Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7
Josefská 7, 118 00 Praha 1
tel.: 257 533 504
budova Karmelitská 11, 118 00 Praha1; tel:257 533 052, 257 531 525
e-mail: [email protected], [email protected]
www.malostranskazs.cz
Informační list
školní rok 2014/2015
Ředitel školy:
Mgr. Tomáš Ledvinka
tel. 257 289 440
Zástupkyně ředitele: Mgr. Renata Turková
tel.257 289 442, 739 377 744
Mgr. Dana Veverková, Ing. Jitka Voldánová
tel.257 289 442
Sekretariát školy:
Gabriela Kopečná, Iva Bečvářová tel. 257 289 441
Michaela Starová
tel. 257 289 443
Jitka Levová (budova Karmelitská) tel: 257 533 052
Sborovna : budova Josefská 7
omlouvání nepřítomnosti žáků: 257 289 441, 257 289 450 - 1
budova Karmelitská 11 : 257 533 052
omlouvání nepřítomnosti žáků na e-mail třídního učitele ve tvaru:
[email protected]
1. stupeň ZŠ - budova Karmelitská 11
Třídní učitelé:
1.A Mgr. Zuzana Kloudová – Dotlačilová
2.A Mgr. Helena Mühlbachová
3.A Květa Joslová
4.A Mgr. Jana Pohunková
5.A Mgr. Lenka Brychová
Asistenti pedagoga:
Speciální pedagog:
Přípravná třída:
1.B Mgr. Taťána Pavlíková
2.B Mgr. Eva Papoušková
3.B PaedDr.Zita Guttenbergerová
4.B Mgr. Dagmar Schusterová
5.B Mgr. Štěpánka Šarayová
Věra Říhová, Šárka Bártová, Robert Vondráček
Mgr. Daniela Martincová
Marta Němcová
2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7
6.A Mgr. Jitka Šiklová (M,Z)
7.A Mgr. Jan Rychtr (M, Tv)
8.A Ondřej Bína (D,Ov)
9.A Mgr.Lukáš Petřvalský(D, Hv)
Netřídní učitelé:
Mgr. Eva Adamcová (M, F)
Mgr. Antonín Blomann (M,F)
Mgr. Michaela Ditrichová (Čj, Hv)
Mgr. Karel Doležal (Ivt)
Mgr. Martina Frydlová (D, Vv)
Mgr. Markéta Hamerníková (M,Ch)
Mgr. Petr Jerhot (M, Ov)
Mgr. Monika Kolářová (D,Fj)
Mgr. Hana Lásková (ČJ, Tv)
Mgr. Lenka Vorbová (Tv, Z)
Mgr. Michal Pěkný (Tv, Př)
Mgr. Dana Pumprová (CvČ)
Yvona Šímová (D, Čj)
Ak.mal. Jaroslava Švarcová (Vv)
PhDr. Ondřej Švorc (Aj)
Mgr. Renata Turková (Tv, Př)
Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj)
Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 11
ved.vychovatelka : Bc.Terezie Omesová
vychovatelky: Věra Říhová, Eva Horová
Bc.Jana Hajná,Šárka Bártová,
Šárka Piskačová DiS, Robert Vondráček
Mgr. Jana Bechová (Aj)
Mgr. Stepan Bunda (F, Ivt)
Mgr. Jana Dlouhá (Vv, Tv)
Mgr. Jitka Doležalová (Čj, D)
Mgr. Jáchym Glas (Tv, M)
Ing. Jana Horská (Nj)
Mgr. Kateřina Koblihová (Ch,Př)
Mgr. Silvie Kolenatá (Aj)
Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj, Ov)
Bc. Monika Novotná (Aj, Vv)
PaedDr. Milena Peterová (Tv, Př)
Ing. Filip Seethaler (Př, Vz)
Mgr. Barbora Šuchmanová (ČJ, Zsv)
Mgr. Michaela Švarcová (M, Čj)
Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv)
Mgr. Martin Vašák (Z)
Mgr. Jitka Voldánová (Nj)
Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Lásková, konzultace po telefonické dohodě (nejlépe v úterý)
na tel.: 257 289 450 - 1
Každý učitel má zřízenou školní e-mailovou adresu: prijmení.[email protected]
ŠKOLNÍ DRUŽINA – provoz 6.30 - 17.30 hodin
Ranní provoz : 6.30 –7.40 (příchod nejpozději v 7.30 hodin)
Odpolední provoz : navazuje na vyučování do 17.30 hodin
Děti je možno vyzvedávat ze ŠD pouze do vycházky 13.00 - 14.00 hodin,
po vycházce 15.30 - 17.30 hodin.
Tel. spojení: 736 119 124 (1.patro); 736 162 764 (přízemí)
Poplatek za ŠD : poplatek za měsíc je 250,- Kč, platí se vždy předem v hotovosti u
Š.Piskačové - vychovatelky ŠD.
Žáci se přihlašují do ŠD pomocí zápisního lístku a odhlašují se písemně u vychovatelky
v oddělení. Všichni obdrží informační list školní družiny.
Klub „Malostraňák“
Mostecká 1, Praha 1; vedoucí Mgr. Jana Vaňková
Otevřeno každé všední odpoledne.
Školní jídelna
- pro budovu Karmelitská je jídelna v daném objektu,
hospodářka p.Yveta Moravcová tel.: 257 532 695 i záznamník - přihlášení a odhlášení obědů
den předem, ve výjimečných případech telefonicky nejpozději do 7:30 hodin téhož dne
- pro budovu Josefská je na Dražického nám. 10, Praha 1,
hospodářka p. Břecková, tel. 257 530 957, 774 455 732, přihlášení a odhlášení obědů
telefonicky do 7:30 hodin téhož dne, další informace a webových stránkách školy, úřední
hodiny 7:00 – 15:00
Příchod a odchod žáků z budovy školy:
Příchod žáků je od 7:40 do 7:55 hodin a potom pouze o přestávkách. V době vyučování smí
žák opustit školu pouze na písemnou žádost rodičů, kteří v tomto případě přebírají
zodpovědnost za své dítě. V případě indispozice žáka si jej rodiče po telefonickém
upozornění musí osobně vyzvednout.
Omlouvání nepřítomnosti žáka:
Povinností rodičů je omluvit žáka do 2 dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
Josefská: na e-mail třídního učitele, případně na tel.: 257 289 450-1.
Karmelitská: na e-mail třídního učitele, případně na tel.: 257 533 052
Tvar e-mailové adresy: [email protected]
Po příchodu žáka do školy rodiče omluví jeho nepřítomnost písemně do žákovské knížky.
Vstup rodičů do školy:
Mimo třídní schůzky a úřední hodiny je možné si domluvit konzultace s vyučujícími.
Den otevřených dveří pro veřejnost se koná 13.1.2015.
Termíny prázdnin:
podzimní 27.10. a 29.10.2014
vánoční 21.12.2014 – 5.1.2015
pololetní 30.1.2015
jarní
23.2. – 1.3.2015
velikonoční 2.4 a 3.4 2015
Konec školního roku:
Začátek školního roku 2015/2016:
Třídní schůzky:
Josefská
vždy od 18:00
Karmelitská
vždy od 17:00
10.11.2014
13. 4. 2015
11.11.2014
14. 4. 2015
ostatní konzultace individuálně po dohodě s učiteli
30. června 2015
1. září 2015
Download

Informační list na školní rok 2014-2015