Absolventi studentům GVH
3.přednáška
10. 1. 2014
Časový plán – 10. 1. 2014
Směr
09:55 – 10:40
10:50 – 11:35
Humanitní
Markéta Jirkovská
Tomáš Knespl
Přírodní vědy
Petr Švestka
Kristýna Dolečková
Technika
Oldřich Valta
Ondřej Šubrt
Ostatní
Jaroslav Kohoutek
Vít Zloský
Medailonky
Humanitní – Markéta Jirkovská
Absolvent GVH
Vysoká škola
Obor
Zaměstnání (při škole)
Poznámka
2010
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie
Angličtina a francouzština pro mezikulturní komunikaci (Překladatelství
a tlumočnictví), 3. ročník Bc.
průvodcování po Praze v AJ (brigáda), překlady AJ-FJ
- roční Erasmus ve Francii - Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse
- zkušenosti s řadou jazykových a překladatelských kurzů v ČR i v
zahraničí
Humanitní – Tomáš Knespl
Absolvent GVH
Vysoká škola
Vysoká škola
Zaměstnání
Poznámka
2004
Bc.: Mezinárodní teritoriální studia, FSV UK Praha
Erasmus na 2 semestry na Universitaet zu Koeln, Německo
MSc.: University of Edinburgh, MSc in International Business and
Emerging Markets – dokončení 2009
ČEZ, a.s.; projektový manažer projektu Elektromobilita
Zahraniční zkušenost:
- 2 semestry Erasmus v Německu
- MSc. studium v UK
Absolventi studentům GVH
3.přednáška
10. 1. 2014
Přírodní vědy – Petr Švestka
Absolvent GVH
Vysoká škola
Obor
Titul
Zaměstnání (při škole)
Poznámka
2005
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Zubní lékařství
MDDr. (2010)
Od roku 2011 před-atestační příprava ke specializaci v ortodoncii (FN
Plzeň)
Předpokládaný termín atestace – 2014
2010 – 2011 zubní lékař u MUDr. Chloubové v Lounech
zubní lékař ve stomatologickém centru DENTKOMPLEX ve
Slaném (ve Slaném na částečný úvazek dodnes)
OSVČ – velkoobchod, maloobchod
V před-atestační přípravě je třeba absolvovat 3 roky na
specializovaném pracovišti ortodoncie ve fakultní nemocnici, aktivně se
účastnit na nějakém kongrese (přednáška či poster), současně učit
pregraduálního studenty zubního lékařství. Součástí atestace je poté
obhajoba atestační práce.
- 1. místo za klinický Poster (biomechanická analýza účinku vestibulárně
umístěného aparátu k distalizaci molárů) na 14. kongresu české
ortodontické společnosti - 2013
Přírodní vědy – Kristýna Dolečková
Absolvent GVH
Vysoká škola
Obor
Poznámka
2011
1. lékařská fakulta UK v Praze
Všeobecné lékařství – 3. ročník studia
Absolventi studentům GVH
3.přednáška
10. 1. 2014
Technika – Oldřich Valta
Absolvent GVH
Vysoká škola
Obor
Zaměstnání (při škole)
Poznámka
2003
Vysoká škola ekonomická, Praha
Ing. – Matematické metody v ekonomii (absolvent 2010)
GE Capital Corporate - Senior Risk Analyst, USA, Connecticut, Stamford
- květen 2011- duben 2013
GE Capital International - Market Risk Manager - Europe & Asia, UK,
Londýn
- květen 2013 - současnost
- Během 7 let vysokoškolských studii Oldřich již od druhého ročníku
získává různorodé pracovní zkušenosti, včetně letní sezony 2006 v
Irsku
- Od roku 2008, ještě při studiu, Oldřich začíná pracovat již full-time
jako Risk Analytik pro GE Money Bank v Praze
- Po třech letech v GE Money Bank se Oldřich vydává za zkušenou do
zahraničí a stěhuje se do USA
- V roce 2012 se Oldřich při práci v US opět vrací ke studiu a začátkem
roku 2013 úspěšně získává titul PRM, mezinárodně uznávaný
certifikát Professional Risk Manager
- Oldřich je ženatý a v současné době žije v Londýně
Technika – Ondřej Šubrt
Absolvent GVH
Vysoká škola
Tituly
Studijní program
Obor
Zaměření
Zaměstnání (při škole)
Zaměstnání
Poznámka
2008
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Bc. - Softwarové inženýrství v ekonomii (absolvent 2011)
Ing. - Softwarové inženýrství v ekonomii (očekávaný 2014)
Aplikace přírodních věd
Inženýrská informatika
Softwarové inženýrství v ekonomii
Acision - PHP Junior Developer (červen 2011 - prosinec 2012)
Inexes - .NET Developer a SW architekt (září 2013 - současnost)
Erasmus - UCL Louvain-la-Neuve (Belgie)
CERN - pracovní a studijní příležitosti/stáže
Honeywell (2010 - současnost) - vedení Bakalářské práce, Výzkumného
úkolu a Diplomové práce v oboru Řízení energetických dodávek v
přenosových soustavách (publikace na konferenci Technical Computing
2012)
Absolventi studentům GVH
3.přednáška
10. 1. 2014
Ostatní – Jaroslav Kohoutek
Absolvent GVH
Vysoká škola
Obor
Zaměstnání (při škole)
Zaměstnání (současnost)
Poznámka
2003
Policejní akademie ČR v Praze
Kriminalistika a management – Mgr. (2009)
Bezpečnostně právní studia – Bc. (2007)
GE Money Bank, a.s. – centrála, oddělení pohledávek
Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Služba
kriminální policie a vyšetřování, Oddělení hospodářské kriminality –
komisař (vyšetřovatel) hospodářské kriminality
V zahraničí v rámci školy nebyl (PAČR nemá v zahraničí srovnatelnou
školu univerzitního typu)
Po dokončení studia opět působí jako činovník ve skautském středisku
Louny
Ostatní – Vít Zloský
Absolvent GVH
Vysoká škola
Obor
Zaměstnání
Poznámka
2007
Univerzita obrany v Brně – Fakulta vojenských technologií
Vojenská geografie a meteorologie – Bc. (2010)
Vojenská geografie a meteorologie – Mgr. (2012)
Starší důstojník oddělení geografického zabezpečení Vojenského
geografického a hydrometeorologického úřadu
- V rámci bakalářské práce jsem zpracovával manuál pro vytvoření
digitálního modelu reliéfu z dat leteckého laserového skenování
v programovém prostředí SCOP++.
- Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci tvorby digitálního
modelu reliéfu z dat leteckého laserového skenování.
- V současnosti se podílím na zajištění přímé geografické podpory
Generálního štábu AČR a zahraničních misí.
Download

Časový plán – 10. 1. 2014 Medailonky