KONSTRUKCE 2014
Konference České asociace ocelových konstrukcí
a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)
6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Pozvánka
Pořádají
Stříbrný partner
Partneři
www.konferencekonstrukce.cz
Mediální partneři
KONSTRUKCE 2014
Odborný program a přednášející
1. den 08.00 – 09.00 Registrace účastníků
09.00 – 17.00 Konference KONSTRUKCE 2014
18.00 – 24.00 Společenský večer s rautem
2. den09.15 – 09.30 Registrace členů ČAOK na Generální shromáždění
09.30 – 11.30 Generální shromáždění ČAOK (jen pro členy ČAOK)
Konference bude rozdělena do dvou odborných bloků:
Okruh 1 – Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství
Okruh 2 – Mosty
Přednášky jsou průběžně domlouvány a doplňovány.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, více viz www.konferencekonstrukce.cz.
www.konferencekonstrukce.cz
Konference České asociace ocelových konstrukcí
Organizační zajištění
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Starobělská 1133/5,
700 30 Ostrava-Zábřeh
Monika Dvorščáková, DiS.
T: +420 597 317 578, M: +420 733 530 695,
E: [email protected]
Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK)
Starobělská 1133/5,
700 30 Ostrava-Zábřeh
Ing. Marek Janda
M: +420 737 283 516,
E: [email protected]
Vložné
• člen ČAOK
• nečlen ČAOK
1 815 Kč (1 500 Kč bez 21% DPH)
3 630 Kč (3 000 Kč bez 21% DPH)
Ubytování
Nově zařizuje ubytování organizátor konference. V hotelu jsou objednány a domluveny pokoje
za sníženou cenu, je ale nutné si je objednat nejpozději 30 dnů před konáním konference
(do 3. 10. 2014). Následné storno bude hrazeno v plné výši. Po 3. 10. 2014 si každý účastník
řeší ubytování individuláně. Cena za pokoj, který si objedná přímo v hotelu však bude vyšší.
V případě, že budete mít zájem o ubytování i den před konferencí (5. 11. 2014), napište,
prosím, požadavky do poznámky přihlášky nebo na e-mail [email protected]
Cena ubytování
• jednolůžkový pokoj
• dvoulůžkový pokoj
1 800 Kč (1 565 Kč bez 15% DPH)
2 100 Kč (1 826 Kč bez 15% DPH)
www.konferencekonstrukce.cz
KONSTRUKCE 2014
Přihláška na konferenci
fax: +420 597 579 166
e-mail: [email protected]
Registrační údaje
Název firmy
Ulice Stát
Město PSČ DIČ IČ Jméno
Tituly
Pozice E-mail
Telefon Účastnický poplatek: člen ČAOK Příjmení 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH), nečlen ČAOK Jméno
Tituly
Pozice E-mail
Telefon Účastnický poplatek: člen ČAOK Příjmení 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH), nečlen ČAOK Jméno
Tituly
Pozice E-mail
Telefon Účastnický poplatek: člen ČAOK 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH), nečlen ČAOK Tituly
Pozice E-mail
Telefon 3 630 Kč (3 000 Kč bez DPH)
Příjmení 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH), nečlen ČAOK Jméno
Tituly
Pozice E-mail
Telefon Účastnický poplatek: člen ČAOK 3 630 Kč (3 000 Kč bez DPH)
Příjmení Jméno
Účastnický poplatek: člen ČAOK 3 630 Kč (3 000 Kč bez DPH)
3 630 Kč (3 000 Kč bez DPH)
Příjmení 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH), nečlen ČAOK www.konferencekonstrukce.cz
3 630 Kč (3 000 Kč bez DPH)
Konference České asociace ocelových konstrukcí
Přihláška ubytování
Jednolůžkový pokoj za 1 800 Kč (1 565 Kč bez 15% DPH) – počet pokojů
.
Dvoulůžkový pokoj za 2 100 Kč (1 826 Kč bez 15% DPH) – počet pokojů
.
Jména a příjmení ubytovaných – jednolůžkové pokoje
1. pokoj
2. pokoj
3. pokoj
4. pokoj
5. pokoj
Jména a příjmení ubytovaných – dvoulůžkové pokoje
1. pokoj
2. pokoj
Poznámky
Forma úhrady
Celkovou částku uhradíme na účet číslo 1658580309/0800 dne
.
Jako variabilní symbol prosím použijte Vaše IČ. Daňový doklad obdrží účastník po uhrazení celkové částky.
Požadujeme zaslání zálohové faktury.
Přihlášku můžete poslat na e-mail [email protected],
faxem na +420 597 579 166 nebo poštou na adresu
KONSTRUKCE Media, s. r. o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Tato přihláška je závazná. Stornovací poplatek je účtován ve výši 1 500 Kč. Při odhlášení později než 14 dní před
začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Při odhlášení ubytování později než 3. 10. 2014 bude splatná
celá částka za objednané pokoje. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů případné změny v programu. Po
odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti na uvedený e-mail. Pokud se tak nestane do 14 dnů, kontaktujte
nás prosím telefonicky na čísle +420 737 283 516.
www.konferencekonstrukce.cz
KONSTRUKCE 2014
Konference České asociace ocelových konstrukcí
Nabídka partnerství a prezentace
Plnění
Zlatý
partner
Stříbrný
partner
Partner
Cena
70 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
Umístění loga na konferenci (společná tabule)
✔
✔
✔
Umístění loga na oficiálních materiálech konference
(pozvánky, oznámení, inzerce, sborník)
✔
✔
✔
Výstavní prostor
✔
✔
Volná registrace – počet osob
6
4
2
Prezentace na webu konference
✔
✔
✔
Sponzorování oběda
(jmenovité uvedení hostitele + umístění loga)
✔
Sponzorování přestávek na kávu
(jmenovité uvedení hostitele + umístění loga)
✔
Inzerát ve sborníku 1/1 strana,
Inzerát v čísle 6/2014 časopisu Konstrukce 1/2 strany
✔
Inzerát ve sborníku 1/2 strany
Inzerát v čísle 6/2014 časopisu Konstrukce 1/3 strany
Přednáška v oficiálním programu
✔
✔
✔
Materiály do tašky konference
Seznam účastníků
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Člen ČAOK má 15% slevu na výše uvedené partnerství. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Další možnosti propagace
Komerční přednáška na konferenci v rozsahu do 10 minut,
její uveřejnění ve sborníku (účast 1 osoby na akci zdarma)
20 000 Kč
Pozn.: maximálně 3 přednášky celkem
3 500 Kč člen ČAOK
Prezentační stolek v předsálí konference (účast 1 osoby zdarma)
6 500 Kč nečlen ČAOK
1 500 Kč člen ČAOK
Umístění letáků do konferenční tašky
2 500 Kč nečlen ČAOK
1 strana
Inzerce ve sborníku konference
1/2 strany
1 500 Kč člen ČAOK
3 000 Kč nečlen ČAOK
1 000 Kč člen ČAOK
2 000 Kč nečlen ČAOK
1 500 Kč člen ČAOK
Komerční článek ve sborníku konference (max. 2 strany)
3 000 Kč nečlen ČAOK
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
Kontakt pro další informace a jednání:
Ing. Marek Janda
tajemník ČAOK
M +420 737 283 516, [email protected]
Česká asociace ocelových konstrukcí
Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Monika Dvorščáková, DiS.
sekretariát KONSTRUKCE Media
M +420 733 530 695, [email protected]
KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh
www.konferencekonstrukce.cz
Download

KONSTRUKCE 2014 - Česká asociace ocelových konstrukcí