Léto 2011
SYMBOL ÚSPĚCHU
Václav
Horák
dodržujeme zásady
rozumného úvěrování
Zdeněk
Kratochvíl
kormidelník dopravního
gigantu z Vysočiny
Bernard Chrétien
Renault dosahuje úspěchů
díky pestré nabídce vozů
DALŠÍ DEN NA NAŠÍ CESTĚ
ZA LEPŠÍM VÝKONEM.
Perfektní výkon pocítíte okamžitě, ale zlepšit ho trvá celé roky. Naše
nejvýkonnější paliva Shell V-Power vzešla z technické spolupráce
s Ferrari. Jejich unikátní složení s dvojím účinkem je navrženo tak, aby
aktivně čistilo palivový systém a současně chránilo motor, který díky
tomu dokáže podávat lepší výkon.
Vývojem těchto paliv jsme se zabývali dlouho a pečlivě. Vy se nyní
můžete bleskově dozvědět více v naší laboratoři na www.shell.cz.
Špičková technologie vylepšuje výkon.
EDITORIAL
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ!
bčas mne v telefonu zaskočí dívčí hlásky vysvětlující, že prová-
O dějí průzkum na to či ono téma. Jsem člověk shovívavý, někdy
i trpělivý, mám pochopení pro dívky, které si anketami po telefonu vydělávají na studium. Taky jsem byl student, vím, že každá koruna je
dobrá. Dokonce jsem schopen překousnout i to, že za telefonujícími
dívkami jsou nějaké firmy, které chtějí takřka zadarmo získat obchodně
důležité a tedy cenné informace. Překousnu i varování, že rozhovor je
nahráván. Pořád lepší, než rozhovor nahrávaný bez varování.
Co nepřekousnu, jsou hloupé otázky. Vím, že si je nevymýšlejí ony mladé talk girl, které jen bezduše recitují a stejně bezduše
zapisují. Ale někdy mám pocit, že autoři anket jsou mdlého rozumu. Nebo otázky formulují agenti tajných služeb tak šikovně, že z odpovědí vyčtou to, na co by
se přímo zeptat nemohli. Při poslední anketě jsem už praštil sluchátkem. „Jste manažerem ve věku
mezi osmnácti a sedmdesáti lety?“ ptal se hlásek. „Co je to za věkovou kategorii?“ odpověděl
jsem otázkou. „Já nevím, tak mi to mobilní operátor napsal, já to jen čtu,“ pípl hlásek.
Nemáte pocit, že většina průzkumů a anket je o ničem, že vás jen okrádají o čas? Já ano!
Jejich vypovídací schopnost je minimální. Za prvé na otázky odpovídají jen ti lidé, kteří odpovídat
chtějí. Nebo kteří si jen rádi popovídají. Sociologové a psychologové by jistě tuto skupinu uměli
přesně definovat. Názory respondentů, kteří odpovídat nechtějí (a jak vidím na ulicích, je jich
většina), nikdo nezná. Prakticky není možné zjistit, zda ti, kteří jsou ochotni odpovídat, odpovídají pravdivě. Takže každý průzkum a každá anketa mají za výsledek pouze jeden objektivní
a pravdivý údaj: Počet lidí, kteří odpovídali. Nic víc, nic míň!
Je léto! Tazatelé se vás možná budou na plážích ptát: Jste muž či žena? Jste hubený či tlustý?
Na letišti přiběhne dívka s otázkou: Kolikrát jste přežil leteckou havárii? Někdo se vás třeba po
telefonu zeptá, jestli máte telefon. Zařaďte si mezi letní kratochvíle soutěž o odpovědi hloupější
než otázky. Když zvítězíte, máte šanci uspět i v televizní talk show.
S úctou
JAN STRUŽ, předseda Sdružení CZECH TOP 100
Grafická úprava
Martin Došek
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
Tisk
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
16. 6. 2011
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
DRŽITELÉ OCENĚNÍ CZECH TOP 100 FORUM – SYMBOL ÚSPĚŠNÝCH
HLAVNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 1
OBSAH
4 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
34 V BILLBOARDECH
FIRMY ČESKÉ
EKONOMIKY
TO NENÍ
Úklidová firma RPM Service
sází především na kvalitu
odvedené práce
Na vrcholu žebříčku 100
nejvýznamnějších firem ČR
je Škoda Auto
12 NABÍDNOUT
40 Z PARDUBIC
NĚCO NAVÍC
AŽ DO OBLAK
Rozhovor s generálním
ředitelem Renaultu ČR
Bernardem Chrétienem
Česká stopa na nejvyšší
budově v Dubaji
44 PŮL STOLETÍ
18 ŠANCE
VE CVALU
I PRO MALÉ
Jiří Drlík patří k nejlepším
domácím dostihovým
trenérům
Fotoreportáž ze slavnostního vyhlášení ankety
o nejobdivovanější firmy
České republiky
28 NA PRAHU
54 NEUMÍM
TO FLÁKAT
Svébytný Kraj Vysočina
očima svého hejtmana
58 PŘIPRAVENI
NA VŠE
Jak se ze zanedbaného
ČSAD dělá prosperující
dopravní gigant
64 NEPÁL V MÉM
POKOJI
Jazzový muzikant a podnikatel Martin Kratochvíl
a jeho zvláštní vzpomínka
na himalájského vesničana
51 LÉKY
DOSPĚLOSTI
V ČESKÝCH RUKOU
Poskytovatel finančních
služeb Cetelem slaví patnáct
let působení na našem trhu
Společnost Pharmos
není jen běžným
velkoobchodníkem
ve farmaceutické branži
SPORTEM KU ZDRAVÍ
S lékařem české fotbalové
reprezentace MUDr. Petrem
Krejčím o úskalích hektického
životního stylu
42
2 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
I vy se můžete cítit
ve vzduchu jako doma
Své letenky rezervujte na czechairlines.com
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
stal prestižní záležitostí, při které jednotlivé společnosti nechtějí chybět a aktivně se
k účasti hlásí. A tak projekt, jehož počátky
spadají do doby, kdy vznikla Burza cenných papírů Praha, dnes kromě podpory
informační otevřenosti přináší velmi přehledný obraz české ekonomiky. Výsledky
letošního ročníku jsou sice stále ještě poznamenány krizí, které firmy čelily a čelí
Na vzestupném kurzu
rvní žebříček, založený na datech
jako jsou tržby, export, produktivita
práce či počet zaměstnanců, jsme zveřejnili
v době, kdy se v České republice začínal
rozvíjet kapitálový trh. V roce 1994 jsme sestavili tzv. nultý ročník žebříčku nejvýznamnějších subjektů české ekonomiky podle
hospodářských výsledků za rok 1993. Ten-
P
4 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
krát jsme si kladli za cíl přispět k informační
otevřenosti. Pořadí vycházelo z údajů, které
pro zpracování dobrovolně poskytly samy
firmy a od počátku se stalo cenným zdrojem
pro řadu analytiků, ekonomů, obchodních
partnerů a investorů, ale i žurnalistů.
Od té doby se žebříček nejvýznamnějších firem výrazně rozrostl. Těší nás, že se
v evropském i světovém měřítku, ale
v řadě případů již naznačují pozitivní vývoj. V přiložených tabulkách se tak máte
možnost seznámit s hospodářskými ukazateli jak společností, které patří k nejvýznamnějším v celé tuzemské ekonomice,
tak podniků, jež jsou lídry v jednotlivých
oborech a krajích.
www. czechtop100. cz
Foto archiv
Tradice pokračuje – tentokrát v pražském paláci Žofín. Galavečer firem, který pořádáme pravidelně třetí čtvrtek v červnu, je příležitostí ke zveřejnění
výsledků žebříčku 100 nejvýznamnějších firem ČR. Letos již posedmnácté!
VÝSLEDKY LETOŠNÍHO 17. ROČNÍKU JIŽ
V MNOHA PŘÍPADECH NAZNAČUJÍ
URČITÝ POZITIVNÍ POKRIZOVÝ VÝVOJ.
Z TROJLÍSTKU MOBILNÍCH OPERÁTORŮ SE NEJVÝŠE, AŽ DO PRVNÍ
DESÍTKY ABSOLUTNÍHO POŘADÍ, VYŠPLHALA TELEFÓNICA 02
LOŇSKÉ SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SE USKUTEČNILO V PROSTORÁCH
PRAŽSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA
ČEZ – TO NEJSOU JEN MOHUTNÉ JADERNÉ A TEPELNÉ ELEKTRÁRNY,
ALE I EKOLOGICKY ORIENTOVANÉ ZDROJE, ZALOŽENÉ NAPŘÍKLAD
NA SÍLE VODNÍHO PROUDĚNÍ
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 5
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE OBORU
6 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
A pokud zatím Vaše firma v databázích
Sdružení CZECH TOP 100 chybí, můžete to
snadno dohnat prostřednictvím jednoduchého formuláře, který je k dispozici na našich
webových stránkách www.czechtop100.cz.
TOMÁŠ DAVID
NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
ZAMĚSTNAVATELEM
V PARDUBICKÉM
KRAJI JE SPOLEČNOST
FOXCONN
Údaje v tisících Kč
Firma
Tržby za r. 2010
Kraj
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, TĚŽBA DŘEVA A RYBOLOV
1. AGROFERT HOLDING, a. s.
92 139 875
Praha
2. Lesy České republiky, s. p.
9 777 745
Královehradecký
3. LESS a. s.
5 683 758
Středočeský
4. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a. s.
850 000
Vysočina
5. Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s.
115 650
Královehradecký
DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
1. OKD, a. s.
44 159 788
Moravskoslezský
2. Severočeské doly a. s.
10 490 067
Ústecký
3. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
8 602 759
Karlovarský
4. MND a. s.
3 231 504
Jihomoravský
5. DIAMO, státní podnik
1 092 836
Liberecký
POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ PRŮMYSL
1. Plzeňský Prazdroj, a. s.
14 559 000
Plzeňský
2. Philip Morris ČR a. s.
11 402 008
Středočeský
3. NOWACO Czech Republic s. r. o.
7 991 959
Středočeský
4. Cukrovary a lihovary TTD a. s.
4 537 527
Středočeský
5. MADETA a. s.
4 326 923
Jihočeský
TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL
1. JUTA a. s.
4 304 908
Královehradecký
2. PEGAS NONWOVENS s. r. o.
3 663 130
Jihomoravský
3. VEBA, textilní závody a. s.
1 600 688
Královehradecký
4. KORDÁRNA Plus, a. s.
1 468 681
Jihomoravský
5. PLEAS a. s.
711 520
Vysočina
DŘEVOZPRACUJÍCÍ, PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL,
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
1. Mondi Štětí a. s.
8 318 533
Ústecký
2. Biocel Paskov a. s.
3 996 352
Moravskoslezský
3. WOOD & PAPER a. s.
3 353 625
Jihomoravský
4. Smurfit Kappa Czech s. r. o.
2 165 169
Středočeský
5. Dřevozpracující družstvo
1 907 484
Vysočina
CHEMICKÝ, FARMACEUTICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
1. UNIPETROL, a. s.
85 967 000
Praha
2. ČEPRO, a. s.
50 120 910
Praha
3. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
9 729 000
Ústecký
4. DEZA, a. s.
7 585 128
Zlínský
5. MITAS a. s.
7 373 944
Praha
PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU A STAVEBNÍCH HMOT
1. AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group 11 050 238
Ústecký
2. Saint-Gobain Vertex, a. s.
4 679 171
Pardubický
3. ZAPA beton a. s.
2 130 691
Praha
4. Federal-Mogul Friction Products
2 061 167
Královehradecký
5. Cembrit a. s.
1 642 557
Středočeský
HUTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
32 454 188
Moravskoslezský
2. ArcelorMittal Ostrava a. s.
28 471 426
Moravskoslezský
3. Vítkovice Holding a. s.
15 291 217
Moravskoslezský
Ústecký
4. SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r. o. 3 719 528
5. Impress, a. s.
1 834 423
Královehradecký
STROJÍRENSTVÍ – BEZ AUTOMOBILOVÉ VÝROBY
1. DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.
6 738 631
Liberecký
2. Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o.
5 494 141
Jihomoravský
3. ŠKODA JS a. s.
4 574 950
Plzeňský
4. Sochorová válcovna TŽ, a. s.
4 535 735
Moravskoslezský
5. ŽĎAS, a. s.
2 802 902
Vysočina
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI,
VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
1. ŠKODA AUTO a. s.
220 005 000
Středočeský
Středočeský
2. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. 44 715 373
3. BOSCH DIESEL s. r. o.
17 108 932
Vysočina
Moravskoslezský
4. Continental Automotive Systems Czech Republic s. r. o. 10 335 477
5. Iveco Czech Republic, a. s.
9 737 003
Pardubický
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A OPTIKA
1. FOXCONN CZ s. r. o.
110 190 407
Pardubický
2. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
42 599 000
Plzeňský
3. ABB s. r. o.
9 466 000
Praha
4. Eaton Elektrotechnika s.r.o.
5 041 145
Praha
5. WITTE Nejdek, spol. s r. o.
4 816 803
Karlovarský
www. czechtop100. cz
PODLE OBORU
NOVÝ SKLADOVACÍ
TERMINÁL
SPOLEČNOSTI ČEPRO
V LOUKOVĚ
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ,
SLUŽBY PRO PODNIKY
1. AGEL a. s.
8 392 103.
2. KPMG Česká republika, s. r. o.
1 626 684
3. CTP Invest, s. r. o.
1 562 293
4. Deloitte Advisory s. r. o.
1 248 316
5. AB Facility a. s.
1 186 467
OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY
1. ČESKÁ TELEVIZE
6 678 857
2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 448 363
3. Fakultní nemocnice Brno
5 636 342
4. Fakultní nemocnice Plzeň
5 083 164
5. Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 798 508
Olomoucký
Praha
Vysočina
Praha
Praha
Praha
Praha
Jihomoravský
Plzeňský
Královehradecký
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 7
Údaje v tisících Kč
JEDNIČKOU JE
MLADOBOLESLAVSKÁ ŠKODA AUTO
Firma
Tržby za r. 2010
Kraj
OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
1. Fehrer Bohemia s. r. o.
3 518 404.
Liberecký
2. DEMONTA Trade SE
2 166 078
Jihomoravský
3. KOH-I-NOOR holding a. s.
2 063 095
Praha
4. LINET spol. s r. o.
1 855 133.
Středočeský
5. JAP TRADING, s. r. o.
908 216
Moravskoslezský
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A PÁRY
1. ČEZ, a. s.
198 848 000
Praha
2. RWE Transgas, a. s.
118 309 691
Praha
3. ALPIQ ENERGY SE
42 517 236
Neurčeno
4. Pražská energetika, a. s.
20 248 378
Praha
5. ČEPS, a. s.
15 256 432
Praha
STAVEBNICTVÍ
1. EUROVIA CS, a. s.
27 589 848
Praha
2. Metrostav a. s.
26 650 478
Praha
3. Skanska DS a. s.
20 239 267
Jihomoravský
4. ŠKODA PRAHA Invest s. r. o.
19 816 817
Praha
5. STRABAG a. s.
15 629 905
Praha
PRODEJ, ÚDRŽBA A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A PRODEJ POHONNÝCH HMOT
1. ENI Česká republika, s .r. o.
44 946 533.
Praha
2. Shell Czech Republic a. s.
39 996 831
Praha
3. OMV Česká repulblika, s. r. o.
27 735 926
Praha
4. Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.
21 591 134
Praha
5. Import Volkswagen Group s. r. o.
11 562 527
Praha
VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU
1. MORAVIA STEEL a. s.
57 653 969
Moravskoslezský
2. AHOLD Czech Republic, a. s.
38 073 787
Jihomoravský
3. MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
31 587 523
Praha
4. Globus ČR, k. s.
24 306 623
Praha
5. PHARMOS, a. s.
14 118 682
Moravskoslezský
POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ
1. EUREST, spol. s r. o.
2 575 074.
Praha
2. Sodexo s. r. o.
1 063 038
Praha
3. ARAMARK, s. r. o.
866 579
Praha
4. Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
669 253
Karlovarský
5. Imperial Karlovy Vary a. s.
462 182
Karlovarský
DOPRAVA, POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ A CESTOVNÍ KANCELÁŘE
1. České dráhy, a. s.
41 000 382
Praha
2. ČD Cargo, a. s.
14 120 917
Praha
3. Advanced World Transport B. V.
9 487 341
Moravskoslezský
Praha
4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 6 712 790
5. Letiště Praha, a. s.
5 456 313
Praha
TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY
1. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
55 712 000
Praha
2. T-Mobile Czech Republic a. s.
28 048 613
Praha
3. Česká pošta, s. p.
20 288 299
Praha
4. Vodafone Czech Republic a. s.
18 394 000
Praha
5. GTS Czech s.r. o.
4 922 954
Praha
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
1. eD‘system Czech, a. s.
13 177 000
Moravskoslezský
2. HEWLETT-PACKARD s. r. o.
7 130 476
Praha
3. SWS a. s.
5 463 925
Zlínský
4. Oki Systems (Czech and Slovak), s. r. o.
3 764 583
Praha
5. AutoCont CZ a. s.
2 545 000
Moravskoslezský
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE KRAJE
8 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
Tržby 2010
198 848 000
118 309 691
92 139 875
85 967 000
55 712 000
220 005 000
44 715 373
11 402 008
7 991 959
5 683 758
8 378 328
4 661 068
4 511 694
4 326 923
4 127 309
42 599 000
14 559 000
9 606 104
5 083 164
4 574 950
8 602 759
4 816 803
669 253
462 182
365 421
11 050 238
10 490 067
9 729 000
8 318 533
JEDINÝM NOVÁČKEM V ELITNÍ DESÍTCE JE
SPOLEČNOST ENI ČESKÁ REPUBLIKA, KTERÁ
VYSTŘÍDALA AUTOMOBILKU TOYOTA
PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH.
3 719 528
9 689 997
7 793 465
6 738 631
3 518 404
3 002 088
9 777 745
4 798 508
4 304 908
2 061 167
1 886 628
110 190 407
9 737 003
4 679 171
4 458 101
2 462 376
17 108 932
5 291 192
4 909 902
2 802 902
1 907 484
38 073 787
20 239 267
11 068 133
10 994 991
5 636 342
Údaje v tisících Kč
Firma
PRAHA
1. ČEZ, a. s.
2. RWE Transgas, a. s.
3. AGROFERT HOLDING, a. s.
4. UNIPETROL, a. s.
5. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
STŘEDOČESKÝ
1. ŠKODA AUTO a. s.
2. Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s. r. o.
3. Philip Morris ČR a. s.
4. NOWACO Czech Republic s. r. o.
5. LESS a. s.
JIHOČESKÝ
1. Robert Bosch, spol. s r. o.
2. dm drogerie markt s. r. o.
3. DURA Automotive CZ, s. r. o.
4. MADETA a. s.
5. SWIETELSKY stavební s. r. o.
PLZEŇSKÝ
1. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
2. Plzeňský Prazdroj, a. s.
3. Daikin Industries Czech Republic s. r. o.
4. Fakultní nemocnice Plzeň
5. ŠKODA JS a. s.
KARLOVARSKÝ
1. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
2. WITTE Nejdek, spol. s r. o.
3. Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
4. Imperial Karlovy Vary a. s.
5. Jednota, spotřební družstvo v Toužimi
ÚSTECKÝ
1. AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
2. Severočeské doly a. s.
3. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
4. Mondi Štětí a. s.
5. SANDVIK CHOMUTOV
PRECISION TUBES spol. s r. o.
LIBERECKÝ
1. TRW Automotive Czech s.r. o.
2. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o.
3. DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.
4. Fehrer Bohemia s. r. o.
5. SYNER, s. r. o.
KRÁLOVEHRADECKÝ
1. Lesy České republiky, s. p.
2. Fakultní nemocnice Hradec Králové
3. JUTA a. s.
4. Federal-Mogul Friction Products
5. BAK stavební společnost, a. s.
PARUBICKÝ
1. FOXCONN CZ s. r. o.
2. Iveco Czech Republic, a. s.
3. Saint-Gobain Vertex, a. s.
4. Elektrárny Opatovice, a. s.
5. Rieter CZ s. r. o.
VYSOČINA
1. BOSCH DIESEL s r. o.
2. Automotive Lighting s. r. o.
3. PSJ, a. s.
4. ŽĎAS, a. s.
5. Dřevozpracující družstvo
JIHOMORAVSKÝ
1. AHOLD Czech Republic, a. s.
2. Skanska DS a. s.
3. ALTA, akciová společnost
4. OHL ŽS, a. s.
5. Fakultní nemocnice Brno
www. czechtop100. cz
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI MORAVIA STEEL PROKAZUJÍ
ŽIVOTASCHOPNOST TUZEMSKÉHO TĚŽKÉHO PRŮMYSLU
POTRAVINÁŘSKÉMU OBORU OPĚT DOMINUJE PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
BRONZOVÝ STUPÍNEK PŘIPADL MIMOŘÁDNĚ PROGRESIVNÍ
SPOLEČNOSTI RWE TRANGAS
PODLE KRAJE
Firma
ZLÍNSKÝ
1. DEZA, a. s.
2. PSG-International a. s.
3. HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
4. SWS a. s.
5. Fatra, a. s.
OLOMOUCKÝ
1. AGEL a. s.
2. GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
3. OLMA, a. s.
4. PRECHEZA a. s.
5. EPCOS s. r. o.
MORAVSKOSLEZSKÝ
1. MORAVIA STEEL a. s.
2. OKD, a. s.
3. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
4. ArcelorMittal Ostrava a. s.
5. Vítkovice Holding a. s.
Tržby 2010
7 585 128
5 755 498
5 570 347
5 463 925
2 441 986
8 392 103
2 901 861
2 794 703
2 173 028
1 430 105
57 653 969
44 159 788
32 454 188
28 471 426
15 291 217
DĚJIŠTĚM SLAVNOSTNÍHO
VYHLÁŠENÍ SE TENTOKRÁTE STAL
PRAŽSKÝ PALÁC ŽOFÍN.
FINANČNÍ INSTITUCE
Firma
2010
BANKY – výnosy v tis. Kč
1. Česká spořitelna, a. s.
45 421 000
2. Československá obchodní banka, a. s. 33 049 000
3. Komerční banka, a. s.
32 662 000
4. GE Money Bank, a. s.
13 561 808
5. UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
9 308 225
POJIŠŤOVNY – předepsané pojistné v tis. Kč
1. Česká pojišťovna a. s.
37 120 899
2. Kooperativa pojišťovna, a. s. ,
Vienna Insurance Group
30 894 705
3. Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
14 605 558
4. Allianz pojišťovna, a. s.
10 651 000
5. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 10 235 126
PENZIJNÍ FONDY – spravované příspěvky v tis. Kč
1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s.
10 359 825
2. Allianz penzijní fond, a. s.
8 441 041
3. Penzijní fond České spořitelny, a. s.
6 901 123
4. AXA penzijní fond a. s.
4 692 623
5. Penzijní fond Komerční banky a. s.
4 422 979
OSTATNÍ FINANČNÍ INSTITUCE – tržby v tis. Kč
1. ČSOB Leasing, a. s.
11 000 355
2. UniCredit Leasing CZ, a. s.
6 270 367
3. VB Leasing CZ, spol. s r. o.
6 136 747
4. ŠkoFIN s. r. o.
5 125 008
5. CETELEM ČR, a. s.
3 094 420
SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY – vstupní dluh v tis. Kč
1. CETELEM ČR, a. s.
9 189 501
2. UniCredit Leasing CZ, a. s.
8 541 124
3. ČSOB Leasing, a. s.
7 295 756
4. VB Leasing CZ, spol. s r. o.
4 801 720
5. Credium, a. s.
4 049 000
2009
45 658 000
39 665 000
32 195 000
12 585 102
9 559 009
36 701 417
30 996 326
14 281 420
10 244 000
9 638 392
10 454 464
7 110 894
7 412 877
5 354 154
4 688 356
15 527 398
8 846 350
7 793 716
7 446 754
3 106 862
8 665 620
7 853 078
7 047 817
5 082 410
4 157 000
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 9
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2010
Tržby 2010
Tržby 2009
Vývoz
Aktiva
1.
2009
2.
ŠKODA AUTO a. s.
Firma
220 005 000
187 858 000
Přidaná hodnota Hosp. výsledek
71 592 000
10 586 000
198 039 000
135 736 000
2.
1.
ČEZ, a. s.
198 848 000
196 352 000
127 549 000
58 949 000
4 074 000
543 691 000
3.
3.
RWE Transgas, a. s.
118 309 691
102 159 712
2 733 002
-7 610 198
68 530 000
135 201 054
4.
5.
FOXCONN CZ s. r. o.
110 190 407
84 154 260
2 866 291
397 612
110 122 515
19 288 574
5.
4.
AGROFERT HOLDING, a. s.
92 139 875
85 897 442
18 413 665
6 612 195
45 938 194
73 339 969
6.
6.
UNIPETROL, a. s.
85 967 000
67 387 000
1 678 056
1 185 693
26 650 000
61 471 000
7.
10.
MORAVIA STEEL a. s.
57 653 969
41 661 378
1 734 443
946 141
23 841 153
15 962 176
8.
7.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
55 712 000
59 889 000
9.
9.
ČEPRO, a. s.
50 120 910
44 153 213
15 318 000
10.
13.
ENI Česká republika, s. r. o.
44 946 533
36 030 518
408 512
11.
8.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o.
44 715 373
51 821 769
12.
15.
OKD, a. s.
44 159 788
31 472 331
13.
12.
Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
42 599 000
39 174 000
14.
–
ALPIQ ENERGY SE
42 517 236
12 490 048
216 868
-130 314
31 672 293
15.
20.
České dráhy, a. s.
41 000 382
40 088 407
21 892 777
-1 081 069
9 698 823
75 793 572
16.
14.
Shell Czech Republic a. s.
39 996 831
35 556 370
1 387 051
555 398
2 862 802
6 901 002
17.
11.
AHOLD Czech Republic, a. s.
38 073 787
39 030 344
18.
24.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
32 454 188
24 312 719
1 173 720
-908 592
19.
16.
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
31 587 523
34 489 855
3 735 921
2 054 477
102 446
20.
22.
BOSCH Group ČR
30 072 000
25 565 190
2 138 576
92 792 000
962 375
887 277
18 430 025
1 546 666
8 383 048
4 418 882
1 386 138
44 715 373
25 573 738
20 046 265
7 104 402
25 708 992
47 266 358
41 027 000
6 277 377
25 457 745
8 753 371
21.
21.
SIEMENS Group ČR
29 862 760
26 968 369
9 124 994
3 128 448
16 422 428
21 676 569
22.
26.
ArcelorMittal Ostrava a. s.
28 471 426
20 954 129
4 117 546
909 316
16 308 936
61 894 403
23.
18.
T-Mobile Czech Republic a. s.
28 048 613
29 645 999
15 447 046
10 593 790
24.
–
OMV Česká repulblika, s. r. o.
27 735 926
27 248 275
25.
23.
EUROVIA CS, a. s.
27 589 848
24 511 721
5 749 333
1 537 019
2 098 902
24 086 939
26.
19.
Metrostav a. s.
26 650 478
28 962 768
5 184 141
878 080
429 534
24 215 164
33 296 719
7 988 340
27.
–
Globus ČR, k. s.
24 306 623
23 308 046
1 943 634
272 803
4 303 411
28.
30.
Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.
21 591 134
17 080 627
140 417
111 136
3 844 526
29.
28.
Česká pošta, s. p.
20 288 299
20 055 222
14 760 721
263 139
30.
27.
Pražská energetika, a. s.
20 248 378
20 718 872
4 861 213
2 790 638
Skanska DS a. s.
422 882
21 309 122
18 395 393
31.
–
20 239 267
26 198 529
4 642 035
927 186
519 620
32.
36.
ŠKODA PRAHA Invest s. r. o.
19 816 817
13 496 860
1 086 197
156 656
324 681
33.
25.
Vodafone Czech Republic a. s.
18 394 000
19 711 000
2 921 000
21 006 871
11 097 075
44 295 000
34.
41.
BOSCH DIESEL s. r. o.
17 108 932
12 693 128
5 240 240
724 479
35.
29.
STRABAG a. s.
15 629 905
16 745 134
1 536 113
398 795
36.
33.
Vítkovice Holding a. s.
15 291 217
14 385 618
5 850 000
850 000
37.
35.
ČEPS, a. s.
15 256 432
14 086 259
4 550 753
2 114 938
22 174 310
4 664 179
1 794 400
10 380 056
38.
34.
Veolia Voda Česká republika, a. s.
14 603 308
14 548 030
39.
32.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
14 559 000
15 411 583
17 074 808
12 523 010
10 761 693
5 463 914
22 206 132
4 180 000
40.
38.
ČD Cargo, a. s.
14 120 917
13 271 743
5 726 797
–418 092
3 589 933
15 652 478
41.
42.
PHARMOS, a. s.
14 118 682
12 509 621
296 532
19 787
36 339
4 085 555
42.
54.
METALIMEX a. s.
14 112 155
9 366 373
312 165
197 216
3 902 828
43.
45.
Dalkia Česká republika, a. s.
13 824 881
12 761 179
44.
47.
Ferona, a. s.
13 346 259
11 275 987
45.
39.
eD‘system Czech, a. s.
13 177 000
13 198 000
46.
40.
GECO TABAK, a. s.
13 097 850
12 748 675
47.
44.
Pražská plynárenská, a. s.
13 001 218
11 901 816
48.
52.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o.
11 826 144
9 731 706
410 550
385 835
5 693 731
1 087 808
196 471
560 360
672 665
289 676
578
2 195 411
939 630
49.
46.
Import Volkswagen Group s. r. o.
11 562 527
11 289 919
325 531
185 328
50.
64.
Philip Morris ČR a. s.
11 402 008
11 689 766
6 408 228
2 974 555
10 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
2 467 460
17 747 319
9 443 837
1 564 370
12 175 218
2 284 983
3 324 377
3 844 737
15 741 090
2 890 900
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč
2010
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2010
2010
2009
Tržby 2010
Tržby 2009
Přidaná hodnota Hosp. výsledek
Vývoz
Aktiva
51.
76.
ALTA, akciová společnost
11 068 133
6 483 624
966 050
171 805
1 039 429
9 876 655
52.
51.
AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
11 050 238
10 348 825
3 328 715
393 383
7 514 161
13 286 850
53.
37.
OHL ŽS, a. s.
10 994 991
13 439 385
1 844 310
229 928
3 154 536
7 492 331
54.
49.
Severočeské doly a. s.
10 490 067
10 965 464
6 902 723
2 893 319
6 151
29 657 840
Continental Automotive Systems Czech Republic s. r. o.
55.
–
10 335 477
7 751 784
3 214 125
1 882 406
9 651 236
5 219 725
56.
66.
Lesy České republiky, s. p.
9 777 745
7 765 413
4 267 577
3 159 654
26 235
72 470 086
57.
43.
Iveco Czech Republic, a. s.
9 737 003
12 219 005
2 145 193
934 397
7 114 929
12 707 783
58.
56.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
9 729 000
9 068 000
59.
–
TRW Automotive Czech s. r. o
9 689 997
9 186 805
60.
–
Daikin Industries Czech Republic s. r. o.
9 606 104
6 045 625
61.
–
Advanced World Transport B. V.
9 487 341
62.
–
ABB s. r. o.
9 466 000
63.
62.
Visteon – Autopal, s. r. o.
9 421 484
64.
63.
AT Computers, a. s.
8 650 000
7 850 000
65.
53.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
8 602 759
9 696 389
66.
58.
COOP Centrum družstvo
8 392 650
8 995 057
67.
–
AGEL a. s.
8 392 103
8 777 087
68.
65.
Robert Bosch, spol. s r. o.
8 378 328
7 791 764
1 922 997
248 762
69.
79.
Mondi Štětí a. s.
8 318 533
6 190 476
1 994 964
1 386 050
70.
81.
Lumius, spol. s r.o.
8 047 952
5 850 957
582 747
435 892
404 000
23 503 000
2 092 604
319 672
9 686 997
11 826 638
6 122 573
2 016 802
-230 164
1 589 401
9 789 789
8 334 845
2 091 861
49 410
236 661
4 978 641
4 783 959
1 973 579
19 213 688
47 517
2 843
1 014 434
4 052 355
610 517
4 314 316
9 606 104
8 369 968
3 928 150
8 051 848
519 694
1 353 224
1 581 256
3 963 880
71.
–
NOWACO Czech Republic s. r. o.
7 991 959
8 865 785
72.
68.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o.
7 793 465
7 679 693
1 943 416
7 987 157
73.
92.
DEZA, a .s.
7 585 128
5 166 488
1 678 962
1 249 965
4 606 708
4 642 145
74.
67.
HRUŠKA, spol. s r. o.
7 488 984
7 829 353
911 259
205 383
40 936
2 201 030
75.
82.
MITAS a. s.
7 373 944
5 670 448
1 659 375
84 405
6 349 201
76.
75.
HEWLETT-PACKARD s. . o.
7 130 476
6 506 029
77.
78.
DEK a. s.
6 846 895
6 296 264
1 035 482
214 724
800 442
8 787 614
78.
72.
DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.
6 738 631
6 535 477
929 978
81 511
6 364 052
4 268 494
79.
61.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
6 712 790
8 691 779
-5 661 214
-1 834 581
80.
74.
ČESKÁ TELEVIZE
6 678 857
6 514 894
3 083 951
5 870 908
3 756 462
91 393 837
34 629
81.
73.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 448 363
6 522 551
97 542
5 010
82.
80.
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
5 785 828
5 714 949
297 188
14 520
83.
77.
PSG-International a. s.
5 755 498
6 350 018
378 200
114 691
84.
114.
LESS a. s.
5 683 758
3 792 540
1 116 955
218 399
85.
85.
Fakultní nemocnice Brno
5 636 342
5 257 527
2 328 082
7 157
8 843 762
4 295 271
1 181 280
4 468 573
1 989 935
3 866 051
24
5 817 745
86.
83.
HP TRONIC Zlín, spol. s. r. o.
5 570 347
5 724 944
240 435
97 719
550 000
2 785 140
87.
109.
Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o.
5 494 141
3 970 280
2 329 960
1 120 474
4 278 478
8 130 485
88.
100.
SWS a. s.
5 463 925
4 552 844
155 747
87 667
403 888
89.
–
Letiště Praha, a. s.
5 456 313
5 488 455
4 172 165
1 108 122
39 939 496
90.
71.
První novinová společnost a. s.
5 422 808
6 658 248
665 156
217 784
1 465 897
91.
88.
LUKOIL Czech Republic s. r. o.
5 380 084
5 094 776
356 254
-20 281
1 342 667
92.
97.
Automotive Lighting s. r. o.
5 291 192
1 094 850
323 111
93.
89.
Fakultní nemocnice Plzeň
5 083 164
4 893 097
1 856 611
5 290 915
3 297
6 039 794
94.
–
Eaton Elektrotechnika s. r. o.
5 041 145
625 496
150 653
4 274 794
95.
91.
Linde Gas a. s.
5 029 447
4 826 359
2 926 553
1 805 583
384 894
96.
86.
GTS Czech s. r. o.
4 922 954
5 215 117
1 474 691
46 470
6 139 933
5 730 575
97.
112.
PSJ, a. s.
4 909 902
3 939 935
437 492
114 715
2 290 060
3 982 811
98.
110.
WITTE Nejdek, spol. s r. o.
4 816 803
3 952 540
761 929
161 001
4 383 419
3 126 708
99.
99.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 798 508
4 935 214
2 550 124
8 297
16 549
5 309 646
100.
105.
Saint-Gobain Vertex, a. s.
4 679 171
4 281 648
1 881 675
614 306
3 542 713
7 989 555
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 11
Údaje v tisících Kč
Firma
ROZHOVOR
NABÍDNOUT
NĚCO NAVÍC
Po prvních čtyřech měsících roku 2011 se Renault dostal na vedoucí
pozici mezi dovozci osobních automobilů. V České republice navíc
spustil zajímavé aktivity, týkající se prodeje lehkých užitkových vozidel. Požádali jsme proto Bernarda Chrétiena, generálního ředitele společnosti Renault ČR, a.s., aby nám poodhalil tajemství úspěchu francouzské automobilky na českém trhu.
12 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
CZECH TOP 100 Značce Renault se na
českém trhu dlouhodobě daří. Na čem
je založena její prosperita?
Druhého místa na českém trhu celkově
a vedoucího postavení mezi dovozci
si vysoce ceníme. Pro nás je důležité především to, že se nám podařilo
zvýšit podíl na trhu o 2 % na 8,6 %.
Má to několik důvodů. Za posledních
šest měsíců jsme přijali více objednávek na nové vozy než vloni. To je
spojeno s kvalitou značky Renault
a její obchodní sítě, která dokáže přesvědčit české zákazníky, aby si koupili
naše produkty. Někdy se stává, že je
úspěch značky spojen s jediným modelem. U nás tomu tak není, protože se
na něm podílí mnoho modelů. Už dlouho je na českém trhu velmi úspěšná
www.czechtop100.cz
Thalia, v loňském roce se skvěle uvedl
Fluence, který nyní slaví roční výročí,
a dlouhodobě se daří celé modelové
řadě Mégane. Nespoléháme se jen na
jediný model, ale na celou škálu vozů,
které nám pomáhají být na jednom z
předních míst na trhu. Tato situace je
velmi specifická, protože vytváří důvěru mezi námi a naší obchodní sítí.
CZECH TOP 100 Důvěra k obchodní
síti je postavena na kvalitních prodejcích. Jak hodnotíte ty, s nimiž
spolupracujete v České republice?
U Renaultu je hluboce zakořeněná práce s prodejní sítí. Dáváme přednost přímé spolupráci s našimi partnery. Ta se
dá charakterizovat velkým množstvím
vzájemné komunikace. Díky tomu si stanovujeme srozumitelné a transparentní
cíle. Základem naší spolupráce s obchodní sítí je kvalita. Jedná se o kvalitu
obecně, nejen kvalitu produktů, práce
nebo služeb. Je to hodnota, která vyústí
ve spokojenost zákazníků. Naším specifikem je, že se prodejní síť ztotožňuje
s našimi cíli. Je vytvořena ze středních
podnikatelů, kteří pro značku Renault
pracují už dlouhou dobu a nedochází
v ní k žádným výkyvům.
Kromě České republiky jste současně odpovědný
za celý region, zahrnující i Slovensko a Maďarsko. Jsou ve vkusu
zákazníků v těchto zemích velké
rozdíly?
To je velmi složitá otázka. Odpověď na ní
se neustále mění a ještě dlouho tomu tak
bude. Rozhodně panuje větší shoda mezi
zákazníky z Prahy, Bratislavy a Budapešti
než mezi klienty z Prahy a nějakého menšího místa v České republice. Není proto
náhodou, že můžeme spravovat celý region, protože podobnost zákazníků v těchto zemích, hlavně ve velkých městech, je
velká a nebrání nám v tom žádné zásadní rozdíly. Máme stejné typy prodejen
a také vztahy mezi prodejci a zákazníky
i způsoby chování jsou identické, podobně jako opravy a služby. Také zde nabízíme auta shodných modelových řad.
Foto Jiří Křenek
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 O České republice
se říká, že zde nemohou uspět automobily s karoserií typu sedan,
protože kupující dávají přednost
hatchbackům a kombi. V případě
Renaultu to ale neplatí – uspěli jste
Upřímně řečeno, pro prodej sportovních
vozů nejsou v České republice ekonomické důvody, neboť tento segment je zde
omezený. Objem obchodu je malý, protože je velmi nízká poptávka. Jsou však
země, jako třeba Švýcarsko nebo Velká
Británie, pro které jsou tyto modely velmi
důležité. Nelze ovšem tvrdit, že jde jen
o budování image, protože k tomu by
bylo potřeba, aby se na silnicích potkávaly desítky těchto vozů. Ale myslím si, že je
potřeba mít respekt k našim zákazníkům
a zodpovědnost vůči prodejcům i značce.
V současné době je naše nabídka s verzemi RS a Gordini jednou z nejlepších na
trhu. Proto pořádáme i karavany RS Tour,
při nichž do větších měst přijíždíme s flotilou těchto sportovních vozů, abychom je
předvedli možným zákazníkům, umožnili
jim, aby si je vyzkoušeli, a ukázali, co
všechno dokážeme udělat.
s Thalií a Fluence a nyní se o totéž
pokoušíte s modelem Latitude.
V automobilovém průmyslu nejsou vkus
a potřeby zákazníků přesně definovatelné. Ale právě o to nám jde – zaujmout
klienta, najít si prostor a v něm nabídnout
něco navíc. To se nám podařilo před několika lety s Thalií a tento model se stal
bestsellerem na českém trhu. Fluence na
tento úspěch navázal a Latitude se snaží
PRO NÁS NENÍ DŮLEŽITÉ,
ZDA SI ZÁKAZNÍK KUPUJE
JEDNO NEBO DESET AUT.
VÝZNAMNÝ JE KAŽDÝ KLIENT.
o to samé. Na jedné straně je to tradiční
automobil přinášející všechny potřebné
prvky bezpečnosti a komfortu a na straně druhé je to vše za rozumnou cenu.
Už první ohlas je pro nás povzbudivý,
protože tento vůz vzbudil nebývalé nadšení u profesionálů i u široké veřejnosti.
Líbí se a přichází na něj opravdu mnoho
objednávek.
CZECH TOP 100 Renault na českém
trhu nabízí i celou řadu atraktivních sportovních automobilů. Jsou
zde jen kvůli budování image nebo
přinášejí i ekonomický přínos?
„NA ÚSPĚCHU
ZNAČKY RENAULT
SE PODÍLÍ VELKÉ
MNOŽSTVÍ MODELŮ“
CZECH TOP 100 V souvislosti se
značkou Renault se samozřejmě
nelze vyhnout problematice elektromobility. Kdy můžeme očekávat vozidla Renault s elektrickým
pohonem i na českém trhu?
V nejbližší době se rozeběhnou zkušební
projekty v řadě zemí – Francii, Nizozemsku, Dánsku. V České republice to bude
aktuální, až převezmeme a zhodnotíme
zkušenosti získané v těchto státech. Pak
nabídneme první modely i v České republice. Pokud vše půjde podle plánu, tak bychom první vozy s elektrickým pohonem
uvedli zhruba za 18 měsíců.
CZECH TOP 100 Důležitou roli na
českém trhu hrají fleetoví zákazníci. Jak velký podíl zaujímají u značky Renault a na co se při práci
s nimi zaměřujete?
Především si musíme říci, jak si fleetové
zákazníky definujeme u Renaultu, protože toto vnímání je u různých značek odlišné. Více než polovina kupujících našich
osobních vozů jsou podnikatelé. Z toho
opět asi polovina jsou osoby, které si pořizují obvykle jen jedno auto v intervalu
kolem pěti let. Pro nás ale není důležité,
zda zákazník provozuje jedno, pět nebo
deset automobilů. Pro nás je významný
každý klient. Tito zákazníci potřebují
specifickou komunikaci a servis a ty jim
poskytujeme. Proto máme u každého
prodejce ve velkém městě specialisty na
jednání s korporátními klienty. Jejich činnost je koordinována z centrály Renaultu
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 13
ROZHOVOR
ČR naším fleetovým oddělením. Protože
si dobře uvědomujeme odlišnost potřeb
těchto zákazníků, vytváříme pro ně speciální servisní podmínky. Především ale
budujeme speciální vztahy mezi nimi
a našimi prodejci. To je nesmírně důležité.
Zabýváme se mnohem více komunikací
se zákazníky než vytvářením speciálních
modelů, modifikací nebo cenových nabídek. To je naším specifikem.
CZECH TOP 100 Renault tradičně
patří k vedoucím značkám mezi
dodavateli užitkových vozidel. Na
čem je toto postavení založeno?
Svět automobilů je vlastně velmi jednoduchý
– dobrý produkt plus dobrá prodejní síť a je
to. Ale podívejme se na to trochu podrobněji.
Renault má historicky velké množství produktů v oblasti užitkových vozů. Snažíme se chápat potřeby jednotlivých klientů v různých oblastech podnikání a proto dobře víme, co by
jim pomohlo. Disponujeme automobily všech
kategorií. Důkazem je například nový Master, který se velmi líbí. Podstatné ale také je,
že i u užitkových vozů máme výbornou ob-
„ZABÝVÁME SE
MNOHEM VÍCE
KOMUNIKACÍ SE
ZÁKAZNÍKY NEŽ
VYTVÁŘENÍM
SPECIÁLNÍCH MODELŮ,
MODIFIKACÍ NEBO
CENOVÝCH NABÍDEK“
VÍME, ŽE FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI POTŘEBUJÍ
SPECIFICKÉ PODMÍNKY. NAŠÍ SNAHOU JE JIM
NASLOUCHAT A BÝT JIM K DISPOZICI.
14 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
chodní síť s vyškoleným personálem a velkým
důrazem na poprodejní služby, což je v této
kategorii velmi důležité.
CZECH TOP 100 Jak se vám při tom
osvědčují Renault Business Centra?
Business Centra jsou prostředkem ke splnění našeho cíle – co nejlépe posloužit
zákazníkům. Naší snahou je být klientům
permanentně k dispozici a naslouchat jim.
Máme zde k dispozici speciálně vybavené dílny. Patří k tomu ale i kompetence
všech zaměstnanců, kteří tam pracují. Jde
o vyškolené profesionální týmy. S tím je
spojena také rozšířená nabídka speciálních nadstandardních služeb, jako jsou
například větší počet ukázkových vozidel
a záruka poskytnutí náhradního vozu odpovídajícího typu.
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Počítáte s rozšiřováním sítě Business Center?
Business Centra budujeme přesně v těch
lokalitách, v nichž to má ekonomické
opodstatnění, tedy tam, kde se uskutečňují velké fleetové obchody, kde jsou
silní korporátní zákazníci a kde současně máme i významného prodejce, který
může toto středisko vytvořit. Rozhodli
jsme se je umístit přesně tam, kde to přináší zisk a kde jsou důležitá. Nebudeme
je vytvářet v regionech, kde by nebyla
rentabilní.
NAŠÍM SPECIFIKEM JE DŮVĚRA MEZI VEDENÍM
A NAŠIMI PRODEJCI A Z TOHO PLYNOUCÍ
DLOUHODOBÁ STABILITA OBCHODNÍ SÍTĚ.
společnosti Renault je totiž zákazníkům
v okamžiku nákupu vozu nabízet v oblasti
financování to, co nejlépe odpovídá jejich
potřebám. Spolupracujeme při tom s naším
finančním partnerem RCI Banque, což je
součást společnosti Renault.
CZECH TOP 100 Renault i v České
CZECH TOP 100 V letošním roce
jste svou cestu za zákazníky ještě
rozšířili o Renault Business Tour.
O co se jedná?
Pro posílení svého postavení na českém
trhu jsme vytvořili promoční akci Renault
Business Tour. Od konce května do konce září s ní postupně navštívíme 23 prodejců značky po celé České republice.
Chceme ukázat potenciálním zákazníkům celou škálu toho, co jsme schopni
jim nabídnout, co pro ně můžeme udělat
v oblasti užitkových vozidel a co nemusejí vždy vidět v prodejnách. Součástí je
i představení našich partnerů z řad výrobců nástaveb.
republice podporuje různé kulturní a společenské akce. Čemu jste
se věnovali v poslední době?
Renault dlouhodobě podporuje kinematografii, například už od roku 1963 jsme
nepřetržitě partnerem filmového festivalu v Cannes. V České republice už více
než deset let sponzorujeme Českého
lva a domácí filmy. Letos jsme poprvé
jako oficiální partner zabezpečovali
dopravu účastníků při finále soutěže
Česká Miss. Hodně se věnujeme také
motoristickému sportu. Vloni jsme v Brně
s velkým úspěchem uspořádali pro 60
tisíc návštěvníků závod Světové série
Renaultu. Letos se nám jej nepodařilo
získat, nicméně věříme, že v roce 2012
se opět uskuteční.
CZECH TOP 100 Jak jako cizinec
v České republice relaxujete?
Běhám a také se dramaticky snažím posouvat míček po zelené ploše do malé
jamky. Vzhledem k tomu, že mi často
padá do vody, rozvíjím své plavecké
schopnosti ve volné přírodě. A protože
mám rád moderní hudbu, je pro mne
Praha skvělá v tom, že se zde dá často
chodit na velmi kvalitní koncerty. V poslední době se mi moc líbil Santana, toho
jsem vyloženě zbožňoval. Skvělí byli také
Mark Knopfler a Eros Ramazzotti. A jsem
velkým fanouškem skupiny Elán.
VLADIMÍR RYBECKÝ
„OD KONCE KVĚTNA
DO KONCE ZÁŘÍ
NAVŠTÍVÍME V RÁMCI
AKCE RENAULT
BUSINESS TOUR 23
PRODEJCŮ PO CELÉ
ČESKÉ REPUBLICE“
CZECH TOP 100 Poněkud skryté,
nicméně velmi důležité je školicí
středisko, které Renault už před
lety vybudoval v Praze na Proseku. Jak je využívané?
Školicí centrum už ze své definice zabezpečuje školení technického personálu. Mohu
říci, že zde máme neustále zcela naplněnou kapacitu – 2500 „člověkodnů“ za rok.
Využívají ho technici především z České
republiky a Slovenska, v menší míře i z Maďarska. Středisko rovněž funguje jako centrum technické pomoci pro naši prodejní síť.
Servisům pomáhá řešit případné speciální
technické problémy na vozech.
CZECH TOP 100 Důležitou roli při
nákupu automobilu hraje jeho financování. Co po této stránce nabízíte svým zákazníkům?
Více než polovina našeho prodeje je financována prostřednictvím Renault Finance.
V souladu s tím, jak se mění požadavky zákazníků, se tyto služby velmi rychle vyvíjejí,
možná úplně nejrychleji ze všech. Nabízíme nejrůznější formy úvěrování a leasingu včetně operativního leasingu, nájmy,
pojištění, různé výhodné balíčky. Politikou
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 15
PROFIL
Metro i univerzity
O současné situaci v českém stavebnictví a perspektivách akciové společnosti Metrostav, slavící čtyřicet let své existence,
jsme hovořili s jejím generálním ředitelem Ing. Pavlem Pilátem. Této firmě je věrný již od dob svých studií. V soutěži Manažer roku 2010 zvítězil v kategorii Stavebnictví a výroba stavebních materiálů a v celkovém pořadí obsadil druhé místo.
CZECH TOP 100 Jméno vaší společnosti jasně napovídá, jaká byla jeho
původní orientace. Platí to i dnes?
Za dobu naší existence jsme se podíleli na
výstavbě převážné většiny stanic metra.
Avšak metro činí v posledních letech jen
5 až 10 procent našeho obratu. Většinu
realizovaného objemu tak tvoří pozemní
a dopravní stavby u nás i v zahraničí. To
dokládá, že se Metrostav postupně přeměnil ve stavební společnost univerzálního zaměření. Za všechny významné zakázky, na
kterých se nyní podílíme, bych chtěl zmínit
výstavbu komplexu tunelů městského okruhu
Blanka nebo stavbu dálnic D8 a D3. Dokončili jsme budovu Fakulty architektury ČVUT,
Kongresové centrum Zlín, jež tvoří společný
komplex s tamním Univerzitním centrem,
nové pavilony Fakultní nemocnice v Motole,
Univerzitu v Pardubicích nebo nemocnici
v Kladně, nový zdroj v Elektrárně Ledvice či
řadu malých vodních elektráren.
Máme certifikovány všechny klíčové
technologie, jež „zastřešuje“ certifikát pro
generální dodávky staveb pozemního a inženýrského stavitelství. Společnost je také
držitelem osvědčení NBÚ o ochraně utajovaných skutečností na stupeň Tajný a může
se proto ucházet o projekty vypsané i v nejvyšším stupni utajení v České republice
i dalších zemích, včetně projektů NATO.
Od druhé poloviny roku 2008 se však
stejně jako ostatní stavební firmy potýkáme s ekonomickou recesí. Přijali jsme řadu
úsporných opatření, omezovali jsme náklady a také jsme museli snížit stav personálu
o 12 procent.
CZECH TOP 100 Jakých hospodářských výsledků jste dosáhli v loňském roce?
Konsolidovaný obrat akciové společnosti Metrostav dosáhl v roce 2010 výše
26,650 miliardy korun, což znamená
osmiprocentní pokles proti předchozímu
roku. Snížení je způsobeno recesí na trhu
stavebních prací, téměř neexistencí soukromé poptávky a restrikcí veřejných rozpočtů.
Hospodářský výsledek se pohyboval na
zhruba stejné úrovni jako v roce 2009.
Výrazem našeho nynějšího postavení je
prestižní ocenění AAA ratingové agentury
ING. PAVEL PILÁT,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
METROSTAV A. S.
ČEKIA – Stability Award, značící Nejstabilnější firmu roku.
CZECH TOP 100
Řada průmyslových oborů po recesi pomalu oživuje, stavebnictví však nikoli. Co by
ho mohlo nastartovat ?
Stavebnictví mohou podpořit zlepšené prognózy ekonomiky Evropské unie a České
republiky. To může oživit privátní poptávku. Situaci ovlivní také prorůstové veřejné
investice do projektů, zajišťujících ČR vyšší
konkurenceschopnost, a dobře alokované
zdroje z evropských fondů do velkých projektů v příštím plánovacím období po roce
2013, o které je nutno začít již nyní usilovat. K nim by mohl například patřit záměr
typu průplavu Labe – Odra – Dunaj.
CZECH TOP 100 Ve Skupině Metrostav
zaměstnáváte na 4500 lidí a svou
činností ovlivňujete život mnoha dalších obyvatel ČR. Věnujete se též sociálním projektům?
Metrostav získal certifikát Společenské odpovědnosti dle standardu SA 8 000, pravidelně se umísťuje v první patnáctce firemních
dárců u nás. Svoji silnou ekonomickou pozici firma dlouhodobě vnímá jako společenský závazek, a proto se stala zakládajícím
členem klubu firemních dárců Donátor, nyní
platformy Byznys pro společnost, která usiluje o nastolení jasných pravidel v oblasti dárcovství. Nezříkáme se společenské zodpovědnosti, máme zájem podporovat obecně
prospěšné projekty a hledáme i nové formy
spolupráce s neziskovým sektorem.
Podporujeme rovněž kulturu – například Divadlo Na zábradlí, Dejvické divadlo, nejrůznější filmové a divadelní festivaly
i kulturně společenské dění v místech působení našich divizí. Nezapomínáme ani na
sport a v „barvách Metrostavu“ startují například rychlobruslařka Martina Sáblíková,
oštěpařka Barbora Špotáková, lyžaři Krýzl
a Trejbal, volejbalisté Dukly Liberec, házenkáři pražské Dukly, klub Basketball Nymburk a řada dalších regionálních oddílů.
ANTONÍN FISCHER
Akciová společnost Metrostav, člen nadnárodní skupiny DDM Group, patří k největším stavebním firmám
ve středoevropském regionu. Nekonsolidovaný obrat skupiny, která zaměstnává na 8900 lidí, dosáhl v loňském roce 1,65 miliardy euro.
Metrostav se zaměřuje především na generální dodávky staveb, přesto se i nadále věnuje své původní orientaci a je jednou z mála společností, které jsou schopny realizovat výrazně specializované zakázky pro metro
a infrastrukturu hornickým způsobem. Pro náročné a značně specifické podzemní projekty je vybaven nejen
moderními technologiemi, jako jsou plnoprofilové razicí stroje TBM, ale také kvalifikovaným personálem. Pro
podzemní dráhu v našem hlavním městě dosud vybudoval 120 kilometrů traťových tunelů a 57 stanic, k nimž
zanedlouho přibude dalších šest kilometrů a čtyři stanice na prodloužení trasy V.A z Dejvic do Motola.
16 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
2. místo
í
Jedna rada: prvnst’te
den dovolené pu
deˇti na prˇ ímé a
slunce nejdéle n
cˇ tvrt hodiny.
Cestovní pojištűní od Allianz
s neomezeným krytím
léťebných výloh v zahraniťí.
www.allianz.cz
100 OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
ŠANCE I PRO MALÉ
V jarním vydání časopisu CZECH TOP 100 FORUM jste našli žebříček 13. ročníku ankety 100
obdivovaných firem České republiky za rok 2010, dnes se k této akci vracíme fotoreportáží.
lavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězným společnostem se
uskutečnilo 5. dubna 2011, již tradičně
v rámci slavnostního oběda ve Francouzské restauraci pražského Obecního domu.
Oproti žebříčku 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY, který
vychází výhradně z objektivních čísel,
uděluji obdivovaným „známky“ nezávislí
hodnotitelé na základě pověsti, vytvářené pojmy jako jsou dlouhodobá hodnota
firmy, inovační schopnosti, kvalita výrobků i managementu, schopnost přilákat
a udržet talentované zaměstnance, odpo-
S
(ZLEVA) ROBERT
DOMNOSIL (BOOMTISK),
PETR CHOULÍK (LINDE
GAS) A MILAN BRUNÁT
(GRADA PUBLISHING)
CHVÍLI PŘED ZAHÁJENÍM
SLAVNOSTNÍHO
VYHLAŠOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ ANKETY
18 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
Foto Věroslav Sixt
POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PŘIJALI TAKÉ PAVEL ŠENYCH (SHELL)
A JIŘÍ BOROVEC (ČEPRO)
ZLEVA KNÍŽE HANS ADAM II., JOSEF
MASOPUST, PETR PROCHÁZKA (KLUB PŘÁTEL
JOSEFA MASOPUSTA) A PROFESOR RICHARD
HINDLS (VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE)
DIPLOM PRO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE PŘEVZAL
Z RUKOU JANA STRUŽE ZA ŠKODU AUTO ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA BOHDAN WOJNAR
KNÍŽE HANS ADAM II.
Z LICHTENSTEINA V ROZHOVORU S PŘEDSEDOU
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
JANEM STRUŽEM
U JEDNOHO STOLU SE
SEŠLI (ZLEVA) JAN HNILICA
(ČEROZ) A PAVEL HOZNOUREK (STAVITELSTVÍ DE)
ANKETA 100 OBDIVOVANÝCH FIREM
ČR SE USKUTEČNILA
JIŽ POTŘINÁCTÉ.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 19
100 OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
STANISLAVU
BERNARDOVI (RODINNÝ
PIVOVAR BERNARD,
VPRAVO) NASLOUCHAJÍ
(ZLEVA) PAVEL HOZNOUREK (STAVITELSTVÍ DE)
A KONSTANTIN ALEXEJENKO (KOOPERATIVA)
STROJÍRENSTVÍ
A KULTURA SE PROLNULY
V DIALOGU MIROSLAVA
BIČIŠTĚ (TOS VARNSDORF,
VLEVO) A FELIXE
SLOVÁČKA
REPREZENTANTY OCENĚNÝCH FIREM I DALŠÍ
HOSTY UVÍTAL PŘEDSEDA SDRUŽENÍ CZECH
TOP 100 JAN STRUŽ
vědnost k životnímu prostředí, vztah ke
společnosti nebo otevřenost. Jedná se
tedy o veličiny čísly, metry nebo kilogramy těžko měřitelné, společně však tvořící všeobecně uznávanou image. Proto
se mezi stovkou obdivovaných objevují
i firmy, které by se velikostí, počtem zaměstnanců či objemem produkce těžko
dostaly do žebříčku 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH. O to cennější je jejich umístění
mezi obdivovanými.
Vyhlášení žebříčků CZECH TOP 100
se pravidelně účastní také osobnosti kulturního a společenského života a významní sportovci. Letos přijali pozvání mimo
20 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
jiné režisér Zdeněk Troška, jubilující herečka Jiřina Bohdalová, legenda československé kopané Josef Masopust nebo ve
světě nejúspěšnější česká módní návrhářka Blanka Matragi. Mimořádně vzácným
hostem byl Hans Adam II., vládnoucí kníže z Lichtensteinu, kterého zaujaly aktivity
Sdružení CZECH TOP 100 a našel si
k účasti na vyhlášení čas mezi přednáškami na vysokých školách v Praze a v Brně.
Zároveň představil a s ostatními hosty pokřtil první české vydání své knihy Stát ve
třetím tisíciletí.
Jako vždy bylo i toto vyhlašování žebříčku záležitostí především přátelskou,
společenskou, a chcete-li, i seznamovací
a obchodní. Většina účastníků ho využila
k neformálním rozhovorům, k nimž při
běžné práci v odpovědných funkcích nemají příležitost ani čas.
ANTONÍN FISCHER
SVĚTOZNÁMÁ MÓDNÍ
NÁVRHÁŘKA BLANKA
MATRAGI VE SPOLEČNOSTI ZDEŇKA ROMÁNKA
(ČESKÁ POJIŠŤOVNA,
VLEVO) A PAVLA JUŘÍKA
VESELÝ ROZHOVOR
VEDLI (ZLEVA) KNÍŽE
HANS ADAM II., JAN
STRUŽ A FILMOVÝ
REŽISÉR ZDENĚK TROŠKA
SPOLU S JANEM
STRUŽEM (TŘETÍ ZLEVA)
JSOU NA SNÍMKU
ZACHYCENI ZÁSTUPCI
OCENĚNÝCH FIREM
(ZLEVA) VLADIMÍR
JEŘÁBEK (KOMERČNÍ
BANKA), ZUZANA
NOVICKÁ (PLZEŇSKÝ
PRAZDROJ), JIŘÍ VLASÁK
(KOFOLA), JAN VRÁTNÍK
(ČESKÁ SPOŘITELNA),
TOMÁŠ KOLÁŘ (LINET),
ZDENĚK ROMÁNEK
(ČESKÁ POJIŠŤOVNA)
A JAN ŽŮREK (KPMG
ČESKÁ REPUBLIKA).
AKCE SE ZÚČASTNILA CELÁ ŘADA
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ ZE
SFÉRY POLITIKY, VĚDY, KULTURY
I SPORTU, VČETNĚ LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽETE HANSE ADAMA II.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 21
ENERGIE
PRAŽSKÁ ENERGETIKA
PŘEDSTAVUJE
Průzkumy trhu prokazují, že pro odběratele elektřiny z kategorie
domácností je důležitým faktorem při rozhodování, od koho si elektřinu objednají, cena. Neméně důležitá je i škála služeb, která dodávku elektřiny doprovází.
Až dosud byly energetické sítě jednostranné směrem od zdroje ke spotřebiteli.
Dnes ale může elektřina putovat i obráceně, například od majitelů malých obnovitelných zdrojů na střechách rodinných
domů do sítě, a s tím si musejí energetici
poradit, protože nesmí dojít k zahlcení sítě
a k následným poruchám. PRE již nainstalovala do tří tisíc pražských domácností
tzv. chytré elektroměry, které umožňují
oboustrannou komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny, dálkové
odečítání dat a podobně.
Letos PRE zahájila s firmou Intel společný
projekt, který se orientuje na zprovoznění
chytré domácnosti. Ta vyžaduje nejen chytré
sítě, ale také chytré spotřebiče a řídicí komponenty. Jde například o automatické pračky, které začínají cyklus praní podle pokynu
z energetické sítě v okamžiku, kdy je relativní
dostatek elektřiny. Pomáhá k tomu i speciální řídicí jednotka „dashboard“, kterou PRE
experimentálně osazuje do vybraných domácností vybavených chytrými spotřebiči.
Zákazníkovi přinese tento systém optimalizaci spotřeby elektřiny, v budoucnu pak i mož-
ražská energetika, a. s., (PRE) nabízí opravdu velmi pestrou škálu
služeb, ať už jde o bezplatné poradenství, elektronickou komunikaci nebo služby pro bezporuchový chod sítě a elektroinstalací.
Široké portfolio cenových nabídek
rozšířila PRE aktuálně o nový produkt pro
domácnosti Komfort+Neo. U tohoto tarifu
poskytuje každou desátou kilowatthodinu
silové elektřiny zdarma. Jeho unikátnost
je především v tom, že si zákazník může
P
vybrat, v jaké době ho objedná, tedy, kdy
je pro něj cena elektřiny na trhu relativně výhodná. Tu pak zafixuje podle svého
uvážení na dva nebo tři roky.
Pro podnikatele má PRE obdobně výhodné tarify, umožňující směrovat spotřebu elektřiny v provozovnách do určitých
časových pásem, ve kterých nabízí elektřinu výhodněji. Velkoodběratelé sjednávají
odběry elektřiny a jejich průběhy individuálně tak, aby optimalizovali svoji spotřebu
a zaplatili tak co nejméně.
22 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
ING. PAVEL ELIS,
MBA, PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
PRAŽSKÁ
ENERGETIKA, A. S.
nost operativní volby tarifu a v konečném důsledku rozumné účty za elektřinu.
V poslední době se hodně mluví o elektromobilitě. V hlavním městě Praze ji zavádí
i PRE. Na speciální výstavě ve svém poradenském středisku představila všechna běžně dostupná elektrovozidla a nabízí možnost
zdarma otestovat ve velkoměstském provozu
elektrokola. Zároveň PRE pracuje na zajištění infrastruktury pro e-mobilitu v Praze, především na výstavbě dobíjecích stanic. Letos již
byly zprovozněny čtyři (dvě v OC Chodov
a Černý Most, třetí v Centru energetického
poradenství PRE a čtvrtá v garážích Slovan).
Do konce roku 2011 jich chce Skupina PRE
vybudovat celkem 22. E-mobilitu PRE chápe
jako jednu ze správných cest, vedoucích ke
zlepšení životního prostředí v hlavním městě.
ING. PAVEL ELIS, MBA
(autor je předsedou představenstva
a generálním ředitelem
Pražské energetiky, a. s.)
www.czechtop100.cz
Foto PRE
PRE ZAHÁJILA
PROJEKT, ZAMĚŘENÝ
NA ZPROVOZNĚNÍ
CHYTRÉ DOMÁCNOSTI.
INZERCE
Prázdná nádrž...
jen jeden z mnoha důvodů proč
tankovat u EuroOil
Platební karta EuroOil
Magnetická platební karta, opravňující k nákupu definovatelného
sortimentu na čerpacích stanicích EuroOil se spoustou výhod.
Nové druhy motorových paliv
OPTIMAL 95 - automobilový benzin s novým multifunkčním aditivem
a Optimal Diesel - aditivovaná motorová nafta mají vylepšené vybrané
parametry a užitné vlastnosti.
Jednorázové poukázky EuroOil na odběr PHL
Určené pro jednorázový odběr výhradně jednoho druhu pohonných látek,
prodávaných v síti EuroOil a to v libovolných nominálních hodnotách.
Nová moderní alternativní paliva
Ekodiesel a Ethanol E85 na vybraných čerpacích stanicích.
www.ceproas.cz
Ar
N2
Linde Gas. Jsme souÍástí Vašeho života.
Dodáváme produkty, které pokrývají široký rozsah aplikací technických plynđ v prđmyslu, potravináăství,
lékaăství, výzkumu i vývoji. Stavíme zaăízení na výrobu technických plynđ. Jsme spolehlivým partnerem
Íeského prđmyslu. Naší prioritou je bezpeÍnost a ochrana životního prostăedí.
S našimi produkty se mđžete setkat na každém kroku. Jsme souÍástí Vašeho života. Již 20 let.
www.linde-gas.cz
Linde inzerce Czech top 100.indd1 1
13.5.2011 17:47:56
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 23
FINANCE
ŠkoFIN je dlouhodobě jedničkou na trhu financování osobních
a užitkových vozů. Primárně se zaměřuje na financování a podporu
prodeje nových a ojetých automobilů značek Škoda, Volkswagen,
Audi a Seat. Na hospodářské výsledky i na nové produkty jsme se
zeptali paní ing. Jiřiny Tapšíkové, MBA, jednatelky ŠkoFINu.
Jak jste spokojena s hospodářskými
výsledky ŠkoFINu v uplynulém roce?
Hospodářské výsledky ŠkoFINu za rok 2010
potvrdily správnost nově nastavených obchodních procesů, do nichž se promítly i výrazné změny v komunikaci s našimi zákazníky. Kladně se projevila také reorganizace
ve společnosti samé, která přinesla zvýšení
efektivity práce všech oddělení. ŠkoFIN obhájil své vedoucí postavení v oblasti financování osobních i užitkových vozů, a získal významná ocenění od zákazníků i odborníků
v oblasti financování automobilů na českém
trhu. Naše postavení na trhu nejlépe charakterizují ocenění získaná v průběhu několika
posledních let jako například 1. místo v anketě 100 nejobdivovanějších firem (kategorie
Finanční zprostředkovatelé).
Jak je nastavena strategie ŠkoFINu
pro příští období? Chystáte zásadnější změnu v portfoliu nabízených
produktů a služeb?
V rámci nové obchodní a marketingové strategie jsme připravili další zcela zásadní kroky pod heslem „Cesta k mobilitě“. Podstatně
a systematicky rozšiřujeme a zkvalitňujeme
služby zákaznického servisu a usilujeme
o snižování nákladů spojených s koupí nového či ojetého vozu koncernu Volkswagen.
Mezi naše novinky patří akční úvěr bez navýšení, zjednodušení schvalovacího procesu,
zrušení většiny poplatků a především spuštění nových webových stránek společnosti.
Akční úvěr? Co si pod tímto pojmem
můžeme představit?
Klientům nabízíme financování formou úvěru
zcela bez navýšení nebo s výhodným úročením, bez jakýchkoliv poplatků a s výrazně
nízkými splátkami – to vše lze přitom sjednat
přímo u prodejce vozů. Tato intenzivně ko-
munikovaná nabídka si klade za cíl podporu naší značky u zákazníků. Nabídka platí
pro všechny nové a ojeté vozy koncernu
Volkswagen.
ING. JIŘINA TAPŠÍKOVÁ,
MBA, JEDNATELKA
ŠKOFINU
Rovněž jste omezili nebo zrušili řadu
poplatků. Čeho konkrétně se to týká?
ŠkoFIN dlouhodobě neúčtoval svým klientům poplatky za uzavření a vedení smlouvy.
Letos jsme navíc zrušili i další administrativní
poplatky. Naši klienti tak mohou od 1. května 2011 bezplatně měnit profil smlouvy, tedy
zkrátit nebo prodloužit dobu splácení, předčasně splatit úvěr nebo leasing, případně
převést celou smlouvu na třetí osobu. Pokud
se klient dostane do finančních potíží, poskytneme mu bezplatné finanční poradenství.
Jak důležité jsou pro ŠkoFIN fleetové
obchody? Mění se nějakým způsobem jejich charakter?
ŠKOFIN JIŽ NENÍ POUHOU „LEASINGOVKOU“, ALE
FINANČNÍ SPOLEČNOSTÍ, NABÍZEJÍCÍ KOMPLEXNÍ
PORTFOLIO SLUŽEB K ZABEZPEČENÍ MOBILITY ZÁKAZNÍKŮ.
24 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
V březnu letošního roku jste spustili
novou podobu webových stránek.
Co na nich návštěvník nalezne?
Běžný firemní web se základními informacemi o společnosti jsme přetvořili v rozsáhlý
komunikační portál, který přehledně, srozumitelně a názorně informuje klienty o všech
našich finančních produktech a službách.
Další novinkou je online kalkulačka, pomocí
které si zákazník může po zadání základních
údajů o automobilu a parametrech financování ihned spočítat přesnou měsíční splátku.
Další zásadní novinkou je předschválení
úvěru nebo finančního leasingu ještě před
nákupem automobilu. Zákazník tak získá
jistotu financování vybraného vozu. Smlouva je na základě předschválení připravena
dle požadavků zákazníka, který tak stráví
v autosalonu mnohem kratší dobu spojenou
s uzavřením smlouvy.
Od 14. dubna letošního roku působíte zároveň jako předsedkyně České
leasingové a finanční asociace. Čeho
byste chtěla v této funkci dosáhnout?
Velmi si vážím důvěry členů ČLFA, kteří mě
do funkce předsedkyně zvolili. Členové asociace tvoří silný a stabilní nebankovní finanční sektor, který je důležitou součástí celého
finančního trhu, kdy ročně naše společnosti
profinancují okolo 200 miliard. Mezi mé
priority patří zlepšení zákonných norem
a s tím souvisejících podmínek pro podnikání
nebankovních finančních společností a také
prosazování a dodržování etických norem
pro efektivní a bezproblémové fungování
českého finančního trhu. Stěžejním tématem
je pro mne trvalé zvyšování bezpečí a jistoty klientů nebankovních institucí. Vzhledem
k neustále se vyvíjející situaci však předpokládám, že budou postupně přibývat další
úkoly související s poměrně rychlým vývojem
na automobilovém a finančním trhu.
JIŘÍ HÁJEK
www.czechtop100.cz
Foto ŠkoFIN
CESTA K MOBILITĚ
Klientům poskytujeme fleetové služby pod
značkou ŠkoFIN Fleet Services. Bez ohledu
na velikost firmy získá klient profesionální
řešení pořízení, údržby a správy jakéhokoli
typu vozového parku. S tím souvisí i námi
nabízené různé formy financování nových
i ojetých vozů. Dále klientům poskytujeme
komplexní poradenství a analýzu nákladů na
vozový park. Tento náš koncept ocenili nejen klienti, ale také odborníci, o čemž svědčí
i 1. místo získané v soutěži Automotive Fleet
Awards (Firemní auto roku) v kategorii Financování vozových parků za produkt Operativní leasing ŠkoFIN online (2009).
Jde nám o víc
než o vítězství,
a proto jsme
zvítězili
Nejvýznamnější pojišťovna na trhu.
KLUB MANAŽEREK
OD KABELEK
K SEBEOBRANĚ
Říká se, že jsou věci, na které si žena vždycky najde čas: na
návštěvu kadeřníka, na kosmetiku, na popovídání u sklenky
vína s kamarádkou… Já osobně přidávám ještě Klub manažerek. Vím totiž, že na jeho akcích se nebudu nudit.
ČLENKY KLUBU
MANAŽEREK PŘIJAL
PREZIDENT ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE
ING. PAVEL KAFKA
TEREZIE RATHANOVÁ
ředsedkyně poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová nás v březnu pozvala na slavnostní promítání filmu
Nickyho rodina v kině Lucerna. Hluboce
lidský dokumentární příběh režiséra Mateje Mináče o osudech více než 600 českých a slovenských dětí, které sir Nicholas
Winton zachránil těsně před II. světovou
válkou odvozem do zahraničí a umístěním
v náhradních rodinách, nás zasáhl a dojal
všechny. Chvílemi bylo v sále takové ticho,
že by bylo slyšet upadnout špendlík.
Naše ženská marnivost si přišla na své
při návštěvě módní přehlídky v luxusním
salonu Yvett Ajchler, jehož majitelkou je
členka Klubu JUDr. Yvetta Ajchlerová. Nejednu z nás napadlo, že nadcházející jaro
je vhodnou příležitostí, abychom obměnily
P
26 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
Foto archiv Klubu
SNÍMEK Z AKCE LENKY
ZVOU NEJEN LENKY –
LENKA JE NEJČASTĚJŠÍ
KŘESTNÍ JMÉNO
ČLENEK KLUBU
svůj šatník! Další módní inspiraci jsme našly v dubnu a v květnu na akcích Top Centra slovenských podnikatelek, s nímž rozvíjíme „přeshraniční“ spolupráci už několik
let. Tentokrát Top Centrum zorganizovalo
v Praze setkání s majitelkou butiku s kabelkami značky Gilda Tonelli a se zástupcem
známé slovenské kosmetiky AB cosmetics.
Z trochu netradičního, ale v dnešní
době dost aktuálního soudku byla akce
Žena a sebeobrana, kterou v dubnu Klub
uspořádal ve spolupráci s Policií ČR.
Patronkou kurzu byla naše další členka
Martina Chlapíková, jednatelka společnosti Domino MK. Policejní instruktoři nás
nejen vyzbrojili teoretickými návody, jak
s pokud možno chladnou hlavou zvládnout obtěžování a případné napadení
ze strany různých násilníků, ale v praktických ukázkách jsme si mohly samy vyzkoušet nanečisto, jak se bránit.
V březnu jsme se spolu s generálním
komisařem české účasti na EXPO 2010
v Šanghaji ing. Pavlem Antonínem Stehlíkem vrátily k průběhu Všeobecné světové
výstavy a úspěchům českého pavilonu
v daleké Číně. Ten navštívilo přes 8,5 milionu návštěvníků, mezi nimiž byla také skupina členek Klubu manažerek. Také jsme
mezi sebou uvítaly dalšího zajímavého
muže – nového prezidenta České manažerské asociace ing. Pavla Kafku. V tomto
případě jsme se zaměřily spíše na současnost a možné plány a nápady na spolupráci. A nemohly jsme také samozřejmě
chybět na dubnovém slavnostním vyhlašování výsledků prestižní soutěže Manažer
roku 2010 na pražském Žofíně, do níž
byly nominovány dvě naše členky.
www.czechtop100.cz
Podporujte KLASU.
Žádejte výrobky s logem KLASA ve svých obchodech!
Řekněte svým přátelům o Vašich zkušenostech
s výrobky KLASA.
Naše kvalita zaručena
www.eklasa.cz
FINANČNÍ TRHY
CETELEM SLAVÍ 15 LET
O výsledcích poskytovatelů úvěrů nebankovního trhu v roce
2010 a výhledu na letošní rok jsme hovořili s Ing. Václavem
Horákem, generálním ředitelem a místopředsedou představenstva společnosti Cetelem, která je součástí mezinárodní skupiny BNP Paribas.
CZECH TOP 100 Jak osobně hodnotíte vývoj nebankovního financování v minulém roce?
I přes určité oživení v roce 2010 zůstává
celý trh hluboko pod svým vrcholem v porovnání s roky 2007 a 2008. To však neplatí pouze pro Českou republiku, ale pro
většinu zemí v regionu střední a východní
Evropy. Tento vývoj se negativně odrazil
na celkovém objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů nebankovními společnostmi,
sdruženými v České leasingové a finanční asociaci, a to meziročním poklesem
o 7,5 %. Přesto hodnotím rok 2010 z pohledu naší společnosti jako úspěšný. Rok 2011
se vyvíjí zatím slibně, jsem proto optimistou,
i když musíme být obezřetní. Úvěrovým společnostem se daří, když roste ekonomika
a když občané věří v budoucí příjmy.
CZECH TOP 100 Jak si Cetelem vedl
po obchodní stránce v roce 2010?
Navzdory nepříliš optimistickým makroekonomickým ukazatelům se nám podařilo
zvýšit objem poskytnutých spotřebitelských
úvěrů o 6 % oproti roku 2009 na 9,2
miliardy korun a tím upevnit naši vedoucí
pozici mezi nebankovními poskytovateli.
Rok 2010 byl pro nás plný výzev. Po přijetí
protikrizových opatření v roce 2009 jsme
v něm opět začali hledat cesty k oživení
naší obchodní činnosti. Hlavními pilíři dalšího ekonomického růstu pro nás zůstávají
kvalitní portfolio klientů, pevné vztahy s obchodními partnery a široká a především
konkurenceschopná nabídka produktů. Potvrzením správnosti naší dlouhodobé strategie je i získání ratingového ocenění ČEKIA
Stability Award „A“, které nás řadí mezi
nejstabilnější společnosti v České republice. Za úspěch rovněž považuji, že se nám
podařilo získat licenci platební instituce od
České národní banky, což přináší zvýšení
naší důvěryhodnosti jako regulovaného
subjektu, který musel splnit poměrně náročná kritéria obdobná těm, jež jsou kladena
na bankovní ústavy.
CZECH TOP 100 Podařilo se vám
v minulém roce splnit plánované finanční ukazatele?
Většinu plánovaných finančních ukazatelů, jako hospodářský výsledek nebo cost/
income ratio, se nám v uplynulém roce
podařilo splnit či dokonce překročit, což je
28 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
samozřejmě dobrá zpráva pro naše akcionáře i zaměstnance. Potěšující je rovněž
upevnění pozice naší společnosti v rámci
celé skupiny BNP Paribas. Mezi sesterskými firmami z regionu střední a východní
Evropy jsme stále nejúspěšnější.
CZECH TOP 100 Řekněte, jaké to je
Foto Cetelem
stát v čele společnosti, která je součástí jedné z největších finančních
skupin na světě?
Stojí za námi silná značka a finanční zázemí, které zaručují naši stabilitu, což je ideální kombinace. BNP Paribas nám pomáhá
při vytváření strategie a čerpáme z jejího
mezinárodního know-how. Jednotlivé společnosti z různých zemí mezi sebou navzájem sdílejí zkušenosti. V rámci skupiny však
platí, že je třeba vždy zohledňovat specifika jednotlivých trhů, což nám umožňuje být
také dostatečně flexibilními.
CZECH TOP 100 Cetelem letos slaví
15 let svého působení v České republice. Jak uplynulé období hodnotíte a které momenty považujete
za klíčové?
Za tuto dobu jsme získali úctyhodný počet
klientů, kterých je téměř 1,5 milionu. Vyrostli
jsme z malé společnosti, která měla ve svých
počátcích jen pár desítek zaměstnanců.
Z toho mála jsme postupně vybudovali firmu, která je jedničkou na trhu. Dnes má Cetelem 440 pracovníků. Na samém začátku
PRAŽSKÉ SÍDLO
SPOLEČNOSTI
CETELEM
jsme poskytovali pouze spotřebitelské úvěry
v prodejnách a budovali síť obchodních
partnerů. Postupem času jsme rozšířili naše
portfolio o segmenty autoúvěrů, úvěrových
karet, osobních půjček, úvěrů na bydlení
a dalších produktů. Dnes již nejsme malé
dítě, které se pouze učí. Jsme patnáctiletý
„teenager“, který dále roste a je schopen
předávat své zkušenosti mladším „sourozencům“. Samozřejmě se ale nesmíme přestat
učit a rozvíjet. I když máme široký sortiment
produktů, se kterým jsme schopni uspokojit
velice různorodé potřeby zákazníků, inovace mají u nás stále důležité místo.
CETELEM UPLATŇUJE ZÁSADY
ZODPOVĚDNÉHO ÚVĚROVÁNÍ,
KTERÉ PATŘÍ MEZI ZÁKLADNÍ
PRINCIPY CELÉ SKUPINY.
CZECH TOP 100 Mezi základní principy Cetelemu patří dodržování zásad zodpovědného úvěrování. Jak
se tento přístup projevuje vůči vašim klientům v praxi?
Cetelem už od počátku svého působení
v České republice uplatňuje zásady zodpovědného úvěrování, které patří mezi
základní principy celé naší skupiny. Klademe důraz na otevřenou komunikaci a na
informovanost klientů, a to jak o podstatě
našich finančních služeb, tak o výhodách
a nevýhodách či rizicích s nimi spojených.
Jedním z našich klíčových cílů je klienty
nepředlužovat. Vždy, než úvěr schválíme,
chceme znát jak zákazníkovu aktuální ekonomickou situaci, tak i jeho finanční historii
včetně splátkové morálky. Údaje o klientech si ověřujeme v externích registrech
informací.
CZECH TOP 100 Určitě chcete pozitivní hospodářský výsledek z loňského roku potvrdit či případně
vylepšit. Co pro to děláte?
V loňském roce se nám podařilo zvýšit
náš podíl mezi členy České leasingové
a finanční asociace v segmentu spotřebitelských úvěrů oproti roku 2009 o 9 procent.
Zároveň jsme byli velmi úspěšní v poskytování osobních půjček, u kterých jsme ve
srovnání s rokem 2009 dosáhli meziročního nárůstu o více jak 11 procent. Potvrdil
se také stoupající význam internetu, když
naše Virtuální karta Cetelem zaznamenala
rekordní nárůst o celých 130 procent. Také
v tomto roce budeme nadále rozvíjet svůj
obchodní model, který je založen především na konkurenceschopném produktovém portfoliu, určeném pro široké spektrum
klientů. Klíčovou oblastí naší činnosti je
a bude řízení rizika. I do budoucna nesmíme zapomínat na obchod, a proto stále
hledáme nové partnery.
TOMÁŠ DAVID
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 29
FIREMNÍ FINANCE
Manažer firemních financí
JAKO VIZIONÁŘ
Moderní společnosti od šéfů svých firemních financí očekávají, že se
přemění z finančních manažerů na podnikatelské vizionáře. Vedení
společnosti mají být schopni poskytovat informace o skutečné výkonnosti firmy a radit mu s investicemi a efektivním řízením nákladů.
aková transformace finančního řízení však naráží na řadu překážek a úskalí. Jak svou roli vnímají samotní
finanční ředitelé, zjišťoval průzkum KPMG
International a skupiny CFO Research
Services mezi téměř 450 vedoucími pracovníky finančních oddělení velkých společností po celém světě.
T
KRIZE ZMĚNILA ROLI
FINANČNÍHO ŘEDITELE
Skoro polovina respondentů uvedla, že
se jejich oddělení dnes mnohem více než
dříve podílí na tvorbě strategických řešení, a 62 % očekává další posilování své
role. Hlavními příčinami změny jsou boom
fúzí a akvizic, který vyvrcholil v roce
2008, a následná finanční krize.
Mnozí finanční ředitelé si myslí, že se
nyní musejí potýkat se složitější organizační strukturou než v minulosti. Navíc
musejí pomáhat ostatním vedoucím pracovníkům pochopit její vliv na ziskovost
společnosti. Nejde však jen o vysvětlování – podle jednoho z účastníků průzkumu
je nejdůležitější schopnost předvídat ta-
30 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
FINANČNÍ ŘEDITELÉ
SE POTÝKAJÍ
SE SLOŽITĚJŠÍ
ORGANIZAČNÍ
STRUKTUROU
NEŽ V MINULOSTI
kové klíčové faktory, jež firmu posouvají
kupředu. Správný finanční ředitel prý
musí být vizionářem, a ne jen interpretem
toho, co už se stalo.
MÉNĚ ÚČETNICTVÍ,
VÍCE STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ
Celkem vysoké mínění o sobě mají šéfové
finančních útvarů ve vztahu k procesům,
jež jsou s financemi interně spjaty – například k řízení majetku a závazků, obecnému účetnímu a finančnímu výkaznictví
a řízení rizik. Méně sebevědomí jsou
u plánování či přípravy rozpočtů a odhadů – čtvrtina z nich je považuje za svá
slabá místa. Běžný problém je, že se plánování a tvorba rozpočtů týkají celé organizace a finanční oddělení není chápáno jako řídicí jednotka tohoto procesu.
Zlepšení systému jejich práce brání
podle mnohých finančních ředitelů váznoucí spolupráce uvnitř firmy. Jen necelých 40 % respondentů je spokojeno
s kvalitou kooperace s ostatními administrativními odděleními a s IT. Problémy
s informačními systémy a technologiemi
přitom stojí mnoho práce i času. Techno-
www.czechtop100.cz
Jindřich Vašina
Partner
Poradenství ve finančním řízení
KPMG Česká republika
průzkum ukázal, že v této oblasti je sebejistých pouze 43 % z nich.
Vedoucí finanční pracovníci mají obtíže už při hledání vhodných lidí do svých
oddělení. Přestože jsou prý uchazeči
o zaměstnání nezřídka vynikajícími účetními s potenciálem stát se dobrými řídícími
pracovníky, mívají problémy s řešením koncepčních a analytických otázek či podporou manažerských rozhodnutí. Tradiční finanční vzdělání a praxe již potřebám
dnešních transformovaných finančních oddělení zjevně nestačí. Dokonalý finanční
ředitel v moderní firmě musí umět propojit
své účetní a finanční znalosti se všeobecným přehledem a špičkovými komunikačními dovednostmi.
Některé společnosti proto podporu
podnikatelských rozhodnutí vyčlenily z finančního oddělení a zařadily ji do firemní struktury jako zcela novou, samostatnou součást. Tento postup však může
narušit či zcela odstranit komunikaci mezi
SPRÁVNÝ FINANČNÍ ŘEDITEL MUSÍ
BÝT VIZIONÁŘEM, A NE POUZE
INTERPRETEM TOHO, CO UŽ SE STALO.
logie finančních systémů jsou často zastaralé a nevyvíjejí se v souladu s měnícími
se potřebami firmy.
PODPORA MANAŽERSKÝCH
ROZHODNUTÍ
Problematická je i schopnost finančních
ředitelů být oporou managementu při zásadních podnikatelských rozhodnutích –
finančním oddělením a poradci pro řízení
podnikatelských aktivit.
Řešením může být celková transformace finančních oddělení. Při současných
dynamických změnách ekonomických
podmínek od nich totiž vedení společností vyžadují stále více informací a analýz,
na nichž zakládají svá strategická rozhodnutí.
PODÍL FINANČNÍCH ODDĚLENÍ NA OBCHODNÍ STRATEGII PODLE
STUDIE VZROSTL A BUDE RŮST I V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH
62 %
STATUS
REPORT:
PŘEVODNÍ
CENY
Tuto rubriku připravuje společnost KPMG Česká
republika, partner Sdružení CZECH TOP 100.
Postoj finančních úřadů k převodním cenám se
zpřísňuje. Kontroly jsou sofistikovanější, specializované týmy kladou adresné otázky. Na
které oblasti se ptají nejvíce?
Prokázání benefitu u služeb
Je třeba prokázat, že služba byla poskytnuta a že souvisí
se zdanitelnými příjmy. Nejvíce se finanční úřady zaměřují na faktury za tzv. centrální funkce.
Fluktuace hospodářského výsledku
Krizové roky 2008–2009 jsou dnes často předmětem
daňových kontrol, při nichž finanční úřady požadují vysvětlení ztrát či nižších zisků a vlastními analýzami stanoví
tržně obvyklý zisk.
Vysoké zisky pobídkových společností
Firmy s investičními pobídkami ve formě slevy na dani nemohou uměle zvyšovat základ daně použitím tržně neobvyklých podmínek v transakcích se spojenými osobami.
Přísnější přístup ke srovnávacím analýzám a ke
schválení závazného posouzení
Finanční úřady mají vlastní metodiku přístupu ke srovnávacím analýzám (benchmarkům). Mnohé analýzy zpracované v minulých letech již nemusejí postačovat.
60 %
49 %
38 %
40 %
36 %
Diskuze o převodních cenách se obvykle týkají velkých
částek, a tak může mít pochybení na firmu zásadní dopad. Nelze je tedy podceňovat. Základem obhajoby je
předem připravená dokumentace.
20 %
Foto KPMG a archiv
13 %
2%
0%
Počet
responentů
(v pro-
centech)
Před pěti lety
Menší podíl
Za pět let
Podobný podíl
Větší podíl
Tomáš Drašar
Daňové poradenství
KPMG Česká republika
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 31
DOPRAVA
KOMBINOVANÁ
BUDOUCNOST
Skupina Advanced World Transport (AWT) patří k největším poskytovatelům logistických a dopravních služeb nejen v České republice, ale i v evropském měřítku. O její bližší představení jsme
požádali ředitele korporátní komunikace Petra Jonáka.
SKUPINA AWT
DISPONUJE PŘIBLIŽNĚ
160 LOKOMOTIVAMI
A 6000 VAGONY
Vedle toho jsme schopni prostřednictvím železniční, silniční, námořní i letecké
spedice zabezpečit přepravu do kterékoliv země světa bez ohledu na velikost
nebo charakter nákladu. Další divize se
zabývá rekultivačními a stavebními pracemi a odpadovým hospodářstvím. To
zdánlivě s dopravou nesouvisí, ale i zde
máme řadu synergií, například u přepravy sypkých materiálů, stavebních materiálů a podobně.
Kolik máte zaměstnanců a kde
všude působíte?
Jste na trhu relativně novým hráčem. Jak skupina vznikla?
Došlo k tomu před rokem spojením několika tradičních poskytovatelů nákladní
dopravy – společností OKD Doprava,
Čechofracht nebo Viamont Cargo. Zajišťujeme komplexní dopravní, spediční
a logistické služby. Nejsilnější jsme na kolejích, kde patříme mezi největší soukromé
železniční dopravce v celé Evropě. Máme
zhruba 160 lokomotiv a 6000 vagonů,
ročně přepravíme více než deset milionů
tun nákladu. Jen v České republice obsluhujeme přes šedesát vleček. Naše divize
ROSCO zároveň nabízí údržbu, opravy
a pronájem vozového parku.
32 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
Dohromady má skupina AWT zhruba
2500 pracovníků. Většina z nich působí
v České republice, máme však také přímá zastoupení v devíti zemích Evropy
včetně čtyř klíčových přístavů. Vedle toho
disponujeme širokou sítí stálých partnerů
po celé Evropě, na Blízkém Východě
i v zámoří.
NAŠÍ ZÁKLADNÍ
AMBICÍ BYLO
VYTVOŘIT SKUPINU,
KTERÁ DOKÁŽE
POSKYTOVAT
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
NA MÍRU.
Co bylo impulsem k vytvoření takového gigantu?
Dopravní i logistický trh je pořád velmi
roztříštěný, většina společností „umí“
pouze některý druh dopravy nebo jen
v určitém regionu. Naší základní ambicí
proto bylo vytvořit skupinu, která dokáže
poskytovat komplexní služby na míru. Zajistíme přepravu po kolejích, silnici, vzduchem i po moři. Dopravujeme uhlí, ocel,
chemické výrobky, papír, automobily,
stavební materiály, biopaliva i potraviny,
nadrozměrné náklady, křehké předměty
i nebezpečné látky. Nabízíme skladovací služby, celní deklarace i poradenství.
Tak široký záběr aktivit je celkem ojedinělý a skýtá nám i našim zákazníkům řadu
synergií.
Při dnešním neustále rostoucím tlaku
na rychlost je kombinovaná doprava
zřejmě nejlepší způsob, jak udržet zboží
i nadále na železnici. Šetří čas a peníze
a výrazně snižuje riziko poškození. Navíc pomáhá snižovat dopady na životní
prostředí, což je pro nás rovněž velmi důležité. Většině tuzemských dopravců však
často chybějí kontejnery i celé systémy
kombinované dopravy. Nové průmyslové zóny a logistická centra proto až na
výjimky nejsou zavlečkované. Bohužel
také postrádáme dostatečnou podporu
ze strany státu.
ŘEDITEL KORPORÁTNÍ
KOMUNIKACE SKUPINY
AWT PETR JONÁK
SKUPINA AWT JE
SCHOPNA BUDOVAT
DOPRAVNÍ SLUŽBY
NA MÍRU
VEDLE ŽELEZNICE
NABÍZÍ SKUPINA AWT
I SILNIČNÍ, NÁMOŘNÍ
A LETECKOU PŘEPRAVU
A LOGISTICKÉ SLUŽBY
Doprava je lakmusovým papírkem ekonomiky. Pozorujete nějaké zlepšení?
Proti situaci v letech 2009 a 2010, kdy
se na dopravě skutečně výrazně podepsala ekonomická krize, jsme bezesporu
svědky postupného oživení. V našem případě se navíc naplno projevily výhody
vzniku skupiny AWT a začali jsme získávat zakázky „na klíč“, tedy napříč různými druhy dopravy.
TOMÁŠ DAVID
Foto AWT
Jaké jsou vaše plány do budoucnosti?
Velké příležitosti vidíme zejména v oblasti kombinované dopravy, v níž máme již
více než patnáctileté zkušenosti. V Ostravě-Paskově vlastníme jeden z mála
otevřených terminálů v České republice.
Je strategicky umístěný v centru velkých
průmyslových zón Moravskoslezského
kraje v blízkosti dálnice a má přes vlastní
vlečku napojení na celostátní železniční
síť. Jeho pozice je výhodná i z hlediska
dopravy po celé Evropě – nachází se na
spojnici mezi přístavy Baltského, Jaderského a Černého moře.
V čem by podle vás měla spočívat?
Určitě by se měl dále snižovat poplatek
za užívání železniční cesty. Současné
vedení ministerstva dopravy sice v tomto
směru chvályhodně udělalo první krok,
cena však přesto zůstává příliš vysoká.
Její další pokles přitom nelze považovat
za zvýhodňování železnice, ale spíše
za snahu o narovnání podmínek. Zatímco kamiony dnes hradí mýtné jen na
zhruba 1300 kilometrech dálnic a silnic, vlaky musejí za dopravu platit vysoké sumy na všech 9500 kilometrech
tratí. Tranzitní spoje se tak dnes České
republice kvůli vysokým poplatkům běžně vyhýbají. Také celý systém podpory
kombinované dopravy je u nás nesmírně
komplikovaný.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 33
SLUŽBY
V billboardech to není
Sídlo společnosti RPM Service v Moskevské ulici na Praze 10 je
jen obtížně k nalezení. Nad rozdíl od jiných firem k němu nevedou žádné směrovky a na budově samé nevlají třepetalky s logem. Naše první otázka obchodnímu řediteli Janu Smiovskému
byla proto nasnadě.
založila dceřinou společnost na Slovensku
a od roku 2003 pokrývá svými regionálními pobočkami celé území České a Slovenské republiky. V grafickém vyjádření by šla
růstová křivka obratů, počtu zaměstnanců
i klientů od roku 2003 prudce nahoru. Spolu s tím ovšem stoupala i úroveň naší práce.
Nejste moc skromní?
Zviditelňujeme se kvalitou práce, ne billboardy. Přesvědčili jsme se, že nejlepší a ekonomicky nejefektivnější reklamou je dobrá
pověst mezi klienty. Rčení: Nejste-li spokojeni,
řekněte to nám, jste-li spokojeni, řekněte to jiným! sice není v žádné učebnici ekonomie či
marketingu, ale nám se osvědčilo. Na druhou
stranu musím přiznat – samozřejmě se snažíme naši společnost i inzerovat, zvyšovat o ní
povědomí, ale v rozumné míře, protože v konečném důsledku vše zaplatí stejně zákazník.
S PRACOVNÍKY RPM
SERVICE SE SETKÁVÁME
VE VĚTŠINĚ VELKÝCH
NÁKUPNÍCH CENTER
Řekněte nám něco o historii vaši
společnosti.
Firma začínala v roce 1991 jako sdružení
fyzických osob, v roce 1999 se transformovala na RPM Service, s.r.o., v roce 2001
34 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
Co máte konkrétně na mysli?
Dosažení vysoké kvality úklidových služeb
v souladu s mezinárodními standardy ISO
a OHSAS, CRM systém pro on-line řízení
zakázek a komunikaci se zákazníky, výběr nejlepších technologií, vlastní servis
úklidových strojů a samozřejmě kvalifikované a spolehlivé pracovníky. O činnostech, které dnes v naší společnosti bereme
ve smyslu péče o klienta jako absolutní
standard, bychom mohli hovořit velmi
dlouho. Služby, respektive jejich vnímání,
prošly od počátku devadesátých let do
současnosti velkými změnami. Jejich rozsah a úroveň, které dříve zákazníkům postačovaly, se dnes v mnoha případech jeví
jako neakceptovatelné. Tomu se snažíme
denně přizpůsobovat a skutečně šít naše
produkty na míru.
NAŠI OBCHODNÍCI SE KLIENTA
ZNOVU A ZNOVU
PTAJÍ – CO PRO
VÁS MŮŽEME
JEŠTĚ UDĚLAT?
dokumenty pracují. Nemluvě o certifikátu
ISO 27001 – management bezpečnosti
informaci, který jsme nedávno získali.
Foto RPM
Jak toho dosahujete?
Naši obchodníci se každého klienta znovu a znovu ptají – co pro vás můžeme
udělat? Každý zákazník má nárok na
svoji jedinečnost a my se mu věnujeme
s maximální péčí. Zkušenost, kterou máme
s jemu podobnými subjekty, je pak pouze
pomocným vodítkem, abychom u něj nastavili služby skutečně dobře.
V přehledu pěti set vašich stálých klientů jsou snad všechny obchodní řetězce, ale také instituce, v nichž by se
leckdo z vašich čtyř tisíc pracovníků
mohl dostat nejen, slušně řečeno, nepoctivým způsobem k cizímu majetku, ale také k důvěrným informacím.
To vylučujeme! Každý zaměstnanec na
všech úrovních prochází pečlivým výběrem a prověrkami, případné „pochybení“
neodpouštíme. Pokud by způsobil klientovi škodu na majetku například svou neobratností nebo chybou při ovládání stroje,
jsme ji okamžitě připraveni uhradit z pojistky na 80 milionů korun, kterou má naše
společnost uzavřenou. Od roku 2003
máme prověrku Národního bezpečnostního úřadu podle zákona číslo 148/98
o ochraně utajovaných skutečností. Naši
pracovníci jsou tedy teoreticky spolehlivější než mnozí úředníci, které s takovými
OBCHODNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI RPM
SERVICE JAN SMIOVSKÝ
Konkurence úklidových služeb je
na malém českém trhu obrovská.
Jak to zvládáte?
Malé firmičky rozhodně nepodceňuji, nicméně pro nás jsou konkurencí jen v některých
případech. Přirovnal bych je zjednodušeně
k drobným polokutilským autodílnám, které
stále najdete na venkově. Nezaniknou, budou fungovat bez ohledu na velká servisní
centra či autosalony, ale vy od začátku víte,
že rozsah jejich služeb či vybavení je limitovaný a nemůžete jej s moderním servisem
srovnávat. Opravíte tam běžnou závadu,
starší škodovku, ale nové auto s náročnou
elektronikou? Stejně tak vnímám malé úklidové firmy. Ve většině případů poskytují služby
ve více či méně omezeném charakteru. Na
druhé straně své velikosti, respektive malosti, mistrně využívají a konkurují zejména po
finanční stránce. Otázkou pak je, zda se nízká cena v kombinaci s omezeným nebo pouze běžným rozsahem činností nepromítne do
kvality práce, spolehlivosti služeb a vaší spokojenosti. To mi však už nepřísluší hodnotit.
ANTONÍN FISCHER
BEZ MODERNÍ
TECHNIKY DNES UŽ
ÚKLID VELKÝCH CELKŮ
NELZE PROVÁDĚT
ZÁKLADNÍM
POSTULÁTEM
SPOLEČNOSTI
RPM SERVICE JE
INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU
ZÁKAZNÍKOVI
V SOUČASNÉ DOBĚ
MÁ RPM SERVICE ČTYŘI
TISÍCE ZAMĚSTNANCŮ,
KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ
PŘÍSNÝM VÝBĚREM
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 35
Vzácná návštěva
Předseda Sdružení CZECH TOP 100 Ing. Jan Struž
přijal v květnu delegaci podnikatelů a představitelů politické a státní správy ekonomicky významné jihočínské provincie Chongqing.
mezi významnými osobnostmi a má vliv
na myšlení a rozhodování vrcholného
managementu firem i ústavních činitelů,
projevili okamžitě zájem o způsob jeho
tvorby, financování a distribuce. Původně plánovaná formální „dvacetiminutovka“ se protáhla na více než hodinovou
přátelskou, ale zcela věcnou besedu,
i když už delegaci čekali v Poslanecké
sněmovně PČR a na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
ANTONÍN FISCHER
Foto archiv
osté, kteří neskrývali, že jsou na
průzkumu možností investování
a spolupráce s firmami České republiky,
se živě zajímali o náplň činnosti Sdružení, zejména o akce, sledující trendy
v nejvýznamnějších vrstvách české ekonomiky. Zvláště je upoutal žebříček 100
nejvýznamnějších firem, metoda jeho vytváření i vyhlašování. Se zaujetím si prolistovali i výtisky CZECH TOP 100 FORUM a po vysvětlení, že jde o časopis,
který zprostředkovává výměnu názorů
H
ČPP SLAVÍ ÚSPĚCHY
Česká podnikatelská pojišťovna působí na českém trhu od
roku 1995. Svým klientům nabízí moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na
pojistném trhu v České republice.
eská podnikatelská pojišťovna,
která je od roku 2005 součástí
ekonomicky významné skupiny Vienna
Insurance Group, předepsala v roce
2010 pojistné v celkové hodnotě 6,4 miliard korun a dosáhla zisku před zdaněním
481 milionů korun. Spravuje téměř 1,4
miliony smluv.
Č
V segmentu povinného ručení je ČPP
podle počtu pojištěných vozidel v posledních letech lídrem trhu. Z pomyslného koláče registrovaných aut získala za poslední tři
roky největší díl a navýšila své portfolio o téměř 300 tisíc vozidel. ČPP navíc nově přichází s inovací své produktové řady Autopojištění Combi Plus. „Významnou novinkou je
zavedení takzvané přímé likvidace, kterou
ČPP poskytuje v rámci připojištění pod názvem SERVIS. Náš klient se tak už nemusí
kvůli náhradě škody na svém vozidle obracet na pojišťovnu viníka, ale kontaktuje naši
pojišťovnu, aby mu škodu zlikvidovala,“ říká
Jaroslav Besperát, generální ředitel pojišťovny. Výhodou přímé likvidace u ČPP je komplexní nabídka. Pojišťovna klientům garantuje, že prostřednictvím svých smluvních servisů zabezpečí úhradu celé opravy škody,
a to i v případech, kdy by pojišťovna viníka
nehody pojistné plnění krátila vzhledem ke
stáří a stupni opotřebení vozidla (amortizaci). K autopojištění mají klienti navíc možnost získat úrazové pojištění řidiče zdarma.
ČPP opakovaně slaví úspěchy také
mezi odborníky na pojištění. V anketě Pojišťovna roku 2010, kterou každoročně
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ
PODNIKATELSKÉ
POJIŠŤOVNY
JAROSLAV BESPERÁT
36 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
vyhlašuje Asociace českých pojišťovacích
makléřů, získala v kategorii autopojištění
skvělé 2. místo. V oblasti občanských pojištění se ČPP umístila na 3. místě a v kategorii životního pojištění a pojištění průmyslu a podnikatelů obsadila 4. místo.
V anketě Zlatý Měšec 2011, v níž hlasují
čtenáři finančního serveru Měšec.cz a zároveň klienti pojišťoven, se ČPP umístila na
3. místě v kategorii Pojišťovny.
JIŘÍ HÁJEK
www.czechtop100.cz
Foto ČPP
VÝZNAMNOU NOVINKOU
U ČPP JE ZAVEDENÍ TAKZVANÉ PŘÍMÉ LIKVIDACE ŠKODY.
STABILITA
V DYNAMICE
Vladislav Mirvald (1921 – 2003)
Hnědé uhlí znamená nezávislost
a suverenitu republiky
www.sdas.cz
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
Českou energetiku tvoří v současnosti ze 60 % výrobní zařízení na fosilní paliva, z 30 % jaderné elektrárny a zbytek
jsou obnovitelné zdroje. V roce 2030
by měl podíl fosilních paliv klesnout na
42 a v roce 2050 na 20 %. Tento výpadek je třeba nahradit, přičemž obnovitelné zdroje budou mít v roce 2050
asi pětinový podíl.
Jediná šance
NA PŘEŽITÍ
Cyklus konferencí organizovaných Sdružením CZECH TOP 100,
agenturou Grayling a internetovým informačním serverem Česká pozice pokračoval dubnovou debatou o Budoucnosti penzijní reformy a květnovým Jaderným summitem.
Projekt dostavby jaderných elektráren je rovněž mimořádnou příležitostí
pro český a slovenský průmysl, jejichž
představitelé požadují, aby licencovaný technický projekt zpracovávaly domácí společnosti a vedla jej tuzemská
inženýringová organizace. Náš průmysl je schopen dodat nejméně polovinu
potřebných strojírenských produktů, stavebnictví zvládne až osmdesát procent
stavebních prací.
Organizaci Jaderného summitu účinně podpořily společnosti Škoda JS,
Intergraph CS, Rolls-Royce, Dassault
a Invensys.
ANTONÍN FISCHER
kcí se zúčastnili respektovaní nezávislí odborníci, jejichž slovo má
v příslušném oboru váhu, představitelé
příslušných ministerstev a jako pozorovatelé velvyslanci Ukrajiny a Indie. Zatímco při výměně názorů na téma penzijní
reformy se odrazila rozpornost stanovisek, odpovídající všeobecné neshodě
na řešení budoucnosti seniorů, Jaderný
summit vyzněl jednoznačně. A to i přesto, že v některých zemích v souvislosti
s havárií japonské elektrárny Fukušima
zesílily postoje, podle nichž by se s jádrem jako zdrojem energie nemělo nadále počítat. Česká vláda však nadále
připravuje dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny Temelín.
38 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
Foto Antonín Fischer
A
www.czechtop100.cz
V GALERII I NA ZAHRADĚ
Pro letošní setkání manažerů narozených ve stejném znamení vybralo Sdružení CZECH TOP 100
několik zajímavých míst.
odnáři byli pozváni do prodejny
KOJI lights CÉSARE interiér ve Veletržním paláci, Ryby do luxusního módního salónu Yvett Ajchler v pasáži Hlávkovy nadace. Berani, kteří byli hosty
Galerie Smečky, se dobře bavili na výstavě obrazů Michala Singra, přičemž
měli dokonce možnost Mistra vyzpovídat a vidět ho při tvůrčí práci na jednom
z vystavených děl. Blanka Hlomová při
této příležitosti přijala z rukou předsedy
Sdružení CZECH TOP 100 pro Pražskou
plynárenskou a.s. Symbol úspěšných.
Krásné počasí nás navnadilo, abychom
pozvali Býky na zahradu sídla Sdružení
CZECH TOP 100 v Bubenči. Povedlo se!
Spoluhostitelem byl náš soused, dovozce vín, sektů a koňaků z Moldávie, firma
MOLD VIN CZ.
ANTONÍN FISCHER
BLANKA HLOMOVÁ, SYMBOL ÚSPĚŠNÝCH A PŘEDSEDA JAN STRUŽ
SETKÁNÍ NA ZAHRADĚ CZECH TOP 100
NAD LAHŮDKAMI V GALERII SMEČKY
UKŇUČENÝ KRAJ?
Tímto výrazem charakterizoval pozici Moravskoslezského kraje
v polovině 90. let někdejší primátor Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje, nyní europoslanec ing. Evžen Tošenovský. Tedy
bezesporu ten nejpovolanější, kdo se může ohlédnout za dvaceti
lety podnikání v Moravskoslezském kraji.
onferenci na toto téma zorganizovalo 30. května 2011 v Ostravě Sdružení CZECH TOP 100 za podpory Sdružení
pro Moravskoslezský kraj, města Ostravy,
společností Havel a Holásek, Ridera a DEZA
a mediálního partnera Česká pozice.cz.
„Pořád jsme čekali, co řekne Praha,
stěžovali jsme si, že oni tam už něco dělají a my nic, co bude s námi a podobně,
prostě jsme sami nad sebou kňučeli, ale
pak se to rozeběhlo a myslím, že jsme jako kraj neprohráli“, prohlásil Evžen TošeFoto Ladislav Jakči
K
ní, neuměl nikdo odpovědět, ale všichni
byli přesvědčeni, že kraj se musí vrátit ke
strojírenskému průmyslu na nové technologické bázi, se vzdělanými inženýry i připravenými středoškoláky a učni.
Na některé účastníky se v rozpravě
nedostalo, ale shodli jsme se, že budeme
taková setkání organizovat častěji. Diskuse vede k tříbení názorů, mozkové komputerizaci a snad i k praktickým krokům.
JAN STRUŽ
novský, jemuž se asi ani nyní nechce do
celostátní politické mašinerie.
Byť se nezúčastnili původně ohlášený
expremiér Mirek Topolánek, ani ostravský
primátor Petr Kajnar, měli si ostatní přítomní co říct, zavzpomínat i kritizovat, případně nastínit plány do dalších let.
Padla slova o předražené dálnici D47,
o tom, že dnes se už v Ostravě netěží uhlí,
ale stejně tomu nikdo v republice nevěří.
Na otázku, proč Ostrava prohrála boj
o Evropské město kultury roku 2014 s Plz-
KRAJ SE MUSÍ VRÁTIT KE STROJÍRENSKÉMU PRŮMYSLU NA NOVÉ BÁZI.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 39
Foto Antonín Fischer
V
ČESKÉ FIRMY VE SVĚTĚ
Z PARDUBIC
AŽ DO OBLAK
Burdž Chalifa bin Sajíd Al Nahájan. Zkráceně Burdž Chalifa.
To je název nejvyšší budovy v Dubaji. Sto šedesát dvě patra,
osm set dvacet osm metrů výšky. Mezi projektanty a dodavateli najdete společnosti světových jmen. Šestnáct stavebních výtahů bylo z českých Pardubic, od firmy PEGA HOIST.
POHLED Z VRCHOLU
MRAKODRAPU BURDŽ
CHALIFA V DUBAJI
sm výtahů o nosnosti 3,2 tuny
O jezdilo do výšky 425 metrů, čímž
překonaly světový rekord. Tři nosily tunu
od 545 metrů, čtyři o nosnosti 3,2 tuny
končily v 611 metrech. Dodejme ještě
permanentní výtah, sloužící k provozním
prohlídkám a k obsluze technických zařízení uvnitř samotného ocelového vrcholu věže. Výtah PEGA IL 1012 je nejvýše
instalovaným zařízením tohoto druhu na
zeměkouli.
40 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
Výtahy jezdily čtyřiadvacet hodin
denně, sedm dní v týdnu. Vyvezly dvacet
čtyři milionů pracovníků, stovky tisíc tun
materiálu. Bez poruchy! Kdyby se jediný
zastavil na jeden den, stálo by to PEGA
HOIST 150 tisíc dolarů penále.
Řada dnes už významných českých
firem začínala po roce 1989 v garážích.
Podobně i PEGA HOIST Ltd. Její zakladatel Ing. Rudolf Vaněček kvůli ní opustil
tehdejší PZO Strojexport. Uznávaný od-
borník na technologie si našel bývalou
zemědělskou dílnu u Sedlčan a rozhodl
se vybudovat vlastní firmu na konstrukci
a technologii stavebních výtahů. Rozjel
práci tak rychle, že se mu začalo nedostávat kvalifikovaných pracovníků.
Proto se přestěhoval do Pardubic, do
areálu bývalého Gas Montu. Nutno podotknout, že ti nejlepší spolupracovníci
šli za ním ze Sedlčanska do Pardubic.
Věděli proč.
www.czechtop100.cz
Jejich prvním velkým zahraničním
úspěchem byla účast na výstavbě mrakodrapů v Singapuru. Vzhledem k širokému sortimentu jejich výrobků, dobrému
jazykovému vybavení a bouřlivému stavebnímu boomu na Arabském poloostrově bylo další nasměrování do tohoto
regionu logické. Tři roky před zahájením
stavby Burdž Dubaje už spolupracovali s největší regionální stavební firmou
ZAKLADATEL
SPOLEČNOSTI PEGA
HOIST ING. RUDOLF
VANĚČEK
PŘI STAVBĚ TOHOTO
KOLOSU POMÁHALY
VÝTAHY PARDUBICKÉHO
PEGA HOISTU
Foto Pavel Policar
SPOLEČNOST PEGA
HOIST TAKÉ PODPORUJE
ŽÁKOVSKÉ HOKEJOVÉ
MUŽSTVO
Arabtec Construction, zaměstnávající
šedesát tisíc lidí.
Mezitím se dostalo Ing. Vaněčkovi
významné posily přímo v jeho vlastní
rodině v podobě absolventa tří univerzit
dr. Pavla Policara. Ten jako student dostal šanci v podobě stipendia na vysoce
prestižní technické Imperial College ve
Velké Británii. Využil ji dokonale a stal se
evropsky uznávaným expertem v oboru
vodárenství. Vzhledem ke svému nema-
lému obchodnímu talentu začal ve firmě
PEGA HOIST rozvíjet marketingovou
strategii. Pro muže se sklony k adrenalinovým sportům, které je třeba přežít bez
úrazu, zajímavý úkol.
Měl i trochu potřebného štěstí. Jordánský majitel Arabtecu absolvoval stejnou vysokou školu jako on, což pomohlo navázat
v arabském světě důležitý bližší kontakt.
Získali vzájemný respekt a jejich spolupráce přerostla v osobní a rodinné přátelství.
Více než osmdesát procent komponentů si navrhuje a vyrábí firma PEGA
HOIST sama, další kupuje výhradně
od špičkových dodavatelů. Proslavila
se průkopnickými počiny, jakými jsou
frekvenční měniče nebo koncepce stavebních výtahů bez protizávaží. Nezaměřuje se přitom jen na výškové stavby.
Její výrobky najdeme v atomových elek-
VÍCE NEŽ OSMDESÁT
PROCENT KOMPONENTŮ SI
SPOLEČNOST PEGA HOIST
NAVRHUJE A VYRÁBÍ SAMA.
trárnách v USA, ve větracích šachtách
silničních tunelů ve Švýcarsku nebo ve
spalovnách v Anglii. I laik si asi dokáže představit, s jakou flexibilitou musí
firma pracovat, aby zvládla nejrůznější
klimatické a geologické podmínky, při
přísném dodržování mnohdy značně odlišných předpisů v různých zemích.
Není divu, že jednoho dne se na stole objevil návrh od konkurenční významné švédské firmy. Projevila zájem PEGA
HOIST převzít. Nabízená částka by jistě
stačila na luxusní život dynastie Vaněčků
po mnoho generací. Jenže reakce muže,
jehož v zahraničí znají jako Rudyho
Vanecka, byla překvapivá. Neprodal
a naopak k sobě přetáhl špičkového manažera - který zastával po dlouhá léta
post prezidenta právě oné skandinávské
společnosti! „Oni na náš šach, my na ně
mat!“ mnul si potom spokojeně ruce.
Zanedlouho se rozjede stavba nového, tisícimetrového mrakodrapu v Saudské Arábii, ještě vyššího než Burdž Chalifa. PEGA HOIST si ji již hlídá. I když
ví, že ve světě supermrakodrapů dnes
v podstatě nemá konkurenci.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 41
SPORT
Pořád platí:
SPORTEM
KU ZDRAVÍ
nými stravovacími návyky, obezitou. Vždyť
zde panuje značné riziko cévních a srdečních onemocnění.
CZECH TOP 100 Je snadné přivést
mnohé od nerozumu k rozumu?
Vůbec to není lehké. Docela silní jedinci zapomínají, že nejsou nesmrtelní. Práce, práce
a zase práce způsobují, že jsou kolem nás
pořád plnější hřbitovy. Mnohdy nezbývá,
než nepolepšitelné postrašit, pomoci jim vymanit se z nesprávné životosprávy. Nepreferujeme pro střední a starší generaci silovou
zátěž ve fitness centrech. Přetíženým lidem
doporučujeme cyklický vytrvalostní sport,
kde se nějaký pohyb pořád opakuje a sval
se natahuje a uvolní. Ideální je jízda na kole,
běhání, chůze s trekingovými holemi, lyžování na běžkách, plavání.
CZECH TOP 100 V čem by měl spočívat harmonický způsob života lidí,
kteří abnormálně pracují?
Předně si musejí dotyční lidé uvědomit, že
jsou na pozicích, které jim přinášejí vážná
zdravotní rizika. Musejí si osvojit správné
stravovací návyky. Nejhorší jsou takoví,
kteří ráno vyskočí, odletí do práce, nezastaví se, přiběhnou večer domů a vyberou
ledničku, sní, co uvidí. Myslí si však, že jedí
málo, jedenkrát denně. A přitom tloustnou.
To už samo o sobě je zničující. Druhé riziko? Lidská aktivita není o tom, že se jdeme
jednou za týden projít. Je třeba se přinutit
k rekreačnímu sportu aspoň čtyřikrát týdně
po třiceti až čtyřiceti minutách. Důležité je
také nekouřit.
CZECH TOP 100 Jaká cesta vede
k nápravě stále většího počtu prací
posedlých?
MUDr. Petr Krejčí (1950), absolvent Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové, je známou osobností ve sportovním světě. Léta jej můžeme
vídat na hřištích i v kabinách, zejména mezi ligovými fotbalisty. Od
roku 1975 působil jako lékař národního týmu lyžařů – běžců, s nímž
absolvoval šest zimních olympiád. Od roku 1995 je lékařem české
fotbalové reprezentace. S ní absolvoval přes 180 zápasů. Navíc stále
působí v Ústřední vojenské nemocnici.
CZECH TOP 100 Jak pohlížíte na zdravotní dispozice workoholické generace?
Kdysi jsme se jako sportovní lékaři zabývali
převážně vrcholovým sportem. Dneska je
to docela jiné, doporučujeme v dostatečné
míře fyzickou aktivitu všem lidem, kteří něja-
42 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
kým způsobem hřeší ve svém životě. Nebo
chtějí ve svém zájmu udělat pro sebe něco
užitečného. Proto se více setkáváme s lidmi,
kteří na sebe mají málo času. Zabýváme se
vlivem denaturovaného prostředí, přepracováním, nedostatkem kvalitního spánku, špat-
www.czechtop100.cz
Každý lékař musí být i dobrým psychologem. Musí svého klienta umět přesvědčit
o jeho vlastní potřebě změnit chování. Není
to vůbec jednoduché.
CZECH TOP 100 A co obezita? Kde se
vzaly lidské postavy, jaké mezi námi
v takové míře nikdy nebyly?
Především jde o špatnou skladbu jídla, o nesprávné rozdělení spotřeby stravy.
Foto Zdeněk Hrabica a archiv
CZECH TOP 100 Jak je tomu u vrcholových sportovců?
Profesionál si takové okolnosti musí pečlivě
hlídat, jinak jde z kola ven. Tomu, aby dodržoval denní režim, se věnují početné týmy
odborníků. Existují dietní programy, kontrola
hmotnosti. Přesto i u předních sportovců zjišťujeme spoustu chyb. Ti si musejí zvykat na
svá stravovací pravidla od dětství. Organismus je vyrovnaný stroj, příjem musí být roven
tomu, co člověk vydá. U sportovců jsou ale
rozdíly, podle toho, zda mají klid nebo jsou
v přípravném období.
CZECH TOP 100 Co znamená klidný
nerušený spánek?
Spánek je součástí regenerace každého
člověka, o to více to platí pro sportovce.
Jde o obnovu fyzických sil, aby každý mohl
znovu podávat výkon. Obecně platí, že
sportovec spí více než jiní lidé. Hodně v jeho
koncentraci záleží na denním období, kdy je
sport provozován. Je přece hodně odvětví,
která se odehrávají ve večerních nebo i nočních hodinách. Pak neškodí ani odpolední
šlofíček před výkonem.
CZECH TOP 100 Myslíte, že sportovcům i výkonnostně zatíženým jedincům škodí alkohol?
Myslím, že škodlivější než alkohol je nikotin.
Stejným zlem ovšem je alkoholismus. Pakliže
mluvíme o alkoholických nápojích, tam nechci být tak striktním. I v medicíně je prokázáno, že alkohol v rozumných dávkách, což
je čtyřicet gramů alkoholu, tedy 4 deci vína,
pro muže a dvacet gramů alkoholu, což jsou
2 deci vína, pro ženy každý den, má protektivní účinek na cévy.
LÉKAŘ S MASÉREM
NESMĚLI V KRIZOVÉ
SITUACI U PAVLA
NEDVĚDA CHYBĚT
CZECH TOP 100 V čem spočívá nebezpečí zneužívání prostředků ke zvyšování výkonnosti urganismu?
VE FITNESS CENTRECH SE NABÍZÍ
VELKÉ MNOŽSTVÍ PODPŮRNÝCH
PROSTŘEDKŮ. ŽÁDNÁ FIRMA ALE
ŽÁDNOU BEZÚHONNOST NEGARANTUJE. TRESTÁN JE JENOM
SAMOTNÝ SPORTOVEC, NIKOLIV
VÝROBCE NEBO OBCHODNÍK.
CZECH TOP 100 A znovu se zeptám,
jak je tomu u běžné populace?
Kdo chodí do fitness center, ví, kolik se tam
nabízí prostředků na výkon, na postavu, na
svalovou hmotu. Tam se dá sehnat úplně
všechno. Dokonce si člověk může koupit koncentrovaný protein, který může být znečištěn
i jistou dávkou anabolických steroidů. Žádná firma žádnou bezúhonnost negarantuje,
trestán je jenom sportovec, nikoliv výrobce
nebo obchodník.
Pokud jde o normální populaci, není tajemstvím, že se také dopuje, nejde jenom
o sportovce. Manažer vypije deset šálků
kávy denně. Kdyby to dělal sportovec, bude
pozitivní a dostane za takové zvyky dvouletý dištanc. Doba obecně s sebou nese
používání berliček: bolí hlava, člověk sahá
po prášku, špatně se mu dýchá, bere si lék,
ztuhnou mu nebo jej bolí svaly, sahá po prostředku k jejich uvolnění. To všechno by při
správném pitném režimu a rozumném životě
nebylo vůbec zapotřebí.
CZECH TOP 100 A co stále zavrhovaný sportovní doping?
Je pořád velkou metlou. Sám spatřuji příčiny
hlavně v tom, že se ze sportu stal obrovský
byznys, dokonce šoubyznys. Dnes je mož-
né u těch největších špiček vydělat si tak
obrovské peníze, že není divu, že se jim zatočí hlava. Není ojedinělé, že zapomenou
na Coubertina a na Tyrše a na jejich ideály
sportovat hlavně pro radost a pro kamarádství. Vidina zisků leckdy přebije čest. Hodně
sportovců se k tomu uchyluje. Samozřejmě,
že dobře víme, že kontrola dopingu pořád
pokulhává za preparáty, které farmaceutický průmysl sportovcům denně nabízí. Je
těžko jedinci, který je ctižádostivý a chce
být nejlepší na světě, upírat něco, o čemž ví,
že to jeho soupeř bere. Ocitá se v situaci,
že buď prohraje, nebo že to musí vzít taky.
Tomu vábení se rádo podléhá. Při současném způsobu kontroly je jen obtížné tomu
zabránit. Těch přípravků, které se jenom těžko poznají, je pořád víc a víc.
NAKONEC NAŠEMU
REPREZENTANTOVI
POMOHL I SLAVNÝ
TRENÉR KAREL
BRÜCKNER
CZECH TOP 100 Jaký vliv má sexuální život na lidskou výkonnost?
Sex je přirozená lidská touha, činnost. Leckdy se jeho odříkání přehání. My lékaři
v podstatě přijímáme skutečnost, že jde o fyziologický proces a ten, když nezpůsobuje
narušení spánkového odpočinku nebo není
spojen s konzumací alkoholu, vůbec nikomu
neškodí. Nejsme striktní, abychom sex zakazovali. Vůbec neuškodí třeba dva dny před
velkým závodem.
ZDENĚK HRABICA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 43
SPORT
Půl století ve cvalu
Jiří Drlík patří k našim nejlepším aktivním trenérům dostihových koní. Stěny domova i kanceláře mu zdobí plejáda pohárů, medailí a vavřínových věnců od nás i ze zahraničí.
JIŘÍ DRLÍK VE SVÉ
KARIÉŘE VYCHOVAL
I DVA VÍTĚZE
ČESKOSLOVENSKÉHO
DERBY. V SOUČASNOSTI
MÁ V TRÉNINKU
ČTRNÁCT KONÍ.
o zdařilé kariéře žokeje se stal neméně úspěšným trenérem. Dnes je
koučem i manažerem žokejů a koní. Čilý
sedmdesátník, který víc než půl století prožil
u koní, se stále těší na další závody, které
hodlá se svými svěřenci vyhrát.
„Jako dítě jsem každý rok jezdil v létě
k příbuzným na statek do Křenovic u Slavkova,“ vzpomíná trenér Drlík. „Měli tam
i koně, a tak jsem se s nimi za čas naučil
docela dobře zacházet. Brzy jsem zvládl
i opratě. Koně mě poslouchali na slovo,
což se mi moc líbilo, a nakonec jsem bez
problémů s nimi tahal obracečku po poli.
Když jsem se u dalšího strýce v Blučině mohl
účastnit plavení koní, byla z toho láska na
celý život.“
P
UČŇOVSKÁ LÉTA
Jeho rozhodnutí stát se „koňákem“ bylo tak
silné, že se sám v patnácti letech, bez vědo-
44 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
mí rodičů, přihlásil do dostihového učiliště
v pražské Chuchli. Byl přijat. Od té chvíle se
mu tehdy již proslulé chuchelské stáje a dostihová dráha staly životním osudem.
„Měl jsem velké štěstí. Jako učeň jsem se
dostal k trenéru Jaroslavu Hourovi. Byl sice
velice přísný, ale mně to vůbec nevadilo,“
říká Jaroslav Drlík. A pokračuje: „Práce ve
stájích měla u Houry svůj pevný řád, hodně
jsem se u něho naučil. Jako trenér prožíval
můj učitel velmi úspěšné období. Mimo jiné
tenkrát vedl reprezentační koně na mezinárodních mítincích. Byla těžká padesátá léta,
a tak jsem byl velmi rád, když mě trenér začal brát na závody jako pracovního jezdce.
V roce 1958 jsem se dokonce poprvé dostal
do zahraničí, na mítink v Budapešti. Pro sedmnáctiletého kluka to byla velká událost.“
A nejen událost, ale také počátek slibné
kariéry jezdce dostihových koní. Žokejem se
však člověk nerodí, nýbrž stává. A je to dři-
na! Podle přísných pravidel si tento hrdý titul
zaslouží dostihový učeň teprve po padesáti
vyhraných závodech.
Jaké bylo to první? Jaroslav Drlík zavzpomíná: „Chvilku po vyučení mě při
jednom závodě trenér Houra nečekaně posadil na hřbet Gola. Byl jsem překvapený,
protože ani zkušenějšímu jezdci se s tímhle
koněm nedařilo vyhrát. Houra mi řekl: Jeď,
jen ho do poslední chvíle před cílovou rovinou musíš držet, nepouštěj ho, teprve v závěru ho pusť a nech ho jít do čela. Když to
nezkazíš, vyhraješ. Udělal jsem, co mi řekl,
a moje první oficiální dostihové vítězství
bylo na světě.“
ZE HŘBETU KONĚ
Po odchodu od trenéra Houry, kde strávil
celkem devět krásných let, pokračoval žokej
Drlík ve sbírání dalších zkušeností. Zejména
u trenéra N. M. Lakse dostával zajímavé
jezdecké příležitosti. Měl zdatnou konkurenci, jeho kolegy byli tehdy žokejové Vlastimil
Smolík a Ferdinand Minařík.
„Začátky jsou vždycky těžké, ale nedal jsem se. První větší úspěch přišel v roce
www.czechtop100.cz
Foto Miroslav Martinovský
1966, kdy jsem v Československé ceně
pro dvouleté a starší koně zvítězil v sedle
dvouletka Silvera. V roce 1968 jsem dostal
velkou příležitost – celý rok jsem závodil
v tehdejší Německé demokratické republice
a dokonce jsme jezdili také v tehdejším Západním Německu. Každý se dnes diví, že
nás tam pustili, ale zřejmě si soudruzi mysleli, že žokejové a koně je nemohou ohrozit,“
říká s úsměvem.
To už byl zkušeným jezdcem. Úspěchy
přicházely čím dál častěji. V roce 1972
zvítězil v domácím závodě známém jako
St. Leger s koněm Victorem. Následující
rok patřil k jeho nejlepším: nejprve zvítězil
ve Velké jarní ceně s Valem II a ještě ten
samý rok se stal aktivním účastníkem legendárního úspěchu napajedelské stáje. Tehdy
totiž Československé derby dokončili na
prvních třech místech koně trenéra Jaroslava Maška z Napajedel. Dodnes se o tomto
závodě hovoří jako o „velmi tuhém“. Žokej
Drlík doběhl, opět s Valem II, na třetím místě.
Na tenhle mítink nikdy nezapomene.
TRENÉRSKÁ ŘEHOLE
Někdy v sedmdesátých letech, po téměř
dvacetileté kariéře úspěšného žokeje, si Jaroslav Drlík pomyslel, že už má snad dost
zkušeností na to, aby se sám stal trenérem.
Stejně jako jeho velký učitel Jaroslav Houra.
„Těžko bych mohl jmenovat všechny
trenérské úspěchy,“ přemítá. „Musím však
zmínit působení ve stáji VV Zákupy. Původně se jim úspěchy kdovíproč vyhýbaly, ale
za poměrně krátký čas se nám podařilo
začít sklízet vavříny. V roce 1982 zvítězila
klisna vlastního chovu L‘Avenir v Jarní ceně
klisen. Vrchol mého trenérského působení
v Zákupech přišel v letech 1983 a 1985,
kdy v Československém derby zvítězili dva
hřebci z této stáje – Taran a Trocadero. Taran byl pak úspěšný i v Berlíně, Budapešti
a v Moskvě. Na to nelze zapomenout, ač
je to dávno. Z nedávných výkonů mých svěřenců si cením loňského vítězství koně Turzo
v Paříži na závodišti Maison Laffitte.“
Zatímco žokej je vrcholovým sportovcem, trenér je z jedné poloviny koučem
a z druhé manažerem. Profesionální dostihoví trenéři jsou dnes rovněž řádnými podnikateli. Se vším všudy. Co všechno musejí
zvládnout?
„V současnosti se starám o čtrnáct koní
od několika majitelů. Vychovávám si několik učňů, budoucích žokejů, na závody si
však najímám zkušené jezdce. Má to své
výhody. Dobrého žokeje nemusím vodit
za ruku. Většinou stačí, když mu řeknu, co
který kůň potřebuje. Ale i když je zkušený
žokej k nezaplacení, nutno připomenout, že
závody vyhrávají především dobří koně z
vyhlášeného chovu. Mělo by jít o plnokrevníky nebo polokrevníky, s kvalitními rodiči
z obou nebo aspoň jedné strany. Rodokmen
se u koní hlídá snad víc než u šlechtických
rodů. Vzhled a dobré vlastnosti se dědí jak
u lidí, tak u koní.
KONÍČEK (NE)JEN PRO MAJETNÉ
Málokdo asi ví, že při dostizích nejde jen
o sport, případně oblíbenou společenskou
událost. Ti nejlepší koně, nejlépe plnokrevníci, se stávají základem kvalitního chovu. Jde
o genetický materiál, který je sice také krásný po estetické stránce, obdivován je však
především pro své výkony. Je příslibem nejen pro trenéra, nýbrž i pro samotného chovatele. Nejlepší koně totiž přinášejí svým
majitelům nejen krásu a radost, ale také
JEDNOMU Z NAŠICH
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
DOSTIHOVÝCH TRENÉRŮ
BY NIKDO SEDMDESÁTKU
NEHÁDAL
PRÁCE S UŠLECHTILÝMI
KOŇMI JE KAŽDODENNÍ ŘEHOLÍ, NA
HONY VZDÁLENOU
LESKU DOSTIHOVÝCH
MÍTINKŮ
mnohdy nemalý zisk. Proto má dobrý kůň
značnou cenu, a to i po finanční stránce.
To je také jeden z důvodů, proč majitelé, jednotlivci nebo firmy, svěřují své
mnohdy draze koupené koně těm nejlepším
trenérům. Jaroslav Drlík patří k nejúspěšnějším koučům současnosti. Proč? „Vždycky
je to především otázka zkušeností trenéra
a důvěry majitelů. Z oněch čtrnácti koní mi
deset svěřil do péče pan Harald Seehuber,
vrcholový manažer firmy Siemens z Rakouska. Měl jsem i koně bohatých majitelů z Floridy, od nás to byli třeba koně Petra Boumy,
bývalého spolumajitele společnosti Fortuna
a také výborného amatérského jezdce klusáckých dostihů, nebo od Jaroslava Boučka z firmy Buc Film. Měl jsem také kvalitní
koně od podnikatelů Milana Ouřady nebo
Jiřího Görgela. Ale nejsou to jen jednotlivci.
K mým nejúspěšnějším svěřencům patří klisna Lycum od společnosti Transgas, a.s.“
Zájem o dostihový sport mezi bohatými soukromníky a firmami stoupá. Není se
čemu divit. Pokud si představíme závody
koní jako jakýsi reklamní nosič, jde v současné době o jeden z nejdostupnějších
způsobů, jak se zviditelnit. A to v rozličných
médiích, které dostihové mítinky s oblibou
popisují jako významnou sportovní a společenskou událost.
K tomu Jaroslav Drlík dodává: „Koně
jsou však především srdeční záležitostí. Vím,
že majitelé je často nevlastní jen kvůli profitu či reklamě, třebaže to na první pohled
nepoznáte. Vycítil jsem to už jako malý chlapec. Když se setkáte s takovými koňmi, jako
jsou třeba v mé kariéře Taran nebo Trocadero, uvědomíte si, že svět lidí je krásný, ale
věřte mi, že někdy se opravdu lépe jedná
s koňmi.“
LUDĚK KOŠEK
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 45
VOLNOMYŠLENKÁŘ
Zkraťme jitrnice!
Technika a lidská hloupost rostou řadou geometrickou. Je to logické a neměnné. Zatímco technika se
přizpůsobuje trhu, trh se přizpůsobuje hlupákům.
Už v devadesátém roce mi jeden začínající kapitalista vysvětloval: Chceš-li zbohatnout, musíš vyrábět
a prodávat zboží pro hlupáky. Těch je nejvíc.
sobotu jsem si v novinách přečetl
nadšený článek o „spisovateli“,
který se rozhodl zkracovat a zkrácené
vydávat díla klasiků světové literatury.
Tak například Dumasovy Tři mušketýry
zkrátil z přibližně šesti set na necelé tři
stovky stran. Prý proto, že tím umožní
lidem, kteří nemají čas číst, aby se s klasikou seznámili. Budiž, účel (vydělat
peníze) světí prostředky (prznění literatury). Až budou mít lidé na čtení ještě
méně času, může „spisovatel“ krátit dál.
Třeba postačí jen věta: Tři mušketýři byli čtyři a všechno dobře dopadlo.
Podle statistik prý taky mají lidé stále
méně času na jídlo. Hle, další příležitost
ke krácení. Zkraťme jitrnice!
ANTONÍN FISCHER
JAK JSME SVĚTOVÍ
no, co je proti něčemu). O terminologii užíva-
V
Každé léto trávím dovolenou na některém z řeckých ostrovů, každé
léto mám pocit, že jsem na Lipně, protože všude na plážích i v restauracích a v hotelích potkávám a slyším Čechy. Ale jen v jednom případě jsem našel také psanou češtinu – český překlad řeckého jídelníčku.
Byl mi stejně prd platný, protože číšník česky neuměl a musel jsem mu
prstem ukázat na číslo vybraného menu. Ale ta taverna byla už kvůli té češtině neustále plná českých dovolenkářů, zatím co v okolních
sporadicky sedělo pár Řeků a Angličanů. Nu nešť, i Řekové jednou
přijdou na to, že kdo ti nese peníze, toho píseň zpívej.
T
né v popisech vlastností a v návodech na použití televizorů už ani nemá smysl psát.
Nechci vyzývat zahraniční výrobce k tomu, aby na výrobky vyvážené do Česka tiskli
české nápisy. Pro desetimilionový trh s úspornými opatřeními by se to nevyplatilo. Dokonce
mi ani nevadí, že se pražský obchodní dům
Máj přejmenoval na My, což lze česky číst
jako že „my všichni“ nebo anglicky zase maj,
tedy „můj“. Pamětník prvomájových oslav ví,
že jde o utajený Máj, jen se to nesmí říkat.
Jsem dokonce tak tolerantní, že bych snesl
zglobalizování Máchova Máje. Třeba takhle:
Byl pozdní eventide, first my,
večerní my, byl love time.
ANTONÍN FISCHER
o my, podnikaví Čechové, jsme jinak
světoví. Dokonce až tak, že už doma
s češtinou nevystačíme. Projděte se centrem
Prahy! Z nápisů na obchodech poznáte, že
jste kousek od Londýna. Když jsem si šel tuhle
koupit kecky, našel jsem jen outdoorovou
a trekovou obuv a Fit for Fu. „Outdoorové boty jsou na ven,“ vysvětlila mi krásná prodavačka asi v obavě, abych si je nekoupil jako domácí pantofle. Fit for Fu nevěděla. Když jsem
šel koupit ženě dárek, zabloudil jsem mezi
makeupy, anti-agingy, wanted rouge captivagingy, gulden beuaty tinded sun gely a loreal
pure zone perfekt-cleary a nakonec jsem koupil sám sobě gillete anti-friction gel, protože se
Foto archiv
mi líbily krabička a slovo anti (mám rád všech-
Hledejte www.brejle.net
46 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
Protože Váš život je tvorený
ˇ
velkými projekty.
www.domansky.cz
PEUGEOT FINANCE
Pro model 508 SW: kombinovaná spotřeba (l/ 100 km) od 4,5 do 7,3. CO2 emise (g/km) od 116 do 169. Foto je pouze ilustrativní.
Značka Peugeot přichází s novou cestovní limuzínou Peugeot 508 a kombi verzí
508 SW. Tento elegantní vůz si klade za cíl učinit z každého okamžiku, který
prožijete na jeho palubě, nezapomenutelný zážitek kvality a komfortu.
Nový Peugeot 508 může být Váš již od 508 000 Kč, model 508 SW od 564 900 Kč.
NOVÝ PEUGEOT 508 SW
Praha 5 - Tlumačovská 1298 - info - 777 207 807
Praha 9 - Českobrodská 266/2 - info - 777 607 607
Praha - Zdiby - Zemědělská 195 - info - 777 907 307
Tábor - Herlošova 2925 - info - 775 206 206
STYL – VÍNO
PIJME, NA CO MÁME CHUŤ
Příjemná restaurace, milá společnost u stolu, skvělé jídlo i obsluha. Něco tomu ale
přesto chybí. Zážitek by měl korunovat doušek dobrého vína.
V prvním případě můžete při volbě i lehce
experimentovat, ve druhém byste měli v první řadě zvažovat vhodnost kombinace,“ zní
rada Luboše Bárty. Na úvod se sluší sklenka
aperitivu, k čemuž se znamenitě hodí šumivé
víno. Pokud jsme si jako hlavní jídlo objednali drůbež, králíka, rybu, ale třeba i zeleninový salát, měli bychom sáhnout po bílých
suchých, méně aromatických vínech: veltlínském zeleném, ryzlincích vlašském i rýnském, chardonnay či neuburském. Do stejné
přihrádky patří stále oblíbenější růžová vína.
Aromatická bílá vína typu pálavy, moravského muškátu nebo tramínu se báječně snoubí
s orientálním kořením. Specifickou záležitostí
je sauvignon, jejž si nejlépe vychutnáme ke
všemu smaženému v trojobalu.
Často se můžeme setkat s pojmem barikovaná vína. Jde o vína, která zrála v dubových sudech, čímž se mění a obohacuje
jejich aromatický i chuťový charakter. Jednáli se o vína bílá, pak při degustaci „naslepo“
48 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
SPRÁVNĚ
VYCHLAZENÉ VÍNO
JEN UMOCNÍ ZÁŽITEK
Z DOBRÉHO JÍDLA
VÍNO JE UŠLECHTILÝ
NÁPOJ A ZASLOUŽÍ SI
KONZUMACI V ODPOVÍDAJÍCÍM PROSTŘEDÍ
ZKUŠENÝ SOMMELIÉR
DOKÁŽE HOSTOVI
PORADIT S VÝBĚREM
VHODNÉHO VÍNA
Foto archiv
eho pití je u nás stále oblíbenější,
i v souvislosti s tím, jak se po roce
1989 zvýšila kvalita a šíře nabídky. „Víno je
v trendu, je to i výborné konverzační téma,
se kterým vždy uspějete,“ tvrdí s úsměvem
JUDr. Luboš Bárta, člen předsednictva Asociace sommeliérů ČR a přední hodnotitel
vín. O sommeliérech každý z nás určitě
slyšel, ne každý má ale přesnou představu o jejich pracovní náplni. „Je to chytrý
a vzdělaný číšník, který má v restauraci na
starosti víno, ale i další nápoje, doutníky
a kávu. Pokud v podniku není bar, patří do
jeho kompetence i destiláty. Sommeliérů
v ČR moc nenajdete, jen málokterý majitel je schopen ho zaplatit, i když mu v konečném důsledku přináší možná nejvíce
peněz,“ vysvětluje Luboš Bárta. Jedním dechem přitom dodává, že prvotřídního servisu se nám ale ve stále větším počtu případů
dostane i v podnicích, které sommeliéra
nezaměstnávají: „Víno je pro restauraci důležitým rozvojovým činitelem. Také střední
a větší renomovaná vinařství věnují stoupající pozornost marketingu. Často vysílají své
odborníky, aby proškolili restaurační personál nebo alespoň vytvořili takzvaného papírového sommeliéra, kdy součástí vinného
lístku je i popis jednotlivých vín a doporučení, ke kterému pokrmu se hodí.“
Konečný verdikt je ovšem jen na nás.
Pro co se rozhodnout? „Dejte si, na co
máte chuť. Záleží na tom, zda se chcete
více zaměřit na nápoj nebo na chuť jídla.
J
jsou často k nerozeznání od červených. Jsou
proto, stejně jako „klasická červená“, vhodná třeba k tučnějším omáčkám nebo k masům – telecímu, jehněčímu, steakům.
Skutečně velká vína z krajin, kde je hojnost sluníčka – z Bordeaux, Rioji, Toskánska,
Piemontu nebo Izraele – je nejlepší „nekazit
si“ jídlem a kochat se jimi jen za doprovodu
čerstvě upražených mandliček či kanapek.
K dezertu lze doporučit slámová a ledová vína, sekt, případně tzv. fortifikovaná
vína: portské, sherry či madeiru.
Ještě si připomeňme, jak má probíhat
správná prezentace vína v restauraci. Číšník by měl hostovi sdělit, o jaký druh jde
a co od něj může očekávat. Ukáže mu etiketu, víno otevře a nalije malé množství do
sklenice. Při ochutnávce si nebudeme hrát
na stoprocentní znalce, ale zejména zkontrolujeme, zda nápoj netrpí některou z vad:
bakteriemi způsobenou pachutí po korku,
oxidací nebo opětným rozkvašením. Pokud
tato situace nastane, víno vrátíme a požádáme o novou láhev. Znalý číšník by měl
zejména u starších, ale i mimořádně mladých vín sám nabídnout dekantaci, tedy
přelití do karafy, čímž se víno nejen nádherně „otevře“, ale zároveň se eliminuje u dna
usazený vinný kámen, případně sediment.
Bílé víno v lahvi patří do chladiče se směsí
ledu a vody, červené chladit netřeba, mělo
by však být opatřeno košilkou (papírovou
či látkovou), aby neodkapávalo.
A úplně na závěr skoncujme s pověrou,
že ke svíčkové patří jen pivo: „Vždyť i při
její přípravě se užívá červené víno. A taková frankovka nebo cabernet sauvignon,
to je k ní skutečná delikatesa,“ láká Luboš
Bárta. Tak Dobrou chuť!
MAREK CHVÁLA
www.czechtop100.cz
TEĎ SE
NEZASTAVÍM
Financování strojů a zařízení s UniCredit Leasing zvýší Váš náskok před konkurencí o mnoho obrátek.
S produkty UCL CreditMachinery, UCL FinMachinery a UCL LeaseMachinery lehce získáte nové stroje
a technologie, spolu s výhodným pojištěním. Více informací naleznete na www.unicreditleasing.cz,
tel.: 844 11 33 55.
KULTURA
DEE DEE DOBYLA PRAHU
Zcela mimořádný umělecký zážitek čekal návštěvníky donátorského galavečera festivalu Struny
podzimu. Zasloužila se o něj fenomenální americká vokalistka Dee Dee Bridgewaterová.
arní Gala, které je společenským
setkáním partnerů a příznivců festivalu, ale i všech ctitelů kvalitního interpretačního umění, se tentokráte uskutečnilo
v prostorách pražského Obecního domu.
Zlatým hřebem perfektně zorganizovaného
večera bylo vystoupení rodačky z Memphisu Dee Dee Bridgewaterové, držitelky tří
prestižních cen Grammy a ceny Tony (za
muzikálové účinkování na Broadwayi).
Zpěvačka, která během své kariéry spolupracovala s takovými jazzovými legendami, jakými byli Sonny Rollins nebo Dizzy
Gillespie, pojala, podporována skvěle šlapajícím bigbandem Martina Kumžáka, koncert jako hold svým dvěma velkým předchůdkyním - Billie Holidayové a Elle Fitzgeraldové. Publikum okouzlila nevšedním hlasovým rozsahem a nesmírně vroucím přednesem a v závěru si vysloužila mnohaminutové ovace zcela vyprodaného sálu.
Je proto více než potěšující zprávou, že
s Dee Dee Bridgewaterovou se setkáváme
i v programu 16. ročníku mezinárodního
hudebního festivalu Struny podzimu, který
se uskuteční od 26. září do 10. listopadu
2011. Kromě ní do Prahy také přijedou na-
DEE DEE BRIDGEWATEROVÁ BĚHEM
SVÉHO PRAŽSKÉHO
VYSTOUPENÍ
příklad houslový virtuoz Thomas Zehetmair,
basbarytonista Sir Willard White či mezzosopranistka Vivica Genauxová.
MAREK CHVÁLA
PACOVSKÉ STROJÍRNY
Tradiční výroba zařízení z nerezových
materiálů a mědi
■ pivovary
■ minipivovary – kompletní dodávky na klíč
■ tlakové nádoby, bojlery, skladovací nádrže,
filtrační aparáty
■ průmyslové lihovary a lihovarská zařízení
■ pěstitelské pálenice
■ chladící a skladovací zařízení
a technologické linky na mléko
■ výrobníky ledové vody
■ výroba technologických celků a nádrží
pro nápojářský průmysl
■ tepelné výměníky, trubkosměnné aparáty
■ zařízení pro masný průmysl, míchače masa
Dobrý servis potěší i cenou
Výměna předních brzdových
destiček
Výměna zadního dílu výfuku
Výměna baterie
Fabia
Octavia Tour
Fabia
Octavia Tour
Baterie 61 Ah
Baterie 72 Ah
již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč
již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč
již od 2 489 Kč
již od 2 839 Kč
Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA.
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Veleslavínská 39
Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Nušlova 4/2515
Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz
50 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
PACOVSKÉ STROJÍRNY, akciová společnost, Pacov
Nádražní 697, 395 01 Pacov, Česká republika. Tel.: +420 565 443 111–4, fax: +420 565 443 417
e-mail: [email protected], http://www.pacstroj.cz
www.czechtop100.cz
Foto Struny podzimu
J
FARMACIE
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
PHARMOS JE HLAVNÍM
PARTNEREM VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU
LÉKÁRNA 2010.
FARMACEUTICKÝ
VELKOOBCHOD
v rukou českých lékárníků
Lékárenská distribuční společnost PHARMOS, a. s. se zaměřuje
převážně na dodávky léčiv a zdravotnického materiálu do lékáren, nemocnic a prodejen zdravotnických potřeb. Na českém trhu
je druhým nejvýznamnějším subjektem v oblasti distribuce léčiv.
PHARMOS, A. S.
PRAVIDELNĚ POŘÁDÁ
PRO ODBORNOU
VEŘEJNOST RŮZNÉ
SEMINÁŘE, KONGRESY
A SETKÁNÍ
SPOLEČNOST
PHARMOS MÁ
VÍCE NEŽ 2000
OBCHODNÍCH
PARTNERŮ
kciová společnost zaměstnává na
600 pracovníků a díky svým hospodářským výsledkům se pravidelně umisťuje
na předních příčkách žebříčku CZECH TOP
100 nejvýznamnějších firem České republiky. Akcionáři byla společnost založena
v dubnu 1991, a tudíž se letos stala 20letým
jubilantem, majícím za sebou úspěšné dvě
dekády své existence. Během této doby se
etablovala jako významný hráč na českém
farmaceutickém velkoobchodním trhu s roční tržbou přes 14 miliard Kč. Přes bouřlivý
vývoj vždy zůstala a nadále je v rukou českých lékárníků - provozovatelů lékáren, kteří
prostřednictvím akciové společnosti Česká
lékárnická kontrolují a ovlivňují její vývoj.
Společnost poskytuje své služby v oblasti distribuce léčiv většině lékáren po celém
území naší republiky. Ve spolupráci s další-
A
mi sesterskými distribučními firmami v holdingu Česká lékárnická, a. s. se tento velkoobchodní řetězec stal nepostradatelným
prvkem v obchodním, edukačním a v nepo-
slední řadě i společenském životě našich
lékáren, resp. lékárníků. Akciová společnost
PHARMOS je například hlavním partnerem
vzdělávacího projektu Lékárna 2010, který
bude pokračovat i letos. Pravidelně pořádá
vlastní semináře, kongresy a další odborná
setkání lékárníků. Její snahou je neustálá
úzká spolupráce s odběrateli, stejně jako
spoluvytváření příznivých podmínek pro
rozvoj lékáren s cílem přispívat k jejich stabilizaci i zvyšování kvality poskytovaných
služeb. Akciová společnost PHARMOS napomáhá lékárnám ve sdružení Moje lékárna v jejich marketingových aktivitách i v oblasti poradenství a vzdělávání veřejnosti.
Fakt, že PHARMOS je prostřednictvím
společnosti Česká lékárnická, a. s. v rukou
českých lékárníků, kteří ovlivňují její chod,
je velmi významný právě pro sektor veřejných lékáren, vedených svobodně podnikajícími lékárníky. Tím se společnost podstatně odlišuje od svých konkurentů - firem
se zahraničním kapitálem a ve většině případů v rukou nadnárodních distribučních
společností. Struktura podniku PHARMOS
garantuje, že nikdy nebude vytvářeno společností konkurenční prostředí lékárnám
a společnost nebude vůči nim vystupovat z
pozice dominantního subjektu. V současné
době má firma v rámci ČR více než 2000
obchodních partnerů, mezi které patří veřejné lékárny, nemocniční lékárny i prodejny zdravotnických potřeb.
PHARMDR. JIŘÍ KORTA
(autor je předsedou představenstva
PHARMOS, a. s.)
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 51
STYL / GOLF
OD VOLANTU KE GOLFU
KALENDÁŘ MOTORSPORT
GOLF TOUR 2011
V České republice existuje mnoho golfových turnajů. Ale pouze jeden
z nich je určen pro fanoušky a příznivce motoristického sportu. Pětidílný seriál Motorsport Golf Tour 2011 se letos pořádá již podruhé.
a počátku všeho byl nápad. Zrodil se
N v hlavě automobilového závodníka
Petra Kačírka, jinak též nadšeného golfisty.
„Uvědomil jsem si, že existují golfové túry
bank, pojišťoven, nejrůznějších výrobních odvětví, ale žádná, která by byla zaměřena na
motoristický sport. Přitom mezi mými známými
a přáteli z této oblasti je spousta těch, kteří
se golfu věnují. Řekl jsem si, že je škoda, že
se nemůžeme sejít i při jiné příležitosti, než je
závodění, a vymyslel jsem Motorsport Golf
Tour,“ vysvětluje jezdec, který je fanouškům
znám především jako pilot BMW týmu Duck
Racing v okruhovém mistrovství republiky.
Záměr se poprvé podařilo zrealizovat
v loňském roce. Pořadatelská agentura Sport
SILNÉ MOTORY
A GOLFOVÉ HOLE –
TO JDE DOBŘE
DOHROMADY
17. května
14. června
19. července
9. srpna
Mstětice
Telč
Slavkov
Dýšina
13. září
Mstětice
M3 vypsala seriál pěti turnajů. Každého se
účastnilo v průměru 80 hráčů (včetně populárního televizního sportovního komentátora Jaromíra Bosáka), přičemž šlo o akce
důsledně zvací. Organizátoři si tedy „nepřivydělávali“ prodejem účastnických karet
náhodně příchozím. Jednoznačný úspěch
podnítil pokračování.
Také letos se benzinem vonící golfisté
utkávají ve třech výkonnostních kategoriích.
První tvoří již velmi ostřílení borci s hendikepem 0–18, druhou příležitostní hráči s hendikepem 18,1–36 a třetí začátečníci s hendikepem 37–54. Všem se započítávají tři
nejlepší výsledky. Na celkové vítěze v jednotlivých skupinách i v absolutním pořadí
čekají zásluhou silného portfolia partnerů
zajímavé ceny.
A ještě příslovečná třešnička na dortu.
Na závěr sezony plánuje agentura Sport
M3 navíc volný turnaj v Dubaji. Zájemcům
zajistí letenky, ubytování a především golfové utkání s některým z místních klubů.
JIŘÍ HÁJEK
NA ZÁVĚR LETOŠNÍ SEZONY
JE NAPLÁNOVÁN EXKLUZIVNÍ
TURNAJ V ARABSKÉ DUBAJI.
KAŽDÉHO TURNAJE
SE V PRŮMĚRU
ZÚČASTNÍ OSMDESÁT
GOLFISTŮ
G-FAM
52 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
®R
PNEUCENTRUM
www.czechtop100.cz
Foto Sport M3
STARTUJÍCÍ JSOU
PODLE VÝKONNOSTI
ROZDĚLENÍ DO TŘÍ
KATEGORIÍ
NÁVŠTĚVA NA VYSOČINĚ
Nikdy se tady nežilo lehce. Drsná krajina měla zásadní vliv na
vlastnosti a chování lidi, kteří se jí pokoušeli zušlechtit a vydobýt
z ní obživu. Zda je to také obraz současné Vysočiny, jsme se zeptali hejtmana stejnojmenného kraje, MUDr. Jiřího Běhounka.
VYSOČINA JE
DOSUD TÉMĚŘ
NEOBJEVENÝM RÁJEM
PĚŠÍ TURISTIKY
CZECH TOP 100 Mohl byste na úvod
ve stručnosti charakterizovat Kraj
Vysočina?
Je to entita, která se rozkládá na území
dvou historických celků, Čech a Moravy,
SVĚTLOU NAD SÁZAVOU PROSLAVILO
UMĚNÍ ZDEJŠÍCH
SKLÁŘŮ
54 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
a žije v ní 515 tisíc obyvatel. Její sídelní
struktura je velmi roztříštěná, protože zahrnuje 704 obcí. Největším městem je Jihlava,
která má přibližně 50 300 obyvatel. Náš
kraj je považován za převážně zemědělský
a lesnický. Nacházejí se v něm ovšem také
atomová elektrárna Dukovany, která funguje už 25 let, a také zdroje pitné vody pro
Prahu a Brno, nádrže Švihov – Želivka a Vír.
Jsme největšími producenty hovězího masa,
brambor a mléka v republice. Ačkoliv ze
studií, které jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že Vysočina nemá valnou šanci stát se
vyloženě industriálním regionem, působí na
ní řada významných průmyslových podniků.
Rád bych zmínil v tomto ohledu některé společnosti, zabývající se energetikou, potom
samozřejmě tradiční strojírenské podniky
a firmy, orientované na produkci pro automobilový průmysl. Pozoruhodné také je, že
je tu stále v provozu jedenáct pivovarů. Snažíme se také přilákat turisty, jejichž počet se
za loňský rok zvýšil o sedm procent. Těžíme z toho, že na Vysočině jsou tři památky
zapsané do Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO a krásná, neporušená
příroda. Starostí je pro nás dálnice. Ne po
ekonomické stránce, pro města, jako jsou
Humpolec, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, je
naopak její blízkost velmi prospěšná. Je ale
v poměrně špatném stavu, a pokud se na ní
něco stane, hlavně v zimě, tak je to špatně
pro objízdné trasy.
www.czechtop100.cz
Foto Vladimír Kunc a Kraj Vysočina
NEUMÍM TO FLÁKAT
CZECH TOP 100 Nedávno schválil parlament nový název Kraj Vysočina. Je
to jen rutinní změna malého písmene ve slově kraj za velké nebo tomu
přisuzujete větší význam?
Úplně otevřeně. My na různých propagačních předmětech a materiálech už teď
používáme označení Kraj Vysočina. Podle
ústavního zákona však zněl oficiální název Vysočina, se sídlem v Jihlavě, tvořená
okresy a tak dále. Nedělalo to potíže do
okamžiku, kdy se začala digitalizovat státní správa. Jenže lidé se potom do příslušných databází najednou nemohli dostat,
protože Vysočinu má ve svém názvu 238
subjektů v našem kraji, salámem počínaje
a zemědělskými družstvy konče. Proto jsme
na toto téma vyvolali jednání. Zpočátku se
na naši snahu mnozí dívali nedůvěřivě, ale
nakonec to prošlo jako ústavní zákon všemi třemi čteními v Poslanecké sněmovně,
Senátem a schválila to i vláda. Zákon byl
uveřejněn ve Sbírce zákonů a platný bude
od srpna letošního roku.
CZECH TOP 100 O Vysočině se vždy
hovořilo jako o zemědělské, především bramborářské oblasti. Platí to
ještě dnes?
V prvním období po roce 1989 se bohužel uskutečnily některé změny, které nelze
považovat za domyšlené. Mám teď na
mysli některé unáhlené privatizace a restituce. V současné době existují zemědělské podnikatelské subjekty různé podoby.
V řadě případů restituenti vrácenou půdu
dále pronajímají, máme tady početnou
skupinu menších farmářů a také několik
velkých výrobců. Je třeba si uvědomit, že
v zemědělství pracuje plných 7 % obyvatel
Kraje Vysočina, to je největší podíl z celé
České republiky. Myslím si, že existuje určitý problém v orientaci české zemědělské
politiky a její koordinaci s Evropskou unií.
Současný systém je výhodný i pro podnikatele, kteří často ani nevykazují nějakou produkci. Je třeba začít klást důraz na jiná kritéria, přičemž prvořadým úkolem musí být
udržení alespoň části zemědělské výroby.
Naši zemědělci se o to snaží, ale doba přinesla velký rozmach obchodních řetězců,
které raději dovážejí levné zmražené maso
ze světa. Překážkou jsou i nerovné dotační
podmínky. Je například dobře známo, že
česká kuřata se retransportují přes Polsko
zase zpátky. Zemědělci se pochopitelně
brání a daří se jim postupně přesvědčovat
veřejnost, že v Česku bychom měli konzumovat především české výrobky. Současně
usilují o to, aby i jiné potraviny, nejen hovězí maso, nesly označení jak země původu,
ale i země chovu, případně porážky. Kraj
litní produkci a také kvalifikované lidi, kteří
ji zajistí. Což je dobře. Na solidní úrovni
je i výkup mléka, jedou jak želetavská či
jaroměřická mlékárna, tak i provoz Madety v Pelhřimově. Jakost brambor z Vysočiny
je pověstná, ostatně v Havlíčkově Brodě
působí Výzkumný ústav bramborářský. Je
ovšem pravda, že se i k nám v poslední
době dovážejí sadbové brambory z Nizozemska. Ale to je opět věc cenové politiky.
Nicméně domácí brambory se postupně
začínají prosazovat na trhu, i když nejsou
úplně nejlacinější. Zákazníci se totiž od
mnohdy podřadných importovaných brambor odklánějí. Stálo by možná za úvahu
vyzkoušet i v tomto případě netradiční distribuční kanály, jakými se před časem staly
kupříkladu automaty na mléko.
KRAJ VYSOČINA
JE REGIONEM
S VÝZNAMNOU
ZEMĚDĚLSKOU
PRODUKCÍ
MÁLOKTERÝ KRAJ SE MŮŽE
POCHLUBIT, ŽE NA JEHO
ÚZEMÍ JSOU TŘI PAMÁTKY,
CHRÁNĚNÉ UNESCO.
jako samosprávná jednotka může do zemědělské problematiky mluvit velmi málo,
přesto se tyto iniciativy snažíme maximálně podpořit. Zemědělství má totiž výrazně
pozitivní dopad na krajinotvorbu a také na
vodní hospodářství, protože voda potřebuje kulturní obdělávanou krajinu.
CZECH TOP 100 Na území kraje na-
jdeme řadu zpracovatelských závodů potravinářského průmyslu.
Prosazujete, aby vykupovaly produkty od zemědělců z Vysočiny?
U zpracování masa zatím tato vazba funguje zejména u menších výrobců. Ale i ti
velcí už přicházejí na to, že potřebují kva-
Se zemědělstvím
úzce souvisí lesnictví, které má na
Vysočině bohatou tradici. Jaký je
jeho současný stav?
Domnívám se, že pro Vysočinu je velkým
štěstím, že 62 % lesů je v soukromém vlastnictví. Tito majitelé jsou skutečnými tvůrci
krajiny a současně producenty kvalitního
dřeva, které dodávají především menším
zpracovatelům, zabývajícím se truhlařinou
a podobnými činnostmi. Nyní se vede na
CZECH TOP 100
HISTORICKÉ
CENTRUM TELČE
JE ZAPSÁNO DO
SEZNAMU UNESCO
S LIPNICÍ NAD
SÁZAVOU JSOU
SPJATY NEJEN OSUDY
JAROSLAVA HAŠKA,
ALE I RUINY
MAJESTÁTNÍHO HRADU
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 55
NÁVŠTĚVA NA VYSOČINĚ
li megalomani a soustředili se na nižší bakalářský stupeň vzdělání. V současné době
ji navštěvuje 3000 studentů. Je výborné, že
se rozbíhá její spolupráce se strojírenskými
podniky v regionu, které začínají mít o mladé odborníky zájem.
CZECH TOP 100 Podporujete učňov-
ské školství?
Máme poměrně dost učilišť, zabývajících
se přípravou automechaniků nebo opravářů zemědělských strojů. Nyní vyvstává
otázka, jak tyto školy udržet a naplnit. Učňovské školství podporujeme ve spolupráci
s jednotlivými firmami, snažíme se vytvářet
programy, které by byly životaschopné. Pokud by žáci věděli, že po vyučení budou
mít v konkrétním podniku zajištěné zaměstnání, věřím, že by projevovali větší zájem.
celostátní úrovni vášnivá debata o způsobech těžby a o tom, jak zajistit přežití i menších zpracovatelů. Ti mají velmi ztížený
přístup na komoditní burzu, na níž je podmínkou obchodování v objemu minimálně
tisíce kubíků dřeva.
CZECH TOP 100 Zmínil jste se o jaderné elektrárně v Dukovanech.
Jak její existenci akceptují obyvatelé v jejím sousedství?
Dukovany patří mezi patnáct nejbezpečnějších atomových elektráren světa, potvrzují to
všechny opakované testy a kontroly. Dvacetikilometrová ochranná zóna obcí kolem ní
se s tím sžila, uvědomila si, že je to nutné
pro život. Společnost musí vzít na vědomí,
že energetická náročnost soustavně roste.
Uhlí ubývá, ropy ubývá, větrné a sluneční
elektrárny tento výpadek nemohou nahradit.
Co se týče budoucnosti, jsem přesvědčen,
že v jaderné elektrárně Dukovany, která má
schválené další prodloužení životnosti, je
potřeba dobudovat jeden nebo dva bloky,
protože to je lokalita prověřená, seizmicky
jistá, s dostatečným zdrojem vody.
VARHANY
V OPATSKÉM KOSTELE
SV. PETRA A PAVLA
V NOVÉ ŘÍŠI
ŽIDOVSKÝ
HŘBITOV V TŘEBÍČI
CZECH TOP 100 Vysočina má značný
potencionál v segmentu cestovního
ruchu. Jak se ho daří využívat?
Nebývá obvyklé, aby na území jediného
kraje byly tři památky UNESCO. Tyto de-
CZECH TOP 100 Kolik je v Kraji Vysočina vysokých škol?
Jsou tu dvě, veřejná Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, založená v roce 2004
a otevřená v roce 2005, a soukromá Západomoravská univerzita v Třebíči. Obě
jsou ještě velice mladé a dobře vím, že
vysoká škola se podle všech pravidel a pouček usadí tak za třicet, čtyřicet let. Na druhou stranu chci ale připomenout, že otcové
myšlenky Vysoké školy polytechnické neby-
56 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
MUDr. Jiří Běhounek
✔ Narodil se v roce 1952 v Praze. Vystudoval medicínu, od roku 1976 pracuje
v nemocnici v Pelhřimově, v letech
1986 až 2008 jako primář ortopedického oddělení. V letech 1996 až 2000
působil jako náměstek Hospodářskotechnické služby Nemocnice Pelhřimov
p.o. Od roku 2001 je vědeckým sekretářem České společnosti pro ortopedii
a traumatologii.
✔ Do komunální politiky vstoupil v roce
1998, kdy byl zvolen do zastupitelstva
v Pelhřimově, v letech 2002–2010 zasedal v jeho radě. V období 2004 až
2008 zastával funkci předsedy Zdravotní komise Rady kraje Vysočina, od
roku 2008 je jeho hejtmanem. Současně je činný jako předseda Regionální
rady Regionu soudržnosti Jihovýchod,
místopředseda Asociace krajů ČR,
předseda Komise Rady Asociace krajů
ČR pro zdravotnictví a místopředseda
Správní rady VZP ČR.
✔ MUDr. Jiří Běhounek je ženatý a má
dvě děti.
stinace, tedy historické jádro Telče, poutní
kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a třebíčská židovská čtvrť spolu
s bazilikou svatého Prokopa, jsou bezesporu přitažlivé. Nyní pracujeme na tom, aby
návštěvníci místo toho, že k nim přijedou,
rychle si je prohlédnou a zase odjedou,
u nás zůstali trochu déle. Snažíme se proto propagovat jak přírodní památky, tak
nabízet alternativy aktivní dovolené, třeba
v podobě cyklostezek nebo hipostezek.
Naučili jsme se, že je turistům třeba poskytnout obecnější nabídku služeb. Velmi
intenzivně spolupracujeme s informačními
centry a podporujeme i další aktivity, které
zviditelňují Vysočinu.
CZECH TOP 100 Jak jde dohromady
Vysočina a sport?
Můžeme se pochlubit špičkovými sportovci, jako je například lehký atlet, překážkář
Petr Svoboda. Pomáháme krajským tréninkovým střediskům mládeže a máme radost,
že dobrých výsledků dosahují mladí plavci,
lední hokejisté, že při zimních olympijských
hrách mládeže jsme v loňském roce obsadili třetí místo v České republice. V roce
2013 budeme v Novém Městě na Moravě
spolupořádat mistrovství světa v biatlonu.
Pro kraj je to mimořádně významná událost, jejíž přípravu jsme během uplynulých
tří let podpořili částkou šedesáti milionů korun z rozpočtu kraje.
CZECH TOP 100 Co vás přivedlo do politiky?
K politice jsem se dostal přes činnost
v pelhřimovském zastupitelstvu a potom
i v celém regionu. Myslím si, že politiku
by měli dělat lidé, kteří jsou si jisti svými
postoji. Já se na ni dívám jako na medicínu, jsem přesvědčen, že všechno se v ní
musí odpracovat. Můj první nadřízený mi
kdysi řekl: „Když přebíráte nějaký medicínský případ, musíte ho předat v lepším
nebo minimálně stejném stavu.“ Toho se
držím celý život. Neumím to flákat. Toho
si patrně všimli ti, kteří sestavovali kandidátku ČSSD do krajských voleb a vyzvali
mě, abych ji vedl. Uvědomil jsem si, že se
tu naskýtá šance posunout věci více dopředu, a tak jsem na to kývl. Regionální
politika je specifická. Jste daleko více na
očích, nejste tolik odtržený od lidí, kteří
hodnotí každý váš krok. Mám ale veliké
štěstí, že moji spoluobčané jsou zvyklí tvrdě pracovat a držet pospolu.
JIŘÍ HÁJEK
POUTNÍ KOSTEL
NA ZELENÉ HOŘE
JE VRCHOLNOU
UKÁZKOU BAROKNÍ
ARCHITEKTURY
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 57
NÁVŠTĚVA NA VYSOČINĚ
Podnikat v oblasti dopravy považuje mnoho ekonomických
analytiků za značně riskantní záležitost. Málokterý obor je
totiž tak citlivý na sebemenší hospodářský otřes. Jihlavská
akciová společnost ICOM transport však na trhu funguje již
bezmála dvě desítky let. A paradoxně nejvíce sílila právě
v období nedávné krize. Nejen na důvody tohoto nezvyklého
jevu jsme se ptali generálního ředitele Zdeňka Kratochvíla.
CZECH TOP 100 Počátky společnosti ICOM transport sahají do roku
1992. Vy sám jste do firmy, tehdy
ještě ČSAD Jihlava, vstoupil o dva
roky později. Jaké byly vaše tehdejší představy o jejím dalším rozvoji? A jak se Vám je podařilo realizovat?
V roce 1994, kdy jsem stal předsedou
představenstva, společnost hospodařila se
ztrátou. Disponovala 80 autobusy a 30 nákladními vozy. Zaměstnávali jsme 400 lidí.
Obrat činil přibližně 35 milionů korun. V té
době se řešily doslova existenční otázky:
Jak zaplatit naftu a jak vyplatit mzdy?
58 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
Vozový park byl vyhospodařený, fyzicky
i morálně velmi zastaralý. V dobrém stavu
nebyl ani samotný přístup zaměstnanců.
Byl to následek doby nedávno minulé, což
si zřejmě pamatuje každý, kdo tehdy začal
podnikat. Lidé neuměli a nechtěli na sebe
převzít svoji část zodpovědnosti a neustále se objevovaly jen výmluvy na takzvané
objektivní příčiny. Porada tehdejšího ředitele
byla v podstatě sousedským popovídáním
a ani po několikahodinové rozpravě s vedoucími pracovníky nebyly stanoveny konkrétní úkoly, zodpovědné osoby nebo jasné
termíny pro jejich splnění. Podobný přístup
nemohl vést ke zlepšení situace.
U společnosti byla spousta zaměstnanců, takzvaných odborářů, kteří se zaštiťovali
jen populistickými frázemi. O tom, že svoji
prosperitu mohou zajistit i vlastním aktivním
přístupem, nechtěli slyšet. Bylo toho zkrátka
hodně, co bylo potřeba okamžitě napravit.
Výhodou bylo a je, že v České republice
jsou inteligentní a pracovití lidé. To je úžasný
potenciál, na kterém se dá stavět.
A pokud jde o konkrétní úmysl? Chtěl
jsem vybudovat moderní a fungující dopravní podnik s jednoduchou organizační
strukturou a s jasně definovanými pravidly:
vedoucím pracovníkům nechat prostor
pro řízení, nezatěžovat je administrativou,
vozový park udržovat v provozu, ne v servisech, neinvestovat do zbytečných oprav,
ale spíše za tyto peníze nakoupit moderní
automobily, zefektivnit organizační strukturu, promyšleně investovat do nové dopravní techniky a v daleko vyšší míře využívat
výpočetní techniku.
CZECH TOP 100 Kam směřovaly vaše
prvotní investice? Byly určeny pro nákladní nebo autobusovou dopravu?
www.czechtop100.cz
Foto ICOM transport
PŘIPRAVENI NA VŠE
Pochopitelně do nákladní dopravy, protože
ta se mohla ovlivňovat, daly se v ní rychleji
nastavit zefektivňovací procesy.
CZECH TOP 100 ICOM transport se
postupně zvětšoval četnými akvizicemi. Dnes máte dceřiné společnosti
po celé republice. Podle jakého klíče
jste při jejich zřizování postupovali?
Klíčem k jednotlivým investicím byl stejný
předmět činnosti a jejich ekonomická návratnost. K 1. 1. 1996 vznikl ICOM transport, a.
s. V té době už do struktury společnosti patřila ČSAD Pelhřimov, jejíž součástí je i Humpolec. Na podzim roku 2000 získal ICOM
transport a.s. majoritní podíl akcií v ČSAD
Benešov, ČSAD Jindřichův Hradec, ČSAD
Slaný a ČSAD Ústí nad Orlicí.
V roce 2003 jsme koupili společnosti
TRADO-BUS, s. r. o. Třebíč a TRADOMAD s. r. o. Třebíč. V celém koncernu je
zavedena jednotná organizační struktura,
jednotné schéma řízení a ve všech společnostech jsou nastaveny stejné motivační
podmínky pro zaměstnance. Díky těmto
SPOLEČNOST ICOM
TRANSPORT PATŘÍ
MEZI NEJVĚTŠÍ
DOPRAVNÍ FIRMY VE
STŘEDNÍ EVROPĚ
CENTRÁLA SPOLEČNOSTI V JIHLAVĚ
VÝHODOU JE, ŽE V ČR JSOU
INTELIGENTNÍ A PRACOVITÍ
LIDÉ. TO JE POTENCIÁL, NA
KTERÉM SE UŽ DÁ STAVĚT.
pravidlům se ICOM transport stal jednou
z nejmodernějších a nejvýkonnějších společností u nás.
Při rozhodování o rozšíření společnosti
nákupem jiných subjektů jsme vždy využili
naše vyzkoušená pravidla hospodaření a organizační strukturu s cílem dosáhnout u těchto firem hospodářských výsledků podobných
ICOM transportu. Rozhodující bylo i to, že
si naši dodavatelé zvykli, že je pro nás důležitá kvalita a cena. V případě, kdy přišli
s nabídkou tak zvaných „vedlejších výhod
pro jednotlivce“, jsme přestali s takovouto
společností jednat. Tímto způsobem jsme se
mohli rozhodovat i díky objemům, kterých
jsme dosáhli v oblasti nákupu vozů, pohonných hmot a podobně. Nedílnou součástí řízení lidí, od řidiče po top management, bylo
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 59
NÁVŠTĚVA NA VYSOČINĚ
vedení k zodpovědnosti a povinnost stoprocentního plnění smluv u našich dodavatelů
i zákazníků.
CZECH TOP 100 Mohl byste naše čtenáře ve stručnosti seznámit s hospodářskými výsledky společnosti za
uplynulý rok? Pociťujete již konec
ekonomické deprese?
Možná to bude znít neuvěřitelně, ale naše
dopravní uskupení v době světové hospodářské a ekonomické krize, tedy v letech
2008-2010, dosáhlo nejlepších hospodářských výsledků v historii.
Na přelomu roku 2007 a 2008 jsme
nastartovali novou etapu restrukturalizace
společnosti s cílem zachovat pouze produktivní a ziskové činnosti s odpovídajícím počtem pracovních sil. V oblasti řízení se plně
soustřeďujeme na využití nejmodernější výpočetní a komunikační techniky. Jejím prostřednictvím pak koordinujeme naše nosné
činnosti, to jest osobní a nákladní dopravu,
pokud možno on-line. Pouze tak mohou mít
řídící pracovníci rychlé informace, vedoucí,
pokud je to potřeba, k okamžité nápravě
nebo pomoci.
Těmito opatřeními jsme v podstatě okamžitě zvýšili produktivitu práce o 35–40 %.
Krize nás proto nezaskočila, ale naopak
nás našla připravené, aniž bychom tušili,
že přijde. Jeden důležitý údaj na závěr. Provozní konsolidovaný hospodářský výsledek
za rok 2010 dosáhl zisku 90 milionů korun.
CZECH TOP 100 V současné době
vlastníte téměř 1400 vozových jednotek a zaměstnáváte 1800 lidí. To
už je opravdový kolos, fungující navíc v tak dynamickém odvětví, jako
je osobní a nákladní automobilová
doprava. Proto předpokládáme, že
nesmírně důležitou roli hraje organizace práce. Na jakých principech
je postavena?
Restrukturalizací v průběhu let jsme dosáhli výrazných úspor a zároveň detailního přehledu o fungování koncernu.
Můžeme takřka okamžitě vyhodnocovat
různá hlediska a ukazatele, které mají vliv
na funkčnost a zisk společnosti. Investujeme do progresivní techniky a chceme těžit
z toho, co nabízí. Proto například maximálně využíváme vozový park v non-stop
režimu. To přispívá k rychlé návratnosti
investic. Díky tomu se můžeme pochlubit
jedním z nejmodernějších vozových parků
ve střední Evropě.
60 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
AUTOBUSY ICOM
TRANSPORTU
ZAJIŠŤUJÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOST V DEVÍTI
KRAJÍCH ČR
MNOHO AUTOBUSŮ
JE UPRAVENO
PRO PŘEPRAVU
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
SPOLUOBČANŮ
Svého času jsme měli dokonce 2500 pracovníků. Není to však o tom, že bychom propouštěli dělnické profese, naopak například
řidiče neustále přijímáme. Právě zlepšená organizace práce však vedla k tomu, že mohla
podstatně zeštíhlet naše administrativa.
Důležité jsou i motivace a osobní zodpovědnost všech zaměstnanců. Řidič má
prémie za úsporu nafty. Řídící pracovníci
mohou obdržet za efektivní vedení odměny
do výše až 400 procent základního platu.
Naopak situace, že manažer prémie nebere, je signálem pro jeho výměnu. Jsou to
www.czechtop100.cz
možná tvrdá, ale pro všechny jasně stanovená pravidla.
CZECH TOP 100 Jedním z tajemství
úspěchu je optimalizace práce řidičů.
Čeho si v tomto směru nejvíc ceníte?
Vyplývá to z předchozí odpovědi. Jsme pečliví v přípravě tras a v maximálním využití
možnosti moderního a kvalitního vozového
parku. Nechceme profitovat z přetížení řidičů a jejich následného riskantního chování
na silnicích. Tato metoda je nám opravdu
cizí. Nově přijaté řidiče pečlivě proškolujeme, a to daleko nad úroveň, stanovenou
zákonem, takže prostřednictvím našeho
smluvního partnera absolvují i kurz techniky
jízdy. Také náš dodavatel techniky k nám
pravidelně vysílá své instruktory.
Cesta vpřed vede přes aplikaci informačních systémů, snahu o maximální využití
pracovní doby řidičů a výkonů jednotlivých
vozidel, dodržování bezpečnosti práce i nasazení hardwaru a softwaru, umožňujících
on-line propojení vozidel s dispečerskými
středisky. Tomu napomáhají centrální organizace a plánování a okamžitě možná operativní reakce na jakýkoliv vzniklý problém.
CZECH TOP 100 Dnešnímu dispečerovi už nestačí telefon, sešit, tužka
a mapa. Jaké moderní technologie
ve sféře logistiky využíváte?
Monitorujeme a využíváme nejmodernější technické novinky. Satelitní sledování,
navigace a maximální využití elektronické
komunikace jsou samozřejmostí. Odstranili
jsme zbytečné papírování a komunikace je
realizována v elektronické podobě.
Řada klientů dnes
upřednostňuje individuální přístup. Je
u vás možné, že by zákazník měl trvale přiděleného určitého dispečera?
Je pro nás naprostou samozřejmostí, že přistupujeme k zákazníkům individuálně, a to
jak v oblasti investic, tak v organizaci práce.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Jakým způsobem
řešíte servis a opravu vašich automobilů?
Vzhledem k stáří vozového parku najíždějí
vozy do servisů po sto tisících kilometrech.
Průměrný věk autobusů je 3 roky a kamionů
necelé 4 roky. Po letošních výrazných investicích se věk ještě sníží. Proto jsou „návštěvy“
našich vozidel v servisu spíše výjimkou než
pravidlem. V letošním roce pořizujeme přes
100 nákladních vozů. Naše opravárenské
provozy i doprava mají oddělené a zvlášť
sledované hospodaření. Proto se i servis
musí chovat tržně a jeho ekonomika je založena především na externích zákaznících.
ZDENĚK KRATOCHVÍL
Absolvoval gymnázium a střední ekonomickou školu.
Devět let působil jako učitel v autoškole, dalších devět
let byl vedoucím závodové dopravy a rok pracoval
jako lesní dělník v Německu. Do dubna 1994 soukromě
podnikal v autodopravě. Od roku 1994 byl předsedou
představenstva ČSAD Jihlava, respektive ICOM transport a.s. Nyní je generálním ředitelem společnosti.
CZECH TOP 100 Doprava je považo-
KATEŘINA KRATOCHVÍLOVÁ
Vystudovala střední ekonomickou školu. Od roku 1994
je zaměstnána ve společnosti ICOM transport a.s., mj.
na pozicích předsedkyně dozorčí rady (1999–2002),
místopředsedkyně představenstva (2002–2003) a předsedkyně představenstva (2003 – doposud).
CZECH TOP 100 Váš rozsáhlý vozový
park tvoří takřka výhradně tahače
a autobusy značky Mercedes-Benz.
Proč?
Mercedes-Benz nám vždy uměl vytvořit
nejvýhodnější podmínky. Naše společnost se obejde bez funkce garážmistra. Organizaci péče o technický stav
a servisování všech 1400 vozů zabezpečují pouze 3 lidé, na základě spolehlivé techniky, SW, on-line načítání údajů
o provozu vozidla a perfektní organizace práce.
PRŮMĚRNÉ
STÁŘÍ KAMIONŮ
SPOLEČNOSTI
ICOM TRANSPORT
NEPŘESAHUJE ČTYŘI
ROKY
vána za jednoho z největších znečišťovatelů životního prostředí. Jak se
s tímto problémem vypořádáváte vy?
Připomínám, že průměrné stáří kamionů
u naší společnosti jsou necelé čtyři roky,
u autobusů jsou to tři roky Tím deklarujeme
náš postoj k životnímu prostředí. Mimochodem, průměrný věk autobusů jezdících
v České republice je více jak 13 let, včetně
naší kolony 800 autobusů.
CZECH TOP 100 Již řadu let se horlivě diskutuje o různých omezeních
provozu kamionů, zejména na konci
týdne. Jaký na to máte názor?
Výstavba silnic a dálnic pro nákladní
vozy, autobusy, ale i osobní automobily, je
placená z daní profesních dopravců. Provozujeme více jak 1400 vozidel a tím pádem na budování komunikací přispíváme
nemalou částkou. Na fungující dopravě je
postaveno celé hospodářství. Kdo zastaví
nebo omezí dopravu, musí si být vědom
všech možných dopadů, i na běžný život
každého z nás.
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 V osobní dopravě
jste činní na území devíti krajů ČR.
Kolik cestujících ročně přepravíte?
Ročně objedeme 2200krát zeměkouli,
přepravíme více jak 2, 1 milionu tun zboží
a převezeme z místa na místo minimálně 43
milionů osob. Naše dlouholeté know-how
v této oblasti dokáže vygenerovat opravdu
dobrou cenu dopravního výkonu. Navíc
disponujeme skutečně moderními autobusy,
včetně například 35 speciálních výtahů pro
přepravu tělesně postižených jedinců.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 61
NÁVŠTĚVA NA VYSOČINĚ
Řemeslo se zlatým dnem
například Útvar rychlého nasazení. Používají
je také horolezci nebo hasiči. Jsou to zkrátka
výrobky, zhotovené ve špičkové kvalitě (Vývoj
intenzivně spolupracuje s předními světovými společnostmi v oblasti hi-tech materiálů)
a přesně podle individuálních požadavků
každého klienta. Oděvy tohoto druhu si Vývoj nechává pravidelně certifikovat (to není
mimochodem levná záležitost, za jednu certifikaci se platí v řádu statisíců korun).
Ve finančním vyjádření se ve Vývoji ročně
vyrobí zboží za 200 až 250 milionů korun.
„Bohužel 95 % produkce je určeno na vývoz.
Exportujeme hlavně do anglosaských zemí,
dále do Německa, Rakouska, Itálie, Francie,
Švýcarska,“ uvádí pan předseda. Také vás zarazilo to slůvko bohužel? Co by jiní dali za to,
kdyby se takto prosazovali na zahraničních
odbytištích! Tady je vysvětlení: „Rádi bychom
šli na český trh, ale na něm se v segmentu
oděvů téměř rozpadl maloobchod. Pro nás
jsou přímou konkurencí firmy, které zadávají
Pro Vysočinu jsou typickými průmyslovými obory textilní výroba
a zpracování dřeva. Není proto žádným překvapením, že i obě
družstva, která jsme v tomto kraji navštívili, se zabývají těmito
činnostmi. Naše cesta tentokráte vedla do Třeště a Lukavce.
CENTRÁLA
VÝROBNÍHO
DRUŽSTVA VÝVOJ
V TŘEŠTI
PŘEDSEDA VD VÝVOJ
TŘEŠŤ JUDR. ROSTISLAV
DVOŘÁK
SILNOU STRÁNKOU
VD VÝVOJ JE VYSOCE
KVALIFIKOVANÁ
PRACOVNÍ SÍLA
ŠILI I PRO PAPEŽE
Družstvo Vývoj v Třešti bylo založeno
v roce 1931, takže letos oslavuje 80 let
svého trvání. Zároveň je jedinou oděvní
firmou u nás, která si drží od svého počátku svůj název. „Uvažovali jsme, zda ho
nezměnit, protože je do určité míry zavádějící. Ale z obchodních důvodů, protože
je to skutečně zavedená značka, jsme tak
neučinili. Jen jsme k němu připojili přívlastek Chairman style,“ vysvětluje předseda
družstva JUDr. Rostislav Dvořák. Současně
se pochlubí vzácnou památkou, vůbec prvním výrobkem, který ve Vývoji vznikl. Je to
četnické sako a ušil ho v roce 1931 jeden
ze zakládajících zaměstnanců, pan Pospíšil. Ostatně zakázky pro armádu a policii
tvořily hlavní náplň výrobního programu
jak za první republiky, tak částečně i za
protektorátu. V 50. letech začalo družstvo
prudce růst, protože do něj byly začleňovány dosud samostatné živnostenské provozovny. Koncem 60. let se počet pracovníků
vyšplhal už na tři sta. Sortiment se naopak
příliš neměnil, až do zásadního zlomu, která nastal začátkem 90. let minulého století.
62 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
V současnosti ve Vývoji pracuje 250 lidí,
zapojených do dvou výrobních programů.
Prvním jsou pánské a v menší míře i dámské
společenské oděvy, od svrchního oblečení až
po košile. Ty představují 35–40 procent celkového objemu produkce. Zbytek tvoří oděvy do extrémních podmínek. Co si pod tím
představit? Stačí snad uvést, že mezi jejich
odběratele patří vojska NATO v Afghánistánu nebo speciální jednotky policie, jakým je
www.czechtop100.cz
Foto VD Vývoj, Dřevozpracující družstvo Lukavec
výrobu na Východ. Doma si udělají logistiku,
mají dobré návrháře, ale model zašlou do
vytipované fabriky na slušné úrovni například
někde v Číně. Do tří měsíců jim přijde zpátky
kontejner, v němž je tisíc kusů obleku. Výrobní
cena jednoho z nich se vším všudy činí 1400
až 1600 Kč. Na tuto úroveň se v Evropě za
žádných okolností nemůžeme dostat.“
Jak už napovídá charakter výroby, převažují v osazenstvu družstva Vývoj ženy – tvoří
téměř 95 % všech zaměstnanců. Ve velké
většině jsou to vysoce kvalifikované pracovní síly, a to zásluhou zdejší školy dámských
a pánských krejčí, jež byla svého času největší v republice. Mnohé ze šiček mají dokonce
v tomto oboru středoškolské vzdělání. To je
samozřejmě obrovská výhoda, umožňující
průběžně zavádět moderní technologie,
vyrábět více produktů na jedné lince a sdružovat je. I proto se v Třešti mohli pustit do
tak specifických zakázek, jako byly uniformy
papežské švýcarské gardy ve Vatikánu nebo
repliky historických vojenských stejnokrojů,
například z epochy napoleonských válek.
LETECKÝ
POHLED NA AREÁL
DŘEVOZPRACUJÍCÍHO
DRUŽSTVA LUKAVEC
DŘEVĚNÉ KRÁLOVSTVÍ
Pokud byste na mapě hledali městys Lukavec,
naleznete ho v těsné blízkosti Pacova. Roku
1953 v něm založili Dřevozpracující družstvo. Počátky byly hodně skromné, veškeré
vybavení sestávalo z malé pily a dvou kůlen
na zpracování řeziva. Nicméně již o sedm
let později zdejší šikulové dokázali uvést
do provozu linku na výrobu dřevotřískových
desek – vůbec první v tehdejším Československu. A protože výrobky z Lukavce měly
skutečně prvotřídní kvalitu, projevili o ně zájem i v zahraničí. Od roku 1966 se vyvážely
dřevotřískové desky povrchově upravené dýhou do Velké Británie a řezivo do Nizozemska. Zásadním mezníkem v historii družstva
byl rok 1972, kdy byla spuštěna nová dřevotřísková linka s kapacitou 34 500 m2 za
rok. Produkce se v následujícím období pak
VÝROBKY DŘEVAŘŮ
Z LUKAVCE ZNAJÍ
VE DVACETI ZEMÍCH
EVROPY
více než zdvojnásobila. Na sklonku osmdesátých let padlo rozhodnutí o rozšíření
výrobního programu o středně tvrdé vláknité
desky, známé také pod zkratkou MDF. Linka
na jejich zpracování byla zprovozněna, po
překonání problémů daných z ekonomického hlediska zlomovou dobou, v roce 1992.
V současnosti Dřevozpracující družstvo Lukavec ročně vyexpeduje přes 80 000 m2 MDF
desek a více než 150 000 m2 desek třískových. I díky soustavné modernizaci technologického vybavení překročilo družstvo v roce
2005 v tržbách hranici dvou miliard korun.
V listopadu 2000 se jeho součástí stala divize deskové výroby firmy Českomoravský len
v Humpolci a následně vznikla dceřiná společnost DH Dekor. V minulých letech přibyly
do nabídkového portfolia přesné nábytkové
dílce a povrchová úprava desek laminováním. Přímo v Lukavci byla zahájena výroba
nábytkových dílců z MDF s měsíční produkcí
až milionu kusů. V loňském roce družstvo
koupilo obchodní řetězec Kili.
Dnes Dřevozpracující družstvo Lukavec
dává práci 600 lidem, dalších přibližně tisíc
je zaměstnáno v dceřiných společnostech. Na
export do celkem 20 evropských zemí je určeno přes 50 procent produkce. Tak výrazných
úspěchů by nebylo možné dosáhnout bez pokročilého řídícího a informačního know-how.
Za zmínku stojí systém IFS Application, využívaný například koncernem SAAB pro zpracování letových dat, získaných ze stíhaček Gripen. Dřevozpracující družstvo navíc neustále
vyvíjí nové produktové řady, například Natural Concept a Design Concept, které uvedlo
na trh v posledních dvou letech.
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011 | 63
PŘÍBĚHY OBRAZŮ
NEPÁL V MÉM POKOJI
Nemám doma žádnou velkou sbírku obrazů. Rád bych ale vyprávěl o jednom, který není ani klasika, nenamaloval ho žádný známý
malíř a asi není vůbec vzácný. Pro mně je ale jedinečný, protože mě
k němu váže velké citové pouto.
roce 1993 jsem poprvé šlapal everestský trek do Namche Bazaru
a pak dál nahoru. Při cestě je možné
udělat odbočku do vesničky Khumjung.
Dneska už je tam dokonce postavený heliport, ale tehdy tam nebylo vůbec nic. Padla tma a my doufali, že se tam chytneme
s noclehem. Chlápek v malé chaloupce
nám vyhověl. Spíš rukama než angličtinou
jsme se domlouvali, jak žije. Roztloukal
kameny a štěrk vozil dolů do Namche Bazaru, kde se už tehdy stavělo. Když jsem
se ho ptal, co dělá, když neroztlouká ty
kameny, řekl, že maluje.
Nejdřív mi nechtěl nic ukázat a trvalo
dlouho, než jsem ho přemluvil. Vytáhl pár
obrázků a mezi nimi tenhle, který jsem
vám vyfotil. Namaloval to nejkrásnější z
Nepálu, jak vidí své údolí. Je to strašně
naivní, v podivné perspektivě, ale mně to
OBRÁZEK ŠTĚRKAŘE
Z VESNICE KHUMJUNG
MARTIN KRATOCHVÍL
SE LETOS VYDÁ
DO NEPÁLU UŽ
PO DEVĚTATŘICÁTÉ
JAZZOVÁ HUDBA
A MARTIN KRATOCHVÍL
– SPOJENÍ, KTERÉ
NIKDY NEZKLAME
Foto Martin Kratochvíl a archiv
V
učarovalo. Dlouho jsem ho přemlouval,
než mi ten obrázek prodal. Celou dobu
pochodu jsem ho nesl opatrně stočený,
dovezl jsem si ho domů a dneska visí
v mém pokoji. Při každém pohledu ve mně
vyvolává zvláštní tesknotu. Letos na podzim pojedu do Nepálu po devětatřicáté.
Vím, že to už není normální, je to něco
jako patologická závislost.
Přesto, že jsem člověk naprosto racionální, v té zemi a pochopitelně i v tom
obrázku na mé stěně je pro mě mnoho
kouzelného. Buddhismus mě motivuje
a stimuluje k hledání nových cest, ale
k magickému tibetskému buddhismu přistupuji rezervovaně. Hodně jsem o tamní historii, filozofii a životě načetl i zažil.
Natočil jsem desítky dokumentárních filmů, třeba pro televizní seriály Prolínání
světů nebo Bohové a proroci. Ale přesto
i já jsem zažil věci, nad kterými zůstává
rozum stát.
Fotili jsme si v Káthmándú svatého muže. Když se takový člověk fotí, je zvykem
mu dát bakšiš. Za chvíli po nás přišla
opozdilá kamarádka a říkala mu, že už
jsme to zaplatili i za ni. Udělal zamítavé
gesto. Ona si ho přesto cvakla. On jen
tiše řekl: Já vám to smažu. Ale šli jsme dál
a nevěnovali jsme tomu pozornost. Když
si ona pak druhý den nechala filmy vyvolat, jedno okýnko krásnější než druhé, ale
jediné mezi nimi bylo černé...
MARTIN KRATOCHVÍL
(autor je předsedou představenstva
Bonton a. s., jazzovým hudebníkem
a prezidentem podnikatelského
Golem Clubu v Praze)
64 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2011
www.czechtop100.cz
Download

Bernard Chrétien