Z PR AVODA J M ĚSTA VYŠŠÍ B R OD

ro čník 2 2 | če r ve n 2011 (21 9) | nák l ad 12 20 k s

zda r ma
ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ ROŽMBERK NAD VLTAVOU, PŘEDNÍ VÝTOŇ, HORNÍ DVOŘIŠTĚ
Vyšebrodský
zpravodaj
w w w.m es tov ys sib ro d.c z
 První ročník setkání
harmonikářů ve Vyšším Brodě
11. 6. 2011 od 15.00 hod.
v restauraci Lesanka
Vstupné: 30,–
 Zdeněk Izer
„Ze dvou se to lépe táhne“
13. 6. 2011 od 20.00 hod.,
kino Vyšší Brod,
Vstupné: 180,–
 Pražský hrad v umění
poštovní známky
od 3. 6. 2011 v zákaznickém
centru Cisterciáckého kláštera
2

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Vydařená školní akademie
19.
květen patřil ve Vyšším Brodě žákům a jejich rodičům. Žáci prvního stupně a jejich učitelé totiž připravili pro rodiče tradiční školní akademii věnovanou mj. oslavám jara a dodatečně i maminkám k jejich květnovému svátku. A bylo se na co dívat, protože následovala doslova
smršť nápaditých scének, tanečků, básniček a pěkných písniček.
Všechny přítomné pobavily např. děti z MŠ roztomilými tanečky, líbili se i prvňáčci jako country tanečníci, úspěch sklidili také druháci s hranou
pohádkou a z drsných čarodějnic šel málem až strach. Celá akademie byla navíc obohacena hezkými písničkami v podání pěveckého sboru zdejší
školy, ale na své si přišli i příznivci moderního tance.
Akademie se opět velmi vydařila a nejeden rodič odcházel domů dojatý a pyšný na svou ratolest. Dík patří především všem účinkujícím za odvahu, paním učitelkám za svědomitou přípravu a paní učitelce Ederové za moderování celé akce. 
R. Schlegelmilchová, Z. Mareš
Turnaj ve florbale Biologická olympiáda potřetí
M
ěsíc duben patřil v naší škole basketbalu. S jarem ale přišla změna. Oblíbený
basketbal byl vystřídán neméně oblíbeným
sportem, florbalem. Ve Florbal Cupu se tentokrát utkali žáci obou stupňů, sestavili smíšená
družstva a opět soutěžili o prvenství, sladkou
odměnu a uznání fanoušků, a to v několika
kategoriích.
A jak celé klání dopadlo? Mezi staršími žáky
bylo nejlepší družstvo Já a Ty ze 7. B, na 2. místě se umístili Salámisti ze 6. A a 3. příčku obsadil tým Trenkoslipy ze 7. A. Nejlepším střelcem
turnaje byl vyhlášen Robert Bäuml ze 7. A.
Velké sportovní nasazení předvedli i mladší
žáci. 1. kategorii vyhráli Tygři z 2. A, druhé
skončily Pumy, taktéž z 2.A, a 3. místo patřilo
Broučkům z 1. A. V 2. kategorii se na 1. místě umístili Ďáblíci ze 4. B, druzí skončili Řízci
z 5. A a 3. místo obsadili Drtiči ze 4. A.
Všem týmům děkujeme za sportovní zápal
a dík patří i vyučujícím za realizaci turnaje. 
rsch
O
pěkném umístění našich žáků v okresním kole Biologické olympiády jsme už psali. Tím to
ale neskončilo. Daniel Horký si vedl velmi dobře i v kole krajském konaném 10. května v Českých Budějovicích. V těžké konkurenci 20 soutěžících získal krásné 3. místo.
Děkujeme tedy za skvělou reprezentaci naší školy a velký dík patří samozřejmě paní učitelce
rsch.
Marešové za svědomitou a náročnou přípravu. 
Poděkování rodičům a přátelům školy
V rámci školní akademie konané 19. května mohli diváci přispět
i finančně. Na dobrovolném vstupném byla vybrána velmi pěkná částka 3.110,- Kč, která
putovala do rezervního fondu školy a bude použita např. k nákupu školních potřeb, odměn
pro žáky a žákyně, atd.
Děkujeme Vám! rsch
Ředitelství ZŠ a MŠ Vyšší Brod hledá pro MŠ Vyšší Brod:
1. dvě kvalifikované učitelky na období 8. 8. – 19. 8. 2011 – zástup za učitelky čerpající
řádnou dovolenou
2. k valifikovanou učitelku na období od září 2011 do roku 2014 – zástup za mateřskou
dovolenou
Bližší informace na tel. čísle 380 746 552 po – pá 8,00 – 14,00 hod.
Úřad práce Český Krumlov
Bude z provozních důvodů od 23. 5. 2011
otevřeno pouze každou středu od 10.00 do 16.00 hod.
Kontaktní pracoviště Vyšší Brod
Telefon: 950 110 212
E-mail: [email protected]
Adresa: Míru 194, 382 73 Vyšší Brod
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj

3
UPOZORNĚNÍ
V
zhledem k tomu, že někteří majitelé psů při procházkách okolo vodárny v Hamru nechávají své psy koupat v jímacím objektu úpravny pitné
vody, upozorňuji na to, že se jedná o závažný přestupek. U objektu jsou varovné nápisy, které vyznačují první pásmo hygienické ochrany vodního zdroje.
Věřím, že všichni dotčení chovatelé psů pochopí, že takovéto chování není možné. V případě zjištění konkrétních chovatelů psů, kteří se tohoto
přestupku dopouštějí, bude jim vyměřena značná pokuta v přestupkovém řízení. 
Ing. Jan Jankovec, tajemník
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů 2011 pořádá dne 25. 6. soutěž O putovní štít
města Vyššího Brodu. Soutěž se bude tradičně pořádat na starém hřišti.
Srdečně zveme všechny občany.
Občerstvení zajištěno.
Výbor SDH.
Jubileum
V měsíci červnu oslaví významné životní
jubileum 60 let dlouholetý hráč FK Dynamo pan Karel SKIPALA. VV FK Dynamo
Vyšší Brod přeje oslavenci pevné zdraví
do dalších let. 
předseda FK Dynamo, Josef Kovačík
Poslední turnaje stolních tenistů
před TOP 10 potvrdily kvalitu
P
oslední bodovací turnaje v sezoně bývají vždy velmi dramatické.Každý se snaží ještě proklouznout do prestižních TOP 10 nejlepších Jihočechů, nebo si účast pojistit co nejlepším
umístěním.
Ve Vodňanech to v mladších žákyních zkoušela ještě Johanka Jonášová ale třikrát nula bodů
při neúčasti ve třech turnajích vyžadovalo umístění alespoň do čtvrtého místa.Stopka ve čtvrtfinále s Vodákovou ale ukončila všechny naděje. A protože kluci fotbalisté mají podobný problém
zúčastnit se všech turnajů, bude v Kaplici hájit barvy mladších žáků jen Linda Bandíková. Ta zde
sice došla až do semifinále ale ani to nestačilo na udržení páté pozice a do TOP 10 nastoupí jako šestá hráčka v kraji. Velmi dobrý výkon Linda potvrdila ještě účastí ve finále čtyřhry se svou
tradiční spoluhráčkou Jonášovou s kterou během roku vytvořila veleúspěšný debl. Tran se Štarmanem už šanci na postup do první desítky ztratili a tak si alespoň zahráli na dobře obsazeném
turnaji.
Starší žáci se bodovacího turnaje ve Strakonicích zúčastnili každý s jiným cílem. Eva Tranová
si účast v TOP 10 zajistila dávno předem zato Dominika Reichensdörferová potřebovala v tomto
turnaji nutně bodovat. To Bandíková s Tothem si přijeli především kvalitně zahrát. Nakonec vše
dopadlo nad očekávání dobře.
Eva postoupila do semifinále nejen jednotlivkyň ale i ve čtyřhře s Reichensdörferovou. Trápící
se Dominika nakonec desátou příčku přece jen uhájila a věkem mladší žákyně Bandíková vyhrála soutěž útěchy. Protože dívky byly tři, Linda přebývala do deblu. Spojila tedy síly s Lenkou
Růžičkovou z Kovářova. V tomto podivném spojení hráček rozdílného stylu i věku dokázaly obě
velmi dobře spolupracovat a turnaj ve čtyřhře s přehledem vyhrály, když v semifinále přejely,
jinak vynikající pár z Loučovic, jak parní válec. Ve finále jim duo Lucie Růžičková – Blašková nebyly důstojnými soupeřkami.
Na bodovací turnaj dorostu v Českých Budějovicích si dovolili mládežníci z Loučovic odjet se
starší žákyní Tranovou a jedenáctiletou Bandíkovou jen tak na zkušenou.
Tranová se v soutěži jednotlivců nepotkala právě s oslnivou formou, zato mladičká Bandíková dokázala vyhrát soutěž útěchy. 
V Loučovicích se z nedostatku stolů hodně
trénují debly. Obě hráčky už mají zažité základní herní kombinace ve čtyřhře a tak není
divu že svou jízdu turnajem skončily až ve
finále. Dvojice sedmnáctiletých dorostenek
Moravcová-Skaláková už je přece jen nad síly
byť velice talentovaných žákyň.
Právo startu na květnových TOP 10 nejlepších hráčů a hráček tedy mají:
Linda Bandíková – mladší žákyně.
Eva Tranová a Dominika Reichensdörferová –
starší žákyně.
Eva Tranová – dorostenky +(1. náhradnice Reichensdörferová)
Krajským svazem stolního tenisu byla Eva Tranová nominována jako první náhradnice na
mistrovství České republiky staršího žactva
P.M.
ve Vlašimi 21. května. 
VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: 00246191, Registrační značka: MK ČR E 11571
Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
e-mail: [email protected], tel.: 380 746 343, Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o.
Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát,
který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 1x měsíčně.
4

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Statutární zástupci měst Rožmberk nad Vlt. Vyšší Brod,a obce Rožmitál na Šumavě.
Nový slavnostní prapor města byl součástí
zahájení významného projektu
Ve
Valdštejnské jízdárně a v zahradě Valdštejnského paláce v Praze
byla ve středu 18.5.2011 slavnostně zahájena výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami.
Na podestě Salla terreny ve Valdštejnské zahradě postupně přivítal
ředitel Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích Mgr. Petr Pavelec všechny čestné hosty
a poděkoval za spolupráci celému týmu, s kterým tento významný
projekt připravoval.
Po slavnostním zahájení tohoto významného projektu měli všichni
přítomní hosté možnost navštívit výstavu a prohlédnout si exponáty,
mezi kterými nechyběly ani významné exponáty z Cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Překvapením bylo vystavení obrazu, který představuje Petra Voka z Rožmberka s privilegiem pro městys Vyšší Brod.
Na obraze je poslední rožmberský vladař zobrazen v životní velikosti.
Obraz pochází se soukromé sbírky.
Zpestřením slavnostního aktu byl průvod vlajkonošů s prapory původně rožmberských obcí a měst, a také příjezd Voka I., zakladatele
rodu Rožmberků, na bílém koni.
Slavnostní prapor města Vyšší Brod.
K příjemné atmosféře celého podvečera přispělo krásné počasí,
kouzlo zahrad Valdštejnského paláce a v neposlední řadě skvělý výkon
moderátora a komisaře výstavy Mgr. Petra Pavelce. 
starosta
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj

5
XII. ročník závodu horských kol – VÝSLEDKY
V
sobotu 28. 5. 2011 se za deštivého počasí sešlo 13 závodníků na trati závodu
horských kol. Náročná blátivá trať prověřila tělesnou kondici všech účastníků, kteří závodili
v těchto věkových kategoriích.
Výsledky:
I. kategorie předškolák
Jakub Biebl
Vojtěch Šerhakl
Kristýna Trachytová (kat. dívky)
1. místo
2. místo
1. místo
II.kategorie 1.–2. třída
Petr Lacina
1. místo
III. kategorie 3.– 4. třída
Tato kategorie se neobsadila
IV. kategorie 5.– 7. třída
Vojtěch Čížek
Jaroslav Vosátka
Josef Vávra
Karel Mikuláštík
Přemysl Čížek
Pavel Vnuk
Kateřina Vosátková (kat. dívky)
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
1. místo
V. kategorie 8.–9. třída
Jiří Račák
Adam Čížek
1. místo
2. místo
Součástí závodu byla disciplína nazvaná Jízda
zručnosti. Úkolem každého závodníka bylo
projet co nejpomaleji vyznačený úsek bez
dotyku země i lemující pásky. V rozbahněném
terénu to bylo velice obtížné, ale někteří borci
ukázali, že to na kole umí.
Kategorie předškolák
Jakub Biebl
Kristýna Trachtová
Vojtěch Šerhakl
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie 1.–2. třída
Petr Lacina
1. místo
Kategorie 5.– 7. třída
Vojtěch Čížek
Jaroslav Vosátka
Přemysl Čížek
Pavel Vnuk
Josef Vávra
Karel Mikuláštík
Kateřina Vosátková
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Kategorie 8.–9. třída
Adam Čížek
Jiří Račák
1. místo
2. místo
Všichni závodníci si za svoji bojovnost zaslouží velký obdiv ze strany diváků. Vojtěch Čížek
ukázal, že to při jízdě zručnosti na kole umí
Klíče ke škole
a s časem 30,3 s se stal absolutním vítězem jízdy zručnosti. Jediné dvě dívky (Kristýna Trachtová a Kateřina Vosátková) ukázaly, že se mezi
převahou kluků neztratí, proto jim v kategorii
dívky patří příčka nejvyšší. Tímto závodem
začala letošní cyklistická sezóna v Hamerském
údolí. Pořadatelé děkují všem účastníkům
a také všem, kteří se závodem pomohli. Těšíme se na vaši hojnou účast v závodu Hamerský pedál, který se pojede 5. 11. 2011.
RM
Realit Hypo Servis, s.r.o. Vyšší Brod
P
oslední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším
Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Už poněkolikáté tu
proběhla akce s názvem Klíče k tajemstvím školy. Předškoláci se opět
mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká!
Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. absolvovali setkání s nefalšovanými pohádkovými bytostmi na pohádkové
cestě, vystřihovali, malovali, navlékali korálky, pracovali s kostkami,
zpívali, vázali kličky, pracovali i na interaktivní tabuli atd. Odměnou za
splněný úkol jim byl obrázek klíčku. Také letos, stejně jako loni, byli do
aktivit připravených pro děti zapojeni též jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě
nezůstanou samy!
Na závěr zajímavého odpoledne děti obdržely z rukou ředitele školy Milana Holka symbolický klíč ke škole, vymodelovaný z moduritu
a zavěšený na stužce. Zábavné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinkou ve školní jídelně.
Cílem celé akce byla především snaha zbavit děti
obav z nového, neznámého
prostředí a tím jim alespoň
trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již v září. 
Text: Radka Schlegelmilchová, Foto: Roman Marek
• správa nemovitostí
• zakládání společenství vlastníků bytových jednotek
• prodej nemovitostí s kompletním právním servisem
• zprostředkování pronájmů nemovitostí
• znalecké posudky
• úklid objektů
• zprostředkování pojištění nemovitostí
• stavební spoření ČMSS
Kontakt: 724 114 107, 607 827 570, [email protected]
Realit Hypo Servis, s.r.o. Vyšší Brod nabízí :
• Prodej zděného bytu 3+1 v obci Loučovicea
• Prodej garáže v obci Loučovice
• Prodej řadové garáže ve Vyšším Brodě
Pronájem nebytových prostor v panelovém domě
Kontakt: 724 114 107, 607 827 570, [email protected] 6

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Výpis usnesení ze zasedání Rady Města Vyšší Brod ze dne 13. 4. 2011
Rada města Vyšší Brod
B e r e n a v ě d o m í
průběžné plnění úkolů daných zasedáním RM
ze dne 30. 3 a 13. 4. 2011
B e r e n a v ě d o m í
informaci starosty o připravovaných akcích,
které proběhnou v měsíci květnu a červnu
2011
I. S c h v a l u j e
Usnesení č. RM I/1: RM schvaluje program
zasedání.
Usnesení č. RM I/2: RM schvaluje přijetí finančního, účelově určeného sponzorského
daru ve výši 10 000,– Kč na částečnou úhradu
pořízení digitálního
videomikroskopu pro PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod
od s. p. Lesy České republiky
Zodpovídá: místostarosta. Termín: do 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/3: RM schvaluje pronájem
části p. p. č. 782/2 o výměře 163 m2 v k. ú.
Hrudkov v majetku města Vyšší Brod. Pronájem na dobu neurčitou.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/4: RM schvaluje pronájem
části p.p.č. 1421/1 o výměře 21 m2 v k. ú. Vyšší
Brod, z majetku města Vyšší Brod na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 31. 10. 2017. Nájemné ve
výši 11. 000,– Kč za rok.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/5: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 34/17 o výměře
476 m2 v k.ú. Herbertov v majetku města Vyšší
Brod předem určenému zájemci.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: do 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/6: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 34/18 o výměře
504 m2 v k.ú. Herbertov z majetku města Vyšší
Brod předem určenému zájemci.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/7: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 34/20 o výměře
540 m2 v k.ú. Herbertov z majetku města Vyšší
Brod předem určenému zájemci.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
p.p.č. 34/25 o výměře 461 m2
p.p.č. 34/27 o výměře 437 m2
vše v k.ú Herbertov z majetku města Vyšší Brod
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/12: RM schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nemovitosti ze dne 22. 3. 2011 mezi městem Vyšší
Brod a nájemcem.
Usnesení č. RM I/8: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 34/23 o výměře
434 m2 v k.ú. Herbertov z majetku města Vyšší
Brod předem určenému zájemci.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/13: RM souhlasí s udělením
licence na provozování veřejné linkové dopravy na linku 320021 České Budějovice – Lipno
nad Vltavou – Horní Planá.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: do 5. 5. 2011
Usnesení č. RM I/9: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 34/26 o výměře
478 m2 v k.ú. Herbertov z majetku města Vyšší
Brod předem určenému zájemci.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
II. Z a m í t á
Usnesení č.RM II/1 : RM zamítá žádost o prodloužení pronájmu pozemku p. č. 1749/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Vyšší Brod z majetku města
Vyšší Brod.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/10: RM schvaluje Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 34/28 o výměře
450 m2 v k.ú. Herbertov z majetku města Vyšší
Brod předem určenému zájemci.
Zodpovídá: místostarosta. Termín: do 20. 5. 2011
Usnesení č. RM I/11: RM schvaluje zveřejnění
záměru pronájmu
p.p.č. 34/6 o výměře 414 m2
p.p.č. 34/7 o výměře 420 m2
p.p.č. 34/8 o výměře 451 m2
p.p.č. 34/9 o výměře 445 m2
p.p.č. 34/10 o výměře 452 m2
p.p.č. 34/11 o výměře 460 m2
p.p.č. 34/12 o výměře 462 m2
p.p.č. 34/13 o výměře 446 m2
p.p.č. 34/14 o výměře 456 m2
p.p.č. 34/15 o výměře 447 m2
p.p.č. 34/16 o výměře 478 m2
p.p.č. 34/19 o výměře 532 m2
p.p.č. 34/21 o výměře 451 m2
p.p.č. 34/22 o výměře 459 m2
p.p.č. 34/24 o výměře 433 m2
Základní umělecká škola Kaplice
ve spolupráci s Českou poštou, s.p., pobočkou
poštovního muzea ve Vyšším Brodě a Cisterciáckým klášterem
si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení
Výstavy prací žáků výtvarného oboru
základní umělecké školy ve Vyšším Brodě
Dne 15. června 2011 v prostorách Poštovního muzea
ve Vyšším Brodě v 16:00 hodin.
Usnesení č. RM II/2 : RM zamítá nabídku spolupráce s Mezinárodní uměleckou společností,
o. p. s. se sídlem ve Vejprtech, Sv. Čecha 5,
43 191 Vejprty na projektu „Kámen a lidé“
Zodpovídá: místostarosta. Termín: do 20. 5. 2011
III. S o u h l a s í
Usnesení č. RM III/1 : RM souhlasí s umístnění
reklamního billboardu na části pozemku 943/1
v k. ú. Vyšší Brod v majetku města Vyšší Brod
o rozměru maximálně 150 cm x 200 cm.
Zodpovídá: místostarosta.
Termín: do 20. 5. 2011 
Hana Straková
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta
8

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj

9
ZPRÁVY Z RADNICE
Nový územní plán
2.
března 2011 schválilo zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou na svém jednání rozpočet města na rok 2011. Tento významný dokument byl schválen hlasy šesti zastupitelů,
pouze jeden zastupitel se hlasování zdržel.
Rozpočet byl schválen jako schodkový. Příjmy: 10,875,200,– Kč a výdaje: 11,617.800,– Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji bude hrazen z finančních prostředků minulých let. Ze schváleného rozpočtu vyplývá, že nejvýznamnějšími investičními akcemi letošního roku bude pokračování ve
výstavbě hasičské zbrojnice, rekonstrukce veřejného osvětlení v Rožmberku i na Přízeři a intenzifikace ČOV Rožmberk. 
Nové vyhlášky
V
lednu letošního roku vstoupil v účinnost daňový řád, který nahradil zákon o správě daní
a poplatků. Daňový řád podstatně zasáhl i do zákona o místních poplatcích. Abychom měli
naše obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v souladu s platnými právními předpisy,
zrušilo zastupitelstvo stávající vyhlášky a odsouhlasilo vyhlášky nové. Dne 2. 3. 2011 schválilo
zastupitelstvo vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích. Zastupitelstvo nezvýšilo žádný z vybíraných poplatků. Naopak poplatek za užívání veřejného prostranství, který je stanoven paušálem,
je snížen. Dále se přestává vybírat poplatek ze vstupného. Dne 6.4.1011 schválilo zastupitelstvo
vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za likvidaci odpadu. Ani zde nedošlo ke zvýšení sazeb;
trvale bydlící osoba platí 400,– Kč za rok. Za nemovitost, která slouží k rekreaci, platí její majitel
500,– Kč za rok. 
Nová
zastupitelka
D
ne 28. 3. 2011 podal demisi na funkci zastupitele p. Milan Likler, kandidát strany
TOP 09. Na jeho místo nastoupila náhradnice
ze stejné strany sl. Daniela Fröstlová, DiS. Své
funkce se ujala po složení slibu na jednání zastupitelstva dne 6. 4. 2011. 
Změna
úředních hodin
Od 1. 6. 2011 dochází na radnici ke změně
úředních hodin.
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8.30–11.00 a 12.00–17.00
Středa 8.30–11.00 a 12.00–17.00
Slavnostní svěcení kapličky
P
rvní významnou událostí letošní sezóny na Státním hradě Rožmberk bylo slavnostní
vysvěcení obnovené kapličky u příjezdové hradní cesty, které se uskutečnilo v sobotu
7. května 2011 za účasti mnoha hostů. Vysvěcení provedl Páter Justin, převor Cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Ke sváteční atmosféře obřadu přispěl i výtečný hudební
doprovod rodiny Krutských.
Kaplička zasvěcená Panně Marii, která byla vybudována ve 2. polovině 19. století někdejšími majiteli hradu – příslušníky rodu Buquoy, byla o sto let později zbořena a téměř
zničena. V devadesátých letech 20. století se její torzo podařilo vrátit na své místo a v roce 2010 byly dokončeny pod dohledem Národního památkového ústavu restaurátorské
práce.
Slavnostní vysvěcení se stalo definitivní tečkou za její obnovou. Podařilo se nám
tak symbolicky napravit jednu z mnoha křivd minulosti, které se v tomto regionu
i společnosti udály. Věříme, že tato subtilní stavba bude nejen zpříjemněním prostředí
v nejbližším okolí Státního hradu Rožmberk, ale bude i místem zastavení a duchovního
rozjímání. 
Andrea Čekanová, Státní hrad Rožmberk
10

Vyšebro dsk ý zpravo daj Rožmberská
výstava
čer ven 2011
Taktické cvičení 2011
– požár hradu Rožmberk
P
Ve
středu 18. května 2011 se zástupci našeho města v čele s paní starostkou
Vladimírou Kolářovou zúčastnili v Praze ve
Valdštejnské jízdárně slavnostního zahájení
výstavy „Rožmberkové – rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“.
Výstavu připravil v rámci letošního významného jubilea – čtyřsetletého výročí úmrtí posledního z Rožmberků Petra Voka Národní památkový ústav ve spolupráci se Senátem
Parlamentu ČR a Národní galerií.
Do rozsáhlého projektu se zapojily desítky institucí nejen z České republiky. Výstava
je jedinečná množstvím kvalitních artefaktů
z dějin tohoto šlechtického rodu, které se pro
výstavu podařilo shromáždit a jsou takto prezentovány na jednom místě.
Těší nás, že i prapor města Rožmberk nad
Vltavou mohl zavlát jako čestná stráž při této
příležitosti a my jsme tak mohli složit úctu
k odkazu Rožmberků, který je v našem regionu stále živý a z něhož dosud čerpáme. 
oslední dubnový pátek se na hradě Rožmberku opět cvičilo Nešlo ani tak o sportovní
disciplíny jako o připravenost ke zdolávání případného požáru, ukázku obětavosti a osobního nasazení. V letošním roce se do taktického
cvičení zapojil vedle místní jednotky sdružení
dobrovolných hasičů Přizeř pod velením pana
Severina Krabatsche také profesionální Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje.
Požární signalizace v 18.00 hod. vyhlásila nebezpečí požáru v prostorách 1. patra hradu,
během několika následujících minut už byla na
místě vozidla obou jednotek. Cílem letošního
cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotek
a prohloubit jejich kooperaci při společném
zásahu.
Za pomoci suchovodu byla dopravena voda
z řeky do prostor hradu, v expozici si hasiči vyzkoušeli instalaci osvětlovací techniky.
Cvičení proběhlo dle plánu, všem zúčastněným patří ohromné uznání a dík za jejich práci
a obětavost, zejména všem těm, kteří se této
činnosti věnují na úkor svého pohodlí a volného
času.  Andrea Čekanová, Státní hrad Rožmberk
Andrea Čekanová, Státní hrad Rožmberk
Rožmberský rok v Rožmberku
V
letošním roce nelze přehlédnout všudypřítomné téma Rožmberků.
Rožmberský rok, který odstartoval loni v listopadu na Státním hradě Rožmberk se dostává do své vrcholné fáze. Ve Valdštejnské jízdárně
v Praze byla nedávno otevřena výstava „Rožmberkové – rod českých
velmožů a jeho cesta dějinami“.
Mnoho měst, obcí i historických objektů, jimiž prošla rožmberská
historie, připravuje kulturní akce, které mají být připomínkou čtyřsetletého výročí ymření tohoto šlechtického rodu.
Také hrad Rožmberk se ve spolupráci s městem Rožmberk nad Vltavou zapojí do oslav rožmberského výročí.
V sobotu 16. července se na náměstí v Rožmberku nad Vltavou uskuteční historický jarmark s ukázkami starých řemesel. Až do večerních
hodin bude připraven pestrý kulturní program.
Na hradě Rožmberku bude tento den slavnostně zahájena výstava
Jan Zrinský – „poslední Rožmberk“, o synovci posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka, který se měl stát symbolickým pokračovatelem
tohoto slavného rodu.
Celý den vyvrcholí ve večerních hodinách na hradě unikátní laserovou show, která v jihočeském regionu dosud neměla obdobu a dosud
se něčím podobným pyšnil např. pražský orloj.
Už tradičně se na konec prázdnin mohou těšit také příznivci květin.
Letošní již 5. ročník výstavy květinových aranžmá v historickém
interiéru „Rožmberská růže“ se ponese v duchu růže a nejen pětilisté. 
Andrea Čekanová, Státní hrad Rožmberk
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj

11
Výletník do našeho okolí – vydání 5.
S nadcházejícím létem se množí nabídky na letní aktivity a zážitky.
Svou troškou do mlýna přispívají i České dráhy. Vedle stále se rozšiřující
sítě půjčoven na ŽST vzešla ze spolupráce s Národním památkovým
ústavem další lákavá nabídka pro návštěvníky Jihočeského kraje. Pokud
plánujete navštívit některý níže popsaný hrad či zámek za dopravu do
cílové stanice nedaleko těchto památek zvolíte vlak ČD, můžete mít
druhou vstupenku zcela zdarma!!!
A jak to všechno funguje? Je to jednoduché – pokud si zakoupíte jízdenku do cílové stanice poblíž jedné z památek, a u jejího výdeje požádáte o ČD Bonus jihočeský, můžete následně při zakoupení vstupenky
na hrad či zámek požadovat slevu 1+1, tedy druhou vstupenku na tentýž prohlídkový okruh zdarma. Nutné je samozřejmě předložit jízdenku
Českých drah. Vstup na hrady a zámky zdarma není jedinou nabídkou
Českých drah. Bližší informace naleznete na stránkách
www.cd.cz.
Vybrané památky pro uplatnění slevy 1+1:
Zámek Třeboň – (ŽST Třeboň a Třeboň lázně)
Hrad a zámek Jindřichův Hradec – (ŽST Jindřichův Hradec)
Zámek Kratochvíle – (ŽST Netolice, Dívčice, Vodňany)
Klášter Zlatá Koruna – (ŽST Zlatá Koruna)
Zámek Dačice (ŽST Dačice)
Nové Hrady – (ŽST Nové Hrady)
Červená Lhota – (ŽST Kardašova Řečice)
Hrad Landštejn – (ŽST Nová Bystřice, Slavonice)
Hrad Rožmberk – (ŽST Rožmberk nad Vltavou)
Hrad Zvíkov (ŽST Záhoří, Vlastec)
Půjčovny kol Českých drah
Pokud jste milovníky cyklistiky a unavuje Vás doprava vlastních kol, zkuste využít lákavé nabídky Českých drah. Ty Vám na vybraných tratích kola
zapůjčí a na některých úsecích i zdarma převezou. Zde je přehled vybraných stanic v našem okolí, kde je možné si kolo zapůjčit:
Stanice
Otevírací doba
Kontakt
Český Krumlov
1. 4. – 31. 10. 2011
duben, květen, červen, září a říjen:
Po – Pá 9:00 – 17:00
So 10:00 – 17:00
Ne 16:00 – 17:00
červenec, srpen:
Po – So 9:00 – 17:00
Ne 9:30 – 12:00 a 15:00 – 17:00
Informační a servisní centrum
Český Krumlov
tel.: 380 715 000
nebo 972 545 948
e-mail: [email protected]
Černá v Pošumaví
1. 6. – 31. 8. 2011
Po – Pá 7:00 – 12:10, 13:40 – 14:30 a 15:00 – 16:15
So 7:40 – 12:10, 13:40 – 14:30 a 15:00 – 15:45
Ne 7:40 – 12:10, 13:40 – 14:30 a 15:00 – 17:30
osobní pokladna
tel.: 724 495 481
Horní Planá
1. 6. – 30. 9. 2011
Po – Pá 7:05 – 12:05 a 13:50 – 16:05
So 7:45 – 12:05 a 13:50 – 15:35
Ne 7:45 – 12:05 a 13:50 – 17:30
osobní pokladna
tel.: 724 495 492
Nová Pec
1. 6. – 30. 9. 2011
Po – Pá 7:15 – 12:15 a 13:40 – 15:55
So 8:00 – 12:15 a 13:40 – 15:25
Ne 8:00 – 12:15 a 13:40 – 17:30
osobní pokladna
tel.: 724 495 462
Lipno nad Vltavou
1. 4. – 30. 6. a 1. 9. – 31. 10. 2011
denně 8:00 – 16:30
1. 7. – 31. 8. 2011:
denně 8:00 – 19:00
osobní pokladna
tel.: 728 545 939
12

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Volary
1. 6. – 30. 9. 2011
denně 8:05 – 11:30 a 12:00 – 15:20
osobní pokladna
tel.: 972 543 875
Nové Údolí
1. 7. – 31. 8. 2011
po předchozí telefonické objednávce
Po – Pá 7:00 – 13:00
tel.: 972 544 691
Vyšší Brod klášter *
pouze pro vrácení kol *
1. 4. – 31. 10. 2011
Po – So 7:15 – 12:30 a 13:00 – 15:30
Ne 8:20 – 12:30 a 13:00 – 15:30
osobní pokladna
tel.: 724 344 071
Prachatice *
pouze pro vrácení kol *
1. 4. – 31. 10. 2011
Po – So 7:20 – 11:45 a 12:15 – 16:50
Ne 9:20 – 11:45 a 12:15 – 16:50
osobní pokladna
tel.: 972 543 052
Vimperk *
pouze pro vrácení kol *
1. 4. – 31. 10. 2011
Po – Pá 5:10 – 10:45, 11:15 – 12:20 a 13:30 – 18:15
So 7:35 – 12:20
Ne 9:35 – 12:20 a 13:30 – 18:15
osobní pokladna
tel.: 972 543 756
*Půjčení kol v těchto stanicích je možné po předchozí objednávce provedené minimálně 7 dní předem.
Ceník půjčovného:
jednodenní nájemné ... 180 Kč
jednodenní nájemné pro držitele In-karty nebo jízdenky ČD ... 140 Kč
polodenní nájemné ... 140 Kč
polodenní nájemné pro držitele In-karty nebo jízdenky ČD ... 110 Kč
hodinové půjčovné ... 35 Kč
hodinové půjčovné pro držitele In-karty nebo jízdenky ČD ... 25 Kč
nájemné za koloběžku nebo přívěs pro děti do 3 let ... za cenu kola
vypůjčení přilby ... 25 Kč za kus
kauce za kolo (nutno zaplatit v hotovosti) ... 1000 Kč
kauce skupinová za 2 – 5 kol (nutno zaplatit v hotovosti) ... 2000 Kč
kauce pro hodinové nájemné (nutno zaplatit v hotovosti) ... 500 Kč
Zapůjčení kol v jižních Čechách si můžete objednat i přes internet na stránkách www.pujcovnykol.cz. Informace jsou čerpány z oficiálních
tránek ČD – www.cd.cz/volny-cas/pujcovny-kol-cd/jihocesky-kraj/-5948/a
Sezóna na Vítkově hrádku
Vítkův hrádek je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Lipensku.
Od 9. července roku 2005, kdy se nejvýše položená zřícenina v Čechách
znovuotevřela pro veřejnost (www.lipno-online.cz/2005071401-vitkuv-hradek-znovuotevren), je zde pořádáno kulturní léto. Ne jinak je tomu
i letos. Zahájení letní sezóny se konalo 21. května, a ta bude pokračovat až do konce září, takže vedle nádherného rozhledu z rozhledny
v útrobách hradu na Vás čeká i mnoho doprovodných akcí. Zde je jejich
stručný přehled:
11. června od 11:00 hod. – vystoupení country kapel, svatba
15. června – „Letní úplněk“ otevřeno do 24:00 hod.
25. června od 11:00 hod. – vystoupení harmonikářů jihočeského
kraje
2. července od 11:00 hod. – 6. výročí otevření hradu, celodenní
program včetně mše (od 10:00 hod.) a jízdy krále na hrad, šermíři,
středověká řemesla
15. července – "Letní úplněk" otevřeno do 24:00 hod.
16. července od 11:00 hod. – vystoupení country kapel + šermíři
30. července od 15:00 hod. – vyprávění spisovatele H. Klimka
o strašidlech na Šumavě, vědma bude věštit Vaši budoucnost,
hrát bude country kapela a účinkovat šermíři
6. srpna od 11:00 hod. – Country festival, II. Ročník
13. srpna – „Letní úplněk“ otevřeno do 24:00 hod. folk + šermíři
3. září od 15:00 hod. – vyprávění spisovatele H. Klimka
o strašidlech na Šumavě, vědma bude věštit Vaši budoucnost,
hrát bude country kapela a účinkovat šermíři
12. září – „Letní úplněk“ otevřeno do 24:00 hod.
24. září od 11:00 hod. – UKONČENÍ SEZÓNY, celodenní program,
country kapely, šermíři 
čer ven 2011
Porovnání měsíce – Kašperk z Pustého hrádku
Na jaře a na podzim je Šumava nejkrásnější (říkám já J). Můj postoj
se neopírá jen o vůli být u toho, když se příroda i turistické destinace probouzí po zimním spánku, či se naopak připravují k odpočinku
po náročné letní sezóně. U mne je to umocněno i tím, že díky svému
zaměstnání trávím drtivou většinu pracovního života mezi spoustou
lidiček a co si budem povídat, lidé jsou lidé... Proto poloprázdné jaro
a sychravý podzim v lesích Šumavy a Lipenska miluji, tato období mne
obdarovávají samotou, kterou občas od života vyžaduji.
Jsem ovšem schopen našemu kraji odpustit návaly davů i v oněch
dvou zmiňovaných ročních úsecích. Tak třeba v dubnu jsme trávili
nějaký ten den v okolí Nových Hutí a po několika doslova samotářsky
strávených dnech jsme vyrazili na hrad Kašperk.
Jaro nejaro, na Kašperku bylo našlapáno jak za dob největší slávy
Zlaté stezky, kterou Kašperk chránil, stejně jako nedaleký Pustý hrádek.
Vyšebro dsk ý zpravo daj

13
Přesto mohu tato místa, která jsou od nás relativně vzdálená, ale stále
jsou dosažitelná v rámci jednodenního výletu, vřele doporučit!
Na Kašperku se něco děje neustále, stačí sledovat oficální stránky
hradu – www.kasperk.cz. A Pustý hrádek prošel také jednou důležitou
obměnou. Podél obvodové zdi hrádku vyrostla dřevěná vyhlídková
plošina, která nabízí nádherné výhledy na Šumavu směrem k hranicím
se sousedním Bavorskem. Je odtud možné spatřit např. Poledník či
Huťskou horu, kde se na Vánoce roku 1937 odehrálo záhadné letecké neštěstí (www.lipno-online.cz/2009030003-pamatnik-leteckeho-nestesti-u-zhuri). No a když stočíme své pohledy západněji uvídíme
co? Samozřejmě uzříme majestátný hrad Kašperk. A jak už u nás bývá
zvykem, máme z podobných atraktivních destinací nějaký ten historický snímek, který si pak porovnáváme se současností (viz náš POROVNÁVAČ – www.lipno-online.cz/porovnavac). 
14

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Lipno Dragon Race 2010
Naše výlety po Lipensku a Šumavě nejsou jen o návštěvách památek, krásné přírody (coby primárního cíle) a vyhlášených turistických
destinací. Občas jsou to také návštěvy významných kulturních, společenských a sportovních akcí. Na konci května letošního roku se nabízelo hned několik podobných akcí. A že bylo z čeho vybírat: Zahájení
plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále, otevírání
sezóny na Vítkově hrádku nebo třeba závody dračích lodí na lipenské
Loděnici.
Jelikož jsme první dvě akce v minulosti navštívili, vybrali jsme si pro
letošní start letní sezóny právě závody draků. A premiéra to byla jak se
patří. K dokonale strávenému dni něměly závody daleko. Počasí se až
na několikaminutové bouřkové výhrůžky vydařilo, lidí přišlo spousty,
nálada byla výborná. Navíc jsme se díky navázané spolupráci s ředitelem závodu dostali do těsné blízkosti závodu, a to jak na souši, tak na
hladině jihočeského moře.
Letošního ročníku se účastnila rekordní sestava posádek – v seniorských kategoriích se jich sešlo úctyhodných 29. Soutěžil i „dračí potěr“,
který dokázal sestavit 4 plnohodnotné posádky.
Dračí loď je zpravidla 12,5 metrů dlouhá, na přídi má protaženou
dračí hlavu a na zádi logicky dračí ocas. V lodi sedí 20 pádlujících členů
posádky, před nimi bubeník určující tempo záběrů lidí s vesly. Za nimi
pak dbá na správný směr lodi kormidelník.
Na lipenských vodách se plulo po tratích dlouhých 200 a 1000 metrů.
A že jsme krajem vodáků bylo patrné již od prvních rozjížděk. Na startu
totiž nechyběl slavný adrenalinový spolek z našeho města, mimochodem vítěz historicky prvního ročníku Lipno Dragon Race 2008 – VYŠEBRODSKÝ ICÍK.
Posádka Icíků byla tvořena 16 muži, které doplnila čtveřice statečných žen. Svou první rozjížďku zvládl tým skvěle s náskokem téměr
2,5 vteřiny na druhého v pořadí. V podobné nótě se pokračovalo až do
samotného finále. Nakonec z toho bylo pro Icíky nádherné čtvrté místo
za poloprofesionálními týmy, ve kterých seděl například i legendární
Václav Chalupa, mnohonásobný účastník největších skifařských podniků světa, z nichž si dovezl nespočet medailí.
Pokud jste tedy na „Dračákách“ ještě nikdy nebyli a máte podobné
akce rádi, vřele Vám návštěvu doporučujeme. Nejde totiž jen o závody
– celá akce je okořeněna nejrůznějšími doprovodnými akcemi pro děti
i dospělé. 
VÝLETNÍK JE PŘIPRAVOVÁN VE SPOLUPRÁCI S INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI WWW.LIPNO-ONLINE.CZ
– Jan „Montimuf“ Papaj, [email protected], tel.: 731 822 598
KYTAROVÝ KONCERT
Srdečně Vás zveme na koncert starších žáků kytarového
oddělení Základní umělecké školy, který se uskuteční
dne 16. 6. 2011 v Klubu pod kinem od 18:00 hodin.
Zazní skladby současných skladatelů – M. Tesař, C. Süsser,
chybět nebudou ani díla barokní – J.S. Bach, F. Couperin
a samozřejmě uslyšíme i díla klasických skladatelů – F. Sor,
F. Carulli. Přijďte si poslechnout výsledky celoroční práce
našich šikovných studentů!
Vladislav Čížek
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj
Okénko místostarosty
V
Praze dne 18. 5. 2011 byla v zahradách
Valdštejnského paláce zahájena výstava Rožmberkové rod českých velmožů a jeho
cesta dějinami. Výstava se koná k 400. výročí úmrtí Voka z Rožmberka. Mezi 32 měst a
obcí, které mají ve znaku rožmberskou růží
je i naše obec. Spolu s tajemníkem Martinem
Řepou jsme předali k zapůjčení naší vlajku,
která je umístěna v prostorách vestibulu Valdštejnské jízdárny s ostatními jako čestná stráž
výstavy, která potrvá do 20. srpna 2011. Bylo
přítomno 500 hostů. Záštitu nad touto akcí
převzali předseda Senátu Milan Štěch, ministři Karel Schwarzenberg a Jiří Besser, hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola a předseda AV ČR
Jiří Drahoš.
K 31. 12. 2011 končí smlouva na pronájem
Areálu letních sportů. Je potřeba zamyslet se,
jakým způsobem areál provozovat, aby přinášel pro obec pozitivní ekonomický a sociální
dopad. Přivítáme vaše náměty k jeho využití,
které předávejte zastupitelům obce. 
/Petr Klobusovský, místostarosta/

15
Kulturní
program 2011
11. 6. Vítkův Hrádek
– country kapela, svatba
15. 6. Vítkův Hrádek – akce
„Letní úplněk“ otevřeno do 24 hodin
25. 6. 10. ročník Soutěž o pohár
– oddíl Metaná – Areál letních sportů
Vítkův Hrádek – vystoupení harmonikářů
Jihočeského kraje
2. 7. 50. výročí – slavnostní shromáždění při příležitosti znovuobnovení činnosti hasičského sboru hřiště u Požární
zbrojnice
Vítkův Hrádek – 6. výročí otevření hradu,
celodenní program (sv. mše, jízda krále
na hrad, šermíři, středověká řemesla
16. 7. SDH – zájezd do Temelína
– exkurze do JETE a Bechyně– návštěva
Hasičského muzea
Vítkův Hrádek – vystoupení country
kapel + šermíři
30. 7. Vítkův Hrádek vyprávění spis.
Hynka Klimka o strašidlech Šumavy,
vědma, country, šermíři
30. 7. Přehlídka heligonkářů
16. ročník – Areál letních sportů
6. 8. Vítkův Hrádek – II. ročník
festival country
6. a 7. 8. Turnaj tenistů – amatérů
– Areál letních sportů
13. 8. SDH – Soutěž o pohár obce
Přední Výtoň – Areál letních sportů
Vystoupení hudební skupiny Šance
13. 8. Vítkův Hrádek akce
„Letní úplněk“ otevřeno do 24 hodin
Životní výročí občanů – 2. čtvrtletí 2011
V měsíci květnu oslavili 60. narozeniny pan Pavel Mariňák,
65. narozeniny paní Věra Frnková a Jana Ptáčková,
70. narozeniny paní Bohumila Nováková
a v červnu se šedesátníkem stane pan Rudolf Ryska.
Blahopřejeme!
3. 9. Vítkův Hrádek – setkání se spis.
H. Klimkem, vědma, kapela country,
šerm
12. 9. Vítkův Hrádek – „Letní úplněk“
otevřeno do 24 hodin
24. 9. ukončení sezóny
– celodenní program
Taneční večery na pláži
– při příznivém počasí: 15., 22., 29.,7.,
5. a 19. 8. – Areál letních sportů 
16

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Jak jsme „hasili“ hrad…
T
en, kdo se druhou neděli v květnu pohyboval v okolí zříceniny hradu Vítkův Hrádek a užíval si pobytu v tomto krásném koutu
naší země a nevadilo mu chladné počasí, byl
překvapen hlukem motorů, kvílením sirén
a záblesků červenomodrých světel. Po úzké
silničce se pohybovala zvýšenou rychlostí červená auta hasičů. Kde a co hoří?
Této akci předcházela náročná příprava. Nápad Jana Stoibera st. provést cvičení v osadě
Svatý Tomáš s cílem vyzkoušet si jak uhasit
požár na Vítkově Hrádku, kde chybí vodní
zdroj, byl všemi jednomyslně přijat. Po konzultaci s pluk. Pavlem Rožboudem, který nám
zaslal vzory, jak by mělo být cvičení vedeno,
jsme vytvořili pracovní skupinu ve složení: Jan
Stoiber ml., Jan Stoiber st., Bc. Jan Zdechovan,
Vladimír Bondira, Petr Šumbera, Martin Maček a Karel Stix. Na několika schůzkách jsme
připravili návrh ve kterém jsme zařadili spoluúčast SDH Frymburk, Vyšší Brod, FF Schönegg,
Piberschlag.a předali ke schválení plk. Ing.
Pavlu Rožboudovi. S rakouskými hasiči jsme
až dosud jen soutěžili v požárním sportu. Nyní
se naskytla příležitost společně zasáhnout při
požáru.Je třeba brát v potaz, že kolem obce
se rozkládají lesy a v případě lesního požáru
k nám mají rakouští hasiči blíže než okolní
sbory za vodou. Bylo nutné připravit i verzi v německém jazyku. Vyšel nám vstříc náš
rodák, profesor Sommer z Vídně, který vše
přeložil, za což mu velmi děkujeme. Neděle
15. května přinesla chladné počasí provázené deštěm, který naštěstí po poledni ustal.
Ve 13.50 oznamuje kastelán hradu Miroslav
Zvonař vznik požáru kiosku na tísňovou linku.
V naší obci se rozezněla siréna ve 14,05. Členové zásahové jednotky se shromažďují ve
zbrojnici, oblékají výstroj a vyjíždějí s vozidly
k požáru. Do 20 minut jsou jako druzí nad parkovištěm v osadě Sv. Tomáš. Jako první dojeli
hasiči z Frymburku, pak SDH z Vyššího Brodu
a nakonec přijíždí rakouští hasiči. Ve spojení
mezi Č. Budějovicemi a Lincem vznikla poměrně velká časová prodleva Z věže hradu vychází dým, velitel zásahu Jiří Mleziva provádí
průzkum a vydává pokyn veliteli naší jednotky Janu Stoiberovi ml., aby rozvinuli hadice a
připravili stříkačku, kterou je nutno přenést asi
300 m s převýšením 80 m. S obrovským vypětím sil se tohoto úkolu zdárně zhostili všichni
členové zásahové jednotky: Adalbert Stoiber,
Vladimír Bondira, Petr Šumbera, Pavel Zvonař,
Jan Krejsa, Jan Zdechovan, Rudolf Strapáč, Radek Krahulec, Jaroslav Štich a Roman Svačina.
Dále pokračují v pokládání hadic k hradu., kde
se u rozdělovače napojují jednotky SDH Frymburk, Přední Výtoň a Rakušané. Na ochozu
hradu uvízli 2 návštěvníci – figuranti Adalbert
Stoiber ml. a Petr Šumbera ml.. Jejich záchrany
se ujímá tříčlenné družstvo z Rakouska, které
je vybaveno dýchacími přístroji a vystupují
na ochoz, kde se postupně ujímají figurantů.
Nasazují jim dýchací přístroj a na nosítkách je
snášejí před hrad. Doprava vody je plynulá,
z naší cisterny, Vyššího Brodu a rakouských se
doplňuje cisterna HZS, ze které je voda tlačena ke stříkačce a od ní k požářišti. Po vyčerpání vody odjíždí s naší cisternou Martin Maček
k převozu na Frýdavě, kde má stanoviště SDH
Frymburk a zajišťuje čerpání do cisteren z Lipenského jezera. Následuje ho i vozidlo SDH
Vyšší Brod. Velmi důležitou úlohu sehrál Jan
Zdechovan, který je k disposici veliteli zásahu
a zajišťuje komunikaci mezi českými a rakouskými hasiči. Fiktivní požár je uhašen. Průběh
celého cvičení sledovali pluk. Rožboud, který
navíc pořídil krásné fotografie, mjr. Maurer,
vedoucí cvičení, rozhodčí mjr. Proisl a Karel
Stix. Mezi diváky se pohyboval také autor nápadu Jan Stoiber st. a zaznamenával si postřehy, které poslouží k odstranění chyb, kterých
se účastníci dopouštěli. Cvičení v takovém
rozsahu nebývá všední záležitostí a mnoho
našich občanů i návštěvníků s velkým zájmem
sledovalo celý průběh. V 16 hodin nastoupily
všechny jednotky k závěrečnému hodnocení,
které provedli pluk. Pavel Rožboud a mjr. Jaromír Maurer, do němčiny překládal Jan Stoiber
st. Starostka Regina Houšková poděkovala
všem zúčastněným za jejich nasazení v průběhu cvičení a vítá spolupráci s našimi sousedy.
Děkujeme OÚ z Přední Výtoně za občerstvení
/ks/
pro účastníky cvičení. 
Hubertská mše
V
kostele ve Svatém Tomáši v sobotu 21. 5. dopoledne uspořádalo Myslivecké sdružení Hejrov Přední Výtoň Hubertskou mši B dur pro lovecké rohy, kterou celebroval p. Prokeš. Mše byla doprovázená zpěvem
členů Chrámového sboru ze Ševětína. Za zvuku loveckých rohů vstoupili
v průvodu do kostela slavnostně odění myslivci. V zaplněném kostele
předseda MS Václav Hála přivítal přítomné a připomněl jim životní osu-
dy patrona myslivců. Při mši se pak chrámem nesl zpěv a nádherné tóny
lesních rohů. A proč se konala mše v květnu a ne na podzim? Vysvětlení
podal p. Hála – v podzimních měsících jsou Jihočeští a povltavští trubači plně vytíženi, takže nejvhodnější doba připadla na měsíc květen.
Vyslovil i přání, aby se konání Hubertské mše stalo tradicí. Děkujeme MS
Hejrov za obohacení kulturního života v naší obci. /ks/
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj

17
Oslava svátku matek
ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený
s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou
byla Alice Masaryková. Po 2. sv. válce byl zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ
(slaveného vždycky 8. března), ale i přesto se dál v některých rodinách
připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně.
Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí
neděli v červnu. 
D
ěti z mateřské školy a žáci základní školy se svými učitelkami připravili
v pondělí 16. 5. 2011 dárek maminkám v podobě kulturního vystoupení na oslavě Dne matek v budově ZŠ TGM v Českém Heršláku. Dětičkám a
paní učitelkám děkujeme za skvělou oslavu. Moc se vám to podařilo, máte
skvělé nápady. Všechny přítomné oslavenkyně obdrželi malé pohoštění.
Od svých ratolestí nakonec též kytičku, vlastnoručně vyrobený dáreček
a přáníčka v nichž se ukrýval nejhezčí dárek: „Maminko mám Tě rád/a.“
Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá
Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým
matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už
Velikonoční varhanní koncert
D
ne 24. dubna 2011 proběhl v kostele sv. Archanděla Michaela v Horním Dvořišti velikonoční varhanní koncert. Na koncertu vystoupili jak místní interpreti
– konkrétně děti ze ZŠ T. G. Masaryka za doprovodu paní ředitelky Mgr. Vejsové a
rodina Lendackých, tak i interpreti z Vyššího Brodu – a to pan varhaník Lukáš Krutský se svým dětským hudebním orchestrem. Všichni účastníci přispěli k už tak sváteční atmosféře přesvědčivým vystoupením, což většina diváků kvitovala s velkým
povděkem. 
Foto: Žáci ZŠ s ředitelkou
Mgr. Vejsovou Leonou
Pozvánka na Den dětí v Horním Dvořišti
Dne 4. června 2011 se koná od 15:00 hod. na náměstí v Horním Dvořišti dětský den. Pro letošní rok organizátoři přichystali
historické téma, a to téma Rožmberkové. Jako již tradičně – dětský den se bude skládat z různých disciplín, které mají za úkol
prověřit dovednosti malých i větších účastníků. Pro každého bude přichystané občerstvení a dárek,
proto neváhejte přijít a pobavit se s námi. 
18

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Volné sdružení Dvořišťan pořádalo 30.dubna stavění
máje a trochu v předstihu Filipojakubskou noc.
M
ájka je oloupaný kmen z co nejvyššího
jehličnatého stromu, u něhož se ponechá zelený vršek. Pod zelený vršek se zavěsí
mohutný věnec či věnce z chvojí ozdobený
barevnými pentlemi, papírovými květy. Máj je
třeba bedlivě hlídat, protože přespolní neznají
lepší zábavu, než se v noci přikrást k májce,
podříznout ji a odnést. To by byla ovšem pro
toho, kdo máj stavěl nepředstavitelná potupa.
Kromě velkého máje uprostřed obce se staví
u stavení i „soukromé“ máje. Tak tomu bylo
i u nás.
V odpoledních hodinách se sešlo asi 30
členů sdružení Dvořišťan u Nosků a začala
nejdůležitější činnost. Dámy se ujaly zdobení
májky a pánové usilovně přemýšleli jak májku
postaví. Májka byla krásně ozdobena třemi
kruhy a za přispění traktoru i zdvižena. Pak
jsme po tvrdé práci odpočívali, vedli moudré
řeči a těšili se na guláš.
Se soumrakem však přišlo překvapení. Přiletělo hejno čarodějnic, a to i přespolní – z Č.Budějovic, Prahy a jedna vypadala velice exoticky
jakoby z muslimské země.
A všichni pánové museli nasednout na pohon čarodějnic (což ve většině případů bylo
koště, ale i mop a ta nejmodernější měla tyč
od vysavače !) a byli donuceni účastnit se čarodějnických rejů kolem ohně, na kterém jsme
symbolicky spálili vycpanou čarodějnici.
Ochrana před čarodějnicemi je ratolest z lípy, někteří páni se ji pokusili použít, ale nutno
podotknout, že účinek nebyl zaručen. Ochrana
stavení před čarodějnicemi je jednoduchá.
Na práh stavení se nasype písek nebo položí
husté travnaté drny. Čarodějnice mající zálusk
vniknout dovnitř a škodit musí podle pověry
napřed spočítat zrnka písku nebo jednotlivé
travičky. Do té doby už zakokrhal kohout a její
moc byla zlomena.
Naše čarodějnice byly hodné, se všemi
účastníky tančily a bavily se dlouho do noci.
Kolem půlnoci jsme se rozešli a pověřený
hlídač májky hlídal celou noc u ohně. Co říci
závěrem? Zase jedna z podařených akcí a tak
všem zúčastněným děkujeme za pomoc organizace a prima zábavu. 
Sdružení Dvořišťan
Oprava křížové cesty v Horním Dvořišti
O
prava křížové cesty na vrch Kalvárie bude pravděpodobně pokračovat. Po opravě
krovu kaple XII. zastavení se chystá i oprava
zbývajících zastavení křížové cesty v Horním
Dvořišti.
Historie samotné myšlenky na výstavbu křížové cesty sahá až do roku 1890, kdy bylo
rozhodnuto o založení „Přípravné komise pro
stavbu Kalvárie na Křížovém vrchu u Horního
Dvořiště“. Základní vklad do fondu na výstavbu
činil 500 zlatých a věnoval jej dvořišťský rodák pan Josef Schmidinger. Předsedou komise
se stal obecní radní Johann Klopfl. Mezi léty
1890 – 1905 veřejná sbírka, průběžně konaná
v kostele i po domech, vynesla celkem 3000
zlatých a přípravná komise usoudila, že je suma již dostatečná a stavba může být započata.
24. dubna 1905 schůze přípravné komise projednala aktuální situaci a rozhodla pro zbudování cesty s kamennými zastaveními, přičemž
XII. zastavení bude pojato jako samostatná
kaple. Byl vybrán architektonický návrh zednického mistra Aloise Stürzla, provedený v pseudorománském slohu a pro malbu obrazů byl
vybrán malíř Johann Wolfschläger. Výstavba
křížové cesty probíhala v letech 1906 – 1910.
I když se jedná o projekt z mladší doby, má
křížová cesta nespornou historickou, uměleckou i urbanistickou hodnotu nehledě na fakt,
že i přes záměrnou devastaci po r. 1948 se do
dnešních dnů dochovala obdivuhodně kompletní, což u památek tohoto typu nebývá
pravidlem.
Křížová cesta začíná u místního hřbitova
a vede podél silnice na nedaleký vrch Kalvárie.
Samotná cesta je dlouhá cca 1,4 km a sestává
se z 11 kamenných tesaných zastavení a zděné
kaple situované na vrcholu kopce. Všechny
kapličky jsou v podstatě zachovány, ovšem
několik z nich je rozvaleno, dále jsou zde pozůstatky betonových konstrukcí po působení
armády a kolem cesty rostou náletové dřeviny, které stěžují celkovou dostupnost křížové
cesty.
V roce 2009 byl zpracován stavebně-historický průzkum křížové cesty, který se stal pilířem projektu na opravu křížové cesty. Téhož
roku byla provedena rekonstrukce krovu kaple,
která byla financována z daru společnosti ČEZ,
a. s. na opravy drobné sakrální architektury.
V roce 2010 byla vypracována žádost o dotaci z Fondu malých projektů Jižní Čechy/Dolní
Rakousko/Horní Rakousko v rámci programu
„Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko
– Česká republika 2007 – 2013“.
Cílem projektu je oprava celé křížové cesty
– tj. všech 11 kamenných zastavení. Křížová
cesta v Horním Dvořišti nemá jen duchovní a
historickou hodnotu, v její obnově lze také spatřit možnost dalšího rozšíření nabídky v rám-
ci rozvoje místního turistického ruchu. Velký
potenciál má křížová cesta, coby nenáročná
výletní trasa pro turisty i místní obyvatele.
Po prořezání porostu ve vrcholových partiích
Kalvárie (podle stavu před 2. sv. válkou), by byl
dalším bonusem pro výletníky krásný výhled
na městečko i široké okolí. Součástí projektu
by mělo být i zanesení křížové cesty do turistických průvodců a osazení informačních
tabulí a odpočinkových laviček. Zahraničním
partnerem projektu je Gemeinde Rainbach
(obec Rainbach), se kterou obec Horní Dvořiště významněji spolupracuje. Náklady projektu
činí téměř 20 934 EUR, spoluúčast obce je stanovena hranicí 15 %, tj. 3 141 EUR. 
čer ven 2011
Vyšebro dsk ý zpravo daj
Č ten á ř ský koutek
s okouzlující a přitažlivou modelkou, jistou Carlou
Bruni, nyní chotí prezidenta Nicolase Sarkozyho… Kniha se stala v roce 2004, kdy vyšla ve
Francii, okamžitě bestselerem.
Mariusz Szczygiel – Udělej si ráj
Subjektivní záznam z autorových častých návštěv
Česka v posledních 10 letech. Vyprávění o tom,
co Poláka-čechofila fascinuje na dnešní české
společnosti.
Nové knihy pro děti:
Leporela pro nejmenší: Na policii, Na železnici
Medvídek Pú – Nové příběhy s veselým koncem
Němcová Božena – Sůl nad zlato
Kratochvíl Miloš – Čaroděj z nafukovacího
stromu
Verne Jules – Cesta kolem světa za 80 dní
Kessel Carola – Čarodějky z jezdecké školy:
Zamilovaná čarodějka
Meadows Daisy – Melodie, hudební víla
Abbott Tony – Tajemství země Drúún
Massannek Joachim – Fotbaloví divoši:
Marlon číslo 10
Flanagan John – Hraničářův učeň 9
Smith L.J. – Upíří deníky: Soumrak (6. díl)
Jordi Sierra i Fabra – Holky jako nitky
(dívčí román)
Horowittz Antony – Horory na dobrou noc 2
D.M. Cornish – Tetování krví: Začátek cesty
1. díl nové fantasy trilogie Tetování krví, která
uchvátila čtenáře po celém světě.
Opatřil Jan – Dobrodružství Kapříka Metlíka
Půvabné povídání o kapříkovi a jeho rybích
přátelích.
Reid Sue – Můj příběh: ve stínu gilotiny
Deník dívky z období Velké francouzské revoluce
1792–1794.
Naučné knihy pro děti z edice Co? Jak? Proč?
Obojživelníci, Orli, Lidoopy
Novinky pro dospělé:
Vondruška Vlastimil
– Prokletí brněnských řeholníků
Historická detektivka z doby Přemysla II.
Otakara.
Delinsky Barbara – Lež, která nás rozdělila
Poutavý příběh o špatných rozhodnutích učiněných s dobrými úmysly a o nepříjemných následcích, které s sebou lež nevyhnutelně nese.
Fink Sheri – Válečná nemocnice
V dubnu 1992 hrstka mladých lékařů, z nichž ani
jeden nebyl chirurgem, zůstala uvězněna spolu
s 50 000 lidmi v obklíčené enklávě kolem města
Srebrenica, na území Bosny a Hercegoviny...
Lévy Justine – Nic vážného
Manžel Raphaël podvedl svou ženu Louise

19
lidí, kteří najednou zjišťují, že jsou určeni k likvidaci.
Jebrael Rula – Miral
Příběh palestinské dívky na pozadí palestinsko–
izraelského konfliktu
Coetzee John Maxwell – Ďabiel DeFOE
Na opuštěný ostrov vyplaví vlny polomrtvou
trosečnici. A vzápětí se ukáže, že ostrov není tak
pustý, jak se zdá…
Gabaldon Diana – Vážka v jantaru
Druhý díl rozsáhlé historické ságy.
Hirse Maria – Vím, jak chutná vzduch
Skutečný příběh modelky o boji s mentální anorexií.
Holub Jiří – Zádušní mše za hraběnku
Napínavý děj, humorný a slzavý zároveň, je zasazen do padesátých let dvacátého století…
Kessler Leo – Únik do říše
Vzpomínky Christiana Jungblutta se vracejí k roku 1943, kdy U-70 zaujímala strategickou pozici
v Černém moři.
Romány pro ženy:
North Freya – Proměna
Pilcher Rosamunde – Na sklonku léta
Michorová Eva – Jedna jediná noc s inženýrem
Kuželem
Tři nerozlučné kamarádky z gymnázia, Vilemína,
Dita a Sylvie, prožívají typická trápení sedmnáctiletých.
Eriksen Thomas Hylland – Syndrom velkého vlka
Hledání štěstí ve společnosti nadbytku.
Simmons Dan – Black Hills
Paha Sapa je příslušník kmene Lakotů. Roku
1876, když byl ještě malý chlapec, do něj po bitvě
u Little Big Hornu vstoupil duch padlého generála Custera…
Low Robert – Velrybí cesta
Malé vikingské bratrstvo je svázané vzájemnou
přísahou. Touha po bohatství a dobrodružství je
zavede ze Skandinávie až hluboko do ruských
stepí…
Koželuh Milan – Nezapomenutelné stopy:
Novohradské hory
Kniha o zaniklých obcích a skrytých tajemstvích
Novohradských hor.
Cristenová Marie – Flanderská sága:
Hodina Benátčana
Poutavý historický román ze 14. století od autorky knihy Požár v klášteře.
Navara Luděk – Mlynáři od Babic
Otřesné a těžko uvěřitelné příběhy obyčejných
Nair Anita – Dámské kupé
Podmanivý a originální román z indické současnosti, ve kterém si šest žen různého věku i společenského postavení vypráví své životní osudy,
přináší odpovědi na otázky, které si dnes kladou
ženy na celém světě.
Detektivky:
Svoboda Pavel – Vagon č. 106
Ronka Matti – Muž s tváří zabijáka
Davies Lindsey – Zločin nemá dovolenou
Naučná literatura:
Obrazové publikace: Tibet, Svatá země
Smith Peter C. – Vítězství v Arktidě
(studie o jedné z největších konvojových bitev
2. světové války)
Gray John – Mars a Venuše na pracovišti
(proč muži vytvářejí zákony a ženy jsou vstřícné)
Pédroletti, Michel – Od šplouchání k plavání (jak děti odmalička zvykat na vodu a učit
plavat)
Chander David – Khmerové
Kniha přibližuje velmi rozporuplné dějiny Khmerů, národa, jenž po tisíciletí obýval lesnatou vnitřní část Kambodže …
Lagus, Polák – Město za mřížemi
Monografie zabývající se dějinami ghetta Terezín
a osudy židovského obyvatelstva Čech a Moravy
v letech nacistické okupace. Autoři ghettem sami
prošli. 
6. května 2011 v městské
knihovně četl dětem
ze své knihy mladý
spisovatel Jan Opatřil.
Příhody Kapříka Metlíka
si vyslechly děti 1. až 4.
třídy ZŠ Vyšší Brod.
Více foto bude na
www.knihovnavbrod.cz.
Eliška Valtrová
20

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
Řádková inzerce
• Pronajmu nebytové prostory (prodejnu) téměř zařízenou cca
40 m2 + sklady za velice výhodných podmínek. Obchod se nachází
v domě č.p. Míru 200 Vyšší Brod z pr,
boku domu za klenotnictvím Šlejmarová. Obchod je vybaven mramor. pulty, skl. stojnami aj... Možný
nástup v 3/ 2011. Tel. p. Šlejmarová
777 340 214 nebo 380 746 465.
• Ubytujeme dlouhodobě 4 – 6 os. (práce v zahraničí aj) za velice výhodných podmínek na pen-
zionu Šlejmarová Vyšší Brod Míru
200, 382 73. Penzion má 2 kompl.
vybavené apartmany 2+2 a 2 lůžka (možná přistýlka), cena se odvíjí
od délky pobytu. Tel. p. Šlejmarová
777 340 214, 380 746 465.
• ZLATNICTVI ŠLEJMAROVÁ Vyšší
Brod Míru 200, 382 73
NABÍZÍME výprodej vybraných
druhů zlatých a stříbrných šperků, velké slevy na hodinky, bižutérii,orientální dár. zboží aj DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB.
čer ven 2011
Z činnosti dobrovolných hasičů
našeho města
P
o poslední valné hromadě se dále dynamicky rozvíjela činnost našeho sboru. Svědčí o tom
přírůstek členů do naší zásahové jednotky a celkové zlepšení práce naší organizace. Zásahová jednotka v tomto období vyjížděla k 10 událostem, především k dopravním nehodám,
požárům komínů a k technickým zásahům. Svěřená technika je udržovaná v řádném stavu a je
kladen důraz na její hospodárné využití. Při našich zásazích nedošlo k žádné její poruše a za tuto
činnost patří dík našemu technickému družstvu.
V loňském roce se nám podařilo získat grant na výměnu garážových vrat. Letos chceme získat
grant na výstražné rozhlasové zařízení zásahového vozidla. Příští rok oslaví náš sbor 140 let jeho
založení. I na tuto akci chceme získat grantový program. Získávání těchto grantů není jednoduchou záležitostí a neobešlo by se bez těsné spolupráce a podpory Městského úřadu ve Vyšším
Brodě v čele s panem starostou ing. Zálešákem.
Na základě výběrového řízení provedla stavební firma rekonstrukci našeho sociálního zařízení. I zde patří poděkování panu starostovi a tajemníkovi ing. Jankovcovi.
Dne 15. 5. 2011 se naše zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení na Vítkově Hrádku.
Na toto cvičení přijali pozvání také naši rakouští kolegové. Velkou pozornost věnujeme i výchově
mladé generace. Vedeme kroužek mladých hasičů, ve kterém se snažíme mládež vychovávat
tak, aby mohla jednou zastávat naši práci.
V měsíci březnu jsme uspořádali Josefovskou zábavu a v dubnu sběr železného šrotu. Díky
pochopení vyšebrodských občanů se nám podařilo sebrat 19 tun.Výtěžek bude použit na činnost našeho dobrovolného sboru. Nadále trvá spolupráce s rakouskými hasiči z Bad Leonfeldenu, především v oblasti kulturní a represivní.
V současné době se budeme spolupodílet na organizaci Dne dětí a zajištění závodu Rallye
Vltava. Připravujeme oslavu 140. výročí založení našeho sboru, která se bude konat 16. června
2012. V neposlední řadě se intenzivně zabýváme přípravou naší soutěže O putovní štít města
Vyššího Brodu. Soutěž se uskuteční tradičně 25. června 2011 na starém hřišti.“ 
Vyšebro dsk ý zpravo daj

21
Město Vyšší Brod vyhlašuje již
4. ročník soutěže
„O rozkvetlé okno a balkon“
Hledáme nejkrásnější rozkvetlá okna, balkony, rodinné domy a provozovny ve Vyšším
Brodě.
Soutěžit se bude v následujících kategoriích:
Výzdoba oken jednotlivých bytů
Výzdoba balkonů jednotlivých bytů
Výzdoba rodinného domu
Výzdoba provozovny
Kritéria hodnocení:
Estetické hledisko
Kompoziční uspořádání
Originalita – nápaditost
První tři místa v každé kategorii obdrží
finanční odměnu ve výši:
1. místo 1000,–
2. místo 800,–
3. místo 500,–
Výsledek hodnocení komise bude předložen
Radě města Vyšší Brod a v měsíci říjnu proběhne slavnostní vyhodnocení. 
22

Vyšebro dsk ý zpravo daj čer ven 2011
kulturní program červen 2011
Výstava – Pražský hrad v umění
poštovní známky
Ohlédnutí za úspěšnou výstavou na Pražském
hradě. Výstava pro veřejnost otevřena od 3. 6.
2011 do 2. 10. 2011 v zákaznickém centru Cisterciáckého kláštera.Společná výstava Poštovního
muzea, Správy Pražského hradu a Cisterciáckého
opatství Vyšší Brod. Více informací
– Tel : 380 746 679 ( Poštovní muzeum Vyšší Brod )
DC Monaco
V pátek 3. 6. 2011 DJ F – PUSCHKIN WEEKEND!
–celý víkend za panáka puschkin time warp žeton
– za 4 žetony tričko s vtipnou hláškou!
–CAPTAIN MORGAN + COCA COLA JEN 25,– platí
i v sobotu
DC Monaco
V sobotu 4. 6. 2011 OTEVŘEN BAR
DC Monaco
V pátek 10. 6. 2011 MAŠKARNÍ RETRO XICHT
PÁRTY und Dj Bervic
– doraž v retro masce, hlavně s maskou přes
obličej a MÁŠ VSTUP ZDARMA
– válka drinků: B53 kontra Chupito kontra
Opilá jahoda – CELÝ VÍKEND!
První ročník setkání harmonikářů
ve Vyšším Brodě
V sobotu 11. 6. 2011 od 15.00 hod.
v restauraci Lesanka.
Harmonikáři na setkání zahrají nejen na klasické
harmoniky, ale i na heligonky. Jedná se o nesoutěžní přehlídku. Akci pořádá: MĚSTO VYŠŠÍ BROD
a ČLENSKÝ VÝBOR JEDNOTA VYŠŠÍ BROD.
Vstup: 30,– Kč
DC Monaco
V sobotu 11. 6. 2011 JUKEBOX PÁRTY – VYBER,
CO CHCEŠ HRÁT!
–vstup zdarma, hraje Dj Martin N
Zdeněk Izer – „Ze dvou se to lépe táhne“
V pondělí 13. 6. 2011 od 20.00 hod., kino Vyšší
Brod, vstupné 180,– Kč vstupenky si můžete zakoupit od 1. 4. 2011 v infocentru města. Zábavný
program populárního imitátora a baviče ZDEŇKA
IZERA „Ze dvou se to lépe táhne“. Pořad, ve kterém
se diváci budou moci opět setkat s jedinečným
a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako
vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka Izera v novém programu bude
tentokrát úspěšná zpěvačka z prvé řady soutěže
Superstar Šárka Vaňková.
Výstava – Dřevo a dláto
Galerie – Stará radnice od 15. 6. do 2. 9. 2011
LOUTKY A DŘEVOŘEZBY
Blanka a Bohouš Biňovcovi z Kamenice nad Lipou
Vstup: zdarma
Pozvánka na výstavu do Poštovního muzea
Dne 15. 6. 2011 v prostorách Poštovního muzea
ve Vyšším Brodě v 16:00 hodin.
Základní umělecká škola Kaplice ve spolupráci
s Českou poštou,s.p., pobočkou poštovního muzea
ve Vyšším Brodě a Cisterciáckým klášterem si Vás
dovolují pozvat: na slavnostní zahájení výstavy prací
žáků výtvarného oboru základní umělecké školy ve
Vyšším Brodě.
DC Monaco
V pátek 17. 6. 2011 PAPOUŠKOVO SIROTCI
– VÍTÁNÍ LÉTA!
– oblíbená kapela znovu ve Vyšáku!
– akce na: VODKA + DŽUS, VODKA + SEMTEX,
VODKA + RED BULL!
DC Monaco
V sobotu 18. 6. 2011 PADY PÁRTY – Dj Petr Šlosek
– stejná akce na drinky jako v pátek
– největší současné hity s oblíbeným Dj Padym!
DC Monaco
V pátek 24. 6. 2011 CLUB DANCE NIGHT
– DJ OTTO ŠABART
– populární deejay opět u nás, tentokrát
v doprovodu saxofonisty!
– AKCE: FERRARI 30,– KÝBL FERRARI 300,–
Pozvánka na turnaj v kopané žáků
XII. ROČNÍK MEMORIÁLU JUDR. ANTONÍNA
STRAKY
Sobota 25. 6. 2011, 8.00 – 16.00 hod.
hřiště FK Dynamo Vyšší Brod turnaj v kopané žáků
– 6 družstev z celého Jihočeského kraje.
Pořádá: FK Dynamo a Fan klub Vyšší Brod spolu
s krajským fotbalovým svazem a Městem Vyšší Brod.
DC Monaco
V sobotu 25. 6. 2011 PRÁZDNINOVÁ DISKÁRNA A DJ
JIRKA JEŽEK
– moderátor rádia Kiss Jižní Čechy
– Jirka Ježek alias DJ Smile!
– kdo donese okopírované vysvědčení
s vyznamenáním nebo maturitní, má vstup zdarma!
Soutěž – „O rozkvetlé okno a balkon“
Město Vyšší Brod vyhlašuje již 4. ročník soutěže
Červen / září 2011
Hledáme nejkrásnější rozkvetlá okna, balkony,
rodinné domy a provozovny ve Vyšším Brodě.
Výsledek hodnocení komise bude předložen Radě
města Vyšší Brod a v měsíci říjnu proběhne
slavnostní vyhodnocení.
Více informací na: www.mestovyssibrod.cz
Download

Zpravodaj 6/2011 - Město Rožmberk nad Vltavou