INSTALAČNÍ MANUÁL
EV-POWER.EU (GWL/Power group)
i4wifi a.s., Průmyslová 11, 102 19 Praha 10
Tel.: +420 277 007 500, Fax: +420 277 007 529
e-mail: [email protected]
http://www.evbike.cz
INSTALAČNÍ MANUÁL
Vážený zákazníku,
Gratulujeme vám k zakoupení sady EVBIKE, věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojeni.
Elektrokolo je jedním z nejúspornějších dopravních prostředků s minimálními provozními náklady. Montážní
sada EVBIKE je určena pro přestavbu vašeho stávajícího kola na kolo s elektropohonem.
Sada EVBIKE je kompatibilní téměř s každým sériově vyrobeným kolem. Kompatibilitu a rozsah případných
úprav doporučujeme vždy, ještě před instalací, konzultovat s nejbližším servisním partnerem EVBIKE. Jejich
aktuální seznam naleznete na stránkách www.evbike.cz oddíl „Partneři“.
Jelikož je většina jízdních kol konstruována na maximální nostnost do 120 kg (váha jezdce, kola nákladu). Sada
EVBIKE a její standardní výplet jsou konstruovány také pro toto zatížení. V případě, že váhový limit 120 kg
bude překročen, je nutné zvolit výplet s vyšší nosností. Informace o speciálním ráfku a výpletu vám ochotně
sdělí servisní partner.
V ojedinělých případech se může stát, že se vám produkt nelíbí, nebo jste našli v návodu k obsluze fakt, který
by vám bránil v používání sady, prosím vraťte ji ještě před montáží v nepoškozeném originálním balení zpět.
Pro aktuální záruční podmínky a možnost vrácení se prosím obraťte na vašeho prodejce, který vám poradí, jak
správně postupovat. V případě, že tak neučiníte, nebude na záruční závady vzniklé špatným způsobem užívání
brán zřetel.
Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů!
SET EVBIKE JE PRODÁVÁN JAKO STAVEBNICE. ZA BEZPEČNOST A SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH
POŽADAVKŮ VÝSLEDNÉHO PRODUKTU PLNĚ RUČÍ PROVOZOVATEL KOLA NEBO TEN, KDO KOLO
SESTAVIL A PRODAL. DOPORUČUJEME SVĚŘIT MONTÁŽ AUTORIZOVANÉMU SERVISU EVBIKE.
POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL PŘED TÍM, NEŽ SE DO PŘESTAVBY KOLA PUSTÍTE.
2
INSTALAČNÍ MANUÁL
OBSAH
1. Výměna ráfku s motorem ............................................................................................. strana 5
2. Pedálový asistent ....................................................................................................... strana 7
3. Regulátor a kabeláž .................................................................................................... strana 8
4. Montáž ovládacího LCD panelu ..................................................................................... strana 9
5. Montáž brzdových páček, akcelerátoru, rukojetí .............................................................. strana 11
6. Montáž baterie .......................................................................................................... strana 12
7. Nabíjení ................................................................................................................... strana 15
SPECIFIKACE
●
Výkon motoru:
až 500 W při 36 V (omezeno regulátorem na 250 W)
●
Hmotnost motoru:
6,6 Kg
●
Maximální rychlost:
až 40 km/h s příšlapem (omezeno regulátorem na 25 km/h)
●
Dojezd:
30 - 70 km - v závislosti na intenzitě příšlapu, povaze terénu a použitém
akumulátoru
●
Velikost a materiál ráfku:
26" nebo 28" x 1,75", Al slitina 6061, dvojitá konstrukce (double wall)
●
Nosnost ráfku:
50 - 70 kg, přičemž nesmí být překročeno celkové zatížení kola do 120 Kg
(hmotnost zahrnuje jezdce, kolo a EVBIKE sadu)
●
Náhon:
přední, nebo zadní, dle verze zakoupené sady
●
Akumulátor:
Lithiové 36 V, kapacita dle typu, 10 Ah, 7 Ah
●
Hmotnost akumulátoru:
4,8 kg (10 Ah), 3,1 kg (7 Ah)
3
INSTALAČNÍ MANUÁL
OBSAH BALENÍ
LCD display
Ráfek s motorem
Pedálový asistent
Snímač
Snímač
Magnet
Brzdové páčky
Magnet
Akcelerátor
Baterie
Regulátor
K úspěšné přestavbě Vašeho kola na elektro kolo budete navíc potřebovat:
●
●
●
●
●
zdrhovací (stahovací) pásky pro upevnění kabelů
drobný spojovací materiál (šrouby, podložky, matice)
běžné nářadí pro demontáž a montáž (stranové klíče, imbus)
speciální stahováky (obr. 1 a - c)
základní technické dovednosti
a
b
c
1
4
INSTALAČNÍ MANUÁL
PODROBNÝ NÁVOD
1. Výměna ráfku s motorem
●
Demontujte původní kolo a přezujte plášť s duší na ráfek motoru EVBIKE.
●
Motor EVBIKE vsuňte do vidlice. Při instalaci dbejte na správný směr otáčení. Vývod kabelu je vpravo
z pohledu jezdce při normální poloze kola (obr. 3).
2
●
3
Způsob uložení ráfku je na každém kole jiný. V případě, že máte vidlici, která má kruhový otvor pro osu ráfku,
je nutné použít protiskluzné ráčny (obr. 4). Upevnění můžete vidět na obrázku 2 a 5. Ráčna se instaluje
z důvodu prokluzování osy ráfku. Ráčna není součástí balení, zakoupíte ji jako volitelné příslušenství.
Novější kola mají vidlici vybroušenou přímo pro tento typ osy. Přesto vždy doporučujeme protiskluzovou
ráčnu použit.
4
5
5
INSTALAČNÍ MANUÁL
Kroutící moment
motoru
Reakční kroutící
moment
působící na vidlici
...až dojde k prokluzu osy ráfku a poškození vidlice
Schéma uchycení protiskluzové ráčny
6
UPOZORNĚNÍ
V každém případě je nutné při montáži zajistit těsné spojení matice, podložky a povrchu vidlice.
Nedostatečné dotažení může způsobit uvolnění matice a vypadnutí kola ven z vidlice (obr. 7).
Dle typu vidlice bude možná nutno použít distanční podložku (podložka není součástí balení).
Vidlice
Matice
Motor
Hřídel
motoru
Pérová podložka (není součástí balení)
7
8
UPOZORNĚNÍ
Při montáži motoru do zadního kola (obr. 8), postupujeme stejně s následujícími odlišnostmi.
●
Navíc je nutné stáhnout zadní pastorek (více-kolečko). Pro stažení pastorku použijeme speciální stahovák
(obr. 1b). Zadní náboj motoru je připraven pouze pro montáž šroubovacího pastorku. U většiny kol
vybavených pastorkem do 7 stupňů je pravděpodobné, že budou mít šroubové uchycení. U kol
s vícestupňovým pastorkem (8 a více stupňů) přestavbu zadního kola nedoporučujeme vzhledem k možným
komplikacím při přestavbě. Pro tato kola je vhodná montáž motoru do předního kola.
●
Vývod kabelu napájení motoru bude na levé straně kola při jeho normální poloze.
●
Po namontování motoru bude třeba seřídit řazení, tak aby nedocházelo ke kolizi s motorem.
6
INSTALAČNÍ MANUÁL
2. Pedálový asistent
●
Pedálový asistent přidává potřebnou energii dle frekvence šlapání.
●
Pro instalaci tohoto zařízení je třeba demontovat středové složení. Pro tento úkon použijte stahovák
pro středová složení (viz. obr. 1a, 1c). Stahovák není součástí sady.
●
Snímač namontujte pod matici, nebo kazetu středového složení (obr. 9).
●
Nainstalujte kolečko s magnety ve správném směru, směr otáčení je na kolečku vyznačen šipkami. Vzhledem
k variabilitě montáže snímače (obr. 10), nemusí šipky na snímači vždy odpovídat směru šlapání. Správnost
snímání je vždy nutné ověřit. Finální dotažení můžete ponechat až na závěr celé instalace sady EVBIKE.
pedálový asistent
plastové kolečko s magnety
pedálový
asistent
snímač
klika
pedálu
rám kola
převodník
středové složení
9
●
Mezi snímačem a kolečkem musí být prostor o velikosti 2-5 mm. V závislosti na typu jízdního kola může
vzdálenost mezi snímacím kolečkem a snímačem vycházet jako příliš malá resp. velká. Objímku snímače lze
otočit a snímač přišroubovat z druhé strany (obr. 10).
2-5 mm
2-5 mm
10
●
Namontujete zpět středové složení a převodové kolo.
●
Před finálním dotažením všech šroubů je nutné vyzkoušet správnou funkčnost detekce šlapání.
TIP
Pokud budete sadu montovat na koloběžku, nebo budete jezdit výhradně v režimu s akcelerátorem,
můžete montáž pedálového asistenta vynechat.
7
INSTALAČNÍ MANUÁL
3. Regulátor a kabeláž
Sdružený kabelový svazek pro ovládací
prvky (LCD, brzdové páčky, akcelerátor)
Čidlo rychlosti
Připojení baterie
Pedálový asistent
11
Připojení motoru
UPOZORNĚNÍ
Dbejte na správné zapojení. Konektory jsou barevně rozlišeny - nehrozí tedy záměna (obr. 12).
Navíc mají zámky proti pootočení. Konektory propojujte přiměřenou silou - nepoužívejte násilí!
Před připojením kabeláže k regulátoru se ujistěte, že všechny kontakty v konektorech jsou správně
usazeny. Žádný kontakt (PIN) nesmí být ohnutý, vysunutý ven z těla konektoru či jinak poškozený!
Při zapojování konektoru motoru a regulátoru dbejte na to, aby šipky na konektorech směřovaly
naproti sobě (obr. 13).
brzda
akcelerátor
LCD displej
brzda
12
13
8
INSTALAČNÍ MANUÁL
4. Montáž ovládacího LCD panelu
Snímač otáček
LCD displej
Magnet
Ovládací tlačítka
14
15
4.1. Instalace LCD panelu na řídítka
LCD panel (obr. 14) může být instalován jak na levou i pravou stranu řídítek (obr. 16).
Dbejte vždy na správnou polohu panelu a ovládacích tlačítek. Nápis „MODE“ musí být čitelný z pohledu jezdce.
Po instalaci panelu proveďte uchycení kabeláže a připojte konektor k řídící jednotce.
16
2-5
mm
17
4.2. Instalace snímače otáček kola
Snímač otáček (obr. 15) doporučujeme instalovat vždy na to kolo, kde není motor a co nejblíže k řídící
jednotce. Snímač upevněte na vidlici rámu a pro jeho zajištění použijte stahovací pásky vhodné délky
a rozměru (nejsou součástí balení). Do výpletu kola namontujte magnet tak, aby byl v těsné blízkosti snímače
otáček. Ideální rozmezí vzdálenosti mezi magnetem a snímačem otáček je 2-5 mm (obr. 17).
UPOZORNĚNÍ
V případě, že display nezobrazuje informace o rychlosti a ujeté vzdálenosti, je chyba v instalaci
snímače otáček. Nebude-li snímač otáček či magnet instalován správně, sada EVBIKE se automaticky
vypne 10 minut po uvedení do provozu.
9
INSTALAČNÍ MANUÁL
LCD PANEL JE NASTAVEN Z VÝROBY TAK, ABY PLNĚ SPLŇOVAL LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
PROVOZU ELEKTRICKÝCH KOL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
RYCHLOST JE TEDY OMEZENA DO 25 KM/H A VÝKON MOTORU DO 250W.
HODINY
INDIKÁTOR NAPĚTÍ BATERIE
Indikátor baterie zobrazuje přibližnou
hodnotu napětí, nikoliv kapacitu baterie!
Při jízdě se vlivem zátěže napětí mění
a může ukazovat i plně vybitou baterii.
Jedná se o normální jev, který se projevuje
vždy podle typu použité baterie. Pro
aktuální stav napětí baterie je nutné
zastavit a zjistit skutečný stav.
TACHOMETR
JÍZDA DO 6 km/h
(VEDENÍ KOLA)
18
STUPEŇ VÝKONU MOTORU
UJETÁ VZDÁLENOST
4.3. Stručné informace k používání LCD panelu
Panel zobrazuje jízdní informace, jako je stav napětí baterie. Zobrazuje aktuální rychlost, maximální a průměrnou.
Ukládá informace o počtu najetých km denních a celkových. Výchozí nastavení výpočtu obvodové rychlosti je na
velikost ráfku 26“.
LCD panel komunikuje s řídící jednotkou systému (kontroler). Panel umožňuje nastavení výkonu motoru
v několika stupních. Stupeň výkonu měníte stiskem tlačítek „UP“ a „DOWN“.
Dlouhým stiskem tlačítka „DOWN“ zajistíte rozjetí motoru na rychlost 6 km/h a její udržení. Tato funkce může
být využita pro rozjezd kola v případě, že nemáte instalovaný akcelerátor (ruční plyn), nebo pokud kolo vedete.
U panelu je možné aktivovat podsvícení současným stiskem klávesy „UP“ a tlačítka „MODE“ po dobu 3 vteřin.
Dlouhým stiskem tlačítka „UP“ přepínáte zobrazení aktuální, maximální a průměrné rychlosti. Krátkým stiskem
tlačítka „MODE“ přepínáte zobrazení denních (TRIP) a celkově najetých kilometrů (ODO). Denní kilometry
(TRIP) se vynulují vždy při vypnutí displeje. Celkové kilometry (ODO) zůstávají v paměti díky vlastní napájecí
baterii displeje.
Pro detailní nastavení a používání LCD panelu se podívejte na interaktivní návod umístěný
na www.evbike.cz oddíl „Ovládání cyklopočítače“.
UPOZORNĚNÍ
Aktivace LCD panelu je nutná pro provoz kola. Po zapnutí baterie do startovní polohy dlouze
stiskněte tlačítko „MODE“ tím dojde k zobrazení informací na LCD panelu a kolo je možné používat.
V případě, že máte nastavený stupeň výkonu motoru na hodnotu 0, nebude asistent šlapání aktivní.
10
INSTALAČNÍ MANUÁL
5. Montáž brzdových páček, akcelerátoru, rukojetí
●
Nejprve demontujeme původní vybavení.
●
Ovládací prvky montujeme v tomto pořadí, viz. obr 19. Akcelerátor a LCD panel je možné instalovat
na levou či pravou stranu dle preferencí uživatele.
brzdová páčka
brzdová páčka
distanční
kroužek
LCD panel
rukojeť
akcelerátor
ovladač LCD
zkrácená
rukojeť
řidítka
19
20
TIP
V případě, že budete kolo využívat výhradně v režimu pedálového asistenta není nutné
elektrický plyn instalovat a tento krok můžete proto vynechat. Nevyužitý konektor
na sdruženém kabelovém svazku je nutné zaizolovat proti vlhkosti.
11
INSTALAČNÍ MANUÁL
6a. Montáž baterie - baterie uchycena k rámu kola
A
B
21
22
●
Před připojením baterie k regulátoru je třeba povolit šrouby dvoudílného krytu (A,B, obr. 22) na spodní straně
držáku baterie, propojit konektory a dostatečně je dotáhnout (obr. 24). Kryt konektorů přišroubujeme zpět.
●
Všechny šrouby je nutné dostatečně dotáhnout (C,D, obr. 23), aby při vybíjení nedocházelo k tzv. přechodovému
odporu, který může způsobit hluboké vybití akumulátoru, zkrat, nebo poškození okolního materiálu vlivem
nadměrné teploty. Šrouby dotahujte přiměřenou silou, aby nedošlo k poškození terminálů baterie.
●
Držák baterie se montuje do otvorů na rámu určených pro přichycení nosiče nápoje (obr. 21).
C
D
23
●
24
Nakonec baterii přiměřenou silou zasuneme do držáku a uzamkneme klíčem. Věnujte prosím pozornost
správnému a šetrnému usazení baterie do držáku - zajistíte tak dlouhou životnost mechanismu západky.
Uvedení do provozu
Baterie se uvede do provozu zelený spínačem umístěným vpravo dole na držáku baterie (obr. 22).
12
INSTALAČNÍ MANUÁL
6b. Montáž baterie - baterie na nosiči
27
25
A
B
C
26
28
●
Pro upevnění nosiče jsou třeba 4 šrouby (M8) včetně podložek a matic. Délka šroubů je individuální a závisí
na konstrukci rámu kola. Tyto šrouby nejsou součástí balení.
●
Na nosič upevníme spodní distanční sloupky (obr. 26). Sloupky lze nastavit do tří poloh (A, B, C, obr. 26), aby
byl nosič ve vodorovné poloze. Šrouby pro upevnění tyček k rámu nejsou součástí balení.
●
Dole upevněte sloupky na rám kola u kazety převodů (obr. 28).
29
30
●
Zahnuté sloupky (obr. 27) použijte k upevnění nosiče na rám kola pod sedlem. Použijte přibalené šrouby se
samojistícím závitem v matce (obr. 29).
●
Zvolte vhodnou vzdálenost a připevněte sloupky šrouby na druhé straně k nosiči (obr. 30).
●
Jakmile upevníte nosič na kolo, je možné do něj zasunout baterii.
13
INSTALAČNÍ MANUÁL
6c. Spínač akumulátoru 10 Ah
Výchozí pozice spínače je UNLOCK (uzamčeno). Otočíme do pozice PUSH, kde klíček zatlačíme dovnitř.
Na spodní straně baterie je zámek. Ten uzamkne baterii do nosiče. Po zapadnutí zámku otočíme klíčkem
na pozici vypnuto a poté zapnuto. Nyní je akumulátor uzamčen a systém je pod napětím (obr. 26).
ZAPNUTO
ODEMKNUTO
VYPNUTO
31
UPOZORNĚNÍ
V případě že vaše další jízda bude déle jak za hodinu vždy dejte klíček do polohy VYPNUTO.
V případě, že EVbike nebudete používat déle než 24 hodin, dobijte akumulátor na plnou kapacitu,
vyjměte ji a uskladněte na suchém místě.
Toto upozornění platí pro všechny typy akumulátorů.
14
INSTALAČNÍ MANUÁL
7. Nabíjení
Správné nabíjení
Lithiové články, které obsahují baterie EVBIKE je možné nabíjet v jakémkoliv stavu vybití a tyto baterie nemají
žádný paměťový efekt, z tohoto důvodu doporučujeme vždy po jízdě, či v průběhu delší přestávky baterii dobít
a vy si tak budete moci užívat plného výkonu a dlouhého dojezdu. Baterii vždy po ukončení dobití odpojte od
nabíječe.
●
Stav nabíjení je znázorněn LED diodou na nabíječi.
Červené světlo – proces nabíjení.
Zelené světlo – nabíjení dokončeno (nabíječka je automaticky odpojena od baterie)
●
Doba nabíjení je 3 - 6 hodin dle stavu vybití akumulátoru.
Sada EVBIKE je vybavena lehkou rekuperací energie. Rekuperace energie funguje tak, že při překročení
rychlosti 30 km/h při jízdě z kopce začne automaticky motor vyrábět energii a dobíjet baterii. Jízda touto
rychlostí musí trvat nejméně 10 sec. Rekuperace energie se projevuje tím, že na displeji se indikátor napětí
baterie dostává na plný počet dílků, motor klade mírný odpor a vydává zvuk jako při jízdě. Kolo pak ani
nezrychluje, ale ani nezpomaluje. Rekuperace brzdné energie dokáže v běžném terénu vrátit do cca 5% energie.
Správné vybíjení
Baterii již po prvním odpojení ochranou řídící jednotky dobijte na plnou kapacitu. Nikdy nezkoušejte baterii
tzv „ždímat“, tedy opakovaně používat po odpojení ochranou. Nejen, že nedojedete dále, ale může dojít
k hlubokému vybití některých článků a díky tomu k jejich nevratnému poškození. Takovým chováním dochazí
taktéž k „rozbalancování“ napětí jednotlivých článků a vaše baterie bude mít sníženou kapacitu. V extrémních
případech již nebude baterii možné dobít. Poškození tímto způsobem je možné snadno diagnostikovat a na
poruchy vzniklé takovým chováním se nevztahují záruční podmínky.
Balanční dobíjení
Uvnitř baterie se nachází elektronický ochranný obvod, který podporuje funkci balancování (vyrovnává napětí
článků na stejnou hodnotu). Při používání vždy dochází k jemnému „rozbalancování“ napětí článků a proto
doporučujeme po cca 8 – 10 nabíjecích cyklech, nechat baterii na nabíječce i po ukončení nabíjení. Do baterie
stále poteče malý udržovací proud, který pomocí balančního obvodu srovná napětí článků na stejné hodnoty.
Dobu nabíjení proto zdvojnásobte oproti standardní době. Balanční dobíjení však neprovádějte vždy, na články
by to mělo negativní vliv a docházelo by ke zkracování jejich životnosti. Balanční dobíjení doporučujeme
provést zejména před první jízdou a vždy pokud máte podezření, že baterie nemá standardní výkon!
TIP
Při prvním nabíjení doporučujeme nechat baterii v nabíječi až o další 4 hodiny déle, i když světlo
svítí zeleně. Dochází k balancování článků v baterii.
15
INSTALAČNÍ MANUÁL
Skladování
Pokud kolo nebudete používat déle jak 1 hodinu, vždy odpojte baterii pomocí jejího vypínače. Pokud kolo
nebudete využívat déle jak 24 hodin, vždy vyjměte baterii, dobijte a uskladněte na suchém a bezpečném místě
při pokojové teplotě. Dávejte pozor, aby při skladování, či manipulaci nedošlo ke zkratu terminálů (kontaktů)
baterie. Při dlouhodobém skladování, například při odstávce mimo sezónu, je nutné navíc baterii každých
14 dnů překontrolovat (pomocí indikačních LED) a po 1 měsíci provést dobití do plné kapacity. Pokud toto
nebudete provádět dojde k hlubokému vybití článků a nevratnému poškození na které se nevztahují záruční
podmínky.
POUŽÍVÁNÍ BATERIE - MOŽNÁ NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zkratu a následného požáru
Nabité i nenabité články obsahují velké množství elektrické energie, která může při zkratování kontaktů
způsobit elektrické jiskry nebo elektrický oblouk. Od rozžhavených kontaktů může dojít k zapálení jiných
hořlavých látek.
Nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem
Při spojení většího množství článků a baterií do série roste nebezpečí úrazu stejnosměrným proudem.
V žádném případě se nedotýkejte elektrických vodičů nebo jiných komponent pod napětím.
Nebezpečí chemických látek
Lithiové články a baterie neobsahují žádné žíraviny a kyseliny. Přesto obsahují chemické látky, které působí
na lidský organismus. Z tohoto důvodu je při manipulaci s články a bateriemi třeba dbát těchto zásad:
• Ochrana očí: chraňte oči brýlemi proti vniknutí chemických látek do oka.
• Ochrana pokožky: používejte ochranný oděv a ochranu rukavice. Zabraňte styku pokožky schemickými
látkami.
• Ochrana proti vdechnutí: s bateriemi pracujte pouze v dobře větraných prostorech. V uzavřených
prostorech je třeba zajistit nucenou ventilaci vzduchu.
16
INSTALAČNÍ MANUÁL
Poučení koncového spotřebitele
Baterie může používat pouze osoba, která byla řádně poučena o používání lithiových článků a baterií. Poučení
provádí poslední prodávající. Při prodeji na dálku je poučení provedeno přiložením návodu k obsluze. Další
informace k používání jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.
Výstrahy
Chraňte před neodbornou manipulací. Chraňte před dětmi. Chraňte před vniknutím vody a jiných tekutin.
Baterie provozujte pod dozorem nebo za stálého monitorování ochranným a řídícím systémem. Chraňte proti
přebití a proti úplnému vybití. Baterie nerozebírejte, s poškozenými bateriemi nemanipulujte.
Recyklace baterií a článků - zákonem stanovené povinné informace
a) o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce způsobem dostupným
konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru obsahující alespoň
název místa a jeho adresu.
Místo zpětného odběru a odděleného sběru: i4wifi a.s., Průmyslová 11, Praha 10
b) o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí
a lidské zdraví.
Baterie a články obsahují chemické látky mající možné negativní účinky na životní prostředí a lidské
zdraví.
c) o významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr a o významu označování
TOTO JE GRAFICKÝ SYMBOL PRO ODDĚLENÝ SBĚR NEBO ZPĚTNÝ ODBĚR.
BATERIE NEVYHAZUJTE DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, ALE ODEVZDEJTE V MÍSTĚ
ZPĚTNÉHO ODBĚRU A ODDĚLENÉHO SBĚRU.
PŘED PRVNÍ JÍZDOU PROVEĎTE KONTROLU DOTAŽENÍ VŠECH ŠROUBŮ
A FUNKČNOSTI VŠECH SYSTÉMŮ KOLA VČETNĚ BRZD.
Global World Logistic Ltd.,EU-VAT ID: CZ682998344, jako osoba autorizovaná výrobcem pro EU, tímto prohlašuje, že
zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 Sb. kterým
se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, (resp. Směrnice LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2006/95/EC). Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.
17
Download

Manual CZ (.pdf)