2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
MODERN PENTATLON (OKUL BİATLONU) BRANŞ
AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Minikler A ve B kategorilerinde mahalli, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde
ise mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı
yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Türkiye birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığımızca
https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
3. Kategoriler ve doğum tarihleri:
Minikler B Kategorisi (Mahalli)
Minikler A Kategorisi (Mahalli)
2007 - 2008 - 2009
2005 - 2006
Küçükler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
Gençler kategorisi
2003 - 2004
2001 - 2002
1997 - 1998 - 1999 - 2000
4. a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcıdan,
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcıdan,
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcıdan,
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’nce belirlenecek
yeterli sayıda idareci ve çalıştırıcıdan oluşur.
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan yaş
gruplarında yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, müsabakaları tamamlanan
sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında belirtilen tarihe göre, bağlı oldukları Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. a) Mahalli yarışmalarda; ilk 4 dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi
verilir.
b) Türkiye birinciliği yarışmalarında; ilk 4 dereceyi elde eden sporculara madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise katılım belgesi verilir.
6. a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak sporcu
sayıları;
1) 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim yılında mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu sayıları,
dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) İl Dışı Çıkış Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen sporcu, idareci
ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
c) KKTC sporcuları, direkt olarak Türkiye Birinciliğine katılacaktır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Biatlonu Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
MODERN PENTATLON (OKUL BİATLONU) BRANŞ
AÇIKLAMALARI
7. a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları dikkate alarak, müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere
göre tertip komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına 250,00.TL. ücret
yatırılır.
9. Yarışma alanına, 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan
başkasının girmesine izin verilmeyecektir
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak; sporcu öğrencilerin
okullarından ferdi katılımın olmaması durumunda, okul müdürlüğünden izin almak
şartıyla, bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızca okul spor
faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim kurumlarını temsilen yarışmalara
katılabilirler.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
11.Yarışma kategorileri ve mesafeleri;
KATEGORİLER
DOĞUM TARİHLERİ
YÜZME
MESAFELERİ
50 m
KOŞU
MESAFELERİ
400 m
Minikler B
2007-2008-2009
Minikler A
2005-2006
50 m
800 m
Küçükler
2003-2004
100 m
1600 m
Yıldızlar
2001- 2002
100 m
1600 m
Gençler
1997-1998-1999-2000
200 m
1600 m
12.Mahalli yarışmalara; her okul, her yaş kategorisinde dilediği kadar sporcu ile katılabilir.
13. Kategorilerdeki yaş grupları 2015 yılı dikkate alınarak belirlenmiş olup, lisanslarda 2015
yılı vizesi bulunacaktır.
14. Bu yarışma yüzme ve koşu olarak, iki ayrı disiplini içermektedir. Yüzme disiplini önce
yapılır. Koşu disiplini sonradır ve toplu çıkışla başlar.
15. Yüzme disiplini 25 veya 50 metrelik havuzlarda, koşu ise tercihen standart pistlerde
yapılır. (Mesafenin doğru olması için ekstra dikkat edilmesi halinde düz zeminlerde de
yapılabilir.)
16. Sporcunun her bir yarışta yaptığı zaman, modern pentatlon puanına dönüştürülür, böylece
sonuçta her iki yarışta elde edilen toplam puana ulaşılır. İki veya daha fazla sayıda sporcunun
aynı puanı alması halinde, hepsi aynı sırada sayılacaklardır.
17. Dünya çapında sıralamalara uyum sağlamak için, sonuçlar UIPM’ye bildirilecektir. UIPM
Dünya sıralamasını yapabilmek için gönderilen bütün sonuçları sınıflandıracaktır. Sporcular
almayı başardıkları toplam pentatlon puanlarına göre sıralandırılacaklardır. İki veya daha
fazla sayıda sporcunun aynı puanı almış olması halinde, hepsi aynı sırada sayılacaklardır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Biatlonu Açıklamaları
Sayfa 2
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
MODERN PENTATLON (OKUL BİATLONU) BRANŞ
AÇIKLAMALARI
18. Türkiye Şampiyonasına
katılabileceklerdir.
illerde
ilk
sekiz
sırayı
paylaşan
sporcular
OKUL BİATLONU YARIŞMALARININ YAPILACAĞI PİLOT İLLER:
1
ANKARA
8
MERSİN
2
ADANA
9
GAZİANTEP
3
BURSA
10
AYDIN
4
KONYA
11
İZMİR
5
İSTANBUL
12
KOCAELİ
6
ÇANAKKALE
13
TRABZON
7
MALATYA
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Biatlonu Açıklamaları
Sayfa 3
Download

(okul biatlonu) branş açıklamaları