dny
židovské
kultury
Olomouc
Tage der jüdischen
Kultur Olmütz
Musik in der Zeit der Apokalypse
HUDBA 18. 10. — 23. 10. 2014
V ČASE APOKALYPSY
moravské divadlo olomouc | Horní nám. 22
Arcidiecézní muzeum olomouc, mozarteum | Václavské nám. 3
Muzeum moderního umění, Divadlo hudby | Denisova 47
www.olmuart.cz/dzko
20. 10. pondělí /montag 17:00 | Divadlo hudby | VERNISÁŽ, PŘEDNÁŠKA / VERNISSAGE, VORTRAG
»JDOU, BERGEL, UDĚLAJ MI FONTÁNU!«
/ »GEHN’S BERGEL, MACHEN’S MIR A FONTAIN’!«
ALFRED BERGEL – KRESBY Z TEREZÍNA
/ ZEICHNUNGEN AUS THERESIENSTADT
K 70. výročí úmrtí olomouckého rodáka a malíře v ghettu Terezín promluví
Dr. Anne-Kathrin Weise (Berlín) / Zum 70. Todestag des gebürtigen Olmützers
und Malers im Ghetto von Theresienstadt hält Dr. Anne-Kathrin Weise
(Berlin) einem Vortrag
19:00 | Divadlo hudby | FILMOVÁ SEKCE / FILMSEKTION
PUNK JEWS | ISRAEL ROCKS
Izraelské hudební dokumenty / Dokumentarfilme zur israelischen Musik
21. 10. úterý/Dienstag 17:00 | Mozarteum, Arcidiecézní muzeum Olomouc | PŘEDNÁŠKA / VORTRAG
VLASTA REITTEREROVÁ: Viktor Ullmann
V Kontextu Své Doby A Druhý Život Jeho Díla
/ Viktor Ullmann im Kontext seiner Zeit
und das zweite Leben seines Werkes
19:30 | Divadlo hudby | FILMOVÁ SEKCE / FILMSEKTION
FUCKED UP GENERATION | IRAQ’N’ROLL
Izraelské hudební dokumenty / Dokumentarfilme zur israelischen Musik
22. 10. středa /Mittwoch 19:30 | Divadlo hudby | DIVADLO / THEATERAUFFÜHRUNG
HUGO HAAS SE VRACÍ
/ DIE RÜCKKEHR DES HUGO HAAS
Divadlo plyšového medvídka
biografická tragikomedie / Biographische Tragikkomödie
23. 10. čtvrtek /Donnerstag 17:00 | Mozarteum, Arcidiecézní muzeum Olomouc | PŘEDNÁŠKA / VORTRAG
18. 10. sobota /samstag MILAN KUNA: HUDBA V TEREZÍNĚ 1941–1945
/ MUSIK IN THERESIENSTADT 1941–1945
VIKTOR ULLMANN: PÁD ANTIKRISTA
/ DER STURZ DES ANTICHRIST
30. 10. čtvrtek /Donnerstag 19:00 | Moravské divadlo Olomouc
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / FEIERLICHE AUFFÜHRUNG
19:30 | Divadlo hudby | KONCERT / konzert
První scénické uvedení opery v ČR a teprve třetí na světě se uskuteční
v den 70. výročí tragické smrti autora v Osvětimi / Die erste szenische
Aufführung der Oper in Tschechien und die erst dritte weltweit findet am
70. Jahrestag des tragischen Todes des Komponisten in Auschwitz statt.
LÉTAJÍCÍ RABÍN: KLEZMER
/ DER FLIEGENDE RABBI: KLEZMERMUSIK
19. 10. neděle /sonntag 17:00 | Mozarteum, Arcidiecézní muzeum Olomouc
BESEDA / RUNDER TISCH
VIKTOR ULLMANN: CIZÍ PASAŽÉR
/ DER FREMDE PASSAGIER
Tomáš Rusín, Scénický návrh Pádu Antikrista / Bühnenentwurfe des Sturz des Antichrist, 2014
Kulatý stůl o životě a díle skladatele světového jména
/ Diskussion zu Leben und Werk des Weltkomponisten
19:00 | Mozarteum, Arcidiecézní muzeum
Olomouc | KONCERT / konzert
KE VZDÁLENÉ HVĚZDĚ 11
/ AN DEN FERNEN STERN 11
Klavírní recitál Marka Keprta z díla
V. Ullmanna, A. Schönberga, G. Kleina
aj. / Klavierkonzert von Marek Keprt
mit Werken von V. Ullmann,
A. Schönberg, G. Klein u. A.
Pořadatelé / Veranstalter
Záštita / Ehrenschutz
* velvyslanec Státu Izrael v ČR J. E. Gary Koren * ministr kultury ČR Daniel Herman
* hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil * primátor města Olomouce Martin Major
Podpora / Unterstützer
Mediální patneři / Mediale Partner
Download

HudBA v ČAsE APokAlyPsy