Tel. :
+ 420 725 243 101 - obchod,objednávky
[email protected] , [email protected]
Tel. :
+ 420 601 387 076 - dispečink
MILAN SKRYJA s.r.o
U Cukrovaru 755
273 24 Velvary
IČO: 24253766
DIČ: CZ24253766
CENÍK BETONU A DOPRAVY 2014 - BETONÁRNA VELVARY
(platný od 1.3.2014)
C8/10
X0
3102
S3 16
X
X
1346
1628,66
C8/10
X0
1101
S1 16
X
X
1306
1580,26
C12/15
X0
3151
S3 16
X
-
-
C12/15
X0
3152
S3 16
X
X
1507
1823,47
C12/15
X0
1151
S1 16
X
X
1467
1775,07
C16/20
X0,XC1-2
3201
S3 16
X
-
-
C16/20
X0,XC1-2
3202
S3 16
X
X
1629
1971,09
C16/20
X0,XC1-2
1201
S1 16
X
X
1589
1922,69
C20/25
X0,XC1-3
3251
S3 16
X
-
-
C20/25
X0,XC1-3
3252
S3 16
X
X
1720
2081,2
C20/25
X0,XC1-3
1251
S1 16
X
X
1680
2032,8
C25/30
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XF1
3301
S3 16
X
-
-
C25/30
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XF1,XA1
3302
S3 16
X
X
1877
2271,17
C25/30
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XF1,XA1-XA2
4303
S4 16
X
X
1961
2372,81
C25/30
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XF1-XF3,XA1-XA2,XM1
4304
S4 16
X
C30/37
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XF1
4371
S4 16
C30/37
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XA1-XA2,XF1
4372
S4 16
X
C30/37
X0,XC1-XC4,XD1-XD3,XF1,XA1-XA3,XM1-XM2
4373
S4 16
X
C30/37
X0,XC1-XC4,XD1-XD3,XF1-XF4,XA1-XA3,XM1-XM2
4374
S4 16
X
C35/45
X0,XC1-XC4,XD1-XD3,XF1
4451
S4 16
C35/45
X0,XC1-XC4,XD1-XD2,XA1-XA3,XF1
4452
S4 16
X
C35/45
X0,XC1-XC4,XD1-XD3,XF1,XA1-XA3,XM1-XM3
4453
S4 16
X
C35/45
X0,XC1-XC4,XD1-XD3,XF1-XF4,XA1-XA3,XM1-XM3
4454
S4 16
X
X
X
X
X
X
příměsi(popílek)
S3 16
CEM I 42,5 R
3101
CEM II/B-S 32,5 R
číslo recept.
X0
D max
stupeň vlivu prostředí
C8/10
kozistence
pevnostní třída
cement
použití
plastifikátoru(superplastifik
atoru, provzduch)
Čerstvé betony dle ČSN EN 206-1/Z3
cena bez
DPH Kč
Cena Kč
X
-
-
X
X
X
2026
2451,46
X
-
-
X
2032
2458,72
X
2089
2527,69
X
2199
2660,79
X
-
-
X
2151
2602,71
X
2202
2664,42
X
2327
2815,67
příměsi(popílek)
CEM I 42,5 R
CEM II/B-S 32,5 R
D max
kozistence
číslo recept.
pevnostní třída*
cement
použití
plastifikátoru(superplastifika
toru)
Cementové potěry dle SVB ČR 02-2006
cena bez
DPH Kč
Cena
P150
p1150 S1
4
X
X
1206
1459,26
P200
p1200 S1
4
X
X
1306
1580,26
P250
p1250 S1
4
X
X
1406
1701,26
P300
p1300 S1
4
X
X
1506
1822,26
P300
p4300 S4
4
X
X
1556
1882,76
P350
p1350 S1
4
X
X
1606
1943,26
P350
p4350 S4
4
X
X
1656
2003,76
P400
p1400 S1
4
X
X
1706
2064,26
P400
p4400 S4
4
X
X
1756
2124,76
P500
p1500 S1
4
X
X
1906
2306,26
P500
p4500 S4
4
X
X
1956
2366,76
*Poznámka: číslo v tab.pevnostní třída značí množství aktivního pojiva kg/m3
Směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14 227-1
KSC I
C8/10
ksc1
S1 16
X
X
1076
1301,96
KSC II
C5/6
ksc2
S1 16
X
X
1004
1214,84
SC I
C3/4
sc1
S1 16
X
X
954
1154,34
CPS
cementopopílková suspenze
cps
S4
4
X
X
955
1155,55
PS
popílková suspenze
ps
S4
0
X
848
1026,08
-zimní provoz vždy od 20.11. - 31.3.
80,-Kč/m3
97,-Kč/m3
-mimopracovní dobu-sobota,neděle,svátek , všední den od 20:00 hod. do 6:00 hod.
100,-Kč/m3
121,-Kč/m3
-likvidace zbytkového betonu
750,-Kč/m3
908,-Kč/m3
-urychlovač tuhnutí (na vyžádání kupujícího)
200,-Kč/m3
242,-Kč/m3
45,-Kč/l
54,45,-Kč/l
-zhotovení zkušebních těles na stavbě
200,-Kč/ks
242,-Kč/ks
-zkouška konzistence sednutím kužele na stavbě
200,-Kč/ks
242,-Kč/ks
-stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu na stavbě
500,-Kč/ks
605,-Kč/ks
Příplatky za ostatní dodávky a služby:
-použití plastifikátoru na stavbě(při požadavku kupujícího)
-ostatní požadavky a potřeby zákazníka dle jejich specifikace
budou kalkulovány individuálně
Zkušební výkony:
-stanovení pevnosti v tlaku
300,-Kč/ks
363,-Kč/ks
-stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
1000,-Kč/ks
1210,-Kč/ks
- výjezd technologického vozu
21,-Kč/km
25,41,-Kč/km
Poznámka: zkoušky na stavbě provádíme na objednání. Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12.00 hod předchozího dne. Zkoušky
provádíme na přání zákazníka akreditovanou zkušební laboratoří a budou přefakturovány. Kvalita čerstvého betonu je deklarována souhrnými měsíčními
protoloky o zkouškách a jsou k dispozici na vyžádání zákazníka.
Doprava betonu(tam a zpět):
Autodomíchávač 5 m3
59,-Kč/km
71,39,-Kč/km
3
69,-Kč/km
83,49,-Kč/km
Autodomíchávač 7 m3
79,-Kč/km
95,59,-Kč/km
Autodomíchávač 8 m
3
89,-Kč/km
107,69,-Kč/km
Autodomíchávač 9 m
3
99,-Kč/km
119,79,-Kč/km
Autodomíchávač 6 m
Autodomíchávač 10 m
3
109,-Kč/km
131,89-Kč/km
Nakládka a prvních 30 min. vykládky
0,-Kč/mix
0,-Kč/mix
Každých dalších započatých 15 min. vykládky na stavbě
200,-Kč/mix 242,-Kč/mix
Avia kontejner 5 tun (2m3)
28,-Kč/km
33,88,-Kč/km
Poznámka: minimální přepravní vzdálenost pro výpočet ceny dopravy (tam a zpět) je 8 km
Poznámky:
Betony uvedené v ceníku - nabídkovém listu jsou vyráběny ze směsných cementů nebo z cementů normou určených.
Betony od pevnosti 20 MPa jsou čerpatelné v konzistenci S3 a vyšší
Čerstvé betony jsou vyráběny s předpokládanou životností 50 let, při požadavku na předpokládanou životnost 100 let - cena dle individuální kalkulace
Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 35/45) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu platných průkazních zkoušek a
certifikátů .Po osobní konzultaci zajistíme speciální betony (např. CB I, CB II, CB III, LC, SCC, SDC, válcovaný beton, pohledový beton, beton s 90-denní pevností, barevný beton,atd.
Při platbě v hotovosti sleva 2% při odběru nad 2 m3 betonu.. Při objednávce většího množství betonu poskytujeme výrazné množstevní slevy!!!
Odběratel zodpovídá za bezepčný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v
příloze tohoto ceníku – nabídkového listu.
V případě požadavku či nutnosti realizace přepravy na zpoplatněných úsecích silnic a dálnic bude mýtné účtováno dle skutečnosti.
ZDE SE NACHÁZÍME !!!
Budeme se těšit na Vaší návštěvu a případnou spolupráci……….
Download

zde - Skryja