POZVÁNKA
8. – 9. 2. 2013
MY HOTEL
Lednice
www.myhotel.cz
Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
Academia Medica Pragensis se společnostmi GlaxoSmithKline
a Spirig ve spolupráci s ČLK si Vás dovolují pozvat na další
ročník
Pediatrické vakcinační
akademie
který se bude konat v hotelu My hotel v Lednici
8.– 9. února 2013.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK
č. 16 a je ohodnocena 5 kredity.
Na setkání s Vámi se těší
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
odborný garant
Bc. Martina Málková
Brand manager Vaccines Business Unit
GlaxoSmithKline
Ing. Petr Špaček
Ředitel
Academia Medica Pragensis
PROGRAM
Pátek 8. 2.
18:00 – 18:10 Úvodní slovo
MUDr. Eva Kalabusová
18:10 – 19:00 Základy rehabilitace pro praxi PLDD
prim. MUDr. Petr Konečný
20:30 – 21:45 MUDruj- vědomostní kvíz
moderuje MUDr. Michal Holásek
Sobota 9. 2.
9:00 – 9:20
Milníky v očkování GSK vakcín v roce 2012
MUDr. Jiří Wallenfels
9:20 – 9:45
Novinky v očkování v roce 2013
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
9:45 – 10:00
Rozdělení do workshopových skupin:
Diskuse k nedodrženým schématům
MUDr. Daniel Dražan
Mohou pneumokokové vakcíny
ještě něčím překvapit
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
MUDr. Veronika Nová
Kazuistiky – Vojtova metoda a jiné
Jana Tomsová
10:00 – 11:30 Workshopy
11:30 – 12:00 coffee break
12:00 – 12:45 Workshopy
12:45 – 13:15 Závěr
Prosíme o potvrzení účasti na:
http://amepra.cz/pvaexperts2013morava
nebo na emailové adrese:
[email protected]
Organizační zajištění:
CZ/VAC/0184/12
Mgr. Eva Kovárnová
projektová manažerka
Academia Medica Pragensis
Španělská 10/ 120 00 Praha 2
Tel: +420 221 180 265
Download

Pozvánka ve formátu PDF - Academia Medica Pragensis