ročník 20, listopad 2009 (200)
náklad 900 ks
zdarma
Výběr z obsahu:
Den plný vánoční
inspirace
Informační centrum
Granty a dotace
pro město
Krumlovský vodácký
maraton
Foto: Karel Troják
Mikulášská nadílka
Foto: Karel Troják
Klášter pod křídly anděla
V
úterý 27. října byla po nezbytné proceduře povolení usazena v areálu kláštera socha
anděla od dřevosochaře Ivana Šmilauera. Tato vznikla v červnu letošního roku na dřevosochařském sympóziu v rámci oslav města. Anděla mohou spatřit nejen návštěvníci kláštera,
ale zamává i vodákům proplouvajícím po řece pod jeho křídly. Slavnostní odhalení sochy
proběhne 7. 11. 2009 od 14.00 hod.
kt
V MĚSTSKÉM KINĚ
VYŠŠÍ BROD
Neděle 6. prosince
od 14.00 hod.
Mikulášská nadílka
u vás doma
(pouze V. Brod)
Sobota 5. prosince
kontakt: Eliška Kulíková
602 496 090, volat prac. dny
8.00 – 15.00 hod.
Omezené množství objednávek.
Vyšebrods ký zpravodaj
2
Den plný vánoční inspirace
V
ánoce už klepou na dveře a co nevidět je tu tradiční akce „Den plný Vánoční inspirace“ 12. 12. 2009, na téma: Stromy, stromky, větvičky.
Chtěli bychom požádat všechny, kteří jsou tvořiví a baví je vytvářet něco pěkného, aby si přišli ozdobit vánoční stromeček nebo větvičku
do staré radnice na náměstí. Pokud Vás tento návrh oslovil, kontaktujte prosím organizátory nejpozději do 30. 11. 2009 na telefonní číslo: 724 336 980
(Lucie Jankovcová), nebo se osobně přihlaste v infocentru Vyšší Brod, kde se domluvíme na všech podmínkách pro ozdobení stromečku nebo větvičky. Budeme se těšit na Vaši inspiraci.
Lucie Jankovcová
Foto: Jankovcová Lucie
Posezení pro seniory
D
ne 14. 10. 2009 od 16. 00 hod. proběhlo posezení pro seniory
v klubu pod kinem. Pro hosty bylo připraveno malé občerstvení, které připravila restaurace Lesanka. K tanci a poslechu zahráli
na harmoniku pánové Baštář a Hryzák. Zdravotní dozor dělala paní
Marie Herčíková, která je domácí zdravotní sestrou. Představila seniorům možnosti domácí zdravotní péče ve Vyšším Brodě.
Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům za velkou účast
a skvělou atmosféru, kterou naši dříve narození spoluobčané utvořili. Už teď se těšíme na další setkání, které proběhne ve čtvrtek
10. 12. 2009. V příštím čísle zpravodaje bude upřesněn čas a program akce.
Lucie Jankovcová a Mirek Krotký
Podávat ji budeme od pátku 06. 11. do neděle 08. 11. 2009
Infocentrum Vyšší Brod
oznamuje omezený provoz infocentra ve dnech
2. 11. – 6.11. 2009 a 23. 11 – 27. 11. 2009
z důvodů dovolené.
Základní informace získáte ve vedlejší kanceláři MěKZ
nebo na telefonním čísle 606 435 747 (Karel Troják ).
Děkujeme za pochopení
Vedoucí MěKZ a infocentra Vyšší Brod, Karel Troják
Vyšebrodský zpravodaj
3
Závody na koloběžkách
a kolečkových bruslích
12.
září Fan klub uspořádal již tradiční závody. Závodům bohužel nepřálo příliš počasí,
proto bylo závodníků méně než v minulosti.
Výsledky koloběžky:
předškoláci
1. Žižková Judita
2. Timko Michal
3. Trachytová Kristýna
1. – 4. třída – děvčata
1. Baštýřová Veronika
2. Pavlíčková Adéla
3. Žižková Johana
1. – 4. třída – chlapci
1. Čížek Přemysl
2. Procházka Jaroslav
3. Slánský Luboš
1. – 4. třída – chlapci
1. Slánský Luboš
2. Čížek Přemysl
3. Pavlíček Adam
5. – 7. třída
1. Pokorný Michal
2. Čížek Vojtěch
3. Čížek Adam
5. – 7. třída
1. Čížek Adam
2. Čížek Vojtěch
3. Vosátka Jaroslav
Výsledky – kolečkové brusle:
1. – 4. třída – děvčata
1. Baštýřová Veronika
2. Procházková Šárka
3. Duchoňová Veronika
Pořadatelé děkují sponzorům, firmě Brodys, Pekárně Vyšší Brod – p. Čivrný, a městské policii za pomoc při organizování soutěže.
Za Fan klub Hana Straková
Fan klub Vyšší Brod – šachy Pozvánka
FAN KLUB VYŠŠÍ BROD pořádá:
VI. ročník mezinárodního
šachového turnaje
Termín: 22. 11. 2009 od 9.30 hod.
Presentace: 9.00 – 9.30 hod.
Místo: Klub pod kinem
– Vyšší Brod – boční vchod
Startovné:
muži 100,– Kč | ženy 50,– Kč
mládež 0,– (v ceně je zahrnut oběd)
Tempo: 2 x 20 min.
Švýcarský systém na 7 kol
Rozhodčí: RNDr. Durchan Milan
Přihlášky zašlete do 18. 11. na email:
[email protected]
nebo na tel: (večer) Kulík Michal
602 215 227, 380 746 073
Foto: Kulík Michal
17.
10. byl v Blatné prvním kvalifikačním
turnajem zahájen krajský přebor
mládeže 2009/2010. Zúčastnil se rekordní
počet hráčů. 74 dětí hrálo ve čtyřech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími šachisty,
kat. H 10, jsme měli tři zástupce. Ďureje Jan
obsadil dvanácté a Radek Rousek třinácté
místo.
Kulík Michal byl devatenáctý. Michal Pham
v kategorii H12 také devatenáctý. Krob Danek
v H14 skončil na jedenáctém místě a z našich hráčů si přivezl nejvíce bodů v průběžném pořadí. Tranová Eva a Biňovský Jakub
hájili naše barvy v kat. H 16. Mezi zkušenými
a kvalitními hráči jihočeského kraje obsadili
šestnácté a devatenácté místo.
Další turnaj nás čeká 22. 11. v Bechyni, tak
nám držte palce.
Kulík Michal
Turnaj v petangue
26. září Fan klub uspořádal turnaj čtveřic.
Bohužel nám opět nepřálo počasí a závodníků bylo opět měně než v loňském roce.
Pořadí: 1. Peťovo milenky,
2. Tran – Biňovský, 3. Čížkovi
Pořadatelé děkují firmě Brodys za sponzorování této akce.
za Fan klub Hana Straková
4
Vyšebrodský zpravodaj
Informační centrum
M
ěstské kulturní zařízení Vyšší Brod je organizační složkou Města
Vyšší Brod. Tato organizační složka zajišťuje mimo jiné i chod městského infocentra. Městské infocentrum bylo po roce 2001 nově zřízeno
v budově historické radnice v parku. Tato mladá instituce se postupně
vyvíjí a stále hledá možnosti, jak rozšířit nabídku služeb nejen pro turisty
navštěvující naše město, ale i pro samotné občany města.
Aktivním přístupem kmenové pracovnice zde za tuto krátkou dobu mimo
informační služby vzniklo mnoho tradičních i jiných akcí, např. Vánoční
inspirace, Posezení pro seniory, Den pro slavnostní příležitost, Pochody
s kaprem Jakubem, Vynášení Morany, Čarodějnice atd.
V budově infocentra se nachází také malá galerie, ve které se za tuto
krátkou dobu uspořádalo mnoho pěkných výstav. Také tyto výstavy se
snaží nabídnout turistovi příjemný zážitek z našeho města a zároveň
se snaží propagovat umělce z vyšebrodska. Jen namátkově pár čísel.
Poslední fotografickou výstavu o historii našeho města navštívilo během
sezóny přes 400 cizinců a 900 Čechů.
Infocentrum jako takové obsloužilo jen během čevence a srpna přes
5 500 návštěvníků. Ani v takovém počtu se nestalo, že by odešel zákazník bez požadované informace. Pokud se jednalo o vzdálenější destinace, byla informace vyhledána na internetu nebo byl zákazník nasměrován tam, kde tuto třeba specifickou informaci získal. Desítky děkovných
e–mailů jsou dokladem spokojenosti návštěvníků našeho informačního
centra a potažmo i našeho krásného města.
Propagace města není jen pasivní čekání, ale aktivní propagace a snaha
informace vyvézt za hranice nejen kraje. Informační centrum bylo letos
úspěšné i na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2009 v Praze
i na několika dalších akcích zaměřených na cestovní ruch a propagaci
našeho města včetně připravovaných oslav 750 let založení. V letošním
roce jsme se také stali řádnými členy Asociace turistických informačních center České republiky. Cetifikát nám předal ministr pro místní
rozvoj, Rostislav Vondruška, na sjezdu členského fóra v Loučni. Naší
poslední propagační akcí, a to nejen města ale i našich podniků, podnikatelů a jejich produktů, byl Jihočeský Kompas v Českých Budějovicích, který se konal 8 až 10. 10. 2009.
Foto: Karel Troják
Český Krumlov:
1 .6. – 30. 9.
1. 10. – 31. 10.
1. 11. – 31. 3.
1. 4. – 31. 5.
Po
Po
Po
Po
–
–
–
–
Ne
Ne
Ne
Ne
České Budějovice:
1. 6. – 30. 9.
Po – Pá
So
Ne
1. 10. – 31. 5.
Po, St
Út, Čt, Pá
So
Ne
Vyšší Brod:
1. 5. – 31. 5.
Certifikát předává ministr pro místní rozvoj Vondruška Rostislav
Foto: TRAVEL profi
Pracovní doba infocentra. Jak již bylo zmíněno, bylo infocentrum zřízeno
v roce 2001 ve staré radnici. Samozřejmě bylo nutné vypracovat harmonogram pracovní doby, abychom co nejvíce vyšli návštěvníkům našeho
města vstříc. Vzhledem k tomu, že se nedalo vycházet z předchozích
let, musela pracovní doba infocentra vycházet ze zkušeností a provozní
doby jiných center. Nezůstali jsme při zemi. Pro naše návštěvníky jen to
nejlepší. Pro porovnání přikládáme pracovní doby čtyř IC.
Horní Planá:
Po – Pá
So
Ne
8:15 – 12:15 13:00 – 17:00
8:00 – 12:15 13:00 – 17:00
Zavřeno
Kaplice:
Po – Pá
So
Ne
8:00 – 17:00
Zavřeno
Zavřeno
1. 6. – 30. 6.
1. 7. – 31. 8.
1. 9. – 30. 9.
1. 10. – 30. 4.
Po – Pá
So, Ne
Po – Ne
Po – Ne
Po – Pá
So, Ne
Po – Pá
So, Ne
9:00
9:00
9:00
9:00
–
–
–
–
19:00
18:00
17:00
18:00
8:30 – 18:00
8:30 – 17:00
10:00 – 16:00
9:00 – 17:00
9:00 – 16:00
9:00 – 13:00
Zavřeno
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:30 – 12:00
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
Zavřeno
12:00 – 16:00
12:00 – 14:00
12:00 – 16:00
:30 – 18:00
12:00 – 16:00
12:00 – 14:00
12:00 – 16:00
Při pohledu na tabulky si myslím, že naše sezónní pracovní doba si nezadá ani s infocentry okresního a krajského města, kde je samozřejmě
ještě větší počet pracovníků ve směně. V našem íčku je jeden kmenový
pracovník a jeden brigádník na vykrytí (nejen) sobot a nedělí. Samozřejmě to s sebou přináší i rizika. Může se stát, že si brigádník zažádá
o volno v době, kdy má kmenový pracovník např. dovolenou nebo řádné
volno, tedy jej nemůže zastoupit. Tehdy se musí infocentrum. i když je
to nemilé, zavřít. Porovnám–li však počet jenom sezónních návštěvníků
s počtem jednoho stěžovatele docházím k číslu 5 500:1, to zas není tak
špatné.
Již jednou bylo ve zpravodaji uvedeno: Pokud má někdo zájem o bližší
informace o naší práci, může nás osobně navštívit. Pokud to bude v našich silách, rádi všechny dotazy zodpovíme.
kt
Vyšebrodský zpravod aj
Dotace opravdu nepadají z nebe!
J
en u zlomku dotací nemusí města a obce ani „hnout prstem“, t.j. podávat žádost
a vstupovat do výběrového řízení. To jsou ty
dotace, které „dostává každý“ a které vyplývají
z organizace veřejné správy (dotace na volby, na sociální dávky, státní správu a pod.).
U všech ostatních probíhá přípravný proces,
který není jednoduchý a při kterém je výsledek
v nedohlednu. Města a obce musí splnit všechny kroky uvedeného procesu, i když šance
jsou někdy velmi mizivé. A to se týká jak dotací
a grantů z kraje, tak ze státních fondů, ministerstev a fondů EU.
Je též nutno zhodnotit, zda dotace nebude
působit kontraproduktivně z hlediska finančního zdraví obce – financování vlastního podílu na danou investici, předfinancování její
dotované části a s ním spojené případné přijetí překlenovacího úvěru (vznikají další výdaje na samotné uzavření úvěru, úroky placené
z rozpočtů měst). Takto vzniklý nárůst tzv. „dlu-
hové služby“ je ukazatelem při hodnocení měst
a obcí a ovlivňuje jejich šance při podání dalších žádostí o granty a dotace. Ne nadarmo
se v současné době často dočteme v souvislosti se zadlužováním republiky s údajem
zadluženosti na hlavu.
Výše uvedené řádky neznamenají, že o dotace neusilujeme, ale pouze to, že žádat kdekoli
o cokoli bez uvažování není samospasitelné (Příklad z domácnosti: Nevezmu si přeci
šrotovné jen proto, že mi ho stát nabízí, když
nemám hotovost, vlastní auto prodám za pakatel a na nové se zadlužím například čtvrt
milionem se splatností 5 let. Bylo by finanční
zdraví mé domácnosti v pořádku? Jen proto,
že jsem chtěl šrotovné stůj co stůj?).
Jak zastupitelstvo schvaluje podání žádostí
o dotace, přijímá informace o postupu žádostí do případných dalších kol, a v případě
kladného vyřízení dotace pověřuje starostu
Granty a dotace pro město
D
ovolte mi reagovat na příspěvek „Jak si
vede Vyšší Brod v boji o evropské dotace?“ v informačním občasníku Vyšebroďáčku.
Nacházíme se skutečně v období, kdy má
nejen Česká republika, ale i jiné nové členské
státy EU jedinečnou a neopakovatelnou možnost získávat prostředky z evropských fondů. Správně byl konstatován i fakt, že „cesta
k evropským penězům není lehká ani krátká
a vyžaduje mnoho úsilí, energie, času a v neposlední řadě také peněz“. Osobně jsem se
mohl při podávání žádostí do různých dotačních titulů přesvědčit o pravdivosti těchto slov.
Nemohu však souhlasit s tvrzení , že „výsledek většinou stojí za vynaloženým úsilím“.
Než zhodnotím věcně počet podaných žádosti a jejich úspěšnost, dovolte mi připomenou
skutečnost, která byla v článku opomenuta
a která dělá obcím největší problém při získávání dotací z různých zdrojů.
Dle mého názoru cesta k dotacím z Evropské
unie nezávisí jen na bezchybně zpracované
žádosti (mimochodem ani jedna podaná žádost nebyla městu vyřazena z důvodu formálních chyb a nedostatků), ale na dalších požadavcích při podávání žádosti do regionálního
operačního programu. Jedná se v první řadě
o to, že při podáni žádosti o dotaci musíte
deklarovat, že sami máte na akci zajištěné
peníze ve svém schváleném rozpočtu na
dané období. Peníze z EU nedostane obec
předem, ale až cca 6 měsíců po úspěšné realizaci projektu.
Pro ilustraci: město zpracuje projekt a žádá
o dotaci za deset milionů korun, z toho cca.
dva miliony musí mít připraveny na svůj povinný podíl a na zbytek musí mít minimálně
příslib úvěru od bankovního subjektu. Je
obtížné v době hospodářské recese žádat
o příslib úvěru, když máte vůči bankám ještě
nesplacené úvěry za úspěšně zrealizované
projekty z minulých let. Vedení města se i toto
v letošním roce podařilo.
Přehled úspěšných žádosti do Evropských fondů:
• Vyšší Brod: vodní zdroje a úpravna vody
náklady celkem: 19 497 914,– Kč
příspěvek z EU: 14 623 435,– Kč
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost
rok 2006: 162 945,– Kč
rok 2007: 85 525,– Kč
rok 2008: 190 275,– Kč
rok 2009 /do 30. 9. 2009/ 213 300,– Kč
• IOP Evropský fond pro reg. rozvoj
– Czech Point
rok 2007: 49 998,– Kč
rok 2009: 58 259,– Kč
• Jihočeská Silva Nortica Cíl 3
– Evropská územní spolupráce
Opatská stezka II: 2 640 EUR
• V roce 2009 podána společně s Jihočeským
krajem a městem Bad Leonfelden žádost
o dotaci v rámci OP Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko–ČR na projekt „Výstavba turistické stezky Radvanov–Rading
Podané žádosti do ROP NUTS II Jihozápad
– zamítnuté:
• Rekonstrukce kempu Pod hrází – Vyšší
Brod (podáno 2x) – projekt splnil požadova-
5
podpisem smlouvy, se dozvídá občan z elektronické nebo klasické vývěsní desky města
i čtenář tohoto periodika. Ten, kdo chce být
informován o dění ve městě, může navštívit
veřejné zasedání zastupitelstva, kde se může
na cokoli zeptat.
V souvislosti s nedávno uvedenými dezinformacemi v občasníku Vyšebroďáček sděluji:
– Dotace na Czech Point nedostává automaticky každý. Kdo byl nečinný tak, jak je podsouváno našemu městu, dotaci nedostal.
V letošním roce probíhá druhá etapa
– v roce 2007 obdrželo město na základě
své žádosti a zpracovaných podkladů částku 49.998,– Kč, v letošním roce 58.259,–
Kč na zařízení dotčených pracovišť.
– Od vstupu do EU v roce 2004 získalo město
z grantových programů EU 15 015 202,31
Kč.
Jsou zde uvedeny pouze finanční prostředky
přijaté k dnešnímu dni na účet města.
Hana Erhartová, ved. fin. odboru MěÚ
ná kritéria přijatelnosti a postoupil do dalšího kola
• Rekonstrukce elektroinstalace a zlepšení
vybavení pro zkvalitnění výuky na ZŠ Vyšší
Brod (podáno 2x) – projekt splnil požadovaná kritéria přijatelnosti a postoupil do dalšího kola
• Výměna osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod 2x neúspěšně,
podána třetí žádost – zatím nerozhodnuto
O dalších neúspěšných žádostech i do jiných
operačních programů jsem informoval ZM na
veřejném zasedání dne 22. 6. 2009.
Jak bylo správně konstatováno v úvodu příspěvku z Vyšebroďáčku, peníze, které každé
město dostává ze státního rozpočtu dle různých klíčů, mnohdy nestačí k naplnění základních potřeb města. Proto vedení města
využívá i další možnosti k získávání dotací
z prostředků ministerstev, grantových a příspěvkových programů Jihočeského kraje.
Nebudu se vracet do minulosti, ale uvedu jen
příklady úspěšných žádostí z letošního roku:
• z Ministerstva práce a soc. věcí
– pečovatelská služba
500 000,– Kč
• z Ministerstva kultury – knihovní systém
Clavius
36 000,– Kč
• z Ministerstva kultury – oprava fasády staré
radnice
150 000,– Kč
• z Ministerstva kultury – 750 let Vyššího
Brodu
– kulturní rok 2009 – Hlahol
70 000,– Kč
• od SFŽP a ERDF za úspěšné dokončení
projektu vodní zdroje
1 046 172,– Kč
6
Vyšebrodský zpravodaj
• z Jihočeského krajského příspěvkového
programu na Dřevosochařské sympózium
a výstavu fotografií
40 000,– Kč
„Sběrné dvory – I. etapa“, OP ŽP – oblast
podpory PO 4.4.1. – zatím nerozhodnuto
2 628 000,– Kč
• z Grantového programu JčK na grant Produkty a služby v cestovním ruchu
60 000,– Kč
• z Grantového programu JčK Obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009, které
podal DSO Vyšebrodsko na akci pořízení
a rozšíření bezdrátového rozhlasu
625 000,– Kč
Při výčtu úspěchů nebo neúspěchů města
při podávání žádostí do různých grantových
a příspěvkových programů jsem nevědomky
určitě na něco zapomněl. Není to však úmysl
a každý občan Vyššího Brodu má možnost o
grantové politice získat potřebné informace
na veřejných jednáních Zastupitelstva města,
úřední desce města nebo následně ve Vyšebrodském zpravodaji.
V současné době má město podané žádosti
o dotaci z programu Ministerstva zemědělství
na projekty: „Odkanalizování ulic: Poschoďová, Česká, Lidická a Studánecká“ – zatím nerozhodnuto
9 304 000,– Kč
Jsem si vědom toho, že autor článku je pracovně hodně vytížen, ale před napsáním uvedeného příspěvku do Vyšebrodáčku se mohl
nejprve s dostupnými údaji seznámit a nezveřejňovat přinejmenším nepravdivé údaje.
Rozhodně však v článku bylo poukázáno na rezervy, které máme ve své práci všichni. Bohužel ne vše, co platí v různých příručkách, platí
i v reálném každodenním životě.
I když nemám ještě úplně pesimistický názor
na čerpání grantů z EU, optimismus, kterým
jsem byl při nástupu do funkce zasažen, nahlodala probíhající hospodářské recese.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se věnují přípravě podkladů pro žádosti, hodnotících
výkazů a následného sledování udržitelnosti
projektů. Po sečtení čísel je na občanech, aby
zhodnotili, zda práce pár lidí, kteří se dotacemi zabývají, byla marná.
Ing. Zálešák Milan
starosta
USNESENÍ ze zasedání Rady Města Vyšší Brod dne 21. 9. 2009
Rada Města Vyšší Brod
I. B e r e n a v ě d o m í
1. Kontrolu plnění úkolů daných zasedáním
RM dne 24. 8. 2009 a konstatuje jejich
splnění.
2. Usnesení ZM č. III/6 ze dne 7. 9. 2009,
kterým ZM pověřuje RM prováděním změn
rozpočtu města v rámci závazných ukazatelů rozpočtu, t.j. uvnitř jednotlivých paragrafů.
II. S c h v a l u j e
1. Předložený program zasedání
2. Kladné vyjádření k udělení licence k provozování mezinárodní linkové dopravy na
linku 000 225 Bad Leonfelden /A/ – Vyš-
ší Brod /CZ/ pro dopravce ÖBB–Postbus
GmbH, Prinz Eugen Strasse 8 – 10, 1040
Wien.Odpovídá: místostarosta. Termín 30.
9. 2009.
3. Přijetí sponzorského daru ve výši 3.736,–
Kč pro pokrytí nákladů Svatobartolomějské
pouti.
4. Přijetí sponzorského daru ve výši 2,600,–
Kč pro pokrytí nákladů Svatobartolomějské
pouti.
5. Přijetí sponzorského daru ve výši 431,– Kč
pro pokrytí nákladů Svatobartolomějské
pouti.
III. O d k l á d á
1. Rozhodnutí o pronájmu budovy č. p. 38 na
st. p. č. 9 v k. ú. Studánky o výměře 227 m 2
a přilehlého pozemku p. č. 270 v k. ú. Studánky o výměře 174 m 2 do příštího zasedání RM.
IV. Z a m í t á
1. Žádost o snížení nájemného za pronájem
budovy č. p. 164 Vyšší Brod v majetku
města. Odpovídá: místostarosta. Termín:
30. 9. 2009.
2. Žádost o změnu názvu společnosti v nájemní smlouvě pro pronájem budovy č. p.
164 v majetku Města Vyšší Brod. Odpovídá: místostarosta. Termín: 30. 9. 2009.
PaedDr. Josef Pechlát
místostarosta
Josef Kovačík
člen RM
USNESENÍ ze zasedání Rady Města Vyšší Brod dne 12. 10. 2009
Rada Města Vyšší Brod
I. B e r e n a v ě d o m í
1. Kontrolu usnesení ze zasedání RM dne 21.
9. 2009.
2. Ukončení nájemního vztahu k části pozemků p. č. 152 a 160 v k. ú. Vyšší Brod
v majetku města o výměře 140 m 2 ke dni
31. 12. 2009.
3. Děkovný dopis Sdružení pro Vltavu za
součinnost města při čištění řečiště po
sezoně.
II. S c h v a l u j e
1. Předložený program zasedání.
2. Žádost ředitele ZŠ a MŠ o přerušení provozu MŠ Vyšší Brod ve dnech 28. 12. 2009
– 1. 1. 2010.
3. Mimořádné přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Vyšší Brod na dobu určitou, od 18. 11. 2009 do 9. 12. 2009.
Podmínkou přijetí je, že nebude překročen
povolený počet 28 dětí ve třídě v uvedeném
období.
4. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků p. č. 152 a 160 v k. ú. Vyšší Brod
o celkové výměře 140 m 2 v majetku města.
Nájemní vztah může být uzavřen od 1. 1.
2010. Odpovídá: místostarosta. Termín: 19.
10. 2009.
5. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši
15 000,– Kč pro Hospic Jana N. Neumanna
v Prachaticích. Odpovídá: starosta. Termín:
23. 10. 2009.
6. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 200,– Kč pro TJ zrakově postižených ZORA Praha. Odpovídá: starosta.
Termín: 23. 10. 2009.
7. Prominutí poplatku za užívání tělocvičny
ZŠ V. Brod pro akci „Víkend plný dancejógy
s Pavlou Rožumberskou“ ve dnech 26. – 27.
9. 2009. Odpovídá: místostarosta. Termín:
19. 10. 2009.
III. O d k l á d á
1. Vyřízení žádosti o změnu nájemní smlouvy
č. 6/08 k části p. p. č. 165 v k. ú. Vyšší Brod
o výměře 645 m 2 v majetku města.
IV. U k l á d á
1. Projednání a přípravu změny nájemního
vztahu k p. p. č. 165 v k. ú. Vyšší Brod
o výměře 645 m 2 v majetku města, který
vyplývá ze smlouvy č. 6/08. Odpovídá: tajemník. Termín: 26. 10. 2009.
2. Svolání pracovní skupiny pro řešení režimu
parkování ve městě. Odpovídá: místostarosta. Termín: 26. 10. 2009.
V. Z a m í t á
1. Žádost obč. sdružení CENTRED o. s.
o finanční příspěvek na provoz internetového prostoru www.sedesatka.cz. Odpovídá:
místostarosta. Termín: 19. 10. 2009.
Ing. Milan Zálešák
starosta
PaedDr. Josef Pechlát
místostarosta
Vyšebrodský zpravod aj
7
Město Vyšší Brod,
Míru 250,
382 73 Vyšší Brod
pronajme objekt
č. p. 38 na stavební parcele
č. 9 v k. ú. Studánky, včetně
přilehlého pozemku p. p. č. 270
v k. ú. Studánky o výměře 174 m2.
Objekt je vhodný pro poskytování
restauračních a ubytovacích služeb.
Bližší informace na tel. 602886635
NABÍDKA: byt 3+1 v panelovém domě 2. p. 720.000,– Kč
Operace u seniorů
Existuje u psů věkové omezení pro absolvování těžšího operačního zákroku? Máme totiž pejska již v seniorském věku,
který bohužel trpí oboustranným nádorem varlat a stále váháme, zda ho nechat operovat.
Na Vaši otázku neexistuje obecná odpověď. Je potřeba postupovat
„případ od případu“ a vždy zvážit všechna možná rizika spojená
s daným chirurgickým zákrokem. Dle mého názoru nepředstavuje
řešení výše uvedené diagnózy nikterak komplikovaný operační postup. Ten také bývá téměř vždy (a úspěšně) upřednostněn před konzervativní léčbou.
Jako obdobný příklad mohu uvést čtrnáctiletou fenu německého
ovčáka Aru, se kterou přišli do mé ordinace manželé Vazačovi. Již
na první pohled byl vidět v oblasti břicha masivní tumor na mléčné
žláze. V tomto případě hrál věk až druhotnou roli (ačkoliv jsme ho
nepodceňovali), jelikož byla Ara v dobré kondici a navíc byl růst nádoru natolik agresivní a život bezprostředně ohrožující, že jsme po
vzájemné konzultaci s majiteli zvolili chirurgické řešení.
Operace proběhla bez komplikací i přes to, že jsme nakonec odstraňovali ještě další tumorózní ložisko, který jsme objevili až při
důkladném předoperačním vyšetření. Je samozřejmé, že operační
postupy a narkóza u starých psů mají svá rizika, ale snažíme se je
vždy maximálně eliminovat. Neméně důležitou roli v úspěšném řešení náročných operací u starších zvířat bývá i důsledná pooperační
péče o pacienta v období rekonvalescence. Zde nám nezbývá než
Ara (14 let) a vyoperovaný 2 kg tumor mléčné žlázy. Foto T. Jaroš
se spolehnout na spolupráci s majitelem zvířete, kterého vždy důkladně seznámíme se všemi náležitostmi pooperační péče a který
se v tomto důležitém období stává naším plnohodnotným partnerem
v léčebném procesu. Na závěr si dovolím vyjádřit přání, aby i s dalšími majiteli operovaných pacientů byla tak vzorná spolupráce, jako
s majiteli operované Ary.
Vyšebrodský zpravodaj
8
Krumlovský vodácký maraton
2009 (KVM)
Svátek vodáků a tak trochu rozloučení a tečka za sezónou.
7.
Vzpomínka
S
polek přátel historie Vyšší Brod si
11. 10. 2009 připomněl prvé výročí
odhalení památníku našim hraničářům,
kteří před 71 lety bojovali za demokratické
Československo.
V dobových i součastných slavnostních
armádních uniformách položili kytici
v barvě trikolóry k pamětní desce. Čest
památce obráncům hranic vzdali za zvuku
státní hymny a byla též vypálena čestná
salva z pěchotní zbraně.
Spolek děkuje členům za celoroční vzornou údržbu pietního místa a též panu
Vaverovi za krásnou kytici.
Národ, který zapomene na své dějiny, je
odsouzen je prožít znovu. Proto je třeba
udržovat historii stále živou.
rm
ročník, který odstartoval
v sobotu 10. října, byl rekordní. Celkem se ho zúčastnilo
téměř 1000 vodáků z 11 evropských zemí (AUT, CRO, GBR,
GER, HUN, IRL, ITA, LT, POL,
SLO, SVK). Ve Vyšším Brodě
startovalo 308 kajaků a kánoí.
V Rožmberku nad Vltavou 78
raftů a pramic + 1 DRAČÍ LOĎ.
V žákovském maratonu, který
se jel z Pískárny startovalo 22
lodí.
Foto: Ladislav Pouzar
Letošní ročník měl jednu velkou zajímavost. Svou světovou premiéru si na tekoucí vodě
odbyla i Dračí loď a její 17 členná posádka. Bez zaváhání projela celou délku maratonu i
se všemi jezy a do cíle dorazila bez újmy.
Vítězem letošního KVM se stala posádka K2M Petr Jambor, Marian Lachkovič (CZE/SVK)
v čase 2:05:26. Nejrychlejší posádka startující z Rožmberka nad Vltavou byla pramice
můžu – Dubínkův gang v čase 2:20:42. Počasí nám přálo, na startu byla sice mlha, ale na
trati už vykukovalo sluníčko a v cíli již bylo krásné teplo. Díky tomu se vydařil i doprovodný
program v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově.
ATSČ ČR ZO Vyšší Brod
team MAHERA ENDURO pořádá
7. 11. 2009
závod horských kol
Soutěžní kategorie:
I. předškolák
II. 1.–2. třída
III. 3.–4. třída
IV. 5.–7. třída
V. 8.–9. třída
VI. 16 – 33 let
VII. 34 a více let
Start ve 14 hod.
na motokrosové trati.
Každý závodník musí mít přilbu.
Závod se jede za každého počasí.
Foto: Ladislav Pouzar
Generálním partnerem Krumlovského vodáckého maratonu je společnost ALFA–HELICOPTER, spol. s r. o., která podporuje tuto akci od samotného prvopočátku Poděkování patří i
všem partnerům a partnerský městům, mezi které patří i město Vyšší Brod. Nesmíme opomenout ani 50 členný tým záchranářů, který letos zasahoval celkem více než 280krát.
To největší poděkování s přáním pevného zdraví a mnoho dalších sportovních úspěchů
patří samozřejmě všem závodníkům.
Těšíme se na sobotu 9. října 2010, kdy proběhne již 8. ročník.
Libor Peška
Vyšebrodský zpravod aj
130. HLASATEL
HISTORICKÝ
LISTOPAD 2009
JAK SE CHODILO NA VOJNU
ZA CÍSAŘE PÁNA
Do roku 1858 byla armáda habsburské monarchie doplňována na základě tzv. konskripce, tj. evidence osob schopných vojenské služby a jejich určování vrchnostenskými úřady
k vlastnímu výkonu, která v letech 1768 až 1781 postupně nahradila původní verbování.
V době napoleonských válek byla celoživotní vojenská služba zrušena císařským patentem z 4.5.1802 a nahrazena službou po dobu 10 let u pěchoty, 12 let u jízdy nebo 14 let u
dělostřelectva a ženistů. V roce 1811 došlo k jednotnému stanovení délky vojenské služby
na 14 let a v roce 1845 byla zkrácena na 8 let.
Nový zákon o doplňování vojska, který vstoupil v platnost v roce 1858, zavedl všeobecnou
brannou povinnost, přičemž aktivní vojenská služba trvala 8 let a záloha 2 roky. Odvodní
povinnost vznikla od 1. ledna roku, kdy branec dovršil dvacet let, a trvala po dobu sedmi
let. V rámci uvedeného zákona ale existovala celá řada výjimek, např. možnost „náhradnictví“ nebo zaplacení osvobozovacího poplatku či uvolnění četných vrstev obyvatelstva
od jejího plnění. Od povinné vojenské služby byli osvobozeni duchovní, úředníci, lékaři,
učitelé, studenti vysokých škol, majitelé zemědělských usedlostí a jediní synové nevýdělečných rodičů apod.
Dosavadní verbovací okresní velitelství byla nahrazena doplňovacími okresními velitelstvími, která se trvale starala o doplňování příslušných pluků bez ohledu na jejich dislokaci.
Z území dnešní České republiky bylo odváděno cca 16 tisíc branců a ze Slovenska cca 4
tisíce nováčků. Vlastní osmiletá vojenská služba byla v mírové době střídána dlouhodobou dovolenou, která byla v první polovině 60. let udělována značné části mužstva již po
dvouměsíčním výcviku.
V branném zákoně přijatém 5.12.1868 došlo k prosazení plného zavedení všeobecné branné povinnosti, a to především zrušením četných osvobození od vojenské služby. Zároveň
byla nově stanovena odvodní povinnost pro všechno mužské obyvatelstvo ve věku od 20.
do 22. roku, a služební povinnost na 12 let Tato doba 12 let se dělila na tři roky prezenční
služby (u námořnictva čtyři), sedm let v záloze a dva roky u zeměbrany. Maturanti a vysokoškoláci měli právo do armády vstoupit dobrovolně a sloužit pouze jeden rok.
Nově bylo doplňování armády regulováno stanovováním kontingentů branců, které parlament schvaloval vždy na dobu 10 let. Místo původních 79 tisíc mužů se podle zákona
z roku 1868 jednalo o roční kontingent 95 tisíc mužů a od roku 1889 o 103 100 mužů. Pro
zeměbranu byl v roce 1868 stanoven roční kontingent 22.500 mužů. K dalšímu zkrácení
vojenské základní služby došlo v roce 1912 a nadále trvala pouze 2 roky, avšak u speciálních druhů vojsk zůstala tříletá a u námořnictva čtyřletá.
© František Schusser
MUNDTEMOVY VARHANY V KLÁŠTEŘE
VYŠŠÍ BROD
Existence varhan v klášteře Vyšší Brod je doložena nejméně od roku 1562. Klášterní archivář a kronikář Dominik Kaindl uvádí, že za Georga III. Wendschuha, který byl 29. vyšebrodským opatem v letech 1641 až 1668, se v roce 1646 nechaly opravit varhany. Tato věta
jednoznačně dokazuje, že zde již v době třicetileté války varhany byly. Kde byly umístěny,
to se mohu jen domnívat, pravděpodobně to byl prostor v mnišském chóru.
Johann IV. Clavey, který byl 31. vyšebrodským opatem v letech 1669 až 1687, nechal
v roce 1679 zaklenout hudební chór Matyášem Wodianským z Velešína a 18. srpna 1679
byla podepsána smlouva mezi opatem kláštera Claveyem a umění znalým panem Hansem
Heinrichem Mundtem, měšťanem a varhanářem v Královském Starém Městě pražském,
ohledně postavení zcela nových varhan. Ve smlouvě jsou specifikovány rejstříky a hlasy
na manuálu, pedálu a zadním pozitivu.
9
TAM, KDE BÝVALA
ŽELEZNÁ OPONA
Nemohu se připravit o východ slunce. Stačí
být časně ráno na návrší na Kapličkách a čekat až se z mlhavých oparů začne pomalu a
zamyšleně vynořovat rudý sluneční kotouč.
Boj s mlhami je zprvu jakoby určen k prohře.
Ale slunce nikdy neprohrává a zvítězílo i zde.
Pomalu chodím v místech, do kterých soudruzi dříve poutníky nepouštěli. Co kdybych,
nedej bože, překročil bludný kořen a najednou se probral v imperialistické cizině? Jedinou připomínkou zaniklého osídlení je místo
na planině s výhledem do Rakouska, na kterém roste několik starých, rozlehlých třešní.
Vše v této oblasti bylo odsouzeno k zániku.
Spolu s kapličkami, kostelem, chalupami i s
celou obcí Kapličky. Představte si tu hrůzu,
že by tyto stavby mohli jako orientační body
používat imperialističtí agenti, šumavskými
hvozdy se houfně plížící do tábora míru a
socialismu.
(fs)
VÝHLED BABÍHO LÉTA
Na louce pod Herbertovským vrchem
s úžasem pozoruji onen úchvatný pohled
do kraje, kde na horizontu se zleva doprava
objevuje panoráma od Luče až po Třešňový
vrch. Pozoruji lyžařský areál Kramolín, bílý
kostelík Tumberk i statek Metlice za Rožmberkem. Přede mnou jako na dlani je starý
Hrudkov. Jen Vltava se ukryla do údolí. Zřetelné jsou staré úvozové cesty z Herbertova k Větší Vltavici a k Fortunii. Popojdu pár
metrů a otevírá se mi zcela nový pohled na
Horní Dvořiště, na Český Heršlák i daleko
do Rakouska.
(fs)
ČESKOSLOVENSKÁ
CÍRKEV EVANGELICKÁ
V letech 1946 až 1948 byla modlitebna Československé církve evangelické ve Vyšším
Brodě ve „staré radnici“ (čp. 104). O modlitebnu se evangelíci „dělili“ s Československou církví husitskou, o které jsem psal
v minulém čísle Vyšebrodského zpravodaje.
Evangelickým farářem byl ve Vyšším Brodě
Jan Strupl a později Jindřich Pudil. Z počátku bylo ve Vyšším Brodě registrováno 15
evangelíků a před „únorem 1948“ se tento
počet zdvojnásobil.
(fs)
NEJEN KAJAKY,
KÁNOE A RAFTY
Ranní mlha zápasila mezi babím létem
a šumavským podzimem, ale pro více než tisícovku skalních vodáků nastal již po sedmé
na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Českým
Krumlovem svátek. Jel se zde opět vodácký
maratón. Z Vyššího Brodu se vydaly hodinu
před polednem kajaky a kánoe. Pádla se vařila stejně jako při výlovu rybníka, kdy kapři
10
Vyšebrodský zpravodaj
bojují o centimetry kolem sebe. Místo startu
to byl finiš k jezu. Každý tam chtěl být první,
aby mu zbytečně neutekly vteřiny čekáním
až na něj přijde řada. To samé se opakovalo u raftů v Rožmberku, ale tady jim vypálila
rybník dračí loď. Ještě nikdy zde nezávodilo
dvacet pádel na jediné lodi a je celkem přirozené, že na rožmberském jezu porazili raft,
kde bylo pádel sotva čtvrtina. Zbývá jen poznámka. Z Vyššího Brodu do Českého Krumlova jely nejrychlejší lodě pár minut přes dvě
hodiny. Stejnou vodu jedou rekreační vodáci
nejméně den a často i dny dva.
(fs)
ZEMĚTŘESENÍ
A VYŠŠÍ BROD
V „našich krajích“ se zemětřesení vyskytují jen zřídka. První zaznamenaná čtyři zemětřesení ve Vyšším Brodě jsou z června
a září 1590. Také v následujícím roce 1591
bylo ve Vyšším Brodě zemětřesení. Zvláště
silné bylo ve Vyšším Brodě zemětřesení 20.
února 1645. Další záznamy o zemětřesení
ve Vyšším Brodě jsou z let 1794, 1818, 1876
a prvého května 1865.
(fs)
KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD
A FARA V HORNÍ
STROPNICI
V roce 1300 získal Smil z Hradů polovinu
Horní Stropnice a prodal ji spolu s románským kostelem sv. Mikuláše a farou klášteru
Vyšší Brod. Později se celá obec dostala do
majetku Rožmberků, ale kostel s farou stále
patřil k majetku kláštera ve Vyšším Brodě.
Po požáru byl kostel na konci 16. století znovu vystavěn a z původní románské stavby se
zachovala věž. Mniši z kláštera Vyšší Brod
zde působili do konce prvé světové války.
(fs)
MÉ STOPY KRAJEM
Krajinou v okolí Vyššího Brodu se vyplatí
chodit pomalu. Nejen, že tak ukáže vše co
je na ní krásného, ale tomu, kdo je ochoten
naslouchat i vypráví. O tajemných dávných
dobách i o těch současných, o lidech, kteří zde žili nebo zde jen procházeli, o lidech
dobrých i zlých. Když půjdete opravdu pomalu a vzájemně si padnete do oka, prozradí vám své velké přání. Touží snad jen po
jediném: Aby Ti, kteří v jejím ponurém půvabu žijí, nebo se mu chodí pokorně obdivovat,
byli již jen dobří. Těch zlých si, jak zašeptá
hlasem stromů, již užila dost a dost.
(fs)
MUZEUM ŽELEZNÉ
OPONY
„Nová“ 18. rota 3. praporu 7. brigády Pohraniční stráže v Mnichovicích vznikla až v roce
Nástroj měl být dohotoven do dvou let a za tuto práci obdržel Hans Heinrich Mundt 1.237
rýnských zlatých a k tomu mu bylo poskytnuto ubytování s potřebným otopem. Zálohu 400
zlatých dostal H. H. Mundt před započetím díla, a doplatek 100 zlatých rýnských až po
roce provozu varhan. Jak přesně vypadala skříň tohoto Mundtova největšího životního díla
lze vidět ze zachovalé fotografie z roku 1892, kterou mi laskavě zapůjčil klášter ve Vyšším
Brodě. Jedná se o podobné řešení jako jsou zachovalé Mundtovy varhany v kostele Panny
Marie v Praze a v kostele ve Štolmiři.
Ze smlouvy i z fotografie je zřejmé, že varhany měly hrací stůl v postamentu skříně hlavního stroje a pozitiv v zábradlí. Přes mimořádnou velikost nástroje se zde uplatňují pro jihočeské prostředí typické rysy jihoněmeckého obrazu varhanního zvuku. Naprostá absence
jazykových hlasů, poměrně slabě obsazený pedál, bohaté zastoupení vysokých smíšených hlasů se zastoupením pro české prostředí typického samostatného prvého hlasu.
Od jiných Mundtových nástrojů se dispozice varhan v klášteře Vyšší Brod liší především
neobvykle bohatým zastoupením v jihočeské oblasti jinak ojedinělé Quinty a disponováním široké Nassat Quinty do pozitivu. Nárůst hlasů je jinak kompenzován hlavně rejstříky
navazujícími na zvukovou barvu adekvátní registry v základní poloze.
Varhany byly opraveny v roce 1761 pasovským varhanářem Leopoldem Freundtem za 150
zlatých a další větší opravu provedl netolický varhanář František Tomáš Hillebrandt za 200
zlatých. Při Hillebrandtově opravě došlo dle účetních dokladů i k výměně některých píšťal.
Varhany byly odstraněny v roce 1892 a nahrazeny současnými varhanami, které postavil
varhanář Leopold Breinbauer z Ottensheimu. Dle průzkumu pana Marka z Vyššího Brodu
jsou i v současných varhanách v Principálu použity píšťaly z Mundtových varhan.
© František Schusser
SOUDNÍ OKRES VYŠŠÍ BROD V ROCE 1848
Když začaly 13. března 1848 navečer hořet na vídeňských předměstích továrny a petiční
aktivita přerůstala v revoluci, byl obětován Metternich a konstituce dostalo kouzelnou moc.
Od 17. března 1848 byly zřizovány „národní gardy“. Také ve Frymburku byla vytvořena národní garda, která měla 42 členy. Hejtmanem byl zvolen Matyáš Greipl a poručíky Karel
Seihter a Antonín Sup. Úkolem frymburské národní gardy bylo „starat se o klid a pořádek“.
Největší akcí dle frymburského kronikáře bylo „když o pouti zpupný selský lid a proletariát pod kramářskými boudami, navzdory zákazu začal kouřit, začal nadávat měšťanům
a způsobil jiné skandály, byla to frymburská garda, která tu nastolila klid, povstalce zavřela
a mladíkům pohrozila odvedením k vojsku“.
V srpnu 1848 byla v Hořicích sloužena polní mše pro národní gardy z Chvalšin, Hořic
a Frymburka, kde byla frymburská garda „pochválena za dobrou execírku a vynikající hudbu“. Pokud někdo neví co je to execírka, tak to je slavnostní pochod. Dle kronikáře Frymburka měla místní národní garda letní uniformu: „Blůze byla pruhována křížovým vzorem
rybí kosti, kalhoty byly z plachtoviny s rudými pampulemi, modrá čepice s červeno–bílými
šnůrami a na růži byl český lev. Opásáni byli černým lesklým řemenem, který nesl tašku
s municí a boční palnou zbraň“. Farní pamětnice si v roce 1848 všímá zcela jiné události:
„Dne 14. května 1848 byla zahájena stavba nové školy. Stavitelem byl Julius Woisetschläger z Vyššího Brodu. Stavba byla dokončena v srpnu 1848. Slavnostní otevření školy provedl 20. září 1848 českobudějovický biskup Ondřej Lindauer. Na rozdíl od celoevropského
revolučního kvasu frymburští budovali novou školu“.
Ke konečné úpravě poddanských poměrů došlo 7. září 1848 patentem císaře Ferdinanda,
jímž se zrušilo poddanství a „ochrana vrchnostenská se všemi zákony na tyto poměry se
vztahující. Venkovský lid si oddechl a stal se samostatným majitelem půdy, na níž hospodařil“. O tomto patentu se dověděli na vyšebrodsku v říjnu 1848. „Robota se přestala
vykonávat a po vymření pamětníků po ní zůstala památka pouze v podobě různých zápisů
v archivech.“ Robotní rejstříky se na panství Rožmberk uzavíraly každým rokem k 19. listopadu a nevykonanou robotu bylo možno nahradit penězi. Konec roboty přinesl problém, jak
nahradit ztracené robotní síly. Všechny práce, vykonávané dosud robotníky, byly rozděleny
do kategorií a pro každou z nich bylo vypracováno řešení.
Do první kategorie byly zařazeny práce, které musely být vykonány v určité roční době
v krátké lhůtě a velkým počtem pracovníků i potahů. Byly to žně, sklizeň sena a otavy.
V druhé kategorii byly práce, kde je třeba sice velkého počtu pracovníků, ale které spadají
do období, kdy se nevyskytují žádné jiné práce většího rozsahu. Bylo to zejména vhazování a vytahování plaveného dříví. Do třetí kategorie patřily odvoz sena ze seníků na zásobních loukách, odvoz kulatiny na pily a do čtvrté kategorie byly zařazeny náročné práce
ve dvorech a lesích. Vyvážení hnoje, čištění luk, ukládání ledu, přehazování obilí, stavby
a opravy silnic. Řešení bylo v podstatě jediné: dosavadní robotní síly se musely v plném
rozsahu nahradit námeznou prací. Po zrušení roboty bylo však všude nadbytek pracovních
sil a tak přechod od roboty k námezní práci proběhl na rožmberském panství Buqoyů plynule a bez závad. Poněkud složitější bylo zrušení roboty v roce 1848 na panství kláštera
Vyšší Brod, ale o tom až při celkovém hodnocení situace za opata Valentina Schoppera.
© František Schusser
Vyšebrodský zpravodaj
PATRONÁTNÍ FARY KLÁŠTERA
VYŠŠÍ BROD DO ROKU 1403
Bohaté písemné prameny v archivu kláštera Vyšší Brod a Kaidlovy Dějiny kláštera spolu
s mnou dohledanými materiály o Doudlebském děkanství dávají poměrně uceleně nahlédnout do vzniku a provozu patronátních far kláštera Vyšší Brod do roku 1403. Patronátní fary nejen pomáhaly v kolonizaci, ale především byly příjemným příjmem kláštera.
Na patronátních farách byli „světští“ faráři, neboť cisterciácký řád zakazoval mnichům
pobyt mimo klášter. Jedinou výjimkou byla „vlastní fara“ v nedalekých Kapličkách, kterou
stejně jako okolní vsi vytvořil sám klášter „na zeleném drnu.“
Mezi významné příjmy kláštera Vyšší Brod, již při svém vzniku v roce 1259, patřilo darování již existujících tři farních kostelů v Přídolí, v Rožmitálu a ve Vyšším Brodě. Ze zakládací
listiny kláštera z 1. června se dovídáme, že pražský biskup Jan III. potvrdil všechny majetky, příjmy a práva, které klášteru udělil Vok z Rožmberka. Mezi těmito dary se vypočítávají
také patronáty nad kostelem sv. Vavřince v Přídolí, Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále
a sv. Bartoloměje ve Vyšším Brodě.
Přídolí je v latině uváděno jako Predol. Je možno se domnívat, že Přídolí existovalo již
v roce 1143, avšak první známý, dochovaný doklad, se datuje z roku 1220. Jedná se
o kupní smlouvu, kdy Vítek z Prčice kupuje ves Kojetín a jako svědek je uváděn farář
Bohuslav „plebanus de Predol“, což svědčí o existenci Přídolí, jeho kostela sv. Vavřince
a faráře. V roce 1231 vznikla listina, jíž pasovský biskup Gerhard vykupuje 300 markami
léno Vítka z Rožmberka a Přídolí je zde uvedeno jako místo jejich předání. Bylo to tehdy
zřejmě velmi významné místo jižních Čech.
Také patronátní kostely v Rožmitále a ve Vyšším Brodě zcela nepochybně existovaly
již před rokem 1259. U Rožmitálu se domnívám, že zde vznikl kostel kolem roku 1240
a u Vyššího Brodu to bylo zcela jistě ještě dříve, snad již ve 12. století. Všechny tři farní
kostely byly na významných obchodních cestách. Dne 22. června 1261 darovala Agnes,
vdova po Pilgrimovi z Třeboně, klášteru ve Vyšším Brodě patronát nad kostelem sv. Jiljí
v Rychnově u Nových Hradů, „který byl nedávno před tím vybudován.“
Tři věnování patronátních kostelů učinil Jindřich I. z Rožmberka. Třináctého července
1278 slíbil, že věnuje patronátní právo kostela sv. Michaela v Horním Dvořišti klášteru.
Kdy tak doopravdy učinil jsem zatím nezjistil, je však jisté, že se tak událo ještě ve 13.
století. V roce 1279 předal Jindřich I. z Rožmberka klášteru patronátní právo nad kostelem
sv. Mikuláše v Rožmberku nad Vltavou. Třetí patronátní kostel sv. Jiljí v Horní Stropnici
věnoval klášteru ve Vyšším Brodě Jindřich I. z Rožmberka a Albert z Boršova 29. června
1286. Darování patronátních kostelů v Rožmberku a Horní Stropnici potvrdil 20. března
1290 pražský biskup Tobiáš z Bechyně.
V roce 1290 přibyly klášteru ve Vyšším Brodě dva nové farní kostely. V listině z 20. března
1290 potvrzuje pražský biskup Tobiáš z Bechyně darování patronátu nad farním kostelem
sv. Jakuba Většího v Boršově, který byl původně od roku 1230 dřevěný. Prvním známým
majitelem Boršova byl Albert z Boršova, připomínaný roku 1261, který v roce 1290 ves,
kostel i faru daroval cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě. O tři dny později, 23. března 1290 potvrdil darování i král Václav II. V roce 1290 koupil klášter od Vítka, syna Budivoje z Krumlova, patronátní právo nad kostelem Hořice včetně městečka, jak je patrno
z listiny, vystavené 15. listopadu 1290 králem Václavem II. Stejný král, Václav II., daruje
4. července 1292 klášteru Vyšší Brod patronátní právo nad kostelem sv. Petra a Pavla
ve Strýčicích.
Třináctého prosince 1403 propůjčil papež Bonifác IX. Jindřichovi III. z Rožmberka farnosti
založené jeho předky: Rožmberk, Vyšší Brod, Horní Dvořiště, Horní Stropnice, Rožmitál,
Rychnov u Nových Hradů, Hořice, Boršov, Strýčice a Přídolí, „protože učinil pro tyto kostely
mnoho dobrého a ještě více učiní, a to tak, že představí faráře opatu vyšebrodskému.“ Opat
byl patronem těchto far. Všechny tyto patronátní farnosti kláštera Vyšší Brod jsou uvedeny
a zakresleny v historické mapě českého království ze 14. století Regni Bohemiae.
V závěru musím ještě připomenout dva „nepodařené“ farní patronáty. Ten první se týká
fary ve Veselí nad Lužnicí, Roku 1261 dal Vok z Rožmberka klášteru patronát nad kostelem ve Veselí, což potvrdil pražský biskup Jan dne 11. června toho roku. Již o rok později,
ve své závěti ze 4. června 1262, však odkázal Vok z Rožmberka svůj majetek ve Veselí
včetně patronátu nad kostelem své manželce Hedvice. V roce 1302 král Václav III. znovu daroval patronátní právo nad kostelem ve Veselí, když předtím získal tento majetek.
Definitivně ztratil klášter ve Vyšším Brodě farní patronát ve Veselí v roce 1378, kdy tento
majetek přešel znovu pod Rožmberky.
Druhé zaniklé patronátní právo bylo nad rakouskou farností v Raabsu, kterou v roce 1272
věnovali klášteru Vokovi synové Jindřich a Vítek. Rožmberští bratři toto právo darovali
klášteru „ze soucitu s nedostatky.“ O deset let později, v roce 1282, zaniklo patronátní
právo nad kostelem v Raabsu, když Jindřich z Rožmberka postoupil hrad Raabs Albertovi
Habsburskému.
© František Schusser
11
1989. Pohraniční a Cizinecká policie ji využívala až do Schengenu. Areál získala obec
Loučovice a ta jej pronajala společnosti, která zde v letech 2008 a 2009 pořádala svá
předváděcí show, kde se scházeli nejen
„obdivovatelé“ železné opony, ale i otcové
a dědové, kteří chtěli ukázat svým dětem
a vnukům, jaký byl jejich otec nebo děda
„geroj“, když ji „střežil.“ Areál Mnichovice je
ke koupi za padesát milionů korun.
(fs)
ČAS DUCHŮ A DUŠIČEK
Podzimní dny jsou stále kratší, nebe je často zachmuřené deštěm a černý plášť noci je
protkaný stíny duchů a těžkými myšlenkami.
Dobytek už musel být zpátky z pastvin. Přespočetná zvířata bývala zabita jako zásoby
na zimu. Byly zaplaceny daně a další život
se odehrával příštích šest měsíců v domě
u ohně. Na vyšebrodsku označovali lidé
okénka chalup příznačně plaménky voskovic
a dušičkových lamp. Do lampy se místo oleje lilo čerstvé máslo, aby si duše zemřelých
mohly potřít popáleniny způsobené ohněm
v očistci. Pozůstalí pili studené mléko nebo
se jím vzájemně postříkali, protože chladný bílý nápoj pomáhal ochladit duše trpící
v očistci. Peklo se zvláštní obřadní pečivo,
kterému se říkalo dušičky. Dávalo se darem
pocestným, obecním chudým a žebrákům
u kostela.
(fs)
MONASTERIUM
Dosud jsem využíval pouze služeb virtuálního listování ve Státním archivu Třeboň
a nyní mám i možnost doma v počítači listovat ve virtuálních klášterních archivech
střední Evropy, kde je umístěno více než sto
tisíc listin. Mezi nimi jsou i listiny z kláštera
Vyšší Brod. U letopočtu 1259 jsou to čtyři listiny, které dokumentují nejen založení
kláštera, ale i dávají podrobně nahlédnout
do rozsahu donátorských darů. Do konce
14. století je zde „zavěšeno“ 58 originálních
listin z kláštera Vyšší Brod.
(fs)
VYPADLO
JEDNO ROČNÍ OBDOBÍ
Ještě ve čtvrtek 8. října bylo ve Vyšším
Brodě v poledne 23 °C nad nulou a všichni
se shodovali na tom, že tak teplo v říjnu již
desítky let nebylo. Já si plánoval kam ještě
v babím létě či začátku podzimu vyrazím,
a tu to přišlo. Ten nahoře mne opět přesvědčil,
že píseň poručíme větru dešti, kterou jsem
v mládí zpíval, byla idealistická, či spíše ideová. Po pěti dnech, v úterý 13. října, padal
mokrý sníh a teploměr spadl až k nule. Nebyla to přeháňka, byl to příchod zimy, která
přeskočila podzim. A já musel chvátat, abych
se svým více než půlmetrovým klíčem stačil
zamknout před zimou svou lesní studánku.
(fs)
12
Vyšebrodský zpravodaj
DLOUHÁ CESTA
Z FORT CUSTER
Vyšší Brod v květnu 1945 osvobodili příslušníci 301. pluku 94. divize americké armády.
Tento pluk byl aktivizován v září 1942 ve Fort
Custer ve státě Michigan. V prosinci téhož
roku byl přesunut do tábora Camp Philipe
v Kansasu a zde prodělal bojový výcvik.
Cestu do Evropy vykonal na palubě bývalé
luxusní lodi Queen Elisabeth a po příjezdu
na Britské ostrovy byl umístěn ve Skotsku,
kde čekal na invazi, která byla zahájena 6.
června 1944. Prošel oblastí Lorient–St.Nazarie, přes Siegfriedovu linii, Porýní a pokračoval v útoku až k nám na vyšebrodsko. (fs)
WOLDFULK
Názvem „Woldfulk“ byl německy nazýván
„lesní lid“, který žil roztroušeně po lesních
samotách. Do okolí Vyššího Brodu přicházela tato „dřevařská kolonizace“ v průběhu 18. století z Korutan, Tyrol a Dalmácie.
Od kláštera jim byly zdarma přiděleny pozemky k vybudování malého hospodářství,
dříví na postavení chaloupky, chovná zvířata
a vyšlechtěné osivo. Za symbolický poplatek
mohli pást dobytek v lese. Dřevorubci byla
garantována denní mzda jedna a půl zlatky
a měsíční naturálie padesát liber mouky (asi
25 kg) a dvanáct liber slaniny.
(fs)
DŮM ČÍSLO POPISNÉ 43
NA NÁMĚSTÍ
Dům v blízkosti hřbitova je poprvé připomínán v roce 1588, kdy jej vlastnil měšťan
Hans Schmucker. Na počátku třicetileté války jej vlastnil zámečník Hans Hartmann a roce 1643 koupila tento dům obec „pro školu.“
Elementární škola zde prokázána naposledy
v roce 1787 a poté byl používán jako obecní
dům. V přízemí byla požární zbrojnice a v roce 1912 byl propojen se sousedním domem
čp. 44. Posledními německými majiteli spojených domů čp. 43 a 44 byli manželé Dolzerovi a prvními českými majiteli manželé
Janouchovi.
(fs)
RADVANOV
Radvanov, německy Raifmass, patřil
již v roce 1278 do majetku cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
Byly to dva dvory o dvou lánech, které pravděpodobně vznikly „nedávno“
a byly určitě „na lhotě.“ Německý název lze přeložit i jako „kruhová paseka“. Radvanov byl na jih od Studánek
na hraničním potoce s Rakouskem,
kudy vedla stará solná stezka od Dunaje. Vladimír Záruba, Petr Koblasa
i Karl Woisetschlager neprávem určují Radvanov až k roku 1332, neboť
neznali Stoicův urbář. Dle dalšího klášterního urbáře z roku 1530 bylo v Radvanově jedenáct osedlých, tedy jedenáct statků a obec patřila pod rychtu Vyšší Brod.
Dle Tereziánského katastru z roku 1757 měl Radvanov také 11 domů. Z toho bylo šest
velkých statků s potažní robotou a zbývajících pět statků bylo menších s pěší robotou.
Nadále patřil pod panství kláštera Vyšší Brod a je zde uváděn i násadový rybník, mlýn
o jednom kole na nestálé vodě, řezník, kovář a pastýř. Klášter Vyšší Brod v roce 1848
ztratil Radvanov jako svůj majetek a stal se součástí obce Studánky.
Na počátku 20. století bylo v Radvanově 18 domů a 116 obyvatel. Při posledním sčítání
obyvatel před druhou světovou válkou bylo stejně domů a o dva obyvatele více. Převážná
většina domů bylo kamenných patrových, pěkně seřazených v řadě a na návsi stála kaple.
Šest domů bylo s lánovou výměrou nad 25 hektarů orné půdy. Místní hospoda „U Prieschlů,“ která měla číslo popisné jedna, byla centrem veškerého dění, kde místní kapela
hrávala nejen všechny tancovačky, ale i svatby a pohřby. Jejich posledními majiteli byli
Franz a Josefa Prischlovi a domu se říkalo „Grosser Wirt.“ Děti chodily za první republiky
do školy ve Studánkách a po Mnichovu do bližšího Leonfeldenu.
Část německého obyvatelstva „odešla“ po druhé světové válce i s majetkem a dobytkem
do blízkého Rakouska ještě před odsunem a zbylí obyvatelé byli odsunuti v roce 1946.
Z části byl Radvanov po roce 1946 dosídlen, ale po vytvoření zakázaného a hraničního
pásma byl rozbořen a buldozery „zplanýrován.“ Až do zániku býval Radvanov nejjižnější
osadou Čech. Dnes jsou zde jen zbytky několika základů a o osadě vydali v roce 2004
Karl Woisetschläger a Ludwig Wurzinger knihu.
Kdysi to bývalo nejjižnější trvalé osídlení Čech. „Díky komunistům“ a železné oponě z vesnice zůstaly jen dvě mohutné lípy, mezi nimiž stávala kaple. Našel jsem z ní zbytky ostění
a cihly. Z domů pak vchod do sklepa a modrý hrnec. Jinak vše zplanýrované a zarostlé
kopřivami i vzrostlými náletovými keři a stromy. Nedaleko bývalé kaple je lavička, křížek
a obrázek bývalé vesnice zarámovaný do kytice polních květů. Sedím na lavičce, dívám
se na nedaleké rakouské statky a je mi to líto.
© František Schusser, foto archiv a Karel Troják
JE TO JIŽ (TEPRVE)
DVACET LET
Prvá vysvětlení o událostech 17. listopadu
1989 jsme dostali z rádia, televize a novin.
„Antisocialistické síly zneužily vzpomínkového pochodu studentů.“ S přibývajícími dalšími dny jsme se dozvídali, že to bylo „trochu
jinak.“ Od studentů, umělců a disidentů jsme
se dozvídali „jak to bylo.“ Následovalo cinkání klíčů nejen na Václavském náměstí, ale
nakonec i ve Vyšším Brodě. Přišla „sametová revoluce.“
(fs)
Radvanov, 18 domů, 133 obyvatel, 1920
Vyšebrodský zpravod aj
13
Svačí vaše dítě ve škole? A víte co? Víte, co vaše dítě
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny
pije ve škole?
do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe
peníze a rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu,
podle své chuti.
B
M
ožná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv
skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že
z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek.
Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během
školní výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti
musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol,
který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem
na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy
vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu. Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich
dítě svačí – a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol
Školní sněm
V
pondělí 12.10.2009 se v 5.A konalo 1.
jednání školního sněmu v tomto školním roce.Jednání se zúčastnili pan ředitel
Milan Holek, paní zástupkyně ředitele Vanda Kotálová a paní učitelka Ivana Marková
– styčný pedagogický pracovník pro jednání školního sněmu.Do školního sněmu
jsou voleni žáci od 4. – 9. ročníku na jedno
volební období.
Mluvčí tříd ve školním roce 2009/10:
4.A – Kateřina Krobová
5.A – Veronika Krutská
6.A – Daniel Krob
6.B – Michaela Poláčková
7.A – Eva Tranová
8.A – Radka Blahušová
8.B – Radka Ovčáčková
9.A – Veronika Francová
Slib složili všichni mluvčí tříd 4. – 9. ročníku
a poté si volili členy do žákovské rady a ta
je složena takto:
předseda: Veronika Francová
místopředseda: Michaela Poláčková
zapisovatel: Radka Ovčáčková
tiskový mluvčí: Eva Tranová
nástěnkář: Veronika Krutská
A nakonec probíhala diskuze, která byla
na poprvé velmi bohatá, objevilo se několik skvělých nápadů.
Eva Tranová, 7.A
Ze školního zákulisí
D
ne 12. 10. 2009 se konalo plenární zasedání SRPŠ. Všichni zúčastnění byli ve stručnosti seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2008/2009, s vyhodnocením školních a mimoškolních akcí sportovního i kulturního rázu za minulý školní rok a
s plánem akcí pro rok 2009/2010. Následovaly informace o žákovském sněmu a činnosti
výboru SRPŠ. Podvečer končil konzultacemi o prospěchu a chování žáků.
rsch
ohužel i v naší škole se rozmáhá pravidelné pití energetických nápojů typu
Red Bull, Semtex, Shock… Tyto nápoje
často vídáme i u těch nejmenších dětí.
Ve všech zemích EU platí nařízení uvádět
na obaly energetických nápojů varování, že
nápoj není vhodný pro děti.
Že by naše děti neuměly číst? Že by dětem
nikdo nevysvětlil škodlivost takového nápoje
pro jejich organismus?
V těchto nápojích je velmi často obsažen
kofein. Jen pro srovnání – běžná cola obsahuje 35mg kofeinu. Plechovka Red Bullu
obsahuje 3x více kofeinu než stejné množství coly. A víte, jaké potíže může kofein
u dětí vyvolávat? Jsou to například:
–
–
–
–
–
neklid, neposednost, nesoustředěnost
bolesti žaludku
bolesti hlavy
poruchy spánku
zvýšení tepu a krevního tlaku
Tyto nápoje dále obsahují cukry, což s sebou nese rizika obezity a cukrovky. Chemická aditiva, chuťové látky a barviva někdy vyvolávají u citlivějších dětí alergické reakce.
VÍTE, CO VAŠE DÍTĚ PIJE VE ŠKOLE?
M. Marková, školní metodik prevence
Zdroje:
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc:
Dítě a „energy drink”, Vesmír 11 ,749,
2008, Internet
Inzerce
• Prodám dveře vchodové plastové a okna,
bílá a hnědá. Dále zahradní bránu a branku
vč. sloupků a pletiva. Vše nové s dokladem,
levně, přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
• Hledám dlouhodobý pronájem bytu, nebo domu ve Vyšším Brodě, cena nerozhoduje, ráda bych čistý byt, alespoň částečně
zařízený. Uvítala bych též nabídky ke koupi.
Předem děkuji, Taberyová.
Tel.: 775 679 001, nebo 732 833 939,
e–mail: [email protected]
VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571
Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e–mail: [email protected], tel.: 380 746 343, Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o.
Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát,
který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 1x měsíčně.
14
Vyšebrodský zpravodaj
Poděkování
C
htěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat všem za pomoc
a přispění na akci Víkend plný dancejógy s Pavlou Rožumberskou.
Myslím, že se akce povedla, a musím všechny cvičenky pochválit, že
si našly čas a přišly, i když bylo hezké počasí. Troufnu si i říct, že Pavla
Rožumberská byla spokojená, jak se ve Vyšším Brodě cvičí dancejó-
Foto: Jana Hlavatá
ga, kterou sama vymyslela a cvičí. Doufám, že se třeba příští rok
opět sejdeme. Jěště bych ráda poděkovala hotelu Šumava za krásné
a příjemné ubytování pro Pavlu Rožumberskou, byli ve Vyšším Brodě moc spokojeni.
Děkuji všem.
Jana Hlavatá
K
poděkování bych se chtěla za všechny ženy, které byly cvičit
o víkendu s Pavlou Rožmberskou, připojit.Moc děkujeme profesionální cvičitelce Pavle Rožmberské, ale i naší milé cvičitelce dancejógy
Janě Hlavaté za perfektní sportovní zážitek.
Lucie Jankovcová
Soutěž
M
ěsto Vyšší Brod vyhlásilo v květnu tohoto roku soutěž u příležitosti roku oslav svého založení. Vyhlášené kategorie: fotografická, literární a výtvarná.
Fotografická soutěž zůstala kupodivu neobsazena. Do literární soutěže pro malé i velké spisovatele se v kategorii dětí přihlásila Laura Reichensdörferová (6 let) se svojí básní „Co vy na
to“? Do kategorie dospělých se přihlásila paní Růžena Reichensdörferová se svou „Povídkou nepovídkou“. Další literární dílo je
z připravované knihy „Stopařské povídky“, zaslal nám jej pan František Tácha a nazval jej „Třetí noha“. V kategorii pro malíře přihlásily
svá díla sestry Úlehlovy, Jitka (12 let) a Růženka (6 let).
Všichni jmenovaní získávají jako odměnu volný vstup do kina v sezoně 2010. Tímto je zároveň prosím, aby si během měsíce prosince
vyzvedli svojí permanentu v infocentru města.
Cukrárna „EVA“
čtvrtek 10. 12. 2009
čas bude dopřesněn v prosincovém
čísle zpravodaje
Město V. Brod a Cukrárna „EVA“
V některém s dalších čísel zpravodaje se ještě k soutěži vrátíme.
kt.
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum:
pan Ing. Miloš Pavelec (50)
Hodně zdraví přeje výkonný výbor FK Dynamo Vyšší Brod
Vyšebrodský zpravod aj
ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Životní osudy Alice Herzové–Sommerové. Její mládí bylo spojené s Prahou Franze Kafky, Maxe
Broda a Felixe Weltsche, častými hosty její rodiny.
Dnes je Alice ostatně jediným žijícím člověkem,
který se s Kafkou znal.
Scott Manda – Boudica: ve znamení psa
Barvitá sága o keltské bojovnici–královně, která
vedla největší povstání proti Římu. Třetí díl strhujícího historického eposu.
Reinerová Lenka – Lodní lístek
Dvě dosud česky nevydané rozsáhlé povídky
z Marseille a z Mexika.
Nové knihy pro děti:
Špity, špity, bábo: veselá říkadla z lidové poezie
Doležalová Martina Tyna – Jitřenka a jezdec
z druhého břehu
Vogl Christl – Dobrodružné příběhy rodiny trolů
Thilo – Příhody rytířů a jejich hradů
Březinová Ivona – Bramborová Bára
Lindgren Astrid – Karkulín ze střechy
Friedrich Joachim – Čtyři a půl kamaráda
a ukradený diamant
Goscinny René – Nové Mikulášovy patálie
– Bezvadný vtip
Masannek Joachim – Fotbaloví divoši – Maxi
Kanonýr
Lenk Fabian – Stopa vede k akvaduktu
Wilson Jacqueline – Holka na hlídání
Prášková – Klobouky z Agarveny
Na staré půdě u pratety Adam s Evkou objeví dva
čarovné klobouky, které jejich předkům daroval
čaroděj z říše Agarvena. S jejich pomocí se vrací
do minulosti a skládají mozaiku údajů ukazující jim
cestu ke skrývané rodinné historii…
Carman Patrick – Hvězdný poutník – Elyonova
země 5
Dlouhá plavba zavedla Alexu a její přátele k pěti
kamenným sloupům, kde odhalují další tajemství
a čelí mnohým magickým silám.
Naučná literatura pro děti:
Arnold Nick – Děsivá věda: Zrádné síly
McDonald Alan – Děsivé umění: Báječná
čokoláda
Pitor Martin – Děsivé dějiny: Pyskatí Habsburkové
Schille Hans–Joachim – Slepice
Hafner Marisa – Osli a jejich chov
Nové knihy pro dospělé čtěnáře:
Franck Katharina – Černý oheň
Josephine vede luxusní a bezstarostný život v Los
Angeles. Jednoho rána se všechno změní: její dvojče Angelina, která pracuje ve Rwandě, beze stopy
zmizela v pralese...
Jonathan Coe – Pár trotlů
Příběh chlapců z jedné školy v Birminghamu.
Na pozadí jejich školních lásek, průšvihů či sportovního zápolení se promítá obraz britské společnosti 70. let minulého století, kdy Británii sužovala
vlna stávek, útoky IRA i problém rasismu.
Müllerová M., Piechocki R. – Alice Herzová–
Sommerová: Rajská zahrada uprostřed pekla
Berry Steve – Rukopis Karla Velikého
Cottonu Maloneovi bylo deset let, když jeho otec
zahynul při havárii ponorky, které velel. Žádné přesnější informace rodina nedostala, a tak se je Malone rozhodne získat nyní, s použitím svých kontaktů
na nejvyšších místech…
Jindra Jaromír – Zajatec osudů
Milostný i napínavý příběh Johana Keplera z rudolfínské Prahy.
O'Connor Joseph – Obchodník
Román, v němž sledujeme život v zásadě slušného, avšak zoufalého muže ve středním věku. Vlivem
tragických událostí se proměňuje ze sympatického
smolaře v krutého mstitele.
Lépée Denis, Jégo Yves – Operace Bosch
Píše se rok 1510. Ve Florencii prosí Gabriela Benciová Leonarda da Vinci, aby dokončil portrét její
zesnulé matky. V téže době přitáhne série ohavných vražd v brabantském vévodství všeobecnou
pozornost na malíře Jeronýma Bosche. Gabriela se
mimoděk ocitla v srdci děsivého spiknutí…
Brown Tina – Diana
Nejdůležitější momenty z bohatého života Diany
Spencerové, pozdější princezny z Walesu, od útlého mládí až po tragické úmrtí v srpnu roku 1997.
Zábranský David – Šternův pokus milovat
Novela z filmového festivalu v Karlových Varech.
Třicetiletému Šternovi nechybí nic, pouze znalost
toho, co se mezi lidmi traduje jako „mezilidský
vztah“.
Smith Wilbur – Zlatá liška
Jedenáctá kniha série Sága rodu Courtneyů.
Ve spalujícím žáru rozdělené Afriky vrcholí zuřivý
dynastický konflikt, pro Garyho a Seana Courtneyovy je to boj na život a na smrt…
Avraamidou–Ploumpi Vivian – Zaváto v písku
Dramatický příběh z nejtěžšího období moderních
kyperských dějin získal autorce v roce 2004 Státní
cenu za literaturu MŠK Kyperské republiky.
Banáš Jozef – Zóna nadšení
Kniha je unitkátní kombinací dokumentu a fikce;
z velké části jde o autobiografický příběh, který
věrně ilustruje léta 1968 až 2008. Jeho prostřednictvím je zachycen politický vývoj v Evropě očima tří
hlavních postav, jejichž životní příběhy se navzájem
prolínají.
Messner Reinhard – Everest sólo
V srpnu 1980 Messner jako první uskutečnil výstup
na nejvyšší horu světa zcela sám a bez kysliku. I
když se od té doby stal Mount Everest téměř turistickou horou, neztratil jeho výkon nic na své přitažlivosti ani po téměř třiceti letech.
15
Davies Peter Ho – Velšanka
Strhující válečný milostný příběh, odehrávající se
v krajině severního Walesu v posledních trýznivých
měsících druhé světové války.
Knihy pro ženy:
Courths–Mahler Hedwiga– Knížecí diadém
Roberts Nora – Srdce oceánu
Pasternak Anna – Rozvod podle Daisy
Daisy se blíží ke čtyřicítce a je přesvědčena, že
jediná věc je horší, než být svobodná ve 38 letech
– být rozvedená v 39 letech. Anna Pasternak, praneteř Borise Pasternaka, píše populární sloupek
pro ženy v The Daily Mail.
Vavřincová Fan – Prázdniny s Julií
Rozpustilá dívka Julie, která vystrnadila svého strýce z jeho rodné vily, protože ho chtěla ukrýt před
vdavekchtivou vdovou Laurou, se rozhodla proměnit toto místo v letní penzion pro hosty. Příběh plný
lásky, nedorozumění a dobrodružství, okořeněný
ještě záhadou ztracených perel herečky Mii Bodo.
Detektivky:
Massey Sujata – Mrtvá v lázních
Kačírková Eva – Jak si vosa staví hnízdo
McBain Ed – Velký šéf
Frankie býval docela obyčejný mladík, který se
nikdy nedostal do křížku se zákonem. Jeho život
však nabral nečekaný obrat po nevyvedeném pokusu o krádež, ke kterému ho přiměl jeho kamarád.
Martini Manuela – Smrt ve tmě
Shane O'Connor jako jediný přežil útok, který
byl podniknut na něj a dva jeho kolegy v nočním
Brisbane. Stopa ho zavede na Sunshine Coast
– do močálu drog a korupce…
Naučná literatura:
Mellor Zoe – Pleteme veselé hračky
Greig Charlotte – Největší géniové zločinu
v historii
Trapani G.– První pomoc a zdraví dítěte
Fibich Ondřej – Nejúplnější místopisný slovník
staré Šumavy: od Adámků po Žumberk
Glantz David – Charkov 1942
Vojenské porážky ze sovětského pohledu.
!!!DĚTI POZOR!!!
Řešily jste v Týdnu knihoven literární kvíz?
Pak si nenechte ujít losování výherců!
Sejdeme se v pondělí 9.11.09 v 18:00
hod. v městské knihovně!!!
Městská knihovna ve Vyšším Brodě vyhlašuje
VÝTVARNOU SOUTĚŽ na téma
„KNIHA MÉHO SRDCE”
Máte oblíbenou knihu, pohádku nebo
knižního hrdinu?
Použijte jakoukoli výtvarnou techniku!
Vyrobte, namalujte nebo nakreslete obálku
nebo hlavní postavy své nejoblíbenější
knihy!
Nejlepší výtvory budou oceněny!!!
Svá díla můžete nosit do knihovny vždy
v pondělí a ve čtvrtek a to až
do 30. 11. 2009.
Vyšebrodský zpravod aj
17
Tradiční příhraniční setkání předsedů
bylo ukončeno ve Vyšším Brodě
Foto: Antonín Kapraň
D
ne 14. října v odpoledních hodinách navštívila Vyšší Brod významná delegace Senátu Parlamentu České republiky vedená
předsedou p. Přemyslem Sobotkou, a delegace Spolkové rady Rakouské republiky, vedená předsedou p. Erwinem Preinerem.
Vedení města společně s představeným cisterciáckého kláštera
převorem Justinem Berkou přivítalo delegaci na půdě vyšebrodského kláštera v 16.00 hod. Po krátké prohlídce kláštera se parlamentní delegace sešly v klášterní kavárně se zástupci města
a kláštera.
Městský zastupitel p. Jiří Franc v krátké prezentaci seznámil parlamentní delegace s významným projektem „Zemské přespříhraniční
výstavy 2013“, kterou aktivně připravují města Freistadt, Bad Leonfelden, Vyšší Brod a Český Krumlov.
Město společně s klášterem následně požádalo p. předsedu Senátu PČR o poskytnutí záštity nad projektem Přespříhraniční zemské
výstavy 2013.
Byli jsme mile překvapeni dopisem p. předsedy Senátu PČR ze
dne 19.října 2009, v kterém poděkoval vedení města za starostlivé
přijetí a pozornost, kterou město věnovalo přípravě setkání obou
delegací. Závěrem dopisu poukázal na to, jak užitečná a příjemná
jsou setkání v místech vzdálených od hlavních měst a politických
center.
starosta
Nová lávka u vodopádů
svatého Wolfganga
V
letošním roce se LČR s.p., lesní správě
Vyšší Brod podařilo v rámci Programu
2000 vybudovat novou lávku přes Menší
Vltavici u vodopádů svatého Wolfganga.
Stará lávka již dosloužila. Měla shnilé nosníky, které se při demolici rozlomily na několik kusů. Nová lávka je celá zhotovená
z modřínového dřeva, které by mělo být
odolnější vůči povětrnostním vlivům a hnilobě. Náklady na výstavbu dosáhly 80 000
Kč. Stavební práce provedla firma Pokrývka a řemeslník pan Boledovič. Doufám, že
se nová lávka bude návštěvníkům lesa líbit,
a že bude dobře sloužit o něco déle, než
ta původní, která byla opravována v roce
2002 po povodních.
Chtěl bych ještě upozornit občany, kteří často navštěvují Opatskou naučnou stezku za
klášterem, aby si uvědomili, že se pohybují
ve velmi starém lese. Je mu přibližně 185
let. Některé stromy jsou již na konci svého
fyzického života a dochází zde k usychání větví nebo celých stromů. Riziko pádu
větví nebo celých stromů i za bezvětrného
počasí je zde větší než v běžném hospodářském lese. Proto vstupujte, prosím, do
tohoto lesního porostu, který právem užívá
přívlastku „ Lesní chrámoví“ s vědomím, že
zde pobýváte na vlastní nebezpečí, a když
budete zamyšleni obdivovat krásu a génia
loci, nejdříve se podívejte nad hlavu, jestli
nestojíte přímo pod suchou větví.
Lávka – stará pohlednice.
Revírník Rostislav Mičan
Lávka 2002. Foto: Rostislav Mičan
Nová lávka . Foto: Rostislav Mičan
SUPER CENY NA LISTOPAD 2009
cena akční
cena původní
Vinium Moravia classique
69,–
79,–
Meruňka 0,5 l
89,–
109,–
Čajová bonboniera 125 g
59,80
75,90
Kakao extra tmavé 100 g
10,90
14,90
Pivní paštika 100 g
10,90
12,90
Relax multi 1,5 l PET
23,90
29,80
Houby s octem 280 g
18,90
24,90
Čaj instantní Spar 400 g
25,90
28,90
Chalupářské maso 1 kg
129,–
149,–
Maďarská klobása 1 kg
139,–
157,–
Vlašské ořechy loupané 1 kg
159,–
183,–
Sýr Kiri 100 g
24,90
28,90
SVATOMARTINSKÁ HUSA
1 ks 3,2 kg 298,– Kč
Vyšebrodský zpravod aj
Pro zimní období
pro Vás připravujeme
více zajímavých nabídek včetně
přijme
číšníka–servírku
na nepravidelnou výpomoc (brigádně)
kontakt: Zdeněk Bursík
777 109 493
Silvestrovské zábavy.
změna provozní doby
terminál SAZKA
Více informací najdete již brzy
ve vašich schránkách.
Po – Ne
8.00 – 18.00 hod.
Zveme Vás na
Svatomartinské hody
od pátku 13. 11. do neděle 15. 11. 2009.
K dozlatova pečeným svatomartinským husičkám s jablky, bílým a červeným zelím a variaci knedlíků,
budete moci samozřejmě ochutnat Svatomartinské vínečko.
Na Vaši návštěvu se těší B. Šádek, Jirka „Coco“ Fojtl – pověřený přípravou slavnostního menu
a ostatní zaměstnanci Hotelu Panský dům
Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. 11. ochutnávka Svatomartinského vína zdarma!!!
Pozvěte rodinu, známé a kamarády na neobvyklý oběd nebo večeři.
Máte–li zájem, rezervujte si své oblíbené stoly v naší restauraci.
Tel. recepce: 380 746 669, 723 277 879
19
O nejhezčí okno,
balkon a dům 2009
V
neděli 11. 10 2009 proběhlo ve staré radnici
slavnostní předání pamětních listů a symbolických fonačních odměn výhercům soutěže „O nejhezčí okno, balkon a dům 2009“.
Hodnotili jsme průběžně od začátku června do poloviny září a porota to měla velmi těžké, protože
i přes nepřízeň počasí naše město kvetlo. Proto nebyl
vyhlášen vítěz, ale v každé kategorii 6 nejlepších.
Ohlédnutí
za podzimní výstavou
L
etošní podzimní výstava Slavnost jeřabin, která se konala ve dnech
26. 10. – 1. 11. v prostorách Základní školy ve Vyšším Brodě, se nesla
v duchu 750. výročí založení kláštera a města Vyšší Brod. Ačkoliv téma bylo
velkou výzvou, mohli jsme znovu a znovu obdivovat nejen originální nápady,
ale především dokonalé, precizní ztvárnění všech prací.
Výherci kategorie okno roku 2009:
Hurdová Mirka, Korešová Josefa, Úlehlová Danuta,
Ing. Kurková Veronika, Maiová Anna,
Reichendörferová Anna
Rozkvetlá okna paní M. Hurdové. Foto: porota soutěže
Výherci kategorie balkon 2009:
Wostel Marta, Samková Ivana, Cachová Dana,
Antalíková Miloslava, Zoubková Maria,
Zoubek Otamar
Ze všech koutů na nás doslova dýchla historie. S téměř posvátnou úctou jsme
si mohli prohlédnout např. tympanon, rozetu, Závišův kříž, kresby Vyšebrodské madony, první usedlosti, mohli jsme se seznámit s důležitými historickými
mezníky týkajícími se našeho města a kláštera, projít středověkým trhem,
obdivovat řezbářské práce, atd. K největším překvapením, a to doslova, patřili
zřejmě kůň v životní velikosti s jezdcem, představujícím Voka z Rožmberka,
zakladatele kláštera.
Co říci závěrem? Přestože se letos konal již 13. ročník oblíbené výstavy,
i tentokrát jsme byli jako u vytržení. Za každým výrobkem totiž stojí týdny, ba
i měsíce poctivé práce, na niž mohou být všichni ti, již se na výstavě podíleli,
právem hrdi.
Dík patří obzvlášť paní učitelce Marešové, patronce výstavy, a dalším vyučujícím a dětem, kteří zase dokázali, že fantazii a dobrým nápadům se meze
nekladou.
Výstavu zhlédly stovky lidí a peníze z dobrovolného vstupného budou opět
použity na nákup pomůcek a výtvarných potřeb.
Děkujeme!
Krásné balkony paní I. Samkové
a D. Cachové. Foto: porota soutěže
Výherci kategorie dům 2009:
Vančurová Marie, Hurdová Ludmila
Wippernová Jiřina, Zoubková Dagmar,
Ing. Ďurejová Jana, Koubová Božena
Gratulujeme!
Pamětní list obdržel také celý dům č.p. 320 za nádherně rozkvetlá okna a balkony. Součástí akce byla
pro děti připravena podzimní výtvarná dílna.
Dík patří také organizátorům soutěže, kteří se již těší
na její další ročník 2010. Fotografie výherců letošního ročníku soutěže najdete ve vestibulu městského
úřadu.
Za porotu Saša Ouředníková
rsch, Foto: Karel Troják
Download

Zpravodaj 11/2009