PROFIL SKUPINY EUROVIA CS 2010
EUROVIA CS GROUP PROFILE 2010
3
Obsah Contents
7
Máme pevné základy We have solid foundations
8
Na společné cestě On the road together
10
Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure
12
Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group activities
15
Ideme správnym smerom We‘re on the right road
17
Obchodní a finanční výsledky Business and financial results
19
PPP projekty PPP projects
20
Silniční stavby Roads
24
Železniční stavby Railways
26
Mostní stavby Bridges
28
Speciální stavby Special constructions
33Technologie Technology
37
Společenská odpovědnost Social responsibility
38
Dosažené úspěchy Successes achieved
41
Naši zaměstnanci Our employees
43Certifikáty Certificates
44Kontakty Contacts
www.eurovia.cz ❘ www.eurovia.sk
8
Máme pevné základy
We have solid foundations
„Věřím, že naše projekty budou
i letos vidět napříč Českou
a Slovenskou republikou.
I trust that our projects
will be in view this year
throughout the Czech
Republic and Slovakia.“
Martin
Borovka
Ing.
předseda představenstva a generální ředitel
chairman of the board, CEO
Vážení,
rok 2009 byl velmi složitý. V době celosvětové hospodářské krize zavládla na stavebním
trhu nejistota. Mnoho projektů jsme dovedli do úspěšného konce, některé další však byly
pozastaveny nebo ani nebyly zahájeny. V takové situaci bylo velmi důležité hledat nové příležitosti, které našim zaměstnancům zajistí práci. Jednou z takových příležitostí je historicky první PPP projekt na Slovensku, který se
nám podařilo získat.
S napětím vstupujeme i do roku 2010. Lze předpokládat, že ekonomická krize se ve stavebnictví
ještě více prohloubí. Jednou z cest, jak se s recesí vypořádat, je intenzivnější rozvoj partnerství
veřejného a soukromého sektoru.
Při prolistování následujících stránek se seznámíte s rozličnými projekty, které jsme v uplynulém roce dokončili napříč Českou a Slovenskou
republikou. Věřím, že i letos bude značka
EUROVIA CS spojena s řadou zajímavých projektů. Mezi jinými to určitě bude projekt „Rozhlédni
se!“, jehož jsme se stali generálním partnerem.
Dear Madam/Sir,
the year 2009 was extremely complicated,
with uncertainty surrounding the construction
market. Although many projects were brought
to a successful conclusion, others had to be
suspended or could not be launched at all. In
these circumstances it was very important to
search for new opportunities to secure work
for our employees.
One such window of opportunity was the first
ever PPP order in Slovakia which we succeeded
in winning. Now we are entering the year 2010
in a state of suspense: it is reasonable to assume
that the crisis in the construction industry will
continue to deepen. One of the ways of riding out
the recession is to develop closer partnerships
between the public and private sectors.
On the following pages you will find various
projects that we completed last year. I am
confident that this year EUROVIA CS will again be
involved in numerous major and exciting projects.
These include the “Look Around!” project in
which we have become the general partner.
9
Na společné cestě
On the road together
Od roku 2006 je stoprocentním vlastníkem společnosti francouzská
EUROVIA, která působí v 16 zemích
světa a je součástí světového
koncernu VINCI.
Svoji historii píšeme již více než
55 let (dříve jako Stavby silnic
a železnic, a. s.).
Our history goes back more than
55 years (previously as Stavby silnic
a železnic, a. s. – “Road and Railways
Construction”).
Kromě silničních a kolejových staveb
a mostů stavíme sportovní areály,
revitalizujeme památková centra,
budujeme čistírny odpadních vod
nebo městské komunikace.
In addition to road and railway
construction projects and bridges,
we build sports arenas, revitalize historic
city centres, and are engaged in the
construction of wastewater treatment
plants and urban roadways.
Společnost EUROVIA CS, a. s., patří
k nejvýznamnějším stavebním
firmám v České republice.
Jsme jedničkou v oblasti
dopravně-inženýrského stavitelství.
EUROVIA CS, a. s., is one of the
leading construction companies
in the Czech Republic.
We are number one in transportation
construction engineering.
Since 2006, the company has been
fully owned by the French company
EUROVIA, which is active in 16 countries
around the world and is a member of
the worldwide VINCI group.
Zákazníkům nabízíme bohaté zkušenosti,
nejmodernější technologie a široké zastoupení v českém i slovenském regionu.
Our clients can benefit from our vast
experience, the use of state-of-the-art
technologies, and our extensive network of
regional offices in the Czech Republic and
Slovakia.
Na Slovensku reprezentuje
Skupinu EUROVIA CS společnost
EUROVIA SK, a. s. (do prosince 2009
pod názvem EUROVIA – Cesty, a. s.).
The EUROVIA CS Group is represented
in Slovakia by EUROVIA SK, a. s. (known
as EUROVIA – Cesty, a. s. until
December 2009).
11
12
Struktura Skupiny Eurovia CS
EUROVIA CS Group structure
Skupina Eurovia CS
Martin Borovka
Granvia Construction, s. r. o.
Martin Pekáček
EUROVIA Services, s. r. o.
(sídlo Praha a Košice)
oblast Slovensko
EUROVIA SK, a. s.
Eric Rouffet
oblast Čechy západ
Jaromír Pešek
oblast Čechy střed
Jan Tříška
oblast Čechy východ
Petr Kolouch
oblast Morava
Ján Špaňo
závod Dopravné stavby
Andrej Dujava
závod Plzeň
Zdeněk Soukup
závod 3 – Praha
Miroslav Havlíček
závod Liberec
Pavel Jiroušek
závod Zlín
Josef Štafa
oblast Obalovny a lomy
Martin Borovka
EUROVIA Stone CZ, s. r. o.
Josef Starý
ředitel pro lomy Skupiny
EUROVIA CS
4 provozovny: Třebnůška,
Chomutovice, Chrtníky,
Chornice
závod Bratislava
Karol Bohunický
závod Ústí nad Labem
Pavel Chládek
závod 4 – Praha
Karel Hanzal
závod Hradec Králové
Petr Boukal
závod Jihlava
Martin Řehořek
závod Košice
Štefan Bálint
závod Karlovy Vary
Antonín Rybáček
závod Řevnice
Petr Mika
závod Pardubice
Petr Dohnálek
ODS-Dopravní stavby *
Ostrava, a. s.
Tomáš Vítek
EUROVIA Stone
EUROVIA Jakubčovice, s. r. o.
Dalibor Střílka
závod Prešov
Sergej Galajda
závod České Budějovice
Zdeněk Novák
GJW Praha, s. r. o.
Milan Koudelka
závod Emulze Kolín
Leoš Bešťák
EUROVIA Brno *
Jiří Lutonský
EUROVIA STONE
EUROVIA Kameňolomy, s. r. o.
Peter Gajdzica
EUROVIA Silba, a. s.
Jan Muzika
EUROVIA SOK, s. r. o. •
závod Obalovny CZ
František Boháč (A. Hnízdo)
Chodová Planá, Dalovice,
Černovice, Úžín, Středokluky,
Klecany, Kolín, Jihlava, (Česká, Vyškov)
Obalovna Letkov, s. r. o.
Václav Sinkule
Jihočeská obalovna, s. r. o.
Jan Mašek
Pražská obalovna Herink, s. r. o.
Miroslav Franěk
VČO-Východočeská obalovna, s. r. o.
Petr Červinka
závod Stred
Tibor Fuchs
Petr Mika
OMT-Obalovna Moravská Třebová, s. r. o.
Tomáš Hes
závod Obalovny
6 provozoven
Šemša, Vydumanec, Zbudza,
Kvetnica, Dubná Skala, Úsvit
Uniasfalt, s. r. o.
2 provozovny:
Šelpice, Viglaš
Vysvětlivky:
Explanatory notes:
oblast
area of activity
vlastní obalovna
company-owned asphalt plant
Liberecká obalovna, s. r. o.
Antonín Hnízdo
2 provozovny: Liberec, Červený Kostelec
závod
construction office
dceřiná obalovna
subsidiary asphalt plant
filiálka PPP
PPP branch office
lomy – EUROVIA Stone CZ
quarries – EUROVIA
Stone CZ
dceřiná společnost
subsidiary company
* dceřiná společnost měnící se od 1. 7. 2010 na závod / a subsidiary changing into a construction office on 1 July 2010
• dceřiná společnost, od 1. 7. 2010 součástí závodu Řevnice / subsidiary company, part of the Řevnice construction office as of 1 July 2010
lom – EUROVIA Stone (Fr)
quarry – EUROVIA
Stone (Fr)
Silasfalt, s. r. o.
Zdeněk Bortl
5 provozoven: Kunčice, Zádveřice,
Valašské Meziříčí, Šenov, Staré Město
Olomoucká obalovna Hněvotín, s. r. o.
Josef Wolf
13
14
Působení Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group activities
Ústí nad Labem
Liberec
Hradec Králové
Praha
Karlovy Vary
Třebestovice
Kolín Pardubice
Plzeň
Ostrava
Řevnice
Jakubčovice
nad Odrou
Jihlava
Brno
České Budějovice
Zlín
ředitelství headquarters
oblast area of activity
závod construction office
sektor plant
dceřiná společnost subsidiary company
dceřiná společnost měnící se od 1. 7. 2010 na závod
a subsidiary changing into a construction office on 1 July 2010
16
Ideme správnym smerom
We’re on the right road
„Strážime úroveň našich cien
a venujeme zvýšenú pozornosť
organizácii našich stavieb.
We ensure the level of our
prices and pay increased
attention to the organization
of our building projects.“
Eric
Rouffet
ředitel oblasti Slovensko
managing director, Slovakia
Čo bolo... Záver minulého roka priniesol pre
našu spoločnosť významnú zmenu v podobe
nového názvu a nového loga. V rámci konsolidácie Skupiny EUROVIA po celom svete spoločnosť EUROVIA – Cesty, a. s., zmenila svoj
názov na EUROVIA SK, a. s. Týmto krokom sme
chceli zvýrazniť fakt, že sme národnou spoločnosťou operujúcou po celom území Slovenska,
pričom naše nové obchodné meno zároveň aj
lepšie vystihuje širšie spektrum našej činnosti. Spoločnosť EUROVIA SK, a. s., naďalej zostáva členom Skupiny EUROVIA CS, ktorá pôsobí
v Česku a na Slovensku.
... a čo bude? Rok 2010 sa pre nás javí ako veľmi zaujímavý. Dôvodom je najmä stavba PPP
R1, vďaka ktorej máme taký plný zásobník zákaziek, aký sme doposiaľ na Slovensku ešte
nemali. Na druhej strane, pokračujúca recesia
v stavebnom odvetví a situácia v konkurenčnom prostredí nás nútia k tomu, aby sme teraz ešte pozornejšie strážili úroveň našich cien
a venovali zvýšenú pozornosť organizácii
našich stavieb.
What we have done… The end of last year brought
a significant change for our firm in the form of
our new name and new corporate logo.
EUROVIA – Cesty, a. s., changed its name to
EUROVIA SK, a. s., as part of the worldwide
consolidation of the EUROVIA Group. This
change is meant to emphasize the fact that we
are a nationwide company operating throughout
the whole of Slovakia; our new trade name is
also a better expression of the broader spectrum
of our activities. EUROVIA SK, a. s. remains a
member of EUROVIA CS Group, which is active in
both the Czech Republic and Slovakia.
... and what to expect? The year 2010 is shaping
up as a very interesting year for our company. The
main reason is the R1 PPP construction project,
thanks to which we now have the largest number
of orders we’ve ever had in Slovakia. On the other
hand, the recession in the construction business
continues, and the situation in the competitive
environment forces us to watch our prices more
carefully and to devote increased attention to the
organization of our construction projects.
17
Obchodní a finanční výsledky
Business and financial results
Konsolidované výkony [v mil. Kč]
Consolidated performance [in CZK mil.]
25 000
Konsolidovaný hospodářský výsledek [v mil. Kč]
Consolidated group financial results [in CZK mil.]
1500
24 000
Grégoire
Pinasseau
místopředseda představenstva a finanční ředitel
vice chairman of the board, finance director
„Díky výsledkům a dobré
finanční situaci naší skupiny
můžeme očekávat příznivou
budoucnost. Thanks to the
results and the good financial
situation of our group, we can
look forward to a positive
future.“ Grégoire Pinasseau
„Držíme slovo. We keep our
word.“ Ing. Zdeněk Synáček
Struktura zákazníků v roce 2009 [%]
Client structure in 2009 [%]
23 000
1000
22 000
21 000
500
20 000
19 000
0
2007
2008
21 484,3
23 010,7
2009
2007
2008
2009
24 511,7
1 042,6
924,7
862,9
Počet zaměstnanců (k 31. 12.)
Number of employees (as at 31 Dec.)
Struktura stavebních prací v roce 2009 [%]
Structure of construction contracts in 2009 [%]
Kapacita samofinancování [v mil. Kč]
Capacity for self-financing [in CZK mil.]
4700
5000
6
5
4000
14
4300
3000
25
70
24
56
2000
3900
1000
0
3500
stát | kraje, města a obce | soukromý sektor
state government | regional governments, towns and municipalities | private sector
silnice | železniční a tramvajové trati | mosty | ostatní
roads | railways and tram tracks | bridges | other
2007
2008
2009
2007
2008
2009
4 265
4 264
4 312
1 544,6
1 654,2
4 227,5
19
PPP projekty
PPP projects
„Zkušenosti ze Slovenska nám
pomohou v realizaci podobných
projektů i v dalších regionech.
The experiences we have gained
in Slovakia will help us in the
execution of similar projects
in other regions.“
Martin
Pekáček
Ing.
Zdeněk
Ing. Synáček
člen představenstva a obchodní ředitel
member of the board, sales director
ředitel Granvia Construction, s. r. o.
director, Granvia Construction, s. r. o.
V roce 2009 jsme zahájili v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru výstavbu
52 km úseku rychlostní silnice R1 na Slovensku. PPP projekt spočívá v zabezpečení financování, projektování, výstavby, provozu
a následné údržby silnice. Komunikace povede
východně od Bratislavy a propojí město Nitra
s obcí Tekovské Nemce. Součástí je také severní obchvat Banské Bystrice. Výstavbu provádí
Granvia Construction, s. r. o., jež patří do Skupiny EUROVIA CS.
Získané zkušenosti nám dávají dobrou výchozí pozici k realizaci podobných projektů i v dalších zemích včetně České republiky. Díky
regionální působnosti můžeme být veřejnému
sektoru partnerem nejen na celostátní úrovni,
ale také u místních samospráv.
In 2009, we began construction of a 52-kilometer
section of the R1 expressway in Slovakia as part
of a public-private partnership. PPP tasks include
securing financing, drafting project documents,
construction, and the operation and subsequent
maintenance of the completed road. The road
connects the towns of Nitra and Tekovské
Nemce to the east of Bratislava. The project also
includes a northern bypass of Banská Bystrica.
Construction is being performed by Granvia
Construction, s. r. o., a member of the
EUROVIA CS Group.
Thanks to our previous experience, we are in an
excellent starting position for the implementation
of similar projects in other countries, including
the Czech Republic. Thanks to the fact that we
are active on the regional level as well, we can
partner with the public sector not only on the
national level, but can also work with local and
regional government.
21
obchvat Česká Skalice
Nový úsek silnice I/33 je jednou z nejvýznamnějších tras
v Královéhradeckém kraji. Na trase se nachází celkem
12 mostních objektů, včetně 1 lávky pro pěší.
Termín dokončení: listopad 2009
This new section of the I/33 motorway is one of the most
important road segments in the Hradec Králové region,
involving a total of 12 bridges, including 1 pedestrian
overpass.
Date of completion: November 2009
R6 Tisová – Kamenný Dvůr
Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka, úpravy či
přeložky stávajících komunikací, přístupové cesty k přilehlým objektům a také 8 mostních konstrukcí. Stavba
počítá s vytvořením protihlukových stěn a s dalšími úpravami včetně rekultivace.
Termín dokončení: listopad 2009, resp. červen 2010
This project includes a motorway interchange, alterations,
relaying of existing roadways, the construction of access
roads to adjacent properties, and 8 bridges. The project also
anticipates the construction of sound barriers and other
works, including recultivation.
Date of completion: November 2009
and June 2010, respectively
obchvat Sulec
Stanislav Sýkora
hlavní stavbyvedoucí, závod Karlovy Vary
chief construction manager, construction office Karovy Vary
„Nebylo jednoduché
stavbu vybudovat, ale
zvládli jsme to.
THE Construction wasn’t
easy, but we made it.“
Stavba vznikla v rámci postupného zkapacitňování
stávající silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7
vedoucí z Prahy do Chomutova.
Termín dokončení: listopad 2009
This project is part of the ongoing widening of the existing
I/7 motorway and its transformation into the four-lane R7
expressway from Prague to Chomutov.
Date of completion: November 2009
23
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie
Súčasťou stavby sú protihlukové steny v celkovej dĺžke
5,9 km, 11 mostných objektov, 4 oporné steny a 2 mimoúrovňové križovatky. Na stavbu sa použilo viac než 940 tis.
metrov kubických násypového materiálu a takmer 15 km
kanalizačných rozvodov.
Termín dokončenia: november 2009
This project includes the construction of 5.9 kilometres of
sound barriers, 11 bridges, 4 retaining walls, and 2 motorway
interchanges. Construction required the use of more than
940,000 cubic meters of fill and almost 15 kilometers of
drainage piping.
Date of completion: November 2009
D1 Mengusovce – Jánovce
Tento diaľničný úsek výrazne zrýchli tranzitnú dopravu
a odkloní ju z preťažených komunikácií s vysokou nehodovosťou miest Svit a Poprad, čím sa zlepší aj bezpečnosť
a kvalita života miestnych obyvateľov.
Termín dokončenia: september 2009
This section of motorway will significantly reduce transport
time for through traffic by diverting it from overburdened
and accident-plagued surface roads in the towns of Svit and
Poprad, thus also helping to improve local residents’ safety
and quality of life.
Date of completion: September 2009
I/66 Vaľkovňa – Šumiac
Ing. Pavol Babík
stavbyvedúci, závod Dopravné stavby, Poprad
construction manager, construction office Dopravné stavby, Poprad
„táto Ojedinelá stavba je
významná pre priemyselný
rozvoj zeme.
This remarkable
construction is important
for industrial development
of the country.“
Ide o historicky prvú stavbu na Slovensku s použitím metódy „recyklácia vozovky za studena“ na ceste prvej triedy I/66 Vaľkovňa – Šumiac. Na stavbe spolupracovala aj kobercová čata, ktorá tu realizovala obrusnú vrstvu ACO 11.
Termín dokončenia: november 2009
This project on the I/66, an A-road type motorway between
Vaľkovňa and Šumiac is the first construction project in the
history of Slovakia to use the “cold road recycling” process.
Construction also involved the collaboration of a paving crew
that realized an ACO 11 coating layer.
Date of completion: November 2009
25
Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk
Elektrizace umožní bezpřestupové spojení přímými vlaky do Šumperka ze směru Přerov a Olomouc, případně ze
směru Brno, Prostějov a Olomouc. Úsek získal nejen nové
trakční vedení, ale zároveň byl kompletně zrekonstruován.
The electrification allows train passengers to travel directly
to Šumperk from Přerov and Olomouc – potentially also
from Brno via Prostějov and Olomouc – without the need
to transfer. Not only did the section of railway receive new
overhead lines, but the project also included the complete
renovation of the tracks.
Průjezd železničním uzlem Kolín
Rozsáhlá, technicky náročná liniová stavba byla řešena
s ohledem na bezbariérový pohyb zdravotně postižených
osob. Kromě pokládek nových typů kolejových roštů a výhybek byla rekonstruována přilehlá nástupiště, 8 mostních objektů, 10 propustků, 680 m zárubních zdí a 683 m
opěrných zdí.
Termín dokončení: duben 2010
The extensive and technically demanding linear construction
was designed to enable a barrier-free movement for
disabled individuals. In addition to the laying of new types
of sleepers and rail switches, the adjacent platform, 8 bridge
structures, 10 culverts, 680 m of retaining wall and 683 m of
support wall were reconstructed.
Date of completion: April 2010
Bc. Pavel Zelina
hlavní stavbyvedoucí, závod Pardubice
chief construction manager, construction office Pardubice
„Stavba zlepšila kvalitu,
pohodlí a bezpečnost
v osobní dopravě.
The project has improved
the quality, comfort,
and safety of personal
transport.“
Opravilo se celkem 12 mostů a 15 propustků. V rámci této
rekonstrukce byla trať vybavena také novým elektronickým
zabezpečovacím zařízením zvyšujícím bezpečnost
železničního provozu.
Termín dokončení: duben 2010
A total of 12 bridges and 15 culverts were overhauled, and the
section of railway was outfitted with a new electronic signalling
system, thus improving the safety of railway transport.
Date of completion: April 2010
27
Most v Jaroměřicích nad Rokytnou
Rekonstrukce mostu přes říčku Rokytnou v Jaroměřicích
nad Rokytnou probíhala v termínu od dubna do července 2009. Jednalo se o první regionální projekt tohoto typu
realizovaný ve vlastních výkonech závodu Jihlava.
Termín dokončení: červenec 2009
The renovation of the bridge across the Rokytna River in
Jaroměřice nad Rokytnou took place from April to July 2009.
This was the first project of its type that construction office
carried out on its own.
Date of completion: July 2009
Most přes Malši, Roudné
u Českých Budějovic
Při rekonstrukci byla zachována původní silueta obloukového mostu. K technickým zvláštnostem této stavby
patří zhotovení mostovky v kompletním příčném řezu
s předem osazenými římsovými prefabrikáty z vláknobetonu a částmi zabetonované ocelové konstrukce.
Termín dokončení: srpen 2009
The renovation project preserved the arched bridge’s original
silhouette. One unique technical aspect of this project is the
fact that the bridge deck was manufactured in a complete
cross-section, with pre-mounted prefabricated fibrereinforced concrete railings and cemented steel construction
elements.
Date of completion: August 2009
Mosty Kaplice
Petr Beran, Kamil Červenka
stavbyvedoucí, závod České Budějovice
construction managers, construction office České Budějovice
„Stavba tohoto atypického
obloukového mostu pro
nás byla velkou výzvou.
The construction of this
atypical arched bridge was
a great challenge for us.“
Povrchové úpravy a rekonstrukce mostů byly provedeny
se záměrným zachováním původní spodní mostní klenby a historického vzhledu obou mostů. Práce zahrnovaly
opravu říms, opěr a křídel, byly provedeny sanace a zhotovena železobetonová mostní desková konstrukce.
Termín dokončení: listopad 2009
Bridge reconstruction and resurfacing was conducted with
the intentional preservation of the original lower bridge vault
and the historical appearance of both bridges. The work
included repairs to cornices, supports and wings, and the
reinforced-concrete panel bridge structure was renovated.
Date of completion: November 2009
29
Fotbalový stadion Zlín
V rámci projektu byla kompletně zrekonstruována hrací
plocha fotbalového stadionu. Posílen byl drenážní systém
hřiště a vyměněna závlaha hrací plochy. Stadion má také
zcela nový trávník.
Termín dokončení: říjen 2009
The project involved the complete renovation of the football
stadium’s playing surface. The field’s drainage system was
improved and a new irrigation system installed. The stadium
also has a completely new lawn.
Date of completion: October 2009
Infrastruktura průmyslové
zóny Holešov
Stavba o celkové ploše 320 hektarů zahrnovala přípravu
silničních a železničních komunikací, ale také zasíťování
celého objektu, přívod pitné vody nebo řešení odpadních
a dešťových vod. Vznikl zde nový kruhový objezd.
Termín dokončení: listopad 2009
The 320-hectare construction site included the preparation
of road and railway connections, as well as laying of utilities
for the entire site, drinking water pipes, and solving the
problem of wastewater and rainwater drainage. A new traffic
roundabout was built as well.
Date of completion: November 2009
Masarykovo náměstí, Nový Jičín
Miroslav Blaťák
hlavní stavbyvedoucí, závod Zlín
chief construction manager, construction office Zlín
„I v krátkém čase umíme
postavit velké věci.
We can build big things in
a short period of time.“
V rámci oprav byla na centrální plochu unikátního náměstí
položena nová dlažba s grafickým uspořádáním a bylo
obnoveno podloubí náměstí a přilehlých ulic. Součástí
výstavby byly vodní prvky (Fontána času, pítko, kašna), veřejné
osvětlení a městský mobiliář. Po více než 40 letech tak
náměstí opět splňuje historicko-estetická měřítka.
Termín dokončení: srpen 2009
Repairs of this unique public square included the laying of new
decorative paving stones and the renovation of the arcades
on the square and adjoining streets. The project also involved
the construction of water elements (a splash fountain, drinking
fountain, and traditional water fountain), public lighting, and
street furniture. After more than 40 years, the square thus again
meets historical and aesthetic standards.
Date of completion: August 2009
31
Park aréna Poprad juh III
Stavba spočívala vo výstavbe ľadovej plochy, ktorá bude
slúžiť občanom Popradu. Okrem inštalácie chladiacej
technológie a technologického kanálu si výstavba vyžadovala aj ďalšie práce, ako realizáciu dažďovej kanalizácie, vodovodnej prípojky a prípojky NN.
The project involved the construction of an ice rink for
the citizens of Poprad. In addition to the installation of a
cooling system and utility channel, the project required the
construction of a rainwater drainage system, water mains,
and low-voltage electrical mains.
Námestie SNP Zvolen
Rekonštrukcii námestia predchádzal systematický záchranný archeologický výskum. Išlo o komplexnú stavbu,
ktorá zahŕňala mnoho stavebných objektov od vodovodných a elektrických prípojok, prekládky plynovodu alebo
rekonštrukciu cesty a spevnenie plochy.
Termín dokončenia: december 2008
Renovation of the public square was preceded
by a systematic archaeological rescue excavation.
The comprehensive renovation project involved many
construction elements: water and electrical mains,
the relaying of gas mains and the renovation of roads
and reinforced surfaces.
Date of completion: December 2008
Ing. Karol Harman
stavbyvedúci, závod Stred, Zvolen
construction manager, construction office Stred, Zvolen
„Ani NAJVÄČŠIE námestie
v strednej EurÓpe pre nás
nie je PREKÁŽKOU, ale výzvou!
Not even the largest square
in Central Europe is an
obstacle for us – instead, we
view it as a challenge!“
V okolí klziska sa pracovalo na spevnení plôch, sadových
úpravách a verejnom osvetlení. Zadávateľom prác je
mesto Poprad. Stavba bola dokončená v čase kratšom
ako 2 mesiace.
Termín dokončenia: október 2009
The area surrounding the ice-skating rink received ground
solidification, landscaping, and public lighting. The project
was ordered by the town of Poprad. Construction was
completed in a period of less than 2 months.
Date of completion: October 2009
33
Technologie
Technology
„Technická vyspělost a dokonalé
zvládnutí moderních technologií –
předpoklady prosperity naší
společnosti. Technical progressiveness
and a perfect command of modern
technology – the prerequisites for our
company’s prosperity.“
Michal
Sýkora
Ing.
technický ředitel
technical director
Odborníci mezinárodního stavebního koncernu
EUROVIA věnují velké úsilí výzkumu a vývoji
nových technologií, díky kterým jsou společnosti Skupiny EUROVIA CS schopny splnit i ty
nejnáročnější požadavky klientů.
V loňském roce jsme se rozhodli pro pořízení
nové generace výsuvných skruží, které budou
využity k výstavbě mostních objektů na rychlostní komunikaci R6 v úseku Sokolov – Tisová
v Karlovarském kraji a na rychlostní komunikaci R1 na Slovensku v úseku Selenec – Beladice.
Koncern EUROVIA se věnuje vývoji efektivních
stavebních postupů a nových stavebních materiálů. Izolační systém Etanplast, využívaný
pro mostní konstrukce, je originální strojní pokládkou. V loňském roce bylo jen na mostních
objektech rychlostní komunikace R6 položeno
40 000 m2 izolace ETANPLAST®. Nové technologie bojují i s hlukem způsobovaným dopravou,
konkrétně s valivým hlukem od pneumatik
projíždějících vozidel. Výrazně nižší hlučnost
povrchů vozovek zajišťuje speciální asfaltová
směs Viaphone.
The experts of the international EUROVIA
construction group are actively engaged in the
research and development of new technologies
that will help the EUROVIA CS Group’s companies
meet their clients’ most demanding tasks.
Last year, we decided to acquire the next
generation of movable scaffolding systems, which
will be used during the construction of bridges
on the section of the R6 expressway between
Sokolov and Tisová in the Karlovy Vary region
and on the R1 expressway between Selenec and
Beladice in Slovakia.
EUROVIA works to develop efficient construction
processes and new construction materials. The
Etanplast insulation system used for bridges is an
original mechanically-applied waterproofing layer.
Last year, we laid some 40 000 m2 of ETANPLAST®
waterproofing on bridges along just the R6
expressway alone. New technologies are also
joining the battle against traffic noise, specifically
the noise caused by the tires of passing cars. The
special Viaphone asphalt mix helps to significantly
reduce the noise levels of road surfaces.
34
35
Technologie
Technology
Noční pokládka asfaltového koberce
s použitím speciálního osvětlení.
Night-time laying of asphalt surface
using special lighting.
Zjišťování struktury polymerů
v asfaltech UV mikroskopem.
Determining the polymer structure in
asphalt using UV microscope.
Výsuvná skruž nové generace bude použita
při výstavbě mostních objektů na rychlostní
komunikaci R6 v úseku Sokolov – Tisová
a při stavbě silnice R1 na Slovensku.
A new generation of extension centring forms
will be used for the construction of bridges
on the Sokolov – Tisová segment of the R6
expressway and for the laying of the R1 road in
Slovakia.
Strojní pokládka izolačního systému
ETANPLAST®.
Mechanical laying of the ETANPLAST®
insulation system.
Zkouška ohladitelnosti kameniva
– příprava vzorků.
Testing the levelling properties of
aggregate – sample preparation.
37
Společenská odpovědnost
Social responsibility
„Není nám lhostejné, co se děje
poté, co odevzdáme stavbu
do užívání. We are far from
indifferent to what happens
after we turn our completed
projects over to public use.“
Iveta Štočková, Dis., tisková mluvčí | Spokesperson
Mezi naše klíčové aktivity v oblasti společenské odpovědnosti patří projekt „Rozhlédni se!“
Jde o celorepublikový vzdělávací projekt Nadačního fondu Kolečko v oblasti bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na děti
do deseti let v mateřských a základních školách a dětských domovech.
Není nám lhostejné, co se děje poté, co odevzdáme stavbu do užívání. Po silnicích začnou
jezdit auta, motorky, cyklisté, chodit chodci
a především děti. A my si uvědomujeme rizika,
která na silnicích mohou být. Prevence u malých dětí je pro nás prioritou.
K dalším projektům, jimž se v rámci společenské odpovědnosti věnujeme, patří podpora
mladých talentů v oblasti vzdělávání, kultury
a sportu. Jde například o partnerství se Zimní
olympiádou dětí a mládeže ČR 2010 nebo tenisovým turnajem vozíčkářů EUROVIA Cup.
One of our key activities in the field of social
responsibility is the “Look Around!” project,
a nationwide educational project run by the
“Kolečko” endowment fund. This project provides
traffic safety lessons for children under ten
years of age at preschools, primary schools, and
children’s homes.
We are far from indifferent to what happens after
we turn our completed projects over to public
use. Roads are used by cars, motorcycles, and
bicyclists. Pedestrians, and especially children,
walk along them. And we are aware of the
dangers that can exist on our roads. Prevention
among young children is a top priority for us.
Other projects in the area of social responsibility
include our support for young talented individuals
in the areas of education, culture, and sports – for
instance, by partnering with the Czech Winter
Olympics for Children and the Youth 2010 or the
EUROVIA Cup tennis tournament for the disabled.
38
Dosažené úspěchy
Successes
Nová letištní hala v Karlových Varech
se stala Stavbou roku Karlovarského
kraje.
The new airport terminal hall in Karlovy
Vary was named the Construction of the
Year in the Karlovy Vary region.
V roce 2009 jsme za své stavby obdrželi řadu ocenění na celostátní i krajské úrovni. Ceny udělovala nejen odborná porota
(například v rámci soutěže Česká dopravní stavba roku), ale i široká veřejnost nebo
sdružení Stavíme ekologicky a Ministerstvo
životního prostředí ČR.
Železniční estakáda přes Masarykovo
nádraží v Praze a Přeložka silnice I/14
Liberec – Kunratická, II. a III. etapa, zvítězily
ve svých kategoriích v soutěži Česká
dopravní stavba roku 2008.
In 2009, our projects won numerous awards
on both the national and regional level.
These awards were granted not only by
juries of experts (as, for instance, in the
Czech Transport Construction of the Year),
but also by the general public or the Stavíme
ekologicky (Let’s Build Environmentally)
association and the Ministry of Environment
of the Czech Republic.
The railroad viaduct over Masaryk Station in
Prague and stages II and III of the relaying
of the I/14 motorway between Liberec and
Kunratická won in their categories for the
2008 Czech Transport Construction
of the Year award.
Kotevní stání na nábřeží Edvarda
Beneše v Praze si odneslo cenu poroty
v soutěži Česká dopravní stavba
roku 2008.
The boat anchorage on the Edvard
Beneš embankment in Prague received
the jury prize in the 2008 Czech
Transport Construction of the Year
competition.
Rekonstrukce Americké třídy v Plzni
získala cenu veřejnosti v rámci
hlasování na mezinárodním veletrhu
Roadware 2009.
The renovation of America Street in
Pilsen received the public’s award at the
international Roadware 2009 trade fair.
41
Naši zaměstnanci
Our employees
„Díky našim zaměstnancům
máme náskok před
konkurencí. Thanks to our
employees we are one step
ahead of the competitors.“
Mgr. Lenka Zachová,
personální ředitelka | Human Resources Director
Zaměstnanci Skupiny EUROVIA CS díky svým
znalostem a zkušenostem neustále zvyšují
výkonnost a ambice společnosti. Jejich schopnosti nám umožňují obstát na trhu, kde vládne
tvrdá konkurence. Vzájemná spolupráce a rozvoj dovedností každého pracovníka jsou jedním z hlavních pilířů naší firemní kultury.
Podporujeme rozvoj profesních znalostí
a zkušeností mladých talentů a nabízíme jim
perspektivní uplatnění. Čerství absolventi
vysokých škol a středních odborných škol procházejí vzdělávacími programy, které ve spolupráci s ostatními společnostmi např. v Polsku,
Litvě, na Slovensku a dalších evropských zemích úspěšně probíhají již několik let.
Absolvování kurzů, stejně jako zkušenosti
z významných stavebních projektů nebo
i účast na mezinárodních soutěžích, např. soutěž řemeslných dovedností EuroSkills, jsou pak
základními předpoklady ke kariérnímu postupu zaměstnanců.
Thanks to their knowledge and experience, the
employees of EUROVIA CS Group are continually
increasing the company’s productivity and
expanding its ambitions. Our know-how enables
us to compete on a highly competitive market.
Cooperation and expanding one’s knowledge and
skills form one of the main pillars of our corporate
culture.
We promote the development of professional skills
and experience among young talents and offer
them a job with perspective. Recent graduates
from universities and technical schools undergo
special training programmes that we have been
successfully organizing in collaboration with other
companies in Poland, Lithuania, Slovakia, and other
European countries for several years.
Attending and completing courses is a basic
precondition for our employees’ career
advancement, as are the experiences they
gain from working on important construction
projects and from participating in international
competitions such as the EuroSkills vocational
skills competition.
43
Certifikáty
Certifications
EUROVIA CS, a. s., a EUROVIA SK, a. s., jsou
držiteli certifikátů systému managementu
kvality podle normy ČSN EN ISO 9001
a STN EN ISO 9001, systému environmentálního
managementu podle normy ČSN EN ISO 14001
a STN EN ISO 14001 a systému managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy
ČSN OHSAS 18001 a STN OHSAS 18001.
Uvedené systémy jsou součástí integrovaného
systému managementu, zahrnujícího všechny
procesy a činnosti společností. Integrovaný
systém managementu společností umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na trvalé dosahování vysoké kvality staveb a stavebních
výrobků, na ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společností. Zároveň se snažíme minimalizovat
dopady stavebních a výrobních činností na životní prostředí a zajistit bezpečné pracovní prostředí
na všech pracovištích.
EUROVIA CS, a. s., and EUROVIA SK, a. s., hold
certifications for its quality management system
(ČSN EN ISO 9001 and STN EN ISO 9001),
environmental management system
(ČSN EN ISO 14001 and STN EN ISO 14001) and
occupational health and safety management system
(ČSN OHSAS 18001 and STN OHSAS 18001).
These systems are part of our integrated
management system, which includes all companies
processes and activities. The companies’ integrated
management system enables the efficient
management of processes and activities, with an aim
towards providing top-quality construction services
and products, ensuring the companies’ financial
success and overall development, minimizing the
environmental impact of our construction and
production activities, and providing a safe working
environment at all our facilities.
44
Kontakty
Contacts
Ředitelství společnosti EUROVIA CS, a. s.
Headquarters EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 PRAHA 1
T/ +420 224 952 020
www.eurovia.cz
Oblast Čechy střed
Area of activity central Bohemia
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – Stodůlky
T/ +420 235 005 111
Oblast Morava
Area of activity Moravia
Vídeňská 104
619 00 BRNO
T/ +420 547 212 157
Oblast Čechy východ
Area of activity eastern Bohemia
Piletická 498
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
T/ +420 495 859 111
Oblast Obalovny a lomy
Area of activity Asphalt plant and quarries
Národní 10
113 19 PRAHA 1
T/ +420 224 952 020
Oblast Čechy západ
Area of activity western Bohemia
Sedlecká 169
360 02 KARLOVY VARY
T/ +420 352 537 006
Oblast Slovensko
EUROVIA SK, a. s.
Area of activity Slovakia
EUROVIA SK, a. s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
T/ +421 55 726 1101
www.eurovia.sk
Design a zlom | Design: Bison & Rose s. r. o.
Texty | Texts: EUROVIA CS, a. s., Bison & Rose s. r. o.
Fotografie | Photographs: archiv EUROVIA CS, a. s.,
Adéla Bartoníčková, Martin Malý
Vydala | Published by: EUROVIA CS, a. s., v roce 2010
Tisk | Printing: APS Production s. r. o.
Download

Profil společnosti 2010