NEJMENŠÍ Z NÁS 2012
Sborník příspěvků interdisciplinární konference o
právní ochraně osob před narozením
18. 10. 2012, Brno
Editoři: Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl
2012
Autoři
Mgr. Jan Bednář
Dr. David Černý
P. Mgr. MUDr. Lukáš Jan Fošum OP
prof. RNDr. PhDr. Evžen Kindler, CSc.
Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek
Ing. Miroslav Kratochvíl
MUDr. Ludmila Lázničková
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
ICLic. Michal Podzimek, Th.D.
David C. Reardon, Ph.D
PhDr. Jiří Stodola
prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Mgr. Radim Ucháč
Odborní recenzenti
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš
PhDr. Roman Cardal, Ph.D.
Dr. David Černý
doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
Mgr. Jan Petr Kosinka
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D.
MUDr. Ludmila Lázničková
PhDr. Jiří Stodola
prof. ThLic. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Mgr. Štěpán Šťastník
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Editoři
PhDr. Jiří Stodola
Ing. Miroslav Kratochvíl
© Jan Bednář, David Černý, Lukáš Jan Fošum, Evžen Kindler, Jan Kohoutek,
Miroslav Kratochvíl, Ludmila Lázničková, Tomáš Machula, Michal Podzimek,
David C. Reardon, Jiří Stodola, Květoslav Šipr, Radim Ucháč
Vydalo občanské sdružení
Bios – společnost pro bioetiku
v Moravské Ostravě roku 2012
ISBN 978-80-260-3195-6
Download

Titulní list - Nejmenší z nás