©
Radioprojekt
VÝZKUM POSLECHOVOSTI
ROZHLASOVÝCH STANIC
(Výsledky II + III/2012)
STEM/MARK a MEDIAN
Prezentace výsledků RP – 8. listopadu 2012
Základní parametry výzkumu: CATI - výběr respondentů
 Náhodný výběr z databáze telefonních stanic domácností
v kombinaci s náhodným generováním čísel mobilních operátorů
 Mobilní telefony = prostý náhodný výběr
 Pevné linky = stratifikovaný NV s proporcionální alokací
 Eliminace skupin s vyšší pravděpodobností výběru (členové
domácnosti častěji zvedající telefon)
 30 % pevné linky + 70 % mobilní telefony
 Závěrečné převážení souboru (dle pohlaví, věku, vzdělání, kraje,
velikosti obce trvalého bydliště, dne v týdnu a vlastnictví mobilního
telefonu x vybavenost pevnou linkou) s limitními vahami (0,3-3,0)
Pro připomenutí - je třeba mít na paměti, že…
přibližné intervaly spolehlivosti pro projekční hodnoty
projekce v tisících
odchylka +/-
počet respondentů
50
11
84
60
12
101
70
13
118
80
13
135
90
14
152
100
15
169
150
18
253
200
21
337
300
26
506
400
30
674
500
33
843
600
36
1012
700
38
1180
800
41
1349
900
43
1517
1000
45
1686
1500
53
2529
2000
59
3372
Jen pro připomenutí…
…co vše mohlo ovlivnit sledovanost médií
 Mistrovství Evropy ve fotbale
 Olympijské hry v Londýně
 Korupční aféra Davida Ratha
... „spíše“ obvyklé letní počasí :-)
VÝSLEDKY ZA
ROZHLASOVÉ STANICE
2. čtvrtletí 2012 a 3. čtvrtletí 2012
Výsledky: souhrnné ukazatele poslechovosti (odhady)
I. čtvrt. 2012 + II.
čtvrt. 2012
II. čtvrt. 2012 +
III. čtvrt. 2012
15.000
respondentů
15.000
respondentů
85,4%
86,2%
průměrný počet poslouchaných stanic v posledních 7 dnech (na respondenta)
1,95
2,00
průměrný počet poslouchaných stanic v posledních 7 dnech (na posluchače)
2,29
2,32
63,3%
64,6%
průměrný počet poslouchaných stanic včera (na respondenta)
0,96
1,00
průměrný počet poslouchaných stanic včera (na posluchače)
1,52
1,55
ATS total rádia celkem včera (hh:mm:ss)
3:10:26
3:26:24
ATS relative rádia celkem včera (hh:mm:ss)
5:00:51
5:19:24
AQH (průměrná čtvrthodina) rádia celkem včera (6:00-19:00) v tisících
1893
2011
AQH (průměrná čtvrthodina) rádia celkem včera (6:00-19:00) v procentech
21,3%
22,6%
Radioprojekt
(váženo - normováno)
weekly reach rádia celkem
daily reach rádia celkem
Celoplošné rozhlasové stanice
odhady poslechovosti včera (v tis.)
+11
+14
-13
*
+73
*
+49
-3
+10
-3
Vybrané celoplošné rozhlasové stanice
Vývoj odhadů poslechovosti včera (v tis.)
Celoplošné rozhlasové stanice odhady poslechovosti včera
(v tis.) - meziroční srovnání
*
*
Rozhlasové stanice – odhady podílů na trhu
-0,6
0,3
-0,1
-0,4
-0,2
-0,9
+0,1
+0,6
+1,2
Rozhlasové sítě – odhady poslechovosti v ČR (v tis.)
Rozhlasové sítě – odhady podílů na trhu
-0,6
-0,1
+0,1
+0,7
Regionální rozhlasové stanice - odhady poslechovosti (v tis.)
658
Rádio Blaník*
+10
278
Radio Čas
258
Country Rádio
Hitrádio Orion*
184
Rádio Beat
ČRo Brno*
182
+3
+20
0
-23
137
Fajn Rádio
122
Rádio Černá Hora
116
+14
Kiss Hády
113
-2
Rádio Krokodýl
108
+16
Rock Rádio
100
+15
Kiss Morava*
91
-10
+19
ČRo České Budějovice
83
+1
Kiss Jižní Čechy
81
-12
Hitrádio Vysočina
Hitrádio FM Plus
80
-2
78
+6
ČRo Plzeň*
76
-16
Hitrádio Faktor
73
+9
Hitrádio FM*
70
+16
Hitrádio Magic*
68
0
+52
II/12 - III/12
+16
100
*statisticky významná změna
200
300
400
500
600
700
800
Regionální rozhlasové stanice – odhady poslechovosti
(v tis.) – meziroční srovnání
658
646
Rádio Blaník
 Radio Čas
 Country Rádio*
 Hitrádio Orion
Rádio Beat
ČRo Brno*
Fajn Rádio
Rádio Černá Hora
Kiss Hády
Rádio Krokodýl*
 Rock Rádio*
Kiss Morava
ČRo České Budějovice
Kiss Jižní Čechy*
Hitrádio Vysočina
 Hitrádio FM Plus
ČRo Plzeň
 Hitrádio Faktor
 Hitrádio FM*
Hitrádio Magic

212
184
168
182
188

137
278
269
258
171

122
131
116
129
113
114
108



84
100
80
91
93
83
84
81
98
80
83
78
64
76
81
73
68
70
50
68
71





0
*statisticky významná změna
100
II/12 - III/12
II/11 - III/11
200
300
400
500
600
700

Odhad poslechovosti rozhlasu – ČECHY
Evropa 2
ČRo 1 - Radiožurnál
Frekvence 1
131
129
110
M-R-m
Evropa 2
Rádio Contact Liberec
Frekvence 1
Rádio Blaník
Rádio Impuls
Frekvence 1
Evropa 2
Frekvence 1
Rádio Impuls
31
29
29
130
78
78
52
50
45
R-M-m
M-R-m
Rádio Černá Hora
R-M-m
Rádio Impuls
Rádio Blaník
Frekvence 1
Evropa 2
114
107
97
Evropa 2
60
59
52
Hitrádio FM Plus
Frekvence 1
75
60
59
R-M-m
M-R-m
Rádio Blaník
Rádio Blaník
M = MMS
R = RRM
m = media
master
Rádio Impuls
Frekvence 1
M-R-m
70
51
42
R-M-m
Vyšší podíl na trhu v kraji mají …
M-R-m
regionální stanice
celoplošné stanice
Odhad poslechovosti rozhlasu – MORAVA
Frekvence 1
Rádio Impuls
Frekvence 1
Evropa 2
Hitrádio Vysočina
Rádio Impuls
Frekvence 1
71
52
40
116
63
63
Rádio Impuls
Hitrádio Orion
R-M-m
Rádio Impuls
M-R-m
ČRo 1 - Radiožurnál
Frekvence 1
Rádio Impuls
Evropa 2
Frekvence 1
118
106
92
R-M-m
64
59
50
153
153
141
M = MMS
R = RRM
m = media
master
M-R-m
R-m-M
Vyšší podíl na trhu v kraji mají …
regionální stanice
Vyšší podíl na trhu v kraji mají …
regionální stanice
regionální stanice
celoplošné
celoplošnéstanice
stanice
celoplošné stanice
Změna nejčastěji poslouchané stanice (v posledním roce)
nezměnil(a)
stanici
72%
změnil(a)
stanici
28%
Minulá vlna
•změnil(a) stanici
28 %
•nezměnil(a) stanici 72 %
Stanice* s největší fluktuací (příchody+odchody)
* nejčastěji poslouchaná stanice (nyní a před rokem)
dle subjektivního deklarování respondentů,
procentuální podíl nad 70%
Stanice* s největší loajalitou (minimální fluktuace)
* nejčastěji poslouchaná stanice (nyní a před rokem)
dle subjektivního deklarování respondentů,
procentuální podíl pod 13 %
Odchody z nejposlouchanější stanice před rokem –
Frekvence 1
63 %
13 %
8%
37 %
Věrní posluchači
7%
Podíl z posluchačů, kteří deklarovali
změnu nejposlouchanější stanice proti
loňskému roku
Odchody z nejposlouchanější stanice před rokem –
Rádio Blaník
69 %
17 %
15 %
31 %
Věrní posluchači
9%
Podíl z posluchačů, kteří deklarovali
změnu nejposlouchanější stanice proti
loňskému roku
Odchody z nejposlouchanější stanice před rokem –
Rádio Impuls
27 %
72 %
13 %
28 %
Věrní posluchači
10 %
Podíl z posluchačů, kteří deklarovali
změnu nejposlouchanější stanice proti
loňskému roku
Odchody z nejposlouchanější stanice před rokem –
Evropa 2
75 %
19 %
12 %
25 %
Věrní posluchači
10 %
Podíl z posluchačů, kteří deklarovali
změnu nejposlouchanější stanice proti
loňskému roku
Odchody z nejposlouchanější stanice před rokem –
ČRo 1 - Radiožurnál
84 %
17 %
11 %
16 %
Věrní posluchači
8%
Podíl z posluchačů, kteří deklarovali
změnu nejposlouchanější stanice proti
loňskému roku
Vývoj poslechovosti rádií v socioekonomické skupině ABC1
2008 – 2012 (včerejší poslech)
1/2
ČRo 1 - Radiožurnál
Frekvence 1
Evropa 2
Rádio Impuls
480
460
460
440
433
420
416
400
380
395
389
386
407
388
388
379
381
372
360
376
356
354
353
340
320
300
2. a 3. kvartál 2008 2. a 3. kvartál 2009 2. a 3. kvartál 2010 2. a 3. kvartál 2011 1. a 2. kvartál 2012 2. a 3. kvartál 2012
Vývoj poslechovosti rádií v socioekonomické skupině ABC1
2008 – 2012 (včerejší poslech)
2/2
290
Rádio Blaník
Radio Čas
ČRo 2 - Praha
Hitrádio Orion
Country Rádio
Rádio Beat
245
240
201
190
174
140
195
178
234
208
139
134
90
65
75
66
95
91
85
100
119
88
55
92
112
71
44
40
2. a 3. kvartál 2008 2. a 3. kvartál 2009 2. a 3. kvartál 2010 2. a 3. kvartál 2011 1. a 2. kvartál 2012 2. a 3. kvartál 2012
Afinita v socioekonomické skupině ABC1 2. -3. kvartál 2012
* včerejší poslech, index nad 120
Děkujeme za pozornost
Magida Sukkari
Jan Tuček
[email protected]
[email protected]
Download

PDF