ROZPIS ZÁVODU
4. závod TOI TOI CUP 2014/2015 UCI C2 pro kategorii Muži Elite + U23
a 6.závod TOI TOI CUP 2014 pro kategorie žáci, kadeti, kadetky, junioři, ženy
HLINSKO – sobota 1.listopadu 2014
Pořadatel:
Klub Cyklistiky Hlinsko + Agentura ALLE s.r.o.
Datum:
1.11.2014
Místo konání:
Hlinsko – sportovní areál Olšinky
Ředitel závodu:
Leoš Chvojka
tel./fax: +420 469 313708, mobil: +420 602 496252
mail: [email protected]
Sekretář závodu:
Josef Severýn
tel./fax: +420 469 311458, mobil: +420 724 564 928,
Rozhodčí:
Sylvie CONTER, LUX (UCI)
Přihlášky:
Přihlášky pro všechny kategorie se zasílají na adresu Agentury Cyklistika
s.r.o., tel.: +420 380 120 780, fax: +420 380 120 527, e-mail:
[email protected] nejpozději 3 dny před startem příslušného závodu, tj. do
29. října 2014.
Podmínka účasti:
Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2014.
Startovné:
dle rozpisu soutěží TOI TOI CUP 2014/2015
Předpis:
Závodí se podle platných pravidel UCI, pravidel ČSC, rozpisu pohárové
soutěže TOI TOI CUP 2014/2015 a ustanovení tohoto rozpisu. V případě
porušení pravidel budou uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro
kategorii Muži ELITE + U23, pro ostatní kategorie podle pravidel ČSC.
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody
závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo
případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídaných okolností.
Program:
10:45 hodin
11:30 hodin
12:30 hodin
14:00 hodin
Kancelář závodu:
Sportovní areál Hlinsko
starší žáci, kadetky (společně žákyně, kadetky)
kadeti, ženy (společně juniorky, ženy)
junioři
Elite (společně U23, Elite)
Startovní čísla:
V kanceláři závodu od 9:00 hodin. Výdej startovních čísel pro kategorii Elite
mužů bude ukončen nejpozději ve 12:00 hodin, ostatní kategorie do 10:15
hodin.
Délka tratě:
2.500 metrů
Depo:
zdvojené depo
Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků pro kategorie žáci, kadetky, kadeti, ženy a junioři bude
provedeno v uvedeném pořadí kategorií v prostoru cíle ihned po projetí
prvního závodníka kategorie juniorů cílem.
Vyhlášení výsledků pro kategorii ELITE + U23 bude provedeno v prostoru
cíle nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníka cílem.
Ceny:
dle rozpisu TOI TOI Cup 2014/2015
Dopingová kontrola: Multifunkční centrum Hlinsko
Šatny, sprchy:
Sportovní areál Hlinsko
Zdravotní zajištění: MUDr. Zdeněk Vacek + zdravotní služba AMA
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
Schváleno:
Komisí cyklokrosu ČSC 17.6.2014
Download

Propozice - Cyklokros.cz