Odbornými garanty programu jsou Chirurgická klinika FN Brno, LLF
F MU Brno a IGEK FN Brno.
PRACOVNÍ SETKÁNÍ CHIRURGŮ,
GASTROENTEROLOGŮ
A ONKOLOGŮ
NA TÉMA VZÁCNÉ NÁDORY GIT
Pracovní setkání je pořádáno ve spolupráci s OSL ČLK Brno-město a bude ohodnoceno 4 kredity
Stavovské
ého předpisu ČLK č. 16.
v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK dle Stavovského
GLI-002/01/2013
[email protected], nebo na telefon: 602 37 78 78.
Svoji účast prosím potvrďte do 8. 2. 2013 na e-mail: [email protected],
Pracovní setkání je uspořádáno díky podpoře společnosti Novartis, s.r.o.
| 22. - 23. 2. 2013 |
| BRNO |
| HOTEL INTERNATIONAL |
| POZOR ZMĚNA TERMÍNU |
P O Z VÁ N K A
Važená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte, abychom Vás pozvali na
PRACOVNÍ SETKÁNÍ CHIRURGŮ, GASTROENTEROLOGŮ
A ONKOLOGŮ NA TÉMA VZÁCNÉ NÁDORY GIT
22. - 23. 2. 2013 | BRNO | HOTEL INTERNATIONAL | RESTAURACE LUCULLUS | HUSOVA 16
| POZOR ZMĚNA TERMÍNU |
Pátek 22. 2.
14:30 – 15:00
Registrace účastníků
Odborný program:
15:00
Úvod
15:00 – 15:15
Co jsou to vzácné nádory?
15:15 – 15:30
Co by měl klinik vědět o patologické anatomii GIST a NET?
(doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D., IBA)
(MUDr. L. Křen, Ph.D., FN Brno)
Sekce I:
15:30 – 15:50
15:50 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:20
17:20 – 17:40
Neuroendokrinní nádory - NET
Úvod, epidemiologie , klasifikace, klinika
Diagnostika z pohledu gastroenterologa
Zobrazovací metody
Léčebné postupy z pohledu chirurga + kazuistiky
Léčebné postupy z pohledu onkologa, surveillance
Diskuse
Přestávka
Sekce II:
17:40 – 17:55
17:55 – 18:05
18:05 – 18:15
18:15 – 18:35
18:35 – 18:50
18:50 – 19:05
19:05 – 19:25
19:35
Gastrointestinální stromální tumor - GIST
Úvod, epidemiologie
Význam EUS v diagnostice GISTů
Zobrazovací metody
Léčebné postupy z pohledu chirurga + kazuistiky
Možnosti léčby GIST v roce 2013
Klinické zkušenosti s imatinibem, data z registru GIST
Diskuse
Večeře
Sobota 23. 2.
9:00 – 11:00
(MUDr. J. Tomášek, MOU)
(MUDr. K. Starý, Brno)
(prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA, FN Brno)
(prof. MUDr. Z. Kala, CSc.; MUDr. J. Hlavsa; MUDr. K. Starý, FN Brno)
(MUDr. J. Tomášek, MOU)
(MUDr. B. Bencsiková, MOU)
(MUDr. I. Novotný, MOU)
(prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA, FN Brno)
(prof. MUDr. Z. Kala, CSc.; MUDr. P. Kysela, Ph.D., FN Brno)
(MUDr. L. Ostřížková, FN Brno)
(MUDr. I. Kocáková, Ph.D., MOU)
Odborné setkání pracovní skupiny pro vzácné nádory
(předsedající: prof. MUDr. Z. Kala, CSc., FN Brno; MUDr. I. Novotný, MOU; MUDr. J. Tomášek, MOU)
Download

Pozvánka ke stažení