT UH 50 je nabízí
ULTRAHEAT UH 50 vám umožní odečet údajů i integraci
do nejrůznějších systémů. S datovou sběrnicí M-BUS, impulsně
nebo bezdrátově – nabízíme vám bohatý sortiment komunikačních
modulů. Všechny moduly mohou být v zásadě jednoduše dodatečně
osazeny nebo zaměněny bez přerušení provozu. Každý měřič má
možnost připojení až dvou komunikačních modulů.
[ Otevřenost pro budoucnost
Ë Impulsní modul
Ë M-bus modul
Ë Modul s proudovou smyčkou
Ë Analogový modul
Ë Radiové moduly
Modulární konstrukce umožní integraci
nových typů komunikace v budoucnu.
Konstrukce pro všechny
druhy použití
Ať jsou vaše požadavky v oblasti dálkového
vytápění, místního vytápění nebo instalací
v budovách jakékoli: ULTRAHEAT UH 50 nabízí
ucelený rozsah funkcí. Mezi ně patří:
Tarifní rejstřík: sazby lze individuálně
přizpůsobovat
Různé tarifní funkce měřiče ULTRAHEAT UH 50
umožňují přizpůsobení individuálním
strukturám sazeb. Pro energii, průtok a teplotu
přívodního i vratného potrubí můžete nastavit
sazby až se třemi prahovými hodnotami. Možný
je také systém se 2 sazbami nebo dálkové
ovládání prostřednictvím sběrnice M-bus.
Použitím tarifních funkcí lze stimulovat
optimalizaci v sítích dálkového vytápění.
Stručně řečeno: flexibilita tarifních funkcí Vám
splní každé přání týkající se strukturování cen
tepla v závislosti na sazbách.
Kdykoli je možné instalovat
další komunikační moduly
Rozšířená paměť: informace o efektivitě
nákladů
Průkazná maxima poskytují například
informace o provozních parametrech topné
soustavy, na které byla navržena. UH 50
zaznamenává například maxima hodnot
průtoku, energie a teploty v přívodním i ve
vratném potrubí, a to jako absolutní maximum
během životnosti přístroje tak i pro každý
z osmnácti uložených měsíců.
Vlastní diagnostika přináší lepší ochranu
Sada bezpečnostních funkcí umožňuje včasnou
detekci neoprávněných zásahů a možných
problémů v systému. ULTRAHEAT UH 50
například také zaznamenává a signalizuje
znečištění v systému a poskytuje účinnou
detekci neoprávněného zásahu vůči teplotním
čidlům. Nesmazatelný deník provozu, který je
součástí standardní funkcionality, tyto možnosti
dokonale doplňuje. Měsíční hodnoty rovněž
zvyšují věrohodnost a sledovatelnost
naměřených hodnot.
Servisní funkce: praktický pomocník v terénu
Funkce deníku provozu (logbook) pro lepší
diagnostiku
Parametry lze nastavovat jak prostřednictvím
servisního softwaru PappaWin, tak bez
externích nástrojů přímo na počítadle.
Speciální servisní nabídka vám umožní nastavit
důležité proměnné jako je adresa sběrnice
M-bus, čas, číslo zákazníka a mnoho dalších.
Na základě deníku provozu lze zaznamenat
a pomocí softwaru PappaWin odečíst až 25
různých událostí. Tím je umožněna diagnóza
zřídka se vyskytujících chyb. Události, provozní
stavy a změny v měřiči tepla jsou dlouhodobě
zaznamenávány, a tak je umožněna
jednoduchá diagnostika.
Modulární napájení
Počítadlo může být vybaveno baterií s dlouhou
životností až šestnáct let nebo napájecím
síťovým modulem 230 V. Napájecí modul
je možné vyměnit bez porušení plomby.
Datalogger – záznamník: monitorování
a analýza
Na přání dodávaný Datalogger průběžně ukládá
naměřené hodnoty. Tyto hodnoty jsou ukládány
paralelně pro čtyři časové intervaly (po hodinách,
dnech, měsících a letech). Každý z těchto archivů
obsahuje až osm kanálů. Naměřené hodnoty lze
pomocí softwaru individuálně přiřadit
jednotlivým kanálům a později odděleně odečíst.
To umožňuje nepřerušené monitorování systému
a detailní technickou analýzu provozních stavů
systému a provozního režimu měřiče tepla.
ULTRAHEAT UH 50 – technické údaje
Závitové připojení
ULTRAHEAT UH 50
Jmenovitý průtok qp
Maximální průtok qs
05
0,6
1,2
06
0,6
1,2
21
1,5
3,0
22
1,5
3,0
07
0,6
1,2
09
0,6
1,2
23
1,5
3,0
25
1,5
3,0
36
2,5
5,0
37
2,5
5,0
38
2,5
5,0
40
2,5
5,0
45
3,5
7,0
47
3,5
7,0
50
6,0
12
60
10
20
Obj. kód
m3/h
m3/h
Minimální průtok qi
Prahová citlivost
Stavební délka
Závitové připojení
Jmenovitý tlak
Tlaková ztráta Δp při qp
0,006
2,4
110
G 3/ 4B
PN16
150
0,006
2,4
110
G 3/ 4B
PN25
150
0,015
6,0
110
G 3/ 4B
PN16
150
0,015
6,0
110
G 3/ 4B
PN25
150
0,006
2,4
190
G1B
PN16
150
0,006
2,4
190
G1B
PN25
150
0,015
6,0
190
G1B
PN16
150
0,015
6,0
190
G1B
PN25
150
0,025
10,0
130
G1B
PN16
200
0,025
10,0
130
G1B
PN25
200
0,025
10,0
190
G1B
PN16
200
0,025
10,0
190
G1B
PN25
200
0,035
14,0
260
G11/4B
PN16
65
0,035
14,0
260
G11/4B
PN25
65
0,06
24
260
G11/4B
PN16
150
0,1
40
300
G2B
PN16
100
m3/h
l/h
mm
–
bar
mbar
Přírubové připojení
ULTRAHEAT UH 50
Jmenovitý průtok qp
Maximální průtok qs
Minimální průtok qi
Prahová citlivost
Stavební délka
Přírubové připojení
Jmenovitý tlak
Tlaková ztráta Δp při qp
08
0,6
1,2
0,006
2,4
190
DN20
PN25
125
24
1,5
3,0
0,015
6,0
190
DN20
PN25
160
39
2,5
5,0
0,025
10,0
190
DN20
PN25
195
46
3,5
7,0
0,035
14,0
260
DN25
PN25
65
52
6,0
12
0,06
24
260
DN25
PN25
150
61
10
20
0,1
40
300
DN40
PN25
165
65
15
30
0,15
60
270
DN50
PN25
100
70
25
50
0,25
100
300
DN65
PN25
105
74
40
80
0,4
160
300
DN80
PN25
160
82
60
120
0,6
240
360
DN100
PN16
115
83
60
120
0,6
240
360
DN100
PN25
115
Obj. kód
m3/h
m3/h
m3/h
l/h
mm
–
bar
mbar
Kvalita pro Evropu i celý svět
Pro zajištění vysokého kvalitativního standardu
každé jednotky jsou všechny měřiče před
opuštěním výrobního závodu individuálně
testovány. Naše systémy řízení jakosti a ochrany
životního prostředí jsou také certifikovány podle
ISO 9001 a ISO 14001. Systém řízení jakosti je navíc
uznán Spolkovým fyzikálně-technickým ústavem
podle směrnice EU o měřicích přístrojích.
Svět je naším domovem
ULTRAHEAT UH 50 odpovídá Evropské směrnici
pro měřicí přístroje (MID, směrnice 2004/22/EC,
MI-004). Získali jsme certifikáty a schválení také
pro většinu ostatních oblastí světa na
nejdůležitějších trzích mimo Evropu a jsme
oprávněni sami provádět prvotní ověření.
To znamená: naše měřiče mohou být dodávány
přímo ze závodu na trhy většiny zemí na celém
světě, aniž by bylo potřeba provádět další ověření.
Výrobce:
Landis+Gyr GmbH
Humboldtstrasse 64
90459 Nürnberg
Německo
www.landisgyr.com
www.landisgyr.de
Dodavatel v ČR:
Landis+Gyr s.r.o.
Plzeňská 5a, č.p. 3185
150 00 PRAHA 5
Česká republika
Dodavatel v SR:
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
Mlynské Nivy 43
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +420 251 119 521-3
Fax: +420 251 119 549
www.landisgyr.cz
Tel: +421 258 267 112
Fax: +421 258 267 119
www.landisgyr.cz
Kontakt:
Ing. Petr Ptáček
[email protected]
Ing. Jiří Suchý
[email protected]
Kontakt:
Ing. Pavol Babarík
[email protected]
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny
Objednací č. UH 706-116
Vytištěno v České republice
Download

prospekt UH50 landisgyr