Program Insight Summit 2014
Prezence účastníků a káva od 8:30 — začátek v 9:00 — předpokládaný závěr v 16:30.
9:00 Zahájení
11:30
14:30
Hana Huntová, Tereza Šimečková,
Bronislav Kvasnička
Blok 1: Úspěch díky výzkumu trhu
Na příkladech vám ukážeme, jak se dá výzkum
využít v různých oblastech strategického rozhodování či k dosažení lepších výsledků v různých
elementech marketingového mixu.
Blok 2: Experimenty
V tomto bloku vám odborníci přiblíží nové možnosti, metody či přístupy, které vedou k lepšímu
poznání spotřebitelů a trhů. Na toto téma volně
navazuje oblíbené Safari výzkumných technik,
možnost si interaktivně vyzkoušet různé techniky
a popovídat si o jejich výhodách s těmi, kteří je
realizují přímo v terénu.
Blok 3: Spotřebitel pod lupou
"Consumer intelligence" je pro všechny marketéry
a výzkumné agentury stěžejní a nikdy nevyčerpatelné téma. Proto se v tomto bloku podíváme na
některé segmenty a preference spotřebitelů do
hloubky.
Blok moderuje Daniel Köppl
Blok moderuje Petr Kubánek
— Mobilní etnografie jako zdroj inspirace:
Case study: dogs
Hana Kloučková, CONFESS Research
— Mediální smršť zvaná olympiáda
Tomáš Hanzák, Alena Ivánková,
­MEDIARESEARCH
— Jak vás vlastní zaměstnanci pošlou
do pralesní ligy
Jan Fait, STEM/MARK
— Jak radarová technologie pomáhá zvýšit
prodej výrobku i kategorie
Tomáš Drtina, Incoma GfK
— Znovunalezení dětského vidění světa
Martina Hájková, Táňa Straková, TNS AISA
— Testování konceptů nabídek ve virtuální
­restauraci – spolupráce s McDonald's
Miroslav Paška, Ipsos, Jitka Marková,
McDonald's
— Tajemný zákazník: Mystery shopping
v designu win-win
Marek Čerňanský, ppm factum research
— Specifika české reklamy
Jana Šmejcová, Zuzana Jankovská,
Millward Brown
— GfK Neuromarketing – no more black box
Ondřej Herink, GfK Czech, Tomáš Hvězda,
Pivovary Staropramen
12: 30 Oběd
Současně s obědem začíná
Výzkumnické Safari
Můžete se těšit na 12 interaktivních míst, kde si
můžete vyzkoušet výzkumnou metodu na vlastní
kůži a promluvit o ní s odborníky, kteří ji realizují
v praxi. Možná najdete i třináctý, tajný stánek.
Podívejte se na plánek umístění stanovišť.
Za návštěvu pěti stánků získáte tričko Insight
Summit do sbírky.
Přestávka na kávu
Blok moderuje Magida Sukkari
— České děti jako čtenáři
Vít Richter, Národní knihovna,
Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH
— 50+ stojí za to. Marketing
pro pre-seniory a seniory
Lenka Korečková, Millward Brown
— Nejcennější kapitál: zaměstnanci
Hana Říhová, TNS AISA, Ota Novotný,
Marketingový institut
— Dlouhý den pana Nováka:
datové fúze s příběhem
Erika Kováříková, Median
16:30 Závěr konference
Po skončení konference zveme účastníky
na sklenku dobrého vína.
Klademe důraz na obsah konference. Prezentace byly vybrány programovou komisí : Michal Bulirsch — KKCG,
Petr Kubánek, Daniel Köppl — Marketing Sales Media, Tereza Šimečková — MEDIARESEARCH,
Bronislav Kvasnička — TNS AISA a Hana Huntová, Hana Svěchotová — SIMAR.
Insight Summit — Úspěch díky výzkumu trhu Setkávání | Inspirace | Výměna zkušeností.
POŘÁDÁ
PARTNEŘI
Katedra
marketingu
Download

Program Insight Summit 2014