Trofeo CINELLI - VC Hlohovce 2015
Cyklistický silniční závod
web: www.sportcomplex.cz
PROPOZICE:
Pořadatel:
Datum :
Start - Cíl :
SPORTCOMPLEX club Břeclav, Maxcursor Ostrava a OÚ Hlohovec
28. 3. 2015
Hlohovec okres Břeclav, CZE
GPS: 48°46'26"N, 16°45'49"E
Ředitel závodu: Petr Herman, [email protected]
Velitel trati:
Jadrný Petr
Hlavní rozhodčí: Josef Kolegar
Zdravotní zab.: Bc. Jitka Truksová, tel: +420 723 158 182
Kategorie:
Licencovaní:
Muži Elite
Ženy Elite
U23 muži
Junioři
Juniorky
Kadeti
Kadetky
St. Žáci
St. Žákyně
Ml. Žáci
1992 a starší
1996 a starší
1996 - 93
1998 - 97
1998 - 97
2000 - 99
2000 - 99
2002 - 01
2002 - 01
2004 - 03
Hobby:
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Ženy
1997 - 1991
1990 - 1976
1975 - 1966
1965 - 1956
1955 a starší
1997 a starší
Kritérium děti:
Holky + Kluci (odrážedla)
Holky + Kluci (kola)
Holky
Kluci
Holky
Kluci
Holky
Kluci
Holky
Harmonogram: start
10:00
10:01
10:02
10:03
12:00
12:28
12:29
12:30
15:10
16:00
17:00
18 – 25 let
26 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 +
18 +
2011 a mladší
2011 a mladší
2010 – 09
2010 – 09
2008 – 07
2008 – 07
2006 – 05
2006 – 05
2004 – 03
kategorie
trať
Hobby Muži 18 – 59 let
7 kol
Kadeti + E.Zeny + Juniorky
7 kol
St. Žáci + Kadetky + H.Ženy + H.Muži 60+ 5 kol
Ml. Žáci + St. Žákyně
2 kolo
představení Elitních týmů
Junioři
13 kol
U 23
13 kol
Muži Elite
13 kol
slavnostní dekorace vítězů
Holky + Kluci
2011 a mladší
0,5 kolečka
Holky - Kluci
2010 – 09
2 kolečka
Holky - Kluci
2008 – 07
3 kolečka
Holky - Kluci
2006 – 05
4 koleček
Holky
2004 – 03
5 koleček
slavnostní dekorace vítězů dětí
délka závodu
56 km
56 km
40 km
16 km
104 km
104 km
104 km
0,2 km
0,8 km
1,2 km
1,6 km
2 km
Kancelář záv.:
Pátek 17:00 – 19:00 hod. / Sobota od 7:00 hod. na Obecním úřadu v Hlohovci
Ukončení vydávání startovních čísel je vždy hodinu pře startem dané kategorie.
Přihlášky:
http://registrace.sportsoft.cz/
- Hobby Muži a Ženy, výhradně přes webové rozhraní do 13.3.2015 za 350,- kč, placeno převodem.
V den startu za 450,- kč bez nároku na dárek.
- Týmy s licencovanými závodníky posílejte soupisku startujících na e-mail: [email protected]
Startovné hradit v den startu v kanceláři závodu. Startovné zůstává dle rozpisu.
- Děti v den závodu v kanceláři od 12 do 15 h.
Startovné:
Holky a Kluci, St. Žákyně, Ml. Žáci ………………………………………....…..ZDARMA /Gratis/
Junioři, Kadeti, St. Žáci, Ženy Elite, Juniorky, Kadetky ……………………..…..100,- CZK /4,- €/
Muži Elite, U23 ………………………………………………………………..……..200,- CZK /8,- €/
Muži Hobby, Ženy Hobby, (v ceně je dárek)……............................................…350,- CZK /14,- €/
( 350,- CZK zaplaceno do 13. 3. 2015 na účet, startovné se nevrací)
Kat. Hobby při placení na místě (bez nároku na dárek) …….…………….….....450,- CZK /16,- €/
Trať závodu:
okruh 8 km: Hlohovec – Valtice – Lednice – Hlohovec
Děti mají kolečko 400 m: je v prostorech startu, ulicí Dědina
Upozornění:
- Závodníci, kteří mají ztrátu jednoho okruhu, budou odvoláni ze závodu!
- Za nedostavením se k slavnostnímu ceremoniálu vítězů (první 3 v každé kategorii) ztrácí závodník právo na
cenu.
- Osoby mladší 18 let v den závodu mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
- Dbejte pokynů pořadatele.
- Informace pro závodníky startujících v první vlně v 10:00-10:03. Ukazatel počtu kol, bude jednotlivé okruhy
závodu přičítat! Tzn., že kategorie Ml.žáci a St.žákyně, končí na číslovce 2, kategorie St.žáci a kadetky končí na
5 a ostatní na 7. Zvonění do posledního kola budou pouze v kategorii na 7 kol.
Ubytování:
http://www.penzion-valtice.cz/ +420 602 155 803
http://www.ubytovanivesklipku.cz/kontakt.html +420 606 277 112
Ceny:
Finanční ceny pro prvních sedm v závodě na 13 kol (společně kategorie Junioři, U 23 a Elite s odstupy na startu):
6000 – 3000 – 1500 – 1000 – 500 – 500 – 500,- CZK + prémie
První 3 v každé vypsané kategorii dostanou věcné ceny.
Každé zúčastněné dítě dostane navíc dárek.
Předpis závodu:
Závodí se podle pravidel soutěžního řádu ČSC a tohoto rozpisu závodu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel
neručí za škody vzniklé účastníkům ani škody jimi způsobené. Všichni účastníci musí být během celého závodu vybaveni plnou
přilbou, mít řádně připevněné startovní číslo a zaplacené startovné. Závod se jede pouze za protisměrně uzavřeného silničního
provozu, a proto jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny policie a pořadatelů. Každý závodník
je povinen projet vyznačenou trať bez zkrácení, jakékoli zkrácení trasy závodu vede k okamžitému vyloučení ze závodu. V případě,
že závodník nedokončí, je povinen toto oznámit pořadateli v místě startu a cíle. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní
stav účastníků, technický stav kola atd. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. V případě
nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních
institucí. V případě živelné pohromy (tzv. zásah Vyšší moci – povodně, epidemie atd.) se startovné nevrací. Pořadatel si vyhrazuje
právo na změnu propozic.
Ředitel závodu: Petr Herman
Propozice schváleny: STK JmKSC v Brně dne 24.1.2015 Antonín Dostál
Download

Trofeo CINELLI - VC Hlohovce 2015