červen 2011
Informační on-line měsíčník společnosti Akuna CZ. Vychází vždy první víkend v měsíci.
Milí kolegové, vážení distributoři,

máme za sebou jarní Akuna meeting. I tentokrát se jeho
účastníci rozešli nabití novou energií a s novými poznatky
o produktech i obchodu s Akunou. Na osm set z vás a vašich
partnerů strávilo podnětný a příjemný den v kongresovém
sále Hotelu Voroněž v Brně. Každý z účastníků, ať již šel na
meeting s jakýmkoliv cílem, si odnesl to své. Ať již to byly
nové informace z úst předsedy Vědecké rady dr. Jaromíra
Bertlíka, obchodní inspirace z projevů nejúspěšnějších obchodníků, jasný návod jak pracovat s novými lidmi v mimořádném tištěném Akuna Info či rada MUDr. Oto Košty ke
konkrétnímu zdravotnímu problému. Samozřejmě několik
účastníků si odneslo i materiální hodnoty. Ať již finanční příspěvek v projektu „Hledáme nejsilnější zdravotní příběhy“,
nebo ceny z prvního losování GOLD Kuponů. Na meetingu
se plně projevila síla podpory, kterou Akuna svým partne-



Akuna info


Slovo
Vicepresidenta
rům v odborné i obchodní oblasti poskytuje. Je jedním ze
základních stavebních kamenů našeho společného úspěchu. Je na každém, jak dokáže firemní podporu využít. Velkou motivací jsou i dvě nově vyhlášené benefitní soutěže
o dalších šest poukazů na dovolenou do luxusního tureckého letoviska RIXOS BELEK a tisíce eur.
Není nač čekat. Obě soutěže začaly již 1. června. Úspěšný
bude ten, kdo dokáže už od začátku zabrat.
Přejeme vám úspěšné prožití posledního
předprázdninového měsíce.
Vaše Akuna
Milí přátelé,
sobota 28. 5. se stala další úspěšnou etapou na cestě našeho poslání. S úžasným ohlasem byla přijata přednáška pana
dr. Bertlíka. Jeho informace donutily většinu z nás přemýšlet
o tom, jak jsou naše produkty nedoceněné, co se týče účinnosti a prevence. Zdravotní příběhy našly své výherce a jsem
přesvědčena, že po uveřejnění pomohou přehodnotit životní
priority.
Gratuluji také všem, kteří postoupili v benefit programu. Vyplatí se tyto manažery následovat. Moje poklona patří všem,
kteří vhodili své kupony do losovacího osudí. Ano, mojí touhou bylo vyhrát auto pro potřebu a motivaci mé sítě. Ještě
jednou moc děkuji za upřímné gratulace. A věřte, že lišku nenasytíte tím, že jí dáte rybu, ale tím, že ji ryby naučíte chytat.
Další losování o dovolenou je radostí, která nekončí. Těšíme
se, kdo přibude. Gratuluji již vylosovaným i těm, kteří již o výhru usilují svými výkony v obratech. Vyhlášená další odměna v eurech rozpohybovala představivost a je na každém, do
čeho vyhranou částku investuje.
Děkuji VIP týmu za obchodní část, protože kdykoli se snažíme pomoci upřímně někomu jinému, pomáháme tím i sami
sobě. Gratuluji všem, kdo se podíleli jakkoli svou přítomností
na tak skvělé akci a přeji si, aby naše poděkování firmě přišlo
ve formě rostoucích obratů a spokojenosti celých sítí.
S úctou
Věra Myšková, VP
Akuna meeting květen 2011
Tradiční meeting proběhl 28. května v Hotelu Voroněž v Brně.
Leaderem odborné části meetingu byl předseda Vědecké rady
Akuny MUDr. Jaromír Bertlík. Svou přednášku „Novinky a trendy zdravého životního stylu” rozdělil do dvou částí.
V části meetingu věnované obchodu s Akunou vystoupili členové VIP Clubu Vicepresidenti Dagmar Brázdilová, Věra Myšková, Dušan Galík a Petr Melcher, Jaroslava Krtková, IND, připravila svůj příspěvek společně s manželem.
Paralelně s obchodním programem probíhaly v salonku v prvním patře konzultace MUDr. Oto Košty. Doktor Košta odpovídal na dotazy uživatelů a distributorů ještě hodnou chvíli po
skončení hlavního programu v kongresové hale.
Významné myšlenky z projevu MUDr. Bertlíka i zkušených
obchodníků přineseme v červnovém čísle magazínu Zdraví
a úspěch.
Akuna děkuje všem osmi stům účastníků – distributorů, partnerů i hostů, kteří se společně podíleli na velmi úspěšném průběhu meetingu.
PROGRAM BENEFIT
Společnost Akuna v průběhu meetingu ocenila distributory,
kteří dosáhli vyšších úrovní v Programu BENEFIT.
Senior BUILDER:
Ladislav Brázdil
Pavel Vojkůvka
Junior BUILDER:
Jana Fišerová
Milan Kozohorský
Irena Meleková
Marie Nálezná
Dana Zdráhalová
Rozhovor
s Pavlem Vojkůvkou
Pan Pavel Vojkůvka převzal na meetingu odznak a diplom
osvědčující, že v Programu BENEFIT splnil podmínky úrovně
Senior Builder.
Zeptali jsme se, jakým způsobem toho dosáhl.
Spoluprací a výběrem vhodných obchodních partnerů. Bylo
třeba zapracovat a splnit určité body. Ty se mi podařilo splnit díky tomu, že jsme se s obchodními partnery sjednotili.
V jednotě je síla. Postupuji stále dál. Můj další cíl je Power
Builder. Chci ho dosáhnout do konce roku.
Objednal jsem si nyní nové auto z Autoprogramu. Mám
z toho velkou radost, protože tahle pomoc distributorům
je jedna z nejlepších. Distributor by neměl čekat, až za ním
zákazníci přijedou, ale měl by do toho jít naplno. K tomu Autoprogram je.
HLEDÁME NEJSILNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PŘÍBĚHY
Ředitel Akuna CZ Michal Dlouhý vyhlásil výsledky dlouhodobé
části akce “Hledáme nejsilnější zdravotní příběhy”.
1. místo – dotace
2. místo – dotace
3. místo – dotace
4. místo – dotace
5. místo – dotace
6. místo – dotace
50 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč Gabriela Krčmaříková
Lenka Lásková
Luboš Mušinský
Zdeňka Šnajdrová
Leona Merclová
Martin Pek
7. – 16. místo – dotace 1 000 Kč
Alžběta Benešová, Hana Hanychová, Anežka Mašková, Marie
Nálezná, Stanislav Neubauer, Radovan Plavina, Marie Streitová, Vladimíra Talacková, Anna Tormová, Michaela Víchová.
LOSOVÁNÍ GOLD KUPONŮ
Napjatě očekávaným okamžikem, bylo historicky první losování GOLD Kuponů. Za první období získalo 314 distributorů
téměř 400 kuponů. Jednatel Akuna CZ René Lelek začal hned
s cenou nejvyšší. Výherkyní osobního automobilu Hyundai
i20 se stala Věra Myšková.
Poté bylo vylosováno pět distributorů, kteří pojedou s Akunou
na exkluzivní dovolenou do luxusního resortu RIXOS Belek
v Turecku.
Poukazy převzali:
Luděk Svoboda
Jana Daňková
Marie Jirková
Naděžda Minářová
Pavla Kyjovská
Losování ukázalo další přínos nových obchodních balíčků. Mnoho lidí si teprve na meetingu uvědomilo, že díky GOLD Packu
získávají nejen vynikající slevu na produkty, ale i obrovskou přidanou hodnotu v podobě statisícových cen v losování.
Další losování GOLD Kuponů proběhne 22. října 2011.
Co to bude za auto?
Bude to Volkswagen. Dost kvalitní auto na to, aby nové i pokročilé distributory inspirovalo a dalo jim cíl. Je to důkaz, že program funguje a že na auto mohou dosáhnout všichni.
Vy jste teď na pozici RND, pravidelně sbíráte bonusy. Jak to
vidíte do budoucnosti, jaký máte další cíl?
Do roku 2012 chci postoupit na NND. To znamená vybudovat
dvě power divize. Je to o kvalitě lidí, hledám ty obchodní partnery, kteří chtějí v životě něco mít, být úspěšní a šťastní. A hlavně chci najít ty, kteří chtějí být nezávislí, chtějí mít absolutní svobodu. Tím se vlastně člověk posouvá na další pozice.
A jak se vám to daří?
Daří se mi to velmi dobře, cítím se úžasně a můžu říct, že Akuna je u mě na prvním místě. V podstatě s ní usínám, je to věc
srdce. Srdcem jsem si uvědomil, že Akuna je můj život a naplňuje mě.
Děkujeme za rozhovor.
EUROBENEFIT 2011–2012
3 000 EUR
pro nejaktivnější prodejce!
Aktivita se v Akuně vyplácí! Od června 2011 do května 2012
máte jedinečnou šanci získat až 3 000 EUR za vaše výkony při
sběru pack bodů:
1 GOLD Pack = 4 pack body
1 Welcome Pack = 1 pack bod
Nejaktivnější prodejci mají možnost dosáhnout
na tato ocenění:
3 000 EUR za 800 pack bodů nebo 150 000 bodů
2 000 EUR za 550 pack bodů nebo 100 000 bodů
1 000 EUR za 275 pack bodů nebo 50 000 bodů
500 EUR za 180 pack bodů nebo 30 000 bodů
Body se počítají z nákupu partnerů do 3. úrovně registrovaných v roce 2010 a později od data 1. 6. 2011 nebo jejich
postupu na pozici Leader.
Další podmínky pro získání cen:
• Účastník musí za období soutěže uzavřít minimálně
12 nových smluv
• Účastník musí za celé období soutěže realizovat nákup
v hodnotě minimálně 6 000 vlastních bodů
Letní soutěž
6 poukazů RIXOS BELEK
V červnu, červenci a srpnu má každý distributor Akuny CZ
možnost vyhrát v letní soutěži 6 poukazů na exkluzivní dovolenou do luxusního resortu RIXOS BELEK v Turecku.
Prožijte fantastickou dovolenou v překrásném ráji. Odjeďte s Akunou do rozlehlého areálu s dostatkem místa a soukromí, s vlastní kilometrovou oblázkovou pláží, špičkovými
klimatizovanými pokoji se satelitní televizí a WiFi zdarma
a s ideálními podmínkami pro rekreaci i sport. Z množství
bazénů, dětských hřišť, tenisových kurtů, více než deseti
špičkových golfových hřišť, sedmi tematických restaurací
a dvanácti barů v areálu si vyberou i nejnáročnější hosté.
Resort je v neoficiálním hodnocení oceněn
sedmi hvězdičkami!
A jak 6 poukazů v letní soutěži od Akuny získat? Stačí být
v období od 1. 6. do 31. 8. 2011:
• distributorem s nejvíce prodanými GOLD Packy do třetí
úrovně
• distributorem s nejvíce prodanými Welcome Packy do třetí úrovně
• jedním ze tří nejúspěšnějších prodejců v součtu GOLD
Packů a Welcome Packů (sčítají se v poměru 1 GP = 4 WP)
• distributorem s nejvyšším počtem bodů do páté úrovně
Akce probíhá od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012.
Každý distributor může získat pouze jeden poukaz. Vznikneli mu dle podmínek soutěže nárok na další poukaz, může ho
za poloviční cenu odkoupit pro svého partnera. Plnohodnotný poukaz v takovém případě získává další v pořadí.
Detailní podmínky najdete na www.akuna.cz.
Detailní podmínky najdete na www.akuna.cz.
AkuBar
Nutrition 1+1!
Při nákupu balení tyčinek AkuBar Nutrition nyní získáte druhé
balení zcela zdarma! Tyčinky
AkuBar Nutrition budou v dohledné době doprodány a poté
nahrazeny jiným produktem
s vylepšenými vlastnostmi.
Proto neváhejte a využijte akci
1 + 1 zdarma! Akce trvá do vyprodání zásob.
Postupy duben 2011










 


REGIONAL NETWORK DIRECTOR
Andrea Pecínová, Jaroslava Pivcová,
Vladimír Syblík
DIVISION LEADER
Táňa Šváčková
LEADER
Marcela Alexová, Dagmar Anderová, Jaroslava
Bartyzalová, Dagmar Baštincová, Jana Beláková, Blanka Bičanová, Hana Bozděchová, Erich
Brabec, Jana Bucková, Lubomír Burýšek, Libuše
Burýšková, Marta Dernerová, Vladimíra Franková, Iveta Gatyásová, Marcela Gregušová, Regina
Hanzlovská, Zdeňka Hořovská, Marie Hyprová,
Petr Chmela, Dana Chmelová, Anna Jelinková,
Dana Jirecová, Pavel Kala, Ivana Klevarová, Vladimíra Klimešová, Markéta Kočendová, Ondřej
Košťál, Marie Kouřilková, Vlastimil Kout, Bohumil
Kvarda, Věra Langerová, Zdeněk Legát, Marcela
Lukešová, René Lukosz, Alena Mikulášková, Petra
Mymářová, Jiří Němec, Josef Nevrla, Jiří Novák,
Ivana Ondříšková, Alan Pavelka, Adéla Pavelková, Stanislava Peroutková, Martin Pivoda, Petr
Podávka, Marie Podéšťová, Naděžda Polónyiová,
Vladimír Prajzler, Ludmila Procházková, Jana
Rohrerová, Josef Roudnický, Jan Skoumal, Jitka
Staníčková, Michaela Strachotová, Bohuslava
Strachotová, Zdeněk Svoboda, Ivana Syslová,
Hana Šafránková, Josef Štrof, Petra Štrublíková,
Silvie Tichá, Denisa Tomková, Jindřiška Tothová, Eva Tužová, Ivana Vejvodová, Dana Veselá,
Alena Vintrlíková, Romana Vojáčková, Lenka
Vráblíková, Tomáš Vysloužil, Daniel Werner, Petra
Zabloudilová.
Vzhledem ke způsobu statistického zpracování a proměnlivému termínu vydávání Akuna Info (první víkend v novém
měsíci) se některé postupy mohou projevit až po uzávěrce
čísla. Všem postupujícím srdečně gratulujeme.
Vyplňování formulářů a smluv
Vážení distributoři,
věnujte pozornost vyplňování veškerých formulářů a smluv.
Je-li na formuláři uvedeno poučení či prohlášení, přečtěte
si je, než začnete formulář vyplňovat. Na formulář vyplňte vždy všechny údaje, pro které jsou předtištěny kolonky.
Zejména je nutné vyplnit správně jméno, příjmení, celou
adresu, telefon a ČÍSLO SMLOUVY. Při registraci nového
distributora nezapomeňte vyplnit údaje o registrovaném
i jeho sponzorovi. Oba musíte dohodu podepsat.
V e-mailech i písemných žádostech a sděleních, které nejsou napsány na předtištěných formulářích, uvádějte VŽDY
ČÍSLO SMLOUVY.
Jedině tak zajistíte, že veškeré údaje budou zaevidovány správně a všechny vaše žádosti a dotazy budou zodpovězeny.
Rodinný den
s Akunou 2011
i
Kdy: 27. srpna 2011
ďte s
a
s
V
Kde: Kemp Javořice, Lhotka (poblíž Telče)
u
uno
Kdo: rodiny distributorů a partnerů
s Ak
S kým: s Akunou, Vojtou Bernatským a Petrem Svěceným
Na co si vsadit: na cokoliv – na své dovednosti, šikovnost
i cokoliv jiného
Akuna CZ vás zve na tradiční Rodinný den s Akunou. Tentokrát proběhne 27. srpna 2011 v kempu Javořice v Lhotce nedaleko Telče. Programem plným sázek, zajímavých disciplín
a her bude provázet populární moderátorská dvojice Vojta
Bernatský a Petr Svěcený. V průběhu dne nás čeká několik
zajímavých vystoupení a překvapení. Pro všechny bude opět
přichystán dostatek jídla, pití, sladkostí i dalších dobrot.
Více informací o Rodinném dni s Akunou najdete s předstihem na speciální pozvánce a na www.akuna.cz.
Druhá fáze soutěže
zdravotních příběhů
Je tomu právě týden, co byly na květnovém Akuna meetingu vyhlášeny výsledky soutěže „Hledáme nejsilnější zdravotní příběhy“. Výherkyně soutěže, paní Krčmaříková, získala
za svůj příběh o Alveu a nakonec úspěšné snaze otěhotnět
odměnu 50 000 Kč. Bohatých peněžitých odměn se dočkali
všichni účastníci do 16. místa.
Ve druhé fázi projektu (příběhy zasílané na jaře 2011)
byli oceneni:
Bartáková Eliška, Buršová Ivana, Edelpesová Andrea, Galíková
Marie, Grodová Gabriela, Haubeltová Jana, Homoláková Marie, Kanioková Miroslava, Klimešová Marie, Kočí Petra, Koláček
František, Kopřivová Marie, Korvas Ladislav, Kotlaříková Lenka,
Krátký David, Kuba Rostislav, Kubová Markéta, Manišová Petra,
Martinková Andrea, Máša Kamil, Mazourková Zlatuše, Michálková Michaela, Moroń Marek, Müller Milan, Musilová Radka,
Němcová Hana, Nováčková Lenka, Nováková Jana, Ochmanová Blanka, Pavelková Ivona, Pernicová Terezie, Pivec František,
Procházková Zdeňka, Řezáčová Dagmar, Sommerová Libuše,
Spáčil Petr, Staříková Luďka, Stašiniaková Ingrid, Straka Petr,
Supová Marie, Svoboda Ludvík, Svobodová Hana, Svobodová
Marie, Ševčíková Jiřina, Štouračová Jaroslava, Štrof Josef, Trávníčková Věra, Úlehla Vlastimil, Víchová Lucie, Vintrová Františka, Vymazal Miroslav, Zoufalá Marie.
Výherci získávají slevu 1000 Kč na nákup produktů Akuny.
Akuna CZ děkuje všem soutěžícím za účast a srdečně gratuluje všem výhercům.
Infosoutěž
1. Dr. Bertlík získal titul MUDr. na univerzitě v:
a) Olomouci
b) Mostě
c) Torontu
2. Mezi vlastnosti červené řepy, obsažené například
v Cleanse Plus, nepatří:
a) protinádorové účinky
b) antibakteriální účinky
c) podpora funkce jater
3. Město Telč, poblíž kterého se bude letos konat
Rodinný den s Akunou, je významné díky:
a) románsko-gotické bazilice
b) originálnímu orloji
c) překrásnému renesančnímu náměstí
Ceny:
1. Skládací deštník (bílý), 3× Zdraví a úspěch 1/2011,
2× Business speciál, 3x samolepka Akuna s průsvitným podkladem.
2. Froté osuška s logem Akuny, 2× Zdraví a úspěch
1/2011, 1× Business speciál,
2x samolepka Akuna s průsvitným podkladem.
3. Kniha Žít zdravě… ale jak?, 1× Zdraví a úspěch 1/2011,
1x samolepka Akuna s průsvitným podkladem.
Výherci budou vylosováni z první stovky správných odpovědí.
Své odpovědi posílejte na e-mail: [email protected] K odpovědi a kontaktu přidejte vždy číslo Vaší smlouvy. Odpovědi, které nebudou obsahovat kontakt (včetně jména) či
číslo smlouvy, nebudou do slosování zařazeny.
Vylosovaným výhercům budou
ceny zaslány na registrovanou
adresu, jejich jména budou
oznámena v příštím čísle
Akuna Info.
Na otázky minulé Infosoutěže
správně odpověděli
a vylosováni byli:
1. Táňa Šváčková
2. Vlastibor Lidmila
3. Hana Říhová
Správné odpovědi
z minulého čísla:
1b, 2b, 3c
ČERVEN
BIO Balzám na ruce
K nákupu Cosmetics Packu
CLEAR NATURE získáte
BIO Balzám na ruce.
AkuBar Nutrition 1+1
Ke každému zakoupenému
balení dostanete druhé zdarma.
Kosmetické tyčinky
Lip Balm
K nákupu v hodnotě 840 bodů
získáte tři kosmetické tyčinky.
CLEAR NATURE BIO 2009
K nákupu v hodnotě 840 bodů
získáte 2 šampony a 2 balzámy
na ruce.
20% slevu na dopravné získáte při nákupu v e-shopu
Více informací na www.akuna.cz,
v Akuna Info a na centrále.
Akuna CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, 619 00 Brno,
tel.: +420 545 570 682, 545 214 661, fax: +420 547 212 311,
infolinka: 800 125 862, e-mail: [email protected], www.akuna.cz
Nové lahvičky kosmetiky CLEAR NATURE
Vzhled obalů oblíbené BIO kosmetiky se dočká drobné
změny. Místo do dosavadních poloprůhledných obalů
bude kosmetika nově balena do lahviček bílých a neprůhledných. Nové lahve budou do oběhu uváděny postupně, může se tedy stát, že se při jednom nákupu kosmetiky
setkáte se starším i novým typem nádoby. Jde však pouze
o drobnou změnu designu lahví. Obsah, kvalita i cena kosmetiky zůstávají beze změn.
Vaše příspěvky do Akuna Info posílejte na e-mail [email protected] vždy do 20. dne každého měsíce.
U příspěvků doručených po tomto datu nemůžeme zaručit, že budou uveřejněny v daném měsíci.
www.akuna.cz
Akuna info vydává Akuna CZ s.r.o., Vídeňská 186/118, 619 00 Brno, tel.: +420 545 570 682, 545 214 661
fax: +420 547 212 311, info linka 800 125 862, e-mail: [email protected]
Download

Akuna info