Jana ČernáBeránková
NTC středa 17 hodin
Milé cvičenky,
ráda bych Vám představila svého syna Petra - je mu17.měsíců :-)
a já opět cvičím ve Fanatic studiu. Po roce a půl se na Vás těším
ve velkém sále každou středu od 17 hodin na NTC - Nike
Training club
(Jedná se o intervalové cvičení inspirované trénikem sportovců
více na www.fanaticstudio.cz)
Dále pořádám:
semnáře, kurzy, soutěže, campy - ROPE SKIPPING.
O všech mých aktivitách se dozvíte na www.ropeskipping.cz
Download

lekce_NTC_Fanatik