ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ
Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 2013
ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající
ve stavebním průmyslu získávají stavební zakázky z celé ČR, ze všech Krajů, ze všech druhů výstavby.
Hlavní prioritou služby ISTAV jsou novostavby pozemních staveb (rodinných domů, ale také velkých projektů
veřejné výstavby (školy, nemocnice, úřady, atp.), komerčních staveb (Výrobní haly, skladovací haly,
administrativní budovy, hotely, atp.). Informace jsou předávány zákazníkům denně online prostřednictvím
aplikace ISTAV – Xplorer.
Obchodní příležitosti našich zákazníků tak tvoří především informace od investorů staveb, od architektů,
projektantů staveb a nebo také přímo od generálních dodavatelů (realizátorů staveb). Díky takto širokému
záběru informací a různých typů obchodních příležitostí dosahujeme uplatnění pro všechny druhy výrobců
stavebních materiálů nebo dodavatele stavebních prací (generální dodavatelé staveb, dodavatelé dílčích
stavebních prací).
Stránka 1
STRUKTURA DATABÁZE ISTAV
V prvním čtvrtletí r. 2013 bylo produkováno službou ISTAV celkem 13 430
projektů. V meziročním porovnání počtu projektů došlo ve I. čtvrtletí roku 2013
k navýšení počtu produkovaných projektů o 12%.
Strukturu databáze ISTAV můžeme specifikovat pomocí základních kritérií typů stavebních projektů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Jaké typy projektů obsahuje ISTAV – Xplorer (Novostavby, rekonstrukce, zateplení, revitalizace, atp.)?
Z jakých krajů nejčastěji pochází projekty v databázi ISTAV?
O jakých typech staveb nejčastěji informuje (Rodinné domy, infrastruktura, výrobní areály, atp.)?
V jakých fázích projektů zobrazujeme informace (v plánování, stavební řízení, stavba v realizaci, atp.)?
Projekty jakých investorů jsou nejčastěji obsaženy v databázi ISTAV?
Jaké další role (architekti, projektanti, realizátoři staveb) obsahují projekty ISTAVu?
Stránka 2
1) Jaké typy projektů obsahuje ISTAV – Xplorer (Novostavby, rekonstrukce,
zateplení, revitalizace, atp.)
Rozdělení projektů dle
typu projektu
Novostavba
Rekonstrukce
Zateplení
Přístavba
Revitalizace
Nástavba
Demolice
Celkový součet
Počet
5626
4745
1658
818
263
186
134
13430
Rozdělení projektů dle typu projektu
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5626
4745
1658
818
263
186
134
Z přehledu vyplývá, že nejčastějším typem projektu v databázi ISTAV je typ „Novostavba“ a stabilně tvoří přes
40% všech projektů. Častější výskyt projektů typu „novostavba“ v databázi umožňuje širší uplatnění stavebních
služeb, produktů našich zákazníků.
2) V jakých krajích nejčastěji získáváme informace o stavebních projektech?
Stránka 3
Rozdělení projektů dle
kraje projektu
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Celkový součet
Počet
1152
996
1497
394
729
553
1369
810
623
856
2112
797
882
660
13430
Rozdělení projektů dle kraje projektu
2500
2112
2000
1497
1152
1369
1500
996
1000
729
810
553
394
623 856
500
797 882
660
0
Nejsilnějším krajem z pohledu počtu produkovaných projektů byl v I. Čtvrtletí roku 2013 Středočeský
kraj, dále nejsilnější kraje: Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Hlavní město Praha.
Stránka 4
3) O jakých typech staveb nejčastěji informuje (Rodinné domy, infrastruktura,
výrobní areály, nemocnice, atp.)
Přehled o struktuře databáze dle typu objektu je zobrazen v grafu níže. Z oblasti pozemních staveb jsou
nejčastěji produkovány projekty v kategoriích:
Rodinné domy (2 445 projektů, 18,2% z celé databáze)
Stavby pro školství (2 266 projektů, 16,9% z celé databáze)
Bytové domy (944 projektů, 7% z celé databáze)
Průmyslové stavby (791 projektů, 6% z celé databáze)
Rozdělení projektů dle typu budovy
2500
2000
1500
1000
500
Stránka 5
Důlní stavby
Rodinné domy
Infrastruktura
Školství, vzdělání, výzkum
Bytové domy
Průmyslové stavby
Stavby pro sport a rekreaci
Sociální péče a zdravotnictví
Stavby pro kulturu
Administrativní objekty
Multifunkční objekty
Zemědělské a lesní stavby
Církevní stavby
Obchody
Speciální objekty
Dopravní stavby a zařízení
Budovy soudu a policie
Pohostinství a cestovní ruch
Mosty a vodní stavby
Stavby pro logistiku a zásobování
Technická zařízení
Stavby pro likvidaci odpadu
Vojenské a ochranné stavby
0
4) V jakých fázích projektů zobrazujeme informace (v plánování, stavební
řízení, stavba v realizaci, atp.)
Rozdělení projektů dle
fáze projektu
Stavební záměr
Stavba v plánování
Územní řízení
Stavební řízení
Příprava před stavbou
Stavba v realizaci
Celkový součet
Počet
677
1884
1760
2401
5718
990
13430
Pozn.: Fáze stavby „Stavební záměr“ byla nově vytvořena v průběhu III. čtvrtletí 2012 a aktuálně je nejranější fází projektů.
Rozdělení projektů dle fáze projektu
Stavební záměr
990 677
1884
Stavba v plánování
Územní řízení
5718
1760
Stavební řízení
Příprava před stavbou
2401
Stavba v realizaci
Při sbírání a produkování informací dbáme na to, aby byly fáze, ve kterých projekty poprvé produkujeme, co
možno nejranější a dále projekty aktualizujeme v jednotlivých etapách projektu. Tento postup při produkci
projektů v ISTAVu poskytuje uživatelům databáze více času na oslovení správných osob na projektech (investor,
projektant, realizační firma, atd.).
Stránka 6
5) Projekty jakých investorů jsou obsahem databáze ISTAVu? Databáze
ISTAV obsahuje všechny typy projektů podle typu investora, jejich podíl je:
Rozdělení projektů dle
typu investora
Privátní investor
Investor - společnost
Investor - veřejná instituce
Zástupce investora
Celkový součet
Počet
2919
2373
6920
1218
13430
Rozdělení projektů dle typu investora
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
6920
2919
2373
1218
Privátní
investor
Investor společnost
Investor veřejná
instituce
Zástupce
investora
Projekty ze „soukromé sféry“ tzn. s privátním investorem nebo komerčním investorem (Investor – společnost)
zaujímají v databázích ISTAVu více než 40% všech projektů. Tento fakt zaručuje vysoký potenciál obchodních
příležitostí i pro firmy, pro které nejsou zajímavé tzv. veřejné zakázky.
Stránka 7
6) Jaké další kontakty obsahují projekty produkované v ISTAVu?
V rámci služby ISTAV zjišťujeme informace o dalších rolích v projektech. Pro uživatele ISTAVu jsou důležitými
rolemi realizátoři staveb (GD – generální dodavatelé, D – Dodavatelé) a také architekti nebo projektanti staveb.
Díky těmto informacím mohou uživatelé službu ISTAV využívat nejen pro kontaktování jednotlivých projektů, ale
mohou vybírat vhodné potenciální obchodní partnery z databáze firem obsažené v ISTAV - Xplorer. U
jednotlivých kontaktů vidí uživatelé nejen obecné firemní kontakty, konkrétní kontakty na osoby, ale také historii
firmy a konkrétní projekty (velikost, počet), které daná firma realizovala v poslední době.
Typ dalších kontaktů
Architekt / projektant
Realizační firmy (GD, SD, D)
Celkový součet
Počet
6304
1201
7505
Pokud máte zájem o podrobnější informace k projektům ISTAVu, neváhejte nás kontaktovat.
Další informace a kontakty naleznete na webových stránkách http://www.istav.cz
Stránka 8
Download

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky