Pád
Antikrista
Viktor Ullmann
Der Sturz des Antichrist
Opera ve třech dějstvích dle »dramatické skicy« Alberta Steffena
Oper in 3 Akten nach der »Dramatischen Skizze« von Albert Steffen
První scénické uvedení opery v ČR a teprve třetí na světě se uskuteční v den 70. výročí tragické
smrti autora v Osvětimi / Die erste szenische Aufführung der Oper in Tschechien und die erst
dritte weltweit findet am 70. Jahrestag des tragischen Todes des Komponisten in Auschwitz statt
Sobota / Samstag 18. 10. 2014 |
19 hod / Uhr
Moravské divadlo Olomouc / Mährisches Theater Olmütz
www.moravskedivadlo.cz
Horní nám. 22, Olomouc
Miloslav Oswald | Režie / Regie > Jan Antonín Pitínský
Výprava / Ausstattung > Tomáš a Zuzana Rusínovi | Eurytmie / Eurythmie > Nataša Kraus
Hudební nastudování / Musikalischer Leiter >
Účinkují sólisté a sbor souboru opery a symfonický orchestr Moravského divadla Olomouc / Es singen und spielen:
Solisten und Chor der Oper und das Sinfonieorchester des Mährischen Theaters in Olmütz
Slavnostní uvedení
u příležitosti zahájení
Dnů židovské kultury
Olomouc 2014
Tomáš Rusín, Scénický návrh Pádu Antikrista / Bühnenentwurfe des Sturz des Antichrist, 2014
/ Feierliche Aufführung
anlässlich der Eröffnung
der Tage jüdischer
Kultur 2014
Pořadatelé / Veranstalter
Záštita / Ehrenschutz
* velvyslanec Státu Izrael v České republice J. E. Gary Koren
* hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil * primátor města Olomouce Martin Major
Podpora / Unterstützer
Mediální patneři / Mediale Partner
Download

der stUrz des antichrist