Europass
Životopis
Osobní údaje
Jméno / Příjmení
Adresa
Mobilní telefon
E-mail
Profese
Mgr. Jana Bímová
Družstevní 379, 294 41 Dobrovice, Česká republika
Schubertstraße 14, 713 84 Weinstadt, Německo
+420 777 739 731
Mobilní telefon:
[email protected]
Internet:
+49 157 314 59911 (SRN)
www.bimova.eu
KONFERENČNÍ TLUMOČNICE / PŘEKLADATELKA
SOUDNÍ TLUMOČNICE / PŘEKLADATELKA u Krajského soudu v Praze
Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Specializace
1. října 2006 – dosud:
freelance tlumočnice, překladatelka a lektorka tlumočnických kurzů
soudní tlumočníce u Krajského soudu v Praze
konferenční tlumočení (simultánní, konsekutivní); odborné překlady;
tlumočení soudních stání a výslechů (OČTŘ); soudní překlady
právo ČR, právo EU, mezinárodní obchod, ekologie, stavebnictví, vybrané lékařské obory
Období
1. ledna 2012 – 31. prosince 2013
Povolání nebo vykonávaná funkce
tlumočník Ministerstva obrany ČR
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Specializace
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Specializace
Strana 1/3- Životopis
Bímová Jana
simultánní, konsekutivní a doprovodné tlumočení pro potřeby MO ČR;
překlady specializovaných či právních textů
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
obranná politika, mezinárodní legislativa (NATO, EU), vojenská technika
1. ledna 2009 – 30. září 2009:
Vedoucí odborný referent – specialista pro agendu spojenou s výkonem Předsednictví České
republiky v Radě Evropské unie
zasedání expertní skupiny EU LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry);
účast na mezinárodních konferencích/ vyjednáváních v rámci OSN (UNFCCC);
příprava ministerských jednání v Praze vč. realizace podkladů v cizích jazycích
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 1
změna klimatu, využití půdy a lesnictví
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská společenství, 2014 20141222
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
3. září 2007 – 31. prosince 2008
Customer service representative – Country coordinator, koordinátor implementace softwaru
koordinace německého zákaznického centra (12 pracovníků);
organizace projektu zavádění programu Oracle 11i;
tréninkový koordinátor pro cca 100 zaměstnanců (leden – březen 2008)
Infosys BPO s.r.o., Holandská 9, 639 00 Brno
business process outsourcing
Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace
23. září 2011 – 17. května 2013
Certifikát JURIDICUM PF UK
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Doplňkové studium pro soudní tlumočníky a překladatele (specializace: angličtina, němčina)
Název a typ organizace, která poskytla
odbornou přípravu či kurz
Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
Ústav pro další vzdělávání právníků, Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Období
Dosažená kvalifikace
1. října 2009 – 21. května 2010
konferenční tlumočník pro evropské struktury (EMCI)
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Evropský kurz konferenčního tlumočení (simultánní, konsekutivní),
specializace na tlumočení pro mezinárodní instituce a instituce EU (stáž v Bruselu a Ženevě)
Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání
FF UK, Ústav translatologie, Hybernská 3, 110 00 Praha 1
Období
Dosažená kvalifikace
7. října 2008 – 03. února 2011
magistr (Master of Arts)
Hlavní předměty / profesní dovednosti
obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia
Název a typ organizace, která poskytla
odbornou přípravu či kurz
Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10
Období
Dosažená kvalifikace
1. září 2003 – 08. září 2008
bakalář a magistr (Bachelor / Master of Arts)
Hlavní předměty / profesní dovednosti
obory: anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura,
učitelství anglického jazyka pro střední školy, učitelství německého jazyka pro střední školy
Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Období
Dosažená kvalifikace
3. října 2005 – 30. července 2006
zahraniční pobyt – součást bakalářského studia (program ERASMUS)
Hlavní předměty / profesní dovednosti
výzkum pro diplomovou práci na katedře germanistiky a katedře cizojazyčných filologií
Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Universitätsplatz 2, 391 06 Magdeburg, Německo.
Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk
Pracovní jazyky
Další jazyky
Strana 2/3- Životopis
Bímová Jana
český jazyk
český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk
španělský jazyk (C1), francouzský jazyk (B1), ruský jazyk (A2), arabský jazyk (A1)
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská společenství, 2014 20141222
Sociální schopnosti a dovednosti



zkušenost s prací v multikulturním prostředí mezinárodních vyjednávání v EU a OSN
profesionální komunikační schopnosti
samostatnost, flexibilita
Organizační schopnosti a
dovednosti



pořádání mezinárodních meetingů, koordinace až 12ti-členného týmu pracovníků
samostatná organizace kurzů a vzdělávacích projektů
dochvilnost, pečlivost, dobrý time-management
Technické znalosti a dovednosti



zkušenosti s přípravou techniky a odborných materiálů pro konference
práce s kabinovou konferenční technikou pro simultánní tlumočení
tlumočnická notace pro vysokou konsekutivu
Počítačové znalosti a dovednosti



uživatelská znalost řady MS Office a Open Office;
uživatelská znalost ERP-systémů (SAP, Oracle E-Business Suite);
PC nástroje pro překlad (Trados, MemSource, WordFast, StarTransit, SDLX)
Umělecké schopnosti a dovednosti


flamencový tanec (příležitostná vystoupení), flamenkový zpěv
hra na klavír a kytaru
Další schopnosti, znalosti a
dovednosti


aktivní jezdec na koni a trenér dětí a dorostu
certifikovaný Zdravotník zotavovacích akcí u ČČK
Řidičský průkaz
skupina A, B – aktivní řidič
Strana 3/3- Životopis
Bímová Jana
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská společenství, 2014 20141222
Download

ZDE - Bimova.eu