TROFEO CINELLI Velká cena Hlohovce 2013
PROPOZICE: Cyklistický silniční závod
Pořadatel:
Datum :
Start - Cíl :
SPORTCOMPLEX club o.s., a OÚ Hlohovec, web: www.sportcomplex.cz
30. 3. 2013
Hlohovec
Ředitel závodu: Petr Herman, tel: 777 226 977 [email protected]
Velitel trati:
Martin Švaňhal, tel: 608 883 881
Hlavní rozhodčí: Josef Kolegar, Brno
Zdravotní zab.: Bc. Jitka Truksová, tel: 723 158 182
Kategorie:
Muži Elite + U23
Junioři + Ženy Elite
Kadeti + Juniorky
St. Žáci + Kadetky
Ml. Žáci + St. Žákyně
Hobby Muži + mladíci
1997 - 1969
Hobby Muži
1968 a starší
Hobby Ženy + dívky
1997 a starší
Holky + Kluci
2009 a mladší
Holky
2008 – 07
Kluci
2008 – 07
Holky
2006 – 05
Kluci
2006 – 05
Holky
2004 – 03
Kluci
2004 – 03
Holky
2002 – 01
Holky 2000 - 98 + Kluci 2001 – 98
Festkaři - závod kol s pevným převodem
Veteráni - závod kol starší 25 let
Harmonogram: start
9:30
9:31
10:00
10:01
10:02
11:30
12:00
12:20
12:30
12:31
15:00
15:10
16:00
kategorie
*St. Žáci + Kadetky
*Ml. Žáci + St. Žákyně
Hobby Muži + mladíci 1997 - 1969
Hobby Muži 1968 a starší
Hobby Ženy 1997 a starší
*Junioři + Ženy Elite
*Kadeti + Juniorky
slavnostní dekorace vítězů
prezentace týmů
Muži Elite + U23
Veteráni
Festkaři
slavnostní dekorace vítězů
*Holky + Kluci 2009 a mladší
Holky - Kluci
2008 – 07
Holky - Kluci
2006 – 05
Holky - Kluci
2004 – 03
Holky
2002 – 01
*Holky 2000 - 98 + Kluci 2001 – 98
slavnostní dekorace vítězů
trať
2 kolo
1kolo
7 kol
7 kol
7 kol
7 kol
3 kola
délka závodu
15 km
7,5km
55 km
55 km
55 km
55 km
22 km
13 kol
1 kolo
1 kolo
98 km
7,5 km
7,5 km
0,5 kolečka
2 kolečka
3 koleček
5 koleček
5 koleček
5 koleček
0,2 km
1,2 km
1,6 km
2 km
2 km
2 km
* kategorie označeny hvězdou startují a jsou hodnoceny dohromady.
Kancelář záv.:
od 8 hod. na Obecním úřadu v Hlohovci
Porada týmů:
11:00 hod. v kanceláři závodu (platí pro kategorii Muži Elite a U23)
Přihlášky:
výhradně přes webové rozhraní http://www.sportsoft.cz/cs/zavod/overview/882
Startovné:
Muži Elite + U23 , Hobby Muži, Hoby Ženy i Ženy Elite :
200,- CZK (8,-EUR) urazeno na účet do 25. 3. 2013 ! V den startu 300,- CZK ( 12,- EUR)
ml. Žáci, st. Žáci, st, Žákyně, Kadeti, Kadetky, Juniorky, Junioři, Festkaři a Veteráni: 50,- CZK ( 2,- EUR)
Holky a Kluci na malém okruhu ZDARMA!
Trať závodu:
okruh 7,5 km: Hlohovec – Valtice – Lednice – Hlohovec
kolečko 400 m: je v prostorech startu, ulicí Dědina
Upozornění:
Závodníci, kteří mají ztrátu 10 minut na čelo závodu budou odvoláni ze závodu !
Osoby mladší 18 let v den závodu mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Ubytování:
http://www.penzion-valtice.cz/ +420 602 155 803
http://www.ubytovanivesklipku.cz/kontakt.html +420 606 277 112
Ceny:
Elite, U23 - dohromady finanční ceny pro prvních sedm v závodě:
6000 – 3000 – 1500 – 1000 – 500 – 500 – 500,- kč + prémie
Ostatní věcné ceny pro první tři v každé vypsané kategorii.
Každé zúčastněné dítě dostane dárek.
Předpis závodu:
Závodí se podle pravidel soutěžního řádu ČSC a tohoto rozpisu závodu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel
neručí za škody vzniklé účastníkům ani škody jimi způsobené. Všichni účastníci musí být během celého závodu vybaveni plnou
přilbou, mít řádně připevněné startovní číslo a zaplacené startovné. Závod se jede pouze za protisměrně uzavřeného silničního
provozu, a proto jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny policie a pořadatelů. Každý závodník
je povinen projet vyznačenou trať bez zkrácení, jakékoli zkrácení trasy závodu vede k okamžitému vyloučení ze závodu. V případě,
že závodník nedokončí, je povinen toto oznámit pořadateli v místě startu a cíle. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní
stav účastníků, technický stav kola atd. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. V případě
nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních
institucí. V případě živelné pohromy (tzv. zásah Vyšší moci – povodně, epidemie atd.) se startovné nevrací. Pořadatel si vyhrazuje
právo na změnu propozic.
Schváleno : 7.2.2013 STK JmKSC Antonín Dostál
Ředitel závodu: Petr Herman,
Download

Velká cena Hlohovce - Cyklistický silniční závod