Bonusový certifikát
9%
Luxury Performer USD II
Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat fixní
výnos 18 % za 2 roky. Na konci období (květen roku
2016) obdrží investor zpět 100 % vloženého kapitálu,
podmínkou 100% návratnosti je, aby žádná
z akcií
neklesla během sledovaného období o 50 % a více od
závěrečné ceny ze dne úvodního ocenění certifikátu.
Nabízený
bonusový
certifikát
je
ideálním
řešením
pro investory vyhledávající atraktivní potenciální výnos při
částečném zajištění investice proti poklesu akciového trhu.
Investice je navázaná na koš světoznámých společností
prezentující luxusní styl života - Las Vegas Sands Corp,
PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ
120 % VLOŽENÉ
INVESTICE
PŘÍLEŽITOST
K VÝPLATĚ
118 % VLOŽENÉ INVESTICE
 NÍZKÁ OCHRANNÁ BARIÉRA
 OCHRANNÁ
BARIÉRA
NASTAVENA
NA 60 %
NASTAVENA NA 50%
 1 ROČNÍ INVESTIČNÍ OBDOBÍ
 POUZE 2-LETÉ INVESTIČNÍ OBDOBÍ
 INVESTICE DO SILNÝCH
 INVESTICE
DOSPOLEČNOSTÍ
SILNÝCH
SVĚTOVÝCH
SVĚTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
 V USD
 V USD


Prada, Ralph Lauren Corp a Sotheby´s.
9 % Luxury Performer USD II certifikát tak nabízí velmi atraktivní potenciální zhodnocení v podobě výplaty
fixního výnosu ve výši 9 % p.a. Ochrana proti ztrátě je nastavena na 50 % počáteční hodnoty jednotlivých
akcií.
OČEKÁVANÝ TREND
klesající
boční
rostoucí
INVESTIČNÍ HORIZONT
<1 rok
1-2 roky
2-3 roky
>3 roky
Funkcionalita
Investor obdrží za rok fixní kupón ve výši 9 %. Pro
výplatní profil certifikátu je důležitá výkonnost čtyř
akcií (Las Vegas Sands Corp, Prada, Ralph Lauren
Corp a Sotheby´s). Pokud jsou hodnoty všech akcií
v průběhu Pozorování nad hodnotou ochranné
Bariéry 50 % (49,99 % bezpečnostní zóna),
investor obdrží ve splatnosti 100 % vloženého
kapitálu t.j. 100 USD / certifikát. Pokud během
Pozorovaní dojde k poklesu některé akcie v koši na
nebo pod ochrannou bariéru, investor participuje
1:1 na vývoji akcie s nejnižší výkonností v koši (jak
pozitivním, tak i negativním, maximálně do
Počáteční hodnoty této akcie). Výplata fixního
kupónu tím není dotčena.
Náš příslib
Atraktivní fixní kupón ve výši 9 %.
Bezpečnostní zóna ve výši 49,99 %.
Kapitálová ochrana ve výši 100 % ve
splatnosti, pokud žádná z akcií během
pozorování nepoklesla na nebo pod
ochrannou bariéru.
Váš užitek
Bezpečnostní zóna ve výši 49,99 %, která
umožňuje získat vysoký úrok a 100%
ochranu vloženého kapitálu ve splatnosti
(pokud nedojde k prolomení bariéry).
Denní obchodování během daného období
za tržní ceny.
Krátká doba splatnosti - 2 roky.
Co musíte vědět (rizika)
Při proražení bariéry není nárok na 100%
ochranu kapitálu. Ve splatnosti může být
konečná cena i pod Emisním kurzem (viz.
část Funkcionalita).
Cena na sekundárním trhu závisí na tržních
podmínkách, jako je cena podkladových
aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby.
Investor akceptuje kreditní riziko emitenta
BNP Paribas.
Maximální úroková sazba je 9 % p.a.,
i pokud všechny akcie mají vyšší výkonnost.
Investice není měnově zajištěna do CZK.
Seznamte se prosím s důležitými
upozorněními na poslední straně.
Charakteristika
9 % Luxury Performer USD II
Emitent
BNP Paribas
ISIN
XS0993309375
XS0962036835
Období
První valuta
První valuta
Emisní kurz
Emisní kurz
Upisovací období
Upisovací období
Kapitálová ochrana
Kapitálová ochrana
23 roky
Roky(6.5.2014
( 6.12.2013-9.12.2016
- 6.5.2016) )
Bariéra
Bariéra
6.5.2014
6.12.2013
100
100,-USD
USD
Do 28.4.2014;
3.12.2013; 14:00
12:00 hod.
hodin
Ochrana kapitálu ve splatnosti platí
pouze v případě, že se žádná akcie
z koše nedotkla nebo neprorazila
během pozorování Bariéru
50
50%
% níže
uzavíracího
oproti zavíracímu
kurzu ze dne
kurzu
29.4.2014,
akcií ze dne 29.11.2013
Podkladové aktivum Bezpečnostní zóna 49,99 %
Burberry
Podkladové aktivum Las
GB0031743007
Vegas Sands Corp
(US5178341070)
Harley Davidson
Prada
US4128221086
(IT0003874101)
Ralph
Lauren
Corp
Michael
Kors Holding
(US7512121010)
VGG607541015
Sotheby´s
Tiffany Co
(US8358981079)
US8865471085
Počáteční hodnota Uzavírací cena akcií
Uzavírací
cena akcií
ze
dne 29.4.2014
ze dne 29.11.2013
Pozorování
Kontinuální (29.4.2014 - 29.4.2016)
Kontinuální (29.11.2013 - 2.12.2016)
Fixní kupón
9 % * p.a. (6.5.2015, 6.5.2016)
9%* p.a.
Měna
( 8.12.2014, 7.12.2015, 9.12.2016 )
USD
Měna
USD
* před zdaněním
* před zdaněním
Las Vegas Sands Corp
Americký řetězec hotelů a kasin se sídlem v Las Vegas patří
mezi velká jména na poli světového turismu a hazardu.
Společnost provozuje hotely na území USA a Číny. Mezi
zvučná jména spadající pod křídla Las Vegas Sands patří
hotely Four Seasons, Palazzo Hotel nebo Casino Plaza.
Důležitým zdrojem příjmů jsou hotely v čínském Macau, které je
největším centrem hazardu na světě a kde Las Vegas Sands
generuje asi 60 % svých tržeb. Podle odhadů by měly tržby za
hazard v Macau vzrůst z loňských 40 miliard dolarů na
70 miliard v roce 2017. To by znamenalo 15% roční růst. Právě
rozmach hazardu na Macau dává Las Vegas Sands značný
potenciál k růstu. Tržby i čistý zisk Las Vegas Sands v roce
2013 vzrostly o více než 20 %! Las Vegas Sands provozuje
také 16 luxusních letadel, kterými přepravuje VIP klienty do
svých kasin.
Prada
Luxusní světoznámá oděvní značka s více než stoletou tradicí.
Společnost Prada se řadí mezi rodinné firmy s dlouholetou
tradicí jako je Louis Vuitton, Chanel či Dior. V 70. letech značku
přebrala dcera zakladatele a vdechla ji nový život. Nyní Prada
zaměstnává více než 8 tisíc zaměstnanců v 70 zemích světa
a vlastní například i značku Miu Miu. Její produkty odrážejí
především ruční zpracování luxusních materiálů ve vysoké
kvalitě. Mezi její výrobky patří luxusní kožené oděvy, obuv,
kabelky, šperky či brýle. Společnost se v roce 2007 dohodla na
spolupráci s firmou LG a začala pro ně navrhovat luxusní
mobilní telefony. Prada je rychle rostoucí firma, která by měla
v roce 2015 zdvojnásobit tržby v porovnání s rokem 2011, zisk
by měl být dokonce trojnásobný.
Ralph Lauren Corp
Společnost Ralph Lauren je americkým leaderem v oblasti
módy, designu a parfémů. Tradice značky Ralph Lauren sahá
do 60. let minulého století, kdy společnost začala prodávat
luxusní sportovní vybavení a oblečení. V průběhu dalších 50.
let se značka Ralph Lauren vypracovala a stala se celosvětově
známou a uznávanou. Může se například pyšnit tím, že po
dobu olympijských her pravidelně obléká reprezentanty USA.
Není žádným tajemstvím, že róby Ralph Lauren a celkově
módu této značky reprezentuje řada známých osobností. Tržby
i zisky společnosti dosahují značného tempa růstu. Jen v roce
2014 by tržby měly vzrůst o 7 % a od roku 2007 se tržby i zisky
téměř zdvojnásobily. Navíc významnou devízou firmy s 25 000
zaměstnanci je nízký dluh, který činí necelých 30 % aktiv.
Sotheby‘s
Sotheby‘s je nejstarší společností na světě, jejíž hlavní činností
je zprostředkování aukcí uměleckých předmětů. Historie
Sotheby‘s sahá až do roku 1744, kdy byla založena v Londýně.
Od té doby firma vybudovala síť více než 100 poboček po
celém světě. Mezi předměty, které se dražily v aukčních síních
Sotheby’s, patří mimo jiné nábytek císaře Ludvíka XVI. z 18.
století za 7 miliónů USD. Absolutní rekord drží londýnská
pobočka, kde byl v únoru 2014 vydražen obraz Camille Pissara
za 32,1 miliónů. Sotheby´s také provozuje on-line systém
LiveBid využívaný exkluzivně pro aukce vzácných vín. Prestižní
jméno aukčních sítí Sotheby’s se odráží ve stabilních
hospodářských výsledcích společnosti. Od roku 2009 firma
navyšuje tržby průměrným tempem 12 % za rok. V roce 2013
se podařilo Sotheby’s meziročně navýšit čistý zisk o 15,2 % na
130 mil. USD.
Distributor:
> CENTRÁLA BRNO > Platinium, Veveří 111, 616 00 Brno / tel.: 538 705 711 / e-mail: [email protected]
> POBOČKA PRAHA > Anděl Park – vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 / tel.: 221 592 361 / e-mail: [email protected]
Důležitá upozornění:
Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále
jen „společnost“).Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie
S.A. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl
vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů
v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani
nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost
i emitent důrazně doporučují investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než
učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za
daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že
minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny
směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není
uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo
při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně
investovanou částku. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových
instrumentů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím
vývoji ceny investičního nástroje. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným
předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností,
společnost všakneposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti,
aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace
o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O společnosti.
Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost.
Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami. Kompletní informace o funkcionalitě produktu získáte v Prospektu emitenta na http://www.cyrrus.cz/uploads/Inf_povinnost/XS0993309375.pdf .
www.cyrrus.cz
bezplatná infolinka 800 297 787
Download

Luxury Performer USD II 9 %