OSVĚDČENÍ O ŘÁDNÉM PLNĚNÍ
REFERENČNÍ LIST
společnosti Flagro a.s.
provedení technického dozoru investora stavby
„IPB – 12 – PROGRAM BEZPEČNOST, PORTFOLIO RPG Byty, s.r.o.
v celkovém finančním investičním objemu 14 068 990,- Kč bez DPH.
V úzké spolupráci zhotovitele a investora byl zrealizován technický dozor investora akce - „IPB – 12 –
Program Bezpečnost, portfolio RPG Byty, s.r.o.“
Technická činnost byla provedena řádně a veškerá stavební, rozpočtová a koordinační činnost pod
vedením společnosti Flagro a.s. odpovídala veškerým technickým požadavkům a nárokům, které investor na
tuto akci kladl.
Investor hodnotí spolupráci se společností Flagro a.s. velmi pozitivně.
V Ostravě dne: 20.7.2012
Petr Nikel
RPG Byty, s.r.o.
vedoucí technické správy
Download

IPB – 12 – PROGRAM BEZPEČNOST, PORTFOLIO RPG Byty, s.r.o.