153_Matematika_Jak dobře znáš české bankovky.notebook
září, 2011
EU peníze školám ­ projekt Škola hrou: reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0871
Metodika:
Téma hodiny:
Jak dobře znáš české bankovky?
Ročník:
9. ročník
Předmět:
Matematika
Příjemce:
Základní škola pro žáky s SPU, Trutnov 3, Voletiny 1
541 03, Trutnov
Autor:
Mgr. Jitka Fendrychová
Anotace:
Finanční a ekonomická gramotnost ­ Jak dobře znáš české bankovky (funkce peněz, bankovky, ochranné prvky, znaky pro nevidomé) ­ slouží jako výkladový materiál.
Registrační číslo:
strana 4 ­ 8: žáci si prohlédnou české bankovky a mince, po kliknutí na rámeček se objeví jméno osobnosti
strana 9 ­ 10: žáci společně plní úkoly, nápověda ­ vytáhnutí šipky, klik na obdélník
strana 11: shlédnutí ochranných prvků (vybrat bankovku, prohlédnout ochranné prvky ­ náhled, podsvítit, UV světlo, informace) ­ kontrola, co si žáci zapamatovali ­ odkryjeme záložku
strana 12 ­ 14: úkol + nápověda
strana 15: úkol
strana 16: historie peněz strana 17: zápis do sešitu; žáci doplní pracovní list (viz příloha)
strana 18 ­ 19: ochranné prvky na eurobankovkách ­ žáci porovnávají ochranné prvky
strana 20: použité zdroje
02.03/153
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jak dobře znáš české bankovky?
1 00 Kč ­ Karel IV.
Anežka Česká ­ 50 Kč
2 00 Kč ­ Jan Ámos Komenský
1 000 Kč ­ František Palacký
5 00 Kč ­ Božena Němcová
2 000 Kč ­ Ema Destinová
5 000 Kč ­ T. G. Masaryk
1
153_Matematika_Jak dobře znáš české bankovky.notebook
září, 2011
5 0 Kč ­ Anežka Česká
1 00 Kč ­ Karel IV.
2 00 Kč ­ Jan Ámos Komenský
5 00 Kč ­ Božena Němcová
1 000 Kč ­ František Palacký
2 000 Kč ­ Ema Destinová
5 000 Kč ­ T. G. Masaryk
ÚKOL Č. 1: UHODNEŠ, O JAKÉ BANKOVKY SE JEDNÁ?
A) Bankovka je hezká, když je na ní Česká! Co je to za bankovku?
Anežka Česká ­ 50 Kč
B) Za tři kousky s Otcem vlasti, koupíš si i vonné masti. Kolik stojí masti?
ÚKOL Č. 2: NA DVOUTISÍCOVÉ BANKOVCE JE VYOBRAZENA?
A) Eliška Přemyslovna
Karel IV. ­ 100 Kč
C) Škola, to je rod ženský, hrou ji kázal…. Komenský. Na které bankovce ho najdeme?
Jan Ámos Komenský ­ 200 Kč
B) Ema Destinnová C) Karolína Světlá
2 000 Kč ­ Ema Destinová
D) Na starý auto sporťácký, stačí nám čtyři Palacký? Kolik nás stojí auto?
František Palacký ­ 1000 Kč
E) Že babička byla zlatá žena, o tom psala…. Němcová Božena. Která je to bankovka?
Božena Němcová ­ 500 Kč
F) Není to náhoda, že nejcennější je bankovka s Tatíčkem národa. Jaká je to bankovka?
T.G.M. ­ 5000 Kč
ÚKOL Č. 3: NAJDI NA BANKOVCE ALESPOŇ ochranné prvky
5 OCHRANNÝCH PRVKŮ:
1. Lokální stupňovitý vodoznak
2. Ochranný okénkový proužek s mikrotextem
3. Ochranná vlákna
CO JE PODLE TEBE SMYSLEM OCHRANNÝCH PRVKŮ?
Ne všechny tyto ochranné prvky najdeme na všech bankovkách, např. prvky č. 6, 7 nenajdeme na bankovkách v hodnotě 50, 100, 200 Kč.
4. Soutisková značka v podobě písmen „ČR“, část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá
5. Skrytý obrazec „5000“
6. Opticky proměnlivá barva
7. Iridiscentní pruh ­ dvoubarevný, při sklopení zlatý a fialový nádech, vzorovaný s opakujícími se čtveřicemi lipových listů a s negativními čísly 5000
8. Mikrotext
2
153_Matematika_Jak dobře znáš české bankovky.notebook
září, 2011
ÚKOL Č. 4: PODLE ČEHO POZNÁ NEVIDOMÝ NEBO SLABOZRAKÝ ČLOVĚK, JAKOU BANKOVKU DRŽÍ V RUCE?
100 Kč – jeden svislý pruh
200 Kč – dva svislé pruhy
500 Kč – tři svislé pruhy
1000 Kč – jeden vodorovný pruh
2000 Kč – dva vodorovné pruhy
5000 Kč – tři vodorovné pruhy
zpět
Nápověda
HISTORIE PENĚZ:
ÚKOL Č. 5: ZAMYSLI SE, JAKÉ 3 VĚCI SI MŮŽEŠ KOUPIT ZA JEDNOTLIVÉ BANKOVKY? UVEĎ PŘÍKLADY:
ZA 100 KČ
ZA 500 KČ
ZA 2000 KČ
Už na počátku civilizace lidé potřebovali směňovat různé zboží. Nejjednodušší bylo vyměňovat věci stejné hodnoty. Tento způsob byl ale nevýhodný, protože bylo potřeba najít někoho, kdo nabízel danou věc a zároveň byl ochoten přijmout protihodnotu. Časem byl tedy příchod peněz jako prostředku směny nutný. Nejprve byly používány jako peníze
věci, které byly žádané a nebyl problém je vyměnit za jakékoliv zboží, například dobytek, sůl, kožešiny, později plátno. Slované používali plátěné šátečky, odtud máme nejspíš sloveso platit. Nejdůležitější roli v obchodě získaly časem kovy. Byly trvanlivé, tvárné a daly se dělit na menší části. Nejvíce se prosadilo zlato a stříbro. Jejich výskyt je poměrně
vzácný, a proto mají velkou hodnotu. Papírové peníze začali používat Číňané v 10. století. Kovové mince byly těžké a při vyšších částkách bylo jejich používání nepraktické. Lidé si proto mince uschovávali u obchodníků, kteří jim vydávali ručně psané potvrzení, že jsou peníze u nich uloženy. Později začal stát vydávat podobné stvrzenky v pevně stanovených hodnotách. V Evropě se bankovky objevily v 17. století ve Švédsku. Hodnota bankovek byla daná množstvím zlata, které bylo v bance uložené. Každá bankovka musela být na požádání vyplacena v kovu. Ve 20. století se od krytí bankovek zlatem upouštělo. Jako peníze už neslouží kov v bance uschovaný, ale samotné bankovky tištěné centrální bankou.
ochrnné prvky "euro"
Peníze mají tyto funkce: 1. prostředek směny ­ platidlo 2. míra hodnot
3. uchovávatelé hodnot
Peníze vydává centrální (emisní) banka – v České republice plní funkci c.b. Česká národní banka. Tím plní emisní
funkci, tzn. jako jediná banka v ČR vydává nové a stahuje poškozené, znehodnocené či neplatné bankovky a mince.
3
153_Matematika_Jak dobře znáš české bankovky.notebook
září, 2011
Bankovky mají sedm ochranných prvků: EURO
• Vodoznak ­ podržíme­li bankovku proti světlu, objeví se v průsvitu na nepotištěné části bankovky stupňovitý vodoznak, zobrazující architektonický motiv a nominální hodnotu příslušné bankovky. Vodoznak vzniká při výrobě papíru jeho rozdílnou tloušťkou. Výsledkem jsou světlejší a tmavší plošky v porovnání s okolní plochou papíru. Vodoznak není při pohledu na neprosvícenou plochu bankovky výrazněji patrný. •
• Hlubotisk ­ použitím hlubotisku vzniká na lícní straně bankovek hmatově rozlišitelný reliéf; zvláště jde o zkratky Evropské centrální banky <http://www.finance.cz/evropska­unie/informace/instituce/evropska­centralni­banka/> (tedy o písmena BCE, ECB, EZB, EKT, EKP). Hmatem rozlišitelná je i nominální hodnota a vyobrazení oken a bran. Na okraji lícní strany bankovek v nominální hodnotě 200 EUR a 500 EUR jsou navíc natištěny speciální hmatové značky. •
• Ochranný proužek ­ eurobankovky mají ochranný proužek zapracován do papíru při jeho výrobě; nachází se přibližně v polovině bankovky a je viditelný proti světlu jako tmavá linie probíhající přes celou šíři bankovky. Při důkladném pozorování proužku proti světlu je viditelný nápis "EURO" a hodnota bankovky (střídavě a zrcadlově umístěné). •
• Soutisková značka ­ nachází se v levém horním rohu lícní strany a v pravém horním rohu rubové strany. •
• Fólie s hologramem ­ V pravé části lícní strany bankovek nominální hodnoty 5 EUR, 10 EUR a 20 EUR se nachází proužek ze speciální fólie. Otáčíme­li bankovkou, objevuje se podle úhlu pohledu symbol eura nebo hodnota bankovky (číslo 5, 10 nebo 20) jako hologram v měnící se barvě. V pravé části lícní strany bankovek nominální hodnoty 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR se nachází medailon ze speciální fólie. Otáčíme­li bankovkou, objeví se v závislosti na úhlu pohledu hodnota bankovky nebo architektonický motiv vyobrazený na bankovce jako hologram v měnící se barvě. V protisvětle lze při důkladném pozorování fólie rozpoznat symbol eura vzniklý perforací fólie. •
• Iridiscentní pruh ­ Na rubové straně bankovek nominální hodnoty 5 EUR, 10 EUR a 20 EUR je ve střední části bankovky, vedle ochranného proužku, umístěn 8 mm široký iridiscentní pruh. Při pohybu bankovky přechází barva pruhu od světle žluté do zlatě žluté a objeví se symbol eura a hodnota bankovky (číslo 5, 10 nebo 20). •
• Opticky proměnlivá barva ­ Bankovky v nominální hodnotě 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR jsou opatřeny opticky proměnlivou barvou. Nominální hodnota zobrazená v pravém dolním rohu rubové strany těchto čtyř bankovek se při dopadu světla jeví jako purpurově červená a při jiném úhlu pohledu jako olivově zelená nebo hnědá.
Použité zdroje:
www.financnivzdelavani.cz
www.dvorek.eu/clanek/zakladnich­symbolu­evropske­unie
www.topzine.cz/internet­banking­pro­kazdeho&docid
www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/animace.html
www.ecb.int/euro/html/security_features.cs.html
4
Download

153_Matematika_Jak dobře znáš české bankovky.pdf