květináče
stěrkové řešení
hydroizolace
žlaby
alsan flashing
®
okraje & zahrady
®
okraje
alsan® flashing® · 10 let zkušenosti, 100 % spolehlivost
S Alsan® Flashing® nabizí SOPREMA inovativní a
komplexní řešení, které garantuje vysoce spolehlivou
hydroizolaci a eliminuje potřebu tvoření “okapového
nosu”: již žádné složité tvarování plechů, řezání drážek
do stěn, atd...!
2
100 %
spolehlivost
První a jediné stěrkové hydroizolační řešení pro
okraje s evropským technickým souhlasem ETA a
CSTB.
Alsan® flashing® stěrkové hydroizolační řešení pro
opracování okrajů získalo označení CE, prostřednictvím
evropského technického schválení (ETA-08/0114),
vydaného EOTA (European Organisation for Technical
Approvals).
10 let užívání a jeho 100 % spolehlivost nastavila
kvalitu Alsan® Flashing® na evropské úrovni, což
nabízí hydroizolačním specialistům v řešení střech a
teras řadu výhod.
10 let zkušenosti, 100 % spolehlivost · alsan® flashing®
■ UGC Ciné Cité, La Défense, PAŘÍŽ ■
PŘEDSTAVENÍ
lsan® Flashing® je jednosložková bitumeno
A
polyuretanová stěrka která se aplikuje přímo na
stavbě v in situ , pomocí válečku nebo širokého
štětce.
■ Alsan
®
Flashing ve žlabu ■
10 let zkušeností
100 % spolehlivost
POUŽITÍ
Systém řešení Alsan® Flashing® může být použit
na všechny okraje, u novostaveb i při rekonstrukcích.
Používá se ve spojení s hydroizolačními pásy SOPREMA
z SBS asfaltu nebo z APP, s povrchem z břidličného nebo
pískového posypu. Navrženo pro terasy přístupné pro pěší,
nebo vozidla, stejně jako nepřístupných a technických
střech. Ve variantě Alsan® Flashing® Jardin je použitelné
pro hydroizolační řešení okrajů a detailů v přímém kontaktu
se zeminou (vegetační střechy, střešní zahrady, květináče)
Alsan® Flashing® + výhody
+ Řešení bez okapových konstrukcí
+ Bez penetrace
+ Přilnavost výrazně lepší než u tradičního řešení
+ 500 % prodlužovací kapacita
+ Aplikace “za studena”
+ Perfektní přilnavost k povrchu
+ Přizpůsobení různým druhům podkladů, tak i složitým
tvarům
+ 100 % kompatibilní s asfaltem
+ SOPREMA Inovace
+ CSTB Technický souhlas
+ Evropský technický souhlas
Alsan® Flashing® u okraje
Alsan® Flashing® ve žlabu
MOŽNÉ PODKLADY
Tvary které jsou obvyklé u ohraničujících
konstrukcí hydroizolací (viz DTU č.43),
jako je zdivo, kovové okraje střech, dřevo,
stejně jako izolační materiály, jako vláknem
vyztužený perlit, pěno sklo…
Ostatní povrchy: prosím, konzultujte s
výrobcem SOPREMA.
Podklad musí být v dobrém stavu, čistý,
suchý, bez mastných látek.
3
alsan® flashing® · výhody
spolehlivost
4
Alsan Flashing
®
®
Žádná další nutná ochrana na okraji střechy.
Vynikající spolehlivost řešení v Alsan®
Flashing® znamená, že může být použitý i bez
okapových prvků pro odvod dešťové vody ze
svislé konstrukce na hydroizolací.
Tato výjimečná výhoda znamená, že není
potřeba:
- zdivo opatřit okapovým nosem, nebo zářezy,
- kovovými okrajovými plechy,
- ale take vede k ušetření až 50% ve srovnání
s tradičními okraji a plechovými pásy,i více v
případě zděného okraje (okolo 75 % když se
okapový nos nelepí).
VÝJIMEČNÁ SPOLEHLIVOST
- Perfektní, trvalé přilepení k podkladu. Testy
přilnavosti venku v in situ provedené společností
SOPREMA’s oddělením pro hydroizolašní stěrky (Liquid
Waterproofing department) a laboratoří na novém a starém
flashingu® dle standardu NF P 98-282. Výsledky ukazují
přilnavost podstatně vyšši než při použití standartních
postupů: od 3 do 4 MPa ve srovnání s 0,5 MPa pro
svařované asfaltové pásy.
- Tekuté – přizpůsobí se jakémukoli tvaru.
- Umožňuje absorbovat pohyby bez popraskání.
- Aplikování Alsan® Flashing®v jednom kroku, eliminuje
tvoření přesahů vyžadované u produktů typu asfaltových
pásů.
- Fyzikální a chemické vlastnosti Alsan® Flashing® se v
průběhu času nemění. Je UV odolný a zůstává pružný i
při nízkých teplotách. Již žádná delaminace jak na pásech
s hliníkovým povrchem tak nevzhledné zmačkávání.
Prodloužení
%
Allongement (%)
výhody · alsan® flashing®
500
400
300
200
100
0
Nově Etat
8484
dníjours
při 70°C 1000h
provedený
neuf
à 70°C
UV
Excellent ageing behaviour confirmed by laboratory tests.
Tlakové
na izolaci
provedené v
Essai à lazkoušky
compression
de l'isolant
okrajové
oblasti
en zone de relevé
Flashing
250 kPa
Asfaltový
Membrane
pás
bitumineuse
Izolace:
Isolant
:
minerální
laine
minérale
vlna
Beton
Béton
Laboratorní testy při tlaku 250 kPa, který zapříčinil destrukci
tepelné izolace, bez jakéhokoliv porušení v hydroizolaci z
Alsan® Flashing®.
výhody
5
POŘÁRNÍ BEZPEČNOST
Většina požárů vzniká u okrajů: okraje
u přesahů střechy, v dolních částech
šindelů, uvnitř hořlavých kopulí, na dřevěných
bedněních nebo na panelech vyrobených ze
dřevěných derivátů, okraje na hořlavé izolaci,
okraje kolem vzduchotechnických instalací,
pod sklem…
Alsan® Flashing® se aplikuje bez použití
plamene, to umožňuje bezpečně realizovat
okraje hydroizolačních systémů tam, kde je
to z hlediska požáru nebezpečné.
alsan®flashing® · úhledné ukončení okrajů
Alsan Flashing
®
6
®
estetický
Estetický a odolný.
Vzhled Alsanu® Flashing®. Se časem nemění.
Má takové složení, aby se po dobu let neměnilo,
nedošlo k delaminaci nebo zvrásnění.
úhledné ukončení okrajů · alsan®flashing®
Alsan® Flashing® cmůže být ponechán viditelně, jelikož
je UV odolný. Nicméně, když je střecha viditelná, tak je
doporučeno přidat do čerstvé vrstvy Alsan® Flashing®
břidličnou drť ve stejné barvě jako střecha.
Skutečnost že se netvoří spoje a přesahy zaručuje skutečně
homogenní a atraktivní efekt. Eliminování nutnosti použít
napojovací prvky u stěn jako okapové nosy, zářezy do omítek
a nutnost použití plechových profilů take umožňuje větší
architektonickou svobodu: křivky, čisté linie.
Výsledkem je výrazně lepší estetika teras a střech.
Hliníkový povrch je možné docílit použitím vrstvy Curalu®
nebo je možné dokončení za pomoci finální vrsvy z výrobku
Curfer v jeho barevné škále.
Předpřipravené koutové tvarovky
Vnitřní I vnější rohy se snadno a rycle
opracují, díky předpřipraveným tvarovkám.
estetické ukončení okrajů
Alsan® Flashing® jardin: s odolností proti kořenům !
Díky přidaným látkám proti prorůstání kořenů je Alsan®
Flashing® jardin ideálním řešením pro ochánění jakékoli
konstrukce v kontaktu se zeminou. Je určen především pro
okraje až 50 cm vysokých zahradních teras a zelených střech
v systémuSopranature® terasy a pro truhlíky, stejně tak pro
hydroizolaci v místech kde je potřeba odolnost proti kořenům.
®
Alsan® Flashing
Jardin
s krycím
Flashing
Jardin avec
couche
de finition en
nátěrem
z pryskyřice
résine
optionnelle
7
V případě boxů na květiny může být celý povrch opatřen stěrkou
Alsan® Flashing® Jardin.
BALENÍ
Alsan® Flashing® : 5 a15 kg plechovky
Alsan Flashing Jardin : 5 a 15 kg plechovky
Renfort RS® : 0,10 m x 50 m
®
®
Břidličný posyp : 2 nebo 30kg pytle
Barvy :
Břidlice
ArdoiséŠedá
gris
Matisse
Hnědá
Břidlice
Zelená Brun
ArdoiséČerná
noir Veronese
Vert Véronese
Matisse
Van
Gogh
Gauguin
Chagall
Šedá Sienne
Cézanne
Sienna
Ocre
Van
Gogh Rouge
Gauguin Gris
Chagall
Cézanne
Ochre
Curfer : Červená
5 a 20kg plechovky
Barvy : šedá, béžová, zelená, hnědá a červená taška
Cural® : 1 a 25kg plechovky
alsan® flashing® · aplikace
Alsan Flashing
®
®
jednoduchost
8
Rychlá a jednoduchá aplikace bez penetrace.
Aplikuje se přímo na hydroizolaci. Provádí
se dle technického schválení (Technical
Approvals)/DTAs nebo dle technologických
návodů pro Alsan® Flashing® - Alsan®
Flashing® Jardin schválených SOCOTEC
technickým dozorem.
aplikace · alsan® flashing®
JEDNODUCHÉ, NA
ÚSPORNÉ NÁŘADÍ
MÍSTO
aplikace
JEDNOSLOŽKOVÝ VÝROBEK
Alsan® Flashing® je dodáván v balení k okamžitému použití
a není nutné dodatečné míchání na stavbě.
BEZ PENETRACE
Po položení asfaltových hydroizolačních pásů v plošné části
střechy (pásy které mají technické osvědčení ETA a nebo jsou
instalovány a odpovídají předpisům SOPREMA se okraje ošetří
pomocí Alsan® Flashing® bez penetrace. UPOZORNĚNÍ:
Alsan® Flashing® nesmí být použit na již napenetrovaný povrch.
JEDNODUCHÝ PROCES
Postup aplikace Alsan® Flashing® se skládá jen ze 3
jednoduchých kroků:
• Příprava podkladu (viz přípravné práce)
• Položení Renfort RS®, přilepení v rozích do vrstvy Alsan®
Flashing® (500 g/m2)
• Dvě vrstvy Alsan® Flashing® (Alsan® Flashing® Jardin) (900
g/m2 + 700 g/m2).
RYCHLÁ POLYMERIZACE
Po polimerizaci vlivem vlhkosti okolního prostředí Alsan®
Flashing® utvoří opravdu vodotěsný nátěr. Polymerace obvykle
trvá od 2 do 5 hodin na jednu vrstvu, v závislosti na povětrnostních
podmínkách.
PRAKTICKÁ OCHRANA PROTI DEŠTI
Konstrukce je chráněná proti dešti jakmile je položen a natřen
Renfort RS®.
9
ŘEŠENÍ
UKONČENÍ
ASFALTOVÉ
HYDROIZOLACE PŘI POUŽITÍ FLASHING®
JARDIN U SOKLU NAMÍSTO UKONČOVACÍ
LIŠTY
1. Výztužná textilie lepená na Alsan® Flashing® Jardin
+ 2 vrstvy Alsan® Flashing® Jardin
2.Curfer (možné dokončení)
Přípravné práce
Ačkoli žádná penetrace není nutná,
podklad musí být stale čistý a suchý,
a měl by být podroben některým
přípravným pracem:
- Odstranit prach z dřevěných podkladů,
- Odstranit mastnotu z kovových podkladů,
- Očistit veškeré hliníkové nebo ocelové
výztuhy,
- U pásů s ochranným minerálním posypem
smést pryč veškeré volné kousky břidlice
nebo písku pomocí ocelového kartáče,
- Odstranit veškerou opalitelnou fólii.
alsan® flashing® · aplikace
alsan flashing
®
®
bez
penetrace
10
CSTBTechnický Souhlas
Byl přijat většinou dodavatelů napříč Evropou
jakmile byl vydán. Alsan® Flashing® již byl použit
na opracování více než 1 miliónu podélných metrů
okrajů.
Unikátní řešení, které nabízí Alsan® Flashing® je
uznáno CSTB od roku 2005, jako otestované dle
Elastophene® flam / Sopralene® flam technického
předpisu, a dle Dvouvrstvý systém Soprafix
technickým souhlasem vydaným v roce 2006.
Ostatní aplikace jsou detailně popsány v souboru
technických pokynů schválených SOCOTEC
technickým centrem.
aplikace · alsan® flashing®
Ochrana rohů/atiky Alsan® Flashing®, 2 nátěry 900 g/m2 + 700 g/m²
Relevé Flashing 2 couches 900 g/m2 + 700 g/m2
H
Vyztužení z Renfort RS® lepené do Alsan® Flashing® (500 g/m2)
Renfort par Voile Flashing collé à l’aide de Flashing (500 g/m2)
Možné použití Alsan® Flashing® + jemného písku
Remplissage éventuel par Flashing + sable fin
Asfaltový hydroizolační pás v hlavní ploše
Etanchéité bitumineuse de la partie courante
Nosná konstrukce
Elément porteur
5 cm
env.
approx
5 cm
env.
H = dle požadovaných technických
přes
1 milion
liniových
metrů
15
15cm
cmminimum
mini
Hpokynů
= conforme au DTU
aplikace
FLASHING
v
5 krocích
11
Odstraňte nepřilepený posyp břidlice ocelovým kartáčem.
Přilepte výztužnou tkaninu Renfort® RS (10 cm
šířka) pomocí Alsan® Flashing® (500 g/m2).
Naneste první vrstvu Alsan® Flashing® (900 g/m2). Aplikujte druhou vrstvu Alsan® Flashing® (700 g/ Povrchová úprava z břidličného posypu (nepovinné)
m2).
LEPENÍ VÝZTUHY
DOPORUČENÍ
TIP
®
®
RENFORT RS®
Alsan
Flashing by měl
Pro perfektní ukončení v linii
Při pokládání výztužné vrstvy
být aplikován při teplotě +5°C až
doporučujeme použít maskovací
doporučujeme aplikovat v pásech +35°C. Výztuž a plechovky s výrobkem stavební krepovou pásku.
maximálně 5m dlouhých, aby bylo možné by před použitím měly být skladovány v
jej umisťovat na čerstvý nátěr výrobku.
chladném a suchém místě.
SOPREMA k Vašim službám
Hledáte další informace?
Neváhejte nás kontaktovat:
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Tel.: +420 242 447 695 Fax: +420 242 447 697
E-mail: [email protected]
Export Department- DC 10/109_CZ New
Více informací na www.soprema-sro.cz
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Türkova 2332/1, Praha 4 – Chodov, 149 00
Tel.: +420 242 447 695, Fax: +420 242 447 697
E-mail: [email protected], www.soprema-sro.cz
M a t e ř s ká společnost SOPREMA S A S s k a p i t á l e m 5 1 5 5 0 0 0 0 € . S í d l o : 1 4 r u e d e S a i n t - N a z a i r e - B P 6 0 1 2 1 - 6 7 0 2 5 S T R A S B O U R G C e d e x 1 . R CS: 485 196 877.
SOPREM A s i v y h r a z u j e p r á v o , v s o u l adu s vývojem svých znalostí a technologie, upravovat složení a podmínky využití jejího materiálů a tudíž i jeho ceny, b e z p ř e d c h o z í h o
upozorn ě n í . P r o t o b u d o u v š e c h n y o b j ednávky přijímány pouze v souladu s po dmínkami a technickými specifikacemi které jsou platné ve dni jejího obdrže n í .
Download

katalog ALSAN FLASHING