PŘEHLED
1.
informací ZŠ TGM Třebíč pro školní rok 2014/2015
( www.zstgmtrebic.cz)
Plán čtvrtletních pedagogických rad pro školní rok 2014/2015
- úterý 11. 11. 2014 od 14.30 v uč. fyziky
- úterý 20. 1. 2015 od 14.30 v uč. fyziky
- úterý 21. 4. 2015 od 14.30 v uč. fyziky
- úterý 16. 6. 2015 od 14.30 v uč. fyziky
2.
Plán schůzí Školské rady při ZŠ TGM Třebíč - budova školy.č. učebny 43
- úterý 21. 10. 2014 od 15.00 do 15.30 h
- úterý 11. 12. 2014 od 15.00 do 15.30 h – od 18.00h inf. schůzka pro 9. ročník
- úterý 14. 4. 2015 od 15.00 do 15.30 h
Volby do školské rady proběhnou 11.12.2014 v budově školy od 17.30 do 18.00 hodin.
3.
Plán schůzí výboru SRPŠ při ZŠ TGM Třebíč - budova školy.č. učebny 45
- úterý
21. 10. 2014 od 15.30 do 16.00 h
- čtvrtek 11.12. 2014 od 15.30 do 16.00 h
- úterý
14. 4. 2015 od 15.30 do 16.00 h
4.
Plán třídních schůzí SRPŠ
Veškeré schůzky budou uskutečněny v časech:
třídní důvěrníci v 16.00 – 16.30h v učebně fyziky
třídní schůzky 16.30 -17.30h, porada ped. sboru 18.00h
- úterý 21. 10. 2014
- čtvrtek 11. 12. 2014 třídní schůzky 16.30-17.30h, 17.30 – 18.00 volby do ŠR, informační schůzka
pro 9. ročník bude od 18.00h pokračovat v tělocvičně za účasti zástupců
SŠ, SOU, OÚ na téma „Volba studia a povolání“
- úterý 14. 4. 2015
- čtvrtek 25. 6. 2015 – slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku od 16.00 do 17.00h ve velkém sále Fóra.
5.
Organizace školního roku 2014/2015
- podzimní prázdniny - pondělí 27. a středa 29. října 2014
- vánoční prázdniny - od pondělí 22. 12. 2014 do pondělí 2. 1. 2015 – výuka bude zahájena v pondělí 5. 1. 2015
- vysvědčení za I. pololetí bude předáno žákům ve čtvrtek 29. 1. 2015, pololetní prázdniny jsou v pátek 30.1. 2015
- jarní prázdniny – od pondělí 2.2. do pátku 6.2. 2015, výuka bude zahájena v pondělí 9. 2. 2015
- velikonoční prázdniny – čtvrtek 2. 4. a v pátek 3. 4.2015
- školní rok 2014/2015 bude ukončen v úterý 30. 6. 2015 a následující školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2015
- zápis do 1. ročníku – pátek 23. 1. 2015 od 14.00 do 18.00h, sobota 24. 1. 2015 od 8.00 do 11.00h – budova Fórum
- výběr talentovaných žáků do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:
čtvrtek 23. 4. 2015 a náhradní termín úterý 28. 4. 2015 v budově školy vždy od 14.30 h – Mgr. Ivana Mikulecká,
(tel.: 568 619 820, 811, 824)
- výběr pohybově nadaných dětí do sportovních tříd ZŠ TGM
- lední hokej hoši a dívky ve věku 5 -7 let pro hokejovou přípravku organizuje SK HS Třebíč, pan J. Barvíř
(tel. 775 215 449, [email protected]). Přestupy žáků/kyň do 4. – 6. sportovní třídy na další školní rok
uzavřít do konce dubna 2015
- volejbal hoši a dívky 4. – 6. sportovních tříd organizuje průběžně po celý rok VK Třebíč –
Mgr. Ludmila Fialová (tel. 568 619 823), Mgr. Ondřej Chudoba, (tel.: 568 619 827),
- baseball chlapci, softball dívky - 4. – 7. sportovních tříd organizuje TJ Nuclears Třebíč – pan Urbánek – průběžně
(tel.737 221 654)
6. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku – chata Churáňov, Šumava
- 1. kurz 9. 2. – 14.2. 2015 – ved. Mgr. Josef Svoboda – 7. A a 7. B třídy
- 2. kurz 14.2. – 20.2. 2015 - ved. Mgr. Dagmar Zelinková - 7. M třída
Další informace podá na vyžádání Mgr. Josef Svoboda
Celková cena pobytu 3.600,-Kč bude ponížena o příspěvek z fondu SRPŠ 300,-Kč, cena vleků přibližně 1000 Kč, není
zahrnuta v celkové ceně.
7. Ozdravný pobyt na horách s výcvikem lyžování pro 3. ročník
- chata Churáňov, Šumava od 9. 2. do 14.2. 2015 - ved. Mgr. Alice Fukasová (568 619 811, - 815).
Předběžná cena 4.600,-Kč (doprava, ubytování, plná penze a lyžařské vleky).
8. Kondiční soustředění sportovních tříd 5. - 9. ročníků
- volejbal – třídenní kondiční soustředění pro 6. - 9. ročníky, duben - květen 2015 Budíkovice (dle počasí), se zaměřením na
cyklistiku, organizaci zajišťuje – Mgr. Ludmila Fialová a Mgr. Ondřej Chudoba
- lední hokej soustředění červen – červenec 2015, organizuje SK HS Třebíč pan J. BARVÍŘ
(tel. 775 215 449) a Mgr. Josef Svoboda (tel. 568 619 822)
baseball - pan Urbánek Nuclears Třebíč (tel. 737 221 654)
Letní klubová soustředění – organizují smluvní sportovní kluby
9. Plavecký výcvik v rámci osnov TV
- 3. třídy: 13. 11. 2014 - 29. 1. 2015, celkem 10 lekcí – čtvrtek od 7.55 do 9.25 h - za organizaci zodpovídá třídní učitelka
- 4. třídy: 4. 9. 2014 - 6. 11. 2014, celkem 10 lekcí – čtvrtek od 11.25 do 12.50 h - za organizaci zodpovídá třídní učitelka
(výcvik hradí škola, dopravu hradí rodiče - přibližně 250,-Kč za žáka/kyni)
10. Plavecký výcvik mimo rámec osnov TV
- 1. třídy: 18. 11. 2014 - 27. 1. 2015 - celkem 9 lekcí, úterý od 8.00 do 8.45 h - za organizaci zodpovídá třídní učitelka
- 2. třídy: 18. 11. 2014 - 27. 1. 2015 - celkem 9 lekcí, úterý od 8.50 do 9.35 h - za organizaci zodpovídá třídní učitelka
(výcvik i dopravu hradí rodiče - přibližně 650,-Kč za žáka/kyni)
11. Žáci/kyně 7. až 9. ročníku sportovních tříd se mohou účastnit mezinárodního volejbalového turnaje VOLLEURHOPE
v Itálii poslední týden v červnu 2015 nebo ve Vídni třídenní Olympiády mládeže 2015- první týden v červenci. Organizuje
Volejbalový klub Třebíč. Zodpovídá Mgr. Ludmila Fialová (tel. 568 619 823).
12. Pro žáky 4., 6. a 9. ročníků organizuje škola intenzivní kurz angličtiny
- pro 4. ročník ve dnech 20.- 22.10. a 24.10. 2014, vždy 5.- 6. vyučovací hodinu
- pro 6. ročník s rodilým mluvčím 3.11. - 7.11. 2014, vždy 5.- 6. vyučovací hodinu
- pro 9. ročník s rodilým mluvčím 8.6.- 12.6. 2015, dle rozvrhu hodin 5.- 8. vyučovací hodinu
Bližší informace podá Mgr. Kateřina Doležalová (tel. 568 619 826).
Příspěvek SRPŠ bude projednán.
13. Pro žáky 8. a 9. ročníků organizuje škola zájezd do Anglie – „Londýn a okolí“
Škola ve spolupráci s cestovní kanceláří Voma bude organizovat zájezd do Anglie – Londýn a okolí, termín 11. - 16. květen 2015.
Ubytování v anglicky mluvících rodinách. Návštěva londýnské školy. Bližší informace podá vedoucí zájezdu Kateřina Doležalová
(tel.568 619 826) a PhDr. Tilahun Tesfaye (tel. 568 619 819), cena přibližně 7.500,- Kč včetně poplatku za pobyt ve škole.
Minimální počet žáků pro organizaci zájezdu je 25 žáků.
14. Ostatní akce pořádané školní družinou
- sběrové dny papíru podzim 21. 10. - 22. 10. 2014, 14. 4. – 15. 4. 2015
- sběr PET lahví bude probíhat každý první pátek v měsících školního roku – informace podá Mgr. Libor Švec
- sportovní vyžití v plaveckém areálu Laguna v Třebíči
- Vánoce ve ŠD
- jarní prázdniny v Budíkovicích – dle zájmu
- „Čarodějnické odpoledne“
- výzdoba protihlukové zdi před školou, duben - květen 2015
- 10 kroků pro život – zásady první pomoci ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč
- VI. ročník „Toulavé jarní kilometry“ pochod Třebíč – Budíkovice – květen 2015
- vystoupení tanečního kroužku – jaro 2015
Upřesnění termínů bude třídním kolektivům včas oznámeno!
15. Pobyt u moře s rodinnými příslušníky - Španělsko
Pro žáky 6. - 9. ročníků organizuje cestovní kancelář ALCAMPOS ve spolupráci s Ing. Černou
a Mgr. Piskem pobyt u moře s možností účastí i rodinných příslušníků. Uskuteční se v termínu 26. 6. - 5. 7. 2015
ve Španělsku- Oropesa del Mar - cena 6.990,- Kč.
16.
Letní tábory v Budíkovicích proběhnou v průběhu hlavních prázdnin
1. běh - čtvrtek 2. 7. od 10.00 h – úterý 14. 7. 2015 do 18.00h, cena 3.300,-Kč/13 dní
(organizuje Mgr. Noščáková, tel.: 734 388 045)
2. běh - středa 15. 7. od 10.00 h – pátek 24. 7. 2015 do 10.00 h, cena 2.500,-Kč/10 dní,
3. běh - pátek 24. 7. 2015 od 14.00 h – neděle 2.8.2015 do12.00 h, cena 2.500,-Kč/10 dní.
(Druhý a třetí běh tábora Organizuje vedoucí vychovatelka ŠD paní Vladimíra Šípová- tel. 733 337 142).
Dopravu na tábory zajišťují rodiče. Přihlášky budou nabídnuty přednostně žákům školy.
16. Další informace vedení školy, Rady školy a SRPŠ
- Seznámit zákonné zástupce žáků s obsahem školního řádu, klasifikačního řádu a řádu školní jídelny (viz webové stránky
školy).
- Projednání obsahu Výroční zprávy za rok 2013/2014 se zaměstnanci školy, radou školy a hlavním výborem SRPŠ proběhne do
konce října 2014.
- Rozvrhy tříd, polední přestávky a vyznačení nepovinných předmětů v rozvrhu označí žáci v žákovské knížce, třídní učitelé
projednají s rodiči, prosíme rodiče o podpis rozvrhu v ŽK.
- Prodej státem dotovaného „školního“ mléka organizuje školní družina – vychovatelka paní Markéta Jašová. Dotace na mléčné
výrobky se vztahuje na žáky 1. - 9. ročníků základních škol - prodej mléčných výrobků v obou budovách školy.
- „Ovoce do škol“- ovoce a zelenina hrazená z prostředků MŠMT ČR je předávána žákům I. stupně jednou za týden v průběhu
školního roku.
- Školní bufet je v provozu denně od 7.40 h do 10.00 h - budova Komenského nám.
- V rámci ekologické výchovy probíhá na škole dobrovolný sběr PET lahví a elektrických monočlánků, třídí se odpad ve spolupráci
s ESKO-T.
17. Vedení školy děkuje
Zúčastněným rodinám za spolupráci a působení na žáky v rámci ekologické výchovy při třídění odpadu. Výtěžek z těchto akcí slouží
k financování odměn za nejlepší sběr - formou přímých a losovaných cen, k úhradě nákladů spojených s volnočasovými aktivitami
školní družiny a kroužků. Finančních prostředky budou dále použity na zakoupení učebních pomůcek, pořádání turnajů a soutěží pro
děti ZŠ TGM Třebíč.
18. Vedení školy žádá o spolupráci
- rodiče v souvislosti s přezouváním žáků a s osobní hygienou na toaletách. Ve třídách musí mít žáci vzdušnou obuv a v tělocvičnách
pevnou sportovní obuv s nečernící podrážkou. Tato obuv se nesmí zaměňovat s venkovní sportovní obuví! Žáci budou mít
přezůvky v plátěných taškách. Zamezíme tak častým ztrátám přezůvek a bude umožněn úklid podlah šaten.
- rodiče o společné působení na žáky ve vztahu k jejich chování k majetku školy a jídelny. Dlouhodobé působení má již
několik let velmi dobré výsledky a jako výchovný a preventivní prvek je mnohem účinnější, než kázeňská opatření a šetření
vzniklých škod.
19. Platby za školní družinu
Žáci 1. - 5. ročníků uhradí za jeden měsíc ve školní družině jednotný poplatek 150,- Kč, a to bez ohledu na počet dní
strávených ve školní družině za týden a počet navštěvovaných kroužků. Rodina platí pouze za jedno dítě!
20. Informace ze Školské rady a výboru SRPŠ
- příspěvky SRPŠ na šk. r. 2014/2015 - minimální za každého žáka 200,-Kč
- seznámit třídní kolektivy se systémem podpory sociálně slabších vrstev z fondu SRPŠ
- volba třídních důvěrníků bude na programu první schůzky SRPŠ
V Třebíči dne 1.10. 2014
Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy
Download

PŘEHLED - ZŠ TG Masaryka, Třebíč