Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
Tel.: +420 581 81 81 81, fax : +420 581 606 520
IČO : 45192570, DIČ : CZ 45192570
e-mail: [email protected], www.ltnb.cz
Více než lázně...
Program XVII. Lázeňských kardiologických dnů
v Lázních Teplice nad Bečvou a.s.
PROGRAM SESTERSKÉ KONFERENCE KONANÉ DNE 10. 1. 2014
12.00 -14.00 hod. prezence
Slavnostní zahájení
Ing. I. Vašicová, výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva a.s.
Prim. MUDr. F. Juráň, lékařský ředitel OLÚ pro kardiorehabilitaci
Marie Bartošová, manažerka pro ošetřovatelskou péči
14.00 – 16.00 hod. - I. blok přednášek
Předsedající: F. Juráň, M. Bartošová, L. Kubešová
 Edukační proces na Kardiochirurgické klinice FN Olomouc
Z. Bartošová, D. Chocholková, J. Grulichová
FN Olomouc – Kardiochirurgická klinika
 Využití konceptu bazální stimulace na kardiochirurgické JIP
K. Talášová, Z. Smolková
FN Olomouc – Kardiochirurgická klinika
 „SOS“
V. Klusová, J. Kendziorová
ZSZ Moravskoslezského kraje
 Péče o pacienta po emergentním výkonu na kardiochirurgii
T. Kožáková, E. Krišicová
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
16.00 – 16.15 hod. - přestávka
16.15 – 18.45 hod. - II. blok přednášek
Předsedající: M. Bartošová, L. Kubešová, J. Leisser
 Chronická žilní nedostatečnost, žilní bolest a lymfedém
V. Čížek
Vítkovická nemocnice a.s.
 Implantace ICD
D. Wojnarová, I. Piwowarská
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
 Péče o pacienta s kardiostimulátorem
H. Nováková, J. Stružová
Šumperská nemocnice a.s.
 Epizodní záznamník kardiologických potíží
R.Vorbová
FN Brno
 Informovanost pacientů o změně životního stylu po kardiochirurgických operacích
výsledky průzkumu v LTNB a.s.
L. Hubená
FN Olomouc, kardiochirurgická klinika
 Účinek kardiovaskulární rehabilitace ve III. fázi, pětileté longitudinální sledování
A. Havelková, L. Mífková, L. Vymazalová, P. Dobšák, J. Siegelová
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU, FN u sv. Anny v Brně
 Účinek nízkofrekvenční elektrické stimulace pacientů s chronickým srdečním selháním
L. Vymazalová, L. Mífková, A. Havelková, P. Dobšák, J. Siegelová
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Večer - posezení při hudbě
PROGRAM LÉKAŘSKÉ KONFERENCE KONANÉ DNE 11. 1. 2014
8.00 – 9.30 hod. prezence
9.30 hod. - Slavnostní zahájení
Ing. I. Vašicová, výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva a.s.
9.30 - 10.20 hod. - I. blok přednášek - lázeňství
Předsedající: J. Leisser, F. Juráň
 Možnosti lázeňské rehabilitační léčby v LTNB - Indikační seznam
J. Leisser
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
 Kardiovaskulární rehabilitace v České republice
F. Juráň
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
 Život ohrožující formy perikardiálních a pleurálních výpotků u pacientů po srdečních
operacích
V. Škraňka, F. Juráň
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
10.20 – 11.30 hod. - II. blok přednášek - angiologie
Předsedající: D. Kučera, R. Dinaj
 Chronická žilní nedostatečnost, dif. dg. otoků, lymfedém
V. Čížek
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava a Sagena, s.r.o., Frýdek-Místek
 Možnosti endovaskulární léčby akutní a kritické končetinové ischémie
D. Kučera
Vítkovická nemocnice, a.s. Ostrava
 Možnosti revaskularizace DK v cévní chirurgii
R. Dinaj, J. Chmelo
Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava
11.30 - 12.30 hod. - III. blok přednášek - pediatrie
Předsedající: T. Pískovský, M. Nováčková
 Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě
T. Pískovský
Klinika dětského lékařství FN Ostrava
 Arytmie u dětí
P. Vít
Dětská kardiologie Pediatrické kliniky FN Brno
 Epizodní záznamník kardiologických potíží
R. Vorbová
FN Brno
12.30 – 13.30 hod. - oběd v sanatoriu Moravan
13.30 - 14.15 hod. - IV. blok přednášek - rehabilitace
Předsedající: J. Siegelová, E. Sovová
 Spiroergometrické vyšetření v kardiovaskulární rehabilitaci: transportní systém pro kyslík
L. Mífková, F. Várnay, A. Havelková, L. Vymazalová, P. Dobšák, J. Siegelová
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU, FN u sv. Anny v Brně
 Cirkadiánní variabilita krevního tlaku v kardiovaskulární rehabilitaci
J. Siegelová, A. Havelková, P. Vank, J. Dušek, P. Dobšák, G. Cornélissen
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU, FN u sv. Anny v Brně, Univerzita v Minnesotě, USA
 Je jóga jako možnost pohybové aktivity k prevenci i léčbě KVO?
E.Sovová
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc
14.15 - 15.15 hod. - V. blok přednášek – kardiochirurgie
Předsedající: V. Lonský, P. Němec
 Miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii
J. Harrer
Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové
 Raritní reoperace pro ICHS (akutní MIDCAB) 39 let od primooperace (Vinebergov operace)
V. Lonský, P. Šantavý
Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
 Jak se mění spektrum pacientů operovaných na kardiochirurgických pracovištích?
R. Brát
Kardiochirurgie FN Ostrava Poruba
 Homograft – vítaný pomocník při protézové endokarditidě
P. Němec, J. Pol
CKTCH Brno
15.15 – 15.45 hod. - přestávka
15.45 - 18.15 hod. - VI. blok přednášek - kardiologie
Předsedající: M. Táborský, L. Špinarová
 Doporučení ESC pro sexuální aktivity pacientů po IM a s dalšími kardiovaskulárními
onemocněními
M. Táborský,
I. Interní kardiologická klinika FN Olomouc

Současné pohledy na právní aspekty vztahu pacient - lékař – nemocnice - ambulance
S. Procházková
FN Olomouc
 Pohybová aktivita u pacientů po IM
B. Brošová
FN Olomouc
 Ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM)
J.Vítovec
I. Kardioangiologická klinika FN u sv. Anny Brno
 Natriuretické peptidy v diagnostice
J. Špinar
Kardiologická klinika FN Brno - Bohunice
 Natriuretické peptidy v léčbě
L. Špinarová
I. Kardioangiologická klinika FN u sv. Anny Brno
 Protidestičková léčba ICHS v roce 2014
P. Kala
Kardiologická klinika FN Brno – Bohunice
 I by-passy jednoho krásného dne zdegenerují a uzavřou se. Co pak?
Z. Coufal
Kardiovaskulární centrum KNTB, a.s. Zlín
19.00 Společenský večer
Upozorňujeme účastníky, že pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
Download

Lázně Teplice nad Bečvou as