Experimentální výuka
přírodních věd pro 21. století
Podněcujte zájem,
nabádejte k poznání!
PASCO – Experimentální výuka
PASCO usiluje o probuzení zájmu žáků středních a základních škol o problematiku přírodních věd.
Díky atraktivním fyzikálním, chemickým a biologickým experimentům studenti nejen poodhalí
zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě.
Ukažme jim společně, že fyzika, chemie a matematika nás všude obklopují a ve svých aplikovaných
důsledcích neustále ovlivňují naše každodenní životy.
SENZOR: Co chcete měřit?
PROSTŘEDÍ :Počítač nebo datalogger?
MÍSTO EXPERIMENTU: Třída nebo venku?
KDO BUDE MĚŘIT: Učitel nebo studenti?
Software
SPARKvue - interaktivní měření, vizualizace i analýza
SPARKvue zahrnuje více než 60 připravených aktivit.
Atraktivní a přehledné rozhraní umožňuje použití na ŹŠ a SŠ.
Důkladný rozbor a porozumění - DataStudio
Zcela nový software pro sběr a analýzu dat.
DataStudio je určené pro detailní analýzu jevů, je
vhodné pro měření na odborných středních a VŠ.
Rozhraní
SPARKlink® - rozhraní s integrovanými čidly
Rozhraní SPARKlink Vám umožní provádět experimenty přímo na Vašem počítači. Ať pracujete na PC, Mac, netbooku nebo na interaktivní tabuli, můžete k
němu připojit hned dva libovolné PASPORT senzory i využít integrovaných čidel
teploty a napětí.
PASCO 850 - univerzální rozhraní
Ideální zařízení pro Vaši studentskou laboratoř! PASCO 850 není pouze rozhraní,
které připojí čidla k počítači. PASCO 850 v sobě obsahuje mnohem více a nabízí
všechny funkce, které si při Vašem fyzikálním bádání můžete představit.
USB link
AirLink 2
Rozhraní USB link Vám umožní připojit
senzor k PC
Vadí Vám kabely? Nebo potřebujete připojit libovolný
iPhone či iPad ? Použijte AirLink 2.
WWW.PASCO.CZ
[email protected]
Duchware s.r.o.
Na Dlouhých 46, 312 00 Plzeň
activ.duchware.cz
E-MAIL: [email protected]
TEL.: +420 377 963 882
TEL.: +420 731 136 276
Dataloggery
Xplorer GLX® – ruční datalogger
Xplorer GLX je datalogger, jehož programové vybavení
je plně srovnatelné s nástroji software DataStudio. Přístroj
proto umožňuje nejen velice komfortní sběr dat, ale také
jejich vyhodnocení přímo na místě. Navíc v sobě integruje
další užitečné nástroje, jako jsou generátor signálů či
grafický kalkulátor.
PROVEDEME Vás světem experimentů
SPARK Science Learning System kombinuje samotné
měření s průvodcem pracovní úlohou, experimentem.
Návod na sestavení experimentu, teoretický úvod,
motivace studentů, samotné měření i vyhodnocení, to vše
je součástí připravené úlohy. Student pak na přístroji
SPARK prochází úlohou stejně, jako kdyby pracoval
s tištěnou sbírkou experimentů, avšak všechna datová pole
(zobrazení grafů, tabulek, čísel či analogových displejů)
jsou skutečně aktivní!
Máme řešení pro každý vědní obor. Celá nabídka mimo jiné zahrnuje již několikrát oceněný ruční PC datalog
Xplorer GLX TM, bezdrátové rozhraní pro připojení senzorů PASPORT® AirLink SI a více než 60 typů
vlastních měřících sond. Řada Multimeasure TM senzorů vám zajistí za méně peněz více variant měření a
příjemnější obsluhu.
DESÍTKY úloh v češtině!
WWW.PASCO.CZ
[email protected]
Duchware s.r.o.
Na Dlouhých 46, 312 00 Plzeň
activ.duchware.cz
SPARK není pouze datalogger,
je to celé výukové prostředí.
Pokud zrovna nerealizujete
experiment v přírodě, ale máte
k dispozici počítač, využijete do
češtiny lokalizovaný software
SPARKvue. K počítači připojíte
vybraný senzor pomocí rozhraní
SPARKlink a měříte krok za
krokem stejně tak jako na
dataloggeru SPARK. Využite
zpracované úlohy nebo si
z běžné
prezentace
v MS
PowerPoint
můžete udělat
atraktivní experiment.
E-MAIL: [email protected]
TEL.: +420 377 963 882
TEL.: +420 731 136 276
PASPORT – oblíbené senzory
PS-2103A Senzor pohybu
PS-2104 Senzor síly
Senzor pohybu měří vzdálenost, rychlost a
zrychlení pohybujících se předmětů pomocí
ultrazvukových vln.









Rozsah senzoru: ± 50N
Přesnost: 1%, Rozlišení: 0,03N
Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz
Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz
Minimální detekovatelná vzdálenost: 15
cm
Maximální detekovatelná vzdálenost: 8
m
Otáčení hlavy snímače: 360°
Nastavení rozsahu: krátká vzdálenost
(symbol "vozíček"): pro měření do 2m,
dlouhá vzdálenost (symbol "človíček"):
pro měření do 8m
Možnosti montáže: Na tyčce o průměru
do 12,7 mm, přímo na PASCO pojezdové
lišty, položení na podložku
PS-2115 Senzor elektrického napětí a proudu







Rozsah senzoru: Proud: 0.5 mA - ±1.0 A, Napětí:
0.005 V - ± 10V
Přesnost: Proud: ±2 mA, Napětí: ± 20 mV
Rozlišení: Proud: 0.5 mA, Napětí: 5 mV
Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz
Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz
Operační rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A,
Napětí: 30 V
Vstupní odpor: Měření proudu: < 1 Ω (typicky
0.8 Ω), Napětí: 1 MΩ
WWW.PASCO.CZ
[email protected]
Nabíjení a vybíjení kondenzátoru v RC
obvodu. (Grafy programu DataStudio)
Duchware s.r.o.
Na Dlouhých 46, 312 00 Plzeň
activ.duchware.cz
E-MAIL: [email protected]
TEL.: +420 377 963 882
TEL.: +420 731 136 276
PASPORT – oblíbené senzory
PS–2108 Senzor rozpuštěného kyslíku









Rozsah senzoru: 0 mg/L to 20 mg/L
Přesnost: ± 10 % zvoleného rozsahu
Rozlišení: 0.01 mg/L
Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz
Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz
Odezva: 98 % do 60 sekund
Operační rozsah: 0 – 50 °C
Teplotní kompenzace: 10 – 40 °C
Katoda: Pt, Anoda: Ag/AgCI
PS-2110 Senzor koncentrace CO2




Rozsah senzoru: 0 - 300 000 ppm (1 ppm =
tisícina promile) CO2
Přesnost: v rozsahu 0 – 10 000 ppm: 100
ppm nebo 10 % rozsahu, 10 000 – 50 000
ppm: 20 %, nad 50 000 ppm: přístroj lze
použít pouze ke sledování kvalitativních
změn a trendů sledované veličiny
Rozlišení: 1 ppm
Operační rozsah: 5 – 95% relativní
vlhkosti, 20 – 30 °C
Sledování fotosyntézy – změna koncentrace
kyslíku ve vodě v závislosti na osvětlení.
(Prostředí SPARK)
PS-2102 pH Senzor





Rozsah senzoru: 0-14 pH
Přesnost: ±0.1 pH
Rozlišení: 0,01 pH
Maximální vzorkovací frekvence: 50 Hz
Nastavená vzorkovací frekvence: 5 Hz
Titrační křivka. (Prostředí Xploreru GLX)
Více než 120 typů vlastních měřících sond
WWW.PASCO.CZ
[email protected]
Duchware s.r.o.
Na Dlouhých 46, 312 00 Plzeň
activ.duchware.cz
E-MAIL: [email protected]
TEL.: +420 377 963 882
TEL.: +420 731 136 276
Ukázky sad senzorů pro výuku
Základní sada obsahuje:
PS-2103A
PS-2104
PS-2109
PS-2112
PS-2115
PS-2120
PS-2146
PS-2153
PS-2159
PS-2176
PS-2197
Základní sada obsahuje:
PS-2169
Senzor kvality vody
(pH, vodivost, rozpuštěný kyslík,
nerezové teplotní čidlo)
PS-2113A Barometr – senzor nízkého tlaku
PS-2126 Senzor plynného O₂
PS-2110 Senzor plynného CO₂
PS-2174 Senzor počasí s anemometrem
WWW.PASCO.CZ
[email protected]
Senzor pohybu
Senzor síly
Senzor úrovně hluku
Senzor magnetického pole
Senzor napětí a proudu
Senzor rotačního pohybu
Senzor abs. tlaku a teploty
Nerezová teplotní sonda
Digitální adaptér
Vysoce citlivý světelný senzor
Bezkontaktní teplotní senzor
Sady pro přírodovědné i
odvozené odborné předměty
Enviromentální výchova
Elektrotechnická měření
Strojírenská meření
Stavební meření
Optická měření
…
Duchware s.r.o.
Na Dlouhých 46, 312 00 Plzeň
activ.duchware.cz
E-MAIL: [email protected]
TEL.: +420 377 963 882
TEL.: +420 731 136 276
Základní sada obsahuje:
PS-2170
PS-2116A
PS-2117
PS-2115
CI-6716
SE-7183
Senzor obecná chemie
Senzor vodivosti
Přesné počítadlo kapek
Senzor napětí a proudu
ORP elektroda
Spektrofotometr Amadeus
Běžte měřit ven!
Měření, která mohou školy provádět, nejsou díky dataloggerům a přenosným čidlům (senzorům) vázána jenom na
laboratoř! PASCO se může uplatnit např. také v hodinách tělocviku při měření rychlosti, akcelerace, síly odrazu či
dopadu nebo srdeční tepové frekvence.
Sada „V tělocvičně, na hřišti“
Sada „Terénní výzkum“
Software SPARKvue PS-2400, 2 x Datalogger SPARK PS2008, (Obrázek níže, zleva:) Senzor počasí s větroměrem
PS-2174, Senzor GPS PS-2175, Průtokoměr s teploměrem
PS-2130, Senzor kvality vody PS-2169, Bezkontaktní
teploměr PS-2197.
Software SPARKvue PS-2400, 2 x Datalogger
SPARK PS-2008, 2 x GPS senzor PS-2175, 2 x
Senzor pohybu PS-2103A, 2 x Akcelerometr PS2118, Dopadová plošina, siloměr PS-2141,
Spirometr PS-2152, Tepová frekvence – do rukou
PS-2186.
Burza nápadů na PASCO.CZ
Věříme, že PASCO Vám bude
vítaným pomocníkem, ať už
učíte jakoukoli přírodovědnou disciplínu. Podělte se o
své nápady a zkušenosti
s ostatními učiteli, publikujte
své
experimenty v burze
nápadů na www.pasco.cz.
WWW.PASCO.CZ
[email protected]
Duchware s.r.o.
Na Dlouhých 46, 312 00 Plzeň
activ.duchware.cz
Úloha z burzy nápadů:
rezonanční frekvence RLC sériového
obvodu
E-MAIL: [email protected]
TEL.: +420 377 963 882
TEL.: +420 731 136 276
Download

zde - Interaktivní výuka