MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ZDRAVÍ A ESOTERIKY
Michnův palác, Újezd 450/40, Praha 1 — Malá Strana
(součást Tyršova domu, poblíţ lanovky na Petřín)
Odpovědi hledejte na Minervě!
 jedinečná moţnost shlédnout dokument Zdeňka Podskalského ml. o legendárním
léčiteli J. Pasekovi, který tento svět opustil právě před pěti lety  přednáška
Romana Kindla na téma bylinky a imunita
hosté, např. Claudia Schwehla
(Rakousko)
(4. 12. 14:00) 
zajímaví zahraniční
či Katyma Nováková
(Kazachstán) 
New
view – Lukáš Putta představí unikátní cvičení pro odstranění bolestí
zad  moţnost vyzkoušet tělové svíce  přednášky
MUDr. Evy Moučkové (bylinky v kuchyni) a prim. MUDr. Jana
Miklánka
(homeopatie) 
herečka Luba Skořepová čte z knihy
Hadrová Anička aneb Pohádky pro holčičky
(5. 12. 15:00)
V neděli s námi oslavte Mikuláše: vstup na výstavu tento den zdarma!
Kompletní program najdete v novinách
Miner va a na www.miner vazdravi.com.
Pořádá: agentura ERDELINE, tel.: 777 556 871, fax: 222 310 031, e-mail: [email protected]
P RO G R A M P Ř E D N Á Š E K A S E M I N Á Ř Ů
PÁTEK 3. 12. 2010
SÁL I
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Jiří Sehnal: Indiánský drak, amulety a talismany
Jana Niessnerová: Čtení z ruky dle charakteru osobnosti
Ranka Tučková: Duchovní principy vztahů
Ing. Iva Marešová: Děrované brýle jako náhrada očních
cviků
Primář MUDr. Jan Miklánek: Homeopatie: kdy pomáhá a
kdy ne?
Radka Rektoříková: Kreslení pravou hemisférou
Bc. Eva Kalivodová Štichová: Poznej svého Anděla
Martina Blaţena Boháčová: Co nás čeká v roce 2011?
SÁL II
10:00 Zuzana Háková: Tajné nauky starého Egypta
12:00 Nikos Hozhoni: Ho´oponopono v praxi
14:00 Mgr. Vladimír Halama: Prameny ţivota – přirozené nadpřirozeno
16:00 Pavel Khom: Duchovní podstata vesmíru a člověka
17:00 Zdeněk Podskalský ml.: Legenda: Portrét lidového léčitele
Jindřicha Paseky – filmový dokument
SÁL III
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Martin Vokoun: Dianetika a duševní zdraví
Eva Maratová, Marie Chalupová: Proč jsme nemocní
Jan Pokorný – Janek: Vánoce tak trochu jinak
MUDr. Eva Moučková: Zdravé a levné pochoutky
Mgr. Ivana Valová: Ţivot ve vědomí 5D
Radomír Klimeš: Akupunktura, baňkování a moxování
Ing. Jiří Mareš: Zdraví hledejte v minulosti
SOBOTA 4. 12. 2010
SÁL I
10:00 Radka Tichá: Magie – rituály a duchovní pomůcky
11:00 Lenka Suchardová: Jak ve zdraví přeţít rok 2011
12:00 Mgr. Ladislava Štěpánková: Irisdiagnostika a harmonizace
beta-glukany
13:00 Olga Sellene: SRT – zdraví, vztahy, odblokování
14:00 Mgr. Ivana Muková: Důleţitost intuice před rokem 2012
15:00 Claudia Schwehla: Pranic Energy Healing
16:00 Lumír Hladík: Okamţité léčení – Kvantové unášení
17:00 Tatiana Kejvalová: K transformaci s Hadí silou
SÁL II
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Zdenka Blechová: Co má Ţena pochopit ve vztazích
Hana Körnerová: Svoboda přijde se zkušeností
Ing. Lukáš Putta, Ph.D.: Fyzická stabilita základ pohybu
Petr Brzobohatý: Silná energetická místa v ČR – VII. díl
Roman Kindl: Imunita v souvislostech
Zina Rajnochová: Duchovní kosmetika
PhDr. Ivan Hrabec: Modrá spirála nad Norskem
SÁL III
10:00
12:00
14:00
16:00
Mgr. Hana Hrušková: Vnitřní rodina – skutečná láska
Jiří Sehnal: Indiánský drak: co o nás ví?
Ing. Václav Vašek: Zapper a frekvenční terapie
Tomáš Vojta: Poselství našich snů
NEDĚLE 5. 12. 2010
SÁL I
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Libor Bednařík: Kouzelné Cvičení Proti Únavě
František Cappellari: Hlubinná regresní terapie
Noira: Druidství – Cesta kněţí Přírody
Bc. Eva Kalivodová Štichová: Jak si správně přát
Blanka Sehnalová: Sny a jejich význam
Luba Skořepová: Čtení nejen pro děti
Vladimíra Jestřabová: Ušní a tělové ozdravné svíce
MUDr. Eva Moučková: Koření v kuchyni i lékárničce
SÁL II
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Renata Nováková, Petr Ujec: Meditace za matku Zemi
Katyma Nováková: Karma a co o ní nevíte
Bc. Zuzka Klimešová: Tlustý = nemocný
Jaroslav Vydrţel: Rok 2011 podle čínské astrologie
Ing. Kateřina Marie Posoldová: Kabala a Strom ţivota
Ludmila Hamanová: Harmonická péče o zdraví a krásu
SÁL III
10:00 Olga Kalinová: Kontakty s jemně hmotným světem
12:00 Břetislav Hlas: Intuice – součást naší přirozenosti
14:00 Miriam Zikmundová: Karmalogie – karma v datu narození
16:00 Martina Dvořáková, DiS.: Koncert pro pohlazení srdce
Mezi přednáškami je 10minutová přestávka.
Kompletní program přednášek a seminářů najdete na www.miner vazdravi.com.
Download

Odpovědi hledejte na Minervě!