Pneumatické výrobky pro údržbu a testování potrubí
Profesionální produkty pro ochranu životního prostředí
TRADICE
Divize EKO patří do společnosti Savatech d.o.o. a představuje hlavní část vývoje
pryžových výrobků uvnitř skupiny Sava. Vyrábíme a prodáváme pryžové
pneumatické produkty pro ochranu životního prostředí, pro záchranné operace
i technické aplikace. Tato rychle se rozvíjející divize byla založena před třiceti
lety a nepřetržitě usiluje o naplnění současných i budoucích zákazníkových
potřeb a očekávání.
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI
Třicet let zkušeností, znalostí, investic do nových technologií
a blízká spolupráce s obchodními partnery nám umožňují
vyvíjet nové výrobky a neustálé vylepšovat škálu stávajících
produktů.
PROFESIONÁLNÍ
SLUŽBY
Profesionální a pečlivý
přístup ve spojení
s flexibilitou a krátkými
výrobními termíny
zaručují poskytnutí
ideálních služeb
a kvalitního
sortimentu.
KVALITNÍ
PRODUKTY
Při posuzování kvality prověřujeme naše výrobky z různých
kritérií, která zahrnují ekologičnost, snadnost použití,
design, bezpečnost, spolehlivost a jednoduchost balení.
Naše výrobní postupy jsou ověřené dle standardů ISO 9001
a ISO 14001.
SPOLEHLIVÝ
PARTNER
Jsme si vědomi zásadního významu dlouhodobého obchodního
vztahu. Proto usilujeme o vytvoření profesionální atmosféry,
která podporuje úspěch a přináší oboustranné výhody.
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro menší průměry potrubí
Dlouhé těsnící vaky – typ DC
Těsnící vaky pro zkoušení domácích odpadních přípojek
Těsnící vaky pro větší průměry potrubí
Polštářové těsnící vaky
Těsnící vaky s velkým průtokem – typ VP
Těsnící vaky pro těsnění a testování kanalizačních vstupů – typ VJ
Těsnící vaky pro vejčité průřezy potrubí
Vysokotlaké těsnící vaky - typ HP
II. Eliptické těsnící vaky pro plynárenství
Těsnící vaky - Plugy G (neprůchozí) a Plugsy GM (průchozí)
4
4
6
7
8
10
12
14
15
16
17
17
III. Pneumatické packery pro bezvýkopové opravy potrubí 18
Flexibilní packery
Dlouhé jednoduché packery
Packery pro opravy přípojek
Packery pro opravy přípojek malých průměrů
Packery T 90o
Krátké packery
18
20
20
22
22
23
IV. Zákaznické výrobky
24
V. Záruka
25
VI. Materiály a tabulky odolností
26
VI. Certiikáty
27
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro menší průměry potrubí –
Plugy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)
NEJDŘÍVE PROSTUDUJTE
NÁVOD NA POUŽITÍ
Tyto těsnící vaky se používají ve všech typech potrubí. Těsnící vaky jsou
konstruovány buď jako jednorozměrové pro použití v jednom konkrétním
průměru potrubí, nebo vícerozměrové, kdy se jeden typ těsnícího vaku používá
pro více dimenzí potrubí.
Neprůchozí těsnící vaky se užívají pro zastavení průtoku v kanalizačních
potrubích, nebo jako zadní těsnící vaky při tlakových zkouškách vzduchem dle
EN 1610.
V pryžové části průchozích těsnících vaků je zavulkanizovaná hliníková armatura se
závitem, která umožňuje průtok kapalin vakem. Používají se taky jako přední měřící vaky při
tlakových zkouškách vzduchem dle EN 1610.
Všechny těsnící vaky jsou vyráběny z pryže z přírodního nebo syntetického kaučuku, zabezpečující dobré
protiskluzové a tlakové vlastnosti výrobku. Jelikož tyto těsnící vaky nejsou vyztuženy kordovou vložkou,
mají vynikající roztažnost a těsnící vlastnosti. Jsou vyráběny z antikorozních materiálů.
Těsnící vaky potrubí do 200 mm mají zavulkanizovaný autoventil pro plnění. Těsnící vaky jsou vybaveny
manipulačním řetězem s držákem pro jednodušší umisťování a posouvání vaku v potrubí. Řetěz zároveň
zabezpečuje vaky proti sklouznutí a případné ztrátě vaku.
Těsnící vaky nad 200 mm jsou vybaveny plnícím ventilem, který může být jednoduše
nahrazen rychlospojkou pokud to situace vyžaduje. Manipulační úchyt (oko) umožňuje
pohyb vaku v potrubí, při použití manipulačního lana.
78905
60010
4
Plugy
Technické informace
Rozmezí velikostí
Číslo výrobku
Typ vaku
508123
60022
78582
78603
76767
78604
78605
76771
78606
60616
60618
60619
Min. Ø
mm
20
33
46
46
71
71
86
143
143
175
219
275
Z1
Z1 1/2
Z2
Z2-3
Z3
Z3-4
Z4-6
Z6
Z6-8
Z8
Z10
Z12
Požadovaný
plnící tlak
Max. Ø
mm
33
40
52
77
77
102
153
153
204
204
254
305
Rozměry vyuštěného vaku
Průměr
mm
19
32
45
45
70
70
85
142
142
174
218
274
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Hmotnost
Délka
mm
98
100
102
110
115
130
195
220
250
265
295
335
kg
0,02
0,07
0,11
0,11
0,23
0,25
0,42
1,23
1,32
2,00
3,50
6,80
Šroub s okem
- závit M
Rychlospojka
vnitřní závit
Závit
Vnitřní závit
/
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
6
6
6
Vg 8
R 1/4“
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
Plugsy
Technické informace
Číslo
výrobku
Rozmezí velikostí
Typ vaku
78607
76768
78614
76770
78609
76772
78610
60621
60622
60623
S2
S3
S3-4
S4
S4-6
S6
S6-8
S8
S10
S12
Min. Ø
mm
46
71
71
86
86
143
143
175
219
275
Rozměry
vypuštěného vaku
Požadovaný
plnící tlak
Max. Ø
mm
52
77
102
102
153
153
204
204
254
305
Průměr
mm
45
70
70
85
85
142
142
174
218
274
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Délka
mm
110
115
130
175
195
220
250
285
345
395
Hmotnost
Šroub s okem
- závit M
kg
0,17
032
0,35
0,59
0,63
1,88
2,03
3,41
5,30
9,25
Vnitřní závit
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1”
1 1/2”
2”
2” - 3”
3”
3” - 4”
4”
4” - 6”
6”
6” - 8”
8”
10”
12”
25
2,2
40
50
Průměr přepouštěcího
otvoru
Vnitřní závit
(bypass)
R 1/8”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
1/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1”
1”
2”
2”
2”
Plugy – Plugsy
Protitlak měřený v suché kovové trubce (bar)
Vak
Vypouštěcí
ventil
75
Průměr trubky (mm)
100
150
200
250
300
2,2
1,8
2,0
1,5
1,5
1,6
1,2
1,9
1,9
1,6
2,2
2,2
1,4
1,3
1,5
1,8
Technické informace
Číslo výrobku
Popis
Hmotnost kg
Hmotnot lbs)
78904
Plnící hadice o průměru 6 mm, 10 m
0,2
0,4
78905
Plnící hadice o průměru 6 mm, 5 m
0,5
1,1
60010
Ruční pumpička, 0-6 bar
0,8
1,7
5
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Dlouhé těsnící vaky – typ DC
PŘED UMÍSTĚNÍM VAKU
DŮKLADNĚ OČISTĚTE
POTRUBÍ
Díky své
konstrukci mohou
být vaky jednoduše
umístěny do přípojek potrubí,
které pod úhlem navazují na hlavní
potrubí. Zajišťují efektivní a účinné
utěsnění jak přípojky tak i hlavního
potrubí.
Vaky jsou používány pro kontrolu
těsnosti vzduchem nebo
vodou. Dlouhé těsnící vaky jsou
vybaveny plnící hadicí o délce
100 cm vybavenou autoventilem,
manipulačním řetězem a
manipulačním držákem.
Těsnící vaky typ DC
Technické informace
Rozmezí velikostí
Číslo
výrobku
Typ vaku
60073
DC 50-75
Min.
Max.
mm
mm
50
75
Průměr
Délka
bar
mm
mm
mm
kg
2,5
40
550
490
0,7
TR 15
Hmotnost
Plnící ventil
60074
DC 75-100
75
100
2,5
60
610
550
1,2
TR15
60075
DC 100-150
100
150
2,5
80
810
750
1,8
TR15
60076
DC 150
150
150
2,5
100
790
730
2,6
TR15
Umístěte vak na střed mezi
přípojkou a hlavním potrubím
6
Rozměry vypuštěného
vaku
Délka
pryžové
části
Požadovaný
plnící tlak
V první fázi se nafoukne horní část vaku
pro zabránění úniku kapaliny
Ve druhé fázi se nafoukne druhá část
vaku a dojde k úplnému uzavření průtoku
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro zkoušení domácích odpadních přípojek
NOVÝ
PRODUKT
Tyto těsnící vaky jsou vhodné pro zkoušky těsnosti domovních odpadních stoupaček, přípojek a kanálů
dle EN 1610. Jejich použití je velmi snadné a zkoušky lze provádět jednoduše přes otevřený revizní uzávěr
rozvodu potrubí. Posouvání a plnění vaků probíhá nezávisle na sobě.
Vaky jsou vyrobené ze směsi přírodní a syntetické pryže, zabezpečující nízké opotřebení, odolnost vůči
vysokému protitlaku a deformacím vaku v potrubí. Použité materiály jsou odolné proti korozi.
Číslo výrobku
Popis
Délka (m)
530562
Posuvná a plnící hadice
0,5
530563
Posuvná a plnící hadice
1,0
530564
Posuvná a plnící hadice
3,0
530565
Posuvná a plnící hadice
5,0
530565
Posuvná a plnící hadice
10,0
Výrobky se vyznačují vysoce kvalitním
provedením, jednouchým způsobem použití,
spolehlivostí a nízkou spotřebou vzduchu.
K dispozici jsou sady vaků k testování pro
průměry potrubí od 70 do 210 mm.
Technické informace
Pracovní rozsah
Číslo
výrobku
Typ
530333
530334
530335
530336
2 x G1
2 x G2
2 x G3
2 x G4
min. Ø
mm
70
100
140
190
max. Ø
mm
80
130
160
210
Max.
Požadovaný
povolený
plnící tlak
protitlak
bar
3,0
2,5
2,0
2,0
mm
1,0
1,0
1,0
1,0
Průměr
Délka
pryžové
části
mm
45
76
98
140
mm
280
360
420
510
Průměr
zaváděcího Hmotnost
otvoru
mm
35
40
45
50
kg
0,43
1,50
0,63
3,20
Plnící
ventil
Zkušební
ventil
TIP
26
26
26
26
TIP
26
26
26
26
7
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro větší průměry potrubí –
Plugy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)
VŽDY ZAJISTĚTE VAK
PROTI POSUNU
Dokonalý dezén povrchu, správný výběr
pryžové směsi, kevlarová výztuha, nízká
hmotnost, výborné těsnící schopnosti, nekorodující
komponenty, široká škála dimenzí a garantovaná bezpečnost při jejich použití, to jsou vlastnosti, kterými se
vyznačují těsnící vaky Sava.
Všechny těsnící vaky jsou vybaveny rychlospojkami pro plnění vzduchem, větší dimenze mají
instalovány dvě rychlospojky. Velikost a počet manipulačních úchytů (ok) je závislý na velikosti vaku. Vaky je
možno vkládat do potrubí přes kanalizační šachty o rozměru 600x600 mm a díky své flexibilitě mohou být
jednoduše protaženy potrubím i přes úhel až 90o.
Tyto víceúčelové vaky jsou používány pro těsnění a zkoušení těsnosti potrubí vzduchem nebo vodou dle EN
1610. Díky velmi dobré roztažnosti je pro utěsnění různých průměrů potrubí
potřeba jen několik velikostí vícerozměrových těsnících vaků.
Olejivzdorné těsnící vaky
K dostání jsou také těsnící vaky s průměrem až do 1000 mm,
které jsou vyrobené z NBR pryže vysoce odolné vůči ropě a jejím
derivátům.
NOVÝ
PRODUKT
ochranný
návlek
Číslo Typ ochranného
výrobku
návleku
510395
510396
510397
510398
510399
8
350-600
375-750
500-1000
600-1200
750-1500
Hmotnost
(kg)
3,55
4,63
5,48
18,60
24,50
Plugy
Technické informace
Číslo
výrobku
Typ
519423
519424
60417
526850
60418
60419
60599
60422
60606
60453
60425
523941
78959
40-70
70-150
100-200
150-200
150-300
200-400
300-525
350-600
375-750
500-800
500-1000
600-1200
750-1500
Rozmezí velikostí
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
40
70
70
150
100
200
150
200
150
300
200
400
300
525
350
600
375
750
500
800
500
1000
600
1200
750
1500
Požadovaný
plnící tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,0
Rozměry vypuštěného vaku
Průměr
Délka
mm
mm
35
195
68
335
92
535
142
385
142
575
192
635
272
675
322
865
342
1085
472
1185
472
1185
574
1500
600
2300
Hmotnost
kg
0,3
0,6
1,1
1,8
1,9
3,0
6,0
8,4
10,9
17,3
17,3
39,0
65,0
Šroub s okem Rychlospojka
- závit M
Vnitřní závit
6
R 1/4”
6
R 1/4”
6
R 1/4”
8
R 1/4”
8
R 1/4”
8
R 1/4”
8
R 1/4”
10
R 1/4”
10
R 1/4”
10
R 1/4”
10
R 1/4”
10
2x R 3/8”
10
2x R 1/4”
Šroub
s okem
- závit M
Rychlospojka
Průměr
vnitřní závit přepouštěcího
otvoru (bypass)
Plugsy
Technické informace
Číslo
výrobku
Typ
526849
60429
526851
60432
60434
60630
60440
60632
60454
60442
523942
78960
70-150
100-200
150-200
150-300
200-400
300-525
350-600
375-750
500-800
500-100
600-1200
750-1500
Rozmezí velikostí
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
70
150
100
200
150
200
150
300
200
400
300
525
350
600
375
750
500
800
500
1000
600
1200
750
1500
Požadovaný
plnící tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,0
Rozměry vypuštěného vaku
Průměr
Délka
mm
mm
68
350
92
550
142
420
142
590
192
635
272
675
322
865
342
1085
472
1185
472
1185
574
1500
600
2300
Hmotnost
kg
1,7
2,6
3,2
4,4
6,3
11,9
16,6
19,7
31,3
31,3
46,0
75
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
40-70
70-150
100-200
150-200
150-300
200-400
300-525
350-600
375-750
500-800
500-1000
600-1200
750-1500
40
2
70
1,2
2,2
100
150
1,7
2,2
1,3
1,7
2,0
2,2
1/2”
1”
1”
1”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
4”
4”
Plugy – Plugsy
Protitlak měřený v suché kovové trubce (bar)
Vak
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
2x R 3/8”
2x R 3/8”
200
250
300
1,3
1,5
2,0
2,2
1,4
2,0
1,2
1,7
2,0
Průměr trubky (mm)
350
400
500
1,5
1,7
2,1
1,2
1,5
1,9
2,0
1,2
1,6
1,7
1,8
1,0
600
1,3
1,4
1,4
0,8
1,0
800
1000
1200
1300
1400
1500
1,1
0,6
0,7
1,0
0,5
0,6
0,9
0,5
0,7
0,6
0,5
0,4
Doplňky
Číslo výrobku
71248
78070
60452
76684
60449
60450
60443
60310
7460+
74653
519442
60958
Popis
Plnící hadice s rychlospojkou a vsuvkou, d = 8 mm, 10 m, modrá
Měřící hadice s rychlospojkou a vsuvkou, d = 8 mm, 10 m
Hadice pro přívod vzduchu d = 19 mm, 5m, k natlakování potrubí
Hadice pro přívod vzduchu d = 8 mm, 5 m, k natlakování potrubí
Adaptér k testování vzduchem R1
Adaptér k testování vzduchem R2
Adaptér k testování vzduchem R4
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku 2.5 bar
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku 1.5 bar
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku 1.0 bar
Deadman ruční, 2.5 bar, jednoduchý
Polly lift hadice s lanem, 10m
60958
60450
Zaváděcí nástavec
60449
Hmotnost (kg)
1,20
1,30
1,40
519442
0,70
0,50
0,60
1,50
0,90
0,90
0,90
1,20
1,85
60310
Hmotnost (lbs)
2,65
2,87
3,09
1,54
1,10
1,32
2,65
1,98
1,98
1,98
2,65
4,07
71248
9
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Polštářové těsnící vaky –
Plugy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)
VŽDY UVOLNĚTE
PROTITLAK PŘED
VYPOUŠTĚNÍM VAKU
Díky jednoduché konstrukci a vysoce kvalitním materiálům jsou tyto vaky lehké a během použití
a uskladnění velice flexibilní. Největší sériově vyráběné vaky dosahují průměru až 2000 mm a můžou být
vloženy přes standardní kanalizační šachty o rozměru 600x600 mm.
Zacházení s těmito vaky je snadné a rychlé jak v kulatých, oválných, tak v elipsovitých potrubích. Velmi
dobře utěsní různé druhy potrubí (beton, plast i kov). Speciální pryž je vysoce odolná vůči opotřebení a
stárnutí. Průtočná hadice je snadno vyměnitelná. Tyto vaky se používají například k uzavření průtoku ve
stokách i ke zkouškám těsnosti těchto stok.
10
Plugy polštáře
Technické informace
Číslo
výrobku
Typ
529411 600-1000
529412 800-1200
529413 1200-1600
529414 1600-2000
529491 1900-2200
Rozmezí velikostí Požadovaný
Maximální protitlak
Rozměry vypuštěného vaku
plnící tlak
Min. Ø Max. Ø
Tlak vzduchu Vodní sloupec Průměr
Šířka
Délka
mm
mm
bar
bar
m
mm
mm
mm
600
1000
1,0
0,7
7
580
910
2100
800
1200
0,9
0,6
6
780
1230
2500
1200
1600
0,8
0,5
5
1170
1830
3200
1600
2000
0,6
0,4
4
1560
2450
4000
1900
2200
0,5
0,3
3
1850
2910
4800
Hmotnost
kg
18
29
51
86
100
Typ
529415 600-1000
529416 800-1200
529417 1200-1600
52918 1600-2000
529492 1900-2200
Rychlospojka
vnitřní
závit
NA
NA
NA
NA
NA
2x R 1/2”
2x R 1/2”
2x R 1/2”
2x R 1/2”
2x R 1/2”
Plugsy polštáře
Technické informace
Číslo
výrobku
Šroub
s okem
- závit M
Rozmezí velikostí Požadovaný
Maximální protitlak
Rozměry vypuštěného vaku
plnící tlak
Min. Ø Max. Ø
Tlak vzduchu Vodní sloupec Průměr
Šířka
Délka
mm
mm
bar
bar
m
mm
mm
mm
600
1000
1,0
0,7
7
590
920
1900
800
1200
0,9
0,6
6
790
1250
2300
1200
1600
0,8
0,5
5
1190
1870
2850
1600
2000
0,6
0,4
4
1590
2500
3700
1900
2200
0,5
0,3
3
1850
2910
4800
Hmotnost
kg
23
34
57
92
100
Šroub
s okem
- závit M
Rychlospojka
vnitřní
závit
NA
NA
NA
NA
NA
2x R 1/2”
2x R 1/2”
2x R 1/2”
2x R 1/2”
2x R 1/2”
Průměr
přepouštěcího
otvoru
(bypass)
2”
2”
2”
2”
2”
Příslušenství
Číslo výrobku
519817
504061
Popis
Plnící hadice s GEKA spojkou o průměru 19 mm, 10 m, žlutá
Dvojitý pojistný a ovládací ventil s ukazatelem tlaku a kulovým ventilem, 1 bar
Hmotnost (kg)
3,00
2,00
11
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky s velkým průtokem - typ VP
VŽDY VYPUSŤTE
VAK PŘED JEHO
ODSTRANĚNÍM
Tyto vaky se vyrábějí v rozměrech od 100 do 1000 mm. Vyměnitelný pryžový plášť a vestavěné
komponenty jsou z antikorozních materiálů. Jsou vyztuženy kevlarovými vlákny a zajišťují jednoduché
a bezpečné zacházení. Konstrukce zajišťuje průchod většího množství kapaliny než u běžných těsnících
vaků. Dále je možné použití vaků pro testování těsnosti jak vzduchem tak vodou.
Vaky VP jsou tvořeny armaturou z PPH a vpředu jsou vybaveny hliníkovým čelem se závitem. Toto čelo
může být v případě potřeby zaměněno za čelo s jiným průměrem otvoru .
Všechny těsnící vaky jsou vybaveny rychlospojkami pro plnění. Počet a velikost instalovaných závěsných ok
závisí na velikosti vaku.
Vyměnitelný pryžový plášť
12
Plugsy VP
Technické informace
Číslo
výrobku
Typ
516942
516943
51644
516945
60967
60968
60970
60971
100-150
150-250
200-300
300-525
150-300
200-400
350-600
500-1000
Rozmezí velikostí
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
98
150
148
250
198
300
296
525
150
300
200
400
350
600
500
1000
Požadovaný Rozměry vypuštěného vaku
Hmotnost
plnící tlak
Průměr
Délka
bar
mm
mm
kg
2,5
96
410
2,1
2,0
146
560
4,8
2,0
194
610
8,3
2,0
290
740
18,5
1,5
142
605
4,3
1,5
192
670
7
1,5
322
910
20
1,5
472
1230
41
Šroub s
okem
- závit M
Průměr
Rychlospojka
přepouštěcího
vnitřní závit
otvoru (bypass)
6
6
6
8
8
8
10
10
R 1/4”
R 1/4”
Plugsy VP
Protitlak měřený v suché kovové trubce (bar)
Vak
100-150
150-250
200-300
300-525
150-300
200-400
350-600
500-1000
100
1,0
150
0,8
1,0
1,0
200
250
0,8
1,0
0,6
0,8
0,8
1,1
0,7
0,9
300
0,6
1,0
0,6
0,7
2”
3”(2”)
4”(2”)
6”(4”,2”)
2”
4” (2”)
6” (4”,2”)
8”(6”,4”,2”)
Průměr trubky (mm)
350
400
500
0,9
0,7
0,6
0,9
0,6
0,8
600
700
800
900
1000
0,6
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,7
1,1
Tlak ve vaku při protitlaku 0,5 bar
4000
Síla tlaku (kp)
3000
2000
1000
500
100
40
150
90
200
160
250
250
300
360
350
490
400
641
450
811
500
1001
550
1211
600
1441
650
1691
700
1962
750
2252
800
2562
850
2893
900
3243
950
6313
1000
4004
Průměr potrubí (mm)
13
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro těsnění a testování kanalizačních
vstupů – typ VJ
NIKDY NEČISTĚTE
ROZPOUŠTĚDLY A JINÝMI
AGRESIVNÍMI ČINIDLY
Obvyklá velikost
kanalizačních
vstupů je 610 mm. Pro test těsnosti těchto vstupů nabízí
Sava speciální těsnící vaky vyznačující se jednoduchou
manipulací. Tento vak je poměrně krátký a lehký. Je doplněn
třemi závěsnými oky pro snadné vertikální umístění během
vkládaní. Standardní příslušenství, kompatibilní s dalšími těsnícími
vaky Sava, je použitelné pro testování těsnosti potrubí vzduchem.
VAK VJ
Technické informace
14
Typ vaku
Číslo
výrobku
501841
VJ600-650
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
600
Max. Ø
mm
650
Rozměry vypuštěného
Délka
vaku
Hmotnost
pryžové části
Průměr
Délka
mm
mm
mm
kg
560
360
300
16
Potřebný
plnící tlak
Plnící ventil
bar
1,5
R 1/4”
Průměr
přepouštěcího
otvoru
(bypass)
R2”
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro vejčité průřezy potrubí Plugy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)
Tvar prvních dvou velikostí je přizpůsoben tvaru potrubí, zatímco
tři větší velikosti jsou polštářovitého tvaru pro snadnější vložení do
kanalizačních vstupů. Oba tvary zaručují výborné utěsnění během
tlakových zkoušek.
Vaky jsou dostupné v pěti velikostech a vyrábějí se jak v průchozí tak
neprůchozí variantě.
Vejčité Plugy
Technické informace
Číslo
výrobku
503485
503486
526694
519444
519447
Rozmezí velikostí
Nominální
velikost
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
EI 1
200/300
250/375
EI 2
300/450
350/525
EI 3 polštář 400/600
600/900
EI 4 polštář 700/1050 800/1200
EI 5 polštář 900/1350 1000/1500
Požadovaný plnící
tlak
bar
1,5
1,5
1,3
0,9
0,8
Maximální protitlak
vodní sloupec
bar
m
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
Rozměry
vypuštěného vaku
Průměr
mm
180X265
280x415
660
1180
1500
Hmotnost
Délka
mm
600
700
1800
2300
2900
kg
6,95
14,77
21,19
38,89
57,62
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
504158
EI 1
200/300
504160
EI 2
300/450
526695 EI 3 polštář 400/600
519448 EI 4 polštář 700/1050
519449 EI 5 polštář 900/1350
Rychlospojka
vnitřní
závit
8
8
NA
NA
NA
TIP 26
TIP 26
2x TIP 26
2x TIP 26
2x TIP 26
Vejčité Plugsy
Technické informace
Číslo Nominální
výrobku velikost
Šroub
s okem
- závit M
Max. Ø
mm
250/375
350/525
600/900
800/1200
1000/1500
Požadovaný Maximální protitlak
plnící tlak
Vodní sloupec
bar
bar
m
1,5
0,5
5
1,5
0,5
5
1,3
0,5
5
0,9
0,5
5
0,8
0,5
5
Rozměry
vypuštěného vaku
Průměr
mm
180x265
280x415
660
1180
1500
Délka
mm
600
700
1800
2300
2900
Hmotnost
kg
8,23
17,95
28,99
47,67
67,19
Šroub
s okem
- závit M
Rychlospojka
vnitřní
závit
Průměr
přepouštěcího
otvoru
(bypass)
8
8
NA
NA
NA
TIP 26
TIP 26
2x TIP 26
2x TIP 26
2x TIP 26
2”
3”
2”
2”
2”
15
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Vysokotlaké těsnící vaky typ HP
PNEUMATICKÉ VAKY
SE NESMÍ PLNIT MIMO
POTRUBÍ
Tyto vaky jsou vyztuženy kevlarovými vlákny. Speciální výztuhy
nahoře a na spodu vaku a dvojitá boční vrstva textilu zaručují
bezpečnost při používání pracovního tlaku 12 barů.
Tyto vaky jsou používány na utěsnění potrubí, kde vzniká vyšší
protitlak a proto nemohou být utěsněny běžnými typy vaků.
K dispozici je pět velikostí 6-ti i 12-ti barových vaků. Všechny vaky
jsou vybaveny závěsnými oky a plnícími rychlospojkami.
Plugy HP 6 bar
Technické informace
Číslo
výrobku
60887
60907
60908
60909
60924
Nominální
velikost
100-150
150-200
200-300
350-500
500-600
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
100
150
200
350
500
Max. Ø
mm
150
200
300
500
600
Požadovaný
plnící tlak
Maximální
protitlak
bar
6
6
6
6
6
bar
3
3
3
3
3
Rozměry
vypuštěného vaku
Průměr
mm
92
142
192
322
472
Délka
mm
535
575
635
865
1185
518561
518562
518563
518564
518565
518566
16
Nominální
velikost
100-125
150
200-250
300-350
400
500
kg
1,2
2,0
3.2
8,7
18,0
Šroub s
okem
- závit M
Rychlospojka
vnitřní
závit
6
8
8
8
10
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
Plugsy HP 12 bar
Technické informace
Číslo
výrobku
Hmotnost
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
100
150
200
300
400
500
Max. Ø
mm
125
150
250
350
400
500
Požadovaný
plnící tlak
Maximální
protitlak
bar
12
12
12
12
12
12
bar
10
10
10
10
10
10
Rozměry vypuštěného vaku
Průměr
mm
92
142
192
272
322
472
Délka
mm
540
580
640
670
870
1190
Hmotnost
kg
1,5
2,7
4,3
8,0
11,5
24,1
Šroub
s okem
- závit M
Rychlospojka
vnitřní
závit
6
8
8
8
10
10
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
II. Eliptické těsnící vaky pro plynárenství
Těsnící vaky Plugy G (neprůchozí) a Plugsy GM
(průchozí)
Tyto vaky jsou používány na utěsnění a testování potrubí a plynovodů
s omezeným přístupem. Šest různých rozměrů pokryje velikosti od 50 do
500 mm. Díky jejich designu a flexibilitě jsou tyto vaky snadno použitelné a
instalovatelné. Vaky jsou vynikají svojí odolností vůči zpětnému tlaku a dlouhou
životností.
Všechny kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli a nejiskřivých materiálů. Při spojení
měřícího a těsnícího vaku může být potrubí testováno vodou i vzduchem. Jednoduché použití zaručuje
kvalitní práci pouze z jednoho přístupového otvoru.
K dispozici jsou dva druhy eliptických těsnících vaků: těsnící vak G a měřící vak GM.
Plugy G
Technické informace
Číslo
výrobku
511807
511808
511809
511810
511811
519420
Nominální
velikost
50-80
80-130
100-160
150-210
200-315
315-500
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
45
75
100
145
200
315
Max. Ø
mm
80
130
160
210
315
500
Požadovaný
plnící tlak
Maximální
protitlak
bar
3,0
2,5
2,0
2,0
2,0
1,5
bar
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
Rozměry
vypuštěného vaku
Průměr
mm
45
76
98
140
200
315
Nominální
velikost
511812
511813
511814
511815
511816
519421
50-80
80-130
100-160
150-210
200-315
315-500
Rozmezí velikostí Požadovaný Maximální
plnící tlak
protitlak
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
bar
bar
45
80
3,0
1,0
75
130
2,5
1,0
100
160
2,0
1,0
145
210
2,0
1,0
200
315
2,0
1,0
315
500
1,5
0,8
Hmotnost
mm
35
40
45
50
70
90
kg
0,29
0,37
0,56
0,78
1,25
1,45
Rychlospojka
vnitřní
závit
R 1/4”
R 1/4”
R 3/8”
R 3/8”
R 3/8”
R 3/8”
Plugsy GM
Technické informace
Číslo
výrobku
Délka
mm
280
360
420
510
730
950
Velikost
vkládacího
otvoru
Rozměry
vypuštěného vaku
Průměr
mm
45
76
98
140
200
315
Délka
mm
490
570
645
760
1060
1280
Průměr
Velikost
přepouštěRychlovkládacího Hmotnost
spojka vnitřní cího otvoru
otvoru
(bypass)
závit
mm
kg
mm
35
0,71
R 1/4”
5
40
0,79
R 1/4”
5
45
1,01
R 3/8”
7
50
1,22
R 3/8”
7
70
1,72
R 3/8”
7
90
1,90
R 3/8”
20
17
III. Pneumatické packery pro bezvýkopové opravy potrubí
Flexibilní packery
VŽDY POUŽIJTE SPRÁV
NOU VELIKOST PNEUMA
TICKÉHO PACKERU
Tyto packery jsou vhodné pro opravy poškozeného potrubí a spojů. Působením pryskyřice s
výztuhou ze skelných tkanin zaručují těsnost a
stabilitu opravovaného místa.
Packery jsou flexibilní a proto mohou být umístěny pod určitým úhlem. Jsou dodávány
v několika velikostech v průměrech od 100 do
1200 mm. Délky packerů se pohybují od 600 do
4500 mm.
Packery Sava jsou vyrobeny ze speciální vyztužené
pryže, která zaručuje výbornou roztažnost a dlouhou
životnost.
Všechny kovové části odolávají korozi.
Pro dobrou stabilitu a zabránění převrácení jsou po
obou stranách packeru připevněna tři kolečka pod
úhlem 120°.
Design všech dimenzí packerů zajišťuje maximální
průtočnost potrubí v průběhu opravy (neplatí pro
packery 10-15, které nemají zabudovaný průtok).
18
Flexibilní packery
Technické informace
Číslo
výrobku
78214
78266
78218
78231
78244
78283
77240
77614
60846
60497
60556
60585
77241
77680
60525
60587
60593
60594
77242
78718
60526
78860
65027
60120
60527
60598
78015
79186
Nominální velikost
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
45-60
45-60
45-60
45-60
60-80
60-80
60-80
60-80
80-100
100-120
m
1,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,0
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,5
2,0
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
300
300
300
300
300
300
450
450
450
450
600
600
600
600
800
1000
Max. Ø
mm
150
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
250
400
400
400
400
400
400
600
600
600
600
800
800
800
800
1000
1200
Požadovaný
plnící tlak
Hmotnost
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
kg
2,1
3,5
3,6
4,2
5,0
6,0
8,3
11,0
12,7
13,9
17,4
20,5
19,6
24,3
25,0
26,5
31,1
35,8
33,0
41,2
45,8
49,0
36,0
40,5
45,8
49,0
63,3
70,0
Rozměry vypuštěného
packeru
Délka
mm
1080
1980
2580
3080
4080
4080
1210
2110
2710
3210
4210
5110
1240
2140
2740
3240
4240
5140
1240
2140
2740
3140
1740
2140
2740
3140
1780
2180
Průměr
mm
65
65
65
65
65
65
112
112
112
112
112
112
210
210
210
210
210
210
340
340
340
340
400
400
400
400
535
535
Průměr
Délka pryžopřepouštěvé části
cího otvoru
(bypass)
mm
NA
1000
NA
1900
NA
2500
NA
3000
NA
4000
NA
4900
2“
1000
2“
1900
2“
2500
2“
3000
2“
4000
2“
4900
3“
1120
3“
2120
3“
2620
3“
3120
3“
4120
3“
4880
3“
1120
3“
2020
3“
2620
3“
2880
3“
1620
3“
2020
3“
2620
3“
2880
3“
1540
3“
1960
Návod pro výpočet kontaktní plochy packeru
Velikost
10-15:
15-25:
30-40, 45-60, 60-80:
80-100, 100-120:
Ln = Lg –(π* (D – (d - 15))/2) – 140
Ln = Lg – (π* (D – (d - 22))/2) – 180
Ln = Lg – (π* (D – (d - 25))/2) – 60
Ln = Lg – (π* (D – (d - 15))/2) – 210
Legenda:
Ln kontaktní délka (mm)
Lg délka pryžové části packeru (obal) (mm)
D průměr potrubí, pro které je vypočítávána
kontaktní plocha
d průměr vypuštěného packeru (mm)
19
III. Pneumatické packery pro bezvýkopové opravy potrubí
Dlouhé jednoduché packery
VŽDY CHRAŇTE PACKER
PŘED CHEMIKÁLIEMI
Tyto packery se odlišují svojí maximálně úspornou konstrukcí. Na obou stranách pryžového tělesa jsou
namontovány jak čela vybavená plnícími rychlospojkami, tak dvě závěsná oka pro zavádění a manipulaci s
packerem. Tyto packery nejsou vybaveny kolečky ani průtokovou částí.
K dispozici jsou packery pro průměry 200 až 800 mm. Délka je v rozmezí 1000 až 4500 mm.
Návod pro výpočet kontaktní plochy packeru
Packery pro opravy přípojek
Dlouhé packery
Ln = Lg –(π* (D – (d - 15))/2) - 210
Packery pro opravy přípojek
Velikost
7-10: Ln = Lg –(π* (D – (d - 15))/2) - 120
10-15: Ln = Lg –(π* (D – (d - 15))/2) – 140
15-20: Ln = Lg –(π* (D – (d - 15))/2) - 180
Packery pro opravu přípojek Sava jsou vhodné
pro opravy potrubí menších průměrů, jako je
například bytové instalační potrubí. Tyto packery
jsou zakulaceny na obou koncích pro dosažení
snadné průchodnosti v ohybech. Jsou vybaveny
rychlospojkami a závěsnými oky. Vyrábějí se ve třech
velikostech pro potrubí o rozměrech 70-100 mm,
100-150 mm a 150-200 mm.
20
Popisek
Ln kontaktní délka (mm)
Lg délka pryžové části packeru (obal) (mm)
D průměr potrubí, pro které je vypočítávána
kontaktní plocha
d průměr vypuštěného packeru (mm)
Dlouhé packery
Technické informace
Číslo
výrobku
78256
67042
78257
77386
78258
77237
77926
78260
78261
78262
78263
77553
77239
78264
78265
77238
60179
67040
60190
70072
70218
70066
60758
60759
60760
60761
60763
60764
Rozmezí velikostí
Nominální velikost
m
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
20-30
30-40
30-40
30-40
30-40
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
Min. Ø
mm
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
Max. Ø
mm
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800
Požadovaný
plnící tlak
Hmotnost
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
kg
4,3
5,1
5,8
6,6
8,0
10,1
11,1
12,3
14,4
16,7
17,3
18,8
20,6
22,4
28,5
32,5
24,2
27,0
29,8
33,3
37,5
41,8
38,5
42,3
45,8
49,0
56,0
63,0
529897
530785
530786
530787
60052
60053
60059
60060
60061
60069
60081
60307
60307
60309
60311
60461
60492
60298
60314
60330
60331
60343
60516
60955
60005
Nominální velikost
5
5
5
5
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
15-20
15-20
15-320
15-20
15-20
15-20
15-20
Délka
mm
1600
2100
2600
3100
4100
2100
2600
3100
4100
5000
1650
2150
2650
3050
4150
5050
1650
2150
2650
3150
4150
5050
1650
2050
2650
3150
4150
5050
Průměr
mm
145
145
145
145
145
245
245
245
245
245
340
340
340
340
340
340
405
405
405
405
405
405
535
535
535
535
535
535
Délka pryžové
části
mm
1500
2000
2500
3000
4000
2000
2500
3000
4000
4900
1500
2000
2500
2900
4000
4900
1500
2000
2500
3000
4000
4900
1500
1900
2500
3000
4000
4900
Packery pro opravy přípojek
Technické informace
Číslo
výrobku
Rozměry vypuštěného
packeru
m
0,7
1,0
1,5
2,0
0,6
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
0,6
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
0,6
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
Max. Ø
mm
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
Požadovaný
plnící tlak
Hmotnost
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
kg
0,40
0,55
0,80
1,00
0,50
0,60
0,70
0,90
1,30
1,60
1,90
0,95
1,20
1,55
1,95
2,65
3,55
4,15
1,30
1,70
2,20
2,70
3,70
4,70
5,80
Rozměry vypuštěného
packeru
Délka
mm
765
1065
1565
2065
720
1120
1620
2120
3120
4120
5020
720
1120
1620
2120
3120
4120
5020
720
1120
1620
2120
3120
4120
5020
Průměr
mm
30
30
30
30
45
45
45
45
45
45
45
65
65
65
65
65
65
65
85
85
85
85
85
85
85
Průměr
Délka pryžopřepouštěvé části
cího otvoru
(bypass)
mm
NA
700
NA
1000
NA
1000
NA
2000
NA
600
NA
1000
NA
1500
NA
2000
NA
3000
NA
4000
NA
4900
NA
600
NA
1000
NA
1500
NA
2000
NA
3000
NA
4000
NA
4900
NA
600
NA
1000
NA
1500
NA
2000
NA
3000
NA
4000
NA
4900
21
III. Pneumatické packery pro bezvýkopové opravy potrubí
Packery pro opravy přípojek malých průměrů
Požadavky na opravy potrubí o průměru menším než 50 mm vyústily ve
vývoj dvou nových rozměrů pokrývajících tyto dimenze. Výborně zvolené
pryžové směsi v kombinaci s výstužným materiálem dovolují práci při
nízkém tlaku i v malých průměrech potrubí.
Packery pro opravy přípojek - malý průměr
Technické informace
Číslo
výrobku
531533
532732
532742
533487
529897
530785
530786
530787
Nominální velikost
EU
3
3
3
3
3,5-5
3,5-5
3,5-5
3,5-5
m
0,7
1,0
1,5
2,0
0,7
1,0
1,5
2,0
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
30
30
30
30
35
35
35
35
Max. Ø
mm
35
35
35
35
50
50
50
50
Požadovaný
Hmotnost
plnící tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
kg
0,30
0,45
0,70
0,90
0,40
0,55
0,80
1,00
Rozměry vypuštěného packeru
Délka
mm
765
1065
1565
2065
765
1065
1565
2065
Průměr
mm
26
26
26
26
30
30
30
30
Průměr Délka pryžopřepouštěvé části
cího otvoru
(bypass)
mm
NA
725
NA
1030
NA
1545
NA
2065
NA
700
NA
1000
NA
1500
NA
2000
Packery T 90o
Díky vhodně zvolené pryžové směsi a konstrukci packeru je
možné provádět opravy v zakřiveném potrubí s úhly 45o, 60o
a 90o. S ohledem na problémy,které vznikají při vložení
a zasunutí packeru v zahnutém potrubí je pevná část packeru
co nejkratší.
Packery T90o
Technické informace
Číslo
výrobku
525957
525958
525959
525960
525961
525962
525963
525964
525965
22
Nominální velikost
EU
70-100
70-100
70-100
100-150
100-150
100-150
150-200
150-200
150-200
m
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
Rozmezí velikostí
Min. Ø
mm
70
70
70
100
100
100
150
150
150
Max. Ø
mm
100
100
100
150
150
150
200
200
200
Požadovaný
Hmotnost
plnící tlak
bar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
kg
1,1
1,2
1,5
2,1
2,8
3,6
3,2
4,1
4,7
Rozměry vypuštěného packeru
Délka
mm
1120
1620
2120
1120
1620
2120
1120
1620
2120
Průměr
mm
45
45
45
65
65
65
85
85
85
Průměr Délka pryžopřepouštěvé části
cího otvoru
(bypass)
mm
NA
1000
NA
1500
NA
2000
NA
1000
NA
1500
NA
2000
NA
1000
NA
1500
NA
2000
III. Pneumatické packery pro bezvýkopové opravy potrubí
Krátké packery
PŘI UMÍSTĚNÍ PACKERU
SE ŘIĎTE NÁVODEM
K POUŽITÍ
Krátké packery mají vyměnitelný dvojvrstvý pryžový obal připevněný na PPH válci. Všechny další části jsou
vyrobeny z antikorozních materiálů.
Pro dobrou stabilitu a k zamezení převrácení v potrubí jsou po obou stranách packeru připevněna tři
kolečka pod úhlem 120°.
Délka packeru je 600 mm a proto je vhodný pro opravy potrubních spojů nebo kratších potrubních částí
a dále k vkládání nerezových plášťů.
Krátké packery
Technické informace
Číslo
výrobku
Nominální
velikost
76646
76647
76821
76648
76649
78247
15-20
25-30
30-35
35-40
45-50
60-70
Rozmezí velikostí
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
150
200
250
300
300
350
350
400
450
500
600
700
Požadovaný
plnící tlak
bar
2
2
1,5
1,5
1,5
1
Návod pro výpočet kontaktní plochy packeru
Krátké packery
Ln = Lg –(π* (D – (d-25))/4) - 80
Produkt
Hmotnost
kg
6,2
12,6
16,9
19,2
29,8
50,2
Rozměry vypuštěného packeru Průměr přepouš- Délka pryžového tělesa
Délka
Průměr
těcího otvoru
(bypass)
mm
mm
mm
960
115
80
800
1010
205
160
800
1010
250
200
800
1010
305
260
800
10140
380
325
800
1180
465
390
970
Legenda:
Ln kontaktní délka (mm)
Lg délka pryžové části packeru (obal) (mm)
D průměr potrubí, pro které je vypočítávána
kontaktní plocha
d průměr vypuštěného packeru (mm)
23
IV. Zákaznické výrobky
Díky našim znalostem, zkušenostem a vybavení jsme
schopni vyrobit širokou škálu výrobků dle požadavků
našich zákazníků. Mezi takové produkty patří např.:
a. 20 barové těsnící vaky: speciální vrstvená textilní
konstrukce a vysoce odolná pryžová směs
b. polštářové těsnící vaky pro větší průměry: až 3 m
c. 12 barové packery pro ropné vrty
Staňte se aktivním partnerem
Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci jsou důležitou součástí naší organizace. Staňte se i vy
členem našeho týmu a informujte nás o Vašich návrzích na zlepšení existujících produktů nebo jejich
nového použití nebo nám pomožte vyvinout produkty nové. Stačí navštívit naše webové stránky,
vyplnit formulář a poslat ho na naši emailovou adresu. Všechny návrhy budou zváženy a odměněny na
základě našich interních předpisů.
www.savatrade.cz, e-mail: [email protected]
www.savatech.com, e-mail: [email protected]
24
V. Záruka
1.
Záruční podmínky
1.1 Výrobce dává záruku dvanáct (12) měsíců od data
dodání na všechny pneumatické vaky a packery (dále jen
Produkty). Zárukou výrobce zaručuje, že dodané produkty
jsou bez jakýchkoliv materiálových či výrobních vad. V případě odhalení nějaké vady produktu se Výrobce zavazuje
produkt vyměnit nebo jej na vlastní náklady opravit.
1.2 Hlavním důvodem bodu 1.1 je poskytnutí záruky kupujícímu o případné bezplatné opravě nebo výměně poškozeného zboží v případě, že výrobce uzná reklamaci za
oprávněnou. Touto zárukou je považováno splnit nezbytný účel jestliže je výrobce ochoten a schopen opravit nebo
nahradit poškozené zboží, které nadále nesplňuje svoji
funkci ve schodě s technickými parametry.
1.3 Na produkty, které mohou být výrobcem prodávány,
ale nejsou výrobcem vyráběny, se tato záruka nevztahuje.
Tyto produkty jsou prodávány se zárukou jejich původního
výrobce.
1.4 Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným
zacházením, nesprávným použitím, zanedbáním povinnostní (včetně, ale ne pouze v případě použití nepovolených součástek nebo doplňků) nebo v případě úprav či
oprav neprovedených výrobcem nebo jedním z jeho autorizovaných zástupců.
1.5 Jakákoliv reklamace produktu musí být provedena
písemnou formou a kupujícím doručena výrobci buď osm
(8) dní po objevení vady nebo v následujících dvanácti (12)
měsících od data dodání.
2.
Omezení ručení
2.1 V případě splnění podmínek vyhrazených v bodě 1.5
je výrobce povinen:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
opravit produkt
nahradit poškozené součástky
nahradit produkt, v případě, že není možná oprava
vrátit peníze za nekvalitní produkt nebo součástku
Po splnění jakékoli možnosti uvedené výše je výrobce zbaven dalších závazků vůči kupujícímu.
2.2 Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení
vad produktu viz body 2.1.1 až 2.1.4 a tímto zaručit plnou
funkčnost produktu.
3.
Odmítnutí následných škod
3.1 Výrobcova záruka se řídí následujícími pravidly:
3.1.1 Výrobce nemůže být vystaven odpovědnosti za
nedostatky produktu vyrobeného dle návrhů, projektů
nebo specifikací poskytnutými kupujícím;
3.1.2 Výrobce nemůže být vystaven odpovědnosti za vady
vzniklými běžným opotřebením, úmyslným poškozením,
nedostatečnou péči, abnormálními provozními podmínkami, opravami bez výrobcova vědomí nebo nedodržováním
výrobcova návodu k obsluze (jak ústního tak písemného);
3.1.3 Výrobce nemůže být zodpovědný v případě, že mu
nebylo plně zaplaceno ve stanoveném termínu;
3.2 Výrobce nemůže být vystaven odpovědnosti ani
nařčení o nedodržení smlouvy v případě nesplnění všech
závazků vůči kupujícímu, které jím nebyli zaviněny a ani je
nijak nemohl ovlivnit, jako např.:
3.2.1 Vyšší moc, exploze, povodně, bouře, požár nebo nehoda;
3.2.2 válka nebo hrozba války, sabotáž, povstání, výtržnosti nebo zabavení;
3.2.3 všechny zákony, omezení, směrnice, místní nařízení,
zákazy nebo další opatření vlády, parlamentu nebo místních orgánů;
3.2.4 dovozové nebo vývozové omezení nebo embarga;
3.2.5 stávky, výluka z práce nebo další průmyslová ustanovení nebo obchodní spory (v případě, že se týkají výrobcových zaměstnanců nebo třetí strany);
3.2.6 problémy s dodávkami surovin, pracovních sil, pohonných hmot, částí nebo strojů;
3.2.7 výpadek proudu, porucha výrobních strojů.
4.
Postup při reklamaci
4.1 Pro dodržení záručních podmínek musí být každý vadný výrobek zaslán (na náklady kupujícího) zpět na
přezkoumání do SAVA TRADE spol. s r. o., u Elektry 650/50,
190 00 Praha 9. Výrobce má čtyřicet pět (45) dní po obdržení reklamace na posouzení reklamovaného zboží. Výsledné
rozhodnutí je konečné.
5.
Náhrada nákladů spojených s dopravou reklamace
5.1 Pokaždé, když výrobce opraví nebo nahradí produkt
na vlastní náklady nebo vrátí peníze, vystaví zároveň dobropis na náklady spojené s dopravou reklamace (přesně
vyčíslené a dokladované).
6.
Obecná ustanovení
6.1 Již zmíněná záruka je namísto všech dalších projevených nebo předpokládaných záruk, zahrnujících prodejnost nebo způsobilost pro úmysly, které nebyly jednoznačně uvedeny v této publikaci.
6.2 Žádné jiné prohlášení nebo příslib výrobce, než je
uvedené v této publikaci, by nemělo být považováno jako
záruka. Na toto se nevztahují ani pravidla OSN „Úmluva
pro smlouvy o mezinárodním prodeji“.
25
VIII. Materiály a tabulky odolností
Tabulka materiálů a odolností vestavěných materiálů
Typ produktu
Pryž
Vyztužení
Další komponenty
Pneumatické těsnící vaky, sanační packery
Olejivzdorné těsnící vaky potrubí
A
B
Žádné, Rayon, Kevlarová lanka
Rayon, Kevlarová lanka
hliník, ocel, mosaz, žárově zinkovaná ocel
mosaz
Tabulka odolností
Chemikálie
Acetone
Acetylen
Čpavek
Koncentrace %
10
conc
Anilín
Benzen
Kyselina boritá
Brzdová kapalina (rostliná)
Butanol
Kyselina máselná
Hydroxid vápenatý
Chlornan vápenatý
Kyselina chlorečná
Motorová nafta
Etanol
Éter
Formaldehyd
Glycerol (Glycerín)
Hexanol
Peroxid vodíku
Petrolej
Metanol
Metylchlorid
Mléko
Minerální olej č. 1
Minerální olej č. 2
Minerální olej č. 3
Ropa
Zemní plyn
Zředěná dusičná kyselina
Ozón
Fenol
Kyselina fosforečná
Propanol
Hydroxid sodný
Chlornan sodný
Fluorid uranový
Kyselina sírová
Toluen
26
10
15
20
40
40
30
90
Tepl C
A
B
RT
0
+
+
+
0
+
+
+
-
+
+
0
+
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
-
RT
RT
RT
100
RT
100
50
50
100
RT
100
RT
RT
50
RT
RT
70
100
RT
RT
RT
70
50
60
12
25
10
10
20
50
60
75
96
+
+
50
40
100
50
50
100
100
50
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
100
RT
100
100
100
RT
RT
+
+
+
-
100
100
100
RT
10
50 pphm
+
+
X. Certiikáty
Provozovna:
U Elektry 650/50
190 00 Praha 9
SAVA TRADE spol. s r. o.
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Tel./fax: +420 224 942 559
Tel.: +420 224 941 966
www.savatrade.cz
e-mail: [email protected]
Výrobce:
Savatech d.o.o.
Slovinsko
www.sava.com
27
Výrobky pro hasiče, armádu a záchranářství
Profesionální produkty pro ochranu životního prostředí
TRADICE
Divize EKO patří do společnosti Savatech d.o.o. a představuje hlavní část vývoje
pryžových výrobků uvnitř skupiny Sava. Vyrábíme a prodáváme pryžové
pneumatické produkty pro ochranu životního prostředí, pro záchranné operace
i technické aplikace. Tato rychle se rozvíjející divize byla založena před třiceti
lety a nepřetržitě usiluje o naplnění současných i budoucích zákazníkových
potřeb a očekávání.
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI
Třicet let zkušeností, znalostí, investic do nových technologií
a blízká spolupráce s obchodními partnery nám umožňují
vyvíjet nové výrobky a neustálé vylepšovat škálu stávajících
produktů.
PROFESIONÁLNÍ
SLUŽBY
Profesionální a pečlivý
přístup ve spojení
s flexibilitou a krátkými
výrobními termíny
zaručují poskytnutí
ideálních služeb
a kvalitního
sortimentu.
KVALITNÍ
PRODUKTY
Při posuzování kvality prověřujeme naše výrobky z různých
kritérií, která zahrnují ekologičnost, snadnost použití,
design, bezpečnost, spolehlivost a jednoduchost balení.
Naše výrobní postupy jsou ověřené dle standardů ISO 9001
a ISO 14001.
SPOLEHLIVÝ
PARTNER
Jsme si vědomi zásadního významu dlouhodobého obchodního
vztahu. Proto usilujeme o vytvoření profesionální atmosféry,
která podporuje úspěch a přináší oboustranné výhody.
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro větší průměry potrubí
II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen
Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar
Maxi zvedací vaky 0.5 bar
Vysokotlaké zvedací vaky 8.0 bar
Ploché zvedací vaky 8.0 bar
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Utěsňovací soupravy pro kanalizaci
Utěsňovací klíny a kužel
Velké vaky M1, M2 pro utěsnění trhlin
Utěsňovací bandáže
Mini vaky T1, T2, T3 pro utěsnění trhlin
Utěsňovací drenážní vaky
Vakuové drenážní vaky
4
4
6
6
7
8
11
12
12
13
14
15
16
17
18
IV. Záchranářský program
19
Nafukovací nosítka
Dekontaminační kabiny
Nafukovací stany
Záchranné nafukovací chodníky
Protipovodňové stěny
19
20
21
22
23
V. Pryžové nádrže
Samostojné nádrže
Mobilní otevřené nádrže
Uzavřené pryžové nádrže
24
24
25
26
VI. Norné stěny
27
VII. Zákaznické výrobky
28
VIII. Materiály a tabulky odolností
29
IX. Záruka
30
X. Certiikáty
31
I. Pneumatické těsnící vaky potrubí
Těsnící vaky pro větší průměry potrubí –
Plugy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)
VŽDY ZAJISTĚTE
ZAPŘENÍ VAKU
Dokonalý dezén povrchu, správný výběr pryžové směsi,
kevlarová výztuha, nízká hmotnost, výborné těsnící
schopnosti, použité nekorodující komponenty, široká
škála dimenzí a garantovaná bezpečnost při jejich
použití, to jsou vlastnosti, kterými se vyznačují těsnící vaky Sava.
Všechny těsnící vaky jsou vybaveny rychlospojkami pro plnění vzduchem, větší dimenze mají
instalovány dvě rychlospojky. Velikost a počet manipulačních úchytů (ok) je závislý na velikosti vaku. Vaky je
možno vkládat do potrubí přes kanalizační šachty o rozměru 600x600 mm a díky své flexibilitě mohou být
jednoduše protaženy potrubím i přes úhel až 90o.
Tyto víceúčelové vaky jsou používány pro těsnění a zkoušení těsnosti potrubí vzduchem nebo vodou. Díky
velmi dobré roztažnosti je pro utěsnění různých průměrů potrubí
NOVÝ
potřeba jen několik velikostí vícerozměrových těsnících vaků.
PRODUKT
Olejivzdorné těsnící vaky
K dostání jsou také těsnící vaky s průměrem až do 1000 mm, které
jsou vyrobené z NBR pryže známé pro svou odolnost vůči ropě
a jejím derivátům.
Číslo Velikost ochrannévýrobku
ho rukávu
510395
510396
510397
510398
510399
4
350-600
375-750
500-1000
600-1200
750-1500
Hmotnost
(kg)
3,55
4,63
5,48
18,60
24,50
Plugy
Technické informace
Číslo
položky
Typ
519423
519424
60417
526850
60418
60419
60599
60422
60606
60453
530301
530302
78959
40-70
70-150
100-200
150-200
150-300
200-400
300-525
350-600
375-750
500-800
500-1000
600-1200
750-1500
Rozmezí velikostí
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
40
70
70
150
100
200
150
200
150
300
200
400
300
525
350
600
375
750
500
800
500
1000
600
1200
750
1500
Požadovaný
plnící tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,0
Rozměry vypuštěného vaku
Průměr
Délka
mm
mm
35
195
68
335
92
535
142
385
142
575
192
635
272
675
322
865
342
1085
472
1185
472
1185
574
1500
600
2300
Hmotnost
Šroub s okem
Rychlospojka
kg
0,3
0,6
1,1
1,8
1,9
3,0
6,0
8,4
10,9
17,3
17,3
39,0
65,0
závit
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
Vnitřní závit
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
2x R 1/4"
2x R 1/4"
Plugsy
Technické informace
Číslo
položky
Nominální
velikost
526849
60429
526851
60432
60434
60630
60440
60632
60454
530303
630304
78960
70-150
100-200
150-200
150-300
200-400
300-525
350-600
375-750
500-800
500-1000
600-1200
750-1500
Rozmezí velikostí
Min. Ø
Max. Ø
mm
mm
70
150
100
200
150
200
150
300
200
400
300
525
350
600
375
750
500
800
500
1000
600
1200
750
1500
Požadovaný
plnící tlak
bar
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,0
Rozměry vypuštěného vaku
Průměr
Délka
mm
mm
68
350
92
550
142
420
142
590
192
635
272
675
322
865
342
1085
472
1185
472
1185
574
1500
600
2300
Hmotnost
Šroub
s okem
Vypouštěcí ventil
kg
1,7
2,6
3,2
4,4
6,3
11,9
16,6
19,7
31,3
31,3
46,0
75,0
závit
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
Velikost vlákna
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4"
2x R 13/8"
2x R 1/4"
40-70
70-150
100-200
150-200
150-300
200-400
300-525
350-600
375-750
500-800
500-1000
600-1200
750-1500
40
2
70
1,2
2,2
100
150
1,7
2,2
1,3
1,7
2,0
2,2
200
250
1,3
1,5
2,0
2,2
1,4
2,0
1/2"
1"
1"
1"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
4"
4"
Plugy - Plugsy
Protitlak měřený v suché kovové trubce (bar)
Vak
Průměr
přepouštěcího
otvoru
Průměr trubky (mm)
300
350
400
500
1,2
1,7
2,0
1,5
1,7
2,1
1,2
1,5
1,9
2,0
1,2
1,6
1,7
1,8
1,0
600
1,3
1,4
1,4
0,8
1,0
800
1000
1200
1300
1400
1,1
0,6
0,7
1,0
0,5
0,6
0,9
0,5
0,7
0,6
0,5
Příslušenství
Číslo položky
Popis
Hmotnost (kg)
71248
Plnící hadice s rychlospojkou, d = 8 mm, 10 m, modrá, 2.5 bar
1,20
529703
Plnící hadice s rychlospojkou, d= 8 mm, 10 m, modrá, 1.5 bar
1,20
60310
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem, 2.5 bar
0,90
529663
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem; 1.5 bar
0,90
74653
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil s manometrem; 1.0 bar
0,90
60958
Polly lift hadice s lanem, 10 m
1,85
60958
60310
71248
529703
5
II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen
Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar
Sava středotlaké zvedací vaky pro tlak 1.0 bar jsou ideální
pro záchranu osob uvězněných pod dopravním prostředkem
při autohaváriích, leteckých katastrofách nebo zřícených
tunelech, mostech a bedněních (lešeních) – hlavně
v situacích kde nemohou být použity obvyklé záchranářské
metody nebo by tyto metody byly příliš časově náročné.
Sava zvedací vaky lze použít i na měkkých, nerovných nebo
štěrkových podkladech, dále se používají na zasněženém
nebo zamrzlém povrchu. Kombinací různých materiálů
nabízejí Sava zvedací vaky během použití vysoký stupeň
bezpečnosti. Spodní i vrchní část vaku jsou vyrobeny
z relativně silné vícenásobné vrstvy tvořené pryží zpevněné
textilem, která je vysoce odolná proti proražení. Boční
stěny jsou tvořeny speciální polyamidovou tkaninou, která
poskytuje odpovídající troj až čtyřnásobný bezpečnostní
koeficient (provozní tlak/tlak destrukční).
Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar
Technická data
Typ
Číslo položky
MA
MB
MC
MD
5214788
521479
521481
521482
525662
Průměr
Max. zvedací síla
Max. pracovní
tlak
mm
610
760
910
1220
kg
2976
4650
6694
11902
bar
1,0
1,0
1,0
1,0
Max. spotřeba
Výška
Zvedací výška prázdného
vaku
vzduchu
m
0,43
0,59
0,61
1,00
504063
mm
50
50
50
100
Hmotnost sady
L
295
620
900
3010
kg
15
24
45
70
519994
system 1.0 bar
504061
Kód
6
Popis
Množství Váha (kg)
521472 Přepravní pouzdro typu MA*
1x
1,00
521485 Přepravní pouzdro typu MB*
1x
1,25
521486 Přepravní pouzdro typu MC*
1x
1,50
521487 Přepravní pouzdro typu MD*
1x
2,00
504063 Plnící hadice 5 m žlutá
1x
1,50
525662 Plnící hadice 5 m červená
1x
2,00
504061 Dvojitý pojistný a ovládací ventil 1.0 bar
pojistný a ovládací ventil typ
528119 Dvojitý
Deadman 1.0 bar
523835 Redukční ventil 200/300 bar, s hadicí 2 m
1x
2,00
1x
3,10
1x
1,80
522050 Sada na opravy
1x
0,30
II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen
Maxi zvedací vaky 0.5 bar
Sava nízkotlaké Maxi zvedací vaky jsou výbornou
volbou pro havarovaná rozměrná vozidla, kamiony, přívěsy a pro manipulaci s letadly. Nízkotlaké
zvedací vaky jsou vysoké až do 2,1 m se zvedací
silou až do 9 tun. Používají se ke zvedání přívěsů
s textilními stěnami, vagonů nebo čehokoliv, co
vyžaduje zvedání s minimální koncentrací zvedací síly. Při zvedání extrémně těžkých, křehkých
nebo narušených břemen, jako jsou například
palivové cisterny a nákladní návěsy s textilními
stěnami, umístěte zvedací vaky vedle sebe.
Zpevněné podpůrné popruhy na vaku jsou
vyrobeny ze zpevněného nylonu a mohu být
během zvedání použity jako ukotvení pro
zabránění bočnímu posunu. Dobrá přilnavost
pryžové mikroporézní vrchní a spodní strany
zaručuje, že vak za jakýchkoli podmínek
zůstane na určeném místě. Vaky mohou být plněny z tlakových lahví nebo z rozvodu vzduchu nákladních
automobilů atp.
Maxi zvedací vaky 0.5 bar
Technické informace
Typ
Číslo
položky
MS 45
MS 122
MS 210
527296
527297
527298
Průměr
Max. zvedací síla
Max. pracovní
tlak
mm
1020
1350
1450
kg
4000
7000
9000
bar
0,5
0,5
0,5
Zvedací výška Výška v klidu
m
0,45
1,22
2,10
Nominální
obsah
Max. spotřeba
vzduchu
Hmotnost
jednoho vaku
L
480
1800
3200
L
840
3150
5600
kg
20
35
60
mm
100
100
100
system 0.5 bar
507801
507802
Číslo
položky
Popis
HmotMnožství nost
(kg)
507802 Plnící hadice 5 m žlutá
1x
2,0
507803 Plnící hadice 5 m černá
1x
2,0
507801 Dvojitý pojistný a ovládací ventil 0.5 bar
1x
2,5
523835 Redukční ventil 200/300 bar, s hadicí, 2 m
1x
1,8
522050 Sada na opravy
1x
0,3
7
II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen
Vysokotlaké zvedací vaky 8.0 bar
Vysokotlaké zvedací vaky Sava jsou zpevněny kevlarovými vlákny. Patentovaná konstrukce využívá
vyjímečného designu a zaručuje výborné zvedací vlastnosti a dlouhou životnost. Kovové části jsou
vyrobeny z oceli.
Vaky jsou tenké, lehké a snadno ovladatelné. Speciální „rastr“ na povrchu zaručuje velmi dobrou přilnavost
mezi vaky i v případě umístění dvou vaků na sebe. V nabídce je patnáct různých velikostí jak čtvercového,
tak obdélníkového tvaru. Zvedací kapacita je v rozpětí mezi jednou až šedesáti čtyřmi tunami. Standardní
sortiment zvedacích vaků Sava je dále doplněn o průmyslové vaky a vaky na speciální použití.
Sada Mini zvedacích vaků Sava
Sada Sava Mini zvedacích vaků obsahuje:
Číslo položky
8
Popis
Množství
Hmotnost (kg)
77973
Zvedací vak typu SLK 1/7
1x
0,6
77974
Zvedací vak typu SLK 3/13
1x
1,3
77975
Zvedací vak typu SLK 6/15
1x
2,4
517967
Plnící hadice 5 m žlutá
1x
0,8
523001
Tlaková láhev 200 bar, 1 l
1x
3,0
523000
Plnící a bezpečnostní armatura, pojistný ventil, tlakoměr a bezpečnostní rychlospojka
1x
1,1
522999
Rozdvojka se dvěma hadicemi á 1 m, žlutá
1x
0,6
528871
Transportní kufřík 600x400x135
1x
3,4
Vysokotlaké zvedací vaky 8.0 bar
Technické informace
Typ
EU
Číslo položky
Velikost
cm x cm
Tloušťka
mm
Hmotnost
kg
Výška šterbiny
mm
Max. zvedací výška
cm
Max. zvedací síla
kg
Nominální obsah
L
Max. objem vzduchu
L
Max. pracovní tlak
bar
Testovací tlak
bar
Tlak destrukční
bar
Doba plnění
sec
Typ
EU
Číslo položky
Velikost
cm x cm
Tloušťka
mm
Hmotnost
kg
Výška šterbiny
mm
Max. zvedací výška
cm
Max. zvedací síla
kg
Nominální obsah
L
Max. objem vzduchu
L
Max. pracovní tlak
bar
Testovací tlak
bar
Tlak destrukční
bar
Doba plnění
sec
SLK
1/7
SLK
3/13
SLK
6/15
SLK
8/18
SLK
12/22
SLK
19/27
SKL
24/30
SLK
31/36
SLK
40/42
SLK
54/65
SLK
64/51
77973
15x15
28
0,6
29
7
1000
0,6
5
8
12
>32
0,6
77974
22,5x22,5
28
1,3
29
13
2820
1,7
15
8
12
>32
1,2
77975
30x30
28
2,4
29
15
5750
4,7
42
8
12
>32
2,0
76734
38x38
28
4,0
29
18
9620
9,6
86
8
12
>32
5,0
76735
45x45
28
5,3
29
22
12650
16,9
152
8
12
>32
7,0
76736
55x55
28
8,1
29
27
20250
32,9
296
8
12
>32
15,0
76737
61x61
30
11,2
31
30
24690
46,2
416
8
12
>32
20,0
76738
69x69
30
13,3
31
36
31410
69,0
621
8
12
>32
28,0
76739
78x78
30
18,2
31
42
41285
102,3
921
8
12
>32
50,0
76794
87x87
30
22,5
31
45
52345
145,0
1305
8
12
>32
65,0
76740
91x91
30
25,3
31
51
65900
167,2
1505
8
12
>32
80,0
SLK
24/20
SLK
9/18
SLK
13/23
SLK
20/23
77983
32x102
28
8,5
29
20
24000
24,0
220
8
12
>32
12,0
519833
30x45
28
3,5
29
18
9600
10,6
95
8
12
>32
6,0
519834
37,5x50
28
4,9
29
23
13600
20,0
170
8
12
>32
8,0
519837
37,5x75
28
7,4
29
23
20700
29,8
270
8
12
>32
14,0
max. zvedací síla
10 kN = 1 t
max. zvedací síla
10 kN = 1 t
max. výška zdvihu (mm)
max. zvedací síla (t)
max. výška zdvihu (mm)
max. výška zdvihu (mm)
9
Příslušenství
Číslo
položky
528746
523835
517967
516191
519192
529317
517968
516193
519194
529318
Hmotnost(kg)
10,50
1,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,30
1,30
1,30
1,30
Tlaková láhev 300 bar, 6 l
Redukční ventil 200/300 bar
Plnící hadice 5 m, žlutá
Plnící hadice 5 m, červená
Plnící hadice 5 m, modrá
Plnící hadice 5 m, šedá
Plnící hadice 10 m, žlutá
Plnící hadice 10 m, červená
Plnící hadice 10 m, modrá
Plnící hadice 10 m, šedá
519052
519804
525278
76681
Vzduchová hadice s rychlospojkou 10 m
Adaptér na kompresor k nákladním automobilům
Uzavírací nástavec s 0,5 m hadicí
Jednoduchý pojistný a ovládací ventil 8.0 bar
Popis
1,40
0,25
0,30
0,90
Číslo
položky
76682
519819
519820
528126
519051
519808
519807
519805
519806
529383
529384
519809
519810
529005
529006
Hmotnost(kg)
Dvojitý pojistný a ovládací ventil 8.0 bar
2,00
Ruční jednoduchý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 8.0 bar 1,00
Ruční dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 8.0 bar
1,30
Dvojitý pojistný a ovládací ventil typ Deadman 8.0 bar závěsný 3,10
Uzavírací nástavec s pojistným ventilem
0,40
Přechodka vsuvka - vsuvka
0,05
Adaptér na kompresor k nákladním automobilům
0,05
Ventil k pneumatikám nákladních automobilů
0,05
Spojka k ventilu pneumatik nákladních automobilů
0,05
Dvojitý konektor 200/300 bar
1,00
Trojitý konektor 200/300 bar
1,20
Universální připojovací souprava
0,30
Pouzdro na adaptéry
0,05
Přípojka k vzduchovému rozvodu nákladního automobilu
0,42
Koncovka k vzduchovému rozvodu nákladního automobilu
0,50
Popis
528746
516191
516193
516192
516194
523835
517967
517968
519804
529317
529318
519052
525278
519819
519820
76681
76682
519808
519807
519051
528126
519805
519806
529005
529006
529383
519809
519810
10
529384
II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen
Ploché zvedací vaky 8.0 bar
NOVÝ
PRODUKT
Ploché vaky jsou zdokonalené standardní vysokotlaké zvedací vaky. Díky
vylepšené konstrukci zvedá břemeno
celý povrch vaku, čímž je zaručena
konstantní zvedací síla nezávislá na
zvedací výšce.
Povrch vaku zajišťuje větší kontaktní
plochu a tím i vyšší bezpečnost, především při použití dvou nebo tří vaků
nad sebou.
529480
(žlutý)
530543
(oranžový)
529481
(žlutý)
530545
(oranžový)
Tyto vaky jsou vyrobeny z kvalitního pryžového materiálu
odolného proti opotřebení a jsou zpevněny kevlarovými vlákny.
Grafy zvedací síly, nutné u klasických vaků nejsou u těchto vaků
vzhledem k jejich konstantní křivce zdvihu potřebné.
Ploché zvedací vaky 8.0 bar
Technické informace
Typ
EU
Číslo položky
Velikost
cm x cm
Tloušťka
mm
Hmotnost
kg
Výška štěrbiny
mm
Max. zvedací výška
cm
Max. zvedací síla
kg
Max. zvedací kapacita a max.
kg
zvedací výška
Velikost plochy při max. zvedací cm x cm
výšce
Nominální obsah
L
Max. spotřeba vzduchu
L
Max. plnící tlak
bar
Doba plnění
sec
Spojovací díl
barva
SFB-K
7/17
SFB-K
11/17
SFB-K
16/22
SFB-K
31/22
519883
55 x 55
28
8
30
17
20000
519884
61 x 61
28
10,6
30
17
25080
519885
78 x 78
28
17,1
30
22
42050
519886
91 x 91
28
23,8
30
22
63700
7000
11000
16000
31000
29 x 29
35 x 35
52 x 52
65 x 65
34,0
224
8
13,0
žlutá
40,0
350
8
17,0
žlutá
90,0
740
8
43,0
oranžová
145,0
1305
8
65,0
oranžová
528134
11
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Těsnící soupravy pro
kanalizaci typ GULLY
300 - 500
100 - 150
Těsnící soupravy Sava jsou používány jak pro rychlé utěsnění kanalizací vedených v těsné blízkosti silnic,
tak v případě úniku nebezpečných kapalin z cisteren. Tyto soupravy jsou dostupné s různými velikostmi
vaků od 100 do 150 mm. Jedna sada obsahuje čtyři těsnící vaky umožňující současné utěsnění různých
potrubí na obou stranách silnice. Provozní tlak 2.5 bar umožňuje účinné utěsnění a dovoluje zatížení mezi
1 a 1.7 bar.
V soupravě je všechno potřebné příslušenství zaručující maximální funkčnost. Plnící hadice jsou jsou
částečně chráněny spirálou proti poškození nebo zalomení. Použití těsnící soupravy je možné bez jakýchkoli
měřidel za pomoci nožní pumpy se zabudovaným bezpečnostním ventilem.
Po použití by měla být sada společně s příslušenstvím uložena do přenosného pouzdra. Takto uloženou
soupravou je možno, bez jakýchkoli problémů, vybavit cisterny nebo hasičská a policejní auta.
Dále je možné pořídit soupravu (s příslušenstvím) pro rozměry 300 - 500 mm a 300 - 650 mm
pro rychlé utěsnění potrubí větších průměrů.
Sada Sava typ GULLY 100-150 2.5 bar obsahuje:
Číslo
položky
528571
528875
528744
528871
522050
Popis
Množství Hmotnost (kg)
Těsnící vak 100-150 2.5 bar s plnící hadicí 2,5 m a lanem 2,5 m
Nožní pumpa se zabudovaným bezpečnostním ventilem a manomentrem 2,5 bar
Polohovací trojdílná tyč 1,5 m,
Přenosné pouzdro 600x400x135 mm
Nářadí pro opravu
4x
1x
1x
1x
1x
0,90
2,50
2,18
3,40
0,3
Sada Sava typ GULLY 300-500 0.5 bar obsahuje:
Číslo
položky
Popis
Množství Hmotnost (kg)
528157
Těsnící vak 300-500 0.5 bar s nafukovací hadicí 2 m a lanem 2 m
1x
2,42
529385
Plnící a bezpečnostní zařízení, redukční a ovládací ventil, přípojný nástavec
1x
2,50
523002
Tlaková lahev 200 bar, 1 l
1x
3,00
528871
Přenosné pouzdro 600x400x135 mm
1x
3,40
Technické informace
12
Číslo položky
Nominální
velikost
528571
528157
10-15
30-50
Rozmezí velikostní
Min. průměr
Max. průměr
mm
mm
100
150
300
500
Pracovní
tlak
bar
2,50
0,50
Rozměr vypuštěného vaku
Průměr
Délka
mm
mm
86
200
274
385
Délka pryžové
části
Hmotnost
Plnící ventil
mm
165
350
kg
0,50
3,80
Velikost závitu
R 1/4"
R 1/4"
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Utěsňovací klíny a kužel
NOVÝ
PRODUKT
Utěsňovací klíny a kužele jsou jedním
z nových produktů doplňujícím Sava
program pro těsnění trhlin a průrazů.
Jsou především používány pro
rychlé utěsnění trhlin na stabilních
i pojízdných cisternách, a to jak
silničních tak železničních. V nabídce
jsou dva různé tvary. Klín ve třech
různých velikostech pro utěsnění
15-60 mm širokých trhlin a kužel pro
utěsnění 30-90 mm širokých trhlin.
Plnící tyče, které jsou nedílnou součástí pomocného zařízení,
poskytují bezpečnou manipulaci z dostatečné vzdálenosti. Celá
sada by měla být po použití společně s příslušenstvím uložena do
přenosného pouzdra. Takto uloženou soupravou je možno, bez
jakýchkoli problémů, vybavit cisterny nebo hasičská a policejní auta.
Sada utěsňovacích klínových vaků Sava obsahuje:
Číslo
položky
528386
528387
528388
528389
528618
528619
529510
528873
528871
529087
Popis
Množství Hmotnost (kg)
Klínový těsnící vak Typ 1
Klínový těsnící vak Typ 2
Klínový těsnící vak Typ 3
Kuželový těsnící vak
Plnící a zaváděcí tyč 35 cm, řetěz, spojka
Plnící a zaváděcí tyč 35 cm
Uzavírací nástavec
Nožní pumpa se zabudovaným bezpečnostním ventilem 1.5 bar
Přenosné pouzdro 600x400x135 mm
Ochraný štítek
1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
1x
1x
0,36
0,42
0,54
0,27
0,45
0,41
0,90
2,50
3,40
0,04
Technické informace
Číslo
položky
Nominální
velikost
528386
528387
528388
528389
23 x 6 x 5
23 x 8 x 5,5
23 x 11 x 7
23 x Ø 7
Rozmezí velikostní
Výška
Šířka
mm
mm
15-45
60-80
15-45
80-110
30-60
110-170
30-90
-
Pracovní
tlak
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
Rozměr vypuštěného vaku
Průměr
Délka
Výška
mm
mm
mm
230
60
50
230
80
55
230
110
70
230
Ø7
Ø7
Hmotnost
Plnící ventil
kg
0,3
0,4
0,5
0,3
Velikost závitu
R 1/4"
R 1/4"
R 1/4“
R 1/4“
13
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Velké vaky M1, M2 pro utěsnění trhlin
Technické informace
Typ
Číslo položky
Rozměry (cm)
Těsnící plocha (cm)
Max. pracovní tlak (bar)
Těsnící tlak (bar)
Objem (l)
Hmotnost (kg)
M1
60043
62 x 30 x 2
45 x 23,5
1,5
1,4
20
4,8
M2
60350
62 x 30 x 2
45 x 23,5
1,5
1,4
20
6,2
Používají se pro rychlé a účinné utěsnění velkých sudů, potrubí a cisteren o průměru větším než 500
mm.Těsnící vak M1 má dva otvory na obou stranách pro upevnění popruhů, naproti tomu je vak M2
vybaven dvěma otočnými závěsnými šrouby na každé straně. Těsnící vaky jsou vyrobeny z měkké pryže,
přičemž materiálová struktura zaručuje flexibilitu a ideální výkonnost. Vaky jsou vybaveny rychlospojkou
pro plnění a vyprazdňování.
528304
525564
14
Sada M1 obsahuje:
Číslo položky
60043
528873
529094
601566
60165
524551
524552
528304
Popis
Množství
Hmotnost (kg)
1
1
1
2
2
2
1
1
4,7
2,5
1,2
2,0
2,0
3,3
5,4
0,5
M1 těsnící vak
Nožní pumpa se zabudovaným bezpečnostním ventilem 1.5 bar
Plnící hadice o průměru 8 mm, 10 m, modrá, s řetězem a vypouštěcím ventilem
Napínací pás se západkou, L=10 m, žlutá
Napínací pás se západkou, L=10 m, oranžová
Těsnící deska BR, 600x300x25, CR
Těsnící deska BR, 1000x300x25, CR
Ochranný obal proti chemikáliím M1
524551
60166
60165
529064
60365
524552
60354
Sada M2 obsahuje:
Číslo položky
60350
528873
529094
60353
60357
60354
60365
60166
60165
524551
524552
525564
60353
60357
Popis
M2 těsnící vak
Nožní pumpa se zabudovaným bezpečnostním ventilem 1.5 bar
Plnící hadice o průměru 8, 10 m, modrá, s řetězem a vypouštěcím ventilem
Pás se západkovým mechanismem, L=2 m, oranžový
Pás se západkovým mechanismem, L=2 m, žlutý
Nastavitelný napínací pás, L=5 m, oranžový
Nastavitelný napínací pás, L=5 m, žlutý
Napínací pás se západkou, L=10 m, žlutá
Napínací pás se západkou, L=10 m, oranžová
Těsnící deska BR, 600x300x25, CR
Těsnící deska BR, 1000x300x25, CR
Ochranný obal proti chemikáliím M2
NOVÝ
PRODUKT
528873
Množství
Hmotnost (kg)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6,2
2,5
1,2
1,5
1,5
0,8
0,8
2,0
2,0
3,3
5,4
0,5
Utěsňovací bandáže
Tento program obsahuje bandáže sedmi
různých velikostí používaných na utěsnění
poškozených potrubí nebo cisternových vozů. Vyrábí se pro
průměry od 5 do 45 cm a jsou vyrobeny z vysoce odolné pryžové směsi,
která zaručuje jak chemickou odolnost tak vysokou poddajnost. Tyto bandáže jsou
vhodné pro utěsňování potrubí za kritických situací a na nedostupných místech.
529094
Bandáže
Technické informace
Číslo
položky
Typ
515713
525813
525065
525066
525277
514376
516042
525814
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
SB8
Šířka
Délka
Tloušťka
mm
125
125
210
210
250
450
450
450
mm
250
980
980
1700
800
650
1300
1700
mm
10
10
10
10
10
10
10
10
Rozmezí
velikostní Ø
mm
50 - 80
50 - 200
20 - 200
200 - 450
50 - 180
50 - 150
100 - 350
200 - 450
Plnící tlak
Hmotnost
bar
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
kg
2,1
3,5
3,9
6,7
4,3
5,5
9,1
11,1
15
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Mini vaky T1, T2, T3 pro utěsnění trhlin
Technické informace
Typ
Číslo položky
Rozměry (cm)
Těsnící plocha (cm)
Max. plnící tlak (bar)
Těsnící tlak (bar)
Objem (l)
Hmotnost (kg)
T1
78082
15 x 15 x 1,2
10 x 10
1,5
1,4
1,2
0,36
T2
78096
22,5 x 22,5 x 1,2
17,5 x 17,5
1,5
1,4
4,5
0,81
Mini utěsňovací vaky T1, T2 a T3 se používají
pro rychlé a účinné utěsnění cisteren a barelů
o průměru od 100 do 900 mm. Těsnící vaky jsou
vyrobeny z poddajné pryže, přičemž materiálová
struktura zaručuje flexibilitu a ideální výkonnost. Jsou
vybaveny rychlospojkou pro plnění a vyprazdňování.
60169
60167
528873
Sada obsahuje:
16
Číslo
položky
Popis
Množství
Hmotnost (kg)
528873
Nožní pumpa se zabudovaným bezpečnostním ventilem 1.5 bar
1
2,5
60167
Upínací pás, L=1500 mm, žlutý
2
0,2
60169
Upínací pás, L=3000 mm, žlutý
3
0,4
T3
78099
30 x 30x 1,2
25 x 25
1,5
1,4
10,5
1,37
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Utěsňovací drenážní vaky
Utěsňovací drenážní vaky představují doplněk programu pro utěsnění trhlin. Jsou používány k utěsnění
trhlin na silničních i železničních cisternách převážejících toxické látky. Dále tyto vaky zajišťují možnost
odčerpání nebezpečných kapalin a jejich bezpečné skladování. Možnosti odčerpávání je docíleno
drenážním systémem zabudovaným do vaku.
Utěsňovací vak je vyroben z vysoce odolné pryžové směsi a všechny spojovací díly z nerezové oceli.
Utěsňovací drenážní vak
Číslo položky
Velikost (LxWxH)
Těsnící plocha
Odčerpávaná plocha
Pracovní tlak
Max. těsnící tlak
Objem vzduchu
Hmotnost
528344
62 x 30 x 5,5
49 x 29
40 x 20 x 3,5
1,5
1
15
10,5
cm x cm x cm
cm x cm
cm x cm
bar
bar
L
kg
Sada obsahuje:
Číslo položky
528344
528873
529094
60166
60165
529103
529153
Popis
Utěsňovací drenážní vak
Nožní pumpa se zabudovaným bezpečnostním ventilem 1.5 bar
Plnící hadice, 10 m, modrá s řetězem a vyfukovacím ventilem
Upínací pás, žlutý, 10 m
Upínací pás , oranžový, 10 m
Kulový ventil, spojka D, nerezový
Přečerpávací hadice, 5 m, spojka D
Množství
Hmotnost (kg)
1x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
10,50
2,50
1,20
2,00
2,00
0,56
1,40
17
III. Pneumatické výrobky pro těsnění trhlin a průrazů
Vakuové drenážní vaky
Vnitřní strana
drenážního vaku
Vakuový drenážní vak
Číslo položky
Velikost
Těsnící plocha
Pracovní tlak
Podtlak
Hmotnost
528345
500
500/200
8
0,85
5,4
Ø mm
Ø mm
bar
bar
kg
Vakuové drenážní vaky jsou vylepšenou verzí klasických drenážních vaků. Tyto vaky poskytují možnost
utěsnění trhlin cisternových vozů a zároveň odčerpání odpadních nebo nebezpečných kapalin a tím i jejich
bezpečné skladování. Pro instalaci a upevnění není zapotřebí žádných dalších upevňovacích pásů, pouze
čistý a hladký podklad malého poloměru. Všechny kovové součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Vakuová sada TB 50 obsahuje:
Číslo položky
18
Popis
Množství
Hmotnost (kg)
76686
Plnící hadice o průměru 8 mm, 10 m, žlutá
1x
1,20
528345
Vakuový drenážní vak TB o průměru 500 mm
1x
5,40
529103
Kulový ventil, spojka D, nerezový
1x
0,55
529153
Přečerpávací hadice, 5 m, spojka D
1x
1,40
IV. Záchranářský program
Nafukovací nosítka
Nafukovací nosítka Sava jsou navržena pro použití za jakýchkoli podmínek a poskytují naprostou
bezpečnost a ochranu raněnému během záchranné operace na souši, na sněhu, na ledu, ve vodě i ve
vzduchu. Kompaktní design zajišťuje jednoduchou nakládku do automobilů, lodí, vrtulníků nebo letadel.
Nosítka jsou vyrobena ze vzduchotěsného, vysoce odolného, impregnovaného nylonu a jsou vybavena
plnícím a bezpečnostním ventilem, nafukovací matrací, vodě odolným zapínacím krytem, rychloupínacími
popruhy, poutky na nohy, nastavitelnými podpěrami hlavy a krku, postraními madly, zvedacími závěsy pro
vrtulník a madly pro tažení. Dodávají se se sadou pro opravu.
Nosítka se nafukují ruční pumpou a jsou připravena k použití během pouhých tří minut.
Nafukovací nosítka
Technické informace
Typ
Číslo
položky
Nafukovací nosítka
520003
Délka
Šířka
Výška
Pracovní tlak
Hmotnost
Rozměry složených
nosítek
Rozměry balení
m
2,40
m
0,70
m
0,33
bar
0,3
kg
14
m
0,80 x 0,58 x 0,22
m
0,82 x 0,60 x 0,31
19
IV. Záchranářský program
Dekontaminační kabiny
NOVÝ
PRODUKT
Dekontaminační kabina je učena pro rychlou dekontaminaci ochranných oděvů, které byly vystaveny
radiačnímu nebo chemickému znečištění.
Kabina je tvořena nafukovacím rámem potaženým ochranou fólií. Díky její lehké a kompaktní konstrukci je
jednoduše přepravitelná a v případě potřeby rychle postavitelná. Kabina je vybavena hadicí pro připevnění
odpovídající ruční sprchy.
Kontaminovaná voda je uchována ve sprše. Dalším zabezpečením pro bezpečnou a ekologickou likvidaci je
speciální vestavěný ventil, který zadržuje potenciálně znečištěnou vodu.
Na přání je možné vyrobit další druhy dekontaminačních kabin.
Dekontaminační kabina
Technické informace
Typ
Dekontaminační kabina
20
Číslo
položky
520012
Vnější rozměry
Vnitřní rozměry
cm
cm
200 x 215 x 240 170 x 185 x 225
Plocha
podlahy
Rozměry přední části
Plnící tlak
Rozměry ve složeném
stavu
m2
3,1
cm
100 x 215
bar
0,2
cm
120 x 60 x 40
IV. Záchranářský program
Nafukovací stany
NOVÝ
PRODUKT
Díky jednoduché manipulaci, přepravě a skladování jsou nafukovací stany ideálním řešením při vojenských
zásazích, záchranářských akcích pro použití v terénu např. při stavbách a montážích. Nafukovací rám je
vyroben z neoprenem impregnovaného nylonu, podlaha z vysoce kvalitní PVC impregnované tkaniny a
střecha je vyrobena z textilu impregnovaného neoprenem nebo PU.
Přední a zadní dveře jsou odepínatelné a výškově i šířkově nastavitelné. Stany mohou být vybaveny okny
nebo logem dle přání zákazníka. Dále je možné zabudovat interiérová světla a topení. K dispozici jsou také
varianty stanů s odepínatelnou podlahou a střechou. Standardní stany jsou vyráběny v pěti velikostech a
různých barvách.
Nafukovací stany
Technické informace
Typ
Číslo položky
Vnější rozměry
Vnitřní rozměry
Plocha podlahy
Max. potřebný vzduch
Pracovní tlak
Rozměry složeného stanu
EU
9
16
20
36
51
cm
cm
m2
L
bar
cm
520006
300x300x275
300x260x255
9
900
0,2
120x66x41
520008
400x400x280
400x355x255
16
2,150
0,2
140x60x60
520009
500x400x290
500x355x265
20
2,700
0,2
140x66x80
520010
600x600x290
600x550x265
36
4,250
0,2
160x66x80
520011
850x600c290
850x550x265
51
6,500
0,2
160x80x91
21
IV. Záchranářský program
Záchranné nafukovací chodníky
NOVÝ
PRODUKT
Nafukovací chodníky Sava byly vyvinuty jako bezpečné, stabilní plošiny pro záchranné akce na vodě,
mokřině nebo na ledu.
Vylepšený design zaručuje výbornou stabilitu za všech okolností. Chodníky mohou být použity jako
plovoucí pracovní plošina.
Výhodou nafukovacích chodníků je jejich snadná přeprava a manipulace s nimi. Složený chodník je
jednoduše skladovatelný a přenosný.
Nafukovací chodníky jsou vyráběny ve
dvou délkách: 5 m a 10 m s možností
jejich napojování. Další rozměry pouze na
přání.
Záchranné nafukovací chodníky
Technické informace
22
Typ
Číslo
položky
5m
10 m
520018
520019
Délka
Šířka
Výška
Plnící tlak
Bezpečnostní
ventil
Potřebný vzduch
Hmotnost
Rozměry složeného
chodníku
m
5
10
m
1,37
1,37
m
0,2
0,2
bar
0,5
0,5
bar
0,5 ± 10 %
0,5 ± 10 %
L
1600
3200
kg
27
55
m
1,15 x 0,45 x 0,35
1,15 x 0,65 x 0,50
IV. Záchranářský program
Protipovodňové stěny
Standardní způsob ochrany proti povodním není v žádném případě srovnatelný s protipovodňovými
stěnami Sava. 100 m dlouhý ochranný val z pytlů s pískem vyžaduje na postavení minimálně 60 hodin,
přičemž stejně dlouhá protipovodňová stěna sestavená z 20 segmentů Sava je postavena za pouhých
14 hodin.
Protipovodňové stěny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pogumované PES látky. Díky EPDM pryžové směsi
jsou protipovodňové stěny vysoce odolné vůči ozonu, UV záření a proto mají i vysokou životnost. Stěny jsou
vybaveny antikorozními plnícími hrdly typu C.
Protipovodňové stěny jsou ekologické a po použití je lze snadno vypustit a po očištění složit na určené
místo. Vše předchozí nemůže být učiněno s mokrým pískem, který musí být uložen jako odpad.
Typ A
Číslo položky
Délka
Šířka
Výška
Ochranná výška
Objem
Hmotnost
Typ B
m
m
m
m
l
kg
508184
2
2,2
1,1
0,8
2600
40
511303
3
2,2
1,1
0,8
3900
50
520041
4
2,2
1,1
0,8
5300
60
504594
5
2,2
1,1
0,8
6600
70
Číslo položky
Délka
Šířka
Výška
Ochranná výška
Objem
Hmotnost
m
m
m
m
l
kg
508187
2
1,7
1,2
0,8
2600
45
520042
3
1,7
1,2
0,8
3900
55
520043
4
1,7
1,2
0,8
5300
65
520046
5
1,7
1,2
0,8
6600
75
23
V. Pryžové nádrže
Samostojné nádrže
Jsou vyrobeny z dvojvrstvé pogumované
polyesterové látky, která je odolná vůči
chemikáliím a olejům. Plovoucí hrdlo je
nadnášeno hladinou skladované kapaliny.
Nádrže jsou vybaveny speciálním plnícím
ventilem umístěným na plovoucím
hrdle a pojistným ventilem. Nádrže
jsou lehké a v zabaleném stavu
velmi skladné. Jsou odolné
teplotním změnám a vynikají
dlouhou životností. Jsou vhodné
pro zachycení nebezpečných kapalin,
skladování vody, hašení požárů atd.
Samostojné nádrže jsou standardně nabízeny pro objemy od 1 000 l do 50 000 l. Další informace na
vyžádání
Materiál
PES tkanina impregnovaná
NBR/PVC pryžovou směsí
Vlastnosti
Metoda
Jednotka
Hodnota
Pevnost v podélném tahu
DIN 53354
N/50 mm
Min 2500
Pevnost v příčném tahu
DIN 53354
N/50 mm
Min 1900
Podélné trhání
DIN 53356
N
Min 90
Příčné trhání
DIN 53356
N
Min 85
Tepelná odolnost
DIN 53361
o
C
-30 - +90
Samostojné nádrže
Technické informace - menší typy
Rozměry
Typ
PS 1000
PS 2000
PS 2300
PS 3000
PS 3785
PS 5000
PS 6000
PS 11250
24
Číslo položky
518567
516537
506216
76489
519512
77789
510478
510479
Kapacita
m3
1,0
2,0
2,3
3,0
3,8
5,0
6,0
11,25
Prázdný
Průměr
m
1,8
2,0
2,0
2,5
2,6
2,7
3,0
4,5
Plný
Výška
m
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Průměr
m
1,8
2,0
2,0
2,5
2,6
2,7
3,0
4,5
Výška
m
0,75
0,80
0,90
0,90
1,00
1,20
1,00
1,00
Složený
Objem
m3
0,05
0,06
0,08
0,10
0,12
0,15
0,18
0,30
Hmotnost
kg
21,2
28,5
30,2
35,2
43,3
51,9
61,2
90,5
V. Pryžové nádrže
Mobilní otevřené nádrže
Jsou používány k zachycování nebezpečných kapalin při plnění nebo vypouštění nádrží nebo k
zachycování kapalin při různých nehodách. Dále jsou používány pro dekontaminaci. Mobilní otevřené
nádrže jsou vyrobeny z dvojvrstvé pogumované polyesterové tkaniny s nafukovacím okrajem vybaveným
pojistným ventilem.
Nádrže jsou lehké a v zabaleném stavu velmi skladné. Jsou známé svou dlouhou životností. Další
informace na vyžádání.
Materiál
PES tkanina impregnovaná
NBR/PVC pryžovou směsí
Vlastnosti
Metoda
Jednotka
Hodnota
Pevnost v podélném tahu
DIN 53354
N/50 mm
Min 2500
Pevnost v příčném tahu
DIN 53354
N/50 mm
Min 1900
Podélné trhání
DIN 53356
N
Min 90
Příčné trhání
DIN 53356
N
Min 85
Tepelná odolnost
DIN 53361
o
C
-30 - +90
Mobilní otevřené nádrže
Technické informace
Rozměry
Typ
MP 800
MP 1300
MP 4000
MP 5000
MP 5800
MP 7000
Číslo
položky
76103
76102
73157
79358
60773
70053
Kapacita
m3
0,8
1,3
4,0
5,0
5,8
7,0
Prázdný
Délka
m
3,0
3,5
7,0
8,5
10,0
12,0
Šířka
m
2,0
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Délka
m
3,0
3,5
7,0
8,5
10,0
12,0
Plný
Šířka
m
2,0
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Výška
m
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Složený
Objem
m3
0,05
0,07
0,15
0,20
0,25
0,30
Hmotnost
kg
28,41
32,84
81,39
92,11
103,66
115,99
25
V. Pryžové nádrže
Uzavřené pryžové nádrže
Uzavřené pryžové nádrže jsou použitelné pro
skladování různých kapalin včetně vody.
V případě potřeby mohou být umístěny
na otevřených automobilech. Nádrže mají
polštářovitý tvar a jsou vybaveny dvěma
ventily: jedním uprostřed horní plochy pro
odvzdušnění a druhým pro napouštění
a vypouštění.
Nádrže jsou lehké a ve zbaleném stavu
velmi skladné. Údržba je jednoduchá a mají
dlouhou životnost.
K dostání je velké množství velikostí: různé
tvary a velikosti mohou být vyrobeny na
vyžádání. Uvedeno je pouze několik typů.
Materiál
PES tkanina impregnovaná
NBR/PVC pryžovou směsí
Vlastnosti
Metoda
Jednotka
Hodnota
Pevnost v podélném tahu
DIN 53354
N/50 mm
Min 5000
Pevnost v příčném tahu
DIN 53354
N/50 mm
Min 4500
Podélné trhání
DIN 53356
N
Min 160
Příčné trhání
DIN 53356
N
Min 150
Tepelná odolnost
DIN 53354
N/50 mm
DIN 53361
o
C
Min 5000
-30 - +90
Uzavřené pryžové nádrže
Technické informace
Rozměry
26
Typ
Číslo
položky
ZR 500
ZR 1000
ZR 2000
ZR 3000
ZR 5000
ZR 10000
59652
59653
63360
51095
74037
60783
Kapacita
m3
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
10,0
Prázdný
Délka
m
1,7
2,3
2,8
2,9
3,3
4,3
Šířka
m
1,4
1,7
2,1
2,6
3,2
4,1
Délka
m
1,40
2,00
2,35
2,40
2,75
3,75
Plný
Šířka
m
1,10
1,40
1,65
2,10
2,65
3,55
Výška
m
0,55
0,55
0,80
0,90
1,00
1,00
Složený
Objem
m3
0,03
0,04
0,07
0,13
0,20
0,40
Hmotnost
kg
10,66
17,63
25,86
31,98
43,80
70,36
VI. Norné stěny
Norné stěny
Konstrukce norných stěn je navržena tak, že jsou všechny
kovové díly (zvláště řetězy) umístěny uvnitř pryžové části
pro zabránění korozním vlivům zvláště mořské vody.
Konce stěn jsou z nerezové oceli a umožňují vzájemné
spojení jednotlivých segmentů.
Norné stěny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pryžové
směsi, chloroprenového nebo hypalonového základu
známého pro svoji dlouhou životnost a proto speciálně
vhodné pro dlouhodobou instalaci.
Standardní výška norných stěn je 60, 90 a 120 cm a jsou
vyráběny v různých délkách. Další rozměry na vyžádání.
Norné stěny
Technické informace
Číslo
položky
Číslo
součásti
Ponořená
část
mm
Hmotnost
mm
Výška
Nadvodní
část
mm
Průměr
dutiny
Prázdný
Nafouknutý
mm
mm
Počet komor
Pevnost
v tahu
Standardní
délka
kg/m
na 10 m
daN/cm
m
podle
požadavku
MZ 60
511965
180
620
520
240
280
3,8
4
200
MZ 90
MZ 120
511967
511968
250
320
950
1230
810
1050
310
380
500
370
5,3
6,6
2
2
200
200
27
VII. Zákaznické výrobky
Speciální výrobky dle požadavku zákazníka
1.
2.
3.
4.
Díky našim znalostem, zkušenostem a vybavení jsme schopni vyrobit velkou škálu
produktů dle požadavků našich zákazníků. Mezi aktuálně vyráběné produkty patří např.:
y
y
y
y
pneumatické těsnící vaky různých velikostí
mobilní pryžové přejezdy požárních hadic
pryžové nádrže různých tvarů a velikostí
zvedací vaky pro průmyslové použití
Staňte se aktivním partnerem
Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci jsou důležitou součástí naší organizace. Staňte se i vy členem našeho
týmu a informujte nás o Vašich návrzích na zlepšení existujících produktů nebo jejich nového použití nebo
nám pomožte vyvinout produkty nové. Stačí navštívit naše webové stránky, vyplnit formulář a poslat ho na
naši emailovou adresu. Všechny návrhy budou zváženy a odměněny na základě našich interních předpisů.
www.savatrade.cz, e-mail: [email protected]
www.savatech.com, e-mail: [email protected]
28
VIII. Materiály a tabulky odolností
Tabulka materiálů a odolností vestavěných materiálů
Typ produktu
Pryž
Pneumatické těsnící vaky, Vysokotlaké zvedací vaky,
Ploché vaky, Utěsňovací vaky
Olejivzdorné těsnící vaky, Těsnící desky
Nízko a středotlaké zvedací vaky, Nafukovací nosítka,
Nafukovací chodník, Stany, Dekontaminační kabiny
Protipovodňové stěny
Pryžové nádrže
Norné stěny
Vyztužení
Další komponenty
A
Rayon, Kevlarová vlákna
hliník, ocel, mosaz
B
Rayon, Kevlarová vlákna
Nylon, Kevlar,
Protiskluzová tkanina
PES
PES
EP
mosaz
C
D
E
F
mosaz, hliník
ocel
hliník
hliník, žárově zinkovaná ocel
Tabulka odolností
Chemikálie
Aceton
Acetylen
Čpavek
Kons %
Tepl C
RT
10
konc
RT
RT
RT
100
RT
100
50
50
100
RT
100
RT
RT
Anilín
Benzen
Kyselina boritá
Brzdová kapalina (rostliná)
Butanol
Kyselina máselná
Hydroxid vápenatý
Chlornan vápenatý
Kyselina chlorečná
Motorová nafta
Etanol
Éter
Formaldehyd
Glycerol (Glycerín)
Hexanol
Peroxid vodíku
Petrolej
Metanol
Metylchlorid
Mléko
Minerální olej č. 1
Minerální olej č. 2
Minerální olej č. 3
Ropa
Zemní plyn
Zředěná dusičná kyselina
Ozón
Fenol
Kyselina fosforečná
Propanol
Hydroxid sodný
Chlornan sodný
Fluorid sírový
Kyselina sírová
Toluen
10
15
20
40
40
30
90
50
RT
RT
70
100
RT
RT
RT
70
50
60
12
25
10
10
20
50
60
75
96
+
+
+
+
50
40
100
50
50
100
100
50
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
100
RT
100
100
100
RT
RT
+
+
+
-
100
100
100
RT
10
50pphm
A
0
+
+
+
0
+
+
+
-
B
+
+
0
+
+
+
0
+
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
-
C
0
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
-
-
D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
-
-
E
+
+
0
+
+
+
0
+
0
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
-
-
F
0
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+
+
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
-
-
29
IX. Záruka
1.
Záruční podmínky
1.1 Výrobce dává záruku dvanáct (12) měsíců od data
dodání na všechny těsnící vaky, nízko a středotlaké zvedací vaky, utěsňovací vaky, záchranářské produkty, pryžové
nádrže a norné stěny (dále jen Produkty) a třicet šest (36)
měsíců na vysokotlaké zvedací vaky (dále jen Produkty).
Zárukou Výrobce zaručuje, že dodané Produkty jsou bez
jakýchkoliv materiálových či výrobních vad. V případě odhalení nějaké vady Produktu se Výrobce zavazuje Produkt
vyměnit nebo jej na vlastní náklady opravit.
1.2 Hlavním důvodem bodu 1.1 je poskytnutí záruky
Kupujícímu o případné bezplatné opravě nebo výměně
poškozeného zboží v případě, že Výrobce uzná reklamaci
za oprávněnou. Touto zárukou je považováno splnit nezbytný účel jestliže je Výrobce ochoten a schopen opravit
nebo nahradit poškozené zboží, které nadále nesplňuje
svoji funkci ve schodě s technickými parametry.
1.3 Na Produkty, které mohou být výrobcem prodávány,
ale nejsou Výrobcem vyráběny, se tato záruka nevztahuje.
Tyto Produkty jsou prodávány se zárukou jejich původního výrobce.
1.4 Záruka se nevtahuje na vady způsobené špatným zacházením, nesprávným použitím, zanedbáním povinnostní (včetně, ale ne pouze v případě použití nepovolených
součástek nebo doplňků) nebo v případě úprav či oprav
neprovedených Výrobcem nebo jedním z jeho autorizovaných zástupců.
1.5 Jakákoliv reklamace Produktu musí být provedena
písemnou formou a Kupujícím doručena Výrobci buď osm
(8) dní po objevení vady nebo v následujících dvanácti (12)
měsících od data dodání.
2.
Omezení ručení
2.1 V případě splnění podmínek vyhrazených v bodě 1.5
je Výrobce povinen:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
opravit produkt
nahradit poškozené součástky
nahradit produkt, v případě, že není možná oprava
vrátit peníze za nekvalitní produkt nebo součástku
Po splnění jakékoli možnosti uvedené výše je Výrobce zbaven dalších závazků vůči Kupujícímu.
2.2 Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení
vad Produktu viz body 2.1.1 až 2.1.4 a tímto zaručit plnou
funkčnost Produktu.
3.
3.1
30
Odmítnutí následných škod
Výrobcova záruka se řídí následujícími pravidly:
3.1.1 Výrobce nemůže být vystaven odpovědnosti za nedostatky Produktu vyrobeného dle návrhů, projektů nebo
specifikací poskytnutými Kupujícím;
3.1.2 Výrobce nemůže být vystaven odpovědnosti za
vady vzniklými běžným opotřebením, úmyslným poškozením, nedostatečnou péči, abnormálními provozními
podmínkami, opravami bez Výrobcova vědomí nebo nedodržováním Výrobcova návodu k obsluze (jak ústního tak
písemného);
3.1.3 Výrobce nemůže být zodpovědný v případě, že mu
nebylo plně zaplaceno ve stanoveném termínu;
3.2 Výrobce nemůže být vystaven odpovědnosti ani
nařčení o nedodržení smlouvy v případě nesplnění všech
závazků vůči Kupujícímu, které jím nebyli zaviněny a ani je
nijak nemohl ovlivnit, jako např.:
3.2.1 Vyšší moc, exploze, povodně, bouře, požár nebo nehoda;
3.2.2 válka nebo hrozba války, sabotáž, povstání, výtržnosti nebo zabavení;
3.2.3 všechny zákony, omezení, směrnice, místní nařízení,
zákazy nebo další opatření vlády, parlamentu nebo místních orgánů;
3.2.4 dovozové nebo vývozové omezení nebo embarga;
3.2.5 stávky, výluka z práce nebo další průmyslová ustanovení nebo obchodní spory (v případě, že se týkají Výrobcových zaměstnanců nebo třetí strany);
3.2.6 problémy s dodávkami surovin, pracovních sil, pohonných hmot, částí nebo strojů;
3.2.7 výpadek proudu, porucha výrobních strojů.
4.
Postup při reklamaci
4.1 Pro dodržení záručních podmínek musí být každý
vadný výrobek zaslán (na náklady Kupujícího) zpět na
přezkoumání do SAVA TRADE spol. s r. o., u Elektry 650/50,
190 00 Praha 9. Výrobce má čtyřicet pět (45) dní po obdržení reklamace na posouzení reklamovaného zboží. Výsledné rozhodnutí je konečné.
5.
Náhrada nákladů spojených s dopravou reklamace
5.1 Pokaždé, když Výrobce opraví nebo nahradí Produkt
na vlastní náklady nebo vrátí peníze, vystaví zároveň dobropis na náklady spojené s dopravou reklamace (přesně
vyčíslené a dokladované).
6.
Obecná ustanovení
6.1 Již zmíněná záruka je namísto všech dalších projevených nebo předpokládaných záruk, zahrnujících prodejnost nebo způsobilost pro úmysly, které nebyly jednoznačně uvedeny v této publikaci.
6.2 Žádné jiné prohlášení nebo příslib Výrobce, než je
uvedené v této publikaci, by nemělo být považováno jako
záruka. Na toto se nevztahují ani pravidla OSN „Úmluva
pro smlouvy o mezinárodním prodeji“.
X. Certiikáty
Provozovna:
U Elektry 650/50
190 00 Praha 9
SAVA TRADE spol. s r. o.
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Tel./fax: +420 224 942 559
Tel.: +420 224 941 966
www.savatrade.cz
e-mail: [email protected]
Výrobce:
Savatech d.o.o.
Slovinsko
www.sava.com
31
Download

ZDE - TOP CENTRUM