ročník LIII.
16,00 Kč
1. září 2011 • číslo 35
blahopřejeme
předpověď počasí
čtvrtek 1. září
pátek 2. září
sobota 3. září
neděle 4. září
pondělí 5. září
úterý 6. září
středa 7. září
Linda/Samuel
Adéla
Bronislav
Jindřiška
Boris
Boleslav
Regína
27 / 5
26 / 7
23 / 7
24 / 7
25 / 5
26 / 4
27 / 5
Pátá nejlepší výčepní je z Benešova
Národním finálovým kolem skončila 4. srpna mezinárodní soutěž Pilsner Urquell Master Bartender, která je
určena všem barmankám, barmanům,
výčepním, servírkám a číšníkům starším 21 let. Letos se do soutěže přihlásilo celkem 320 výčepních z celé České republiky. Soutěže se zúčastnila i
Magdaléna Zvěřinová, spolumajitelka
restaurace U Kovářů v Benešově.
Všechny zájemce prověřil zpočátku internetový test, následovala kola
regionální a vyvrcholením bylo kolo
národní. Do národního finále postoupilo vždy 5 nejlepších z jednotlivých
regionů, tedy dvacet soutěžících, z
toho 17 mužů a 3 ženy. Patřila mezi
ně i Magdaléna Zvěřinová, spolumajitelka restaurace U Kovářů v Benešově.
V tomto kole byla úspěšná a patří tak
mezi pět nejlepších v České republice!
Po národním finále soutěže jsme Magdalénu Zvěřinovou vyzpovídali:
• Jak jste se o soutěži dozvěděla a co
Vás vůbec přivedlo k účasti v soutěži?
„O soutěži jsem se dozvěděla od našeho obchodní zástupce z Plzeňského pivovaru, který naší restauraci U
Kovářů navštěvuje každý týden. Byla
možnost se zase o trochu více vzdělat
a rozšířit si obzor v profesi, která mě
velice baví.“
• Vstupem do soutěže byl internetový
test, kterým jste úspěšně prošla. Na co
byl zaměřen a byl z Vašeho hlediska
těžký?
„Myslela jsem si jako všichni, že to
bude, jak se říká, brnkačka. Ale opravdu jsem se musela učit a připravovat
i na tuto první zkoušku - internetový
test. Do soutěže byly přihlášeni výčepní z celé České republiky a sítem
internetového kola mohlo projít pouze okolo 150 výčepních. A já chtěla
být mezi nimi. Internetové kolo jsem
zvládla na 98%, měla jsem chybnou
jen jednu otázku. Takže jsem měla,
doufám, dobře našlápnuto. A jaké tam
byly otázky? Jedna například zněla:
Kdy bylo uvařené první pivo Pilsner
pokračování na str. 2
Magdaléna Zvěřinová při písemném testu v regionálním kole.
Radíkovice
Vlašim
Týnec nad Sázavou
Tip na procházku do Radíkovic
Příspěvek na handicapovaná zvířata
Město Benešov žádá v příslušném dotačním titulu o finanční podporu z fondů
EU na obnovení rekreačního prostoru Na
Sladovce, včetně koupadel tak, aby je mohli
návštěvníci využívat k rekreaci. Než bude
žádost o dotaci schválena, Město již udělalo
první krok, kterým je vyčištění a vysekání
trávy mezi Benešovem a cestou na statek v
Radíkovících. Už nyní si tedy můžete udělat
příjemnou procházku k tomuto statku. Doporučujeme vyjít od zimního stadionu přes
lávku a koupadla, kde se za hezkého počasí
můžete zastavit a využít nově otevřeného
občerstvení. Dále cesta pokračuje okolo
rybníka „Magorka“, přes louky a po hrázi
dalšího rybníka dojdete až do Radíkovic. U
radíkovického statku se můžete pokochat
pohledem na koně ve výbězích a pokračovat k závodišti Černý les, Mariánovice a
zpět do Benešova.
Nadace na ochranu
zvířat ve spolupráci
se Zapakatel.cz realizovala v období
od 8. března do 30.
června kampaň na
podporu volně žijících živočichů. Kromě jiných záchranných
stanic se do ní zapojila také Záchranná
stanice pro živočichy ve Vlašimi. Nadace
na ochranu zvířat je nevládní, nezisková
organizace se statutem nadace, která se věnuje získávání a přerozdělovaní finančních
prostředků na podporu především útulků
pro psy a kočky. Tentokrát se však zaměřila
i na pomoc záchranným stanicím pro handicapované volně žijící živočichy. V kampani se podařilo získat celkem 118.000Kč.
Záchranná stanice pro živočichy ve Vlašimi
obdržela 25.65Kč.
Občanské sdružení STEP, nestátní nezisková organizace, která byla založena v Týnci v roce 2008, vyhlásilo pro děti kampaň s
názvem Milujeme Týnecko. Během měsíce
června měli návštěvníci gotické věže hradu
možnost zhlédnout jejich výstavu na několik témat - čistota ve městě, třídění odpadu, dodržování předepsané rychlosti apod.
Také se na obrázcích objevily dobré nápady,
jak život ve městě zlepšit. Obrázky deseti dětí byly oceněny. Během této kampaně
vznikly i samolepky Milujeme Týnecko. Ke
koupi je za 10 korun na hradě a podpoříte
tím mj. i tuto kampaň tím, že si ji vylepíte
např. na poštovní schránku, auto či na jiné
viditelné místo. Sdružení plánuje na podzim vyhlásit další kampaň s názvem Čisté
zóny, zaměřenou na tři lokality, které si
zaslouží pozornost. Nabídka nápadů končí
15. října.
Od 1. září dochází ke změnám ve finanční podpoře sportovních klubů působících v
Benešově. Dosud byly místní kluby podporovány nepřímou formou tak, že jim bylo
umožněno zdarma užívat prostory sportovních zařízení ve vlastnictví města. Tato
praxe je s koncem prázdnin ukončena a
užívání sportovních hal, tělocvičen a venkovních sportovních hřišť je ode dneška
zpoplatněno pro všechny externí uživatele
shodně, na základě ceníku schváleného Radou města. Finanční prostředky na úhradu
nájemného, popř. i jiné výdaje související s
činností klubu, bude možné získat z Grantového fondu města Benešova na základě
žádosti, kterou projedná Rada, popř. Zastupitelstvo města (v případech žádostí nad
50.000 Kč). V tuto chvíli jsou přijímány žádosti o grant sportovního klubu do konce
roku 2011.
-PO-
Více čtěte na str. 10
-r-
zdroj: www.benesov-city.cz
Benešov
Kampaň Milujeme Týnecko pokračuje Sportovní zařízení od září zpoplatněna
Olbramovice
Výstavba železničního koridoru
Srpnové výluky v železniční dopravě na trase
Olbramovice - Tábor, zkomplikovaly i v srpnu
cestujícím život. Vlaky nahradily autobusy, cesta
s několika přestupy trvala příliš dlouho. Po celé
trati, nyní hlavně v úseku Votice, Olbramovice,
Tomice a Bystřice se pilně pracuje. V části úseku
Olbramovice - Tomice pokračuje zřízení železničního svršku na budované souběžné koleji. V části
úseku Tomice - Bystřice, kde je provoz vedený
již po nově vybudované koleji, začíná výstavba
sousední koleje. U Votického hloubeného tunelu
se provádějí sanační práce a tento tunel vybavují
závěsy pro trakční vedení, osazují součásti jeho
zabezpečovacího systému a montují vedení pro
osvětlení. V Olbramovickém raženém tunelu dále
pokračuje jeho vybavování. V Zahradnickém tunelu se dokončuje a v Tomickém tunelu probíhá
betonáž spádových betonů, středové drenáže,
pokládka a betonáž multikanálů, betonáž chodníků atd. V Tomickém tunelu II probíhá betonáž
sekundárního ostění. Stavbaři pokračují také v
pracích na mostních objektech. Jsou dokončovány práce na výstavbě mostů. V obvodu stanice
Olbramovice je rozšiřovaný most zcela přestavovaný. Stávající nosná konstrukce bude nahrazena
novými nosnými konstrukcemi se zabetonovanými nosníky a kamenné opěry nahradí nové,
železobetonové masivní opěry. Mostní objekt na
úseku Tomice - Bystřice pokračuje betonáží nosné
konstrukce a dalšími pracemi pro jeho dokončení.
Už byla ukončena přestavba mostu na železniční
propustek u Bystřice. V železniční stanici Olbramovice pokračuje rekonstrukce liché kolejové
skupiny, která by měla skončit letos do 25. listopadu.
-r-
anketa
ptali jsme se v Sedlčanech
Tradiční netvořickou pouť navštívili předposlední srpnový víkend nejenom místní obyvatelé a rodáci,
ale i návštěvníci z okolních měst a obcí. Určitě jim opět zachutnaly známé netvořické okurky láčenky
a koláče, stejně jako je krom jiného zaujaly ukázky lidových řemesel.
Foto: -js-
V Olbramovickém raženém tunelu dále pokračuje jeho vybavování.
Foto: www.4koridor.cz
 CO JE TO UHERSKÝ ROK?
 KOLIK LET MÁ DEKÁDA?
pokračování na str. 2
strana -2 -
JISKRA
číslo 35
anketa
ČERNÝ
TÝDEN
Hořelo ve skladu Jawy Divišov
ptali jsme se v Sedlčanech
 CO JE TO UHERSKÝ ROK?
 KOLIK LET MÁ DEKÁDA?
(10)
Dne 18. srpna ve 13.00 hod. telefonicky oznámil muž krádež 400l motorové nafty z
nádrže kombajnu John Deere, který byl zaparkován v areálu firmy v Netvořicích. Způsobená škoda činí 12.000Kč.
pokračování ze str. 1
• Marie Ratajová,
Sedlčany
 Je to dlouhá doba...
třeba dvacet, třicet
let... neurčitá dlouhá
doba.
 10
• Monika Součková,
Sedlčany
 Nekonečno.
 10
Tip na výlet - Letiště v Nesvačilech. Začalo se budovat v roce 1937 jako záložní vojenské
letiště. Tento status mělo až do roku 1992, kdy se stalo civilním. Je jedním s nejvyšším
provozem v Čechách, působí zde i několik leteckých škol, například F-Air, Bemoair, Plachtařský klub GAC nebo Aviatický klub. Letiště je vždy třetí víkend v září místem konání
tradičního Setkání obřích modelů letadel spojeného s Leteckým dnem. Je tu příjemná restaurace, odkud můžete sledovat starty i přistávání letadel. Krom toho zde můžete potkat
některé osobnosti českého šoubyznysu, jejichž koníčkem je létání. Já tam potkala Ondřeje
Soukupa. Zajeďte se tam určitě podívat…
Foto: -if-
Pátá nejlepší výčepní je z Benešova
• Jitka Kožmínová,
Sedlčany
 Uherský rok je...
já nevim. J ednou za
uherský rok se říká.
Jednou za rok... Za
normální rok. Normální rok je uherský
rok.
 12
pokračování ze str. 1
• Ivana Z., Sedlčany
 To je za dlouho.
 10
• Tomáš Kubín,
Sedlčany
 Uherský rok? Je to
hodně dlouhý rok.
 10
• Irena Merdová,
Praha
 Něco za dlouhou
dobu...
 ???
• Petra Lesáková,
Podmoky
 To je něco za hodně dlouhou dobu.
 10
• Erno R., Uhry
 Igen. Jeden uherský rok je přesně
doba ke složení jedné
kostky, potřebná pro
jednoho blbce.
 Kolik UHERSKÝCH let má dekáda? Notyvole...!!!
• Tajemný poeta
Vona stará ta chtěla
skok
Tak jednou za uherskej rok
Ale ta nová co teď
mám
I dvakrát za uherskej
-sjsalám
Soutěžní čepování plzeňského piva M.
Zvěřinovou v národním kole.
Urguell. Odpověď zní 5. října 1842.“
• V regionálním kole jste musela zvládnout teorii i praktickou část…
„Teorii jsem zvládla velmi dobře,
poté přišla praktická zkouška, kde
jsem musela hovořit o své profesi, o
tom, jak se staráme v naší restauraci
U Kovářů o pivní vedení a o celkovou
kvalitu piva. Musela jsem načepovat
pivo Pilsner Urguell na hladinku do
0,5l, poté třetinkové pivo a naservírovat porotě pivo lahvové. Samozřejmě zaznělo i to naše krásné české NA
ZDRAVÍ! V tomto kole jsem obsadila
3. místo z 35 výčepních. Do národního
finále nás postupovalo pět.“
• Jak probíhalo kolo národní? Kolik
bylo účastníků, kdo tvořil porotu? Jak
s Vámi vůbec celou soutěž prožíval
manžel?
„Národní kolo probíhalo v Plzni a
byla nás tam dvacítka nej… z celé republiky. Porotu tvořili odborníci na
slovo vzatí z Pilsner Urguell v čele se
starším obchodním sládkem Václavem Berkou, mistrem světa v čepování
Lukášem Svobodou a další z Pilsner
Urguell. Bylo to už hodně těžké. Testy, degustace piva, pohovor s porotou
a poté praktická zkouška v čepování
piva. Vylosovala jsem si téma „čepování piva“. Velmi emotivní bylo, když
vyhlásili SUPER FINÁLE a mé jméno
zaznělo. Můj manžel byl na mě opravdu moc pyšný. Jsem za to velmi ráda.“
• Určitě byla oslava… :) Jak svého
umístění „využijete“ v praxi, jako spolumajitelka restaurace…
„Byla jsem hodně unavená, soutěž
trvala celý den od 10.00 do 19.30, tak
jsme zašli s přáteli a manželem jen na
pivečko. A pak jsem odpočívala. Své
umístění beru jako pochvalu za dobře
odvedenou práci, a když patřím mezi
pět nejlepších výčepních, tak už to
doufám o něčem svědčí. Takže pánové
a dámy, jestli na pivečko, tak ke KOVÁŘŮM na tankovou Plzeň.“
• Jste vůbec pivař-ka? Nebo máte raději vínko?
„Pivečko si dám ráda. Menší množství, ale kvalitní, takže PILSNER URGUELL. Beru to jako pití s rozumem.“
Děkuji za rozhovor a blahopřeji!
-if-
ŘÍDÍM - PIJU NEALKO PIVO
Během měsíce srpna probíhal na
celém území České republiky projekt
pod názvem Řídím - piju nealko pivo,
který připravilo Policejní prezidium
ČR ve spolupráci s Českým svazem
pivovarů a sladoven. Představit a rozšířit povědomí o nápoji pro řidiče, který může být bezpečnou alternativou
z hlediska bezpečnosti a dodržování
zákona přijel zástupce pivovaru i na
Benešovsko.
Benešovští dopravní policisté se zapojili do preventivního projektu ve
čtvrtek 18. srpna na silnici I/3 U Tužinky. Na dopravně bezpečnostní akci
zde byla kromě policistů přítomna i
zástupkyně pivovaru. Ta čtyřiceti řidičům, kteří se podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem, předala
nealkoholické pivo a informační materiály související s projektem. Policisté
během akce zjistili jednoho řidiče pod
vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce
nadýchal 0,54 promile alkoholu v dechu. Strážci zákona mu zakázali další
jízdu, zadrželi řidičský průkaz a přestupek dále postoupí k projednání na
příslušný městský úřad. Řidič vozidla,
který měl prasklé čelní sklo, zaplatil na
BAROKO
odpověď na kvíz ze str. 3
citát: RADOST
místě blokovou pokutu pět set korun.
S blokovou pokutou dvě stě korun odjela řidička, která nepředložila řidičský
průkaz.
Do projektu se zapojili i policisté
z Dálničního oddělení Bernartice. S
nimi a se zástupcem pivovaru se mohli
řidiči setkat 12. srpna na 52. kilometru
Dne 18. srpna v 18.30 hod. oznámila žena na linku 112 požár skladu hutního materiálu v areálu firmy Jawa Divišov a.s. Hašení požáru prováděl SDH Divišov, následně
se dostavily HZS Benešov, HZS Vlašim a SDH Chotýšany. Bylo zjištěno, že požár zasáhl
halu a kancelář skladu hutního materiálu o rozměrech cca 8x15m. Vyšetřovatel HZS
určil jako pravděpodobnou příčinu požáru technickou závadu. Ke zranění osob nedošlo,
předběžná škoda je vyčíslena na 3.000.000Kč.
Neznámý pachatel se v noci 20. srpna vloupal v Netvořicích do zaparkovaného osobního automobilu ŠKODA SUPERB, odkud odcizil airbag volantu, autorádio Škoda s CD
a navigací, ze zavazadlového prostoru pak CD měnič a poškodil lak na dveřích řidiče
několika vrypy. Způsobená škoda činí 14.000Kč.
Neznámý pachatel se 20. srpna kolem 14.00 hod. vloupal do vozidla Mercedes A160,
které bylo zaparkované na parkovišti před OD Kaufland v Benešově. Ze zadní sedačky
vozidla odcizil dámskou kabelku s mobilními telefony, osobními doklady, fin. hotovostí
a platebními kartami. Způsobená škoda činí 10.500Kč.
Dne 21. srpna došlo kolem 14.20 hod. k dopravní nehodě s těžkým zraněním. Řidič
os. vozidla Škoda Octavia na silnici ve směru od Malovid na Zdislavice nedal na křižovatce přednost v jízdě osobnímu vozidlu VW Transportér, který jel po hlavní silnici
ve směru od Vlašimi na Čechtice. Obě vozidla po dopravní nehodě vyjela vlevo mimo
vozovku, kdy se vozidlo VW převrátilo na střechu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění
obou řidičů a dvou spolujezdkyň z vozidla Škoda. Ty byly převezeny RZS do benešovské
nemocnice. Oba řidiči byli letecky transportováni do pražské nemocnice. Způsobená
škoda činí 580.000Kč.
19. srpna ve 12 hodin nahlásil muž nález pravděpodobně dělostřelecké miny u rybníka u domu v Býkovicích. Ve 12:20 hodin se na místo dostavila hlídka OO PČR Benešov
a pyrotechnik. Ten nález označil jako dělostřeleckou minu o ráži 82mm ruské výroby z
II. světové války. Následně byl proveden odstřel této dělostřelecké miny v lomu v Bílkovicích.
Neznámý pachatel se v době od 22. do 23. srpna vloupal do prodejního stánku v
Sázavě v rekreačním středisku Kemp Sázavský ostrov. Odcizil 74ks krabiček cigaret zn.
Marlboro v hodnotě 6.216Kč, 17ks krabiček cigaret zn. LM v hodnotě 1.224Kč, 60ks
krabiček cigaret zn. Red&White v hodnotě 3.900Kč, 33ks krabiček cigaret zn. Start v
hodnotě 2.145Kč, 16ks 0,5litrových plastových lahví CocaCola v hodnotě 384Kč, přesně
nezjištěné množství žvýkaček a lízátek v hodnotě 100Kč a elektrický ventilátor v hodnotě
1.000Kč, čímž provozovateli kempu způsobil škodu na odcizení v celkové výši 14.969Kč.
Dne 22. srpna jela cyklistka po silnici ve směru od Soušic na Střechov. Při průjezdu
prudké levotočivé zatáčky, v silničním klesání, nezvládla řízení jízdního kola a havarovala. Cyklistka byla převezena vozidlem RLP s těžkým zraněním do kolínské nemocnice.
nprap. Diana Škvorová
dálnice D1 u Střechova. Padesát čtyři
řidičů osobních motorových vozidel a
motocyklů zde obdrželo nealkoholické
pivo spolu s propagačními materiály.
Na dálnici dopravní hlídka jedoucí ve
služebním vozidle VW Passat odhalila
řidiče motocyklu jedoucího rychlostí
154 km/hod. Za tento přestupek mu
policisté uložili blokovou pokutu jeden tisíc korun. Stanovenou rychlost
nedodržel i řidič vozidla Renault Me-
gane, který jel rychlostí 149 km/hod.
I on obdržel pokutu jeden tisíc korun.
Dvou přestupků za celkem pět tisíc pět
set korun se řidiči dopustili tím, že ve
svém vozidle neměli vylepenou dálniční známku.
nprap. Diana Škvorová
$XWR%DELãVUR
2QGĜHMRYVNi
0QLFKRYLFH
SĜLMPH
$872./(03Ëě(
$8720(&+$1,.$
3RåDGDYN\
Y\XþHQYRERUX
DXWRNOHPStĜDDXWRPHFKDQLN
ě3ÀH[LELOLWD
QiVWXSGOHGRKRG\
,QIRUPDFHQDWHO
S6WHMVNDO
äLYRWRSLV]DVtOHMWHQDHPDLOVWHMVNDOP#FLWURHQEDELVF]
Z KONÁNÍ DOBRA, JE JEDINÝM OPRAVDOVÝM ŠTĚSTÍM. Lev Nikolajevič Tolstoj
číslo 35
JISKRA
strana -3jdeme do kina
Drahňovice obsadili spojenci
I letos 19. - 21. srpna tradičně
obsadila k výročí okupace Československa v roce 1968 obec Drahňovice spojenecká anglo-americká vojska. Jednalo se už celkem o
páté jubilejní setkání armádních
klubů a příznivců vojenské techniky.
Zúčastnila se ho stovka „spojeneckých vojáků“ ve 40 vozidlech, která
v sobotu 20. srpna projela v konvoji
BENEŠOV
1., 5. a 6. září od 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
2., 3. a 4. září od 17.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Posázavím, přičemž navštívila například Kácov, Uhlířské Janovice a Český
Šternberk. Sobotní večer patřil tradičně setkání s obyvateli Drahňovic a
okolí při zpěvu, country hudbě a posezení v polní kuchyni přímo v Drahňovicích. Setkání doprovázely dobrá
nálada a krásné slunečné počasí.
V neděli ráno spojenecká vojska
zrušila svůj camp a odevzdala velení
vesnice do rukou civilního starosty.
Na shledanou opět za rok!
VLAŠIM
(LETNÍ KINO)
2. a 3. září od 21.00 hodin
MUŽI V NADĚJI
(STÁLÉ KINO)
4. září od 20.00 hodin
MUŽI V NADĚJI
Milan Březina
ČERČANY
3. září od 20.00 hodin
JMENUJI SE OLIVER TATE
Na začátku července začaly stavební úpravy a přístavba rampy v Mateřské škole v Dukelské ulici v
Benešově. Vstup byl řešen bezbariérově a v rámci stavby bylo upraveno i dispoziční řešení vstupních prostor a přízemí. V druhé polovině prázdnin byla upravena i parkovací plocha před školkou.
Investiční náklady činily 1,7 mil. korun.
Foto: -if-
Česká křesťanská akademia Benešov
zve na přednášku
NA STEZKÁCH DOMU BAALOVA
ve středu 7. září 2011 od 19:00
v Muzeu na Malém náměstí 1
přednáší:
Doc. Dalibor Antalík, Ústav filozofie a religionistiky FF UK Praha
Z Bible je bůh Baal známý jako silný konkurent jediného boha Izraele Hospodina. Písemné i výtvarné památky sousední starověké Sýrie umožňují seznámit se s ním blíže. Vystupuje zde v mýtech i hrdinských eposech, ve věštbách
i proroctvích, v modlitbách i zaříkáváních. Jeho vyobrazení se dochovala na
nástěnných malbách, stélách, drobných plastikách a pečetních válečcích. Odhaleny byly též pozůstatky několika jeho chrámů.
SRAZ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ
STÁTNÍHO STATKU VOTICE
VRCHOTOVY JANOVICE
(LETNÍ KINO)
2. září od 21.00 hodin
TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC
3. září od 21.00 hodin
GULLIVEROVY CESTY
se koná 5.11. 2011 od 13 hodin v restauraci U Bimba
SEDLČANY
2.září od 20.00 hodin
PRINC A PRUĎAS
3. září od 20.00 hodin
NA MAMUTA
9. září od 20.00 hodin
THOR
(Na vyhlídce - Srbický kopec)
občerstvení a hudba zajištěna - hraje: RADOSTA
účat potvrďte na tel. 721 479 130 (p. Ševčík) • dostavte se v hojném počtu
Skotský plukovník Johnnie Onheiser od Blackwatch překonává Sázavu v Kácově ve svém „pouštním“ Jeepu jednotek SAS Jejího Veličenstva.
NEVEKLOV
2. září od 20.00 hodin
PAŘBA V BANGKOKU
NEMOCNICE PANENEK
(BENEŠOV) - Obdobně jako v loňském roce, tak i letos pořádá Muzeum
Podblanicka ve spolupráci s Klubem panenky ČR u příležitosti výstavy Historické panenky tzv. „nemocnici panenek“.
Zmíněná akce se uskuteční v sobotu
3. a 10. září 2011 v prostorách Muzea
Podblanicka v Benešově na Malém náměstí čp. 74 vždy od 9.00 - 12.00 a od
13.00 - 16.00 hodin. Zájemci z řad sběratelů i pouhých milovníků panenek a
hraček budou mít možnost přinést své
poškozené miláčky (panenky, medvíd-
ky, kočárky a mnohé další) a dohodnout se na jejich restaurování; rovněž
budou mít možnost konzultovat způsoby, jak s těmito sběratelsky ceněnými předměty nakládat, případně si obstarat pro panenky novou výbavičku
(šaty, prádlo, punčochy, botičky).
Pochopitelně až do 17. září bude přístupná výše zmíněná výstava.Chcete-li
udělat radost sobě a svým dětem zpříjemnit vstup do nového školního roku,
přijďte nás navštívit.
PhDr. Libuše Váňová
Muzeum Podblanicka
Miroslav Fechtner
pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku • pro volnou chvilku
Sidonius Jiro
smějeme se ...
• „Slečno, vy jste jako z pohádky - vlasy,
nos, zuby - zkrátka celá Baba Jaga!“
• Pan Kalianko se ptá zřízence v ZOO: „Kdy
budete krmit opice?“ - „Za chvíli, vydržte,
nebo už jste hladový?“
Miroslav Fechtner
„Tati, chtěl bych jít do Zoo na hada...“
„Žádný takový, tady máš lupu a běž do zahrady hledat žížalu.“
obtížnost: vysoká
8 9
7
6
6 1
3
7 6
9
3 2
5
2
5
8
9
6 7
1
2 1
2 1
4
9
1
7 3
přísloví francouzské: NEPOKOUŠEJ
KVÍZ - najděte název stavebního slohu. (správná odpověď na straně 2)
SE UTOPIT SMUTEK V ALKOHOLU, UMÍ PLAVAT.
strana -4-
JISKRA
číslo 35
napsali jste nám
jednou větou
BYL JSEM NA JARMAREČNÍ POUTI V NETVOŘICÍCH
Městské muzeum v Týnci nad Sázavou ve spolupráci s Vlastivědným kubem
zve na výstavu historických hraček Jak si hráli naše babičky a dědečkové - výstavu můžete na Hradě v muzeu zhlédnout do 30. září.
Říkáte si, co je na tom divného - a
přeci, velká tradice okurkových poutí,
jichž jsem pamětníkem.
Ano, bylo to tenkrát opravdu jiné.
Hromady okurek, sudy kvašáků, košíky, košťata všech velikostí a vše, co bylo
potřeba k vesnickému životu. Ale nyní
k realitě dneška - původně vesnice,
pravý nefalšovaný venkov, dnes moderní městys. Vše upravené a čisté, což
jim může kdekdo závidět, hlavně my,
z větších měst. Měl jsem trochu obavy
z bezpečného parkování, ale byl jsem
mile překvapen. Nové komunikace s
vyznačením a dostatkem parkovacích
míst. Jak milé uvítání pro nás. Jeli jsme
v sobotu, aby tam nebylo tolik lidí.
Snad měli tam nahoře objednané i počasí, jinak se to nedá vysvětlit. Pohoda
pouťové atmosféry v novějším moderním pojetí, ale nová doba to již vyžaduje a náš sentiment musí chtíc, nechtíc,
stranou. Je tu vidět ten veliký pokrok,
který je ale přirozený a potřebný. Tradi-
ce nynějších poutí je poznat na každém
kroku a známá perníková srdce všech
velikostí, turecký med a cukrovinky
stejně zašlou tradici připomínají.
Dlouho jsme si na netvořivé pouti
připadali jako cizinci, ale při sezení u
pivečka a poslechem dechovky jsem
postupně objevoval známé tváře. Ten
kapelník Jarda od dechovky, to je můj
spolužák, vedle nás si přisedl hledač
pokladů Pan Gensel, přišel i náš obvodní lékař, ale pořád mi někdo jaksi chyběl. Kdo si počká, ten se dočká, moudré
přísloví. Dočkal jsem se - přišel starosta
rodáků Jiří a bylo to opravdu milé setkání. Je to přítel a kamarád, který nám
také pomáhá na Chvojně. Jako správný patriot rodných Netvořic, což je na
něm vidět, je patřičně hrdý z vykonané
práce a raduje se z velkého počtu spokojených návštěvníků. Je to ta opravdu
tvrdě zasloužená spokojenost. A to mu
ze srdce přeji - obklopen mladými lidmi. Kéž by takových, kteří dělají něco
Při pouťi v Netvořicích měla KOLNA nabito
Že se dá dělat pouť jinak a zajímavě, dokázali již popáté svou prací členové a příznivci občanského sdružení KOLNA v Netvořicích. 21. srpna od
devíti hodin se otevřely pro veřejnost
dvorky u domů čp. 13 a čp. 8 a u vjezdu zaparkovalo pro potěchu návštěvníků auto Tatra z roku 1931.
Návštěvníci pouti mohli vidět české
řemeslníky s jejich výrobky a někteří
své umění i předváděli. K dostání byly
výrobky krajkářky, skláře, perníkářky,
šité hračky, keramika dekorativní,
umělecká i užitková a různé dárkové
předměty. Koupit jste si mohli proutěné zboží, bylinky i kamennou sekeru, vyšívanou kuchařku, pečené placky, okurky, koláče, chleba se sádlem
a občerstvení podle chuti. Mohli jste
se nechat vyfotit v dobovém ateliéru,
nebo i sami v žertovné kulise. Zájemci o svou budoucnost si nechávali
vyložit karty. Milovníci starých věcí si
mohli prohlédnout vetešnictví a muzejíčko smaltu. V romantickém prostředí staré stodoly zhlédli nádherné
staré tisky kalendářů sběratele Jiřího
Řapka.
K čtyřicátému výročí úmrtí básníka
Františka Hrubína byla uspořádána
výstava s názvem ,,Krajiny Františka Hrubína“. Výstava obsahuje texty knížky od Nikoly Homolové a je
doplněna černobílými fotografiemi
Richarda Homoly. Tato Výstava i vý-
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
sobota 3. září - areál hradu Týnec
program:
14.00 - zahájení festivalu - kouzelník Ota Klodner
15.00 - Kouzelník Dik - DDS Bystřice
16.00 - EQUITES - skupina historického šermu
16.30 - O líném Honzovi - OKAP, Kamenný Přívoz
17.30 - Divadelní písničky - Netopýr Týnec n/Sáz.
18.00 - O třech vlcích a Karkulce
(premiéra pohádky divadla Netopýr Týnec n/Sáz.)
19.00 - EQUITES - skupina historického šermu
20.00 - Monsieur Amédée - DS Mimochodem, Ledeč n/Sáz.
Od 19. do 22. září proběhnou v Benešově oslavy k 180. výročí založení 1.
divadelního spolku v Benešově pod názvem Divadlo, divadlo, divadlo.
Město Týnec nad Sázavou pořádá 13. září zájezd do divadla Pod Palmovkou
na představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, vstupné
190Kč, doprava 100Kč, rezervace a předprodej na tel. 775 290 032,
[email protected]
Zábavné dětské odpoledne s táborákem - Farní zahrada římsko-katolického
kostela na Karlově - 12. 9. od 15. 30 hod. - touto akcí zahajuje MC Hvězdička
Benešov svou činnost po letní přestávce, spojené s bohatým programem plným
her a soutěží, opékáním buřtíků a zpíváním písniček při kytaře - dobrou náladu a buřtíky s sebou.
pro blaho společnosti a ne jen pro sebe,
bylo více.
Nastal čas návratu domů - protézám
se to jaksi už nezdálo. Plný dojmů a
inspirací na článek do Jiskry jsme se s
manželkou vraceli domů. Tam jsme si
hned dali kvašáky. Zjistil jsem, že jsme
jich koupili málo. Ale to už tak bývá…
Václav VII.Josef Potůček z Mezihoří
stava kalendářů bude otevřena do 9.
září.
Pro děti byla připravena házecí
střelnice, malá skluzavka, vláček a
domeček na hraní. Také si mohly vyzkoušet svou šikovnost v broušení
kamenů a zručnost při výrobě keramiky a skleněných perel. Luděk Richter, principál divadla Kejklíř, předvedl
za velkého zájmu dětí Pohádku o stolečku.
Dobové obleky třicátých let jak organizátorů, tak i trhovců spolu s hudebníky Kocábky dotvářely poklidný
kolorit dávno zaniklých časů.
Byly losovány vítací lístky vydávané
u vstupu na Dvorky. Losování tomboly dopolední i odpolední mělo velkou
účast. Domácí produkty, zavařeniny,
zelenina, vajíčka, králík a kachna našly své výherce.
Děkujeme všem, kteří na naše
Dvorky přišli a podpořili nás svou
účastí, a také děkujeme všem, kteří
se na práci a přípravě pouti podíleli.
Děkujeme také všem sponzorům za
jejich dary. Budeme se těšit na další
setkání s vámi o pouti 19. srpna 2012.
Pětadvacátý seminář o věcech mezi nebem a Zemí - Vlašimská astronomická
společnost a měsíčník Regenerace pořádají 10. září od 10 hodin seminář O mezních otázkách „Jak nahoře, tak dole“ - bližší info a program v příštím vydání.
S benešovskými turisty se v sobotu 3. září můžete vydat na desetikilometrový výlet do Srbska (odjezd z BN vlakem v 7.33 hod.), odkud půjdete po žluté
značce směrem na Kubrychtovu boudu, pak po červené na vodopády a opět po
červené do Karlštejna.
Finanční příspěvky a dary pro benešovského medvěda Jiřího můžete zasílat na
účet o.s. Konopišťský medvěd a.s. u ČSOB Benešov - číslo účtu 244246237/0300
- dary a příspěvky můžete přinést i přímo do redakce Jiskry, kde vám bude na
dar vystavena řádná kvitance, korporátním dárcům a organizacím bude na dary
vystavena řádná darovací smlouva.
MěDDM Vlašim - Yamaha Class, pořádá již od září ve Vlašimi hudební programy pro děti od 4. měsíce - zápis je 1. září od 13 do 16 hodin, tel. 739 330 367.
V Městské výstavní síni je do 7. září k vidění výstava fotOlej-e - výstava představuje tvorbu tří autorů - fotografické asambláže kameramana Pravoslava Flaka,
malbu Martina Kitzbergera a černobílé fotografie pražských zákoutí Václava S.
Sadílka.
-if-
Za o.s. KOLNA - Gabriel Vach.
Pohádkové léto
U Modré kočky na Kopečku ve Voticích
4. září od 18.00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ
ČMELÁKA BRUNDIBÁRA
hraje se za každého počasí • vstupné 50Kč
Výstava skřítků, vodníků, víl a pohádkových bytostí známé strašidloložky Vítězslavy Klimtové byla
k vidění na zámku Konopiště do konce srpna. Výstava měla velký ohlas, potěšila hlavně malé návštěvníky, i velcí se vrátili do dětských let.
Foto: -NiF-
doprovodný program:
večerní prohlídka věže • dětský koutek • modelování
malování • hry zručnosti • zatloukání hřebíků • lukostřelba
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
v případě nepříznivého počasí proběhne program v galerii muzea
Křižíkova 2178 • Benešov 256 01• telefon: 606 140 000 • e-mail: [email protected] • www.quad-centrum.cz
YR]tN]DĀW\őNRONXQDSőHSUDYXGőHYD
YĀHWQěVXQGDYDFtVNORSQpNRUE\DQDNOiGDFtKRUDPHQD
‡YìN\YQpQiSUDY\
‡RWRĀQìĀHSSőtSRMQpKRPHFKDQLVPX
‡PRçQRVWGRY\EDYHQtHOHNWULFNìPQDYLMiNHPVGiONRYìPRYOiGiQtP
‡FHQD
PODĚKOVÁNÍ - Církev Československá husitská v Nesvačilech děkuje všem občanům z Nesvačil a
okolí za peněžité dary na opravu čelní zdi Betlémské kaple v Nesvačilech. Je to památka našich předků. Srdečné díky za pomoc.
Text a foto: M.Skalická, Nesvačily
YĀHWQě'3+
WHOHIRQ‡ZZZTXDGFHQWUXPF]
číslo 35
JISKRA
strana -5-
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • EZOTERIKA • GRAFOLOGIE • FILOSOFIE
SVĚTOVÁ MOUDROST • VYUŽITÍ MĚSÍČNÍCH FÁZÍ • ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
čtvrtek 1. září
dorůstající Měsíc
couvající Měsíc
+2526.23
na tento týden sestavila zkušená
astroložka Eva
váhy (vzduch - květ)
východ
6:16
10:50
západ
19:48
20:50
nyní i na internetu
www.astrohled.cz
Tel.: 906 7
7 0 60 70
4. září
(první čtvrt)
pijte odvar z kořene petržele
udělejte si okurkovou masku na obličej
sázejte narcisy, tulipány, krokusy…
12. září
(úplněk 00:00 - LČ)
Tip na tento týden
pátek 2. září
Pivo „nealko“
štír (voda - list)
východ
6:18
12:12
západ
19:45
21:23
jezte jídla bohatá na bílkoviny
nestresujte se
řízkujte muškáty, fuchsie
sobota 3. září
štír (voda - list)
východ
6:19
13:29
západ
19:43
22:04
vydatně a zdravě snídejte
zatahujte břicho, povzbudíte střeva
vysazujte jehličnany
neděle 4. září
střelec (oheň - plod)
východ
6:21
14:39
západ
19:41
22:54
jezte jídla s vysokým obsahem vitaminu C
zajděte si na masáž nohou
očkujte broskvoně na semenáček
pondělí 5. září
Nealkoholická piva u nás v poslední
době získávají stále větší popularitu.
V současné době jich na trhu
najdete na 30 značek. V roce 2000
ho pivovary v České republice
vyrobily 63.000 hl, v roce 2006 to
bylo již 239.000 hl a v roce 2010
dokonce 542.000 hl nealkoholického
piva jak pro tuzemský, tak i pro
zahraniční trh. Již dávno ale nepatří
jen mezi výsady mužů svlažit rty
tímto jedinečným mokem. Ač jeho
kvalitu dosud oceňovali především
oni, svými karamelově nasládlými
odstíny zachutná, zejména polotmavá
piva, i něžnému pohlaví. Ženy totiž
upřednostňují tmavá piva před
světlými.
Mnozí řidiči si uvědomují, že je
lepší si dát k obědu pivo nealko,
jehož kvalita se výrazně zlepšila, než
běžnou desítku, a tím pak pokoušet
osud za volantem. Je však nutné vzít
v potaz, že tato piva nejsou zcela
nealkoholická. Obsahují 0,5 procent
alkoholu. Vědci však zjistili, že po
vypití 3-4 nealkoholických piv v krátké
době za sebou, řidiči mohou bez obav
usednout za volant.
A jaký má vliv na naše zdraví? Zvyšuje
chuť k jídlu a přispívá k lepšímu
trávení, což může mít pozitivní vliv při
léčbě některých, např. onkologických,
onemocnění. Obsahuje vitamíny,
minerály a řadu látek, které kladně
působí na naše zdraví (třeba
polyfenoly, které se podílejí na
přeměně zdraví škodlivých látek na
látky neutrální). Vzhledem k tomu, že
nealkoholické pivo neobsahuje téměř
žádný alkohol, nehrozí u něj reakce s
léky, jako je tomu u běžného piva.
-šeL-
27. září
(novoluní 13:08 - LČ)
4. října
(první čtvrt)
Beran
ZÁŘÍ - SLEZINA A SLINIVKA
V září jsou nejvíce ohroženými orgány slezina a slinivka. V čínské medicíně
je slinivka břišní těsně spojena se slezinou. Dotyčnému meridiánu se často
říká meridián sleziny - slinivky břišní.
Nejdůležitější role sleziny je podle tradiční čínské medicíny přeměna potravy,
příjem živin, odděluje potřebnou část
potravy od neupotřebitelné a tu pak
zpřístupňuje tělu v první získané energii. Přeměněné potravní výtažky tvoří
základ pro tvorbu tělesné energie ve
formě energie a krve. Krev se pak v plicích znovu spojí s energií ze vzduchu z
dýchacího procesu, takže se obě energie
slévají a vytvoří onu jednotnou energii,
která se rozděluje v celém těle.
Stav sleziny je nejdůležitějším určovacím faktorem pro rezervoár fyzické
energie, kterou osoba disponuje. Je-li
tento orgán oslabený, většinou se dostaví únava. Důvod: slezina je pramen
života pro všechny ostatní orgány. Jejím
úkolem je rozdělovat a transportovat
energii. Když nefunguje dobře, nedostává organismu ani ve fyzické, ani v
emocionální a spirituální rovině dostatek energie. Slezina přeměňuje podstatu potravy v krev a „vládne“ krvi, která
cirkuluje v celém těle. Stará se o to, aby
bylo tělo vyživováno a krev bezpečně putovala cévami. Dál to znamená,
že slezinová energie drží tělo zpříma a
tímto způsobem také udržuje orgány
na jejich místě. Není-li tedy v harmonii,
mohou vznikat chorobné stavy, jako výhřezy uvnitř těla, různé druhy krvácení,
pokles dělohy, hemoroidy, chronický
průjem a únava.
-AM-
20. 4.-20. 5.
Zapracujete na tom, abyste
měli pocit, že děláte něco užitečného. V nové práci se začnete opravdu realizovat. Jedině tak můžete
být zase spokojeni.
více na tel.: 906 70 60 70
Blíženci
21. 5.-21. 6.
Ve sporu s partnerem nechcete zacházet do hlubších hádek, ale rozhodně budete těmi,
kdo nakonec bude mít poslední
slovo. Rýpnete si na úplný závěr.
více na tel.: 906 70 60 70
Rak
22. 6.-22. 7.
Na finanční otázky, které
v tomto týdnu budete muset vyřešit, byste se měli zeptat
také lidí kolem sebe. Partner by
byl dotčený, pokud by se nepodílel.
více na tel.: 906 70 60 70
Volejte na tel.: 800 700 750
na den otevřených dveří - 3.9.
ZKOLAUDOVÁNO - K NASTĚHOVÁNÍ IHNED
Lev
23. 7.–22. 8.
V práci vám vše připadalo
příliš monotónní, ale v tomto týdnu se konečně dostanete ke změně, která vám bude vyhovovat.
Ještě vše poctivě dodělejte.
více na tel.: 906 70 60 70
Panna
23. 8.–22. 9.
Peníze, které tento týden
investujete, se vám jistě vrátí
a v nemalém měřítku. Budete na
sebe pyšní a nepřiznáte partnerovi
jiné chyby, které uděláte.
více na tel.: 906 70 60 70
Váhy
23. 9.–23. 10.
Setkáte se blíže s jistou
osobou opačného pohlaví a najednou vám bude připadat mnohem
rozumnější a lidštější, než jak jste ji
vždycky dříve viděli.
více na tel.: 906 70 60 70
Štír
50%
24. 10.–22. 11.
Sice byste rádi měli za
sebou veškerou práci, ale bude
vám pro ni chybět elán. Mohl by
vás probudit třeba nějaký večírek
s přáteli uprostřed týdne.
více na tel.: 906 70 60 70
JE VAŠE SRDCE OD ROZVODU PRÁZDNÉ?
Spolu nový vztah najdeme!
Vaše kartářka Dagmar!
opražte si dýňová semínka
nohám dopřejte osvěžující koupel
řízkujte rybíz
Tel.: 906 706 070
úterý 6. září
Střelec 23. 11.–21. 12.
PRODEJ
SAMOSTATNÝCH
GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
střelec (oheň - plod)
západ
19:37
**:**
sbírejte houby
choďte po špičkách, prokrvíte si nohy
sklízejte fazole na semeno
den
fáze měsíce
stříhání, mytí
trvalá
operace na těle větrání
péče o nehty
depilace
čtvrtek PČ -3
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
pátek
PČ -2
neutrální den
špatný den
špatný den
velmi špatný den nejlepší den
sobota PČ -1
neutrální den
špatný den
špatný den
velmi špatný den velmi špatný den špatný den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
Budete mít příležitost strávit několik příjemných chvil s jednou osobou. Naleznete v ní zalíbení a budete chtít s ní být častěji.
Není to však možné.
více na tel.: 906 70 60 70
Kozoroh 22. 12.–19. 1.
Ve vztahu se budete tak
trochu plácat. Vypadá to, že na
určitou záležitost máte naprosto
odlišný názor. Ani jeden z vás nechce tomu druhému ustoupit.
více na tel.: 906 70 60 70
Vodnář
středa 7. září
kozoroh (země - kořen)
východ
6:25
17:03
Býk
ASTROLOŽKU! ZCELA ZDARMA!
západ
19:39
23:52
východ
6:24
16:25
21. 3.-19. 4.
Díky nečekané události se
vám otevřou oči a vy rychle vystřízlivíte ze zamilovanosti. Uvědomíte
si, že jste udělali za poslední dobu
spoustu chyb.
více na tel.: 906 70 60 70
Vyberte si zkušenou
střelec (oheň - plod)
východ
6:22
15:38
20. září
(poslední čtvrt)
západ
19:35
0:58
pijte čaj ze sušených pampelišek
dbejte na správné držení těla
vysazujte česnek
neděle
PRVNÍ ČTVRT 19:39 LČ neutrální den
špatný den
Ryby
pondělí PČ +1
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
úterý
PČ +2
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
středa
PČ +3
neutrální den
neutrální den
špatný den
špatný den
neutrální den
špatný den
20. 1.-18. 2.
Schůzka, na kterou se budete chystat, bude nakonec ještě
lepší, než jste čekali. Blízký kamarád pak ovšem vaši radost zarazí
dost podivným sdělením.
více na tel.: 906 70 60 70
19. 2.-20. 3.
Nelíbí se vám, jak s vámi
zachází vaše rodina. Někdy máte
pocit, že jste pro ně jen zdrojem
financí a o zbytek vašeho života se
už nikdo nezajímá.
více na tel.: 906 70 60 70
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min./70Kč vč DPH,
www.platmobilem.cz
strana -6-
JISKRA
ekonomika • ekonomika • ekonomika • ekonomika
Reklama je naše nebe na zemi
příběhům nebo mýtům našich předků
- snažím se ukázat, že to klidně můžeme
brát i naopak: Bajajové našich předků žijí
v nás, milujeme je, stylizujeme se do nich
a chováme se podle nich.“
• Proč to zajímá ekonoma?
„Konstrukce touhy by měla být důležitá věc pro ekonomii. Mluvil o tom třeba
Jung, ale koneckonců i Keynes, když hovořil o animal spirits, tedy jakési iracionální složce našeho já, která nekalkuluje
náklady a výnosy, ale představuje jakýsi
životní elán, který nás nutká k činům.
Reklama právě tohle využívá, nebo sama
konstituuje.“
„Reklama je božiště naší doby - tam
nejlépe vidíte naše hrdiny a bohyně, naše
nebe na zemi, náš vzor. Je doplněním hororu: v obou žánrech nejlépe poznáme,
čeho se naše doba bojí a co považuje za
ideál,“ říká ekonom Tomáš Sedláček. Ačkoli současná doba klade největší důraz
na individuální a racionální rozhodování, archetypální mýty podle něj stále žijí
v nás. A projevují se i v reklamě.
• Často píšete o archetypálním vysněném
hrdinovi, „Bajajovi v nás“, o touze být vysněným hrdinou. Proč lidé i dnes potřebují k životu archetypální mýty?
„Žijeme v době, která klade velký důraz na individuální, racionální, svébytné
rozhodování, přičemž ekonomická teorie
hlavního proudu je na tom vlastně postavena. Navíc se často smějeme dětským
• Jak?
„Reklama přece často neapeluje na naše
rozumy (schválně dávám množné číslo),
ale na naše (dalo by se říci zvířecí, ale nikoli v tom negativním slova smyslu) city.
Chceš-li být dobrou matkou (splnit archetyp v sobě), kupuj tyto jogurty. Chceš-li
být svůdnou dračicí i v těch nejméně
pravděpodobných dnech, pak tento šampon, tyto vložky. Muži, ukaž světu, že seš
chlap, kterej na nic nedá (paradoxně: ani
na reklamu) a pij právě toto pivo. Fascinující je, jak se v reklamách tyto hrdinné
archetypy střídají ve vteřinách: jednou
jsme milostiví samaritáni, v další vteřině
zas chceme být drsňáky, co nikdy neviděli
slzu… Jeden „rozporný“ archetyp za druhým, jedna opačná reklama za druhou se
střídá během vteřin – zvláštní je jen to, že
nám to nepřijde zvláštní.“
• Takže reklama je dnes médiem, které
vlastně oživuje touhu člověka po mýtech a
projektuje ji do toho, co nabízí?
„Reklama je projekce přiznané lži.
Všichni víme, že daný jogurt neudělá z
pondělního uspěchaného rána usměvavou rodinnou idylku, že slečna v reklamě
na telekomunikační společnost tam nikdy
nepracovala a nikdy vaši stížnost svým
medovým sexy hlasem nezapracuje. To
víme, děláme si z toho i srandu, a „nevěřit
reklamě“ patří ke kýčovité výbavě každého „hloubavce, který prozřel“.“
• Proč to tedy funguje? Říkám si, jestli v
tom mýtu o Bajajovi není reklama spíš
drakem - něčím mocným, co chce ostatním vnutit svou vůli, proti čemu se hrdina
i podvědomě staví…
„Já naopak v reklamu věřím, je to božiště naší doby - tam nejlépe vidíte naše
hrdiny a bohyně, naše nebe na zemi, náš
vzor. Reklama je doplnění hororu: v obou
žánrech nejlépe poznáme, čeho se naše
doba bojí a co považuje za ideál. Je to jako
dávný mýtus: tomu také nikdo doslova
nevěřil, ale chováme se podle něj, jako by
byl skutečný. Tím se do jisté míry skutečným stává. Reklama nám ukazuje, po čem
- a jak - toužit.“
• Existují v dnešní době příklady značek
či kampaní, které by odpovídaly oné touze
po archetypálním mýtu? A dokážou nějaký samy naplňovat?
„Reklamy jsou užitečné, nezbytné v
tom, že nám říkají, co chtít. Co bychom
si bez nich počali? Co bychom bez nich
chtěli? Reklama ovšem není jen ono „vyrušení“ od televizního nebo rádiového
VOJENSKÉ MUZEUM V LEŠANECH
PATŘILO PŘÍZNIVCŮM VOJENSKÉ HISTORIE
Tankový den byl také příležitostí pro
Příznivci vojenské historie si v sobotu dali dostaveníčko ve Vojenském historickém muzeu v Lešanech. Tradičního Tankového dne se zde zúčastnilo přes 30.000 prezentaci regionu. Společnost Posázalidí. S velkým zájmem sledovali rekonstrukci bitvy druhé světové války i ukázku ví o.p.s. přizvala do společného stánku
zástupce Areálu Barochov a Bisportu.
novodobého vojenského zásahu.
Mezi přihlížejícími byl i ministr
obrany Alexandr Vondra. „Příznivců military historie i aktivních záloh
je u nás nesmírné množství. Imitace
setkání na Labi, kterou jsme tu viděli,
byla přesvědčivá, tady scházelo jenom
jediné - to Labe,“ řekl ministr. Rekonstrukce bitvy se mu líbila. Ocenil, že se
pro tuto příležitost stala aréna v Lešanech i střelnicí, která oživila defilé vojenské techniky. „Myslím si, že lidé si
to vychutnali,“ dodal ministr.
Díky lešanskému muzeu je Posázaví
jedním z „nejvyzbrojenějších“ regionů
v Česku. V jeho expozicích je více než
700 kusů vojenské techniky od roku
1890 po současnost. „A pořád je co
sbírat,“ říká Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu Praha, pod
který muzeum v Lešanech patří. Letos
například divákům Tankového dne
představili několik novinek – mimo
jiné Škodu 998 Agromobil, která si zahrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů a
která se dochovala pouze ve dvou pro-
totypech. „Tohle je číslo 1,“ ukázal Aleš
Knížek na malé zelené vozidlo. Arénou
se projel také americký stíhač tanků
M36 Jackson, který muzeum získalo ze
Slovinska.
A o návštěvníky nebyla nouze - propagační materiály šly na dračku.
Doslova v obležení malých i velkých
se pak ocitlo improvizované bojiště
Areálu Barochov, který tady prezentoval bojovou „střílečku“ Battlefield
Live, která je novinkou v ČR. „Je na
principu infračerveného světla, takže
žádné kuličky nebo barvy z pušek nelétají, nebolí to, můžou ji hrát i malé
děti. Hraje se podle různých scénářů,
třeba dobývání pevnosti,“ přiblížila
manažerka Areálu Barochov Kateřina
Svozilová. Příležitost představit se ve
společné expozici se společností Posázaví o.p.s. uvítala. „Jsem moc ráda, že
jsme tuto možnost dostali. Fungujeme
druhou sezonu, proto se o sobě pořád
snažíme dát vědět. Rozdáváme letáčky,
máme webové stránky, jsme na facebooku, zkusili jsme hromadný prodej
vstupenek přes slevomat. Lidi na to
slyší,“ dodala Kateřina Svozilová.
Jaroslava Tůmová
číslo 35
programu. Kdysi se točily filmy tak, aby
byly jako ze života; dnes žijeme životy tak,
aby byly jako z filmu. Filmy bývají metareklamami: říkají nám, co máme chtít. Sami
to totiž nevíme, občas dokonce máme
nebezpečnou tendenci být spokojeni s
tím, jací jsme nebo co máme. Průměrný
hollywoodský film se, ať už je zápletka
jakákoli, odehrává na pozadí milostného
vztahu, kde tragické bombardování Pearl
Harboru nebo potápění Titaniku či útok
mimozemšťanů jen sekundárně odráží
ideální daný milostný vztah. Jinými slovy,
a slovy významného ekonoma Georga Stiglera: Člověk ani tak netouží po naplnění
svých potřeb, ale po tom, aby mohl mít
další, nové a lepší, složitější potřeby.“
• Co to o nás vypovídá?
„Když to dovedu do důsledku - aby
to bylo jasněji vidět - dnes žijeme životy
podle reklam. Dám příklad. Jen první triviální rovina reklamy je: kup si tento šampon. Druhá, mírně hlubší rovina, které už
často věříme, je: měj krásné vlasy. Je to ten
nejtrýznivější imperativ: „Můžeš-li, pak
musíš!“ Třetí rovina reklamy je poselství
pradávné nesmrtelnosti a kultu těla: buď
mladý a krásný a věčný (přitom věčným
je leda ten ideál, který živíme). Čtvrtá je
maniodepresivní: buď vděčný, že žiješ ve
společnosti, systému, který ti dává tyto
krásné věci. A na druhé straně: měj depresi z toho, že nikdy nebudeš schopen naplnit všechny ideály. Z každého jsme udělali
imperativ: kdo splňuješ ideál krásy, měj
depresi a pocit nedostatečnosti pro svou
inteligenci. Kdo splňuješ inteligenci, zažívej depresi z toho, že nejsi nekonformní. A
tak dále. Kdybychom to viděli z dálky, asi
by nám to přišlo úsměvné.“
• Napadá vás příklad konkrétní reklamy,
která tyto pocity vyvolává?
„Tak třeba z jedné starší reklamy „Nevaž se, odvaž se“ bych si asi vyvodil, jak
říkává filozof Jan Sokol, že žijeme ve spoutané společnosti. Americké reklamy propagují většinou dva základní statky: velké
porce jídla na straně jedné a „domácí mučicí nástroje“ na hubnutí na straně druhé.
To mi o národu udělá lepší obrázek než
složité sociologické průzkumy. Do výzkumu reklamy jde také mnohem více peněz
než na akademické sondy, takže pánové
moc dobře vědí, co dělají. No, a poslední
úroveň reklamy je dojemná: dokáže učinit
dojem, že to, že si koupíš dané auto, rtěnku, kalhoty - to jsi TY. Tedy dokonalá nadvláda nad naší (domnělou) nadvládou. Ze
mne se stává sbírka aut, kalhot a rtěnky.
Tedy nikoli generické kalhoty si oblékají
tebe (to je jediné, co společnost zajímá),
ale ty jsi ten primární hybatel kalhot.“
• To zní paradoxně…
„Člověk je bytost přirozeně nepřirozená, neustále se stylizujeme do něčeho jiného, než jsme sami. Oblékáme se podle
vzorů (účes jako James Dean) a reklama
poskytuje druhou část rovnice. Takže reklamní artikly (vyráběné pochopitelně ve
statisících) považujeme za identifikátory
naší vlastní identity. Člověk je paradoxně
více sám sebou, má-li na sobě cosi cizího.“
Tomáš Sedláček (5.8. 2010 - pro LN)
Zmije obecná v naší přírodě
Zmije obecná (Vipera berus) je jediný jedovatý plaz žijící v České republice. Poměrně zavalité tělo tohoto kriticky
ohroženého živočicha dosahuje délky
cca 80cm. Při určování druhu se nesmíme spoléhat jen na hřbetní klikatici,
protože zbarvení je velmi variabilní a
právě klikatice často chybí. Nejtypičtější
je šedavé zbarvení (zejména u samců),
dále se vyskytuje barva béžová a hnědá
v nejrůznějších odstínech. V přírodě se
však vyskytují i jedinci značně odlišní,
kteří působí cizokrajným dojmem. Jedná se o celočernou (morfa prester) a celočervenou formu (morfa chersea), která
je vzácnější. Zaručeným určovacím znakem je oko. Duhovka je žlutá až červená
se svislou zřítelnicí (na rozdíl od užovek,
kde je zornice kulatá).
Zmije zimují od listopadu do března
v kořenech stromů, skalních štěrbinách,
norách hlodavců apod. Milují vlhká, ale
zároveň slunná stanoviště (vřesoviště,
rašeliniště, břehy potoků, vlhké louky či
paseky…). Jejich denní aktivita je značně závislá na počasí. V letních měsících
jsou nejaktivnějšími ráno a za soumraku,
kdy se vydávají na lov. Živí se drobnými
hlodavci, ještěrkami, obojživelníky. Na
větší živočichy včetně člověka zpravidla
neútočí. Během dne se zmije ukládají ke
spánku, často na sluníčku, kde se vyhřívají (v případě velkých veder se i zmije
skrývají před přímým slunečným zářením).
Právě tehdy může dojít k tolik obávané nehodě. Zmije nejsou živočichové nijak zákeřně útočící, ale při neopatrnosti
v terénu (např. při houbaření, procházce, sportu…) může dojít k uštknutí. Při
uštknutí se však do těla dostává pouze
jedna třetina smrtelné dávky. Nebezpečnost vzrůstá u malých dětí, kardiaků
a alergiků. K typickým příznakům patří
otok (často krvavého charakteru) spojený s bolestivostí v místě uštknutí. V
některých případech se dostavuje nadměrné pocení, dále zvracení, bolesti břicha, cyanóza (zmodrání okrajových částí těla, zejména rtů)… Při poskytování
první pomoci je nejdůležitější zachovat
klid. Postiženému zabránit v jakékoliv
fyzické zátěži (důležité je minimalizovat
srdeční činnost, tep i tlak). Postiženou
končetinu znehybnit a provést bandáž
elastickým obinadlem. Dříve prováděné
zaškrcení se dnes nedoporučuje-dochází
k většímu postižení tkání. Do rány se nikdy nesmí zasahovat (nepřípustné je vytlačování, vysávání, rozřezávání apod.).
Lucie Spálenková
Ochrana fauny ČR
foto: Václav Pošmurný
PADAJÍ VÁM HORNÍ VÍČKA?
VYPADÁTE STARŠÍ A UNAVENÁ?
TRÁPÍ VÁS VISÍCÍ BRADAVIČKY NEBO ZNAMÉNKA?
A CHCETE S TÍM NĚCO UDĚLAT?
před operací
po operaci (5 měsíců)
Zveme Vás dne 14.9.2011 na prezentaci našeho pracoviště,
která se koná v Benešově v Hotelu Pošta od 16:30.
Součástí prezentace našeho pracoviště je také možnost konzultace s operatérem.
Přihlásit se můžete do 13.9.2011 nejlépe přímo na našich www stránkách a nebo telefonicky.
pranostika: NA
SVATÉHO ŠTĚPÁNA KRÁLE JE UŽ LÉTA NAMÁLE.
číslo 35
JISKRA
strana -7-
Hasičský srandamač
(NEVEKLOV) - 13. srpna uspořádal
SDH Neveklov Hasičský srandamač.
Po propršených dnech se svatý Florian
usmál na zúčastněné hasiče a zajistil
jim pěknou slunnou sobotu.
Soutěžilo se v klasickém požárním
útoku, který ale startoval od stolu po
dopití malého piva všemi soutěžícími
z družstva a poté také ve štafetě, kde
se místo kolíku předával tác s nalitými
sklenicemi. Oblíbenou se stala pro jednotlivce vložená disciplína v pití piva
na čas. „Bohužel se z oslovených SDH
přihlásilo jen pět družstev, takže nakonec soutěžila i stará garda z Neveklova,
u kterých se věk pohyboval v průměru
okolo 50 let.“ řekl nám M.Tardovský
z SDH Neveklov. Poslední ukázku si
jako překvapení připravili domácí hasiči. Byl to hasičský útok, při kterém
byli všichni hasiči převlečeni do dámských šatů. Místní hasiči připravili pro
účinkující i návštěvníky stánek s občerstvením, mimo jiné kotlíkový guláš,
grilované krůty a klobásy.
První místo si odvezlo SDH Ouštice,
druzí byli hasiči ze Zderadic a třetí domácí družstvo z Neveklova.
Družná zábava s reprodukovanou
hudbou pokračovala až do večerních
hodin.
Pozn.: Ještě v pozdních hodinách
vyjížděla jednotka JSDH Neveklov
na pomoc složkám IZS při pátrání po
ztracené osobě.
fejeton
DILEMA
Jít či nejít? Místo lebky v ruce
mám ve své lebce brouka a filozofuji nad touto otázkou, která může
mít fatální dopad na mých několik
následujících chvil. Nutnost je sice
velká, ale snažím se být uvážlivý a
poučit se v historii.
13. srpna pořádal Okresní myslivecký svaz Benešov ve spolupráci s Mysliveckým svazem Bystřice
speciální zkoušku z vodní práce, určenou pro ohaře a malá plemena. Celkem bylo přihlášeno 12
uchazečů, ke zkoušce se dostavilo 11 psů, z toho 3 pejsci byli nakonec odvoláni. Úspěšně pak složilo
zkoušku 8 pejsků. Vítězem zkoušek se stala fena českého fouska Bety z Lovčických Tarasů pod vedením Jana Šabatky. Blahopřejeme nejen vítězi, ale všem, co úspěšně zkoušky absolvovali. „Celá akce
byla řádně připravena, za což patří velké poděkování členům MS Bystřice a dále děkuji celému sboru
rozhodčích za jejich velmi profesionální posuzování.“ řekl nám Vojtěch Poslušný z OMS Benešov.
Foto: V. Poslušný
Sbor dobrovolných hasičů Bystřice
Frodovi při jeho cestě ledacos
našeptal jeho prsten Milášek. Ve
finále se ale ukázalo, že Milášek byl
mrcha nevěrná, a chudák Frodo
vyvázl z jisté záhuby jen o chlup.
V tom se zděsím, když zaslechnu
rovněž jakýsi svůj vnitřní hlas. Zní
to jako vrčení nějakého obludného stvoření. Jakpak to se mnou asi
myslí? Raději přemýšlím dál o příkladech hlasů pomocníků.
pořádá
VIII. ročník soutěže
v požárním útoku
O pohár starosty SDH Bystřice
a VI. kolo
Benešovské hasičské ligy
„s Ferdinandem“
sobota 3. září na hřišti SDH Bystřice
(u hasičské zbrojnice)
Jednou ze soutěží Hasičského srandamače v Neveklově bylo i pití piva jednotlivců na čas.
Foto : M.Tardovský
Z HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ
Benešovská hasičská liga s Ferdinandem:
5. kolo: 20. srpna - ZDISLAVICE
MUŽI
1. Chářovice B
2. Chářovice A
3. Načeradec
4. Radošovice
5. Sedmpány
6. Všechlapy
7. Malovice
8. Daměnice
9. Tomice A
10. Tomice B
11. Louňovice
18,96
19.35
19.43
19,60
19,67
20,25
20,77
21,00
21,66
21,79
22,04
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zdislavice A
Dalovy
Radětice
Zdislavice B
Jiřetice
Třemošnice
Chlum
23,24
24,81
28,51
28,75
28,96
35,65
59,04
ŽENY
1. Bystřice
2. Všechlapy
3. Dalovy
4. Tomice A
5. Radošovice
6. Sedmpány
7. Lešany
8. Kondrac
9. Načeradec
10. Čechtice
11. Třemošnice
12. Malovice
13. Daměnice
19,28
20,14
20,45
22,24
23,75
24,66
24,85
25,06
25,40
25,58
29,73
30,01
34,15
program:
10.00 - 10.30
sraz účastníků a prezentace
10.45
nástup jednotek a zahájení soutěže
11.00 - 17.00
plnění soutěžních disciplin
17.30
vyhodnocení soutěže
občerstvení zajištěno
srdečně zvou pořadatelé
Každý, kdo v minulosti řešil podobný problém, naslouchal nějakému hlasu. Důležité je však rozlišit, který hlas to s námi myslí dobře
a který nikoliv. Kdyby Mojžíš neuposlechl hořící keř, řešilo by mezinárodní společenství porušování
lidských práv v Egyptě ještě možná
dnes. Keře však za tu dobu oněměli a moře ve své nynější lenosti
by sotva bylo ochotno se uráčit a
ustoupit byť jen o centimetr. Jeho
dnešní tendence jsou spíše opačné.
Rádio BLANÍK vydalo u příležitosti letošního výstupu S BLANÍKEM na Blaník 6.srpna originální vystřihovánku rozhledny na
Velkém BLANÍKU od architekta Richarda
Vyškovského, slavného autora papírových
modelů nejrůznějších českých staveb, které
vycházejí už od roku 1976 v časopise ABC.
Vystřihovánka rozhledny byla připravena
speciálně pro BLANÍK, nikdy tedy ještě nebyla vydána! Vystřihovánka rozhledny je ke
koupi v Infocentru Benešov za 30Kč.
Zámek Konopiště srdečně zve na
HRADOZÁMECKOU NOC
v sobotu 3. září od 19.00 do 24.00 hodin
Vybíráme z bohatého programu:
večerní prohlídky zámkem s doprovodem současníků F. Ferdinanda
možnost projít se po zámeckých balkonech s dvorní dámou Žofie z Hohenbergu
21.00 - 22.00 koncert skupiny Strašlivá podívaná (vstup dobrovolný)
prohlídka nového auta YETI
Občerstvení v bistru či kavárně na nádvoří, i v Růžové zahradě
specialita zámecké restaurace - Arcivévodovy zlaťáky
A nemusím chodit do cizích
zemí ba ani do těch literárních.
Máme totiž i slavné Čechy, kteří by
mi mohli být příkladem. Radovan
Krejčíř naslouchal pro změnu hlasu své peněženky. Ten ho zavedl do
krajů, o nichž si můžeme nechat
maximálně zdát.
Připadá mi, že slavní poutníci
mají vůbec tendence k bláznovství.
Na zahradě nemám mluvící keř, s
peněženkou si také příliš netykám
a ještě abych si před spaním povídal, co jsem přes den zažil, s prstýnkem, natož zásnubním. Znovu
se ozve ta bestie, sídlící v mých
útrobách. Dobře holka, půjdeme,
kam si přeješ.
V tom vlak zastavuje a kvůli výluce musíme dále cestovat v autobusech. Společník v trávicím traktu zmlkl. Nezbývá mi než doufat,
že mu to vydrží až domů. Tam už
si může říkat, co chce.
-MG-
strana -8-
JISKRA
číslo 35
Areál BN s.r.o.
Hodějovského 541, 256 01 Benešov
telefon: 604 500 100, e-mail: [email protected]
www.arealbn.cz
NABÍZÍME PRONÁJEM NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR - ZAŘIZUJE RK EVROPA
AKTUÁLNĚ: 120m2 KOMPLETNĚ ZAŘÍZENA PRODEJNA „ZVÍŘECÍ KRMIVO A POTŘEBY“
tel.: 604 544 453, 604 500 100
!!! ŽHAVÁ NOVINKA !!!
tel.: 317 702 303
DÓZA NEREZOVÁ (cukr, káva, ...)
tvorba kuchyňských linek pomocí 3D programu
cena 375,- (1ks)
(vytvoříme kuchyň na míru přesně dle Vašeho přání a potřeb)
• Velký výběr kuchyní
ceny od 2.000Kč
• Jídelní set (stůl + 4ks židle)
ŠATNÍ SKŘÍŇ MALTA V
ceny od 3.650Kč
cena 9.970,-
• Dětské pokoje
ceny od 2.350Kč
• Sedací soupravy
ceny od 6.950Kč
• Bytové dekorace
• Kuchyňské potřeby
• Keramika
KOŠ NA PRÁDLO NEREZ
• Hračky
cena od 1.090,- (rohový)
• Úklidové prostředky
• Drobné a doplňkové zboží
• Autodoplňky
• Postele a pohovky
ceny od 2.400Kč
KOŠ ODPADKOVÝ NEREZ UZÁVĚR NA VÍNO
cena od 569,- (ovál)
ŽIDLE ZAHRADNÍ
OBÝVACÍ STĚNA ANEMONE
cena 13.498,- (černý lesk)
cena 170,- (plastové)
JÍDELNÍ SESTAVA BIANCO
cena od 69,- (1ks)
POLSTR MALÝ
cena 65,-
AKCE • NA VEŠKERÝ ZAHRADNÍ PLASTOVÝ NÁBYTEK SLEVA 20%.
cena od 1.801,-
SESTAVA DĚTSKÉHO POKOJE NODO
REGÁL
NODK41
cena 2.953,-
ŠATNÍ SKŘÍŇ
ROH. NODK89
cena 6.035,-
KOMODA NODK23
POSTEL NODL01
cena 3.212,-
cena 3.375,-
PÍSKOVIŠTĚ - BAZÉNEK PLAST
cena 525,-
SKLÁDACÍ KŘESÍLKO DISNEY SKLÁDACÍ KŘESÍLKO POOH SUŠÁK STROPNÍ
cena 369,-
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
cena 369,-
cena od 299,-
AKCE - PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB • ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin otevírací doba: pondělí až sobota od 8:30 do 19:00 hodin, neděle od 8:30 do 15:00 hodin
tel.: 731 085 429
tel.: 732 564 186
Masovka standart (salám)
cena 29,-
• Nářadí
ruční
elektrické
zednické
pro zahrádkáře
BONO paštika
cena 29,-
• Barvy & laky
• Spojovací materiál
• Elektromateriál
• Měřidla
• Pracovní oděvy
• Ochranné pomůcky
PETTY pochoutka
cena 38,-
PETTY stelivo 5kg
cena 62,-
PETTY konzerva 405g
cena 20,-
BONO fit MINI 10kg
cena 445,-
Vibrační pěch LUMAG VS80C
• Boxy na auta
• Bourací a vrtací kladiva
• Vrtačky, brusky, stavební pěchy
• Sekačky na trávu, křovinořezy
• Vertikulátory
• Stavební vysavače
• Elektrické tepovače
• Kalová čerpadla
• Štípačky na dříví
• Elektrocentrály
4 hod./245 Kč
24 hod./490 Kč
4 hod./325 Kč
24 hod./650 Kč
Sbíječka MAKITA HM1304
Nůžky na plot STIHL HS45
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
4 hod./150 Kč
24 hod./300 Kč
BONO fit MAXI 15kg
cena 478,-
NOVĚ KRMIVO PRO VAŠE DOMÁCÍ MAZLÍČKY.
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: pondělí až sobota od 6:00 do 19:00 hodin, neděle od 7:00 do 15:00 hodin
Křovinořez STIHL
!!! VÝHODNÉ CENY !!!
na ruční, elektrické a stavební nářadí
ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME
otevírací doba: DENNĚ od 7:00 do 18:00 hodin
Nová prodejna motocyklů a příslušenství
včetně servisu a náhradních dílů.
otevírací doba: pondělí až pátek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17.00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00 hodin, telefon prodejna: 739 691 407, telefon info v neděli: 603 248 996
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY od 90m2 do 350m2
www.arealbn.cz
číslo 35
JISKRA
strana -9-
VÍTÁME VÁS NA SVĚT…
Představujeme vám miminka narozená v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov.
JIŘÍK SCHWARZ
narozen: 25. srpna 2011 v 11:13 hod.
váha: 4,05kg, výška: 51cm
rodiče: Barbora a Jan Schwarzovi z Prahy 4 - Záběhlice
bratříček: Péťa
TEREZKA HANUSOVÁ
narozena: 25. srpna 2011 v 17:50 hod.
váha: 3,50kg, výška: 50cm
rodiče: Zuzana a Daniel Hanusovi z Vlašimi
sestřička: Baruška
NELINKA GERHÁTOVÁ
narozena: 24. srpna 2011 v 21:08 hod.
váha: 2,74kg, výška: 48cm
rodiče: Veronika Dangová a Pavel Gerhát z Vlašimi
SOFINKA HEFNEROVÁ
narozena: 22. srpna 2011 v 15:10 hod.
váha: 3,00kg, výška: 49cm
rodiče: Michaela Hefnerová a Filip Stibůrek z Velkých Popovic
sestřička: Sárinka
KUBÍK KADLEC
narozen: 21. srpna 2011 v 23:15 hod.
váha: 3,55kg, výška: 50cm
rodiče: Pavlína Vycpálková a Miroslav Kadlec z Benešova
FILÍPEK VOJTA
narozen: 25. srpna 2011 v 14:58 hod.
váha: 3,08kg, výška: 49cm
rodiče: Monika a Petr Vojtovi z Benešova
bratříček: Lukášek
JOHÁNEK SIROTEK
narozen: 25. srpna 2011 v 15:56 hod.
váha: 3,44kg, výška: 50cm
rodiče: Lenka a Petr Sirotkovi z Mirošovic
bratříček: Míša
TADEÁŠEK VLČEK
narozen: 23. srpna 2011 v 8:28 hod.
váha: 3,55kg, výška: 48cm
rodiče: Martina Skřivánková a Luboš Vlček z Kamenice - Ládví
bratříček: Matyášek
EMIČKA ČERVENKOVÁ
narozena: 24. srpna 2011 v 8:49 hod.
váha: 2,95kg, výška: 45cm
rodiče: Lenka a Jan Červenkovi z Vlašimi
bratříček: Honzík
SIMONKA ŠIMÁČKOVÁ
narozena: 23. srpna 2011 v 10:00 hod.
váha: 3,44kg
rodiče: Libuše Bočanová a Vladimír Šimáček z Pětihost
telefon: +420 226 216 500 • fax: +420 226 216 501
e-mail: [email protected] • www.idsys.cz
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
strana -10-
JISKRA
číslo 35
Tři včelojedi lesní zachráněni
(VLAŠIM) - Záchranné stanice pro zraněné živočichy přijmou ročně stovky
zraněných, volně žijících zvířat. V pestré skladbě přijatých druhů se tak sem tam
objeví i méně známá, pro mnohé až unikátní zvířata. A tak tomu bylo i v případě
Záchranné stanice pro živočichy ve Vlašimi, do které se během třech týdnů dostali tři různě staří včelojedi lesní. Tajuplní dravci bez logiky.
Dospělý jedinec včelojeda lesního s amputovaným levým křídlem.
Včelojed lesní je řazen mezi zvláště
chráněné živočichy v kategorii silně
ohrožený. V České republice se s ním
ale ve volné přírodě můžeme setkat
mnohem častěji, než bychom čekali.
Řada lidí ani neví, jaké zvíře si pod
tímto názvem má představit, a tak většinou ani netuší, že nad nimi letí právě
on. Přestože patří mezi dravce velikosti
káněte, základ jeho potravy tvoří blanokřídlý hmyz (převážně vosy), žijící
a rozmnožující se v zemi, který tvoří
až 85% veškeré lovené kořisti. Požírá
jak dospělce se žihadly, tak jejich larvy.
Mláďatům na hnízdě nosí celé plástve
a zpočátku jim larvy vybírá. Později si mláďata hledají larvy v plástvích
sama. I když je tento tajuplný dravec
potravním specialistou na bezobratlé,
v případě nedostatku této potravy loví
Foto: Bc. Petr Vach
i žáby, hady, drobné obratlovce a ptačí
mláďata. A právě kvůli sezónní potravní nabídce jsou včelojedi tažným druhem.
Zimoviště se rozkládají v západní a
střední Africe, kam evropští včelojedi
míří přes Gibraltar a Bospor v hejnech,
čítajících desítky tisíc jedinců. Na zimovišti se tato hejna rozpadají a ptáci se rozletují po okolí. Po návratu na
hnízdiště si začínají samci bránit svá
teritoria typickým „tleskáním“ křídel,
kdy se horní strany křídel vzájemně
dotknou a takzvaně „tlesknou“. Tato
letová pozice je mezi evropskými dravci unikátní. Ihned po obsazení teritorií
začínají námluvy a svatební let, při kterém sameček stoupá vzhůru a předvádí
tzv. „motýlí let“. Ten je pro včelojedy
také typický.
pro zemědělce
V současné době je několik témat,
která zemědělce velmi zajímají: vyšetřování na BSE, vyšetřování divokých
prasat, umožnění domácích porážek,
ukončení vakcinace proti bluetongue,
chov nosnic a dotační tituly. Zde jsou
odpovědi:
Věková hranice pro vyšetřování na
BSE se posouvá na 72 měsíců, uvedení
do praxe však záleží na přijetí novely
veterinárního zákona. Ta však byla,
bohužel, Senátem vrácena zpět do Poslanecké sněmovny, takže očekávaný
termín září, se kvůli tomu oddálí.
Požadavek rozšířit počet osob způsobilých provádět vyšetření na trichinely u ulovených divočáků je legislativně možný, odvíjí se od absolvování
odborných kurzů pro tyto osoby.
O umožnění domácích porážek
skotu probíhala diskuse v Parlamentu
i Senátu, a vždy zaznělo, že z pohledu
zdraví zvířat nejsou překážky, které by
tomu bránily.
Vakcinace proti bluetongue, tj. katarální horečce ovcí, již úspěšně skončila, takže dva roky po posledním
výskytu v září SVS ČR požádá Evropskou Komisi o uznání za zemi prostou,
takže poté by si již při vývozu nemuseli chovatelé hradit vakcinaci svých
zvířat.
ČR požadavek na rekonstrukce klecí pro chov nosnic splní beze zbytku.
Na mezinárodní úrovni ale probíhá
diskuse, jak si s těmito podmínkami
poradí v rámci EU některé členské
země a zejména pak země nečlenské.
Přičemž je třeba si uvědomit, že zatím
neexistuje speciální označování vajec
z takovýchto chovů.
SVS ČR se zúčastnila na MZe jednání na přípravě dotačního titulu pro
chovy prasat, a vytvoření takovéhoto
dotačního okruhu podpořila. Ve finále
musí být tento titul notifikován Evropskou Komisí.
-JD-
V minulém týdnu jsme náhodně pořídili tento snímek dvou hadů. Protože jsme si s ním „nevěděli rady“, požádali jsme o pomoc Záchranou stanici pro handicapovaná zvířata ve Voticích. Lucie
Spálenková nám sdělila, že s největší pravděpodobností se jedná o užovku hladkou. „Otázkou však
zůstává činnost těchto hadů. Buď se totiž páří, nebo jde o souboj dvou samců“. To byla i naše domněnka.Na náš dotaz Dagmar Tlustošová z Českého svazu ochránců přírody Vlašim odpověděla, že
se opravdu jedná o pářící se jedince druhu užovka hladká. „Jako had není jedovatá a je neškodná,
nicméně je kousavější než ostatní druhy,“ dodala.
Foto: -FrN-
Nyní se tři tito záhadní lovci vos nachází v Záchranné stanici ve Vlašimi.
První z včelojedů se tam dostal dne 11.
července z Benešovska a má tříštivou
zlomeninu levého křídla. Jedná se o
dospělého jedince a jeho stav v době
nálezu byl velmi vážný. Krvácel ze zobáku, ztěžka dýchal a jen stěží mu zbývaly síly na to, aby se vůbec postavil na
nohy. S pomocí veterinárního lékaře
mu křídlo zafixovali, což pozbylo smysl v momentě, kdy úlomek kosti protrhl tkáň a zlomenina se tak stala otevřenou a silně krvácela. Hned druhý den
po příjmu bylo rozhodnuto o kompletní amputaci křídla. Operace proběhla naprosto bez komplikací a pacient
se nyní zotavuje. Bohužel, kvůli jeho
handicapu se už nikdy nevrátí zpět do
volné přírody a bude muset dožít své
dny ve Stanici jako trvale handicapovaný chovanec.
Další dva přijatí včelojedi jsou různě stará nevzletná mláďata, nalezená
na zemi v lese. Jedno bylo nalezeno
na Kutnohorsku a druhé pochází z
Velkopopovicka. Obě pravděpodobně
v silném větru vypadla ze svého rodného hnízda. Přestože byla, dle nálezu
zbytků vosích hnízd, i na zemi nadále
dokrmována rodiči, byla odvezena do
Stanice. Na zemi totiž byla vystavena
nebezpečí napadení predátory a nebylo možné je bohužel do hnízda, kvůli
jeho nedostupnosti, vrátit. Ve Stanici
dostávají takřka nadstandardní péči.
Ta se zakládá hlavně v pestré nabídce
potravy, od včelích a vosích pláství,
přes moučné červy až k masité kořisti. Podařilo se navázat spolupráci s
včelařem z Lbosína, panem Lempochnerem, který spolu se svými kolegy
ochotně poskytuje včelí plástve s larvami trubců. Za to jim patří velký dík!
Oba drobkové díky nim rostou před
očima, posléze budou přemístěni do
Odrostlé mládě včelojeda lesního vypadlé z hnízda.
velké rozletové voliéry a poté tyto záhadné lovce bezobratlých vypustí zpět
do volné přírody.
Jedná se vskutku o krásná a velmi
zajímavá zvířata. Mnozí lidé si je za
letu pletou s káňaty a příjem hned tří
jedinců do vlašimské Stanice ze tří
různých lokalit tuto nevědomost jen
potvrzuje. Včelojedi jsou v naší přírodě vzácní, ale ne zcela ojedinělí. Stačí
Mladé nevzletné mládě, nalezené pod hnízdem.
QUO VADIS naše společnost?
V uplynulém roce proběhly volby do poslanecké sněmovny a také
volby komunální, které nejspíše na
další čtyři roky vytyčí směr, kam se
bude ubírat naše společnost. Odráží skutečně výsledek voleb a tím i
cíle jednotlivých politických stran a
„seskupení“, myslím stranu věcí veřejných (VV), názory a přání našich
občanů?
Sociální demokracie, i když ve volbách zvítězila, se stala stranou opoziční. Tento fakt výrazně omezuje
její vliv na sociální i zdravotní politiku ČR a potažmo i v našem kraji. Na
otázku, proč došlo k této situaci, je
nutné vzít v úvahu mnoho okolností. Sociálně demokratické strany na
celém světě jsou v současné době
ve složité situaci. V historii stála sociální demokracie v čele vývoje společnosti, v boji za volební právo, 8
hodinovou pracovní dobu, zdravotním a sociálním pojištění. Ano, tato
témata byla snadno uchopitelná,
vysvětlitelná širokým vrstvám společnosti. V současné době je často
spojován program levicových stran
se sociálními dávkami, ale to nikdy
nebyl cíl sociální demokracie. Sociální demokracie považovala vždy za
primární stát v čele proti snahám
kapitálu, který se snaží zprivatizovat
poslední oblasti, kde očekává zisk a
to je oblast zdravotnictví, školství
a sociální oblast. Tato nová témata
zanikla v řadě populistických hesel
a slibů, odvedla velkou část společnosti ke stranám, které se jakoby
snažily řešit ekonomické problémy
naší země. K modelu sociálního státu potřebuje levice samozřejmě politickou sílu.
Proč došlo k situaci, že se sociální
demokracie v ČR i v mnoha dalších
zemích i přes vítězství ve volbách
stala stranou opoziční? Hlavním
důvodem byla skutečnost, že procento voličů podporující levicové
strany bylo nižší než v letech předešlých. Střední vrstvy obyvatelstva,
které mívají rozhodující vliv na stabilitu společnosti, ale i na výsledky
voleb, se podařilo pravici postavit
proti projektu sociálního státu. Nutné zdůraznit, že sociální stát není
stát sociálních dávek, ale snaha o
vytvoření společnosti, která zajišťuje rovnocenný přístup ke vzdělání
(bez placení školného), důstojné
důchody, bezplatnou zdravotní
péči, nárok na slušné bydlení, sociální podporu, když se dostaneme z
různých důvodů do obtížné životní
situace. Lze tyto požadavky považovat za nepřiměřené? Myslíme,
že nikoliv, protože tyto zásady patří k základním hodnotám Evropy,
odpovídají i křesťanskému chápaní
světa.
Pravici se podařilo přesvědčit
velkou část voličů, že ačkoliv jejich
ekonomické možnosti jsou velmi
omezené, že patří do této střední
třídy. Střední třída je v naší republice, jednoduše řečeno, chudá, asi
není daleko od pravdy termín „pravicově volící městská chudina“. A to,
že vlastní např. byt nebo dům na
hypotéku, auto na leasing, ji tvoří
ekonomicky velmi zranitelnou. Při
ztrátě zaměstnání či nevydařené
zakázce firmy, vzniká během krátké doby nebezpečí exekuce. Řada
občanů, patřící do této skupiny, má
představu, že zrušením různých „sociálních sítí“ pro nejchudší občany
získá prostředky, které jim umožní
dostat se do skupiny nejbohatších
občanů, a v tom je zásadní omyl.
V posledních parlamentních volbách se stal určitým fenoménem
dluh naší společnosti. Dluhy se
musí jistě řešit, ale ne na úkor těch
sociálně nejslabších vrstev společnosti. Snižování platů státních
zaměstnanců, omezení sociálních
dávek, další platby při poskytování
Foto: Bc. Petr Vach
se jen více koukat kolem sebe a naučit
se je rozpoznávat. Pak se s nimi můžete
poměrně snadno setkat i vy.
Pokud naleznete zraněného nebo
jinak postiženého volně žijícího živočicha, volejte, prosím, na pohotovostní
telefon Záchranné stanice pro živočichy tel: 777 800 460.
Bc. Petr Vach
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
Foto: Bc. Kateřina Knotková
zdravotní péče, zavedení školného,
zdražení energií, nájemného… Ale
na druhé straně zůstávají statisícové platy manažerů státních firem,
prakticky stejné daňové povinnosti pro občany s malými i vysokými
příjmy. Většina i těch nejbohatších
voličů nemá nic proti sociálnímu
státu, ale ať jej zaplatí střední třída.
Problémy mají i v zemích s úspěšnější ekonomikou. Měl jsem možnost si vyměnit názory s představiteli sociální demokracie v Německu,
respektive Braniborsku, kteří jsou ve
vládě v této spolkové zemi. Největší problémy mají v oblasti školství,
které i přes daleko větší finanční
podporu je daleko méně efektivní.
Tato oblast by si zasluhovala hlubší
analýzu, pro kterou není v článku
dostatek prostoru. Zajímavá je např.
skutečnost, že dostávají platbu na
školní třídu, nikoliv žáka, což vede k
menšímu počtu studentů ve třídě a
to je pochopitelně jeden z předpokladů zlepšení výuky. Tento princip
je logicky dražší, ale není alarmující
skutečností, že při každém testování znalostí ve světě jsme stále na
horším a horším místě. Je zajímavé,
že zdravotnictví je stabilizováno a
není doprovázeno problémy, jako
v ČR.
Všechny tyto oblasti musí řešit
vláda koncepčně a ne jen dílčími
opatřeními řešit akutní problém. A
jaká je skutečnost? Současná vláda
již řadu týdnů spotřebuje všechen
svůj čas na řešení svých problémů,
afér, mnohdy na hraně trestní činnosti a tím jí již vlastně nezbývá
žádný čas na vlastní práci. Občané
si musí položit otázku, má to nějaký
smysl?
Použil bych slova Olivera Cromvella, která snad nejlépe charakterizují současnou vládu: „ Byli jste tu
dost dlouho, abyste udělali něco
dobrého, pro Boha, odejděte“.
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc
náměstek hejtmana Stč. kraje
pro zdravotnictví
číslo 35
JISKRA
strana -11-
ZASE ZNÍ PÍSEŇ ÚPLŇKU Kunhuta ze Šternberka
ohlédnutí do historie
tzv. lov „třinácti bobříků“. Jedná se o
zkoušky vtipnosti, zručnosti, odvahy
a síly, které lze plnit během pobytu na
táboře bez velkých nároků na přípravu
a také s každým kolektivem dětí bez
ohledu na věk.
Tak, jako Jestřáb každoročně motivoval a nazýval svůj tábor jinak (např.
Tábor přátelství, Tábor v Zátoce Neznáma, Tábor s kamerou atd.), měli bychom při přípravě svého tábora počítat
se stěžejním prvkem, který každoročně ovlivní program našeho tábora. Je
vhodné využít i motivu celotáborové
hry jako dominanty konkrétního tábora.
Táborová romantika se neobejde
bez zálesáckých a tábornických dovedností. Inspirativní jsou jak tématické soutěže (o nejzručnějšího řezbáře, truhláře, sochaře, malíře atd.), tak
výroba různých táborových staveb a
předmětů. Jedná se zejména o táborovou bránu, strážní věž, táborový zpravodaj, poradní kruh nebo kuchyňský
přístřešek, vše vyrobené z přírodních
materiálů a vázané jen provazy.
Metodickým pomocníkem je na táboře každému dobrému vedoucímu
jeho zápisník či deník, ze kterého čerpá při výběru vhodného doplňkového
programu. Mít po ruce zásobu her pro
každou příležitost je na táboře nezbytné. Dnes je ovšem již k dispozici zásoba dobrých skautských příruček, ze
kterých se nechá čerpat vše potřebné.
Tolik k letošním skautským táborům
a také jako poděkování našemu Jestřábovi. Jeho knihy si dnes může každý
koupit v kterémkoliv knihkupectví,
nebo půjčit ve veřejných knihovnách.
Pryč jsou časy, kdy Foglar a jeho dílo
bylo na indexu. Jak „Rychlé šípy“, tak
„Hoši od Bobří“ řeky přežili všechny
zákazy a i dnes nám pomáhají motivovat dětské kolektivy a také posilovat
čtenářskou gramotnost.
Pavel Linhart - Čert
Druhou manželkou Jiřího byla Johana z Rožmitálu, se kterou měl syny
Hynka a Bedřicha, dcery Anežku a
Ludmilu. Ludmila byla provdána za
Fridricha I. Lehnického.
Jako vdaná pobývala Kunka v Poděbradech. Měla silné sociální cítění,
řečeno dnešní terminologií, chudina
ji milovala. V Poděbradech založila
špitál, který byl vydržován z její nadace. Kromě toho ustanovila nadaci
na výchovu mládeže, zasloužila se o
Kunhuta ze Šternberka
Pro mnoho malých, větších i těch
dospělých kluků jsou prázdniny synonymem krásných dobrodružství a romantika letních táborů nepomíjivým
kouzlem, kterému rok co rok neodoláme.
Zář táborových ohňů, zkoušky na
stezkách odvahy, hledání pokladů
dávných civilizací - to vše a mnoho
zajímavých her a setkání prožíváme
na zálesáckých táborech skautů, umístěných v romantické přírodní scenerii
různých koutů naší republiky.
Každý tábor je nutné připravovat
dlouho předem. A to nejde jen o technické a organizační zajištění, důležitý
je především pestrý a kvalitní program. Zde záleží hlavně na vedoucích,
jejich zkušenostech, odpovědnosti a
odborné znalosti táborové praxe i teorie. Skautské oddíly takové vedoucí
mají. Ovšem společná příprava je také
záležitostí malých i větších táborníků,
je to vlastně vyvrcholení jejich celoroční aktivní práce v oddílech.
Příkladem vynikajícího vedoucího
skautského oddílu, který byl od svého
mládí mistrným pedagogem-praktikem a také možná světovým rekordmanem v počtu zorganizovaných letních táborů, byl spisovatel knih pro
děti a mládež Jaroslav Foglar - Jestřáb.
I když od jeho narození uplynulo již
104 let, jeho životní osudy právě tak
jako jeho dílo nás provází na skautských stezkách i v současnosti. Svého
oblíbeného autora potkáváme v jeho
příbězích „Rychlých šípů“, milujeme
atmosféru Stínadel, lovíme bobříky
a inspirujeme se náměty z jeho knih
nebo časopisů „Vpřed“ a „Mladý hlasatel“.
Připomeňme si několik jeho dobrých nápadů a rad, které nás provázejí
dodnes. Ověřil je nejen on sám, ale i
stovky a možná tisíce jeho následovníků na svých táborech. Nejúspěšnější
inspirací z foglarovské pokladnice je
I ti, kdo nikdy konopišťský zámek
nenavštívili, vědí, že na Konopišti žil
následník rakousko-uherského trůnu
František Ferdinand de Este. Málokdo ale ví, že se na Konopišti narodila manželka husitského krále Jiřího z
Poděbrad, matka uherské královny
a matka manželky saského kurfiřta.
Kunhuta, zvaná Kunka se narodila 18.
listopadu 1425 (Ottův slovník naučný
uvádí rok 1422).
Hrad Konopiště založil pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova kolem roku 1294, v roce 1327 se
stává na 275 let majetkem pánů ze
Šternberka.
Vzorem při stavbě hradu byly francouzské pevnosti s válcovitými věžemi, s parkánem, 4 branami a padacím
mostem.
Otcem Kunhuty byl Smil ze Šternberka, matkou Barbora z Pardubic.
Vzhledem k tomu, že její otec, na
rozdíl od dalších Šternberků (Petr ze
Šternberka padl, majitel blízkého hradu Českého Šternberaka, v roce 1420
pod Vyšehradem), stranil husitům,
proto ji zcela rád provdal za mladého, teprve jednadvacetiletého Jiřího z
Poděbrad a Kunštátu. Svatba se uskutečnila v roce 1441. Kunhuta se zvolení svého manžela za českého krále
nedožila, zemřela 14. října (Otto 19.
listopadu) 1449. Jiří byl zvolen českým králem 2. března 1458, korunován pak začátkem května téhož roku.
Příčinou úmrtí mladičké Kunhuty byl
pravděpodobně porod dvojčat. Za
krátké manželství mu porodila 7 dětí,
z toho jedno zemřelo brzo po narození.
Děti Jiřího z Poděbrad a Kunhuty ze
Šternberka:
• Boček z Poděbrad
• Viktorín z Poděbrad
• Barbora provdána:
1. Jindřich z Lipé
2. Jan Křinecký z Ronova
• Jindřich starší z Misterberka
Dvojčata:
• Kateřina (někdy zv. Kunhuta), man-
žel Matyáš Korvín, uherská královna
• Zdenka (Sidonie) Česká, manžel Albrecht III. Saský
postavení školy, usilovala o výchovu
vězňů a zřízení poštovního posla. Byla
pochována v kapli sv. Anny v poděbradském kostele Povýšení sv. Kříže.
Na jejím náhrobním kameni byl
vedle nápisu v latině i nápis v češtině:
„Byla jest chudých máti, milovala vše
dobré. Pomni Erka Kuňka Šternberk.“
Její náhrobní kámen se během 1. světové války ztratil. I přes veškeré vynaložené úsilí se zatím nenašel její hrob.
Obraz Kunhuty ze Šternberka lze
vidět na šternberském zámku v Častolovicích ve východních Čechách,
obraz jejího muže mohou návštěvníci spatřit v rytířském sále hradu Český
Šternberk ve středních Čechách.
Jindráková Jana
Česká křesťanská akademia Benešov
zve na přednášku
NA STEZKÁCH DOMU BAALOVA
ve středu 7. září 2011 od 19:00
v Muzeu na Malém náměstí 1
přednáší:
Doc. Dalibor Antalík, Ústav filozofie a religionistiky FF UK Praha
JASL servis
obsluha kotelen
úklidový servis
již 20. rok se o Vás staráme
přijímáme malé i velké zakázky
telefon:
608 701 777, 724 885 865
e-mail:
[email protected]
NÁBYTEK (kuchyně, komody, postele)
KUTIL (ruční i el. nářadí, spojovací materiál)
PŮJČOVNA NÁŘADÍ (stavební i ruční)
PRODEJ, SERVIS MOTOCYKLŮ
POMŮŽEME, PORADÍME VYTVOŘIT KUCHYŇ VAŠICH SNŮ
Při objednání kuchyně na naší prodejně,
grafický návrh ve 3D provedení ZDARMA.
Benešov, Hodějovského 541, areál sila u restaurace „Na Bejkárně“
otevřeno denně • telefon: 604 500 100 • www.arealbn.cz.
Z Bible je bůh Baal známý jako silný konkurent jediného boha Izraele Hospodina. Písemné i výtvarné památky sousední starověké Sýrie umožňují seznámit se s ním blíže. Vystupuje zde v mýtech i hrdinských eposech, ve věštbách
i proroctvích, v modlitbách i zaříkáváních. Jeho vyobrazení se dochovala na
nástěnných malbách, stélách, drobných plastikách a pečetních válečcích. Odhaleny byly též pozůstatky několika jeho chrámů.
strana -12-
JISKRA
SVATÍ NA KAŽDÝ DEN, HISTORIE, SPIRITUALITA, UMĚNÍ, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
přijměte pozvání do Křivsoudova na
STAROČESKÝ JARMARK
který se koná
v neděli 4. září od 10:00 hod. v sokolovně
bohatý program a občerstvení zajištěno
Rozloučení s prázdninami v duchu olympijských kruhů
Děti si užily nejen spoustu zábavy,
(BENEŠOV) - V Mateřském centru
Hvězdička proběhlo toto léto již dru- aktivit, tvoření, ale i výletů. A to trahé příměstské soustředění atletické- diční výlet konopišťským vláčkem z
Benešova na Chvojen, kterým proho kroužku.
„Letos jsme tábor ladili do tématu
olympijské kruhy,“ říká trenérka Jana
Kahounová a dodává: „Děti se naučily, jaký význam mají olympijské kruhy,
jejich barvy, olympijské heslo a olympijský slib. Byly rozděleny do družstev
podle barev olympijských kruhů a světadílů. Každé z družstev mělo trička v
barvě jednoho z olympijských kruhů,
na která si namalovalo obrázek kontinentu, který reprezentovalo. Po celých
pět dní družstva mezi sebou soutěžila
v různých disciplinách na suchu i ve
vodě.“
číslo 35
jely za doprovodu houkání a cinkání
zvonků centrem města. Také opět navštívily jezdecký klub a svezly se na
koních.
Velkým zpestřením pro děti byla
letos návštěva Sladovky, kde jim pan
David Hart připravil lanové překážky
a vědomostní hru.
Tábor byl zakončen cyklovýletem,
do kterého se každý rok zapojuje
stále více dětí i rodičů. Všichni 11km
trasu do Konopišťského parku zvládli
skvěle.
Blanka Škorpová
Téma druhého městského soustředění v MC hvězdička byly olympijské kruhy.
Třetí část výpravné publikace Karmelitského nakladatelství v Kostelním Vydří byla vydána rovněž ještě
jako předcházející dva svazky ještě
v roce 2010. Také forma i struktura tohoto pokračování odpovídá
uspořádání dvou předchozích dílů,
na něž obsahově navazuje. Třetí
svazek obsahuje biogramy a životopisy svatých a některých blahoslavených výjimečně i ctihodných
z kalendářního období od července
do září, o nichž se rozepisuje kolektiv třiceti italských předních odborníků historiků umění, teologů a
dalších odborníků na tuto problematiku, celkem na 477 stranách,
doplněných bohatou většinou barevnou obrazovou i fotografickou
přílohou z teologie, historie a případně i další dokumentací. Kniha,
jejímž editorem byl Antonio Tarzia
poprvé vyšla v milánském nakladatelství Edizioni San Paolo v roce
2006. Z italského originálu I santi
nella Storioa 7 - 9 ji přeložili Adam
Mackerle, Pavlína Bílková a Markéta Štěpánková. Kniha je doplněna
rejstříkem jmen svatých a dalších
osob, o nichž pojednávají jednotlivá encyklopedická hesla ve svazku
obsažená a seznamem zdrojů fotografií. Celkový podrobný rejstřík i
pro všechny čtyři svazky obsahuje
4. díl této encyklopedie.
V tomto dílu zaujmou čtenáře z
českých zemí asi nejvíce statě českých autorů o světcích i světicích,
které pokládáme od jejich svatořečení (blahoslavení) až do současnosti za naše národní patrony.
České dodatky k této knize se ve
dvou případech dotýkají přímo i
našeho regionu - Podblanicka. První ze statí, jejíž autorkou je Kateřina Lachmanová, se týká velkého
světce našeho regionu sv. Prokopa,
zakladatele a prvního opata benediktinského kláštera v Sázavě. Sv.
Prokop se snad narodil po roce 970
na tvrzi v Chotouni (mezi Českým
Brodem a Kouřimí. Oženil se a měl
syna Jimrama. Stal se také knězem,
tehdy se ještě v církvi nevyžadoval
celibát. V životě hledal však klidné
etické zázemí pro uplatnění své
vroucí víry v Boha, proto odešel do
hlubokých lesů v okolí řeky Sázavy,
kde žil jako poustevník. Vyprávělo
se o něm mnoho pověstí, z nichž
byla nejznámější o vyorání brázdy
ze Sázavy do Chotouně pluhem, ve
kterém byl zapřažený jím zkrocený
a přemožený čert. Známá byla také
legenda o pronásledování Prokopovy laně knížetem Oldřichem. Ten
stál nejspíše spolu s ním i u založení
benediktinského kláštera v Sázavě na samém počátku třicátých let
10. století (nejspíše 1032). Tady měl
světec vykonat značné množství
zázraků. Prokop zde zemřel 25. 3.
1053. Svatořečen byl v roce 1204
papežem Inocencem III., kterému
se prý zjevil ve snu a žádal o urychlení kanonizačního procesu. Jeho
úcta dosáhla spolu s ostatními slovanskými světci vrcholu za panování Karla IV., který nechal ve 14. století založit v pražských Emauzách
klášter, kam pozval 80 benediktinských mnichů z Dalmácie, a založit
klášterní chrám sv. Marie, Vojtěcha,
Cyrila, Metoděje a Prokopa.
Na tento výroční den vlastně určitým způsobem navazuje ještě větší
svátek slovanských věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje dne 5. července.
Také o nich sem napsala pojednání
doplněné bohatým obrazovým a
dokumentačním materiálem (s. 29
- 36) K. Lachmanová. Z červencových pojednání o českých světcích
má přes svého autora ještě vztah k
Podblanicku stať o blahoslaveném
Hroznatovi, významném českém
šlechtici, zakladateli klášterů (hl.
premonstrátského kláštera v Teplé), premonstrátovi a mučedníkovi
blahoslaveném Hroznatovi (1160 n.
1.060.000 Kč
ČERČANY
Družstevní byt 2+kk v 1. NP
panelového domu,
po rekonstrukci, 47m2, dobrý stav.
4.192.482 Kč
BENEŠOV, TYRŠOVA
Prostorný byt 4+kk/L v2 novém
bytovém domě, 128m , možnost objednat nadstandard.
910.000 Kč
TAKONÍN
Dřevěná chata na
svažitém
pozemku 442m2, studna,
elektřina, vkusně zařízeno.
2.350.000 Kč
SEDLČANY
Dvougenerační RD 5+2,
samostatné vchody, zahrada s
altánem, studna.
1.800 Kč/m2
SÁZAVA - ČERNÉ BUDY
Mírně svažitý
stavební pozemek
1.063m2, veškeré inženýrské
sítě na hranici pozemku.
450 Kč/m2
BOŘEŇOVICE 2
Pozemek 7.564m , možno
rozdělit na 6 rovinatých parcel,
asfaltová komunikace.
1.188.000 Kč
TÝNEC N. SÁZ. - BRODCE
Novostavba bytu 2+kk/B ve 2.
patře moderního
pavlačového
domu, 64,1m2, DV.
1.080.00 Kč
BYSTŘICE
Zrekonstruovaný byt 2+kk v
DV, možný převod do OV, 3. NP
panelového domu.
1.590.00 Kč
BOŘKOVICE
Chalupa2 s přiléhající zahradou
6.330m , k celkové rekonstrukci, el.230/380 V.
998.000 Kč
HŘÍMĚŽDICE
Zděná2 chata 3+1/T, poz.
413m , 2 studny, sklípek, zahr.
domek, Slapská přehrada.
155 Kč/m2
ČERČANY
Pozemek 7.716m2 pro budoucí
komerční využití u E55, IS v
dosahu.
1.600 Kč/m2
ZAJEČICE
Oplocený
stavební pozemek
500m2, IS na hranici pozemku,
krásný výhled do krajiny.
1.166.000 Kč
VLAŠIM
Pěkný byt 2+1/2B, možno přizpůsobit na 3+1, nová okna,
parkování před domem.
1.100.000 Kč
NETVOŘICE
Prostorný
byt 2+kk v OV,
41m2, velmi dobrý stav, dům
po rekonstrukci.
3.730.000 Kč
KŘÍŽOV - NAČERADEC
Novostavba RD 4+1 + chalupa 1+1 na zahradě 1.100m2,
dva domy za cenu jednoho.
2.188.000 Kč
MĚSTEČKO - NESPEKY
Podsklepená chata 2+1/T +
zahradní2 domek 1+1 na poz.
1.233m , studna, dvougaráž.
1.072 Kč/m2
NESPEKY
Oplocená parcela s dřevěnou
chatkou na nářadí, 831m2, el.
na hranici pozemku.
430 Kč/m2
LÍCHOVY - SLAPY
Pozemek2 přímo u Vltavy
3.982m , zažádáno o změnu
ÚP, k bydlení či rekreaci.
Byt 1+1 Týnec nad Sázavou do 900 tis. Kč
Byt 2+kk Týnec nad Sázavou do 1,1 mil.
Byt 3+1 Týnec nad Sázavou, s balkonem do 1,8 mil.
Byt 3+kk Benešov
Byt 3+1 Bystřice u Benešova
Byt 2+kk Bystřice u Benešova do 1,4 mil.
Byt 2+kk Sedlčany
Byt 1+1 Vlašim do 1 mil.
Byt 3+1 Vlašim s balkonem
Byt 2+1 nebo 2+kk Vlašim
Byt 2+1 Votice do 1,5 mil.
Byt 3+1 Votice s balkonem do 1,9 mil.
Byt 3+1 Sázava
Byt 3+1 Čerčany
RD Benešov do 4 mil.
RD Benešov a okolí
RD Benešov k rekonstrukci
RD Vlašim a okolí do 3,5 mil.
RD Vlašim/novostavba
RD Votice a okolí do 3,8 mil.
RD 4+1 Čerčany
RD Sázava do 4 mil.
RD Sedlčany
RD Týnec nad Sázavou
RD v okolí Votic do 3 mil.
RD Zruč nad Sázavou do 3,8 mil.
Chalupa v Posázaví KH,BN
Chata u řeky Sázavy nebo Blanice
1170 - 1217, s. 70 a 71). Jejím autorem je benešovský rodák, významný církevní historik Petr Kubín, náš
největší znalec této osobnosti, který
vyučuje církevní dějiny na římskokatolické teologické fakultě Karlovy
univerzity v Praze. Z dalších svatých
zde uvedených Čech je nutno ještě
připomenout stať o nejvýznamnějším patronu Čech sv. Václavovi (*
907 Stochov u Prahy?, + 935 n. 929,
Stará Boleslav, svátek dne 28. 9., s.
442 - 448). O něm a stejně i o jeho
babičce kněžně sv. Ludmile (*860,
Pšov u Mělníka +921 Tetín, svátek
dne 15. 9., s. 370 - 374) napsal pojednání náš vynikající znalec dějin
umění a středověkých reálií Jan
Royt.
Z evropských světců si bude jistě
vhodné nalistovat v prezentované
knize např. ke dni 26. 7. svátek sv.
Anny, které byl zasvěcen chrám piaristické koleje v Benešově i Nanebevzetí panny Marie (15.8.), kterému
byl zasvěcen chrám středověkého
kláštera minoritů v Benešově na
Karlově, po jehož vypálení husity
v roce 1420 se přeneslo na kostel
sv. Mikuláše. Tato data navíc zřejmě souvisejí s konáním poutě (a
posvícení) v Benešově. Rovněž je
třeba připomenout i svátek zakladatele piaristického řádu sv. Josefa
Kalasanského (25.8.) i dalšího piaristického svatého Pompilia Maria
Pirrottiho z jihoitalské obce Campi
Salentina (Lecce - 1710 - 1766, s.
78). Kombinací i námětů na hledání
lze v této knize najít opravdu velmi
mnoho, nezbývá tedy než popřát
dobré studium či zábavu nad tímto
letním třetím dílem obrazovým materiálem bohatě vybavené knihy.
Jinak se můžeme v červenci dočíst
ještě o svatosti v Novém Zákoně, v
srpnu o svatých pannách - mučednicích a v září je stať věnována svatým a lidové zbožnosti.
Václav Bartůšek
číslo 35
JISKRA
strana -13-
nohejbal OP
12. kolo:
sobota 3. září:
Sokol Zvánovice A - SK Šacung C (14:00),
SK Šacung D - SVP Pecerady (14:00)
neděle 4. září:
Sokol Zvánovice B - Sokol Divišov (14:00),
Albatros - Copa del Merida (15:00)
Rozpis a výsledky OP Benešov 2011 na
http://ons.zde.cz
M. Ziegler
,-6#è&4,Å$)563*45ù o 0%#03#&/&À07
WFTQPMVQSÈDJT%PNFNEďUÓBNMÈEFäF#FOFÝPWB,è5oPECPS.SBč
Q Q
,è5oPECPS
WÈT[WFOB
SPčOÓL
97
%«-,07²)0"563*45*$,²)010$)0%6
Dne 22. srpna se v benešovském S-centru uskutečnil již 7. bowlingový turnaj dvojic O putovní pohár S-centra. Slunečné počasí neodradilo hned 19 párů. Z vítězství se radovala rodinná dvojička
otec - syn, Petr Zach st. a Petr Zach ml., kteří se během turnaje natolik sehráli, že ve finále doslova
excelovali a vyhráli ho o 63 bodů. Na druhém místě se umístili Ladislav Kalous a Lukáš Kočí, kteří
měli za celý turnaj nejvyšší celkový průměr 185,43 bodu. Třetí místo vybojovala manželská dvojice
Marie a Otakar Frýbortovi. Otakar dosáhl i nevyššího náhozu dne s hodnotou 258 bodů.
-DR-
ŠKOLKA BRUSLENÍ 2011
Ve spolupráci s hokejovým oddílem
HC Vodní Lvi Benešov pořádají i v letošním roce Jindřich Slunečko a Pravoslav Novák kurzy bruslení pro děti
pod názvem „Školka bruslení“. Kurz je
určen pro chlapce a dívky ve věku od 4
do 8 let.
Školka bruslení se bude konat každé pondělí od 15.00 do 16.00 hodin.
První z deseti lekcí proběhne 10. října
2011. Ani letos nebude chybět velký
závěrečný karneval na ledě, při kterém
děti čeká mnoho soutěží, cen a závěrečné „vysvědčení“ - je naplánován na
12. prosince 2011 od 14.30 do 16.00
hodin.
Děti na kurz budou potřebovat brusle (pevné), oteplovačky, bundu, rukavice, čepici, chrániče loktů a kolen,
helmu a pomoc rodičů. Broušení bruslí bude zajištěno po první lekci přímo
na stadionu.
Informační schůzka, kde se dozvíte
více, proběhne 19. září od 16.00 hodin
v ZŠ Benešov, Jiráskova 888 (přízemí
budovy, učebna č. 6). Cena kurzu je
800Kč (sourozenci 700Kč). Kontakt
na vedoucí kurzu: P. Novák - 604 797
959, J. Slunečko - 776 193 603.
-hel-
#&/&À074,²
506-,:
Motosraz NIGHT WOLF 2011
O víkendu 19. - 21. srpna 2011 pořádal club Steel Wolf Czech Republic
motosraz pro motorkáře i nemotorkáře. I přes páteční déšť se počasí
nakonec umoudřilo a dalo krásnou
příležitost si užít sraz na plný plyn.
Akce byla zahájena v pátek kolem
devatenácté hodiny a na návštěvníky
srazu čekala spousta soutěží a muziky.
V pátek večer se představily skupiny
T.N.S., Benefit + Dan Horyna + Láďa
Gumáček Koudelka a Prasator. Sobotní zábavu zahájila už po ránu kapela
Paragraf 219. Odpoledne byla naplá-
nována „Spanilá jízda“ přes vojenské
muzeum v Lešanech. Večerní program
zajišťovaly kapely The Yours, Riff, Arena, K2, a Arcona, o další zábavu se postarali pořadatelé soutěžemi, bohatou
tombolou s hodnotnými cenami a ohňostrojem.
Motosraz byl velice povedený a zábavu jsme si užili v příjemném kolektivu a s podívanou na naleštěné stroje
i přesto, že jsme přijeli autem. Za tuto
akci patří pořadatelům veliké díky a
doufáme, že i příští rok pro nás připraví
další sraz a zajistí nám super program.
-n07-
BNďTUTLPVUSBTV*770LPMÓN#FOFÝPWB
BOFC
QPDFTUÈDI1PECMBOJDLBB%PMOÓIP1PTÈ[BWÓ
[ÈīÓ MUŽI A - POHÁR
7TPCPU
,EZ7TPCPUV
4UBSUZ
#FOFÝPWV1SBIZ oÝLPMOÓKÓEFMOB
ÝLPMOÓKÓEFMOB
+JSÈTLPWBVMJDFPEEPIPEJO
FPEEPIPEJO
èFSčBOZoQīFEOÈESBäÓNè%PEEPIPE
īFEOÈESBäÓNè%PEEP
$ÓM#FOFÝPWV1SBIZ oÝLPMOÓKÓEFMOB
LPMOÓKÓEFMOB
+JSÈTLPWBVMJDFEPIPEJO
DFEPIPEJO
4UBSUPWOÏ%ďU
ďUJEPMFUo,čPTUBUOÓo,č
o,čPTUBU
TMFWBQSPčMFOZ,è5o,č
OZ,è5o,č
0ENďOZ%JQMP OOPWâPE[OBLSB[ÓULP*77
QSPQďUOFKQPčFUOďKÝÓDITLVQJO
Q Q KQPčFUOďKÝÓDITLV
K
OBEEFTFUÞčBTUOÓLĜ
IÈSS
Poslední prázdninový víkend zahájil
benešovský florbalový A tým sezónu
zápasy v rámci oficiální akce ČFbU a
to v „Poháru České pojišťovny“. Tato
soutěž se hraje turnajově, kdy první kolo skupiny L, kam byl zařazen i
Benešov, proběhlo ve dvou dnech na
palubovce základní školy Jiráskova v
Benešově. Do skupiny „L“ los přisoudil krom domácích borců ještě následující týmy: ŽSK Třemošnice, Orka,
Athletics Praha a FBC Kolín. Zápasy
probíhaly každý s každým.
Benešov zahájil turnaj zápasem s
mužstvem z Třemošnice a bylo znát, že
jde o první soutěžní utkání sezóny. Po
řadě chyb na benešovské straně pak na
ukazateli skóre svítil poměr 2:5 v neprospěch týmu od Konopiště.
Ve druhém sobotním zápase se již
Benešov poučil ze svých chyb, trenér
Roman Kieler poupravil taktiku a sestavu a po velmi dobrém výkonu, který
uspokojil florbalové nadšence, vybo-
jovali domácí hráči cennou remízu s
druholigovým týmem Orka.
V neděli po ránu se pak Benešáci utkali se soupeřem z Kolína. Ten
se sice ujal vedení, ale Benešov třemi
přesnými střelami zápas otočil ve svůj
prospěch a po vítězství 3:1 si připsal
cenné tři body.
Posledním zápasem domácích bylo
utkání s Athletics Praha. Tento tvrdý
soupeř prověřil benešovské hráče před
nadcházející sezónou. Benešovu utekl
začátek zápasu a Athletics šel brzy do
vedení. I když se domácí hráči snažili, jejich akce byly odráženy na hranici
faulů. Podařilo se sice stav stáhnout na
1:2, ale když hráči Benešova neproměnili dva trestné nájezdy, které nařídili
rozhodčí za fauly před brankářem,
nepodařilo se zápas zvrátit v náš prospěch.
Těšíme se na další zápasy benešovského A týmu mužů ve 3. florbalové
lize a přejeme jim mnoho úspěchu a
vytoužený postup do 2. ligy.
-LČ-
strana -14-
JISKRA
13. Semice
14. Bakov
15. Týnec
16. Č. Pečky
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
číslo 35
4:8
0:6
1:9
1:9
0
0
0
0
www.centrum-cercany.cz
4. kolo:
sobota 3. září: FC Jílové - Sokol Klecany
(17:00), FK Fercom Týnec - SK Kostelec u
Křížků (17:00)
neděle 4. září: SK Benešov B - FC Velim B
(17:00, hř. Pyšely)
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TŘI
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
SLAVNOSTNÍ
SETKÁNÍ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI
. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
HOSPICE DOBRÉHO PASTÝŘE
3
I. B TŘÍDA ODD. D
Výhrou 4:0 nad Čížovou si zajistil Benešov po třetím kole 5. místo v tabulce Divize A.
fotbalový víkend
27. - 28. srpna 2011
II. LIGA
4. kolo:
FC Graffin Vlašim - FK Baník Most 7:0 (4:0)
branky: 1. Řehák (vlastní), 23. Kotyza, 40.
(p.k.) + 44. Strnad, 51. Pokorný, 52. Macek,
74. Vukovič, ŽK: 2:3 Vukovič, Strnad - Frnoch,
Řehák, Rusetski, rozhodčí: Orel - Urban, Blažej, diváků:
Graffin Vlašim si chtěl po nepovedeném
utkání v Opavě napravit chuť vítězstvím
proti Mostu a náramně se mu to povedlo. Už
po poločase byl stav utkání 4:0 a ve druhém
Graffin přidal ještě další tři branky. Nádvorníkův tým tak deklasoval Most 7:0.
sestava Vlašimi: Toma - Vebr, Petrů C, M.
Nešpor, Mareš - Kotyza, Pokorný (65. Radosta), Macek, Kolašinac (55. Průcha) - Strnad,
Vrťo (55. Vukovič)
Brno - Střížkov 1:1, Sparta Praha B - Zlín 0:2,
Ústí - Karviná 4:2, Čáslav - Jihlava 0:0, Vansdorf - Opava 0:0, Znojmo - Sokolov 0:1, Třinec - Sez. Ústí 2:0
tabulka po 4. kole:
1. Opava
4
2. Zlín
4
3. Ústí n.L.
4
4. Vlašim
4
5. Bohemians
4
6. Sokolov
4
7. Znojmo
4
8. Sez. Ústí
4
9. Most
4
10. Třinec
4
11. Čáslav
4
12. Jihlava
4
13. Sparta B
4
14. Karviná
4
15. Brno
4
16. Varnsdorf
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
2
2
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
8:2
8:2
12:8
10:5
6:3
5:4
6:5
4:4
4:10
5:6
4:6
3:8
7:10
5:8
3:5
4:8
10
10
9
7
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
2
2
5. kolo:
sobota 3. září: MFK Karviná - FC Graffin Vlašim (17:00)
Štěchovice
Milevsko
Č. Krumlov
Bohemians B
Koloveč
Tachov
Čížová
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
2
2
2
2
3
7:5
4:5
4:9
4:10
1:3
3:9
1:10
3
3
3
3
1
1
0
4. kolo:
sobota 3. září: FK Hořovicko - SK Benešov
(17:00)
neděle 4. září: Slavoj Koloveč - SK Marila Votice (16:00)
KRAJSKÝ PŘEBOŘ
3. kolo:
Č. lev Union Beroun - Tatran Sedlčany 3:1
(2:0)
branky: Hájek 2, Svoboda - Valsa M., rozhodčí: Brejník, diváků: 80
Libiš - Louňovice 3:1, Č. Brod - SK Rakovník
4:2, Tatran Rakovník - Úvaly 3:2, N. Strašecí Dobrovice 1:0, M. Hradiště - Benátky 1:1, K.
Hora - Dobřichovice 5:2, Nymburk - Čáslav
B 3:0
tabulka po 3. kole:
1. N. Strašecí
3
2. K. Hora
3
3. Č. Brod
3
4. Libiš
3
5. Úvaly
3
6. Tat. Rakovník 3
7. Beroun
3
8. Dobřichovice 3
9. Dobrovice
3
10. Louňovice
3
11. Sedlčany
3
12. Nymburk
3
13. Benátky
3
14. M. Hradiště
3
15. Čáslav B
3
16. SK Rakovník 3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
10:3
9:3
7:3
8:5
6:3
5:4
5:6
6:8
5:4
2:4
4:6
4:7
4:5
1:3
0:5
4:11
9
9
9
7
6
6
4
4
3
3
3
3
2
1
0
0
4. kolo:
neděle 4. září: Tatran Sedlčany - Tatran Rakovník (17:00)
I. A TŘÍDA ODD. B
DIVIZE A
3. kolo:
SK Marila Votice - Bohemians 1905 B 5:0
(2:0)
branky: 30. Andrejevič, 45. Jurdík, 54, Polodna, 67. Čupr, 86. Walter, ŽK: 1:3 Viskup
- Valenta, Janda, Ludvík, rozhodčí: Štefan,
diváků: 150
sestava Votic: Novák - Čupr, Faitl, Andrejevič,
Djuketič (83. Kvída) - Walter, Mojdl (79. Viskup), Bareš - Jurdík, Pilík (74. Krameš)
SK Benešov - Sokol Čížová 4:0 (0:0)
branky: 58. + 74. Veinlich, 67. Turek, 69. Žák,
ŽK: 3:5 Křivohlavý, Zoubek, Havlíček - Sivák,
Rambous, Jindřich, Bednařík, Šácha, rozhodčí: Černý - Fišer, Ulrich, diváků: 210
sestava Benešova: Capouch - Žák, Hrubý,
Křivohlavý (87. Večera) - Zoubek (72. Bredler),
Havlíček, Kučaba (46. Vrňák), Štěpán O. - Turek, Veinlich, Němec
Rokycany - Slavia Praha B 1:2, Strakonice Hořovicko 1:0, Tachov - H. Měcholupy 3:4,
Dukla Praha B - Tábor 2:1, Č. Krumlov - Koloveč 2:1, Milevsko - Štěchovice 2:0
tabulka po 3. kole:
1. Strakonice
3
2. Slavia B
3
3. Votice
3
4. Hořovicko
3
5. Benešov
3
6. Dukla B
3
7. H. Měcholupy 3
8. Rokycany
3
9. Tábor
3
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
foto: -SP-
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
9:0
7:2
7:3
6:2
7:4
5:5
6:7
5:2
4:4
9
9
6
6
6
6
6
4
4
3. kolo:
Sokol Zásmuky - FK Fercom Týnec 3:0 (3:0)
branky: 1. Vaněk, 6. Čapek, 23. Polák, ŽK: 2:2
za Týnec Jíša, Voldřich, rozhodčí: Kubečka,
diváků: 55
sestava Týnce: Kruliš - Štamberský, R. Sedlák
(9. Voldřich), Pazdera (55. Pazdera), Jellúš - Vavrek, Peroutka, Orsák, Radačovský - Jíša, Skála
FK Červené Pečky - SK Benešov B 0:1 (0:0)
branky: 89. Voráček, ŽK: 5:3 za BN Podhorský, P. Štěpán, Hronek, rozhodčí: Vlk, diváků:
90
sestava Benešova B: Burcev - Komárek, Kondáš, Braný, Hronek - Vrňák (60. Páv O.), Štěpán
P., Bohata (46. Voráček), Páv, Podhorský (70.
Němeček) - Benák
AFK Sokol Semice - FC Jílové 1:2 (1:1)
Brandýs-Boleslav - Radim 2:1, D. Lhota - U.
Janovicve 5:2, Kostelec - Bakov 3:0, Klecany
- Zeleneč 3:0, Velim B - Poděbrady 0:0
tabulka po 3. kole:
1. Klecany
3
2. Zásmuky
3
3. D. Lhota
3
4. Poděbrady
3
5. Brandýs
3
6. Kostelec
3
7. Jílové
3
8. Velim B
3
9. U. Janovice
3
10. Zeleneč
3
11. Benešov B
3
12. Radim
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
3
9:2
7:0
9:2
8:1
5:2
8:3
4:4
4:2
5:7
4:6
2:6
3:7
9
9
9
7
7
6
6
5
4
4
3
0
1. kolo:
Poříčí - Sázava 0:3 (Kuchler, Chuchla, Švec),
Jesenice - Nespeky 0:3 (Nachtman, Rosenvald, Kadlec), Teplýšovice - Votice B 1:2
(Chomát - Hájek, Haas), Kondrac - Bílé Podolí
2:2 (Vítovský, Pavelka - Šálený 2), Chocerady
- Tupadly 3:0 (Vondrák, Kuželka, Mařinec),
Sedlec-Prčice - Zdislavice 6:0 (Davídek M. 3,
Nousek M. 2, Růzha), Chotýšany - Zbraslavice
3:0 (Kamarýt, Moravec, vlastní)
tabulka po 1. kole:
1. Sedlec-Prčice 1
2. Nespeky
1
3. Chotýšany
1
4. Sázava
1
5. Chocerady
1
6. Votice B
1
7. Kondrac
1
8. B. Podolí
1
9. Teplýšovice
1
10. Zbraslavice
1
11. Tupadly
1
12. Jesenice
1
13. Poříčí
1
14. Zdislavice
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
6:0
3:0
3:0
3:0
3:0
2:1
2:2
2:2
1:2
0:3
0:3
0:3
0:3
0:6
KTERÉ PROBĚHNE V NEDĚLI 4. 9. 2011 OD 14.00 HODIN
V PROSTORÁCH HOSPICE V ČERČANECH, SOKOLSKÁ 584
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
2. kolo:
pátek 2. září: SK Posázavan Poříčí - Slavia Jesenice (19:30)
sobota 3. září: FK Kavalier Sázava - Sokol
Zbraslavice (17:00), SK Marila Votice B - Sokol Sedlec-Prčice (17:00), FC Bílé Podolí - SK
Chocerady (17:00), Sokol Nespeky - Sokol
Kondrac (17:00)
neděle 4. září: Sokol Zdislavice - Sokol Chotýšany (17:00), Star Tupadly - Sokol Teplýšovice (17:00)
PROGRAM: ■ 14.00 – MŠE SV. SLOUŽENÁ DOMINIKEM DUKOU,
ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM
■ SLOVO O TŘÍLETÉ HISTORII HOSPICE DOBRÉHO PASTÝŘE
■ PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SLAVNOSTNÍ OTISK DLANÍ DÁRCŮ
■ CIMBÁLOVÁ MUZIKA LÍŠŇÁCI
■ 16.00 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA,
TEÁTR VÍTI MARČÍKA
■ OBČERSTVENÍ
ČERČANY
FOTBALOVÉ
UT KÁNÍ ROKU
STARÁ GARDA JABLONNÁ vs. AMFORA KLUB PRAHA
sout že pro d ti
atraktivní ceny
občerst vení
Kádr hráč Amfora 2011: Karel Abraham, Ota Balage, Petr Bende, Jan Berger, P emysl Bičovský, Karel Bláha, Vladimír Čech, Jan Čenský, Jožka Černý, Martin Dejdar, Karol Dobiaš,
Jan Fiala, ubomír Focko, Richard Genzer, Pavol Habera, Ivan Hašek, Stanislav Hložek, Pavel Hor ák, Ji í Hrdina, Vladimír Hron, Vladimír Hruška, František Jakubec, Pavlín Jirk ,
Petr Kostelník, Josef Lébr, Ladislav Maier, Zdenek Merta, Zbyn k Merunka, Martin Michal, Josef Alois Náhlovský, Paulo Nanque, Ji í Novotný,
Petr Novotný, Vasilis Panatsis, Vašo Patejdl, Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Petr Rada, Filip Renč, Jan Rosák, Petr Salava, Tomáš Savka, Ji í Sedláček, Lešek Semelka, Horst Siegl,
Roman Skamene, dr. Jan Skorkovský, Viktor Sodoma, Pavel Steiner, Kamil St ihavka, Michal Suchánek, Roman Šebrle, Ji í Ševčík, Karel Šíp, Václav Tittelbach, Sagvan Tofi,
Aleš Valenta, Tomáš Verner, Ond ej Vetchý, Pavel V trovec, Petr Vondráček, Petr Vrabec, Robert Zm lík, Ji í Zonyga, Pavel Zuna, Miroslav Žbirka.
• o poločase p estávkový program pro d ti
• hlavní atrakce: v ystoupání v horkovzdušném balónu
• slosovatelné bulletiny o hodnotné ceny (hlavní cena let balonem
a mobilní telefon)
• možnost získání podpis slavných osobností Amfory
• občerst vení zajišt no
• vstupné 60 Kč, d ti do 15 let mají vstup zdarma
rozhodčí: Pavlín Jirk
moderace: Petr Novotný
p estávkové sout že: Petr Salava
čestný výkop:
Helena Vondráčková
H išt TJ Jablonná nad Vltavou
Ned le 11. 9. 2011 10.30 hod.
í
án
v
o
r k ís t
a
p vm
číslo 35
JISKRA
III. TŘÍDA - ODD. B
1. kolo:
Radošovice - SK Načeradec 4:2, Postupice
- Louňovice 0:0, Kondrac B - Tr. Štěpánov B
5:1, Tichonice - Ratměřice 0:4, D. Kralovice
- Mezno 4:0, Nesp. Lhota - Křivsoudov 3:2,
Veliš - Bílkovice 0:3
tabulka po 1. kole:
1. Kondrac B
1
2. D. Kralovice
1
3. Ratměřice
1
4. Bílkovice
1
5. Radošovice
1
6. Nesp. Lhota
1
7. Postupice
1
8. Louňovice
1
9. Křivsoudov
1
10. SK Načeradec 1
11. Veliš
1
12. Tr. Štěpánov B 1
13. Tichonice
1
14. Mezno
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
5: 1
4: 0
4: 0
3: 0
4: 2
3: 2
0: 0
0: 0
2: 3
2: 4
0: 3
1: 5
0: 4
0: 4
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
2. kolo:
sobota 3. září: Bílkovice - D. Kralovice, Louňovice - Kondrac B, SK Načeradec - Postupice, Křivsoudov - Tichonice
neděle 4. září: Radošovice - Mezno, Tr. Štěpánov B - Nesp. Lhota (14:00), Veliš - Ratměřice (15:00)
Lukáš „Lunda“ Brejla z Krusičan si 21.srpna
2011, v den svých 24. narozenin, splnil svůj
velký sen na stadionu Letná, kde hraje své zápasy klub AC Sparta Praha, což je jeho srdeční záležitost. Před zápasem byl vybrán mezi 3
šťastlivce, kteří museli o poločase splnit nelehký
sportovní úkol. Lunda byl samozřejmě nejlepší a vyhrál originální dres s podpisem Ondřeje
Kušníra a 2 vstupenky na pohárové utkání AC
Sparta. Blahopřejeme...
-BET-
IV. TŘÍDA - ODD. A
1. kolo:
Poříčí B - Bystřice B 5:0, Neveklov B - Lešany
2:0, Čerčany - Heřmaničky A 7:1, Křečovice Jablonná 7:0, Bukovany - Pecerady (dohrávka 28.9. 16:30), Úročnice B - Václavice 5:3
fotbalový víkend
27. - 28. srpna 2011
II. TŘÍDA OP
1. kolo:
Ostředek - Struhařov 1:0, Olbramovice - Popovice 3:2, Jírovice - Jankov 0:3, Vr. Janovice
- Teplýšovice B 1:2, Maršovice - Pravonín 2:0,
Tr. Štěpánov - Neveklov 3:1, Divišov - Miřetice 2:2
tabulka po 1. kole:
1. Jankov
1
2. Tr. Štěpánov 1
3. Maršovice
1
4. Olbramovice 1
5. Teplýšovice B 1
6. Ostředek
1
7. Divišov
1
8. Miřetice
1
9. Popovice
1
10. Vr. Janovice
1
11. Struhařov
1
12. Neveklov
1
13. Pravonín
1
14. Jírovice
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3: 0
3: 1
2: 0
3: 2
2: 1
1: 0
2: 2
2: 2
2: 3
1: 2
0: 1
1: 3
0: 2
0: 3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
2. kolo:
sobota 3. září: Neveklov - Jírovice, Popovice
- Vr. Janovice, Ostředek - Olbramovice
neděle 4. září: Struhařov - Miřetice (15:00),
Jankov - Divišov, Pravonín - Tr. Štěpánov,
Teplýšovice B - Maršovice
III. TŘÍDA - ODD. A
1. kolo:
Úročnice - Týnec B 4:1, Přestavlky - Nespeky
B 3:5, Netvořice - Chocerady B 9:3, Pyšely Votice C 4:2, Miličín - Zaječice 3:3, Bystřice
- Krhanice 2:2, Soběhrdy - Myslič 5:0
tabulka po 1. kole:
1. Netvořice
1
2. Soběhrdy
1
3. Úročnice
1
4. Nespeky B
1
5. Pyšely
1
6. Miličín
1
7. Zaječice
1
8. Bystřice
1
9. Krhanice
1
10. Přestavlky
1
11. Votice C
1
12. Týnec B
1
13. Myslič
1
14. Chocerady B 1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
9: 3
5: 0
4: 1
5: 3
4: 2
3: 3
3: 3
2: 2
2: 2
3: 5
2: 4
1: 4
0: 5
3: 9
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2. kolo:
sobota 3. září: Zaječice - Bystřice, Chocerady
B - Pyšely, Votice C - Miličín (14:00, UMT)
neděle 4. září: Myslič - Krhanice, Nespeky B
- Netvořice (14:00), Týnec B - Přestavlky, Soběhrdy - Úročnice (10:15)
tabulka po 1. kole:
1. Křečovice
1
2. Čerčany
1
3. Poříčí B
1
4. Úročnice B
1
5. Neveklov B
1
6. Václavice
1
7. Lešany
1
8. Bystřice B
1
9. Heřmaničky A 1
10. Jablonná
1
11. Bukovany
0
12. Pecerady
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
7: 0
7: 1
5: 0
5: 3
2: 0
3: 5
0: 2
0: 5
1: 7
0: 7
0:0
0:0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
2. kolo:
sobota 3. září: Jablonná - Bukovany, Heřmaničky A - Křečovice, Václavice - Neveklov B,
Poříčí B - Úročnice B
neděle 4. září: Bystřice B - Pecerady, Lešany
- Čerčany
IV. TŘÍDA - ODD. B
1. kolo:
Mezno B - Sedlec-Prčice B 1:2, Heřmaničky
B - Maršovice B 1:0, Budenín - Jankov B 4:1,
Miličín B - Drachkov 3:3, Olbramovice B - SK
Přestavlky 4:3, Ratměřice B - Vr. Janovice B
1:7
tabulka po 1. kole:
1. Vr. Janovice B 1
2. Budenín
1
3. Olbramovice B 1
4. Sedlec-Prčice B 1
5. Heřmaničky B 1
6. Miličín B
1
7. Drachkov
1
8. SK Přestavlky 1
9. Mezno B
1
10. Maršovice B
1
11. Jankov B
1
12. Ratměřice B 1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
7: 1
4: 1
4: 3
2: 1
1: 0
3: 3
3: 3
3: 4
1: 2
0: 1
1: 4
1: 7
IV. TŘÍDA - ODD. C
1. kolo:
Přestavlky B - Popovice B 2:2, Nesp. Lhota B
- Libež 2:4, Kladruby - Postupice B 3:2, Ostředek B - Divišov B 3:3, Čechtice A - Chotýšany
B 3:1, Struhařov B - Soběhrdy B 3:2
4: 2
3: 1
3: 2
Struhařov B
Ostředek B
Divišov B
Přestavlky B
Popovice B
Soběhrdy B
Postupice B
Nesp. Lhota B
Chotýšany B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3: 2
3: 3
3: 3
2: 2
2: 2
2: 3
2: 3
2: 4
1: 3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
2. kolo:
sobota 3. září: Divišov B - Soběhrdy B, Libež Kladruby, Popovice B - Nesp. Lhota B (14:00),
Chotýšany B - Přestavlky B
neděle 4. září: Postupice B - Struhařov B
(15:00), Ostředek B - Čechtice A
Ratměřice
Olbramovice
Radošovice
Bystřice
Maršovice
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4: 0
5: 2
2: 5
0: 4
2: 7
3
3
3
3
3
0
0
0
2. kolo:
neděle 4. září: Maršovice - Bystřice, Radošovice - Ratměřice, Bl. Načeradec - Olbramovice (14:00)
OP ST. ŽÁCI
1. (2.) kolo: (10:15)
sobota 3. září: Bílkovice - Poříčí (11:00), Miličín - Sedlec-Prčice, Postupice - Křivsoudov,
Čechtice - Bystřice (11:00)
neděle 4. září: Teplýšovice - Tr. Štěpánov
OS ST. ŽÁCI 6+1
IV. TŘÍDA - ODD. D
1. kolo:
Kamberk - Tichonice 7:0, Bl. Načeradec - D.
Kralovice B 3:1, Čechtice B - Louňovice B 2:3,
Pravonín B - Křivsoudov B 3:3, Vracovice Hulice 2:3, Libouň - Zdislavice B 7:2, Keblov
- Miřetice B 6:1
tabulka po 1. kole:
1. Kamberk
1
2. Libouň
1
3. Keblov
1
4. Bl. Načeradec 1
5. Hulice
1
6. Louňovice B
1
7. Pravonín B
1
8. Křivsoudov B 1
9. Čechtice B
1
10. Vracovice
1
11. D. Kralovice B 1
12. Zdislavice B
1
13. Miřetice B
1
14. Tichonice B
1
2.
3.
4.
5.
6.
1. (2.) kolo: (10:15)
sobota 3. září: Louňovice - Vlašim B, Vr. Janovice - Pyšely, Popovice - Neveklov (9:30)
neděle 4. září: Úročnice - Kondrac (11:00),
Tichonice - Maršovice (9:30), Lešany - Olbramovice
OP ML. ŽÁCI 7+1
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1. (2.)kolo: (10:15)
sobota 3. září: Sedlec-Prčice - Chocerady
(11:00), D. Kralovice - Vr. Janovice (11:00),
Benešov B - Myslič (11:00, ZS)
neděle 4. září: Křečovice - Týnec, Krhanice Veliš (9:30)
2. kolo:
sobota 3. září: D. Kralovice B - Miřetice B,
Zdislavice B - Keblov, Hulice - Libouň, Tichonice B - Pravonín B, Křivsoudov B - Vracovice
(14:00)
neděle 4. září: Louňovice B - Kamberk, Bl.
Načeradec - Čechtice B
1. (2.) kolo: (10:15)
sobota 3. září: Sedlec-Prčice - volno, Tichonice - Nespeky (9:30), Jírovice - Benešov, Čechtice - Bystřice (9:30)
neděle 4. září: Týnec - Vlašim (9:30), Chotýšany - Teplýšovice
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
7: 0
7: 2
6: 1
3: 1
3: 2
3: 2
3: 3
3: 3
2: 3
2: 3
1: 3
2: 7
1: 6
0: 7
1. (2.) kolo: (10:15)
sobota 3. září: Kosova Hora - Tr. Štěpánov,
Ratměřice - Pravonín (15:00), Soběhrdy Mezno (11:00)
neděle 4. září: Úročnice - Zdislavice (9:30)
1. (2.) kolo:
sobota 3. září: D. Kralovice - Poříčí (11:15),
Vlašim B - Pravonín (10:00, Luka 2)
neděle 4. září: Čechtice - Čerčany, Divišov Tichonice, Chocerady - Úročnice
OS DOROST
1. kolo:
Bl. Načeradec - Maršovice 7:2, Olbramovice Radošovice 5:2, Ratměřice - Bystřice 4:0
7: 2
3
Pohár OFS Benešov 2011/2012
DOSPĚLÍ
2.kolo
STŘEDA 14.září (17:30)
Úročnice B - Pyšely
Kladruby - Myslič
Lešany - Struhařov
Bl. Načeradec - D. Kralovice
Vracovice - SK Načeradec
Bukovany - Soběhrdy
Kamberk - Louňovice
Pravonín B - Křivsoudov
Olbramovice B - Netvořice
STŘEDA 21. září (17:30)
Budenín - Bystřice
Do 3. kola postupují přímo účastníci OP
(Popovice, Miřetice, Jankov, Ostředek)
a ze III.tř. nejlépe umístěná družstva z
konečné tabulky 2010/11
(Úročnice A, Ratměřice).
3. kolo Poháru OFS Benešov
se bude konat ve středu 28.září 2011
v 16,30 hod. (st. svátek).
OP ST. PŘÍPRAVKA 5+1
OS ST. PŘÍPRAVKA 5+1 - ODD. A
OP DOROST
tabulka po 1. kole:
1. Bl. Načeradec 1 1 0 0
OS ML. ŽÁCI 5+1
1. (2.) kolo: (10:15)
sobota 3. září: Zaječice - Maršovice (hř. Pyšely), Senohraby - Neveklov, Soběhrdy - Olbramovice (9:30)
neděle 4. září: Týnec B - Miličín (11:15), Jankov - Nespeky B
OS ST. PŘÍPRAVKA 5+1 - ODD. B
1. (2.) kolo: (10:15)
sobota 3. září: Nesp. Lhota - Vlašim B, Miřetice - Kondrac, Tr. Štěpánov - SK Načeradec
(9:30), Bílkovice - Křivsoudov (9:30)
neděle 4. září: Tichonice B - Zdislavice
(11:00), Ostředek - Struhařov
Zprávy STK OFS Benešov
(schůze 24. srpna 2011)
• FK Fercom Týnec - SK Načeradec
(finále Poháru OFS ml. žáci, 5.6.2011
Divišov): Na základě rozhodnutí DK
OFS dne 23.8.2011 ohledně neoprávněného startu hráče SK Načeradec na cizí
RP v pohárovém utkání dne 25.6.2011
v Divišově, ruší STK výsledek dosažený
na hřišti 1:2 a přiznává kontumačně
3:0 ve prospěch družstva FK Fercom
Týnec. Družstvo FK Fercom Týnec se
takto stává vítězem poháru mladších
žáků OFS Benešov pro soutěžní ročník
2010/11. Při nejbližší příležitosti bude
družstvu předán putovní pohár a pohár
pro vítěze.
• FC Libouň - FC Vracovice (pohár,
20.8., RO Smitka): Za porušení RS,
kap. IXX. (nečitelnost zápisu o utkání)
ukládá STK oddílu Libouň pokutu ve
výši 200Kč.
• Nedodání soupisky v termínu:
Miřetice, Popovice, Votice A, Votice B,
Chocerady, Nespeky, Týnec, Heřmaničky A doplnění, Heřmaničky B doplnění,
Sedlec-Prčice, Zdislavice
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
2. kolo:
sobota 3. září: SK Přestavlky - Heřmaničky B,
Mezno B - Olbramovice B
neděle 4. září: Sedlec-Prčice B - Drachkov,
Jankov B - Miličín B (14:00), Vr. Janovice B Budenín (10:15), Maršovice B - Ratměřice B
tabulka po 1. kole:
1. Libež
1 1 0 0
2. Čechtice A
1 1 0 0
3. Kladruby
1 1 0 0
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
strana -15-
Zprávy DK OFS Benešov
(schůze 23. srpna 2011)
Tresty nepodmíněné:
• Hruška Lukáš - Netvořice (1 SU od
21.8.) * Pýcha Tomáš - Václavice (1 SU
od 21.8.)
• Prominutí zbytku trestu (činnost byla
uvolněna dnem 24.8.): Mleziva Tomáš Kondrac B
Ostatní:
• Slavoj Čerčany: Za nedostavení se
družstva dospělých k pohárovému zápasu dne 20.8.2011 do Úročnice ukládá
DK oddílu Slavoj Čerčany pokutu ve
výši 2.500Kč.
Favorit nevyhrál (...ani set)
Jak je již tradicí, zúčastnili se benešovští basketbalisté různých věkových kategorií a
jejich rodinní příslušníci pod názvem MCSM (My Co Spolu Mluvíme) oblíbeného volejbalového turnaje Popovické sako 2011. Povzbuzeni náhodným loňským čtvrtým místem nastoupili do turnaje natěšeni na utkání s poloprofesionálními volejbalisty z celého
okresu a širokého okolí. Jejich nadšení do turnaje ale nevydrželo dlouho - s výsledky
0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1 a 0:2 se rozloučili s vidinou zisku nějakého z pohárů a ještě před
vyhodnocením výsledků raději opustili po anglicku (tedy bez placení) s ostudou postranním vchodem areál popovického zimáku se slovy: „... asi by to chtělo do příště trochu
potrénovat, co?...“
Text a foto: Milan Woitsch
Turnaj Popovické sako 2011 vyhrálo volejbalové družstvo z Milovanic, druzí skončili
hráči z Čerčan, třetí místo zůstalo doma v rukou týmu Popovice „M“, a bramborovou
medaili vybojoval Benešov „M“. Na dalších místech se umístila družstva 5+1 (mladé
dámy z Benešova), Postupice a MCSM.
-r-
• FK Fercom Týnec - SK Načeradec
(finále Poháru OFS ml. žáci, 5.6.2011
Divišov): DK OFS projednala okolnosti neoprávněného startu hráče na
cizí RP ve finálovém utkání poháru
mladších žáků dne 25.6.2011 v Divišově.
Neoprávněný start hráče byl potvrzen.
Rozhodnutí DK: Postřihač Petr - VD
(zastavení funkce VD nepodmíněně na
6 měsíců od 24.8.2011 do 23.2.2012).
Oba vítězné poháry byly zástupci oddílu
vráceny dne 23.8. Oddílu SK Načeradec
se ukládá pokuta ve výši 1.500Kč. Od
potrestání hráče se upouští.
strana -16-
JISKRA
číslo 35
1. nadzemní podlaží - 2 samostatné byty nebo 2 kanceláře s kompletním
sociálním zázemím. Z obou bytů jsou
nádherné výhledy do historické Pražské
ulice a na Žižkovo náměstí, kde se pořádá řada historických, kulturních, velikonočních a vánočních akcí. Rekonstrukce
je hotova z 80%.
2.-3. nadzemní podlaží - zde je vyprojektován luxusní 2 podlažní apartmán s
obrovskou terasou nebo možno provést 2
menší byty. Rekonstrukce nebyla zahájena - provedeno pouze schodiště do podkroví a umístění rekuperační jednotky
pro celý dům.
Prohlídka možná po dohodě s majitelem domu.
• pro české a ruské zájemce:
ing. Jiří Stibůrek
00420 737 230 230
[email protected]
• pro německé, italské, španělské a rakouské zájemce:
ing.Petra Maňasová
00420 737 230 290
[email protected]
Jiskra reality • Jiskra reality
byty-nemovitosti
➢ 01-02 Pronajmu byt 2+kk v centru Benešova, v novém domě s výtahem, garáž.
Tel. 603 854 522.
➢ E-14 Koupím RD se zahradou v Benešově. RK nevolat. Tel. 606 374 220.
➢ G-03 Prodám zrekonstruovaný byt 2+1 ve
Voticích. Ihned k nastěhování, při rychlém
jednání možná sleva. Tel. 739 064 920.
➢ 19-03 Pronajmu dlouhodobě 3+1 v Benešově. Nájem včetně poplatků 11.000Kč.
Spěchá. Tel. 721 738 818.
➢ 19-04 Prodám družstevní byt 3+1 ve Voticích. Tel. 731 352 423.
➢ G-19 Prodám stavební parcelu u Podhrázkého rybníka pod žel. stanicí Tomice.
Pozemek je rovina, situován jiho-východně.
IS jen el., ostatní nutno zbudovat. Parcela je
5700m2, možno rozdělit na 4 zahrady.Tel.
723 844 604. RK prosím nevolejte děkuji.
➢ 19-09 Pronajmu byt v centru Benešova,
2+1 + kk. Cena 9.000Kč vč. poplatků.
Tel. 723 585 648.
➢ 19-08 Pronajmu byt 2+kk ve Václavicích,
část. zařízený. Cena 5.000Kč.
---------------------------------------------➢ X-31Hledám trvalý pronájem malého,
samostatného bytu 1+kk, 1+1 v Benešově, či v nejbližším okolí. Jsem zaměstnaný,
bezproblémový nájemník. Potřebuji klid a
soukromí pro svoji grafickou práci.
Tel. 722 739 866.
---------------------------------------------➢ 19-10 Pronajmu byt 3+1 v Čelivě, bezdětné rodině středního věku. Nájem 4.000Kč +
1 nájem kauce. Tel. 607 966 973.
➢ G-20 Prodám byt 3+1, OV, Týnec n. Sáz.,
cena 1.390.000Kč. Tel. 777 846 518.
➢ G-24 Pronajmu byt 1+1 40m2, část. zařízený, v centru BN, bezbariérový přístup.
Cena 5.000Kč/měs. + poplatky. Volný od 1.
10. 2011. Tel. 603 239 319.
➢ 19-11 Pronajmu byt v Poříčí n. Sáz. 65m2,
2+kk, v 1. patře. Nájem 5.000Kč, dva nájmy
předem. Tel. 776 162 089.
➢ G-27 Prodám rodinný dům se zahradou,
vhodný pro podnikatele. Tel. 603 815 833.
PRODEJ
historický dům Tábor č.p. 13
➢ G-29 Prodám, nebo pronajmu byt 2+1 v Žižkovo náměstí
OV v Bystřici. Tel. 777 888 889.
➢ PRODÁM - Pozemky se nacházejí v obci Babice u Říčan (dálnice D1) u lesa. Orientace na jih, svažitost terénu 2%. Ke každému pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě
(vodovod, plyn, elektřina a kanalizace). Ceny za m2 je 2.250Kč (nejsem plátce DPH prodej přímo od majitele pozemků). Jana Marešová, telefon: 603 329 215.
Cena: 23.990.000Kč za nemovitost cena k jednání.
Dům nabízí k prodeji přímo vlastník
nemovitosti.
Informace o domě najdete v jazycích
němčina, ruština, italština, angličtina,
francouština, španělština a čeština na
www.eltsen.cz/tabor
Exclusivní rohový historický dům přímo v historickém centru města Tábor. Z
domu je krásný výhled na historické Žižkovo náměstí a také do hlavní frekventované historické táborské ulice Pražská, v
jejíž ose tento dům leží. Dům má celkem
5 podlaží, z nichž 3 jsou po generální
rekonstrukci, 1 patro je před dokončením generální rekonstrukce, v podkroví
domu je prostor pro dvoupodlažní luxusní 300 metrový apartmán s velkou terasou s výhledem do ulice Pražská a čeká
na rekonstrukci. V domě byl proveden v
roce 2004 a 2005 kompletní historický a
stavební průzkum Husitským muzeem
Tábor. Dům je nemovitou historickou
památkou a patří mezi nejstarší objekty
v Táboře.
2. podzemní patro - táborské katakomby, po generální rekonstrukci - využití vinný sklep - pro bar či restauraci v 1.
podzemním podlaží
1. podzemní patro - bar nebo restaurace, po generální rekonstrukci, klimati-
zováno, samostatný vchod do prostoru z
boku domu - prostor může být pronajat
samostatně, restaurace je zatím vybavena
nábytkem majitele domu - možno výhodně odkoupit
Přízemí - kavárna, restaurace, cukrárna, prodejní prostor po generální rekonstrukci, klimatizováno, samostatný
vchod do kavárny z boku domu - prostor
může být pronajat samostatně, restaurace je zatím vybavena nábytkem majitele
domu - možno výhodně odkoupit. V přízemí je také pronajat prostor pro prodej
tabáku, novin a suvenýrů se samostatným vchodem.
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
PRODEJTE
SVOU
NEMOVITOST
S JISKROU
[email protected]
TRAFIKA M&M TOBACCO
cigarety•tabák•tabákové výrobky•doutníky
noviny•časopisy•pohledy•přání•DVD•CD
bagety•velký výběr nealko i alko nápojů
točená zmrzlina z Opočna•terminál Sazka
M&M Tobacco
Nádražní 2127, 256 01 Benešov
telefon: 724 028 753 • e-mail: [email protected] • www.tobacco.cz
inzerce: [email protected] • telefon: 317 726 636 • mobil: 734 688 588
různé
nabízíme zaměstnání
➢ Provádím veškeré zednické a pomocné
práce (fasády, zdění, omítky, betony, SDK
atd.). Tel. 739 817 549.
➢ F-09 Přijmeme topenáře a servisního
technika kotlů. Obě pozice i na ŽL - možnost zaučení, www.liska-servis.com. Tel.
603 781 746.
➢ Ateliér JIRO vytváří obrazy - olejomalby
na zakázku. Obrazy, krajiny, zátiší, domy,
portréty atd. Tel. 603 537 350.
➢ EKOLIKVIDACE a odtahy autovraků
zdarma. Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
➢ LPG přestavby levně a kvalitně.
Tel. 602 735 076 AUTO S. V. A.
➢ 18-28 Nabízím hlídání 2-6letých dětí v
malém kolektivu v rodinném domě se zahradou. Více na . Tel. 774 292 239.
➢ G-15 Provádím malování, štukování,
stěrkování, lakování. Ochotně a rychle. Tel.
606 227 390.
➢ H-01 Přijmeme lektory pro výuku angličtiny a dalších jazyků v Benešově a ve Vlašimi. Více info na tel. 777 720 539 nebo na
e-mailu [email protected]
➢ 19-02 Přijmeme soustružníka – frézaře.
Tel. 608 666 833.
➢ 19-05 Restaurace v Sedlec - Prčici přijme
číšníka na HPP. Dlouhý - krátký týden,
dobré platové podmínky. Tel. 774 657 066.
➢ 18-22 Přijmu řidiče na MKD. Tel. 774 827
986.
➢ 19-16 Menší nákladní autodoprava v Benešově přijme účetní s praxí (účetnictví,
daně, mzdy, personalistika), i na ŽL. Nástup ihned. E-mail: zamestnanivdoprave@
seznam.cz
hledám zaměstnání
➢ Hledám práci na 4 hodiny denně, manuální nebo roznos letáků apod. Tel. 731 978
275.
TÝDENÍK BENEŠOVSKA, VLAŠIMSKA, VOTICKA, POSÁZAVÍ A STŘEDNÍHO POVLTAVÍ
➢ G-26 Hledám brigádu na 4 hodiny: hlídání dětí, výpomoc v rodinách, mytí oken,
sekání trávy, nákupy…Tel. 606 456 855.
auto - moto
➢ 09-17 Koupím staré motocykly, auto-moto díly, literaturu. Tel. 327 591 267, 602 978
492.
prodám
➢ G-28 Prodám ložnici málo použitou, zn.
Versai, levně. Tel. 603 815 833.
➢ 9-06 Prodám roční kobylku ČT, cena
15.000Kč. Tel. 607 826 448.
koupím
➢ A-04 Koupím triodou, elektromotory,
startéry, chladiče a autobaterie, stabilní
motor, i nefunkční, likvidace - výkup pozůstalostí, starožitností vyklízení objektů před
prodejem nebo před bouráním. Tel. 607 160
158.
➢ 18-23 Koupím vlašské ořechy (nevyloupané), letošní i loňské. Tel. 602 809 776.
daruji
➢ Za odvoz daruji starší menší sedačku,
dvojsed, zelená barva, rozkládací (1,5 lůžka), s úložným prostorem. Benešov. Tel. 777
66 55 45.
❦ Dne 18. července uplynuly 3 smutné roky
od úmrtí naší maminky a babičky, paní
Emílie Tlamichové z
Drachkova. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s
námi. Dcery Miluše
a Jitka s rodinami a
synové Milan a Jindřich.
zvířectvo
➢ 19-14 Prodám 3 čistokrevná britská modrá koťátka. Jedna kočka a dva kocouři. Odběr v pol. září. Cena na kotě 2 500 Kč. Tel.
605 388 220.
vzpomínáme
❦ Dne 30. srpna
tomu bylo 12 let, kdy
nás navždy opustila naše dcera, Olga
Votrubová z Drachkova. Stále vzpomínají rodiče a sestra s
rodinou.
❦ Čas plyne, nevrátí co vzal, Ty žiješ, tatínku, v našich srdcích dál.
Dne 26. srpna uplynulo 12 smutných let, co
nás opustil náš milý manžel, tatínek a dědeček, pan František Sysel z Budkova. Stále
vzpomínají manželka, děti a vnoučata.
Týdeník vydává: JISKRA Benešov s.r.o., Žižkova 2040, 256 01 Benešov, IČO 24 78 01 97, ISSN 1212 2416, MK ČR E 10771, ročník: LIII, Šéfredaktorka: Irena Franková [email protected], tel. 734 688 988, sport - redaktorka: Helena Novotná - [email protected], tel. 734 688 588, adresa redakce: Žižkova 2040, 256 01
Benešov, telefon/fax: 317 726 636, inzerce: [email protected], 317 726 636, předplatné: info., objednávky a změny přijímáme na [email protected],
tel. 317 726 636, výroba: MKstudio Benešov, tiskne: Grafotechna Print, spol. s r.o., rozšiřuje: Mediaprint & Kapa. Jiskra vychází každý čtvrtek. Předplatné pro rok 2011
je: půlroční 325Kč, roční 650Kč. Nevyžádané příspěvky a fotografie a nevracejí. Příspěvky dopisovatelů nemusí vždy vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje
v případě potřeby příspěvky upravovat.
Download

Zobrazit