2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
KANO BRANŞ AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde, mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız
ve erkek okul takımları arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Türkiye Birinciliği yarışmaları ile ilgili katılımcı listeleri ve duyurular Daire
Başkanlığımızca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
3. Kategoriler ve doğum tarihleri:
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi
2001-2002-2003-2004
1997-1998-1999-2000
4. a) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olması halinde 1 idareci, 1 çalıştırıcı veya sadece 2 çalıştırıcıdan;
7-13 olması halinde 1 idareci, 2 çalıştırıcı veya sadece 3 çalıştırıcıdan;
14-20 olması halinde 1 idareci, 3 çalıştırıcı veya sadece 4 çalıştırıcıdan;
21 ve üzeri olması halinde ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenecek
yeterli sayıda idareci ve çalıştırıcıdan oluşur.
b) Mali konularla ilgili diğer hususlarda Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri
Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan takımların/sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında
belirtilen tarihe göre, bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince
ödenecektir.
ç) Avans kapatma işlemleri kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. Mahalli yarışmalarda;
a) İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya,
dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya verilir.
Türkiye birinciliği yarışmalarında;
a) İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya ve
başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen
sporculara ise katılım belgesi verilir.
Türkiye birinciliği yarışmalarında; kategorilerinde (Gençler ve yıldızlar (kız-erkek)) en
iyi dereceyi elde eden sınıflara göre takım sıralamaları oluşturulur. Eşitlik durumunda en
fazla 2 ncilik, 3 üncülük ve 4 üncülük sayısına bakılır. Bunlarda da eşitlik bozulmaz ise o
kategorideki daha kalabalık olan tekne kategorisindeki K2 ve sonrasında da en fazla
katılımın olduğu K1 veya C1 kategorilerindeki başarı durumuna bakılır. Aynı yöntem 2
ncilik, 3 üncülük ve 4 üncülük takım kupasının verilmesinde de uygulanır.
6. a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım sayıları;
1) Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi
elde eden takımların illeri,
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kano Açıklamaları
Sayfa 1
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
KANO BRANŞ AÇIKLAMALARI
2) 2014-2015 eğitim öğretim yılında, mahalli yarışmalara fiilen katılan takım/sporcu
sayıları dikkate alınarak, Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) İl Dışı Çıkış Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen sporcu,
idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
c) KKTC okul takımları/sporcuları, direkt olarak Türkiye birinciliği yarışmalarına
katılacaktır.
7. a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları dikkate alarak, müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere
göre tertip komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu
düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına 250,00.TL. ücret
yatırılır.
9. Yarışma alanına; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan
başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
10. Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde kendi
okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak sporcu öğrencilerin;
a) Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olmaması,
b) Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olması fakat takımda ve/veya ferdi katılımda
yer alamamaları,
Durumlarında, okul müdürlüğünden izin almak şartıyla, bağlı bulundukları ilde faaliyet
gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarını temsilen yarışmalara katılabilirler.
11.a) Takım çıkaramayan okulların sporcuları, ferdi olarak yarışmalara katılabilirler.
b) Takım çıkaran okullar, ferdi sporcu yarıştıramazlar.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
12.a) Yarışmalar takım ve ferdi olarak yapılacaktır.
b) Yarışma mesafesi;
KATEGORİLER
MESAFELER
GENÇ ERKEKLER
1000 M
GENÇ KIZLAR
500 M
YILDIZ ERKEKLER
1000 M
YILDIZ KIZLAR
500 M
ç) Sporcular yüzme bilmek zorundadır. ( Yüzme beyanı aile tarafından onaylanacaktır.)
d) Yarışmalar; K1, K2 ve C1 kategorisinde yapılacaktır.
KATEGORİLER
GENÇ ERKEKLER
GENÇ KIZLAR
YILDIZ ERKEKLER
YILDIZ KIZLAR
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kano Açıklamaları
YARIŞMA KATEGORİLERİ
K1, K2, C1
K1
K1, K2, C1
K1
Sayfa 2
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
KANO BRANŞ AÇIKLAMALARI
e) Yarışmalar durgunsuda yapılacaktır. ( İniş ve çıkış iskelesi, 9 kulvarlı start ve bitiş hattı
bulunan, ( ICF kurallarına uygun.))
f) Yarışma alanında su derinliği, düz zemine sahip alanlarda en az 2 metre, engebeli
zemine sahip alanlarda en az 3,5 metre olmalıdır.
g) Yarışma sahaları; A, B ve C kategorileri olarak 3 değişik şekilde olabilir. Yarışma
sahasının A, B ya da C kategorisi olmasında il tertip komitesi yetkilidir.
h) Yarışma sahalarının hazırlanmasında, Türkiye Kano Federasyonu ve ICF’ in standartları
kullanılacaktır.
ı) Okul takımları ve ferdi sporcuları tek tip aynı desen ve renklerde kendi formaları ile
yarışmalara katılmak zorundadır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kano Açıklamaları
Sayfa 3
Download

2014-2015 kano branş açıklamaları