PŘÍJMENÍ a JMÉNO STUDENTA:
SKUPINA:
FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 10
Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte
výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR
KE KAŢDÉMU ÚKOLU.
Úkol č. 1
„Důkaz účinnosti ptyalinu při trávení škrobu“
Úkol č. 2
„Pot a potní ţlázy“
Úkol č. 3
Vypracujte kontrolní úkoly za kapitolou č. 10 ve skriptech:
Hruška, M.: Fyziologie ţivočichů a člověka, I. a II. díl,
viz internet: http://www.biologie-psjg-hk-uhk.webnode.cz
Úkol č. 1
„Důkaz účinnosti ptyalinu při trávení škrobu“
NEOPOMEŇTE!
a) prostudovat přípravu škrobového mazu
b) připravte filtrát slin Nutno dodržet 20 ml vody!
Pokyny pro celou skupinu:
- filtrát připravte do tří kádinek od tří různých osob
- s každým filtrátem proveďte celý úkol, tj. 3 x 3 zkumavky!
- roztok z každé zkumavky bude analyzován na sacharidy: a) Lugolovým roztokem
a Fehlingovým roztokem:
o 1. ihned po dostatečném promíchání
o 2. po třicetiminutovém zahřívání ve vodní lázni nebo v termostatu. V
případě neúspěchu pokus opakujte.
c) průběžné a celkové výsledky zaznamenejte do přehledné tabulky
Úkol č. 2
„Pot a potní ţlázy“
NEOPOMEŇTE!
a) připravte si roztoky AgNO3 a (CH3COOH)2Pb
b) nejméně na tři různá místa těla přikládejte postupně na 20 vteřin třikrát kousek
červeného savého papíru a všech devět kousků analyzujte podle návodu. V případě
neúspěchu pokus opakujte.
c) totéž jako v bodě b), ale s jiným roztokem a bílým savým papírem
d) všechny výsledky zaznamenejte do přehledné tabulky
Důkaz účinnosti ptyalinu při trávení škrobu
Úkol: Trávicí účinek je v ústech poměrně malý, neboť na potravu působí enzym
ptyalin krátký čas. Jestliže při laboratorním pokuse působí ptyalin dostatečně dlouhý
čas, hydrolyzuje škrob na maltózu.
Materiál a pomůcky: filtrát slin, škrobový maz, Lugolův roztok, Fehlingův roztok, 4
% HCl, 4 zkumavky, stojan, 4 skleněné tyčinky, porcelánová destička, 2 dělené 5 ml
1
PŘÍJMENÍ a JMÉNO STUDENTA:
SKUPINA:
pipety, vodní lázeň nebo termostat, teploměr, držadlo na zkumavky, 100 ml kádinka,
kapátko, nálevka s filtrem, tužka na sklo, destilovaná voda.
Příprava škrobového mazu: 1 g práškového škrobu protřepeme s 15 ml vody a
suspenzi vylijeme do kádinky s 85 ml vroucí vody. Dobře promícháme a ochladíme.
Takto jsme připravili 1% roztok škrobu (škrobový maz).
Příprava slin: pootevřeme ústa a zlehka masírujeme tvář od ucha k bradě. Do úst si
nabereme asi 20 ml vody a podržíme je asi 3 minuty. Potom tekutinu vypustíme do
nálevky s filtračním papírem. Filtrát zachytíme do kádinky.
Postup: Do tří zkumavek označených čísly 1 až 3 napipetujeme po 2 ml škrobového
mazu, který zředíme stejným množstvím destilované vody. Zkumavka č. 1 bude
kontrolní, do druhé přidáme 5 kapek filtrátu slin, do 3. přikápneme 0, 5 ml 4% HCl a
5 kapek filtrátu slin.
Obsah zkumavek protřepeme a provedeme kontrolu Lugolovým roztokem. Na
porcelánovou destičku naneseme z každé zkumavky malou kapku roztoku, pro
každou zkumavku použijte jinou tyčinku. Ke každé kapce přidáme Lugolův roztok,
obráceným koncem tyčinky obě kapky smícháme a pozorujeme reakci. Potom
zkumavky vložíme do vodní lázně (37OC až 40OC) asi 30 minut. Znovu provedeme
zkoušku Lugolovým roztokem. Pak ve zkumavce č. 2, když byly reakce negativní,
dokážeme Fehlingovým roztokem disacharid maltózu.
Výsledek: Ve zkumavce č. 1 se roztok zbarvil na modro, v zkumavce č. 2 je reakce
pozitivní a ve zkumavce č. 3 je reakce negativní.
Závěr: Polysacharidy se trávicím procesem rozkládají až na monosacharidy, které se
mohou vstřebávat. Proces, který začíná v ústech, pokračuje a dokončí se v tenkém
střevě hydrolýzou polysacharidů až na glukózu.
Odstraňování nepotřebných látek z organismu – VYLUČOVÁNÍ
Pot a potní ţlázy
Složení potu je velmi proměnlivé: Kromě vody (asi 98%), NaCl (0,1 až 0,37%),
močoviny (0,3 až 0,5 %) obsahuje kyselinu mléčnou, propionovou a další látky.
Typický nepříjemný zápach potu je způsoben bakteriemi a jejich produkty. Potní
žlázy jsou na povrchu těla nerovnoměrně rozloženy. Nejvíce jich je na dlaních,
chodidlech, v podpaží a na čele. Nejméně je jich na zádech, lících, ramenou,
předkolení. Rozložení žláz a obsah NaCl v potu dokážeme pokusem. Podobně
dokážeme bílkoviny.
Materiál a pomůcky: lupy, kousky červeného pijavého papíru (pásky 2x3 cm), pásky
filtračního papíru, šablonu 1x1 cm (např. vystřižený čtvereček ve tvrdším papíru), 0,
25% roztok dusičnanu stříbrného (AgNO3) v hnědé lahvičce, roztok octanu
olovnatého - 0, 25% (CH3COOH)2Pb, pinzeta, žehlička s podložkou na žehlení nebo
termostat.
Postup důkazu chloridů v potu: Kousky pijavého papíru postupně přikládáme
(nejméně tři kousky na každé zvolené místo) jednotlivě na různá místa povrchu těla.
Na určitém místě papír na 20 sekund přitlačíme. Potom papír pinzetou sejmeme a
ponoříme do roztoku AgNO3. Vzniká AgCl podle rovnice:
AgNO3 + NaCl ------------------> AgCl + Na NO3
Použité papíry vystavte působení přímého slunečního světla (popř. meotaru).
Výsledek: Na papíru se tvoří bílé skvrny vyloučeného AgCl, které na světle postupně
modrají, až zčernají. Černé skvrny na papíru označují ústí potních žláz. Na
exponovaný papír přiložíme šablonu s 1 cm2 čtverečkem a počítáme, kolik potních
žláz je na ploše 1 cm2 vybraných částí povrchu těla. Výsledky zapište do tabulky.
2
PŘÍJMENÍ a JMÉNO STUDENTA:
SKUPINA:
Postup důkazu bílkovin v potu: Podobně jako v předcházející úloze odsajeme pot
kouskem bílého filtračního papíru. Potom ho na chvíli ponoříme do roztoku 0, 25%
(CH3COOH)2Pb. Navlhčený papír zahřejeme žehličkou.
Výsledek: Teplem rozložená bílkovina uvolňuje H2S a jeho působením se z octanu
olovnatého uvolní černý PbS podle rovnice:
(CH3COOH)2Pb + H2S ------------------> 2 CH3COOH + PbS
Závěr: Za hodinu může člověk vyloučit až 1,7 litru potu. Nadměrné pocení způsobuje
dehydrataci těla spojenou s velkou ztrátou solí. Odpařováním potu se organismus
ochlazuje. Proto je kůže také důležitým termoregulačním ústrojím těla.
Činidla a roztoky:
Lugolův roztok: jodid draselný – 10 g, jod – 5 g, destilovaná voda – 100 cm3
Fehlingův roztok I: síran měďnatý – 34,65g CuSO4, destilovaná voda – dolít do 500
cm3
Fehlingův roztok II: NaOH – 60 g, vínan sodno-draselný KnaC4H4O6.4H2O – 173 g,
destilovaná voda – dolít do 500 cm3
Fehlingův roztok I. a II. smíchat až těsně před použitím v poměru 1 : 1.
Fehlingova roztoku se používá k důkazu monosacharidů, které mají jako cukr
hroznový a sladový volnou aldehydickou skupinu. Monosacharidy a disacharidy
redukují po přidání Fehlingova roztoku hydroxid měďnatý v cihlově červený oxid
měďnatý a samy přijímají kyslík. Třtinový cukr, který nemá volnou aldehydickou
skupinu, nepůsobí redukčně apod.
Úkol č. 3
Vypracujte kontrolní úkoly za kapitolou č. 10 ve skriptech:
Hruška, M.: Fyziologie ţivočichů a člověka, I. a II. díl,
viz internet: http://www.biologie-psjg-hk-uhk.webnode.cz
3
Download

FYZIV_10_09.pdf